Manuaalisten sivunvaihtojen luominen laskentataulukossa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Sivunvaihdot ovat erottimia, jotka jakavat laskentataulukko erillisiksi sivuiksi tulostamista varten. Microsoft Excel lisää automaattiset sivunvaihdot paperin koon, reunusasetusten, skaalausasetusten ja käyttäjän asettamien manuaalisten sivunvaihtojen perusteella. Voit tulostaa täsmälleen haluamasi määrän sivuja muuttamalla laskentataulukon sivunvaihtoja ennen sen tulostamista.

Vihjeitä: 

 • Vaikka sivunvaihtoja voidaankin käsitellä normaalinäkymässä, kannattaa käyttää Sivunvaihtojen esikatselu -näkymää, kun haluat tarkistaa, miten sivun suunnan ja muotoilun muutokset ja muut tekemäsi muutokset vaikuttavat automaattisiin sivunvaihtoihin. Näet esimerkiksi, kuinka rivin korkeuden ja sarakkeen leveyden muutokset vaikuttavat automaattisiin sivunvaihtoihin.

 • Voit ohittaa automaattiset sivunvaihdot, Excel lisää, voit lisätä omia manuaaliset sivunvaihdot, siirrä manuaaliset sivunvaihdot tai manuaalisten sivunvaihtojen poistaminen. Voit poistaa nopeasti kaikki manuaalisten sivunvaihtojen. Kun olet lopettanut sivunvaihtoja, voit palata normaalinäkymään .

Sisältö

Sivunvaihdon lisääminen

Sivunvaihdon siirtäminen

Manuaalisen sivunvaihdon poistaminen

Kaikkien manuaalisten sivunvaihtojen poistaminen

Näyttäminen ja piilottaminen normaalinäkymässä sivunvaihdot

Lisätietoja sivunvaihdoista

Sivunvaihtojen lisääminen

 1. Valitse muokattava laskentataulukko.

 2. Valitse Näytä-välilehden Työkirjanäkymät-ryhmästä Sivunvaihtojen esikatselu.

  Valitse Näytä-välilehden Sivunvaihtojen esikatselu

  Voit myös napsauttaa tilarivin Sivunvaihtojen esikatselu Sivunvaihdon esikatselu -painiketta.

  Jos näyttöön tulee Tervetuloa sivunvaihtojen esikatseluun -valintaikkuna, valitse OK. Jos et halua, että tämä valintaikkuna tulee näyttöön aina sivunvaihtojen esikatseluun siirryttäessä, valitse Älä näytä tätä valintaikkunaa enää -valintaruutu, ennen kuin valitset OK.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lisätä vaakasuoran sivunvaihdon, valitse rivi, jonka alapuolelle haluat lisätä sivunvaihdon.

  • Jos haluat lisätä pystysuoran sivunvaihdon, valitse sarake, jonka oikealle puolelle haluat lisätä sivunvaihdon.

 4. Valitse Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmästä Vaihdot.

  Valitse Sivun asettelu -välilehdestä Vaihdot

 5. Valitse Lisää sivunvaihto.

Voit myös napsauttaa hiiren kakkospainikkeella riviä tai saraketta, jonka alle tai oikealle puolelle haluat lisätä sivunvaihdon, ja valita sitten Lisää sivunvaihto.

Jos lisäämäsi manuaaliset sivunvaihdot eivät vaikuta laskentataulukkoon, Sovita-skaalausasetus on ehkä valittu Sivun asetukset -valintaikkunan Sivu-välilehdessä (Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmä, valintaikkunan avain Button image ). Voit käyttää manuaalisia sivunvaihtoja, kun vaihdat skaalausasetukseksi Suurenna tai pienennä.

Sivun alkuun

Sivunvaihtojen siirtäminen

Jos haluat ottaa käyttöön sivunvaihtojen vetämisen toiseen laskentataulukon sijaintiin, varmista, että vedä ja pudota -toiminto on otettu käyttöön. Jollei sitä ole otettu käyttöön, sivunvaihtojen siirtäminen ei välttämättä onnistu.

 1. Voit tarkistaa vetäminen ja pudottaminen on otettu käyttöön, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Tiedosto-välilehti.

  2. Valitse Asetukset.

  3. Valitse Lisäasetukset-luokan Muokkausasetukset-kohdasta Ota täyttökahva ja solujen vetäminen ja pudottaminen käyttöön -valintaruutu ja valitse OK.

 2. Valitse muokattava laskentataulukko.

 3. Valitse Näytä-välilehden Työkirjanäkymät-ryhmästä Sivunvaihtojen esikatselu.

  Valitse Näytä-välilehden Sivunvaihtojen esikatselu

  Voit myös napsauttaa tilarivin Sivunvaihtojen esikatselu Sivunvaihdon esikatselu -painiketta.

  Jos näyttöön tulee Tervetuloa sivunvaihtojen esikatseluun -valintaikkuna, valitse OK. Jos et halua, että tämä valintaikkuna tulee näyttöön aina sivunvaihtojen esikatseluun siirryttäessä, valitse Älä näytä tätä valintaikkunaa enää -valintaruutu, ennen kuin valitset OK.

 4. Siirrä sivunvaihtoa vetämällä sivunvaihdon uuteen kohtaan.

  Huomautus: Automaattisen sivunvaihdon siirtäminen muuttaa sen manuaaliseksi sivunvaihdoksi.

Sivun alkuun

Manuaalisen sivunvaihdon poistaminen

Huomautus: Excelin automaattisesti lisäämiä sivunvaihtoja ei voi poistaa. Manuaalisten rivinvaihtojen lisääminen, sivun suunnan muuttaminen ja sarakkeen leveyden tai rivin korkeuden muuttaminen voivat vaikuttaa automaattisiin sivunvaihtoihin.

Manuaalisen sivunvaihdon poistaminen:

 1. Valitse muokattava laskentataulukko.

 2. Valitse Näytä-välilehden Työkirjanäkymät-ryhmästä Sivunvaihtojen esikatselu.

  Valitse Näytä-välilehden Sivunvaihtojen esikatselu

  Voit myös napsauttaa tilarivin Sivunvaihtojen esikatselu Sivunvaihdon esikatselu -painiketta.

  Jos näyttöön tulee Tervetuloa sivunvaihtojen esikatseluun -valintaikkuna, valitse OK. Jos et halua, että tämä valintaikkuna tulee näyttöön aina sivunvaihtojen esikatseluun siirryttäessä, valitse Älä näytä tätä valintaikkunaa enää -valintaruutu, ennen kuin valitset OK.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat poistaa pystysuoran sivunvaihdon, valitse poistettavan sivunvaihdon oikealla puolella oleva sarake.

  • Jos haluat poistaa vaakasuoran sivunvaihdon, valitse poistettavan sivunvaihdon alla oleva rivi.

   Automaattista sivunvaihtoa ei voi poistaa.

 4. Valitse Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmästä Vaihdot.

  Valitse Sivun asettelu -välilehdestä Vaihdot

 5. Valitse Poista sivunvaihto.

Voit poistaa sivunvaihdon myös vetämällä sen sivunvaihdon esikatselualueen ulkopuolelle (vasemmalle tai oikealle pystysuuntaisten sivunvaihtojen osalta ja ylös- tai alaspäin vaakasuuntaisten sivunvaihtojen osalta). Jos sivunvaihtoja ei voi vetää, varmista, että vedä ja pudota -toiminto on otettu käyttöön. Lisätietoa on ohjeartikkelissa Sivunvaihdon siirtäminen.

Sivun alkuun

Kaikkien manuaalisten sivunvaihtojen poistaminen

Huomautus: Kaikki manuaaliset sivunvaihdot poistetaan, jolloin laskentataulukossa näkyy vain automaattiset sivunvaihdot.

 1. Valitse muokattava laskentataulukko.

 2. Valitse Näytä-välilehden Työkirjanäkymät-ryhmästä Sivunvaihtojen esikatselu.

  Valitse Näytä-välilehden Sivunvaihtojen esikatselu

  Voit myös napsauttaa tilarivin Sivunvaihtojen esikatselu Sivunvaihdon esikatselu -painiketta.

  Jos näyttöön tulee Tervetuloa sivunvaihtojen esikatseluun -valintaikkuna, valitse OK. Jos et halua, että tämä valintaikkuna tulee näyttöön aina sivunvaihtojen esikatseluun siirryttäessä, valitse Älä näytä tätä valintaikkunaa enää -valintaruutu, ennen kuin valitset OK.

 3. Valitse Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmästä Vaihdot.

  Valitse Sivun asettelu -välilehdestä Vaihdot

 4. Valitse Palauta kaikki sivunvaihdot.

Vihje: Voit myös napsauttaa mitä tahansa laskentataulukon solua hiiren kakkospainikkeella ja valita Palauta kaikki sivunvaihdot -vaihtoehdon.

Sivun alkuun

Näyttäminen ja piilottaminen normaalinäkymässä sivunvaihdot

Kun olet valmis, voit valita normaalinäkymän valitsemalla Näytä-välilehden Työkirjanäkymät-ryhmässä Normaali.

Voit myös napsauttaa tilarivin Normaali Painikkeen kuva -painiketta.

Kun olet käsitellyt sivunvaihdot Sivunvaihtojen esikatselu -näkymä, voivat edelleen nähdä, sivunvaihdot normaalinäkymässä koska sivunvaihdot on otettu käyttöön automaattisesti. Voit poistaa ne käytöstä.

Näin voit näyttää tai piilottaa normaalinäkymässä sivunvaihdot:

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Asetukset.

 3. Ota normaalinäkymän sivunvaihdot käyttöön tai poista ne käytöstä valitsemalla Lisäasetukset-luokan Tämän laskentataulukon näyttöasetukset -kohdan Näytä sivunvaihdot -valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

Lisätietoja sivunvaihdoista

Paras tapa tarkastella kaikkia työkirjan sivunvaihtoja on Sivunvaihtojen esikatselu -näkymä. Sivunvaihtojen esikatselu -näkymä näyttää erilaiset sivunvaihdot erilaisella muotoilulla.

 • Katkoviivat   : katkoviiva osoittaa automaattisen rivinvaihdon.

  Sivunvaihtojen esikatselu- näkymä, jossa on laskentataulukon automaattisia sivunvaihtoja

 • Yhtenäiset viivat   : yhtenäinen viiva osoittaa manuaalisen rivinvaihdon.

  Sivunvaihtojen esikatselu- näkymä, jossa on laskentataulukon manuaalisia sivunvaihtoja

Sivunvaihdot eivät oletusarvoisesti näy normaalinäkymässä. Jos haluat katsella normaalinäkymän sivunvaihtoja, voit näyttää ne tässä näkymässä.

Voit lisätä, poistaa ja palauttaa sivunvaihtoja normaalinäkymän Vaihdot-komennolla (Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmä). Sivunvaihtoja ei voi vetää toiseen paikkaan normaalinäkymässä.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×