Lomakemallin asiakirjakirjaston tai sivuston sisältötyypin luominen

Useat työryhmät käyttävät Microsoft Windows SharePoint Servicesiä tietojen keräämiseen ja tiedostojen jakamiseen. Jos näin on sinun organisaatiossasi, voit ottaa SharePoint-sivuston käyttöön, jotta käyttäjät voivat jakaa, jäljittää ja yhdistää täyttämiään Microsoft Office InfoPath -lomakkeita. Esimerkiksi myyntiosasto voi käyttää SharePoint-sivustoa myyntiraporttilomakkeiden täyttämiseen, tallentamiseen ja tarkastelemiseen.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Toimet ennen aloittamista

Johdanto kirjastojen tai sivuston sisältötyyppien luomiseen

Kirjaston luominen lomakemallin julkaisemisen yhteydessä

Sivuston sisältötyypin luominen lomakemallin julkaisemisen yhteydessä

Toimet ennen aloittamista

Kun julkaiset lomakemallin tiedostokirjastoon, tässä tiedostokirjastossa luodut kaikki lomakkeet perustuvat tähän lomakemalliin. Kun julkaiset lomakemallin tiedostokirjastossa, voit ottaa nopeasti käyttöön kertakäyttöisen lomakkeen, kuten epävirallisen kyselyn, jotta voit tallentaa ravintolamieltymykset työryhmän lounasta varten.

Jos julkaiset lomakemallin palvelimessa, jota käytetään Windows SharePoint Services 3.0:ssa, voit toimia myös seuraavasti:

Lomakemallin julkaiseminen sivuston sisältötyyppinä     Kun julkaiset lomakemallin sivuston sisältötyyppinä, sallit käyttäjien määrittää useita lomakemalleja yhteen tiedostokirjastoon tai yhden lomakemallin sivustonkokoelman useisiin kirjastoihin. Sivustokokoelma on näennäispalvelimella sijaitseva joukko verkkosivustoja, joilla on sama omistaja ja samat hallinta-asetukset. Kukin sivustokokoelma sisältää ylimmän tason verkkosivuston ja yhden tai useamman alisivuston. Kussakin virtuaalipalvelimessa voi olla useita sivustokokoelmia. Käytä sivuston sisältötyyppiä, kun haluat käyttää tietoja uudelleen laajassa mittakaavassa tai mahdollistaa tietojen keräämisen monista lomakkeista yhdessä paikassa.

Käyttäjien salliminen muokata kenttiä luettelonäkymän avulla    Voit sallia käyttäjien lisätä tai muokata kentän tietoja käyttämällä luettelonäkymää tai muokkaamalla tiedostokirjaston lomakkeen ominaisuuksia. Tällöin käyttäjät voivat lisätä tai päivittää yhden tai useamman lomakkeen tietoja lomakkeita avaamatta.

Huomautus: Taulukkonäkymä on otettu käyttöön verkkoselaimessa vain käyttäjille, joilla on Microsoft Office Access 2007 asennettuna.

Sivun alkuun

Johdanto kirjastojen tai sivuston sisältötyyppien luomiseen

Jotta voit luoda kirjaston tai sivuston sisältötyypin, sinulla on oltava käyttöoikeus SharePoint-sivustoon. Sinulla on myös oltava oikeudet luoda kirjasto tai sivuston sisältötyyppi kyseisessä sivustossa.

Kirjastojen ja sivuston sisältötyyppien tuki vaihtelee sen mukaan, onko palvelimessa käytössä Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 tai Windows SharePoint Services 3.0. Sen vuoksi sinun pitäisi ottaa yhteyttä järjestelmänvalvojaan, jos et ole varma, mitä Windows SharePoint Services -versiota palvelimessa käytetään.

Seuraavassa kuvataan asiakirjakirjaston ja sivuston sisältötyypin luomisen välisiä eroja palvelimessa, jossa on käytössä Windows SharePoint Services 2.0 tai Windows SharePoint Services 3.0.

Windows SharePoint Services 2.0

Kun julkaiset lomakemallin sivustossa, joka perustuu Windows SharePoint Services 2.0:aan, luot lomakekirjaston. Lomakekirjasto on kansio, johon on tallennettu ja jossa jaetaan kokoelma lomakkeita, jotka perustuvat samaan lomakemalliin. Lomakekirjaston jokaiseen lomakkeeseen liittyy käyttäjän määrittämiä tietoja, jotka näkyvät kyseisen kirjaston sisältöluettelossa.

Jotta voit julkaista lomakemallin Microsoft Windows SharePoint Services 2.0:aan perustuvassa sivustossa sijaitsevaan lomakekirjastoon, sinun on kuuluttava kyseisen sivuston verkkosuunnittelusivustoryhmään.

Windows SharePoint Services 3.0

Kun julkaiset lomakemallin sivustossa, joka perustuu Windows SharePoint Services 3.0 -sovellukseen, voit luoda joko asiakirjakirjaston, joka toimii samalla tavalla kuin lomakekirjasto Windows SharePoint Services 2.0:ssa, tai voit luoda lomakemallin sivuston sisältötyypin. Sinulla on oltava vähintään Windows SharePoint Services 3.0 -sivuston suunnitteluoikeus, jotta voit julkaista lomakemallin asiakirjakirjastoon tai luoda sivuston sisältötyypin.

Huomautus: Jos haluat luoda selainkäyttöinen lomakemalli, sinun on julkaistava lomakemalli palvelimeen, jossa on käytössä InfoPath Forms Services. Lisätietoja InfoPath Forms Services -sovelluksesta on Katso myös -osan linkeissä.

Sivun alkuun

Kirjaston luominen lomakemallin julkaisemisen yhteydessä

Seuraavassa prosessissa kuvataan, kuinka kirjaston voi luoda julkaisemalla lomakemallin palvelimeen, jossa on käytössä Windows SharePoint Services 2.0 tai Windows SharePoint Services 3.0.

 1. Tallenna lomakemalli.

 2. Napsauta Tiedosto-valikosta Julkaise.

 3. Napsauta ohjatussa julkaisutoiminnossa SharePoint-palvelimeen (InfoPath Forms Services ei ole pakollinen) ja napsauta sitten Seuraava.

 4. Kirjoita Kirjoita SharePoint- tai InfoPath Forms Services -sivuston sijainti -ruutuun SharePoint-sivuston sijainti ja napsauta sitten Seuraava.

 5. Napsauta ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla Asiakirjakirjasto ja napsauta sitten Seuraava.

  Huomautus: Jos julkaiset selainyhteensopiva lomakemalli SharePoint-sivustossa, Ota käyttöön lomakkeen täyttäminen selaimessa -valintaruutu ei ole käytössä. Jos haluat luoda selainkäyttöinen lomakemalli, sinun on julkaistava lomakemalli palvelimeen, jossa on käytössä InfoPath Forms Services. Lisätietoja InfoPath Forms Services -sovelluksesta on Katso myös -osan linkeissä.

 6. Napsauta Luo uusi asiakirjakirjasto ja napsauta sitten Seuraava.

 7. Kirjoita asiakirjakirjaston nimi Nimi-ruutuun.

 8. Voit vaihtoehtoisesti kirjoittaa kuvauksen Kuvaus-ruutuun.

  Lomakemallin nimi ja kuvaus näkyvät asiakirjakirjaston oletusnäkymässä.

 9. Toimi seuraavasti:

  Sarakkeen lisääminen

  1. Valitse Lisää.

  2. Toimi seuraavasti:

   • Jos haluat lisätä uuden sarakkeen asiakirjakirjastoon, valitse kenttä, jonka tietojen haluat näkyvän sarakkeessa. Valitse (Ei mitään: luo uusi sarake tähän asiakirjakirjastoon) Sivustosarakeryhmä-luettelosta ja kirjoita sitten sarakkeen nimi Sarakkeen nimi -ruutuun.

   • Jos haluat käyttää aiemmin luotua asiakirjakirjaston saraketta tai sivustosaraketta, valitse luokka Sivustosarakeryhmä-luettelosta ja valitse sitten nimi Sarakkeen nimi -luettelosta.

    Jos valitset toistuvan kentän tiedostokirjaston tietojen näyttämiseksi, voit määrittää, miten haluat näyttää kentän tiedostokirjastossa napsauttamalla arvoa Funktio-luettelossa. Voit valita, näytetäänkö kentän ensimmäinen arvo vai viimeinen arvo, lasketaanko kentän kaikkien esiintymien määrä yhteen vai yhdistetäänkö kaikki arvot.

    1. Voit sallia käyttäjien lisätä tai muokata kentän tietoja taulukkonäkymän avulla tai muokkaamalla lomakkeen ominaisuuksia tiedostokirjastossa valitsemalla Käyttäjät voivat muokata tämän kentän tietoja käyttämällä taulukkonäkymää tai ominaisuussivua -valintaruudun.

     Huomautus: Taulukkonäkymän käyttämiseksi käyttäjillä on oltava Microsoft Office Access 2007 asennettuna tietokoneessa.

  Sarakkeen poistaminen

  1. Napsauta Sarakkeen nimi -kohdasta kenttää, jonka vastaavan sarakkeen haluat poistaa, ja napsauta sitten Poista.

  Sarakkeen muokkaaminen

  1. Valitse Sarakkeen nimi -kohdasta kentän, jonka vastaavaa saraketta haluat muokata, nimi ja valitse sitten Muokkaa.

  2. Toimi seuraavasti:

   • Kirjoita sarakkeen uusi nimi Sarakkeen nimi -ruutuun.

   • Valitse luokka Sivustosarakeryhmä-luettelosta ja valitse sitten nimi Sarakkeen nimi -luettelosta.

    Jos valitset toistuvan kentän tiedostokirjaston tietojen näyttämiseksi, voit määrittää, miten haluat näyttää kentän tiedostokirjastossa napsauttamalla arvoa Funktio-luettelossa. Voit valita, näytetäänkö kentän ensimmäinen arvo vai viimeinen arvo, lasketaanko kentän kaikkien esiintymien määrä yhteen vai yhdistetäänkö kaikki arvot.

    1. Voit sallia käyttäjien lisätä tai muokata kentän tietoja taulukkonäkymän avulla tai muokkaamalla lomakkeen ominaisuuksia tiedostokirjastossa valitsemalla Käyttäjät voivat muokata tämän kentän tietoja käyttämällä taulukkonäkymää tai ominaisuussivua -valintaruudun.

     Huomautus: Taulukkonäkymän käyttämiseksi käyttäjillä on oltava Microsoft Office Access 2007 asennettuna tietokoneessa.

 10. Kun olet valinnut sarakkeet kirjastoa varten, napsauta Seuraava.

 11. Varmista ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla, että tiedot ovat oikein, ja napsauta sitten Julkaise.

Sivun alkuun

Sivuston sisältötyypin luominen lomakemallin julkaisemisen yhteydessä

Seuraavassa prosessissa kuvataan, kuinka sivuston sisältötyypin voi luoda julkaisemalla lomakemallin palvelimeen, jossa on käytössä Windows SharePoint Services 3.0.

 1. Tallenna lomakemalli.

 2. Napsauta Tiedosto-valikosta Julkaise.

 3. Napsauta ohjatussa julkaisutoiminnossa SharePoint-palvelimeen (InfoPath Forms Services ei ole pakollinen) ja napsauta sitten Seuraava.

 4. Kirjoita Kirjoita SharePoint- tai InfoPath Forms Services -sivuston sijainti -ruutuun SharePoint-sivuston sijainti ja napsauta sitten Seuraava.

 5. Napsauta ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla Sivuston sisältötyyppi (lisäasetukset) ja napsauta sitten Seuraava.

  Huomautus: Jos julkaiset selainyhteensopiva lomakemalli SharePoint-sivustossa, Ota käyttöön lomakkeen täyttäminen selaimessa -valintaruutu ei ole käytössä. Jos haluat luoda selainkäyttöinen lomakemalli, sinun on julkaistava lomakemalli palvelimeen, jossa on käytössä InfoPath Forms Services. Lisätietoja InfoPath Forms Services -sovelluksesta on Katso myös -osan linkeissä.

 6. Napsauta Luo uusi sisältötyyppi ja napsauta sitten Seuraava.

 7. Kirjoita sisältötyypin nimi Nimi-ruutuun.

 8. Voit vaihtoehtoisesti kirjoittaa kuvauksen Kuvaus-ruutuun.

  Sisältötyypin nimi ja kuvaus näkyvät SharePoint-sivuston Sivuston sisältötyypit -luettelossa.

 9. Valitse ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla lomakemallin sijainti ja napsauta sitten Seuraava.

 10. Tee jokin seuraavista:

  Sivustosarakkeen lisääminen

  1. Napsauta Lisää.

  2. Tee jompikumpi seuraavista:

   • Jos haluat lisätä uuden sarakkeen asiakirjakirjastoon, valitse kenttä, jonka tietojen haluat näkyvän sarakkeessa. Valitse (Ei mitään: luo uusi sivustosarake) Sivustosarakeryhmä-luettelosta ja kirjoita sitten sarakkeen nimi Sarakkeen nimi -ruutuun.

   • Jos haluat käyttää aiemmin luotua sivustosaraketta, valitse luokka Sivustosarakeryhmä-luettelosta ja valitse sitten nimi Sarakkeen nimi -luettelosta.

    Jos valitset toistuvan kentän tiedostokirjaston tietojen näyttämiseksi, voit määrittää, miten haluat näyttää kentän tiedostokirjastossa napsauttamalla arvoa Funktio-luettelossa. Voit valita, näytetäänkö kentän ensimmäinen arvo vai viimeinen arvo, lasketaanko kentän kaikkien esiintymien määrä yhteen vai yhdistetäänkö kaikki arvot.

    1. Voit sallia käyttäjien lisätä tai muokata kentän tietoja taulukkonäkymän avulla tai muokkaamalla lomakkeen ominaisuuksia tiedostokirjastossa valitsemalla Käyttäjät voivat muokata tämän kentän tietoja käyttämällä taulukkonäkymää tai ominaisuussivua -valintaruudun.

     Huomautus: Taulukkonäkymän käyttämiseksi käyttäjillä on oltava Microsoft Office Access 2007 asennettuna tietokoneessa.

  Sivustosarakkeen poistaminen

  1. Napsauta Sarakkeen nimi -kohdasta kenttää, jonka vastaavan sarakkeen haluat poistaa, ja napsauta sitten Poista.

  Sivustosarakkeen muokkaaminen

  1. Napsauta Sarakkeen nimi -kohdasta kentän, jonka vastaavaa saraketta haluat muokata, nimeä ja napsauta sitten Muokkaa.

  2. Valitse kenttä ja tee sitten jompikumpi seuraavista:

   • Kirjoita sarakkeen uusi nimi Sarakkeen nimi -ruutuun.

   • Valitse luokka Sivustosarakeryhmä-luettelosta ja valitse sitten nimi Sarakkeen nimi -luettelosta.

    Jos valitset toistuvan kentän tiedostokirjaston tietojen näyttämiseksi, voit määrittää, miten haluat näyttää kentän tiedostokirjastossa napsauttamalla arvoa Funktio-luettelossa. Voit valita, näytetäänkö kentän ensimmäinen arvo vai viimeinen arvo, lasketaanko kentän kaikkien esiintymien määrä yhteen vai yhdistetäänkö kaikki arvot.

    1. Voit sallia käyttäjien lisätä tai muokata kentän tietoja taulukkonäkymän avulla tai muokkaamalla lomakkeen ominaisuuksia tiedostokirjastossa valitsemalla Käyttäjät voivat muokata tämän kentän tietoja käyttämällä taulukkonäkymää tai ominaisuussivua -valintaruudun.

     Huomautus: Taulukkonäkymän käyttämiseksi käyttäjillä on oltava Microsoft Office Access 2007 asennettuna tietokoneessa.

 11. Kun olet valinnut sarakkeet sivuston sisältötyyppiä varten, napsauta Seuraava.

 12. Varmista ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla, että tiedot ovat oikein, ja napsauta sitten Julkaise.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×