Lomakemallin suunnitteleminen käyttämällä tietoyhteyskirjaston asetuksia

Tässä artikkelissa selitetään, kuinka voit suunnitella Microsoft Office SharePoint Server 2007 -sivuston tietoyhteyskirjastoon tallennettuihin asetuksiin perustuvan lomakemallin, joka voi joko suorittaa tietokyselyn tai lähettää tietoja.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Yleiskatsaus

Toimet ennen aloittamista

Kyselyn tietoyhteyden sisältävän lomakemallin suunnitteleminen

Lähetystietoyhteyden sisältävän lomakemallin suunnitteleminen

Yleiskatsaus

Toissijainen tietoyhteys on mikä tahansa ulkoiseen tietolähteeseen muodostettava tietoyhteys, joka lisätään lomakemalliin. Tämä tietoyhteys on erilainen kuin päätietoyhteys, joka luodaan tietokantaan, verkkopalveluun tai yhteyskirjaston asetuksiin perustuvaa lomakemallia luotaessa. Toissijainen tietoyhteys lisätään vain, jos kyselyjen tekeminen tai tietojen lähettäminen päätietoyhteyden välityksellä ei ole mahdollista.

Lomakkeessa voi olla yksi ensisijainen tietoyhteys eli päätietoyhteys ja yksi tai useita toissijaisia tietoyhteyksiä. Lomakkeen käyttötarkoituksen mukaan tietoyhteys voi suorittaa tietokyselyjä tai lähettää tietoja ulkoiseen tietolähteeseen, kuten Microsoft SQL Server -tietokantaan tai verkkopalveluun.

Jos suunnittelet useita lomakemalleja, jotka käyttävät samankaltaisia tietoyhteyksiä, harkitse tietoyhteystiedoston käyttämistä sen sijaan, että loisit tietoyhteyden ulkoiseen tietolähteeseen kullekin lomakemallille. Tällä tavalla sinun täytyy päivittää vain yksi tietoyhteystiedosto, kun liittyneiden lomakemallien sarjan tietoyhteystiedot muuttuvat. Esimerkiksi kun siirrät lomakemallit testiverkosta tuotantoverkkoon, sinun täytyy päivittää tietoyhteysasetukset vain kerran yhteyskirjastossa kunkin lomakemallin tietoyhteyden päivittämisen sijaan. Kun tietoyhteystiedostoa käyttävään lomakemalliin perustuva lomake käyttää tietoyhteyttä, tietoyhteys päivitetään automaattisesti uusilla asetuksilla.

Tietoyhteystiedosto on XML-tiedosto, jossa on .xml- tai .udcx-tiedostotunniste. Se sisältää yksittäisen ulkoisen tietolähteen yhteystiedot. Tämä tiedosto on tallennettu tietoyhteyskirjastoon palvelimessa, jossa on käytössä Microsoft Office SharePoint Server 2007. Tietoyhteystiedoston luo ohjelmistokehittäjä tai se luodaan muuntamalla tietoyhteys aiemmin luodussa lomakemallissa tietoyhteystiedostoksi napsauttamalla Muunna-painiketta Tietoyhteydet-valintaikkunassa (Työkalut-valikko).

Tietoyhteystiedoston käytön etuja ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Useat lomakkeet voivat käyttää samaa tietoyhteystiedostoa, jolloin samaa tietoyhteyttä ei tarvitse luoda uudelleen tyhjästä jokaiselle lomakemallille.

 • Jos ulkoisen tietolähteen sijainti tai yhteysasetukset muuttuvat, sinun on päivitettävä vain tietoyhteystiedosto eikä jokaista lomakemallia.

 • Tietoyhteystiedosto voi sisältää vaihtoehtoisia todennustietoja, joita palvelin voi käyttää, kun käyttäjä täyttää lomakkeen verkkoselaimen avulla.

 • Selainyhteensopivaan lomakemalliin perustuvat lomakkeet, jotka täytetään selaimessa, voivat yhdistää toisen toimialueen palvelimiin vain tietoyhteyksillä, jotka käyttävät tietoyhteystiedostoja.

Microsoft Office InfoPath käyttää tietoyhteystiedostoja, jotka noudattavat Universal Data Connection version 2.0 -tiedostomuotoa. Tämä versio on Microsoft Office FrontPagen ja Microsoft Office Excelin käyttämän version 1.0 -tiedostomuodon osa. InfoPath ei voi käyttää tietoyhteystiedostoja versio 1.0 -tiedostomuodossa.

Kun luot lomakemallin, joka perustuu tietoyhteystiedoston asetuksiin, Microsoft Office InfoPath luo tietoyhteyden, joka perustuu tietoyhteyskirjaston asetuksiin. Jos tietoyhteystiedosto sisältää kyselytietoyhteyden asetukset, InfoPath-luo lomakkeen pääasiallisen tietolähde sekä kyselykentät, tietokentät ja ryhmät. Ne vastaavat tietojen tallennustapaa ulkoiseen tietolähteeseen, johon viitataan tietoyhteystiedoston asetuksilla. Kyselykentät sisältävät tiedot, joita ulkoinen tietolähde käyttää sen määrittämiseen, mitä se lähettää lomakkeeseen. Kyselyn tulokset sijoitetaan tietokenttiin. Jotta käyttäjät voivat suorittaa kyselyn ulkoiseen tietolähteeseen, InfoPath lisää Suorita kysely -painikkeen lomakemalliin.

Koska kysely- ja tietokenttien tietorakenteen on vastattava tapaa, jolla tiedot tallennetaan ulkoiseen tietolähteeseen, päätietolähteen aiemmin luotuja kenttiä ja ryhmiä ei voi muokata. Päätietolähteen pääryhmään voidaan vain lisätä kenttiä tai ryhmiä.

Jos käytät lähetystietoyhteyden asetuksia, InfoPath ottaa käyttöön vakiotyökalurivin Lähetä-painikkeen ja Tiedosto-valikon Lähetä-komennon tähän lomakemalliin perustuvassa lomakkeessa. Näin käyttäjät voivat lähettää lomakkeiden tietoja ulkoiseen tietolähteeseen.

Sivun alkuun

Toimet ennen aloittamista

Jotta voit suunnitella tietoyhteyskirjaston asetuksiin perustuvan lomakemallin, tarvitset seuraavat tiedot tietoyhteyskirjaston järjestelmänvalvojalta tai tietoyhteystiedoston luoneelta kehittäjältä:

 • yhteyskirjaston sisältävän Office SharePoint Server 2007 -sivuston sijainnin

 • sen tietoyhteyskirjaston tietoyhteystiedoston nimen, jota haluat käyttää.

Sivun alkuun

Kyselyn tietoyhteyden sisältävän lomakemallin suunnitteleminen

Jotta voit suunnitella sellaiseen tietoyhteystiedostoon perustuvan lomakemallin, joka sisältää kyselyn tietoyhteyden asetukset, tee seuraavasti:

 1. Suunnittele tietoyhteystiedostoon perustuva lomakemalli    Tässä vaiheessa luodaan lomakemallin päätietolähde, joka sisältää asianmukaiset tietoyhteystiedoston asetuksiin perustuvat kentät ja ryhmät.

 2. Lisää lomakemalliin ohjausobjekti, joka näyttää kyselyn tulokset    Jos haluat näyttää käyttäjille päätietolähteen kenttiin ja ryhmiin tallennettuja tietoja, sinun on lisättävä lomakemalliin ohjausobjekti ja sidottava se sitten päätietolähteen kyselykenttään tai tietokenttään.

Vaihe 1: tietoyhteystiedostoon perustuvan lomakemallin suunnitteleminen

 1. Napsauta Tiedosto-valikosta Suunnittele lomakemalli.

 2. Napsauta Suunnittele lomakemalli -valintaikkunanSuunnittele uusi -kohdasta Lomakemalli.

 3. Napsauta Peruste-luettelosta Yhteyskirjasto.

 4. Jos suunnittelet selainyhteensopivaa lomakemallia, valitse Ota käyttöön vain selainyhteensopivat ominaisuudet -valintaruutu.

 5. Napsauta OK.

 6. Napsauta ohjatun tietoyhteyden muodostamisessa Sivusto-luettelosta tietoyhteyskirjaston sisältävän sivuston nimeä palvelimessa, jossa on käytössä Office SharePoint Server 2007.

  Sivuston lisääminen luetteloon

  1. Napsauta Sivustojen hallinta.

  2. Napsauta Sivustojen hallinta -valintaikkunassa Lisää.

  3. Kirjoita tietoyhteyskirjaston sijainti URL-osoite-ruutuun.

  4. Kirjoita tietoyhteyskirjaston nimi Näyttönimi-ruutuun. Tämä nimi näkyy Sivusto-luettelossa ohjatun tietoyhteyden muodostamisessa.

  5. Napsauta OK.

  6. Napsauta Sulje.

 7. Tuo näkyviin tietoyhteystiedostojen luettelo napsauttamalla tietoyhteyskirjaston nimeä, napsauta sen tietoyhteystiedoston nimeä, jota haluat käyttää tämän tietoyhteyden kanssa, ja napsauta sitten Seuraava.

 8. Jos olet valinnut tietoyhteystiedoston, joka sisältää verkkopalvelun yhteysasetukset, saatat joutua määrittämään ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla malliarvot jokaiselle parametrille, jotta voidaan määrittää, mitkä kentät ja ryhmät lisätään toissijaiseen tietolähteeseen.

  Toimintaohjeet

  1. Valitse parametri Parametrit-taulukossa ja napsauta sitten Määritä malliarvo.

  2. Kirjoita Malliarvo-ruutuun arvo, jota käyttäjä saattaa käyttää tälle kentälle, ja napsauta sitten OK.

  3. Toista nämä vaiheet kullekin parametrille Parametrit-taulukossa ja napsauta sitten Seuraava.

  Teknisiä tietoja

  Kun määrität tietoyhteyden verkkopalveluun ohjatussa tietoyhteyden muodostamisessa, Microsoft Office InfoPath muodostaa yhteyden verkkopalveluun ja pyytää Web Service Description Language (WSDL) -tiedostoa. WSDL-tiedosto sisältää verkkopalvelun käyttämän rakenteen. Verkkopalvelu vastaa pyyntöön lähettämällä tämän tiedoston InfoPathiin. InfoPath käyttää tämän tiedoston tietoja tarvittavien kenttien ja ryhmien lisäämiseen lomakemallin toissijaiseen tietolähteeseen. Jos InfoPath löytää tuntemattoman elementtityypin WSDL-tiedostossa, InfoPath määrittää mallitietojen avulla tuntemattoman elementtityypin määritelmän ja lisää sitten tarvittavat kentät ja ryhmät toissijaiseen tietolähteeseen.

 9. Jos ulkoinen tietolähde, johon on viitattu asetuksissa, palauttaa Microsoft ADO.NET DataSetin, ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla kysytään, haluatko sisällyttää muutostiedot, kun käyttäjä lähettää lomakkeen tiedot. Useimmissa tapauksissa voit jättää Sisällytä muutostiedot tietoja lähetettäessä -valintaruudun valituksi, ja napsauttaa sitten Seuraava. Jos et halua sisällyttää muutostietoja, poista Sisällytä muutostiedot tietoja lähetettäessä -valintaruudun valinta ja napsauta sitten Seuraava.

  Teknisiä tietoja

  Tämä ohjatun toiminnon sivu näytetään vain, jos asetukset ovat verkkopalvelua varten ja Web Service Description Language (WSDL) -tiedosto ilmaisee, että verkkopalvelu palauttaa ADO.NET DataSetin.

 10. Kirjoita ohjatun toiminnon seuraavalle sivulle tietoyhteyden nimi ja napsauta sitten Valmis.

Vaihe 2: kentän tiedot näyttävän ohjausobjektin lisääminen

 1. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, napsauta Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 2. Vedä painikkeen ohjausobjekti lomakemalliin.

 3. Valitse Ohjausobjektin sidonta -valintaikkunassa kenttä, johon haluat sitoa ohjausobjektin.

Sivun alkuun

Lähetystietoyhteyden sisältävän lomakemallin suunnitteleminen

Jos tietoyhteystiedosto sisältää lähetystietoyhteyden asetukset, voit määrittää lomakemallin niin, että se sallii käyttäjien lähettää lomaketiedot tietoyhteyden kautta. Kun teet tämän, InfoPath lisää vakiotyökaluriviin Lähetä-painikkeen ja Tiedosto-valikkoon Lähetä-komennon. Voit määrittää lomakkeen lähetysasetukset Lähetysasetukset-valintaikkunassa (Työkalut-valikko). Lähetysasetukset määritetään samalla tavalla kuin suunnittelisit tietokantaan tai verkkopalveluun perustuvaa lomakemallia. Lisätietoja tietokantaan tai verkkopalveluun perustuvasta lomakemallista on Katso myös -osan linkeissä.

 1. Napsauta Tiedosto-valikosta Suunnittele lomakemalli.

 2. Napsautae Lomakemallin suunnitteleminen -valintaikkunan Suunnittele uusi -kohdasta Lomakemalli.

 3. Napsauta Peruste-luettelosta Yhteyskirjasto.

 4. Jos suunnittelet selainyhteensopivaa lomakemallia, valitse Ota käyttöön vain selainyhteensopivat ominaisuudet -valintaruutu.

 5. Napsauta OK.

 6. Napsauta ohjatun tietoyhteyden muodostamisessa Sivusto-luettelosta tietoyhteyskirjaston sisältävän sivuston nimeä palvelimessa, jossa on käytössä Office SharePoint Server 2007.

  Sivuston lisääminen luetteloon

  1. Napsauta Sivustojen hallinta.

  2. Napsauta Sivustojen hallinta -valintaikkunassa Lisää.

  3. Kirjoita tietoyhteyskirjaston sijainti URL-osoite-ruutuun.

  4. Kirjoita tietoyhteyskirjaston nimi Näyttönimi-ruutuun. Tämä nimi näkyy Sivusto-luettelossa ohjatun tietoyhteyden muodostamisessa.

  5. Napsauta OK.

  6. Napsauta Sulje.

 7. Tuo näkyviin tietoyhteystiedostojen luettelo napsauttamalla tietoyhteyskirjaston nimeä, napsauta tietoyhteystiedoston nimeä, jota haluat käyttää tämän tietoyhteyden yhteydessä, ja napsauta sitten Seuraava.

 8. Jos olet valinnut tietoyhteystiedoston, joka sisältää verkkopalvelun yhteysasetukset, saatat joutua määrittämään ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla malliarvot jokaiselle parametrille, jotta voidaan määrittää parhaat toissijaiseen tietolähteeseen lisättävät kentät ja ryhmät.

  Toimintaohjeet

  1. Valitse parametri Parametrit-taulukossa ja napsauta sitten Määritä malliarvo.

  2. Kirjoita Malliarvo-ruutuun arvo, jota käyttäjä saattaa käyttää tälle kentälle, ja napsauta sitten OK.

  3. Toista nämä vaiheet kullekin parametrille Parametrit-taulukossa ja napsauta sitten Seuraava.

  Teknisiä tietoja

  Kun määrität tietoyhteyden verkkopalveluun ohjatussa tietoyhteyden muodostamisessa, Microsoft Office InfoPath muodostaa yhteyden verkkopalveluun ja pyytää Web Service Description Language (WSDL) -tiedostoa. WSDL-tiedosto sisältää verkkopalvelun käyttämän rakenteen. Verkkopalvelu vastaa pyyntöön lähettämällä tämän tiedoston InfoPathiin. InfoPath käyttää tämän tiedoston tietoja tarvittavien kenttien ja ryhmien lisäämiseen lomakemallin toissijaiseen tietolähteeseen. Jos InfoPath löytää tuntemattoman elementtityypin WSDL-tiedostossa, InfoPath määrittää mallitietojen avulla tuntemattoman elementtityypin määritelmän ja lisää sitten tarvittavat kentät ja ryhmät toissijaiseen tietolähteeseen.

 9. Kirjoita ohjatun toiminnon seuraavalle sivulle tietoyhteyttä kuvaava nimi ja napsauta sitten Valmis.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×