Lasketut sarakkeet Power Pivotissa

Laskettujen sarakkeiden avulla voidaan lisätä uusia tietoja Power Pivot-tietomalliin. Sen sijaan, että arvot liitettäisiin tai tuotaisiin sarakkeeseen, luodaan sarakkeen arvot määrittävä Data Analysis Expressions (DAX) -kaava. Ajatellaan esimerkiksi, että haluat lisätä myyntikatearvon factSales-taulukon joka riville. Lisäämällä uuden lasketun sarakkeen ja käyttämällä kaavaa =[ SalesAmount ]-[ Total Cost ] –[ ReturnAmount ] arvot lasketaan vähentämällä TotalCost- ja ReturnAmount-sarakkeiden jokaisen rivin arvot SalesAmount-sarakkeen jokaisen rivin arvoista. Profit-saraketta voi sen jälkeen käyttää pivot-taulukossa, pivot-kaaviossa tai Power View -raportissa minkä tahansa muun sarakkeen tavoin.

Laskettu sarake Power Pivotssa

Laskettu sarake Power Pivotissa

Huomautus: Vaikka lasketut sarakkeet ja mitat muistuttavat toisiaan siinä, että molemmat perustuvat kaavaan, ne eroavat käyttötavoiltaan. Mittoja käytetään useimmiten pivot-taulukon tai pivot-kaavion Arvot-alueella. Laskettuja sarakkeita käytetään, kun lasketut tulokset halutaan sijoittaa jollekin toiselle pivot-taulukon alueelle (kuten pivot-taulukon sarakkeeseen tai riville tai pivot-kaavion akselille). Lisätietoja mitoista on artikkelissa Mitat Power Pivotissa.

Tietoja lasketuista sarakkeista

Lasketuissa sarakkeissa olevat kaavat muistuttavat paljon Excelissä luotavia kaavoja. Toisin kuin Excelissä, et kuitenkaan voi luoda eri kaavoja taulukon eri riveille, vaan DAX-kaava vaikuttaa automaattisesti koko sarakkeeseen.

Kun sarake sisältää kaavan, kullekin riville lasketaan arvo. Sarakkeen tulokset lasketaan, kun olet kirjoittanut kaavan. Sarakearvot lasketaan sitten tarvittaessa uudelleen, esimerkiksi jos pohjana olevat tiedot päivitetään.

Voit luoda laskettuja sarakkeita, jotka perustuvat mittoihin ja muihin laskettuihin sarakkeisiin. Saatat esimerkiksi luoda yhden lasketun sarakkeen luvun poimimista varten tekstimerkkijonosta ja käyttää sitten kyseistä lukua toisessa lasketussa sarakkeessa.

Sivun alkuun

Esimerkki

Laskettu sarake voi perustua tietoihin, jotka on lisätty aiemmin luotuun taulukkoon. Voit esimerkiksi yhdistää arvoja, laskea arvoja yhteen, poimia alimerkkijonoja tai verrata muiden kenttien arvoja. Lasketun sarakkeen lisäämisen edellytyksenä on, että Power Pivotiin on lisätty jo ainakin yksi taulukko.

Katsotaanpa seuraavaa kaavaa

=EOMONTH([StartDate],0])

Kaava poimii kuukauden Promotion-taulukon StartDate-sarakkeesta käyttäen Contoso-mallitietoja. Sitten se laskee kuukauden loppuarvon Promotion-taulukon kullekin riville. Toinen parametri määrittää kuukausien määrän ennen StartDate-arvoa tai sen jälkeen. Tässä tapauksessa 0 tarkoittaa samaa kuukautta. Jos StartDate-sarakkeen arvo on esimerkiksi 6/1/2001, lasketun sarakkeen arvo on 6/30/2001.

Lisätietoja Contoso-mallitiedoista on artikkelissa DAX- ja tietomalliopetusohjelmien mallitietojen hakeminen.

Sivun alkuun

Laskettujen sarakkeiden nimeäminen

Uudet lasketut sarakkeet lisätään oletusarvon mukaan muiden sarakkeiden oikealle puolelle, ja sarakkeille määritetään automaattisesti oletusnimi LaskettuSarake1, LaskettuSarake2 ja niin edelleen. Voit järjestää ja nimetä sarakkeita uudelleen niiden luonnin jälkeen. Laskettujen sarakkeiden muutoksiin liittyy kuitenkin tiettyjä rajoituksia:

  • Jokaisen sarakkeen nimen tulisi olla taulukossa yksilöivä.

  • Vältä nimiä, joita on jo käytetty saman työkirjan mitoissa. Vaikka mitalla ja lasketulla sarakkeella voi olla sama nimi, tuloksena saattaa olla helposti laskentavirhe, jos nimet eivät ole yksilöllisiä. Mitan vahingossa kutsumisen välttämiseksi käytä aina täydellistä sarakeviittausta, kun viittaat sarakkeeseen.

  • Kun nimeät lasketun sarakkeen uudelleen, kaikki sarakkeeseen perustuvat kaavat on päivitettävä. Jos et käytä manuaalista päivitystilaa, kaavojen tulosten päivitys tapahtuu automaattisesti. Tämä toiminto voi kuitenkin kestää jonkin aikaa.

  • Tiettyjä merkkejä ei voi käyttää Power Pivotin sarakkeiden tai muiden objektien nimissä. Lisätietoja aiheesta on artikkelin Power Pivotin DAX-syntaksimääritykset kohdassa Nimeämisvaatimukset.

Voit nimetä lasketun sarakkeen uudelleen tai muokata sitä seuraavasti:

  1. Napsauta Power Pivot -ikkunassa hiiren kakkospainikkeella uudelleen nimettävän lasketun sarakkeen otsikkoa ja valitse Nimeä sarake uudelleen.

  2. Kirjoita uusi nimi ja hyväksy se painamalla ENTER-näppäintä.

Sivun alkuun

Tietotyypin muuttaminen

Voit muuttaa lasketun sarakkeen tietotyypin samalla tavoin kuin voit muuttaa kaikkien laskemattomien sarakkeiden tietotyypin. Seuraavia tietotyypin muutoksia ei voida tehdä: tekstistä desimaaliksi, tekstistä kokonaisluvuksi, tekstistä valuutaksi ja tekstistä päivämääräksi. Muutos tekstistä totuusarvoksi on mahdollinen.

Sivun alkuun

Laskettujen sarakkeiden suorituskyky

Lasketun sarakkeen kaava voi kuluttaa enemmän resursseja kuin mitalle käytetty kaava. Yksi syy tähän on se, että lasketun sarakkeen tulos lasketaan aina taulukon kunkin rivin osalta, kun taas mitassa lasketaan vain solut, jotka ovat käytössä pivot-taulukossa tai pivot-kaaviossa.

Esimerkiksi miljoona riviä sisältävä taulukko sisältää aina lasketun sarakkeen, jossa on miljoona tulosta. Vaikutus on vastaava myös suorituskykyyn. Pivot-taulukko kuitenkin yleensä suodattaa tiedot käyttämällä rivi- ja sarakeotsikoita, joten mitta lasketaan vain pivot-taulukon kussakin solussa olevalle tietojen alijoukolle.

Kaava on riippuvainen objekteista, joihin kaavassa viitataan, esimerkiksi muista sarakkeista tai lausekkeista, jotka arvioivat arvoja. Esimerkiksi toiseen sarakkeeseen perustuvaa laskettua saraketta tai laskutoimitusta, jossa on sarakeviittauksen sisältävä lauseke, ei voi arvioida, ennen kuin toinen sarake on arvioitu. Automaattinen päivitys on oletusarvon mukaan käytössä. Sen vuoksi kaikki tällaiset riippuvuudet voivat vaikuttaa suorituskykyyn, kun arvoja ja kaavoja päivitetään.

Voit välttää suorituskykyongelmat laskettujen sarakkeiden luonnin aikana noudattamalla seuraavia ohjeita:

  • Älä luo yksittäistä kaavaa, joka sisältää paljon mutkikkaita riippuvuuksia. Luo sen asemesta kaavat vaiheittain ja tallenna tulokset sarakkeisiin, jotta voit tarkistaa tulokset ja arvioida suorituskyvyn.

  • Tietojen muokkaaminen edellyttää usein, että lasketut sarakkeet lasketaan uudelleen. Voit estää tämän määrittämällä uudelleenlaskennan tilaksi manuaalisen laskennan. Jos lasketun sarakkeen arvot ovat virheellisiä, sarake näkyy himmennettynä, kunnes tiedot päivitetään ja lasketaan uudelleen.

  • Jos muutat tai poistat taulukoiden välisiä suhteita, kyseisten taulukoiden sarakkeita käyttävät kaavat saattavat muuttua virheellisiksi.

  • Jos luot kaavan, joka sisältää kehäriippuvuuden tai itseensä viittaavan riippuvuuden, ilmenee virhe.

Tehtävät

Seuraavissa artikkeleissa on lisätietoja laskettujen sarakkeiden käsittelemisestä.

Lasketun sarakkeen luominen

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×