Luetteloruudun lisääminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Voit esittää käyttäjille luettelon toisensa poissulkevista vaihtoehdoista käyttämällä luetteloruutua Microsoft Office InfoPath -lomakemallissa.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Luetteloruudun käyttäminen

Käyttäjäkokemus

Luetteloruudun lisääminen

Asetteluvihjeitä

Luetteloruudun käyttö

Voit käyttää luetteloruutua, kun haluat

 • antaa käyttäjien valita yhden vaihtoehdon ennalta määrättyjen kohteiden luettelosta

 • näyttää arvoja, jotka on haettu kiinteästä luettelosta, lomakemallin tietolähde tai ulkoisesta tietolähteestä, kuten tietokannasta tai Microsoft Windows SharePoint Services -luettelosta.

Seuraavassa kuvassa käyttäjät luokittelevat kuluja kuluraporttilomakkeessa valitsemalla arvoja luetteloruudusta.

Kohde valittuna luetteloruudussa

Kun olet lisännyt luetteloruudun lomakemalliin, sinun on määritettävä arvot, joiden haluat näkyvän siinä. Muutoin käyttäjät näkevät tyhjän luettelon, kun he avaavat lomakemalliin perustuvan lomakkeen. Voit kirjoittaa merkinnät itse Luetteloruudun ominaisuudet -valintaikkunassa tai määrittää, että luetteloruutu hakee merkinnät tietokannasta tai muusta tietolähteestä.

Aiheeseen liittyvät ohjausobjektit

InfoPathissa on myös muita luetteloruutua muistuttavia ohjausobjekteja, mutta joita käytetään muihin tarkoituksiin. Katso seuraavasta luettelosta, mikä ohjausobjekti soveltuu parhaiten suunnittelemaasi lomakemalliin.

Avattava luetteloruutu    Luetteloruudun tavoin avattava luetteloruutu sisältää vaihtoehtojen luettelon. Avattavassa luetteloruudussa luettelomerkinnät ovat kuitenkin piilossa, kunnes käyttäjä napsauttaa luetteloruudun viereistä nuolta. Jos haluat, että luettelossa on useita vaihtoehtoja, tai lomakemallin tila on rajallinen, avattava luetteloruutu voi olla hyvä valinta.

Yhdistelmäruutu    Luetteloruudun tavoin yhdistelmäruutu sisältää vaihtoehtojen luettelon. Yhdistelmäruudussa luettelomerkinnät ovat kuitenkin piilossa, kunnes käyttäjä napsauttaa yhdistelmäruudun viereistä nuolta. Käyttäjät voivat kirjoittaa yhdistelmäruutuun oman merkintänsä tai valita merkinnät ennalta määritetystä luettelosta.

Monivalintaluetteloruutu    Jos haluat antaa käyttäjien valita useasta luettelon kohteesta, voit käyttää monivalintaluetteloruutua luetteloruudun asemesta. Monivalintaluetteloruudussa käyttäjät tekevät valinnan valitsemalla yhden tai usean ruudun luettelon arvon napsauttamisen asemesta. Kuten myös vakioluetteloruuduissa, monivalintaluetteloruutujen merkinnät ovat näkyvissä, kun käyttäjät avaavat lomakkeen.

Valintanapit    Luetteloruudun tavoin valintanappien ryhmän avulla käyttäjät voivat valita toisensa poissulkevien vaihtoehtojen luettelosta. Valintanappien yhteydessä käyttäjät valitsevat vaihtoehdon napsauttamalla pientä ympyrää luetteloruudun kohteen napsauttamisen asemesta.

Sivun alkuun

Käyttäjäkokemus

Luetteloruudut ovat yksi lomakkeen useimmin käytetyistä ohjausobjekteista, joten useat käyttäjät osaavat käyttää niitä.

Käyttäjät valitsevat vaihtoehdon luetteloruudusta vain napsauttamalla haluamaansa kohdetta. Luetteloruutu on "avoinna", joten käyttäjät näkevät luettelon vaihtoehdot ilman, että heidän tarvitsee napsauttaa ohjausobjektia. Jos luettelon vaihtoehdot ylittävät vaihtoehdot sisältävän ruudun korkeuden, ohjausobjektin oikealla puolella näkyy vierityspalkki. Jos käyttäjät täyttävät lomakkeen käyttämällä näppäimistöä, he voivat siirtyä luetteloruudun kohteiden välillä painamalla YLÄNUOLTA ja ALANUOLTA.

Sivun alkuun

Luetteloruudun lisääminen

Luetteloruudun lisääminen tapahtuu hieman eri tavalla sen mukaan, suunnitteletko uutta, tyhjää lomakemallia vai tietokantaan tai johonkin muuhun ulkoiseen tietolähteeseen perustuvaa lomakemallia.

Seuraavassa kuvassa näkyy, miltä luetteloruutu näyttää, kun se valitaan suunnittelutilassa ennen selitteiden ja merkintöjen lisäämistä.

Luetteloruutu valittuna suunnittelutilassa

Ohjausobjektit voivat olla sidottuja tai ei-sidottuja. Kun ohjausobjekti on sidottu, se on liitetty tietolähteessä olevaan kenttään tai ryhmään siten, että ohjausobjektiin syötetyt tiedot tallennetaan pohjana olevaan lomaketiedostoon (.xml). Kun ohjausobjekti on ei-sidottu, sitä ei ole liitetty kenttään tai ryhmään, eikä siihen syötettyjä tietoja tallenneta. Kun valitset ohjausobjektin tai siirrät osoittimen sen päälle, teksti ja sidontakuvake ilmestyvät ohjausobjektin oikeaan yläkulmaan. Teksti ilmoittaa ryhmän tai kentän, johon ohjausobjekti on sidottu tietolähteessä. Kuvake ilmoittaa, onko ohjausobjektin sidonta kyseiseen ryhmään tai kenttään oikeanlainen. Kun sidonta on asianmukainen, näkyviin tulee vihreä kuvake. Jos sidonnassa on jotain vikaa, näkyvissä on sininen tai punainen kuvake.

Tietolähteen lomakemallin koostuu kentistä ja ryhmistä, jotka näkyvät hierarkkisena näkymänä Tietolähde -tehtäväruudun. Luetteloruudut on aina sidottu kenttiin. Seuraavassa esimerkissä lomakemallin luokka-luetteloruutu on sidottu luokkakenttä Tietolähde -tehtäväruudun .

lomakemallin luetteloruudun ja tietolähteen vastaavan kentän välinen suhde

Kun suunnittelet uutta, tyhjää lomakemallia, Luo tietolähde automaattisesti -valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna Ohjausobjektit-tehtäväruudusta. Näin InfoPath voi luoda automaattisesti kenttiä ja ryhmiä tietolähteeseen, kun lisäät ohjausobjekteja lomakemalliin. Kansio- ja tiedostokuvakkeet esittävät näitä kenttiä ja ryhmiä Tietolähde-tehtäväruudussa.

Jos lomakemallisi suunnittelu perustuu aiemmin luotuun XML (Extensible Markup Language) -tiedostoon, tietokantaan tai verkkopalveluun, InfoPath hakee Tietolähde-tehtäväruudun kentät ja ryhmät kyseisestä tietolähteestä.

Luetteloruudun lisääminen

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, napsauta Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Tee Ohjausobjektit-tehtäväruudussa jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat luoda tietolähteeseen automaattisesti kentän, joka on sidottu luetteloruutuun, valitse Luo tietolähde automaattisesti -valintaruutu.

  • Jos haluat sitoa luetteloruudun aiemmin luotuun kenttään, poista Luo tietolähde automaattisesti -valintaruudun valinta.

   Huomautus: Jos valintaruutua ei voi valita, tietolähde on lukittu. Jos esimerkiksi perustat lomakemallin suunnittelun XML-rakenteeseen, InfoPathin tietolähteeseen ei välttämättä voi lisätä uusia kenttiä tai ryhmiä. Tällä rajoituksella vältetään tahattomien muutosten tekeminen, jotka voisivat tehdä rakenteesta epäkelvon.

 4. Valitse Lisää ohjausobjekteja -kohdasta Luetteloruutu.

 5. Jos olet poistanut Luo tietolähde automaattisesti -valintaruudun valinnan vaiheessa 3, valitse kenttä, johon haluat sitoa luetteloruudun, Luetteloruudun sidonta -valintaikkunassa.

 6. Jos haluat lisätä selitteen luetteloruutuun, kirjoita teksti, jota seuraa kaksoispiste (:), lomakemallin luetteloruudun yläpuolelle tai vasemmalla puolelle.

 7. Jos haluat määrittää arvot, joita haluat käyttää luettelon merkintöinä, kaksoisnapsauta lomakemallin luetteloruutua.

 8. Valitse Tiedot-välilehti.

 9. Täytä luetteloruutu tekemällä jokin seuraavista:

  Kirjoita luetteloruudun arvot itse

  Tämä asetus on hyödyllinen, kun käytät rajallista joukkoa valmiiksi määritettyjä arvoja, joiden et odota myöhemmin muuttuvan. Jos arvot kuitenkin muuttuvat, lomakemallista on julkaistava päivitetty versio, jotta käyttäjät näkevät ja voivat käyttää uusimpia luettelomerkintöjä.

  1. Valitse Lisää.

  2. Kirjota Arvo-ruutuun teksti, jonka haluat tallentaa, jos käyttäjä valitsee tämän vaihtoehdon.

  3. Kirjoita Näyttönimi-ruutuun teksti, jonka haluat näkyvän tässä vaihtoehdossa, ja valitse sitten OK.

  4. Toista vaiheet 1–3 jokaiselle merkinnälle, jonka haluat lisätä luetteloruutuun.

  5. Testaa muutokset valitsemalla vakiotyökaluriviltä Esikatselu tai painamalla CTRL+VAIHTO+B-näppäinyhdistelmää.

  Lomakkeen jonkin toisen osan tietojen käyttäminen

  Tämä asetus on hyödyllinen, kun haluat luettelon arvojen muuttuvan riippuen muista arvoista, joita käyttäjät syöttävät lomakkeelleen.

  1. Valitse Luetteloruudun merkinnät -kohdasta Etsi arvoja lomakkeen tietolähteestä.

   Luetteloruudun merkinnät on liitettävä lomakemallissa olevaan toistuvaan ryhmään tai toistuvaan kenttään.

  2. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Merkinnät-ruudun vierestä, valitse Kentän tai ryhmän valitseminen -valintaikkunassa toistuva kenttä tai toistuva ryhmä, jonka kentät sisältävät luetteloruudun arvot, ja valitse sitten OK.

  3. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Arvo-ruudun vierestä, valitse kenttä, joka sisältää luetteloruudun kohteiden mahdolliset arvot, ja valitse sitten OK. Jokin näistä arvoista tallennetaan pohjana olevaan XML-tiedostoon, kun käyttäjä valitsee kohteen luetteloruudusta.

  4. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Näyttönimi-ruudun vierestä, valitse kenttä, joka sisältää luetteloruudussa näytettävät arvot ja valitse sitten OK.

   Vihje: Jos haluat estää samojen näyttönimiarvojen näkymisen luetteloruudussa useita kertoja, valitse Näytä vain ne merkinnät, joiden näyttönimet ovat yksilöllisiä -valintaruutu.

  Käytä tietokannan, verkkopalvelun, XML-asiakirjan tai SharePoint-sivuston arvoja

  Tämä asetus on hyödyllinen, kun haluat luetteloruudun arvojen päivittyvän säännöllisesti. Arvot tallennetaan yleensä tietokantaan tai muuhun ulkoiseen tietolähteeseen ja haetaan aina, kun lomake avataan.

  1. Valitse Etsi arvoja ulkoisesta tietolähteestä.

  2. Tee jokin seuraavista:

   • Jos olet jo lisännyt tietoyhteyden, valitse se Tietoyhteys-ruudusta.

   • Jos haluat lisätä uuden tietoyhteyden, valitse Lisää ja noudata ohjeita ohjatun tietoyhteyden muodostamisesta.

    Luetteloruudun merkinnät on liitettävä toistuvaan kenttään tai toistuvaan ryhmään.

  3. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Merkinnät-ruudun vierestä, valitse Kentän tai ryhmän valitseminen-valintaikkunassa ryhmä tai kenttä, jonka kentät sisältävät luetteloruudun arvot, ja valitse sitten OK.

  4. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Arvo-ruudun vierestä, valitse kenttä, joka sisältää luetteloruudun kohteiden mahdolliset arvot, ja valitse sitten OK. Jokin näistä arvoista tallennetaan pohjana olevaan XML-tiedostoon, kun käyttäjä valitsee kohteen luetteloruudusta.

  5. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Näyttönimi-ruudun vierestä, valitse kenttä, joka sisältää luetteloruudussa näytettävät arvot ja valitse sitten OK.

   Vihje: Jos haluat estää samojen näyttönimiarvojen näkymisen luetteloruudussa useita kertoja, valitse Näytä vain ne merkinnät, joiden näyttönimet ovat yksilöllisiä -valintaruutu.

Sivun alkuun

Asetteluvihjeitä

Seuraavat vihjeet auttavat sinua muokkaamaan luetteloruudun ulkonäköä, kokoa ja muita ominaisuuksia:

 • Harkitse luetteloruudun leventämistä niin, että se on muutamaa välilyöntiä suurempi kuin luettelon kohteiden keskileveys. Siten luettelokohteet näkyvät kokonaan.

 • Voit muuttaa useiden luetteloruutujen leveyttä samanaikaisesti valitsemalla luetteloruudut, joiden kokoa haluat muuttaa, painamalla ALT+ENTER, napsauttamalla Koko-välilehteä ja kirjoittamalla sitten uuden luvun Leveys-ruutuun.

 • Voit muuttaa useiden luetteloruutujen taustaväriä samanaikaisesti valitsemalla muutettavat luetteloruudut, valitsemalla Muotoilu-valikosta Reunat ja sävytys ja tekemällä sitten tarvittavat muutokset Sävytys-välilehdessä.

 • Voit mukauttaa luetteloruudun fonttia käyttämällä muotoilutyökalurivinFontti- ja Fontin koko -ruutuja. Voit muuttaa lomakemallin kaikkien luetteloruutujen fonttia ja fonttikokoa samanaikaisesti napsauttamalla luetteloruutua, jossa haluamasi muotoilu sijaitsee, ja valitsemalla sitten Muotoile-valikosta Käytä fonttia kaikissa ohjausobjekteissa: luetteloruutu.

 • Jos haluat muuttaa luetteloruudun ja sitä ympäröivien objektien välistä välistystä lomakemallissa, voit muuttaa reunusten asetuksia Luetteloruudun ominaisuudet -valintaikkunassa (Koko-välilehdessä). Välistyksen lisääminen reunuksia käyttämällä antaa ohjausobjektille paremman säväyksen kuin välistyksen lisääminen kappaleenvaihtojen avulla.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×