Aloittaminen

Laskentataulukon solujen täyttäminen automaattisesti

Laskentataulukon solujen täyttäminen automaattisesti

Tietojen manuaalisen lisäämisen sijasta voit täydentää soluihin tiettyä kaavaa noudattavia tai muiden solujen tietoihin perustuvia tietoja Automaattinen täyttö -toiminnolla.

Tässä artikkelissa ei kerrota tietojen lisäämisestä manuaalisesti tai useisiin laskentataulukoihin samanaikaisesti. Jos haluat tietää enemmän tietojen manuaalisesta lisäämisestä, katso artikkeli Tietojen kirjoittaminen manuaalisesti laskentataulukon soluihin.

Sarakkeessa jo olevien arvojen toistaminen automaattisesti

Jos soluun kirjoittamasi merkit ovat osa sarakkeessa aiemmin olevaa merkintää, Microsoft Excel kirjoittaa loput merkit puolestasi. Excel täydentää automaattisesti vain ne merkinnät, joissa on tekstiä tai tekstin ja numeroiden yhdistelmä. Ohjelma ei täydennä automaattisesti merkintöjä, jotka sisältävät vain numeroita, päivämääriä tai kellonaikoja.

Kun Excel on täydentänyt kirjoittamasi tekstin, toimi seuraavasti:

 • Voit hyväksyä ehdotetut tiedot painamalla Enter-näppäintä.

  Täydennetty merkintä vastaa täydellisesti aiemmin kirjoitettuja merkintöjä myös isojen ja pienten kirjainten osalta.

 • Jos haluat korvata automaattisesti kirjoitetut merkit, kirjoita tiedot kokonaan.

 • Jos haluat poistaa automaattisesti kirjoitetut merkit, paina askelpalautinta.

Huomautus: 

 • Excel täydentää tekstin vain, kun kohdistin on solun nykyisen sisällön lopussa.

 • Excel valmistaa automaattisesti täydennettävien tekstien luettelon sen sarakkeen solujen sisällöistä, jossa aktiivinen solu on. Rivillä toistuvia merkintöjä Excel ei täydennä automaattisesti.

Solun arvojen automaattisen täydentämisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Jos et halua, että Excel täydentää solujen arvot automaattisesti, voit poistaa tämän toiminnon käytöstä.

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Asetukset.

 2. Valitse Lisäasetukset ja ota solujen automaattinen täydennys käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla Muokkausasetukset-kohdassa Käytä solujen automaattista täydennystä -valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

Tietojen täydentäminen viereisiin soluihin täyttökahvalla

Voit täyttää nopeasti erilaisia arvosarjoja valitsemalla solut ja vetämällä täyttökahva Täyttökahva . Täyttökahvaa käytetään valitsemalla solut, joiden pohjalta lisäsolut halutaan täyttää, ja vetämällä täyttökahva täytettävien solujen yli.

Täyttökahva on oletusarvoisesti näkyvissä, mutta voit piilottaa sen tai näyttää sen, jos se on piilotettu.

Automaattisen täytön asetukset -painike tulee näkyviin, kun vedät täyttökahvaa. Jos et halua, että Automaattisen täytön asetukset -painike tulee näkyviin aina, kun vedät täyttökahvaa, voit poistaa toiminnon käytöstä. Jos taas Automaattisen täytön asetukset -painike ei tule näkyviin, kun vedät täyttökahvaa, haluat ehkä ottaa sen käyttöön.

Täyttökahvan näyttäminen tai piilottaminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Asetukset.

 2. Näytä tai piilota täyttökahva valitsemalla Lisäasetukset-luokan Muokkausasetukset-kohdassa Ota täyttökahva ja solujen vetäminen ja pudottaminen käyttöön -valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

 3. Voit estää aiemmin kirjoitettujen tietojen korvaamisen varmistamalla, että Varoita ennen solujen sisällön korvaamista -valintaruutu on valittuna. Jos et halua, että tietoja sisältävien solujen korvaamista koskeva sanoma tulee näkyviin, voit poistaa tämän valintaruudun valinnan.

Tietojen täyttäminen viereisiin soluihin vetämällä täyttökahvaa

 1. Valitse solut, joiden sisältämät tiedot haluat täyttää viereisiin soluihin.

 2. Vedä täyttökahva täytettävien solujen yli.

 3. Voit määrittää valinnan täyttämistavan napsauttamalla Automaattisen täytön asetukset -painiketta Painikkeen kuva ja valitsemalla haluamasi asetuksen.

  Voit esimerkiksi täyttää vain solujen muotoilun valitsemalla Täytä vain muotoilu tai voit täyttää vain solujen sisällön valitsemalla Täytä ilman muotoilua.

Huomautus: Jos vedät täyttökahvaa ylöspäin tai vasemmalle valinnasta ja pysäytät valittuihin soluihin osan ensimmäistä saraketta tai ylintä riviä ohittamatta, Excel poistaa tiedot koko osasta. Vedä sen sijaan täyttökahva valitun alueen ulkopuolelle, ennen kuin vapautat hiiren painikkeen.

Automaattisen täytön asetusten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Asetukset.

 2. Valitse Lisäasetukset ja ota tämä asetus käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla Leikkaa, kopioi ja liitä -kohdassa Näytä liittämisasetusten painikkeet, kun sisältöä liitetään -valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

Tietojen täydentäminen viereisiin soluihin Täyttö-komennolla

Täyttö-komennolla voit täyttää aktiivisena olevan solun tai valitun alueen viereisessä solussa tai alueella olevalla sisällöllä.

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat täyttää aktiivisen solun viereisen solun sisällöllä, valitse tyhjä solu sen solun alapuolelta, oikealta tai vasemmalta puolelta tai yläpuolelta, jonka sisällön haluat täyttää tyhjään soluun.

  • Jos haluat täyttää useita vierekkäisiä soluja, valitse solu, jonka sisältöä haluat käyttää, ja vierekkäiset solut, johon haluat tämän sisällön täyttää.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Täyttö ja valitse Alas, Oikea, Ylös tai Vasen.

Excelin valintanauhan kuva

Pikanäppäin    Voit täyttää solun viereisen solun sisällöllä nopeasti näppäinyhdistelmällä Ctrl+D (yläpuolella olevasta solusta) tai Ctrl+R (vasemmanpuoleisesta solusta).

Kaavojen täyttäminen viereisiin soluihin

 1. Valitse solut, joiden sisältämät kaavat haluat täyttää viereisiin soluihin.

 2. Vedä täyttökahva Täyttökahva täytettävien solujen yli.

 3. Voit määrittää valinnan täyttämistavan napsauttamalla Automaattisen täytön asetukset -painiketta Painikkeen kuva ja valitsemalla haluamasi asetuksen.

  Huomautus: Jos automaattista työkirjan laskentaa ei ole otettu käyttöön, kaavoja ei lasketa uudelleen soluja täytettäessä. Voit tarkistaa työkirjan laskenta-asetukset seuraavasti:

 4. Valitse Tiedosto-välilehti.

 5. Valitse Excel-kohdassa Asetukset ja Kaavat-luokka.

 6. Etsi Laskenta-asetukset-kohdassa Työkirjan laskeminen.

  • Automaattinen    Kaavat lasketaan uudelleen automaattisesti.

  • Automaattinen tietotaulukoita lukuun ottamatta    Kaavat lasketaan uudelleen, paitsi jos kaava on arvotaulukko.

  • Manuaalinen    Kaavoja ei lasketa koskaan automaattisesti.

  • Laske työkirja uudelleen ennen tallentamista    Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan, jos Työkirjan laskeminen -asetus on Manuaalinen. Jos tämä valintaruutu on valittuna, kaavat lasketaan uudelleen vasta, kun työkirja tallennetaan. Huomaa, että monet toiminnot sisältävät työkirjan tallentamisen, esimerkiksi Lähetä-komento.

   Huomautukset: 

   • Voit täyttää myös vieressä olevan solun kaavan aktiiviseen soluun käyttämällä Täyttö-komentoa (Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä) tai täyttää kaavan sisältävän solun alapuolella olevan solun painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+D tai sen oikealla puolella olevan solun painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+R.

   • Voit automaattisesti täyttää kaavan alaspäin kaikkiin allekkain oleviin soluihin, joita kaava koskee, kaksoisnapsauttamalla ensimmäistä kaavan sisältävää solua. Esimerkiksi solut A1:A15 ja B1:B15 sisältävät lukuja, ja kirjoitat kaavan =A1+B1 soluun C1. Voit kopioida kaavan soluihin C2:C15 valitsemalla solun C1 ja kaksoisnapsauttamalla täyttökahvaa.

Numerosarjojen, päivämäärien ja muiden valmiiden sarjaosien täyttäminen

Käyttämällä täyttökahvaa tai Täyttö-komentoa voit täyttää alueen solut nopeasti luku- tai päivämääräsarjoilla tai valmiilla päivä-, viikonpäivä-, kuukausi- tai vuosisarjoilla.

Solujen täyttäminen sarjoilla täyttökahvan avulla

 1. Valitse täytettävän alueen ensimmäinen solu.

 2. Kirjoita sarjan alkuarvo.

 3. Kirjoita seuraavaan soluun arvo, jonka perusteella sarja määräytyy.

  Jos esimerkiksi haluat sarjan 1; 2; 3; 4; 5...; kirjoita ensimmäiseen soluun 1 ja toiseen soluun 2. Jos haluat sarjan 2; 4; 6; 8...; kirjoita ensimmäiseen soluun 2 ja toiseen soluun 4. Jos haluat alueeseen sarjan 2; 2; 2; 2...; voit jättää toisen solun tyhjäksi.

 4. Valitse alkuarvot sisältävät solut.

 5. Vedä täyttökahva Täyttökahva täytettävän alueen yli.

  Kun haluat kasvattaa sarjan arvoja, vedä kahvaa alas tai oikealle. Kun haluat pienentää sarjan arvoja, vedä kahvaa ylös tai vasemmalle.

  Huomautus: 

 6. Voit myös määrittää sarjan lajin vetämällä täyttökahvan alueen yli, painamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla asianmukaisen komennon pikavalikko. Jos alkuarvo on esimerkiksi päivämäärä tammi.07, valitse Täytä kuukaudet, jos haluat käyttää sarjaa helmi.07, maalis.07 jne, tai valitse Täytä vuodet, jos haluat käyttää sarjaa tammi.07, tammi.08 jne.

 7. Jos valinta sisältää lukuja, voit määrittää, millaisia sarjoja haluat luoda.

 8. Voit estää automaattisen täytön pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna samalla, kun vedät vähintään kahdesta solusta muodostuvan valinnan täyttökahvaa. Excel kopioi valitut arvot viereisiin soluihin, mutta ei laajenna sarjaa.

Solujen täyttäminen sarjoilla Täyttö-komennon avulla

 1. Valitse täytettävän alueen ensimmäinen solu.

 2. Kirjoita sarjan alkuarvo.

 3. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Täyttö ja valitse sitten Sarjat.

  Excelin valintanauhan kuva

 4. Valitse Laji-luettelosta jokin seuraavista:

  • Lineaarinen    Tämä laskee sarjan, jossa peräkkäisten solujen arvoihin lisätään aina Askeleen arvo -ruudussa oleva arvo.

  • Kasvu    Tämä laskee sarjan, jossa peräkkäisten solujen arvot kerrotaan aina Askeleen arvo -ruudussa olevalla arvolla.

  • Päivämäärä    Tämä luo sarjan, jossa vierekkäisissä soluissa oleva päivämäärä kasvaa Askeleen arvo -ruudussa määritetyllä arvolla riippumatta siitä, mikä yksikkö Yksikkö-kohdassa on määritetty.

  • Automaattinen täyttö    Tämä luo sarjan, joka on samanlainen kuin täyttökahvaa vetämällä luotava sarja.

 5. Jos haluat muodostaa sarjoille mallin, kirjoita Askeleen arvo- ja Loppuarvo-ruutuihin sopiva arvo.

Esimerkkejä täytettävistä sarjoista

Kun täytät sarjoja, valinnat laajentuvat seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla. Tässä taulukossa pilkulla erotetut kohteet sijaitsevat yksittäisissä, vierekkäisissä laskentataulukon soluissa.

Alkuperäinen valinta:

Laajennettu sarja:

1; 2; 3

4; 5; 6

9:00

10:00; 11:00; 12:00;...

ma

ti; ke; to;...

maanantai

tiistai; keskiviikko; torstai;...

tammi

helmi; maalis; huhti;...

tammi; huhti

kesä; loka; tammi;...

07 tammi, 07 huhti

07 heinä; 07 loka; 08 tammi;...

15. tammi; 15. huhti

15. kesä; 15. loka;...

2007; 2008

2009; 2010; 2011;...

1. tammi; 1. maalis

1. touko; 1. heinä; 1. syys;...

3. nelj. (tai 3. n. tai 3. neljännes)

4. nelj.; 1. nelj.; 2. nelj.;...

teksti1; tekstiA

teksti2; tekstiA; teksti3; tekstiA;...

1. jakso

2. jakso; 3. jakso;...

Tuote 1

Tuote 2; Tuote 3;...

Tietojen täyttäminen omia sarjaosia käyttämällä

Voit helpottaa tietynlaisten peräkkäisten tietojen (kuten nimiluetteloiden tai myyntialueiden) kirjoittamista luomalla oman täyttösarjan. Oma täyttösarja voi perustua laskentataulukossa olevien kohteiden luetteloon tai uuteen luetteloon. Et voi muokata tai poistaa valmiita täyttösarjoja (kuten kuukausien ja päivien täyttösarjoja), mutta voit muokata tai poistaa omia täyttösarjoja.

Huomautus: Mukautettu luettelo voi sisältää vain tekstiä tai tekstiä ja numeroita.

Aiemmin luotuun kohdeluetteloon perustuvan oman täyttösarjan käyttäminen

 1. Valitse laskentataulukosta kohdeluettelo, jota haluat käyttää täyttösarjassa.

 2. Valitse Tiedosto-välilehdessä Asetukset.

 3. Valitse Lisäasetukset ja sen jälkeen Yleiset-kohdassa Muokkaa omia luetteloita.

 4. Tarkista, että valitsemiesi kohteiden soluviittausluettelo näkyy Tuo luettelo soluista -ruudussa ja valitse sitten Tuo.

  Excel lisää valitsemasi luettelon kohteet Omat luettelot -ruutuun.

 5. Napsauta OK-painiketta kahdesti.

 6. Napsauta laskentataulukon solua ja kirjoita omassa täyttösarjassa oleva kohde, jota haluat käyttää luettelon ensimmäisenä kohteena.

 7. Vedä täyttökahva Täyttökahva täytettävien solujen yli.

Uuteen kohdeluetteloon perustuvan oman täyttösarjan käyttäminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Asetukset.

 2. Valitse Lisäasetukset ja sen jälkeen Yleiset-kohdassa Muokkaa omia luetteloita.

 3. Valitse Omat luettelot -ruudusta UUSI LUETTELO ja kirjoita kohteet Luettelon osat -ruutuun aloittamalla ensimmäisestä kohteesta.

 4. Paina Enter-näppäintä jokaisen arvon jälkeen.

 5. Kun luettelo on valmis, valitse Lisää ja napsauta kahdesti OK-painiketta.

 6. Napsauta laskentataulukon solua ja kirjoita omassa täyttösarjassa oleva kohde, jota haluat käyttää luettelon ensimmäisenä kohteena.

 7. Vedä täyttökahva Täyttökahva täytettävien solujen yli.

Mukautetun täyttösarjan muokkaaminen tai poistaminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Asetukset.

 2. Valitse Lisäasetukset ja sen jälkeen Yleiset-kohdassa Muokkaa omia luetteloita.

 3. Valitse Omat luettelot -ruudusta luettelo, jota haluat muokata tai jonka haluat poistaa, ja tee sitten jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat muokata täyttösarjaa, tee haluamasi muutokset Luettelon osat -ruudussa ja valitse sitten Lisää.

  • Jos haluat poistaa täyttösarjan, valitse Poista.

Tässä artikkelissa ei kerrota tietojen lisäämisestä manuaalisesti tai useisiin laskentataulukoihin samanaikaisesti. Jos haluat tietää enemmän tietojen manuaalisesta lisäämisestä, katso artikkeli Tietojen kirjoittaminen manuaalisesti laskentataulukon soluihin.

Sarakkeessa jo olevien arvojen toistaminen automaattisesti

Jos soluun kirjoittamasi merkit ovat osa sarakkeessa aiemmin olevaa merkintää, Microsoft Excel kirjoittaa loput merkit puolestasi. Excel täydentää automaattisesti vain ne merkinnät, joissa on tekstiä tai tekstin ja numeroiden yhdistelmä. Ohjelma ei täydennä automaattisesti merkintöjä, jotka sisältävät vain numeroita, päivämääriä tai kellonaikoja.

Kun Excel on täydentänyt kirjoittamasi tekstin, toimi seuraavasti:

 • Voit hyväksyä ehdotetut tiedot painamalla ENTER-näppäintä.

  Täydennetty merkintä vastaa täydellisesti aiemmin kirjoitettuja merkintöjä myös isojen ja pienten kirjainten osalta.

 • Jos haluat korvata automaattisesti kirjoitetut merkit, kirjoita tiedot kokonaan.

 • Jos haluat poistaa automaattisesti kirjoitetut merkit, paina ASKELPALAUTINTA.

Huomautukset: 

 • Excel täydentää tekstin vain, kun kohdistin on solun nykyisen sisällön lopussa.

 • Excel valmistaa automaattisesti täydennettävien tekstien luettelon sen sarakkeen solujen sisällöistä, jossa aktiivinen solu on. Rivillä toistuvia merkintöjä Excel ei täydennä automaattisesti.

Solun arvojen automaattisen täydentämisen poistaminen käytöstä

Jos et halua, että Excel täydentää solujen arvot automaattisesti, voit poistaa tämän toiminnon käytöstä.

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Excel-kohdassa Asetukset.

 3. Valitse Lisäasetukset ja ota solun arvojen automaattinen täydentäminen käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla Muokkausasetukset-kohdassa Käytä solujen automaattista täydennystä -valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

Tietojen täyttäminen täyttökahvan avulla

Voit täyttää nopeasti erilaisia arvosarjoja valitsemalla solut ja vetämällä täyttökahva Täyttökahva . Täyttökahvaa käytetään valitsemalla solut, joiden pohjalta lisäsolut halutaan täyttää, ja vetämällä täyttökahva täytettävien solujen yli.

Täyttökahvan näyttäminen ja piilottaminen

Täyttökahva on oletusarvoisesti näkyvissä, mutta voit piilottaa sen tai näyttää sen, jos se on piilotettu.

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Excel-kohdassa Asetukset.

 3. Näytä tai piilota täyttökahva valitsemalla Lisäasetukset-luokan Muokkausasetukset-kohdassa Ota täyttökahva ja solujen vetäminen ja pudottaminen käyttöön -valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

 4. Voit estää aiemmin kirjoitettujen tietojen korvaamisen varmistamalla, että Varoita ennen solujen sisällön korvaamista -valintaruutu on valittuna. Jos et halua, että tietoja sisältävien solujen korvaamista koskeva sanoma tulee näkyviin, voit poistaa tämän valintaruudun valinnan.

Muuta valinnan täyttämistä Automaattisen täytön asetusten avulla

Kun vedät täyttökahvaa, Automaattisen täytön asetukset -painike Painikkeen kuva tulee näkyviin ja voit muuttaa valinnan täyttämistä. Voit esimerkiksi täyttää vain solujen muotoilun valitsemalla Täytä vain muotoilu tai voit täyttää vain solujen sisällön valitsemalla Täytä ilman muotoilua.

Automaattisen täytön asetusten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Jos et halua, että Automaattisen täytön asetukset -painike tulee näkyviin aina, kun vedät täyttökahvaa, voit poistaa toiminnon käytöstä. Jos taas Automaattisen täytön asetukset -painike ei tule näkyviin, kun vedät täyttökahvaa, haluat ehkä ottaa sen käyttöön.

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Excel-kohdassa Asetukset.

 3. Valitse Lisäasetukset ja Leikkaa, kopioi ja liitä. Poista Näytä liittämisasetusten painikkeet, kun sisältöä liitetään -valintaruudun valinta.

Tietojen täydentäminen viereisiin soluihin Täyttö-komennolla

Täyttö-komennolla voit täyttää aktiivisena olevan solun tai valitun alueen viereisessä solussa tai alueella olevalla sisällöllä tai voit täyttää nopeasti viereiset solut vetämällä täyttökahva Täyttökahva .

Aktiivisen solun täyttäminen viereisen solun sisällöllä

 1. Valitse tyhjä solu sen solun alapuolelta, yläpuolelta, oikealta tai vasemmalta puolelta, jonka sisällön haluat täyttää tyhjään soluun.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Täyttö ja valitse Alas, Oikea, Ylös tai Vasen.

Excelin valintanauhan kuva

Vihje: Voit täyttää solun viereisen solun sisällöllä nopeasti näppäinyhdistelmällä Ctrl+D (yläpuolella olevasta solusta) tai Ctrl+R (vasemmanpuoleisesta solusta). Jos haluat täyttää solun sen alapuolella olevan solun sisällöllä (eli täyttää yläpuolelle), valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Täyttö ja valitse sitten Ylös. Jos haluat täyttää solun sen oikealla puolella olevan solun sisällöllä (eli täyttää vasemmalle), valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Täyttö ja valitse sitten Vasen.

Tietojen täyttäminen viereisiin soluihin vetämällä täyttökahvaa

 1. Valitse solut, joiden sisältämät tiedot haluat täyttää viereisiin soluihin.

 2. Vedä täyttökahva täytettävien solujen yli.

 3. Voit määrittää valinnan täyttämistavan napsauttamalla Automaattisen täytön asetukset -painiketta Painikkeen kuva ja valitsemalla haluamasi asetuksen.

Huomautus: Jos vedät täyttökahvaa ylöspäin tai vasemmalle valinnasta ja pysäytät valittuihin soluihin osan ensimmäistä saraketta tai ylintä riviä ohittamatta, Excel poistaa tiedot koko osasta. Vedä sen sijaan täyttökahva valitun alueen ulkopuolelle, ennen kuin vapautat hiiren painikkeen.

Kaavojen täyttäminen viereisiin soluihin

 1. Valitse solut, joiden sisältämät kaavat haluat täyttää viereisiin soluihin.

 2. Vedä täyttökahva Täyttökahva täytettävien solujen yli.

 3. Voit määrittää valinnan täyttämistavan napsauttamalla Automaattisen täytön asetukset -painiketta Painikkeen kuva ja valitsemalla haluamasi asetuksen.

  Huomautus: Jos automaattista työkirjan laskentaa ei ole otettu käyttöön, kaavoja ei lasketa uudelleen soluja täytettäessä. Voit tarkistaa työkirjan laskenta-asetukset seuraavasti:

 4. Valitse Tiedosto-välilehti.

 5. Valitse Excel-kohdassa Asetukset ja Kaavat-luokka.

 6. Etsi Laskenta-asetukset-kohdassa Työkirjan laskeminen.

  • Automaattinen    Kaavat lasketaan uudelleen automaattisesti.

  • Automaattinen tietotaulukoita lukuun ottamatta    Kaavat lasketaan uudelleen, paitsi jos kaava on arvotaulukko.

  • Manuaalinen    Kaavoja ei lasketa koskaan automaattisesti.

  • Laske työkirja uudelleen ennen tallentamista    Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan, jos Työkirjan laskeminen -asetus on Manuaalinen. Jos tämä valintaruutu on valittuna, kaavat lasketaan uudelleen vasta, kun työkirja tallennetaan. Huomaa, että monet toiminnot sisältävät työkirjan tallentamisen, esimerkiksi Lähetä-komento.

Vinkkejä

 • Voit myös täyttää vieressä olevan solun kaavan aktiiviseen soluun käyttämällä Täyttö-komentoa (Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä) tai täyttää kaavan sisältävän solun alapuolella olevan solun painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+D tai sen oikealla puolella olevan solun painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+R.

 • Voit automaattisesti täyttää kaavan alaspäin kaikkiin allekkain oleviin soluihin, joita kaava koskee, kaksoisnapsauttamalla ensimmäistä kaavan sisältävää solua. Esimerkiksi solut A1:A15 ja B1:B15 sisältävät lukuja, ja kirjoitat kaavan =A1+B1 soluun C1. Voit kopioida kaavan soluihin C2:C15 valitsemalla solun C1 ja kaksoisnapsauttamalla täyttökahvaa.

Numerosarjojen, päivämäärien ja muiden valmiiden sarjaosien täyttäminen

Käyttämällä täyttökahvaa voit täyttää alueen solut nopeasti luku- tai päivämääräsarjoilla tai valmiilla päivä-, viikonpäivä-, kuukausi- tai vuosisarjoilla.

 1. Valitse täytettävän alueen ensimmäinen solu.

 2. Kirjoita sarjan alkuarvo.

 3. Kirjoita seuraavaan soluun arvo, jonka perusteella sarja määräytyy.

  Jos esimerkiksi haluat sarjan 1; 2; 3; 4; 5...; kirjoita ensimmäiseen soluun 1 ja toiseen soluun 2. Jos haluat sarjan 2; 4; 6; 8...; kirjoita ensimmäiseen soluun 2 ja toiseen soluun 4. Jos haluat alueeseen sarjan 2; 2; 2; 2...; voit jättää toisen solun tyhjäksi.

Lisää esimerkkejä täytettävistä sarjoista

Kun täytät sarjoja, valinnat laajentuvat seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla. Tässä taulukossa pilkulla erotetut kohteet sijaitsevat yksittäisissä, vierekkäisissä laskentataulukon soluissa.

Alkuperäinen valinta:

Laajennettu sarja:

1; 2; 3

4; 5; 6

9:00

10:00; 11:00; 12:00;...

ma

ti; ke; to;...

maanantai

tiistai; keskiviikko; torstai;...

tammi

helmi; maalis; huhti;...

tammi; huhti

kesä; loka; tammi;...

07 tammi, 07 huhti

07 heinä; 07 loka; 08 tammi;...

15. tammi; 15. huhti

15. kesä; 15. loka;...

2007; 2008

2009; 2010; 2011;...

1. tammi; 1. maalis

1. touko; 1. heinä; 1. syys;...

3. nelj. (tai 3. n. tai 3. neljännes)

4. nelj.; 1. nelj.; 2. nelj.;...

teksti1; tekstiA

teksti2; tekstiA; teksti3; tekstiA;...

1. jakso

2. jakso; 3. jakso;...

Tuote 1

Tuote 2; Tuote 3;...

 1. Valitse alkuarvot sisältävät solut.

 2. Vedä täyttökahva Täyttökahva täytettävän alueen yli.

  Kun haluat kasvattaa sarjan arvoja, vedä kahvaa alas tai oikealle. Kun haluat pienentää sarjan arvoja, vedä kahvaa ylös tai vasemmalle.

Vinkkejä

 • Voit myös määrittää sarjan lajin vetämällä täyttökahvan alueen yli, painamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla asianmukaisen komennon pikavalikko. Jos alkuarvo on esimerkiksi päivämäärä tammi.07, valitse Täytä kuukaudet, jos haluat käyttää sarjaa helmi.07, maalis.07 jne, tai valitse Täytä vuodet, jos haluat käyttää sarjaa tammi.07, tammi.08 jne.

 • Jos valinta sisältää lukuja, voit määrittää, millaisia sarjoja haluat luoda.

Numerosarjan täyttäminen soluihin

 1. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Täyttö ja valitse sitten Sarjat.

  Excelin valintanauhan kuva

 2. Valitse Laji-luettelosta jokin seuraavista:

  • Lineaarinen    Tämä laskee sarjan, jossa peräkkäisten solujen arvoihin lisätään aina Askeleen arvo -ruudussa oleva arvo.

  • Kasvu    Tämä laskee sarjan, jossa peräkkäisten solujen arvot kerrotaan aina Askeleen arvo -ruudussa olevalla arvolla.

  • Päivämäärä    Tämä luo sarjan, jossa vierekkäisissä soluissa oleva päivämäärä kasvaa Askeleen arvo -ruudussa määritetyllä arvolla riippumatta siitä, mikä yksikkö Yksikkö-kohdassa on määritetty.

  • Automaattinen täyttö    Tämä luo sarjan, joka on samanlainen kuin täyttökahvaa vetämällä luotava sarja.

 3. Voit estää automaattisen täytön pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna samalla, kun vedät vähintään kahdesta solusta muodostuvan valinnan täyttökahvaa. Excel kopioi valitut arvot viereisiin soluihin, mutta ei laajenna sarjaa.

Tietojen täyttäminen omia sarjaosia käyttämällä

Voit helpottaa tietynlaisten peräkkäisten tietojen (kuten nimiluetteloiden tai myyntialueiden) kirjoittamista luomalla oman täyttösarjan. Oma täyttösarja voi perustua laskentataulukossa olevien kohteiden luetteloon tai uuteen luetteloon. Et voi muokata tai poistaa valmiita täyttösarjoja (kuten kuukausien ja päivien täyttösarjoja), mutta voit muokata tai poistaa omia täyttösarjoja.

Huomautus: Mukautettu luettelo voi sisältää vain tekstiä tai tekstiä ja numeroita. Jos haluat luoda mukautetun luettelon, joka sisältää vain numeroita, kuten 0–100, sinun on ensin luotava numeroluettelo, joka on muotoiltu tekstiksi.

Lukujen muotoileminen tekstiksi

 1. Valitse riittävästi soluja numeroluetteloon, jonka haluat muotoilla tekstiksi.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Numero-ryhmässä Lukumuotoilu-ruudun nuolta ja valitse Teksti.

Excelin valintanauhan kuva

Vihje: Sinun on ehkä valittava Lisää lukumuotoja, jotta näet Teksti-kohdan luettelossa.

 1. Kirjoita numeroluettelo muotoiltuihin soluihin.

Aiemmin luotuun kohdeluetteloon perustuvan oman täyttösarjan käyttäminen

 1. Valitse laskentataulukosta kohdeluettelo, jota haluat käyttää täyttösarjassa.

 2. Valitse Tiedosto-välilehti.

 3. Valitse Excel-kohdassa Asetukset.

 4. Valitse Lisäasetukset ja sen jälkeen Yleiset-kohdassa Muokkaa omia luetteloita.

 5. Tarkista, että valitsemiesi kohteiden soluviittausluettelo näkyy Tuo luettelo soluista -ruudussa ja valitse sitten Tuo.

  Excel lisää valitsemasi luettelon kohteet Omat luettelot -ruutuun.

 6. Napsauta OK-painiketta kahdesti.

 7. Napsauta laskentataulukon solua ja kirjoita omassa täyttösarjassa oleva kohde, jota haluat käyttää luettelon ensimmäisenä kohteena.

 8. Vedä täyttökahva Täyttökahva täytettävien solujen yli.

Uuteen kohdeluetteloon perustuvan oman täyttösarjan käyttäminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Excel-kohdassa Asetukset.

 3. Valitse Lisäasetukset ja sen jälkeen Yleiset-kohdassa Muokkaa omia luetteloita.

 4. Valitse Omat luettelot -ruudusta UUSI LUETTELO ja kirjoita kohteet Luettelon osat -ruutuun aloittamalla ensimmäisestä kohteesta.

 5. Paina Enter-näppäintä jokaisen arvon jälkeen.

 6. Kun luettelo on valmis, valitse Lisää ja napsauta kahdesti OK-painiketta.

 7. Napsauta laskentataulukon solua ja kirjoita omassa täyttösarjassa oleva kohde, jota haluat käyttää luettelon ensimmäisenä kohteena.

 8. Vedä täyttökahva Täyttökahva täytettävien solujen yli.

Mukautetun täyttösarjan muokkaaminen tai poistaminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Excel-kohdassa Asetukset.

 3. Valitse Lisäasetukset ja sen jälkeen Yleiset-kohdassa Muokkaa omia luetteloita.

 4. Valitse Omat luettelot -ruudusta luettelo, jota haluat muokata tai jonka haluat poistaa, ja tee sitten jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat muokata täyttösarjaa, tee haluamasi muutokset Luettelon osat -ruudussa ja valitse sitten Lisää.

  • Jos haluat poistaa täyttösarjan, valitse Poista.

Sivun alkuun

Tietojen manuaalisen lisäämisen sijasta voit täydentää soluihin tiettyä kaavaa noudattavia tai muiden solujen tietoihin perustuvia tietoja Automaattinen täyttö -toiminnolla. Tässä artikkelissa ei käsitellä tietojen manuaalista lisäämistä tai tietojen samanaikaista lisäämistä useisiin laskentataulukoihin. Jos haluat tietää enemmän tietojen manuaalisesta lisäämisestä, katso artikkeli Tietojen kirjoittaminen manuaalisesti.

Sarakkeessa jo olevien arvojen toistaminen automaattisesti

Jos soluun kirjoittamasi merkit ovat osa sarakkeessa aiemmin olevaa merkintää, Microsoft Excel kirjoittaa loput merkit puolestasi. Excel täydentää automaattisesti vain ne merkinnät, joissa on tekstiä tai tekstin ja numeroiden yhdistelmä. Ohjelma ei täydennä automaattisesti merkintöjä, jotka sisältävät vain numeroita, päivämääriä tai kellonaikoja.

Kun Excel on täydentänyt kirjoittamasi tekstin, toimi seuraavasti:

 • Voit hyväksyä ehdotetut tiedot painamalla ENTER-näppäintä.

  Täydennetty merkintä vastaa täydellisesti aiemmin kirjoitettuja merkintöjä myös isojen ja pienten kirjainten osalta.

 • Jos haluat korvata automaattisesti kirjoitetut merkit, kirjoita tiedot kokonaan.

 • Jos haluat poistaa automaattisesti kirjoitetut merkit, paina ASKELPALAUTINTA.

Huomautukset: 

 • Excel täydentää tekstin vain, kun kohdistin on solun nykyisen sisällön lopussa.

 • Excel valmistaa automaattisesti täydennettävien tekstien luettelon sen sarakkeen solujen sisällöistä, jossa aktiivinen solu on. Rivillä toistuvia merkintöjä Excel ei täydennä automaattisesti.

Solun arvojen automaattisen täydentämisen poistaminen käytöstä

Jos et halua, että Excel täydentää solujen arvot automaattisesti, voit poistaa tämän toiminnon käytöstä.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Excelin asetukset.

 2. Valitse Lisäasetukset ja ota solun arvojen automaattinen täydentäminen käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla Muokkausasetukset-kohdassa Käytä solujen automaattista täydennystä -valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

Tietojen täyttäminen täyttökahvan avulla

Voit täyttää nopeasti erilaisia arvosarjoja valitsemalla solut ja vetämällä täyttökahva Täyttökahva . Täyttökahvaa käytetään valitsemalla solut, joiden pohjalta lisäsolut halutaan täyttää, ja vetämällä täyttökahva täytettävien solujen yli.

Täyttökahvan näyttäminen ja piilottaminen

Täyttökahva on oletusarvoisesti näkyvissä, mutta voit piilottaa sen tai näyttää sen, jos se on piilotettu.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Excelin asetukset.

 2. Näytä tai piilota täyttökahva valitsemalla Lisäasetukset-luokan Muokkausasetukset-kohdassa Ota täyttökahva ja solujen vetäminen ja pudottaminen käyttöön -valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

 3. Voit estää aiemmin kirjoitettujen tietojen korvaamisen varmistamalla, että Varoita ennen solujen sisällön korvaamista -valintaruutu on valittuna. Jos et halua, että tietoja sisältävien solujen korvaamista koskeva sanoma tulee näkyviin, voit poistaa tämän valintaruudun valinnan.

Muuta valinnan täyttämistä Automaattisen täytön asetusten avulla

Kun vedät täyttökahvaa, Automaattisen täytön asetukset -painike Painikkeen kuva tulee näkyviin ja voit muuttaa valinnan täyttämistä. Voit esimerkiksi täyttää vain solujen muotoilun valitsemalla Täytä vain muotoilu tai voit täyttää vain solujen sisällön valitsemalla Täytä ilman muotoilua.

Automaattisen täytön asetusten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Jos et halua, että Automaattisen täytön asetukset -painike tulee näkyviin aina, kun vedät täyttökahvaa, voit poistaa toiminnon käytöstä. Jos taas Automaattisen täytön asetukset -painike ei tule näkyviin, kun vedät täyttökahvaa, haluat ehkä ottaa sen käyttöön.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Excelin asetukset.

 2. Valitse Lisäasetukset ja Leikkaa, kopioi ja liitä. Poista Näytä liittämisasetusten painikkeet -valintaruudun valinta.

Tietojen täydentäminen viereisiin soluihin Täyttö-komennolla

Täyttö-komennolla voit täyttää aktiivisena olevan solun tai valitun alueen viereisessä solussa tai alueella olevalla sisällöllä tai voit täyttää nopeasti viereiset solut vetämällä täyttökahva Täyttökahva .

Aktiivisen solun täyttäminen viereisen solun sisällöllä

 1. Valitse tyhjä solu sen solun alapuolelta, yläpuolelta, oikealta tai vasemmalta puolelta, jonka sisällön haluat täyttää tyhjään soluun.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Täyttö ja valitse Alas, Oikea, Ylös tai Vasen.

  Excelin valintanauhan kuva

Vihje: Voit täyttää solun viereisen solun sisällöllä nopeasti näppäinyhdistelmällä Ctrl+D (yläpuolella olevasta solusta) tai Ctrl+R (vasemmanpuoleisesta solusta). Jos haluat täyttää solun sen alapuolella olevan solun sisällöllä (eli täyttää yläpuolelle), valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Täyttö ja valitse sitten Ylös. Jos haluat täyttää solun sen oikealla puolella olevan solun sisällöllä (eli täyttää vasemmalle), valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Täyttö ja valitse sitten Vasen.

Tietojen täyttäminen viereisiin soluihin vetämällä täyttökahvaa

 1. Valitse solut, joiden sisältämät tiedot haluat täyttää viereisiin soluihin.

 2. Vedä täyttökahva täytettävien solujen yli.

 3. Voit määrittää valinnan täyttämistavan napsauttamalla Automaattisen täytön asetukset -painiketta Painikkeen kuva ja valitsemalla haluamasi asetuksen.

Huomautus: Jos vedät täyttökahvaa ylöspäin tai vasemmalle valinnasta ja pysäytät valittuihin soluihin osan ensimmäistä saraketta tai ylintä riviä ohittamatta, Excel poistaa tiedot koko osasta. Vedä sen sijaan täyttökahva valitun alueen ulkopuolelle, ennen kuin vapautat hiiren painikkeen.

Kaavojen täyttäminen viereisiin soluihin

 1. Valitse solut, joiden sisältämät kaavat haluat täyttää viereisiin soluihin.

 2. Vedä täyttökahva Täyttökahva täytettävien solujen yli.

 3. Voit määrittää valinnan täyttämistavan napsauttamalla Automaattisen täytön asetukset -painiketta Painikkeen kuva ja valitsemalla haluamasi asetuksen.

Huomautus: Jos automaattista työkirjan laskentaa ei ole otettu käyttöön, kaavoja ei lasketa uudelleen soluja täytettäessä. Voit tarkistaa työkirjan laskenta-asetukset seuraavasti:

 1. Valitse Microsoft Office -painike Office-painikkeen kuva , Excelin asetukset ja sitten Kaavat-luokka.

 2. Etsi Laskenta-asetukset-kohdasta Työkirjan laskeminen.

  • Automaattinen    Kaavat lasketaan uudelleen automaattisesti.

  • Automaattinen tietotaulukoita lukuun ottamatta    Kaavat lasketaan uudelleen, paitsi jos kaava on arvotaulukko.

  • Manuaalinen    Kaavoja ei lasketa koskaan automaattisesti.

  • Laske työkirja uudelleen ennen tallentamista    Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan, jos Työkirjan laskeminen -asetus on Manuaalinen. Jos tämä valintaruutu on valittuna, kaavat lasketaan uudelleen vasta, kun työkirja tallennetaan. Huomaa, että monet toiminnot sisältävät työkirjan tallentamisen, esimerkiksi Lähetä-komento.

Vinkkejä

 • Voit myös täyttää vieressä olevan solun kaavan aktiiviseen soluun käyttämällä Täyttö-komentoa (Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä) tai täyttää kaavan sisältävän solun alapuolella olevan solun painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+D tai sen oikealla puolella olevan solun painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+R.

 • Voit automaattisesti täyttää kaavan alaspäin kaikkiin allekkain oleviin soluihin, joita kaava koskee, kaksoisnapsauttamalla ensimmäistä kaavan sisältävää solua. Esimerkiksi solut A1:A15 ja B1:B15 sisältävät lukuja, ja kirjoitat kaavan =A1+B1 soluun C1. Voit kopioida kaavan soluihin C2:C15 valitsemalla solun C1 ja kaksoisnapsauttamalla täyttökahvaa.

Numerosarjojen, päivämäärien ja muiden valmiiden sarjaosien täyttäminen

Käyttämällä täyttökahvaa voit täyttää alueen solut nopeasti luku- tai päivämääräsarjoilla tai valmiilla päivä-, viikonpäivä-, kuukausi- tai vuosisarjoilla.

 1. Valitse täytettävän alueen ensimmäinen solu.

 2. Kirjoita sarjan alkuarvo.

 3. Kirjoita seuraavaan soluun arvo, jonka perusteella sarja määräytyy.

  Jos esimerkiksi haluat sarjan 1; 2; 3; 4; 5...; kirjoita ensimmäiseen soluun 1 ja toiseen soluun 2. Jos haluat sarjan 2; 4; 6; 8...; kirjoita ensimmäiseen soluun 2 ja toiseen soluun 4. Jos haluat alueeseen sarjan 2; 2; 2; 2...; voit jättää toisen solun tyhjäksi.

  Lisää esimerkkejä täytettävistä sarjoista

  Kun täytät sarjoja, valinnat laajentuvat seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla. Tässä taulukossa pilkulla erotetut kohteet sijaitsevat yksittäisissä, vierekkäisissä laskentataulukon soluissa.

Alkuperäinen valinta:

Laajennettu sarja:

1; 2; 3

4; 5; 6

9:00

10:00; 11:00; 12:00;...

ma

ti; ke; to;...

maanantai

tiistai; keskiviikko; torstai;...

tammi

helmi; maalis; huhti;...

tammi; huhti

kesä; loka; tammi;...

07 tammi, 07 huhti

07 heinä; 07 loka; 08 tammi;...

15. tammi; 15. huhti

15. kesä; 15. loka;...

2007; 2008

2009; 2010; 2011;...

1. tammi; 1. maalis

1. touko; 1. heinä; 1. syys;...

3. nelj. (tai 3. n. tai 3. neljännes)

4. nelj.; 1. nelj.; 2. nelj.;...

teksti1; tekstiA

teksti2; tekstiA; teksti3; tekstiA;...

1. jakso

2. jakso; 3. jakso;...

Tuote 1

Tuote 2; Tuote 3;...

 1. Valitse alkuarvot sisältävät solut.

 2. Vedä täyttökahva Täyttökahva täytettävän alueen yli.

  Kun haluat kasvattaa sarjan arvoja, vedä kahvaa alas tai oikealle. Kun haluat pienentää sarjan arvoja, vedä kahvaa ylös tai vasemmalle.

Vinkkejä

 • Voit myös määrittää sarjan lajin vetämällä täyttökahvan alueen yli, painamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla asianmukaisen komennon pikavalikko. Jos alkuarvo on esimerkiksi päivämäärä tammi.07, valitse Täytä kuukaudet, jos haluat käyttää sarjaa helmi.07, maalis.07 jne, tai valitse Täytä vuodet, jos haluat käyttää sarjaa tammi.07, tammi.08 jne.

 • Jos valinta sisältää lukuja, voit määrittää, millaisia sarjoja haluat luoda.

  Numerosarjan täyttäminen soluihin

  1. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Täyttö ja valitse sitten Sarjat.

   Excelin valintanauhan kuva

  2. Valitse Laji-luettelosta jokin seuraavista:

   • Lineaarinen    Tämä laskee sarjan, jossa peräkkäisten solujen arvoihin lisätään aina Askeleen arvo -ruudussa oleva arvo.

   • Kasvu    Tämä laskee sarjan, jossa peräkkäisten solujen arvot kerrotaan aina Askeleen arvo -ruudussa olevalla arvolla.

   • Päivämäärä    Tämä luo sarjan, jossa vierekkäisissä soluissa oleva päivämäärä kasvaa Askeleen arvo -ruudussa määritetyllä arvolla Yksikkö-kohdassa määritetyn yksikön mukaisesti.

   • Automaattinen täyttö    Tämä luo sarjan, joka on samanlainen kuin täyttökahvaa vetämällä luotava sarja.

 • Voit estää automaattisen täytön pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna samalla, kun vedät vähintään kahdesta solusta muodostuvan valinnan täyttökahvaa. Excel kopioi valitut arvot viereisiin soluihin, mutta ei laajenna sarjaa.

Tietojen täyttäminen omia sarjaosia käyttämällä

Voit helpottaa tietynlaisten peräkkäisten tietojen (kuten nimiluetteloiden tai myyntialueiden) kirjoittamista luomalla oman täyttösarjan. Oma täyttösarja voi perustua laskentataulukossa olevien kohteiden luetteloon tai uuteen luetteloon. Et voi muokata tai poistaa valmiita täyttösarjoja (kuten kuukausien ja päivien täyttösarjoja), mutta voit muokata tai poistaa omia täyttösarjoja.

Huomautus: Mukautettu luettelo voi sisältää vain tekstiä tai tekstiä ja numeroita. Jos haluat luoda mukautetun luettelon, joka sisältää vain numeroita, kuten 0–100, sinun on ensin luotava numeroluettelo, joka on muotoiltu tekstiksi.

Lukujen muotoileminen tekstiksi

 1. Valitse riittävästi soluja numeroluetteloon, jonka haluat muotoilla tekstiksi.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Numero-ryhmässä Lukumuotoilu-ruudun nuolta ja valitse Teksti.

  Excelin valintanauhan kuva

  Vihje: Sinun on ehkä valittava Lisää, jotta näet Teksti-kohdan luettelossa.

 3. Kirjoita numeroluettelo muotoiltuihin soluihin.

Aiemmin luotuun kohdeluetteloon perustuvan oman täyttösarjan käyttäminen

 1. Valitse laskentataulukosta kohdeluettelo, jota haluat käyttää täyttösarjassa.

 2. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Excelin asetukset.

 3. Valitse Suositut, ja valitse sitten Excelin käyttämisen perusasetukset -kohdassa Muokkaa omia luetteloita.

 4. Tarkista, että valitsemiesi kohteiden soluviittausluettelo näkyy Tuo luettelo soluista -ruudussa ja valitse sitten Tuo.

  Excel lisää valitsemasi luettelon kohteet Omat luettelot -ruutuun.

 5. Napsauta OK-painiketta kahdesti.

 6. Napsauta laskentataulukon solua ja kirjoita omassa täyttösarjassa oleva kohde, jota haluat käyttää luettelon ensimmäisenä kohteena.

 7. Vedä täyttökahva Täyttökahva täytettävien solujen yli.

Uuteen kohdeluetteloon perustuvan oman täyttösarjan käyttäminen

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Excelin asetukset.

 2. Valitse Suositut, ja valitse sitten Excelin käyttämisen perusasetukset -kohdassa Muokkaa omia luetteloita.

 3. Valitse Omat luettelot -ruudusta UUSI LUETTELO ja kirjoita kohteet Luettelon osat -ruutuun aloittamalla ensimmäisestä kohteesta.

  Paina Enter-näppäintä jokaisen arvon jälkeen.

 4. Kun luettelo on valmis, valitse Lisää ja napsauta kahdesti OK-painiketta.

 5. Napsauta laskentataulukon solua ja kirjoita omassa täyttösarjassa oleva kohde, jota haluat käyttää luettelon ensimmäisenä kohteena.

 6. Vedä täyttökahva Täyttökahva täytettävien solujen yli.

Mukautetun täyttösarjan muokkaaminen tai poistaminen

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Excelin asetukset.

 2. Napsauta Suositut-luokkaa, ja valitse sitten Excelin käyttämisen perusasetukset -kohdassa Muokkaa omia luetteloita.

 3. Valitse Omat luettelot -ruudusta luettelo, jota haluat muokata tai jonka haluat poistaa, ja tee sitten jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat muokata täyttösarjaa, tee haluamasi muutokset Luettelon osat -ruudussa ja valitse sitten Lisää.

  • Jos haluat poistaa täyttösarjan, valitse Poista.

Sivun alkuun

Tiesitkö?

Jos sinulla ei ole Office 365 -tilausta tai uusinta Office-versiota, voit kokeilla sitä nyt:

Kokeile Office 365:tä tai Excelin uusinta versiota

Onko sinulla jokin funktioihin liittyvä kysymys?

Lähetä kysymys Excel-yhteisön keskustelupalstalle

Auta meitä parantamaan Exceliä

Onko sinulla ehdotuksia siitä, miten voimme parantaa seuraavaa Excel-versiota? Jos on, lue aiheet Excel User Voice -palvelussa

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×