Lisäasetukset

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Muokkausasetukset

Siirrä valinta Enter-näppäimen painalluksen jälkeen     Tekee solun viereisissä soluissa seuraavan aktiivisen solun, kun painat ENTER nykyisen aktiivisessa solussa. Suunta -ruudussa ilmaista, mitkä viereisessä solussa aktivoituu.

Suunta     Tekee solun viereisissä soluissa seuraavan aktiivisen solun, kun painat ENTER nykyisen aktiivisessa solussa. Suunta -ruudussa ilmaista, mitkä viereisessä solussa aktivoituu.

Lisää desimaalipilkku automaattisesti     Valitse tämä valintaruutu, jos numero on desimaalipilkut oletusarvoisesti näytettävä.

 • Merkit     Kirjoita merkit -ruutuun voit määrittää, missä Microsoft Office Excel lisää automaattisesti desimaalipilkun numerot, jotka kirjoitat vakiot laskentataulukon desimaalien määrä. Positiivinen luku desimaalipilkun siirtyy vasemmalle. negatiivinen luku siirtää desimaalipilkun oikealle. Jos Desimaalit -ruutuun on tyhjä tai arvo on 0 (nolla), sinun on annettava desimaalipilkun manuaalisesti. Voit ohittaa tämän asetuksen, kirjoittamalla desimaalipilkun soluun, kun kirjoitat.

Ota täyttökahva ja solujen vetäminen ja pudottaminen     Valitse tämä valintaruutu, jos haluat siirtää ja kopioida soluja ja tietoja vetämällä. Kun tämä asetus on valittuna, voit myös vetää täyttökahvan tietojen kopioiminen ja täyttäminen vierekkäisiin soluihin tietoja.

 • Varoita ennen solujen sisällön korvaamista     Näyttää sanoman, jos poistat solujen tietoja sisältävien solujen yli.

Salli muokkaaminen suoraan solussa     Valitse tämä valintaruutu, jos haluat muokata solussa kaksoisnapsauttamalla solua sijaan muokkaamalla solun sisällön kaavarivillä.

Jatka tietoalueen muotoiluja ja kaavoja     Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat muotoilla automaattisesti vastaamaan loput luettelosta muoto luettelon loppuun lisätyt uudet kohteet. Jokaisella rivillä toistuvat kaavat kopioidaan. Laajennettava muotoilut ja kaavat on näkyvät vähintään kolme viisi viimeisen riviä edeltävän uusi rivi.

Automaattinen prosentti esitysmuoto     Valitse kerrotaan luvulla 100 kaikkia haluamiasi lukuja pienempi kuin 1, että syöttämäsi prosentteina muotoillut solut Muotoile. Poista tämän valintaruudun, kerro luvulla 100 kaikkia haluamiasi lukuja, että syöttämäsi prosentteina muotoillut solut muotoillaan, mukaan lukien lukujen yhtä suuria tai suurempia kuin 1.

Käytä solujen automaattista täydennystä     Täydentää tekstit, kun alat kirjoittaa tietoja sisältävä sarake. Jos alkukirjaimet argumenteiksi kirjoittamasi vastaa sarakkeen olemassa olevan merkinnän, Excel täydentää tekstin puolestasi.

Zoomaa hiirellä IntelliMousen     Jos sinulla on Microsoft IntelliMousen osoitinlaitteen, määrittää kiekkopainiketta oman työkirjan tai laskentataulukon zoomauksen vierittämisen sijaan.

Ilmoita käyttäjän mahdollisesti aikaa toiminnon yhteydessä     Jos haluat saada ilmoituksen, kun toiminto vaikuttaa suuri määrä soluja ja saattaa kestää kauan käsittelemään valitseminen

 • Kun soluja (tuhansia) määrä muuttuu     Voit määrittää solut, jotka vaikuttavat toiminnon ilman ilmoituksen enimmäismäärä. Jos solut enimmäismäärä useampaan soluun koskee, saat ilmoituksen.

 • Käytä järjestelmän erottimia     Valitse käytettävä oletusarvoiset desimaali- ja tuhansia erottimet. Poista, jos haluat vaihtaa erottimia.

  • Desimaalierottimen     Voit muuttaa oletusarvon desimaalierottimen, poista Käytä järjestelmän erottimia, valitse oletuserotin desimaalierottimen -ruudussa ja kirjoita sitten erotin, jota haluat käyttää.

  • Tuhansia erotin     Voit vaihtaa oletuserottimeksi tuhaterottimen, poista Käytä järjestelmän erottimia, valitse oletuserottimen- tuhansia erotin -ruudusta ja kirjoita sitten erotin, jota haluat käyttää.

Leikkaaminen, kopioiminen ja liittäminen

Näytä liittämisasetusten painikkeet     Jos valitset Excel näyttää valintaikkuna, jossa määräten-asetukset automaattisesti, kun liität, kuten Vain muotoilu ja Linkitä solut.

Näytä Lisäämisasetukset-painikkeet     Jos valitset Excel näyttää valintaikkuna, jossa määräten-asetukset automaattisesti, kun lisäät solujen, rivien tai sarakkeiden, kuten Muotoilu kuin ylä - ja Poista muotoilut.

Leikkaa, kopioi ja Lajittele lisättyjen objektien ylemmän tason niiden solujen     Pitää laskentataulukon graafiset objektit, painikkeet, tekstiruudut, piirrosobjektien ja kuvien niiden aina, kun leikkaat soluja, kopioi, suodatus ja lajittelu.

Näytä

Viimeksi käytettyjen tiedostojen määrä     Näyttää luettelon viimeksi käytettyjen työkirjojen Viimeksi käytetyt tiedostot -kohdassa napsautettaessa Office-painikkeen kuva Microsoft Office-painiketta, niin, että voit avata työkirjat nopeasti. Kirjoita työkirjat, jotka haluat näyttää viimeksi käytettyjen tiedostojen määrä -ruutuun numero. Kirjoita tai valitse positiivinen luku 0 – 50.

Viivaimen yksiköiden     Voit valita yksiköt, jonka haluat näkyvän asettelunäkymän viivaimessa.

Näytä kaikki Windowsin tehtäväpalkissa      Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat näyttää useita työkirjoja Windowsin tehtäväpalkissa.

Kaavarivin näyttäminen     Näyttää kaavarivin. Kaavarivi laskentataulukon yläosassa.

Näytä funktioiden kohdeohjeet     Näyttää lyhyen kuvauksen funktioista, jotka olet valinnut funktioluettelosta, joka tulee näkyviin, kun kaavan automaattisen täydennyksen on otettu käyttöön.

Näytä kaavion osien nimet päälle     Kaavion osan nimi näkyy, kun viet osoittimen sen päälle.

Näytä tietoarvot pisteen päälle     Näyttää arvopisteen arvon, kun viet osoittimen sen päälle.

Näytä kommentteja sisältävissä soluissa     Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista, voit selvittää, kuinka kommentit näkyvät laskentataulukossa.

 • Ei kommentteja tai ilmaisimia     Piilottaa kommentit ja kommenttimerkit soluissa, joiden liitetyt kommentit.

 • Ilmaisimet- ja kommentit vietäessä päälle     Näyttää pienen kolmion solun oikeassa alakulmassa, kun kyseessä on kommentin soluun liitetyt. Kommentit näkyvät vain, kun viet osoittimen kommentin sisältävän solun päälle.

 • Kommentit ja ilmaisimet     Näyttää kommentin ja kommentti-ilmaisin, pieni kolmio solun oikeassa alakulmassa, kun kyseessä on kommentin soluun liitetyt.

Tämän työkirjan näyttöasetukset

Tämän työkirjan näyttöasetukset     Valitse haluamasi työkirja tämän luetteloruudun, joka vaikuta seuraavista vaihtoehdoista.

Näytä vaakasuora vierityspalkki     Näyttää vaakavierityspalkin laskentataulukon alaosassa.

Näytä pystysuora vierityspalkki     Näyttää pystysuoran vierityspalkin (kun käytössäsi on vasemmalta oikealle kirjoitetusta tilassa) laskentataulukon oikeassa reunassa tai vasemmalla puolella (kun käytössäsi on oikealta vasemmalle kirjoitettavien kielten tilassa).

Näytä taulukonvalitsimet     Näyttää taulukonvalitsimet, jotta voit siirtää toiseen ja valita yksittäisiä laskentataulukoita. Taulukonvalitsimet näkyvät laskentataulukkoikkunan alareunassa.

Ryhmittele päivämäärät Pikasuodata-valikossa     Muuttaa päivämäärien hierarkkisen ryhmittelyn päivämäärien päivämäärät päivämääräsuodattimen Pikasuodata-valikon alareunassa luettelossa ei-hierarkkiseksi luettelo. Voit esimerkiksi suodattaa vain kaksinumeroinen vuosiluku valitsemalla kaksinumeroinen vuosiluku manuaalisesti ei-hierarkkisesta luettelosta.

Näytä objekteissa     Valitse jokin seuraavista asetuksista Näytä tai piilota graafisten objektien työkirjassa.

 • Kaikki     Näyttää kaikki graafiset objektit, painikkeet, tekstiruudut, piirrosobjektien ja kuvat.

 • Ei mitään (Piilota objektit)     Piilottaa kaikki graafiset objektit, painikkeet, tekstiruudut, piirrosobjektien ja kuvat. Piilotettujen objektien eivät tulostu.

Tämän laskentataulukon näyttöasetukset

Tämän laskentataulukon näyttöasetukset    Valitse laskentataulukko tämän luetteloruudun, joka vaikuta seuraavista vaihtoehdoista.

Näytä rivien ja sarakkeiden otsikot     Näyttää rivinumerot vasemmalla puolella (kun käytössäsi on vasemmalta oikealle kirjoitetusta tilassa) tai oikeassa reunassa (kun käytössäsi on oikealta vasemmalle kirjoitettavien kielten tilassa) laskentataulukon ja sarakkeen kirjainten laskentataulukon yläosassa.

Näytä soluissa kaavat niiden laskettujen tulosten sijasta     Näyttää kaavoja soluissa kaavat niiden tuottamien arvojen sijaan.

Sivunvaihtojen näyttäminen     Näyttää sivunvaihdot, jotka on määritetty automaattisesti Excel.

Näytä nolla soluissa, jotka sisältävät nolla-arvo     Näyttää solut, jotka sisältävät nolla-arvojen 0 (nolla).

Näytä jäsennyssymbolit, jos jäsennystä käytetään     Näyttää jäsennyssymbolit. Jäsennyssymbolit eivät ole näkyvissä, paitsi jos laskentataulukko sisältää jäsennyksen.

Näytä ruudukko     Näyttää taustaruudukon. Tulostuuko ruudukko, varmista, että Tulosta -valintaruutu on valittuna Ruudukko -kohdassa Sivun asettelu -välilehden Taulukkoasetukset -ryhmässä.

 • Ruudukon väri     Määrittää värin ruudukko. Jos valitset Automaattinen, Ruudukon väri perustuu Windowsin Ohjauspaneelissa määritetyn tekstin värin.

Kaavat

Ota käyttöön Salli muut samanaikaiset laskennat     Oletusarvoisesti valittuna, tämä asetus mahdollistaa nopean laskennan käyttämällä usean suorittimen. Huomaa, että Excel tukee vain 64 suoritin sydämiä avulla.

Numero laskentojen määrä     Voit määrittää laskennassa käytettävien suorittimien määrän.

 • Käytä tämän tietokoneen kaikki suorittimet     Oletusarvoisesti valittuna, tämä asetus käyttää kaikki, jotka ovat käytettävissä tietokoneen suorittimien.

 • Manuaalinen     Voit määrittää, jota haluat käyttää suorittimien määrän. Kirjoita Manuaalinen -ruutuun positiivinen luku väliltä 1 – 1 024.

Laskettaessa tätä työkirjaa

Laskettaessa tätä työkirjaa    Valitse haluamasi työkirja tämän luetteloruudun, joka vaikuta seuraavista vaihtoehdoista.

Päivitä linkkejä muihin asiakirjoihin     Laskee ja päivittää kaavat, jotka sisältävät viittauksia muihin sovelluksiin.

Aseta tarkkuus kuten näytössä     Muuttaa soluihin tallennetut arvot pysyvästi täydestä tarkkuudesta (15 desimaalia), näkyviin tulee siinä muodossa, mukaan lukien desimaalin tarkkuudella.

Käytä 1904-päivämääräjärjestelmä     Muuttaa aloituspäivämäärä, josta kaikki päivämäärät lasketaan 1900-1 tammikuussa, 2. tammikuu 1904.

Tallenna ulkoisten linkkien arvot     Tallentaa kopiot ulkoisen asiakirjan sisältämien arvojen linkitetyn Excel-laskentataulukkoon. Jos laskentataulukossa on linkkejä suuriin ulkoisen asiakirjan edellyttää kuluisi paljon levytilaa tai kestää kauan Avaa, Tallenna ulkoisen linkin arvot -valintaruudun valinnan poistaminen pienentää levytilaa ja aika, joka avaa työn tarvitaan taulukko.

Yleinen

Anna äänimerkki toiminnon yhteydessä     Antaa äänimerkkejä, jotka liittyvät Microsoft Office-ohjelman tapahtumia, kuten avaamalla, tallentamalla, ja tiedostojen tulostaminen ja näyttäminen virhesanomia. Voit muuttaa eri tapahtumiin liitetyt äänet Ohjauspaneelissa. Microsoft Windowsin Käynnistä -painiketta ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Windows Vista Valitse Laitteisto ja äänetja valitse sitten Ääni. Valitse Äänet -välilehti. Voit muuttaa ääntä, joka on liitetty tapahtuman, valitse luettelosta ohjelma tapahtuma ja valitse ääni, jos haluat käyttää. Valitse Windows XP: ssä Äänet, puhe ja äänilaitteet. Valitse Muuta äänivalikoiman ja valitse sitten Äänet -välilehti. Valitse tai poista Office-ohjelmassa Anna äänimerkki toiminnon yhteydessä -valintaruudun valinta, jos se on myös poissa käyttöön tai poistaminen käytöstä muissa Office-ohjelmissa. Tietokoneessa on oltava äänikortti Useimmat äänet.

Anna äänimerkki toiminnon yhteydessä animaatio     Näyttää laskentataulukon siirto ja muuttuu, kun lisäät tai poistat soluja, rivejä tai sarakkeita. Animaatiota voi hidastaa näytön suorituskyvyn joidenkin järjestelmien.

Ohita muut sovellukset, jotka käyttävät Dynamic Data Exchange (DDE)     Estää tiedot ja muut sovellukset, jotka käyttävät Dynamic Data Exchange (DDE) exchange.

Kysy Päivitä automaattisia linkkejä     Näyttää sanoman, jossa voit vahvistaa, ennen kuin linkitettyjä kohteita päivitetään.

Näytä apuohjelman käyttöliittymävirheet     Näyttää virheet apuohjelmat, asenna ja käytä käyttöliittymässä.

Sovita A4 tai 8,5 x 11 ”paperikoot     Jotkin maat tai alueet vakio paperikoon on kirjain; muiden-standardin kokoisen on A4. Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Excelin automaattisesti säätää asiakirjat, jotka on muotoiltu siten, että ne tulostu oikein vakio paperikoon maassasi tai alueellasi (esimerkiksi kirjain) Vakio paperikoko toisen maan tai alueen (esimerkiksi A4). Tämä asetus vaikuttaa muotoiluun. Se ei vaikuta asiakirjan muotoiluun.

Avaa käynnistettäessä kaikki tiedostot     Käynnistettäessä Excel avaa tiedostot automaattisesti, voit kirjoittaa tämän tekstiruudun-kansiosta. Kirjoita kansion koko polku tekstiruutuun tiedostojen sijainti.

Web-asetukset      Määrittää, miten Excel-tietojen näyttää ja vastaa, kun niitä tarkastellaan selaimessa.

Palveluasetukset     Voit määrittää palautteen ja asiakirjanhallinnan asetuksia.

Lotus-yhteensopivuus

Microsoft Office Excelin valikkonäppäin     Määrittää avainta, jota voit käyttää valintanauhan, joka on osa Microsoft Officen sujuva käyttöliittymäkomentoja.

Siirtymän siirtymisnäppäimet     Aktivoi vaihtoehtoiset laskentataulukon siirtyminen, kaavan, otsikon tekstin ja muiden toimintojen pikanäppäimet.

Lotus-yhteensopivuusasetukset

Lotus-yhteensopivuusasetukset     Valitse laskentataulukko tämän luetteloruudun, joka vaikuta seuraavista vaihtoehdoista.

Siirtymän kaavan arviointi     Avaa ja arvioi Lotus 1-2-3-tiedostoja ilman tai muuttamatta tietoja. Kun tämä asetus on valittuna, Excel laskee tekstimerkkijonoja arvon 0 (nolla), totuusarvolausekkeiden kuin 0 tai 1 ja tietokantojen ehtoja, joita käytetään Lotus 1-2-3 sääntöjen mukaisesti.

Siirtymän kaavan syöttö     Muuntaa kaavoja, jotka lisätään Lotus 1-2-3 version 2.2 syntaksin Excel-syntaksin ja tekee nimiä, jotka on määritetty Excelin toimivat kuten nimet, jotka on määritetty Lotus 1-2-3.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×