Luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon luominen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon luominen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Näppäimistön ja Windowsin oman Lukija-näytönlukuohjelman avulla voit luoda numeroituja tai luettelomerkeillä varustettuja luetteloita Word 2016:ssa. Voit myös muuttaa aiemmin luotuja tekstirivejä luetteloksi, muuttaa luettelomerkkityyliä tai luoda sisäkkäisiä luetteloita.

Näytönlukuohjelmien kyky kuvailla luettelossa käytetyn luettelomerkin tai numeron tyyliä vaihtelee. Voit joutua säätämään näytönlukuohjelman yksityiskohtaisuusasetuksia. Esimerkiksi JAWS tunnistaa kymmenen yleisintä luettelomerkkityyppiä.

Huomautukset: 

Sisältö

Luettelomerkeillä merkityn tai numeroidun luettelon kirjoittaminen

Luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon voi kirjoittaa useilla eri tavoilla.

Luettelomerkeillä merkityn tai numeroidun luettelon kirjoittaminen

 1. Tässä menetelmässä kirjoitat ensin tekstirivit ja teet siitä sen jälkeen luettelon.

 2. Kirjoita luettelon tekstirivit.

 3. Valitsee luetteloon sisällytettävät kohteet.

 4. Jos haluat luoda luettelomerkeillä varustetun luettelon, paina näppäinyhdistelmää Alt+H ja sitten U. Jos haluat luoda numeroidun luettelon, paina näppäinyhdistelmää Alt+H ja sitten N.

  Kuulet Lukijassa valitun luettelomerkki- tai numerotyylin kuvauksen.

 5. Kun haluat lopettaa luettelon luomisen, siirry seuraavaan tekstialueeseen painamalla alanuolinäppäintä.

Luettelon luominen valitsemalla luettelomerkin tai numeron tyyli valintanauhasta

 1. Tässä menetelmässä valitset ensin luettelomerkin tai numeron tyylin ja kirjoitat sen jälkeen luettelokohteet.

 2. Jos haluat kirjoittaa luettelomerkeillä varustetun luettelon, avaa luettelomerkkityylien kirjasto painamalla näppäinyhdistelmää Alt+H ja sitten U. Jos haluat kirjoittaa numeroidun luettelon, avaa numerotyylien kirjasto painamalla näppäinyhdistelmää Alt+H ja sitten N.

 3. Voit käydä käytettävissä olevat tyylit läpi painamalla sarkainta ja valita haluamasi painamalla Enter-näppäintä.

 4. Kirjoita luettelon ensimmäinen kohde. Jos haluat jatkaa luetteloa, paina Enter-näppäintä.

 5. Kun haluat lopettaa luettelon luomisen, siirry seuraavaan tekstialueeseen painamalla alanuolinäppäintä.

Sisäkkäisen luettelon luominen luettelossa

Voit luoda luettelon luettelossa, esimerkiksi alaluettelokohtia luettelomerkeillä varustetussa luettelossa tai ääriviivatyylin numeroinnin numeroidussa luettelossa.

Sisäkkäisen luettelon luominen

 1. Valitse aiemmin luodussa luettelossa luettelokohta, joka on juuri ennen sisäkkäistä luetteloa, ja luo uusi luettelokohta painamalla Enter-näppäintä.

 2. Siirry luettelossa kohtaan, josta haluat aloittaa uuden luettelon.

  Kun kohdistin on uuden luettelokohdan rivin alussa, paina sarkainta. Word 2016 suurentaa automaattisesti kyseisen luettelokohdan sisennystä ja tekee siitä sisäkkäisen luettelon osan tai luettelon ympärillä olevassa luettelossa.

  Uuden luettelokohdan luettelomerkin tai numeroinnin tyyli perustuu ylätason tyyliin. Voit muuttaa tyyliksi minkä tahansa käytettävissä olevan luettelomerkin tai numeroinnin tyylin. Lisätietoja on artikkelissa Luettelomerkkien tai numeroiden tyylin muuttaminen.

Luettelomerkkien tai numeroiden tyylin muuttaminen

Jos haluat muuttaa olemassa olevien luettelomerkkien tai numeroiden tyyliä, voit valita minkä tahansa tyylin luettelomerkkien tai numeroiden kirjastosta.

 1. Valitse koko luettelo.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat valita Luettelomerkki-painikkeen ja avata kirjaston, paina näppäinyhdistelmää Alt+H, U.

  • Jos haluat valita Numerointi-painikkeen ja avata kirjaston, paina näppäinyhdistelmää Alt+H, N.

 3. Selaa käytettävissä olevia vaihtoehtoja nuolinäppäimellä. Vaihtoehdot voivat vaihdella sen mukaan, mitä olet viimeksi käyttänyt. Valitse tyyli painamalla Enter-näppäintä.

Luettelon tasauksen muuttaminen

Jos haluat muuttaa luettelon sisennystä reunukseen nähden, käytä Pienennä sisennystä- ja Suurenna sisennystä -painikkeita.

 1. Valitse koko luettelo.

 2. Jos haluat pienentää sisennystä tai siirtää luetteloa lähemmäs reunusta, paina näppäinyhdistelmää Alt+H ja sitten A, O.

 3. Jos haluat suurentaa sisennystä tai siirtää luetteloa kauemmas reunuksesta, paina näppäinyhdistelmää Alt+H ja sitten A, I.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Asiakirjan tekstin lisääminen tai muokkaaminen Word 2016:ssa näytönlukuohjelman avulla

Tekstin ja kappaleiden tasaaminen Word 2016:ssa näytönlukuohjelman avulla

Windowsin Microsoft Word 2016:n pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Käyttämällä Word 2016 for Macia näppäimistön ja Mac OS:n sisäisen VoiceOver-näytönlukuohjelman kanssa voit luoda luettelomerkein varustettuja tai numeroituja luetteloita. Word 2016 for Macissa voit muuttaa nykyiset tekstirivit luetteloksi, muuttaa luettelomerkkityyliä ja luoda sisäkkäisiä luetteloita. Kaikissa näissä luettelotyypeissä voit jatkaa luetteloa automaattisesti painamalla Enter-näppäintä rivin lopussa.

Voit myös määrittää Wordin luomaan luettelomerkein varustettuja tai numeroituja luetteloita automaattisesti aina, kun kirjoitat pikanäppäimen.

Huomautukset: 

Sisältö

Luettelomerkeillä merkityn tai numeroidun luettelon kirjoittaminen

Luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon voi kirjoittaa useilla eri tavoilla.

Luettelomerkeillä varustetun luettelon luominen kirjoittamisen aikana

 1. Kirjoita uuden rivin alkuun * (tähti) ja paina sitten välilyöntiä tai sarkainta. Täytetty pyöreä luettelomerkki luodaan automaattisesti.

 2. Kirjoita haluamasi teksti.

 3. Voit luoda uuden luettelokohteen painamalla Enter-näppäintä.

 4. Jos haluat lopettaa luettelon luomisen, paina Enter-näppäintä ja sitten askelpalautinta.

Numeroidun luettelon luominen kirjoittamisen aikana

 1. Kirjoita uuden rivin alkuun 1. (numero 1 ja sen perään piste) ja paina sitten välilyöntiä tai sarkainta. Numeroitu luettelomerkki luodaan automaattisesti.

 2. Kirjoita haluamasi teksti.

 3. Voit luoda uuden luettelokohteen painamalla Enter-näppäintä.

 4. Jos haluat lopettaa luettelon luomisen, paina Enter-näppäintä ja sitten askelpalautinta.

Luettelon luominen valitsemalla luettelomerkin tai numeron tyyli valintanauhasta

 1. Siirrä kohdistin uuden luettelon alkuun.

 2. Siirry Aloitus-välilehteen painamalla F6-näppäintä, kunnes kuulet välilehden nimen ja viestin ”Olet nyt välilehdellä... välilehtiryhmässä”. Paina sitten vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet viestin: ”Aloitus-välilehti.” Valitse kohde painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Voit luoda luettelomerkeillä varustetun luettelon ja valita tyylin painamalla sarkainta, kunnes kuulet äänen: ”Luettelomerkit, valikkopainike.” Laajenna valikko painamalla näppäinyhdistelmää Control+Optio+Vaihto+M. Valitse luettelomerkkityyli painamalla alanuolinäppäintä ja selaa tyylejä nuolinäppäimillä. Tyylit kerrotaan samalla, kun siirryt.

  • Voit luoda numeroidun luettelon ja valita tyylin painamalla sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Numerointi, valikkopainike.” Laajenna valikko painamalla näppäinyhdistelmää Control+Optio+Vaihto+M. Valitse numerointityyli painamalla alanuolinäppäintä ja selaa sitten tyylejä nuolinäppäimillä. Tyylit kerrotaan samalla, kun siirryt.

  Valitse tyyli painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Luettelo luodaan ja aktiivisuus siirtyy tiedostoon.

Sisäkkäisen luettelon luominen luettelossa

Voit luoda luettelon luettelossa, esimerkiksi alaluettelokohtia luettelomerkeillä varustetussa luettelossa tai ääriviivatyylin numeroinnin numeroidussa luettelossa.

Sisäkkäisen luettelon luominen

 1. Siirry aiemmin luodussa luettelossa sen kohteen perään, jonka jälkeen haluat aloittaa sisäkkäisen luettelon. Paina sitten Enter.

 2. Kun kohdistin on uuden luettelokohdan rivin alussa, paina sarkainta. Word suurentaa automaattisesti kyseisen luettelokohdan sisennystä ja tekee siitä sisäkkäisen luettelon osan tai luettelon sisällä olevan luettelon.

  Huomautus: Uuden luettelokohdan luettelomerkin tai numeroinnin tyyli perustuu ylätason tyyliin. Voit muuttaa tyyliksi minkä tahansa käytettävissä olevan luettelomerkin tai numeroinnin tyylin. Lisätietoja on artikkelissa Luettelomerkkien tai numeroiden tyylin muuttaminen.

Luettelomerkkien tai numeroiden tyylin muuttaminen

Jos haluat muuttaa olemassa olevien luettelomerkkien tai numeroiden tyyliä, voit valita minkä tahansa tyylin luettelomerkkien tai numeroiden kirjastosta.

 1. Valitse luettelo tai sisäkkäinen luettelo.

  Vihje: Valitse tekstipätkä pitämällä vaihtonäppäintä painettuna ja siirtämällä osoitinta nuolinäppäimillä.

 2. Siirry Aloitus-välilehteen painamalla F6-näppäintä, kunnes kuulet välilehden nimen ja viestin ”Olet nyt välilehdellä... välilehtiryhmässä”. Paina sitten vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet viestin: ”Aloitus-välilehti.” Valitse kohde painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Valitse uusi Luettelomerkki-tyyli painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet äänen: ”Luettelomerkit, valikkopainike.” Laajenna valikko painamalla näppäinyhdistelmää Control+Optio+Vaihto+M. Voit tutustua luettelomerkkityyleihin painamalla alanuolinäppäintä ja selaamalla sitten tyylejä nuolinäppäimillä.

  • Valitse uusi Numerointi-tyyli painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet äänen: ”Numerointi, valikkopainike.” Laajenna valikko painamalla näppäinyhdistelmää Control+Optio+Vaihto+M. Voit tutustua luettelomerkkityyleihin painamalla alanuolinäppäintä ja selaamalla sitten nuolinäppäimillä.

  Valitse tyyli painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Luettelon tyyli vaihtuu ja aktiivisuus siirtyy tiedostoon.

Luettelon tasauksen muuttaminen

Jos haluat muuttaa luettelon sisennystä reunukseen nähden, käytä valintanauhan Pienennä sisennystä- ja Suurenna sisennystä -painikkeita.

 1. Valitse luettelo tai sisäkkäinen luettelo.

 2. Siirry Aloitus-välilehteen painamalla F6-näppäintä, kunnes kuulet välilehden nimen ja viestin ”Olet nyt välilehdellä... välilehtiryhmässä”. Paina sitten vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet viestin: ”Aloitus-välilehti.” Valitse kohde painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat pienentää sisennystä tai siirtää luetteloa lähemmäs reunusta, paina sarkainnäppäintä, kunnes kuulet äänen: ”Pienennä sisennystä -painike.”

  • Jos haluat suurentaa sisennystä tai siirtää luetteloa kauemmas reunuksesta, paina sarkainnäppäintä, kunnes kuulet äänen: ”Suurenna sisennystä -painike.”

  Voit valita vaihtoehdon painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Siirrä aktiivisuus takaisin tiedostoon painamalla F6-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Word 2016:ssa näytönlukuohjelman avulla

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Word 2016:ssa näytönlukuohjelman avulla

Word 2016 for Macin näppäinoikotiet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Voit luoda luettelomerkkiluetteloita tai numeroituja luetteloita puhelimesi Word Mobile -ohjelmassa Windowsin oman Lukija-näytönlukuohjelman avulla. Word Mobile -ohjelmassa voit muuttaa aiemmin luodut tekstirivit luetteloksi, muuttaa luettelomerkkityyliä ja luoda sisäkkäisiä luetteloita. Kaikissa näissä luettelotyypeissä voit jatkaa luetteloa automaattisesti napauttamalla Enter-näppäintä rivin lopussa.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

 • Jos haluat lisätietoja Word Mobile -kosketustoiminnoista, tutustu artikkeliin Lukijan näppäimistökomennot ja kosketusliikkeet.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytät Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja Lukijan käytöstä on artikkelissa Lukijan käytön aloittaminen.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta Windows-puhelimen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia tabletissa tai PC-tietokoneessa.

Sisältö

Luettelomerkeillä merkityn tai numeroidun luettelon kirjoittaminen

Voit lisätä luettelomerkeillä merkityn tai numeroidun luettelon asiakirjaan usealla eri tavalla.

Luettelomerkeillä varustetun luettelon kirjoittaminen

 1. Kirjoita luettelon ensimmäinen tekstirivi.

 2. Varmista, että olet Word Mobile -asiakirjan kirjoitusalueella. Vedä sormeasi, kunnes kuulet seuraavan äänen: Muokattava teksti, muokkaa kaksoisnapauttamalla. Sipaise yhdellä sormella näyttöä ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet seuraavan äänen: Rivit Selaa vasemmalle tai oikealle sipaisemalla tekstiriviin, jonka haluat muuttaa luettelomerkeillä varustetuksi luetteloksi. Valitse rivi kolmoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Sipaise asiakirjassa yhdellä sormella näyttöä ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet seuraavan äänen: Kohteet.

 4. Sipaise yhdellä sormella oikealle, kunnes kuulet seuraavan äänen: Luettelomerkit-painike. Aktivoi kaksoisnapauttamalla. Kaksoisnapauta näyttöä.

 5. Sipaise yhdellä sormella oikealle, kunnes kuulet seuraavan äänen: Lisäasetukset-painike, tiivistetty, laajenna kaksoisnapauttamalla. Kaksoisnapauta näyttöä. Lisäasetukset-valikko laajenee näkyviin. Kuulet äänen: Aloitus, painike tiivistetty

 6. Sipaise valikossa yhdellä sormella oikealle, kunnes kuulet seuraavan äänen: Luettelomerkit-painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla. Kaksoisnapauta näyttöä.

 7. Sipaisemalla oikealle voit selata käytettävissä olevia luettelomerkkityylejä: täytetty ympyrä, tyhjä ympyrä, täytetty neliö, neljä pientä vinoneliötä, tyhjä nuoli ja valintamerkki. Kuulet luettelomerkin tyylin kuvauksen sipaisun aikana. Voit valita tyylin kaksoisnapauttamalla.

 8. Jos haluat lisätä uuden luettelomerkin, sipaise oikealle, kunnes kuulet seuraavan äänen: Lisäasetukset-painike. Laajennettu. Tiivistä kaksoisnapauttamalla. Tiivistä Lisäasetukset kaksoisnapauttamalla. Napauta näppäimistöä ja sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet sanan Enter. Kaksoisnapauta näyttöä.

 9. Jos haluat lopettaa luettelon luomisen, kaksoisnapauta Enteriä kahdesti.

Numeroidun luettelon kirjoittaminen

 1. Kirjoita luettelon ensimmäinen tekstirivi.

 2. Varmista, että olet Word Mobile -asiakirjan kirjoitusalueella. Vedä sormeasi, kunnes kuulet seuraavan äänen: Muokattava teksti, muokkaa kaksoisnapauttamalla. Sipaise yhdellä sormella näyttöä ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet seuraavan äänen: Rivit Selaa vasemmalle tai oikealle sipaisemalla tekstiriviin, jonka haluat muuttaa luettelomerkeillä varustetuksi luetteloksi. Valitse rivi kolmoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Sipaise asiakirjassa yhdellä sormella näyttöä ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet seuraavan äänen: Kohteet.

 4. Sipaise yhdellä sormella oikealle, kunnes kuulet seuraavan äänen: Numerointi-painike. Aktivoi kaksoisnapauttamalla. Kaksoisnapauta näyttöä.

 5. Sipaise yhdellä sormella oikealle, kunnes kuulet seuraavan äänen: Lisäasetukset-painike, tiivistetty, laajenna kaksoisnapauttamalla. Kaksoisnapauta näyttöä. Lisäasetukset-valikko laajenee näkyviin. Kuulet äänen: Aloitus, painike tiivistetty

 6. Sipaise valikossa yhdellä sormella oikealle, kunnes kuulet seuraavan äänen: Numerointi-painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla. Kaksoisnapauta näyttöä.

 7. Sipaisemalla oikealle voit selata käytettävissä olevia numerointityylejä: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. ja i. ii. iii. Kuulet numeroinnin tyylin kuvauksen sipaisun aikana. Voit valita tyylin kaksoisnapauttamalla.

 8. Jos haluat lisätä uuden luettelomerkin, sipaise oikealle, kunnes kuulet seuraavan äänen: Lisäasetukset-painike. Laajennettu. Tiivistä kaksoisnapauttamalla. Tiivistä Lisäasetukset kaksoisnapauttamalla. Napauta näppäimistöä ja sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet sanan Enter. Kaksoisnapauta näyttöä.

 9. Jos haluat lopettaa luettelon luomisen, kaksoisnapauta Enteriä kahdesti.

Sisäkkäisen luettelon luominen luettelossa

Voit luoda luettelon luettelossa, esimerkiksi alaluettelokohtia luettelomerkeillä varustetussa luettelossa tai ääriviivatyylin numeroinnin numeroidussa luettelossa.

 1. Jos sinulla on aiemmin luotu luettelo, varmista, että olet asiakirjan kirjoitusalueella. Vedä sormeasi, kunnes kuulet seuraavan äänen: Muokattava teksti, muokkaa kaksoisnapauttamalla. Sipaise yhdellä sormella näyttöä ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet seuraavan äänen: Rivit Sipaise vasemmalle selataksesi luettelokohteeseen, jonka haluat muuttaa sisäkkäiseksi luetteloksi. Valitse kohde kolmoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Sipaise Word Mobile -asiakirjassa yhdellä sormella näyttöä ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet seuraavan äänen: Kohteet.

 3. Sipaise yhdellä sormella oikealle, kunnes kuulet seuraavan äänen: Suurenna sisennystä -painike Aktivoi kaksoisnapauttamalla. Kaksoisnapauta näyttöä.

  Kohde on nyt osa sisäkkäistä luetteloa.

 4. Jos haluat siirtyä takaisin korkeammalle luettelotasolle, sipaise yhdellä sormella näyttöä ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet seuraavan äänen: Kohteet. Sipaise yhdellä sormella oikealle, kunnes kuulet seuraavan äänen: Pienennä sisennystä -painike. Aktivoi kaksoisnapauttamalla. Kaksoisnapauta näyttöä.

Luettelomerkkien tai numeroiden tyylin muuttaminen

Jos haluat muuttaa olemassa olevien luettelomerkkien tai numeroiden tyyliä, voit valita minkä tahansa tyylin luettelomerkkien tai numeroiden kirjastosta.

 1. Varmista, että olet asiakirjan kirjoitusalueella. Vedä sormeasi, kunnes kuulet seuraavan äänen: Muokattava teksti, muokkaa kaksoisnapauttamalla. Sipaise yhdellä sormella näyttöä ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet seuraavan äänen: Rivit Sipaise oikealle tai vasemmalle siirtyäksesi sillä luettelotasolla olevaan luettelokohteeseen, jonka luettelomerkki- tai numerointityyliä haluat muuttaa. Valitse kohde kolmoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Sipaise Word Mobile -asiakirjassa yhdellä sormella näyttöä ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet seuraavan äänen: Kohteet.

 3. Sipaise yhdellä sormella oikealle, kunnes kuulet seuraavan äänen: Lisäasetukset-painike, tiivistetty, laajenna kaksoisnapauttamalla. Kaksoisnapauta näyttöä. Lisäasetukset-valikko laajenee näkyviin. Kuulet äänen: Aloitus, painike tiivistetty

 4. Sipaise oikealle yhdellä sormella, kunnes Lukija ilmoittaa, että olet siirtynyt Luettelomerkit- tai Numerointi-painikkeeseen. Avaa sitten kirjasto kaksoisnapauttamalla ja valitse uusi tyyli sipaisemalla oikealle.

  Voit yhdistää luettelomerkeillä varustetun luettelon numeroituihin sisäkkäisiin luetteloihin ja päin vastoin.

Luettelon tasauksen muuttaminen

Jos haluat muuttaa luettelon sisennystä reunukseen nähden, käytä Pienennä sisennystä- ja Suurenna sisennystä -vaihtoehtoja.

 1. Varmista, että olet asiakirjan kirjoitusalueella. Vedä sormeasi, kunnes kuulet seuraavan äänen: Muokattava teksti, muokkaa kaksoisnapauttamalla. Sipaise yhdellä sormella näyttöä ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet seuraavan äänen: Rivit Siirry luettelokohteeseen, jonka tasauksen haluat muuttaa, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle. Valitse kohde kolmoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Sipaise Word Mobile -asiakirjassa yhdellä sormella näyttöä ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet seuraavan äänen: Kohteet.

 3. Sipaise oikealle yhdellä sormella, kunnes Lukija ilmoittaa, että olet siirtynyt Suurenna sisennystä- tai Pienennä sisennystä -painikkeeseen. Kaksoisnapauta.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×