Office
Kirjaudu sisään

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT

MICROSOFT OFFICE VIEWER 2007

Nämä käyttöoikeussopimukset ehdot ovat Microsoft Corporationin (tai käyttäjän asuinpaikan perusteella Microsoftin sopimuskumppanin) ja asiakkaan välinen sopimus. Lue nämä ehdot. Ne koskevat edellä mainittuja ohjelmistotuotteita sekä tietovälineitä, joilla ohjelmistot mahdollisesti toimitettiin. Ehdot koskevat myös kaikkia Microsoftin

 • päivityksiä,

 • täydennyksiä,

 • Internetin kautta tarjottavia palveluja ja

 • tukipalveluja

, jotka ovat saatavilla näitä ohjelmistotuotteita varten, ellei kyseisiä osia koske muut ehdot. Siinä tapauksessa tällaiset ehdot ohittavat nämä ehdot.

OTTAMALLA OHJELMISTON KÄYTTÖÖN ASIAKAS HYVÄKSYY TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. MIKÄLI ASIAKAS EI HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, HÄN EI SAA KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA.

Noudattaessaan näitä käyttöoikeussopimuksen ehtoja asiakkaalla on seuraavat oikeudet.

 1. ASENNUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET    

  1. Yleistä.    Asiakas saa asentaa rajoittamattoman määrän ohjelmiston kopioita laitteisiinsa. Asiakas saa käyttää ohjelmistoa vain Microsoft Office -ohjelmistolla luotujen tiedostojen tarkastelemiseen ja tulostamiseen. Ohjelmistoa ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.

  2. Jakelu.    Asiakkaalla on oikeus kopioida ja jakaa ohjelmistoa edellyttäen, että

   • kukin kopio on täydellinen ja muokkaamaton ja asiakkaan hyväksyttäväksi toimitetaan käyttöoikeussopimuksen sisältö, ja

   • asiakas sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan Microsoftia sekä sen sopimuskumppaneita ja muita toimittajia ohjelmiston jakeluun liittyviä vaatimuksia vastaan asianajopalkkiot mukaan lukien.

    Asiakas ei saa

   • jaella ohjelmistoa yhdessä minkään sellaisen muun valmistajan tuotteen kanssa, joka saattaa hyödyntää ohjelmistoa omien ominaisuuksiensa parantamiseen,

   • muuttaa ohjelmiston tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai patenttia koskevia ilmoituksia,

   • käyttää Microsoftin tai sen sopimuskumppanien tai toimittajien nimeä, logoa tai tavaramerkkiä omien tuotteidensa tai palvelujensa markkinoimiseen,

   • jaella ohjelmistoa haitallisten, väärennettyjen tai laittomien ohjelmien kanssa tai

   • muokata tai jaella ohjelmiston lähdekoodia siten, että se kokonaan tai osa siitä tulee Poissuljetun käyttöoikeussopimuksen alaiseksi. Poissuljettu käyttöoikeussopimus edellyttää käytön ehtona muokkaamista tai jakelua, josta seuraa

    • koodin paljastaminen tai jakelu lähdekoodimuodossa tai

    • muokkausoikeuden myöntäminen muille.

 2. KÄYTTÖOIKEUDEN LAAJUUS.    Ohjelmistoon on myönnetty käyttöoikeus; ohjelmistoa ei ole myyty. Tämä sopimus myöntää käyttäjälle oikeuksia käyttää ohjelmistoa. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Ohjelmistoa saa käyttää vain tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainituin tavoin, mikäli paikallinen lainsäädäntö ei salli käyttäjälle muita oikeuksia. Asiakkaan on noudatettava kaikkia rajoituksia, jotka sallivat ohjelmiston käytön vain tietyillä tavoilla. Asiakas ei saa

  1. kiertää ohjelmiston teknisiä rajoituksia millään tavoin,

  2. perusteellisesti tutkia ohjelmiston valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa ohjelmistoa, paitsi tästä rajoituksesta huolimatta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin,

  3. tehdä ohjelmistosta enempiä kopioita kuin tässä sopimuksessa määritetään tai kuin tästä rajoituksesta huolimatta sovellettava laki määrittää,

  4. julkaista ohjelmistoa muiden kopioitavaksi,

  5. vuokrata tai lainata ohjelmistoa eikä

  6. käyttää ohjelmistoa kaupallisten ylläpitopalvelujen tarjoamiseen.

 3. VARMUUSKOPIO.    Asiakas saa tehdä ohjelmistosta yhden varmuuskopion, jota asiakas saa käyttää vain ohjelmiston asentamiseksi uudelleen.

 4. DOKUMENTAATIO.    Kaikki henkilöt, joilla on oikeus käyttää asiakkaan tietokonetta tai sisäistä verkkoa, saavat kopioida dokumentaation ja käyttää sitä sisäisesti viiteresurssina.

 5. SIIRTÄMINEN TOISEEN LAITTEESEEN.    Asiakas saa poistaa ohjelmiston asennuksen ja asentaa sen uudelleen toiseen laitteeseen omaa käyttöä varten. Käyttöoikeutta ei saa jakaa usean laitteen kesken.

 6. VIENTIRAJOITUKSET.    Ohjelmisto kuuluu Yhdysvaltain vientilakien ja -säännösten piiriin. Käyttäjän on noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säännöksiä. Nämä lait sisältävät kohdemaita, peruskäyttäjiä ja peruskäyttöä koskevia rajoituksia.

 7. TUKIPALVELUT.    Koska ohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan", sitä varten ei ole saatavilla tukipalveluja.

 8. SOPIMUS KOKONAISUUDESSAAN.    Tämä sopimus sekä täydennysten, päivitysten, Internet-pohjaisten palvelujen ja tukipalvelujen ehdot muodostavat ohjelmiston sekä tukipalveluiden sopimuksen kokonaisuudessaan.

 9. SOVELLETTAVA LAKI.    

  1. Yhdysvallat.    Jos asiakas hankkii ohjelmiston Yhdysvalloissa, tätä sopimusta ja väitteitä siihen liittyvistä rikkomuksista tulkitaan Washingtonin osavaltion lakien mukaan huolimatta keskenään ristiriitaisten lakien tulkintaa koskevista periaatteista. Asiakkaan kotiosavaltion lakeja sovelletaan kaikkiin muihin vaateisiin, mukaan lukien vaateisiin, jotka perustuvat osavaltion kuluttajansuojalakeihin, kilpailua koskeviin lakeihin tai oikeudenvastaiseen tekoon.

  2. Muut maat.    Jos asiakas on hankkinut ohjelmiston Yhdysvaltojen ulkopuolella, sovelletaan kyseisen maan lakeja.

 10. OIKEUDELLINEN VAIKUTUS.    Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten lakien mukaisia oikeuksia. Asiakkaalla voi niinikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen tahoon. Tämä sopimus ei muuta paikallisten lakien mukaisia asiakkaan oikeuksia, jos paikallinen laki ei tätä salli.

 11. TAKUIDEN POISSULKEMINEN.     OHJELMISTOLLE MYÖNNETÄÄN KÄYTTÖOIKEUS “SELLAISENAAN”. ASIAKAS ON VASTUUSSA OHJELMISTON KÄYTTÄMISESTÄ. MICROSOFT EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISESTI ILMAISTUJA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA. ASIAKKAALLA VOI PAIKALLISEN LAIN SÄÄDÖKSISTÄ JOHTUEN OLLA MUITA KULUTTAJAN OIKEUKSIA, JOIHIN TÄMÄ SOPIMUS EI VOI VAIKUTTAA. ELLEI SOVELLETTAVAN LAIN SÄÄDÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, MICROSOFT SULKEE POIS OLETETUT TAKUUT TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEN SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

 12. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN.    ASIAKKAAN MICROSOFTILTA JA SEN TOIMITTAJILTA SAAMAN VAHINGONKORVAUKSEN MÄÄRÄ VOI OLLA ENINTÄÄN 5,00 YHDYSVALTAIN DOLLARIA. ASIAKKAALLA EI OLE OIKEUKSIA MUIHIN VAHINGONKORVAUKSIIN HUOLIMATTA SIITÄ, OVATKO KYSEESSÄ VÄLILLISET, ERITYISET, EPÄSUORAT TAI SATUNNAISET VAHINGOT TAI LIIKEVOITON MENETTÄMINEN.

  Tämä rajoitus koskee

  1. kaikkia seikkoja, jotka liittyvät ohjelmistoon, palveluihin tai sisältöön (mukaan lukien koodiin) kolmansien osapuolten Internet-sivustoissa tai kolmansien osapuolten ohjelmissa sekä

  2. väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuurikkomuksesta, takuusta tai kunnosta, seurausvastuusta, laiminlyönnistä tai muusta oikeudenvastaisesta teosta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin.

   Se on voimassa myös tilanteissa, joissa Microsoft on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta. Satunnaisten tai välillisten vahinkojen tai muiden vahinkojen aiheuttaman vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua joissakin maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia tai poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa käyttäjän tapauksessa.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×