Luotettavan digitaalisen allekirjoituksen tunnusmerkit

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Digitaalisella allekirjoituksella on tärkeä tehtävä ohjelmistojen suojauksessa. Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä digitaalisella allekirjoituksella tarkoitetaan ja mistä luotettavan digitaalisen allekirjoituksen tunnistaa.

Office-blogi

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Mikä on digitaalinen allekirjoitus?

Allekirjoitetun asiakirjan digitaalisen allekirjoituksen tarkasteleminen

Allekirjoitetun sähköpostiviestin digitaalisen allekirjoituksen tarkasteleminen

Allekirjoitetun makron digitaalisen allekirjoituksen tarkasteleminen

Luotettavan digitaalisen allekirjoituksen tunnusmerkit

Mitä digitaalisella allekirjoituksella tarkoitetaan?

Digitaalista allekirjoitusta käytetään asiakirjojen, sähköpostiviestien, makrojen ja muiden digitaalisten tietojen todenna. Todennuksessa hyödynnetään tietokoneen salaustekniikkaa. Digitaalinen allekirjoitus on tarkoitettu seuraavia asioiden varmistamiseen:  

 • Aitous     Digitaalisella allekirjoituksella varmistetaan allekirjoittajan henkilöllisyys.

 • Koskemattomuus     Digitaalisella allekirjoituksella varmistetaan, että sisältöä ei ole muutettu eikä siihen ole kajottu digitaalisen allekirjoittamisen jälkeen.

 • Kiistämättömyys     Digitaalisella allekirjoituksella todistetaan allekirjoitetun sisällön alkuperä kaikille osapuolille. Kiistämättömyydellä tarkoitetaan, että allekirjoittaja ei voi sanoutua irti allekirjoittamastaan sisällöstä.

Näiden kohtien toteutuminen edellyttää, että sisällön luoja on allekirjoittanut sisällön digitaalisella allekirjoituksella ja että allekirjoitus täyttää seuraavat ehdot:

 • Digitaalinen allekirjoitus on kelvollinen.

 • Digitaalisen allekirjoituksen varmenne on voimassa (se ei ole vanhentunut).

 • Allekirjoittaja eli julkaisija on luotettu henkilö tai organisaatio.

 • Hyvämaineinen varmenteiden myöntäjä on myöntänyt digitaalisen allekirjoituksen varmenteen sisällön allekirjoittaneelle julkaisijalle.

2007 Microsoft Office System -ohjelmat tarkistavat ehtojen täyttymisen käyttäjän puolesta ja ilmoittavat, jos digitaalinen allekirjoitus on puutteellinen. Lisätietoja on tämän artikkelin viimeisessä osassa Luotettavan digitaalisen allekirjoituksen tunnusmerkit.

Sivun alkuun

Allekirjoitetun asiakirjan digitaalisen allekirjoituksen tarkasteleminen

Mikä 2007 Microsoft Office System -ohjelma sinulla on käytössä?

Excel

Excel

Kun allekirjoitettua sisältöä tarkastellaan mahdollisten ongelmien varalta, huomio kannattaa kiinnittää mukana oleviin allekirjoituksen tietoihin sekä sertifikaattiin, jota allekirjoituksen luomisessa on käytetty.

 1. Pidä asiakirja auki, napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Valmistele.

 2. Valitse Näytä allekirjoitukset.

  Vihje: Voit myös napsauttaa allekirjoituspainiketta, joka on näytön alalaidassa.

  Allekirjoitukset-painike

 3. Napsauta näytettävää allekirjoitusta Allekirjoitukset-ruudussa, napsauta allekirjoituksen vieressä olevaa nuolta ja valitse Allekirjoituksen tiedot.

  Allekirjoituksen tiedot

 4. Valitse Allekirjoituksen tiedot -valintaikkunassa Näytä.

Tietoja digitaalisen allekirjoituksen luotettavuudesta on tämän artikkelin viimeisessä osassa Luotettavan digitaalisen allekirjoituksen tunnusmerkit.

Sivun alkuun

PowerPoint

Kun allekirjoitettua sisältöä tarkastellaan mahdollisten ongelmien varalta, huomio kannattaa kiinnittää mukana oleviin allekirjoituksen tietoihin sekä sertifikaattiin, jota allekirjoituksen luomisessa on käytetty.

 1. Pidä asiakirja auki, napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Valmistele.

 2. Valitse Näytä allekirjoitukset.

  Vihje: Voit myös napsauttaa allekirjoituspainiketta, joka on näytön alalaidassa.

  Allekirjoitukset-painike

 3. Napsauta näytettävää allekirjoitusta Allekirjoitukset-ruudussa, napsauta allekirjoituksen vieressä olevaa nuolta ja valitse Allekirjoituksen tiedot.

  Allekirjoituksen tiedot

 4. Valitse Allekirjoituksen tiedot -valintaikkunassa Näytä.

Tietoja digitaalisen allekirjoituksen luotettavuudesta on tämän artikkelin viimeisessä osassa Luotettavan digitaalisen allekirjoituksen tunnusmerkit.

Sivun alkuun

Word

Kun allekirjoitettua sisältöä tarkastellaan mahdollisten ongelmien varalta, huomio kannattaa kiinnittää mukana oleviin allekirjoituksen tietoihin sekä sertifikaattiin, jota allekirjoituksen luomisessa on käytetty.

 1. Pidä asiakirja auki, napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Valmistele.

 2. Valitse Näytä allekirjoitukset.

  Vihje: Voit myös napsauttaa allekirjoituspainiketta, joka on näytön alalaidassa.

  Allekirjoitukset-painike

 3. Napsauta näytettävää allekirjoitusta Allekirjoitukset-ruudussa, napsauta allekirjoituksen vieressä olevaa nuolta ja valitse Allekirjoituksen tiedot.

  Allekirjoituksen tiedot

 4. Valitse Allekirjoituksen tiedot -valintaikkunassa Näytä.

Tietoja digitaalisen allekirjoituksen luotettavuudesta on tämän artikkelin viimeisessä osassa Luotettavan digitaalisen allekirjoituksen tunnusmerkit.

Sivun alkuun

Allekirjoitetun sähköpostiviestin digitaalisen allekirjoituksen tarkasteleminen

 1. Avaa digitaalisesti allekirjoitettu viesti.

 2. Tarkastele Allekirjoittanut-tilariviä. Huomioi viestin allekirjoittaneen henkilön sähköpostiosoite.

  Allekirjoittanut-tilarivi

  Tärkeää: Sähköpostiosoitteen tarkistaminen Lähettäjä-kentästä ei riitä, koska tarkoitus on selvittää nimenomaan viestin allekirjoittaja, ei pelkästään lähettäjä. Jos Lähettäjä-kentässä ja Allekirjoittanut-tilarivillä on eri sähköpostiosoitteet, viestin todellisen lähettäjän henkilöllisyys selvitetään nimenomaan Allekirjoittanut-riviltä.

  Digitaalinen allekirjoitus

 3. Tarkista, kelpaako allekirjoitus.

  • Jos Allekirjoittanut-tilarivillä on allekirjoituspainike Painikkeen kuva , allekirjoitus on kelvollinen. Saat lisätietoja allekirjoituksen tilasta napsauttamalla painiketta.

  • Jos Allekirjoittanut-tilarivin alla on punainen alleviivaus ja painikkeessa on huutomerkki, allekirjoitus ei ole kelvollinen. Saat lisätietoja allekirjoituksen tilasta napsauttamalla painiketta.

   Allekirjoittanut

 4. Saat lisätietoja digitaalisten allekirjoitusten ongelmista, kuten virheellisestä sertifikaatista, valitsemalla Tiedot.

  Digitaalinen allekirjoitus, joka ei kelpaa

 5. Saat tietoja digitaalisessa allekirjoituksessa käytettävästä sertifikaatista valitsemalla näkyviin tulevassa suojausvalintaikkunassa Näytä tiedot.

Sivun alkuun

Allekirjoitetun makron digitaalisen allekirjoituksen tarkasteleminen

Kun avaat asiakirjan, joka sisältää allekirjoitetun makroprojektin, ja allekirjoitus on joiltakin osin puutteellinen, makro poistetaan oletusarvon mukaan käytöstä. Sanomapalkki tulee näkyviin ja ilmoittaa, että makro ei välttämättä ole turvallinen. Näin ei kuitenkaan tapahdu, jos asiakirja avataan luotetusta sijainnista.

Sanomapalkki

Jos makrot on allekirjoitettu, voit tarkastella tiedostojen sertifikaatteja seuraavasti:

 1. Valitse sanomapalkissa Asetukset.

 2. Jos makrot on allekirjoitettu, suojausvalintaikkunassa on seuraavaa kuvaa muistuttava Allekirjoitus-alue.

  Allekirjoitus

 3. Valitse Näytä allekirjoituksen tiedot.

Sivun alkuun

Luotettavan digitaalisen allekirjoituksen tunnusmerkit

Tässä kappaleessa kerrotaan, mitä käyttäjän täytyy ottaa huomioon digitaalisen allekirjoituksen luotettavuutta selvittäessään.

Digitaalinen allekirjoitus on kunnossa

Digitaalisen allekirjoituksen tiedot -valintaikkunan yläosassa oleva vahvistussanoma on merkki siitä, että digitaalinen allekirjoitus on kelvollinen. Myös Varmentava allekirjoitus -kohdan aikaleimatiedot täytyy ottaa huomioon. Aikaleimatiedoista näkyy, onko varmenteen myöntäjä – tässä esimerkissä VeriSign – varmentanut ja hyväksynyt digitaalisen allekirjoituksen.  

Digitaalisen allekirjoituksen tiedot -valintaikkuna

Aikaleiman päivämäärän – esimerkissä 7.8.2003 – täytyy olla sertifikaatin Voimassaolo-päivämääräalueen mukainen. Voit tuoda digitaalisen allekirjoituksen päivämääräalueen näkyviin valitsemalla Näytä sertifikaatti.  

Sertifikaatti-valintaikkuna

Julkaisijan – joka on tässä esimerkissä Microsoft Corporation – pitäisi oletusarvon mukaan olla luotettu julkaisija Microsoft Windows -käyttöjärjestelmää käyttävissä tietokoneissa. Microsoftin sertifikaatit sijaitsevat Luotettujen päämyöntäjien sertifikaatit -säilössä. Jos julkaisija ei ole oletusarvon mukaan luotettu julkaisija, käyttäjän täytyy määrittää julkaisija ehdottoman luotettavaksi. Muuten kyseisen julkaisijan sisältö ei läpäise ohjelmistojen suojaustarkistuksia.  

Punainen X-merkki tulee näkyviin

Punainen X on merkki siitä, että digitaalinen allekirjoitus on joiltakin osin puutteellinen.

Digitaalisen allekirjoituksen tiedot -valintaikkuna

Mahdollisia syitä sille, että punainen X tulee näkyviin:

 • Digitaalinen allekirjoitus ei syystä tai toisesta kelpaa (sisältöä on esimerkiksi muutettu allekirjoittamisen jälkeen).

 • Digitaalinen allekirjoitus on vanhentunut.

 • Varmenteen myöntäjä (CA) ei ole myöntänyt digitaalisen allekirjoituksen varmenne . Esimerkiksi voi olla itse allekirjoitetun varmenteen Selfcert.exe-ohjelmalla luotu.

 • Julkaisija ei ole luotettava julkaisija.

Toimet tilanteessa, jossa allekirjoitus on puutteellinen

Jos digitaalinen allekirjoitus on joiltakin osin puutteellinen, voit tehdä seuraavia toimia tilanteen mukaan:

 • Ota yhteyttä tahoon, josta allekirjoitettu sisältö on peräisin, ja ilmoita, että allekirjoitus on puutteellinen.

 • Ota yhteyttä organisaation tietosuojan infrastruktuurista vastaavaan IT-järjestelmänvalvojaan.

 • Jos makro tai muu asiakirjaan liittyvä aktiivinen sisältö on mielestäsi turvallinen, voit tallentaa asiakirjan luotettuun sijaintiin. Valvontakeskus-tietoturvajärjestelmä ei puutu luotetuissa sijainneissa olevien tiedostojen suorittamiseen. Luotettua sijaintia kannattaa käyttää sen sijaan, että määrität kaikkia makroja koskevat suojausasetukset vähemmän turvallisiksi.

 • Luota julkaisijaan nyt ja vastaisuudessa.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×