Laskentataulukon arvojen laskemistapoja

Laske- ja Summa-funktion ero Laskeminen on keskeinen osa tietojen analysointia riippumatta siitä, lasketaanko organisaation tietyn osaston henkilömäärää vai myytyjen yksiköiden määrää vuosineljänneksittäin. Excelissä on useita tekniikoita, joiden avulla voit laskea solujen, rivien tai sarakkeiden tietojen lukumäärän.

Tämä artikkeli sisältää kattavan yhteenvedon näistä eri tekniikoista sekä lisätietoja, joiden avulla voit päättää käytettävän tekniikan nopeasti. Lisäksi artikkeli sisältää linkkejä tarkempiin ohjeartikkeleihin.

Lukumäärien laskemista ei pidä sekoittaa summien laskemiseen. Lisätietoja solujen, sarakkeiden tai rivien summien laskemisesta on artikkelissa Laskentataulukon arvojen summan laskemistapoja.

Artikkelin sisältö

Yksinkertainen lukumäärän laskeminen

Video: Solujen laskeminen Excelin tilarivin avulla

Sarakkeen tai rivin solujen laskeminen valmiilla komennolla

Alueen solujen laskeminen LASKE-funktiolla

Sarakkeen solujen laskeminen Välisumma-komennolla jäsennyksessä

Sarakkeen tai rivin solujen laskeminen Pivot-taulukolla

Luettelon tai Excel-taulukon sarakkeen solujen laskeminen VÄLISUMMA-funktiolla

Lukumäärän laskeminen vähintään yhden ehdon perusteella

Video: LASKE-, LASKE.JOS- ja LASKE.A-funktioiden käyttö

Alueen solujen lukumäärän laskeminen yhden ehdon perusteella LASKE.JOS-funktiolla

Sarakkeen solujen lukumäärän laskeminen yhden ehdon tai useiden ehtojen perusteella TLASKE-funktion avulla

Alueen solujen lukumäärän laskeminen useiden ehtojen perusteella LASKE.JOS.JOUKKO-funktiolla tai LASKE- ja JOS-funktioiden yhdistelmällä

Laskeminen, kun tiedot sisältävät tyhjiä arvoja

Alueen tietoja sisältävien solujen laskeminen LASKE.A-funktiolla

Luettelon tietoja sisältävien solujen laskeminen TLASKEA-funktiolla

Peräkkäisen alueen tyhjien solujen laskeminen LASKE.TYHJÄT-funktiolla

Erillisten alueiden tyhjien solujen laskeminen SUMMA- ja JOS-funktioiden yhdistelmällä

Arvojen yksilöllisten esiintymien laskeminen

Alueen yksilöllisten arvojen laskeminen Pivot-taulukkoraportin avulla

Alueen yksilöllisten arvojen lukumäärän laskeminen yhden ehdon perusteella LASKE.JOS-funktiolla

Alueen yksilöllisten arvojen lukumäärän laskeminen useiden ehtojen perusteella SUMMA- ja JOS-funktioiden yhdistelmällä matriisikaavassa

Luettelosarakkeen yksilöllisten arvojen lukumäärän laskeminen tietojen erikoissuodatuksen avulla

Alueella vähintään yhden ehdon täyttävien yksilöllisten arvojen lukumäärän laskeminen yhdistelmäkaavalla

Erikoistapaukset (kaikkien solujen lukumäärän laskeminen, sanojen laskeminen)

Alueen solujen kokonaismäärän laskeminen RIVIT- ja SARAKKEET-funktioilla

Alueen sanojen lukumäärän laskeminen yhdistelmäkaavalla

Laskutoimitusten ja lukumäärien näyttäminen tilarivillä

Yksinkertainen lukumäärän laskeminen

Voit laskea alueen tai taulukon arvojen lukumäärän yksinkertaisella kaavalla, napsauttamalla painiketta tai taulukon funktiolla.

Excel voi myös näyttää valittujen solujen lukumäärän Excelin tilapalkkillä. Katso seuraava videoesittely, jossa kerrotaan lyhyesti tilarivin käytöstä. Katso myös lisätietoja osasta Laskutoimitusten ja lukumäärien näyttäminen tilarivillä. Voit viitata tilarivillä näytettyihin arvoihin, kun haluat vilkaista tietoja pikaisesti etkä ehdi kirjoittaa kaavoja.

Video: Solujen laskeminen Excelin tilarivin avulla

Katso seuraava video, jos haluat oppia tarkastelemaan lukumääriä tilarivillä.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Sivun alkuun

Sarakkeen tai rivin solujen laskeminen valmiilla komennolla

Käytä automaattisen summan Laske numerot -ominaisuutta valitsemalla solualue, joka sisältää vähintään yhden numeroarvon. Valitse sitten Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Automaattinen summa -kohdan vieressä oleva nuoli. Valitse Laske numerot. Excel näyttää alueen numeroarvojen lukumäärän valitsemasi alueen veressä olevassa solussa. Yleensä tulos näkyy vaakasuuntaisen alueen oikealla puolella olevassa solussa tai pystysuuntaisen alueen alla olevassa solussa.

Automaattinen summa -kohdan Laske numerot -toiminnon käyttäminen

Sivun alkuun

Alueen solujen laskeminen LASKE-funktiolla

Käytä kaavassa LASKE-funktiota alueen numeroarvojen lukumäärän laskemiseen. Seuraavassa esimerkissä solualueella A2:A5 on kolme lukua (5, 32 ja 10) ja yksi tekstiarvo ("hei"). Voit käyttää kaavassa LASKE-funktiota seuraavasti: =LASKE(A2:A5). Tulos on 3, joka on alueelta löydettyjen numeroarvojen määrä.

1

2

3

4

5

6

A

Esimerkkiarvo

5

32

hei

10

=LASKE(A2:A5)

Lisätietoja on kohdassa Numeroita sisältävien solujen lukumäärän laskeminen, kun solut eivät ole peräkkäisillä riveillä tai sarakkeilla" artikkelissa LASKE-funktio.

Sivun alkuun

Sarakkeen solujen laskeminen Välisumma-komennolla jäsennyksessä

Käytä Välisumma-komentoa (Tiedot-välilehti, Jäsennys-ryhmä) sarakkeen tietojen ryhmittelyyn ja yhteenvetoon.

Jos tiedot on järjestetty luetteloksi ja voit ryhmitellä sarakearvoja loogisesti, voit luoda jäsennyksen tietojen ryhmittelyä ja yhteenvetoa varten.

Välisumma-komento ryhmittelee tiedot jäsennykseen

Seuraavassa kuvassa myynnin kokonaismäärät on ryhmitelty alueen mukaan. Itä- ja Länsi-alueiden neljä vuosineljännesarvoa näkyvät helposti. Lisäksi arvojen summa lasketaan kullekin alueelle ja myös kokonaissumma lasketaan.

Lisätietoja on seuraavissa artikkeleissa:

Sivun alkuun

Sarakkeen tai rivin solujen laskeminen Pivot-taulukolla

Luo Pivot-taulukkoraportti, joka vetää yhteen tiedot ja auttaa analysoinnissa. Voit valita luokat, joista tiedot näytetään.

Voit luoda Pivot-taulukon nopeasti valitsemalla solun tietoalueesta tai Excel-taulukosta ja valitsemalla sitten Lisää-välilehden Taulukot-ryhmästä Pivot-taulukko.

Ota huomioon, että seuraavassa esimerkissä Pivot-taulukossa on myyntitietoja useilla riveillä (itse asiassa tietoja on 40 riviä, mutta kuvassa näkyy vain osa tiedoista). Tällä tavalla haluamme esitellä Pivot-taulukoiden tehokkaita toimintoja. Tiedoista ei ole tehty yhteenvetoja eikä niissä näytetä välisummia ja kokonaissummaa.

Pivot-taulukkoraportissa käytetyt tiedot

Samoihin tietoihin perustuva Pivot-taulukkoraportti näyttää välisummat ja kokonaissumman. Lisäksi se tarjoaa tiiviin yhteenvedon yhdellä vilkaisulla.

Pivot-taulukkoraportissa näkyvät summat ja tietojen yhteenveto

Pivot-taulukoiden luominen ja käsittely saattaa edellyttää jonkin verran tietojen esivalmistelua ja tiettyjen käsitteiden tuntemista.

Saat tarkemmat ohjeet, joilla pääset alkuun, tutustumalla seuraaviin ohjeartikkeleihin:

Sivun alkuun

Luettelon tai Excel-taulukon sarakkeen solujen laskeminen VÄLISUMMA-funktiolla

Voit käyttää kaavassa VÄLISUMMA-funktiota ja laskea Excel-taulukon tai solualueen arvojen lukumäärän.

VÄLISUMMA-funktiolla voit hallita sitä, sisällytetäänkö piilotetut rivit tuloksiin. Se jättää aina huomiotta suodatetut rivit.

Esimerkiksi seuraavassa taulukossa (soluissa A2–A8) funktion käyttäminen seitsemään arvosoluun antaa lukumääräksi 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Myydyt yksiköt

25

8

12

32

11

40

16

=VÄLISUMMA(2,A2:A8)

Kaavassa osa 2 yksilöi, että funktion tulee käyttää SUMMA-funktiota alueella A2:A8 olevien arvojen lukumäärän palauttamiseen ja että piilotetut rivit tulee sisällyttää laskelmaan. Lukumäärä (tulos solussa A9) on 7.

Jos piilotat rivit 4, 5 ja 6 ja haluat, että kyseisiä soluja ei lasketa, käytä VÄLISUMMA-funktiota toisin. Sen sijaan, että määrität osan 2 kaavassa, määrität osan 102, joka kertoo Excelille, että piilotetut rivit tulee ohittaa. Laskentataulukko saattaa näyttää seuraavalta (rivit 4, 5 ja 6 piilotettuina):

1

2

3

7

8

9

A

Myydyt yksiköt

25

8

40

16

=VÄLISUMMA(102,A2:A8)

Tässä tapauksessa funktio palauttaa lukumääräksi 4. Kyseessä on sarakkeen näkyvien ja arvoja sisältävien solujen määrä.

Lisätietoja on artikkelissa VÄLISUMMA-funktio.

Sivun alkuun

Lukumäärän laskeminen vähintään yhden ehdon perusteella

Voit laskea alueen ehdot täyttävien solujen lukumäärän käyttämällä useita laskentataulukon funktioita.

Video: LASKE-, LASKE.JOS- ja LASKE.A-funktioiden käyttö

Seuraavan videon katsomalla näet, miten LASKE-funktiota käytetään. Näet samalla, miten LASKE.JOS- ja LASKE.A-funktioita käytetään laskemaan vain määritetyt ehdot täyttävien solujen lukumäärä.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Sivun alkuun

Alueen solujen lukumäärän laskeminen yhden ehdon perusteella LASKE.JOS-funktiolla

Laske yhden ehdon täyttävien solujen lukumäärä LASKE.JOS-funktiolla. Seuraavassa esimerkissä funktio laskee alueen A2:A8 arvojen lukumäärän, kun arvo on suurempi kuin 20. Tulos on 3. Huomaa, että ehto "> 20" on kirjoitettava lainausmerkkeihin.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Myydyt yksiköt

25

8

12

32

11

40

16

=LASKE.JOS(A2:A8,">20")

Lisätietoja on artikkelissa LASKE.JOS-funktio.

Sivun alkuun

Sarakkeen solujen lukumäärän laskeminen yhden ehdon tai useiden ehtojen perusteella TLASKE-funktion avulla

Jos haluat, että määrittämäsi ehdot täyttyvät, käytä TLASKE-tietokantafunktiota.

Käytä TLASKE-funktiota, kun sinulla on sarakeluettelo ja kun mielestäsi on helpompaa määrittää ehdot erilliselle solualueelle kuin käyttää sisäkkäistä funktiota.

Seuraavassa esimerkissä oletetaan, että haluat löytää maaliskuun 2008 ja sen jälkeen kuukaudet, joiden aikana on myyty yli 400 yksikköä. Kun katsot tätä taulukkoa, huomaat, että vaatimus täyttyy kahden kuukauden kohdalla: huhtikuussa (442) ja kesäkuussa (405).

Huomautus: Seuraava prosessi ei ehkä ole intuitiivinen, mutta se toimii. On tärkeää, että seuraat ohjeita tarkasti ja järjestät laskentataulukon tiedot tässä näkyvällä tavalla. Voit kopioida tiedot taulukosta ja liittää ne laskentataulukkoon solusta A1 alkaen. Tuloksen pitäisi näkyä solussa B13.

Voit lisätä muita samalla tavalla järjestettyjä solualueita myyntitietoihin, jotka ovat soluissa A1–B7. Lisätty solualue koostuu soluista A10–B11. Se sisältää samat sarakeotsikot (Myynti yksikköinä ja Kuukauden loppu) sekä ehdon rivissä suoraan jokaisen sarakeotsikon alla (solut A11–B11).

Voit kirjoittaa kaavan mihin tahansa tyhjään soluun (kaavan sijainnilla ei ole merkitystä, mutta tässä esimerkissä kaava syötetään soluun B13). Tämän esimerkin kaavassa käytetään TLASKE-funktiota seuraavasti: =TLASKE(A1:B7,,A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Myynti yksikköinä

Kuukauden loppu

339

31.1.2008

270

29.2.2008

314

31.3.2008

442

30.4.2008

336

31.5.2008

405

30.6.2008

Myynti yksikköinä

Kuukauden loppu

=">400"

=">=31.3.2008"

=TLASKE(A1:B7,,A10:B11)

TLASKE-funktio tarkistaa tiedot alueella A2–A7, soveltaa soluissa A11 ja B11 olevia ehtoja ja antaa tulokseksi kummatkin ehdot täyttävien rivien määrän 2 (rivit 5 ja 7).

Saat lisätietoja TLASKE-funktion omasta ohjeartikkelista.

Sivun alkuun

Alueen solujen lukumäärän laskeminen useiden ehtojen perusteella LASKE.JOS.JOUKKO-funktiolla tai LASKE- ja JOS-funktioiden yhdistelmällä

Käytä LASKE.JOS.JOUKKO-funktiota tai LASKE- ja JOS-funktioiden yhdistelmää.

LASKE.JOS-funktion käyttäminen solualueella

Tässä kuvassa haetaan LASKE.JOS.JOUKKO-funktiolla autot, joissa on tehoa yli 250 hevosvoimaa mutta joiden maantiekulutus on silti enintään 9,5 litraa / 100 km. Funktio palauttaa arvon 2 eli kummatkin ehdot täyttävien rivien määrän (rivit 3 ja 4).

Huomautus: LASKE.JOS.JOUKKO-funktiossa ehtojen on oltava lainausmerkkien sisällä (""), esimerkiksi "<250", ">25" tai "240".

Voit laskea LASKE.JOS-funktiolla, kuinka monta kertaa yksittäinen arvo esiintyy alueella. Jos esimerkiksi haluat nähdä, kuinka monta kertaa arvo 70 esiintyy alueella A2–A40, käytä kaavaa =LASKE.JOS(A2:A40,70).

Lisätietoja on artikkeleissa Arvon esiintymiskertojen laskeminen ja LASKE.JOS.JOUKKO-funktio.

Sivun alkuun

Laskeminen, kun tiedot sisältävät tyhjiä arvoja

Voit laskentataulukon funktioilla laskea solut, joissa on tietoja tai jotka ovat tyhjiä.

Alueen tietoja sisältävien solujen laskeminen LASKE.A-funktiolla

Voit laskea LASKE.A-funktiolla arvoja sisältävien solujen määrän alueella.

Kun lasket solujen määrää, tyhjät solut on joskus jätettävä huomiotta, koska vain arvoja sisältävillä soluilla on merkitystä. Jos esimerkiksi haluat laskea kaikki myyjät, jotka ovat tehneet vähintään yhden kaupan alueella.

Seuraavassa esimerkissä funktion käyttäminen läntisen alueen myynnin sarakkeessa oleviin arvoihin antaa lukumääräksi 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Myyjä

Läntisen alueen myynti

Enestam

24000

Kantee

Korhola

Waltari

31000

Isohookana

Hasu

8000

=LASKE.A(B2:B7)

Koska solut B3, B4 ja B6 ovat tyhjiä, LASKE.A-funktio jättää ne huomiotta. Funktio laskee ainoastaan solut, jotka sisältävät arvot 24000, 31000 ja 8000. Lukumäärä (tulos solussa B8) on 3.

Lisätietoja on artikkelissa LASKE.A-funktio.

Sivun alkuun

Luettelon tietoja sisältävien solujen laskeminen TLASKEA-funktiolla

TLASKEA-funktiolla voi laskea, kuinka moni luettelon tai tietokannan tietoja sisältävä tietueiden sarake vastaa määritettyjä ehtoja.

Seuraavassa esimerkissä TLASKEA-funktiolla lasketaan, kuinka moni tietokannassa alueella A4:B9 oleva tietue täyttää ehtojen alueella A1:B2 määritellyt ehdot. Ehtojen mukaan Tuotetunnus-arvon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 4000 ja Luokitukset-arvon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 50. Vain yksi tietue rivillä 7 täyttää kummankin ehdon.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

Tuotetunnus

Luokitukset

=">=4000"

=">=50"

Tuotetunnus

Luokitukset

2048

61

16384

35336

83

1024

113

512

47

=TLASKEA(a4:B9,"Luokitukset",a1:B2)

Saat lisätietoja TLASKEA-funktion omasta ohjeartikkelista.

Sivun alkuun

Peräkkäisen alueen tyhjien solujen laskeminen LASKE.TYHJÄT-funktiolla

Käytä LASKE.TYHJÄT-funktiota palauttamaan yhtenäisen alueen (solujen alue on yhtenäinen, jos kaikki solut ovat yhdessä rikkoutumattomassa järjestyksessä) tyhjien solujen lukumäärä. Jos solu sisältää kaavan, joka palauttaa tyhjän tekstin (""), solu lasketaan.

Huomautus: Soluja laskettaessa tyhjät solut kannattaa joskus sisällyttää laskentaan, koska niillä on merkitystä. Näin on esimerkiksi silloin, kun haluat laskea kaikki alueen myyjät riippumatta siitä, ovatko he tehneet kauppoja.

Lisätietoja on artikkelissa LASKE.TYHJÄT-funktio.

Sivun alkuun

Erillisten alueiden tyhjien solujen laskeminen SUMMA- ja JOS-funktioiden yhdistelmällä

Käytä SUMMA- ja JOS-funktioiden yhdistelmää. Yleensä tämä tehdään käyttämällä matriisikaava:n JOS-funktiota sen määrittämiseen, sisältääkö kukin viitattu solu arvon. Sen jälkeen lasketaan kaavan palauttamien EPÄTOSI-arvojen lukumäärä.

Lisätietoja on tietokannan artikkelissa XL: Milloin kannattaa käyttää SUMMA(JOS())-funktiota LASKE.TYHJÄT()-funktion asemesta.

Sivun alkuun

Arvojen yksilöllisten esiintymien laskeminen

Voit laskea alueen yksilöllisten arvojen lukumäärän Pivot-taulukkoraportilla, LASKE.JOS-funktiolla, funktioiden yhdistelmällä tai Tietojen erikoissuodatus -valintaikkunan avulla.

Alueen yksilöllisten arvojen laskeminen Pivot-taulukkoraportin avulla

Pivot-taulukkoraportti voi näyttää kokonaismäärät ja laskea yksilöllisten arvojen esiintymiskerrat.

Lisätietoja on artikkelin Arvon esiintymiskertojen laskeminen kohdassa Useiden arvojen esiintymiskertojen laskeminen Pivot-taulukkoraportin avulla.

Sivun alkuun

Alueen yksilöllisten arvojen lukumäärän laskeminen yhden ehdon perusteella LASKE.JOS-funktiolla

Voit LASKE.JOS-funktiolla laskea, kuinka monta kertaa arvo esiintyy alueella.

Seuraavassa esimerkissä LASKE.JOS-funktio antaa tulokseksi 2 eli arvon 250 esiintymiskertojen määrän alueella A2:A7.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Myydyt yksiköt

245

250

250

-

=LASKE.JOS(A2:A7,250)

Lisätietoja on artikkelin Arvon esiintymiskertojen laskeminen kohdassa Yksittäisen arvon esiintymiskertojen laskeminen alueella.

Sivun alkuun

Alueen yksilöllisten arvojen lukumäärän laskeminen useiden ehtojen perusteella SUMMA- ja JOS-funktioiden yhdistelmällä matriisikaavassa

Käytä SUMMA-funktiota JOS-funktion kanssa. Yleensä tämä tehdään käyttämällä matriisikaava:n JOS-funktiota sen määrittämiseen, täyttyykö useista ehdoista muodostuvat ehdot. Sen jälkeen lasketaan kaavan palauttamien TOSI-arvojen lukumäärä.

Seuraavassa esimerkissä JOS-funktiolla tutkitaan jokainen alueen A2:A10 solu ja määritetään, sisältääkö solu joko arvon Enestam tai Korhola. Palautettujen TOSI-arvon esiintymiskertojen määrä lasketaan yhteen SUMMA-funktiolla. Tulokseksi saadaan 7. Voit kopioida ja liittää tämän esimerkin laskentataulukon soluun A1. Kun olet liittänyt esimerkin, näet, että solussa A11 on #ARVO!-virhe. Jotta kaava toimii, se on muunnettava matriisikaavaksi painamalla ensin F2-näppäintä ja sitten CTRL+VAIHTO+ENTER-näppäinyhdistelmää. Luku 7 näkyy sen jälkeen solussa A11.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Myyjä

Lasku

Enestam

15000

Korhola

11000

Enestam

11000

Korhola

4000

Isohookana

8000

Korhola

6000

Isohookana

14000

Enestam

7000

12000

Kaava

Kuvaus (tulos)

=SUMMA(JOS((A2:A10="Enestam")+(A2:A10="Korhola"),1,0))

Enestamin tai Korholan laskujen lukumäärä (7)

Lisätietoja on artikkelin Arvon esiintymiskertojen laskeminen kohdassa Useiden teksti- tai numeroarvojen esiintymiskertojen laskeminen funktioiden avulla.

Saat lisävinkkejä seuraavista tietokannan artikkeleista:

Sivun alkuun

Luettelosarakkeen yksilöllisten arvojen lukumäärän laskeminen tietojen erikoissuodatuksen avulla

Voit poimia yksilölliset arvot tietosarakkeesta Erikoissuodatus-valintaikkunassa. Voit sitten suodattaa arvot paikallaan tai poimia ja liittää ne uuteen paikkaan. Sen jälkeen voit laskea uuden alueen arvojen määrän RIVIT-funktion avulla.

Huomautukset: 

 • Jos suodatat tiedot paikallaan, arvoja ei poisteta laskentataulukosta, mutta rivejä saatetaan piilottaa. Saat arvot takaisin näkyviin valitsemalla TyhjennäTiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä.

 • Jos haluat vain nähdä yksilöllisten arvojen lukumäärän nopeasti, valitse tiedot erikoissuodatuksen käytön (tietojen suodattamisen tai kopioimisen) jälkeen ja katso sitten tilariviä. Tilarivin Lukumäärä-arvon pitäisi vastata yksilöllisten arvojen lukumäärää.

Voit etsiä yksilölliset arvot käyttämällä Lisäasetukset-komentoa (Tiedot-välilehti, Lajittele ja suodata -ryhmä).

Seuraavassa kuvassa näkyy, miten erikoissuodatuksen avulla voi kopioida vain yksilölliset tietueet uuteen sijaintiin laskentataulukossa.

Erikoissuodatuksen käyttäminen tietoalueella

Seuraavassa kuvassa sarakkeessa C on viisi yksilöllistä arvoa, jotka on kopioitu sarakkeessa A olevasta alueesta.

Ainutkertaiset arvot sarakkeen A alueelta

Lisätietoja on artikkelin Lukujoukon ainutkertaisten arvojen määrän laskeminen kohdassa Yksilöllisten arvojen lukumäärän laskeminen suodattimen avulla.

Sivun alkuun

Alueella vähintään yhden ehdon täyttävien yksilöllisten arvojen lukumäärän laskeminen yhdistelmäkaavalla

Käytä funktioiden JOS, SUMMA, TAAJUUS, VASTINE ja PITUUS erilaisia yhdistelmiä.

Lisätietoja on artikkelin Lukujoukon ainutkertaisten arvojen määrän laskeminen kohdassa Yksilöllisten arvojen lukumäärän laskeminen funktioiden avulla.

Katso myös artikkeli XL: Yksilöllisten kohteiden lukumäärän määrittäminen luettelossa.

Sivun alkuun

Erikoistapaukset (kaikkien solujen lukumäärän laskeminen, sanojen laskeminen)

Voit laskea alueen solujen lukumäärän tai sanamäärän käyttämällä laskentataulukkofunktioiden erilaisia yhdistelmiä.

Alueen solujen kokonaismäärän laskeminen RIVIT- ja SARAKKEET-funktioilla

Oletetaan, että haluat selvittää suuren laskentataulukon koon sen päättämiseksi, käytätkö työkirjassa manuaalista vai automaattista laskentaa. Laske alueen kaikkien solujen määrä käyttämällä kaavaa, jossa kerrotaan RIVIT- ja SARAKKEET-funktioiden palauttamat arvot.

Esimerkkiä on ehkä helpompi tarkastella, jos kopioit sen tyhjään laskentataulukkoon.

Esimerkin kopioiminen

 1. Luo tyhjä työkirja tai laskentataulukko.

 2. Valitse esimerkki ohjeaiheesta.

  Huomautus: Älä valitse rivi- tai sarakeotsikoita.

  Esimerkin valitseminen ohjeesta
  Esimerkin valitseminen ohjeesta
 3. Paina näppäinyhdistelmää CTRL+C.

 4. Valitse taulukosta solu A1 ja paina CTRL+V.

 5. Voit vaihdella tulosten ja tuloksia palauttavien kaavojen tarkastelemisen välillä painamalla CTRL+` (gravis) tai napsauttamalla Kaavat-välilehdessä Kaavan tarkistaminen -ryhmän Näytä kaavat -painiketta.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Alue

Kuukausi

Myynti

Itä

Tammikuu

18 000 €

Itä

Helmikuu

23 000 €

Itä

Maaliskuu

19 000 €

Kaava

Kuvaus (tulos)

=RIVIT(A2:C4) * SARAKKEET(A2:C4)

Alueen solujen kokonaismäärä (9)

Sivun alkuun

Alueen sanojen lukumäärän laskeminen yhdistelmäkaavalla

Käytä funktioiden SUMMA, JOS, PITUUS ja VAIHDA yhdistelmää matriisikaava:ssä. Seuraavassa esimerkissä näkyy tulos, kun yhdistelmäkaavalla etsitään sanojen lukumäärä alueelta, jossa on 7 solua (joista 3 on tyhjiä). Osassa soluista on välilyöntejä solun alussa tai lopussa. POISTA.VÄLIT- ja VAIHDA-funktiot poistavat ylimääräiset välilyönnit ennen laskemista.

Kopioi seuraavasta taulukosta teksti alueelta A2–A11. Ennen kuin liität tekstin laskentataulukon soluun A1, muuta sarakkeen A leveyttä siten, että se on noin 100.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Tekstimerkkijono

Kuusi sanat ja neljä lopussa olevaa välilyöntiä    

   Kuusi sanat ja kolme alussa olevaa välilyöntiä

Kahdeksan sanat, pilkkuja ja kaksi lopussa olevaa välilyöntiä  

Tietyt merkit, esimerkiksi pilkut ja pisteet, ohitetaan.

Kaava

=SUMMA(JOS(PITUUS(POISTA.VÄLIT(A2:A8))=0,0,PITUUS(POISTA.VÄLIT(A2:A8))-PITUUS(VAIHDA(A2:A8," ",""))+1))

Kun olet liittänyt tekstin laskentataulukon soluun A1, valitse solu A11, paina F2-näppäintä ja paina sitten VAIHTO+CTRL+ENTER-näppäinyhdistelmää, jotta kaava lisätään matriisikaavana. Oikean tuloksen 29 pitäisi näkyä solussa A11.

Sivun alkuun

Laskutoimitusten ja lukumäärien näyttäminen tilarivillä

Kun olet valinnut yhden tai useamman solun, niiden tiedot näytetäänExcelin tilarivillä. Jos valitset taulukosta esimerkiksi neljä solua, jotka sisältävät luvut 2 ja 3, tekstimerkkijonon (esimerkiksi pilvi) ja luvun 4, tilarivillä voidaan näyttää kaikki seuraavista arvoista samanaikaisesti: keskiarvo, määrä, lukuarvosolujen määrä, pienin arvo, suurin arvo ja summa. Voit näyttää tai piilottaa minkä tahansa arvon tai kaikki arvot napsauttamalla tilariviä hiiren kakkospainikkeella. Nämä arvot näytetään kuten kuvassa.

Tilarivi, joka näyttää valittujen solujen laskelmat ja määrät

Huomautus: Vanhemmissa Excel-versioissa nämä samat arvot voidaan näyttää tilarivillä vain yksi kerrallaan.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×