Malliosan suunnitteleminen niin, että sitä voi käyttää uudelleen useissa lomakemalleissa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Voit suunnitella yksittäisen malliosan ja jakaa sen toisille lomakemallisuunnittelijoille, jotta he voivat käyttää sitä omissa lomakemalleissaan. Tämä on kätevää, jos haluat taata yhdenmukaisen rakenteen useissa lomakemalleissa.

Oletetaan esimerkiksi, että toimit päällikkönä ryhmässä, joka suunnittelee ja ylläpitää lomakemallijoukkoa, ja että jokaisessa näistä lomakemalleista on oltava yrityksen logo ja useita muokkausruutuja käyttäjien yhteystietojen keräämistä varten. Jos suunnittelet logon ja ohjausobjektit malliosatiedostona (.xtp), voit tallentaa tiedoston yleiseen sijaintiin ja ilmoittaa sitten ryhmän jäsenille sen olemassaolosta. Kun ryhmän jäsenet lisäävät malliosan Ohjausobjektit-tehtäväruutuun, se näkyy Mukautettu-otsikon alla, ja se voidaan lisätä lomakemalliin.

Voit muokata aiemmin luotua malliosaa avaamalla sen, tekemällä siihen tarvittavat muutokset, tallentamalla sen ja jakamalla malliosan sitten lomakesuunnittelijoille. Kun lomakesuunnittelijat ovat lisänneet malliosan uuden version Ohjausobjektit-tehtäväruutuun, he voivat käyttää sitä lomakemalleissaan. Jos he avaavat malliosan vanhan version sisältävän lomakemallin, Microsoft Office InfoPath pyytää heitä päivittämään kyseisen malliosan sen uudella versiolla.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Malliosat yleiskatsaus

Ominaisuudet, jotka eivät ole käytössä malliosissa

Malliosan suunnitteleminen

Aiemmin luodun malliosan rakenteen käyttäminen uudelleen

Malliosien yleiskatsaus

Malliosa on lomakemallin osa, joka voidaan tallentaa uudelleenkäyttöä varten useissa lomakemalleissa. Yleensä malliosassa on ohjausobjekteja ja tietolähde. Siihen voi sisältyä myös muita toimintoja ja ominaisuuksia, esimerkiksi tietoyhteyksiä, tietojen kelpoisuuden tarkistaminen ja sääntöjä.

Luomalla ja käyttämällä malliosia taataan yrityksen lomakemallien yhtenäisyys. Henkilöstöhallinnan osasto saattaa esimerkiksi käyttää yksittäistä "Yhteystiedot"-malliosaa kaikissa sen lomakemalleissa.

Lomakemallin malliosa

Lomakemallin malliosan sisältö näkyy osa-ohjausobjektiin. Voit erottaa malliosan tavallisesta osasta, koska sanat osa (malliosa: nimi) näkyvät osan otsikon, jossa nimi on malliosan.

Voit suunnitella malliosan valitsemalla Malliosa-vaihtoehdon Lomakemalli-vaihtoehdon asemesta Lomakemallin suunnitteleminen -tehtäväruudussa. Kun avaat malliosan, (Malliosan suunnittelu) -etuliite näkyy InfoPathin otsikkorivillä osoittaen, että olet malliosan suunnittelutilassa.

Toisin kuin lomakemalli, malliosaa ei julkaista sen suunnittelemisen jälkeen. Sen sijaan se tallennetaan malliosatiedostona (.xtp). Sen jälkeen voit asettaa .xtp-tiedoston muiden lomakesuunnittelijoiden käytettäväksi. Voit esimerkiksi kopioida .xtp-tiedoston tiedostopalvelimeen yrityksen verkossa ja lähettää sitten lomakesuunnittelijoille sähköpostiviestin, jossa kerrotaan malliosan tarkoitus, sijainti ja se, kuinka se lisätään InfoPathin Ohjausobjektit-tehtäväruutuun.

Kun lomakesuunnittelija lisää malliosan lomakemalliin, siitä tulee osa lomakemallia. Lomakesuunnittelija voi sitten mukauttaa malliosaa tarpeen mukaan.

Huomautus: Lomakesuunnittelijoita ei voi mitenkään estää muuttamasta malliosaa sen jälkeen, kun se on lisätty lomakemalliin. Jos et halua, että muut mukauttavat malliosaa, se tulee tehdä selväksi malliosan jakamisen yhteydessä.

Jotta lomakesuunnittelijat voivat lisätä malliosan InfoPath-lomakemalliin, heidän on ensin lisättävä malliosa Ohjausobjektit-tehtäväruutuun ohjatun mukautetun ohjausobjektin lisäämisen avulla. Ohjatun toiminnon suorittamisen jälkeen malliosa näkyy Ohjausobjektit-tehtäväruudussa Mukautettu-otsikon alla.

Malliosa Mukautettu-otsikon alla Ohjausobjektit-tehtäväruudussa

Voit muokata malliosaa avaamalla sen InfoPathin suunnittelutilassa, tekemällä siihen tarvittavat muutokset ja tallentamalla malliosan uudelleen. Sen jälkeen sinun on lähetettävä päivitetty malliosa kaikille lomakesuunnittelijoille, jotka ovat käyttäneet malliosan alkuperäistä versiota. Lomakesuunnittelijat voivat lisätä malliosan päivitetyn version Ohjausobjektit-tehtäväruutuun käyttämällä ohjattua mukautetun ohjausobjektin lisäämistä. Tämän jälkeen heidän tulee avata jokainen malliosan sisältävä lomakemalli, ja InfoPath korvaa alkuperäisen malliosan sen uudella versiolla.

Huomautus: Jos organisaatiosi Luo malliosat suuri määrä, voit luoda säilön malliosat, jota voidaan käyttää yleiseen sijaintiin yrityksen verkossa, kuten jaetun kansion verkkopalvelimen ja lomakekirjastoon Microsoft Windows SharePoint Services-sivustoon. Se on mahdollista rekisterin InfoPath-asetusten määrittäminen niin, että malliosat näkyvät automaattisesti käyttäjät, joilla on asennettu InfoPath ohjausobjektit -tehtäväruudussa. Voit tehdä tämän joudut ehkä toimi tiedot tietotekniikan Osastosi tai henkilölle, joka on vastuussa InfoPath organisaation kanssa. Katso lisätietoja tämän artikkelin Microsoft TechNet InfoPath-ohjeista. TechNet on IT-ammattilaisille avulla onnistuneesti suunnitella, ottaa käyttöön, hallita ja tukevat Microsoft-tuotteiden resurssi.

Sivun alkuun

Ominaisuudet, jotka eivät ole käytössä malliosissa

Kun suunnittelet malliosaa, sinun on otettava huomioon tietyt rakennerajoitukset. Esimerkiksi tiettyjä ominaisuuksia ei tueta malliosissa, kuten mahdollisuutta luoda useita näkymiä tai määrittää yleisiä mallitasoisia asetuksia Lomakeasetukset-valintaikkunassa. ActiveX-komponentteja lukuun ottamatta kaikki ohjausobjektit ovat käytettävissä malliosissa. Kaikki ominaisuudet, joita ei tueta malliosissa, ovat piilotettuja käyttäjän käyttöliittymässä, kun suunnittelet malliosaa.

Seuraavat ohjausobjektit, ominaisuudet tai asetukset eivät ole tuettuja malliosissa:

 • ActiveX-komponentit

 • Värimallit

 • Taustakuvat

 • Tietoyhteydet, joiden kautta lähetetään tietoja

 • Sisältöoikeuksien hallinnan (Information Rights Management, IRM) asetukset

 • Komentosarjat ja hallittu koodi

 • Koodin kirjoittamisessa käytettävät ominaisuudet, kuten Microsoft Script Editor

 • Ohjattu julkaisutoiminto

 • Ohjattu vientitoiminto

 • Tietyt näkymään liittyvät ominaisuudet, kuten mahdollisuus luoda useita näkymiä, vain luku -näkymät, oletusnäkymät tai tulostusnäkymät

 • Tietyt tulostamiseen liittyvät ominaisuudet, kuten mahdollisuus määrittää sivun asetukset ja luoda ylä- ja alatunnisteita

 • Tietyt ominaisuudet, jotka liittyvät lomakemalliin kokonaisuudessaan, kuten mahdollisuus määrittää digitaalisia allekirjoituksia, mukautettuja tehtäväruutuja, suojaustasoja ja mukautettuja tallennus- ja avaustoimintoja

 • Mahdollisuus käyttää Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudun Tarkista palvelimessa -valintaruutua palvelimen luomien, selainyhteensopivia lomakemalleja varten suunniteltuja malliosia koskevien virheiden ja varoitusten noutamiseen

Voit suunnitella lomakemallin, joka voidaan avata InfoPathin tai verkkoselaimen avulla. Jos lomakemallin voi avata selaimen avulla, sitä kutsutaan selainyhteensopivaksi lomakemalliksi. Vastaavasti voit suunnitella malliosan, joka on tarkoitettu käytettäviksi selainyhteensopivissa lomakemalleissa. Kun tässä tilanteessa suunnittelet malliosaa, käytettävissäsi on vähemmän ohjausobjekteja ja toimintoja kuin silloin, kun suunnittelet malliosaa vain InfoPathissa käytettäväksi. Tämä johtuu siitä, että tietyt ohjausobjektit ja ominaisuudet eivät ole tuettuja selainyhteensopivissa lomakemalleissa käytettäviksi.

Sivun alkuun

Malliosan suunnitteleminen

Voit valita Lomakkeen suunnittelu -valintaikkunassa malliosan suunnittelun lomakemallin suunnittelemisen asemesta. Jos valitset malliosan suunnittelun, InfoPathin ominaisuudet, joita ei tueta malliosissa, joko piilotetaan tai poistetaan käytöstä niiden käytön estämiseksi.

 1. Napsauta Tiedosto-valikosta Suunnittele lomakemalli.

 2. Valitse Lomakemallin suunnitteleminen -valintaikkunan Suunnittele uusi -kohdasta Malliosa.

 3. Tee Perustuu malliin -valikoimassa jokin seuraavista:

  • Jos haluat määrittää tietolähde, kun suunnittelet malliosaa, valitse Tyhjä.

  • Jos haluat käyttää XML-asiakirjatiedostoa (.xml) tai XML-rakenne (.xsd) malliosan tietolähteenä, valitse XML tai rakenne.

   Huomautus: Jos lomakemallisi malliosan XML-asiakirjan tai XML-rakenteen, InfoPath lisää Tietolähde -tehtäväruutu, jossa kentät ja ryhmät-asiakirjan tai rakenteen XML-elementtien yhdistäminen. Tietolähde on lukittu. Asiakirjan tai rakenteen mukaan et välttämättä pysty lisäämään uusia kenttiä tai ryhmiä tai osan siitä tietolähteen tai muuttaa tiettyjä aiemmin luodut kentät ja ryhmät.

 4. Jos haluat, että malliosa on yhteensopiva InfoPath Forms Services -ohjelman kanssa, valitse Ota käyttöön vain selainyhteensopivat ominaisuudet -valintaruutu.

 5. Valitse OK.

  Uusi malliosa aukeaa InfoPathissa.

 6. Suunnittele malliosa.

 7. Kun lopetat malliosan suunnittelemisen, valitse Tiedosto-valikosta Tallenna.

Sivun alkuun

Aiemmin luodun malliosan rakenteen käyttäminen uudelleen

Jos haluat perustaa uuden malliosan olemassa olevaan malliosaan, avaa olemassa oleva malliosa, vaihda sen nimi Malliosan ominaisuudet -valintaikkunassa ja tallenna uusi malliosa sen jälkeen toisella, erottuvalla tiedostonimellä. Kun vaihdat malliosan nimen Malliosan ominaisuudet -valintaikkunassa, malliosan tunnus päivittyy automaattisesti. Tunnus erottaa malliosan muista.

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Suunnittele lomakemalli.

 2. Valitse Lomakemallin suunnitteleminen -valintaikkunassa Avaa lomakemalli -kohdasta Tässä tietokoneessa.

 3. Valitse Tiedostotyyppi-luettelosta InfoPath-malliosat.

 4. Valitse malliosa, jonka haluat avata, napsauta sitä ja valitse Avaa.

 5. Valitse Tiedosto-valikosta Ominaisuudet.

 6. Anna Malliosan ominaisuudet -valintaikkunassa uusi nimi Malliosan nimi -ruutuun.

  Kun muokkaat nimeä, Malliosan tunnus -ruudun tunnisteteksti vastaa uutta nimeä. InfoPath luo malliosan tunnuksen automaattisesti. Sen on oltava yksilöllinen jokaisessa luotavassa uudessa malliosassa.

 7. Valitse Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä ja kirjoita malliosalle uusi tiedostonimi.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×