Kyselyn sääntöjen hallinta

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

SharePoint Online -järjestelmänvalvojana voit parantaa hakutuloksia luomalla ja hallitsemalla kyselysääntöjä. Kyselysäännöt parantavat hakujen tarkoituksenmukaisuutta.

Kyselysäännössä määritetään ehdot ja niitä vastaavat toiminnot. Kun kysely vastaa kyselysäännön ehtoja, hakujärjestelmä suorittaa säännössä määritetyt toiminnot, jotka parantavat hakutulosten tarkoituksenmukaisuutta. Toimintoja voivat olla tulosten rajaaminen tai tulosten esitysjärjestyksen muuttaminen. Kyselysäännön ehtona voi olla esimerkiksi se, että kyselyn termi vastaa jotakin SharePoint-termistön termiä, tai että kysely käyttää usein tiettyä hakujärjestelmän hakutulosten lähdettä, kuten videoita. Kun kyselysäännön ehto täyttyy, määritettynä toimintona voi olla esimerkiksi tietyn kohteen näyttäminen hakutulosten alussa. Oletetaan, että sinulla on intranet-sivusto, jossa kaikkia yrityksen tapahtumia ylläpidetään kirjastossa, ja haluat tiedottaa ensiapuseminaarista. Voit tehdä tämän luomalla kyselysäännön, joka nostaa ensiapuseminaarin hakutulosten alkuun, kun joku etsii "seminaaria" tai "tapahtumaa".

Voit määrittää kyselysääntöjä yhdelle tai useammalle hakutulosten lähteelle, ja voit määrittää ajan, jolloin kyselysääntö on aktiivinen.

Katso myös: tietoa kyselysäännöistä

Sisältö

Kyselysäännön luominen

Luominen ja näyttäminen tuloslohkon

Luokiteltujen hakutulosten muuttaminen muuttamalla kyselyä

Tee Kyselysäännön poistaminen käytöstä sivustolla

Sivustokokoelman kyselysääntöjen

Kyselyn säännön luominen

Voit luoda kyselysääntöjä eri tasoilla: vuokraajan, sivustokokoelman tai sivuston tasolla. Kun luot kyselysääntöjä vuokraajan tasolla, niitä voidaan käyttää kaikissa sivustokokoelmissa. Kun luot kyselysääntöjä sivustokokoelman tasolla, sääntöjä voidaan käyttää kaikilla sivustokokoelman sivustoilla. Kun luot kyselysääntöjä sivuston tasolla, niitä voidaan käyttää vain kyseisellä sivustolla.

 1. Siirry vuokraajan, sivustokokoelman tai sivuston Hallitse kyselyn sääntöjä ‑sivulle:

  • Vuokraaja:

   1. Kirjaudu sisään Office 365 ‑hallintakeskukseen.

   2. Valitse Järjestelmänvalvoja > SharePoint. Olet nyt SharePoint-hallintakeskuksessa.

   3. Valitse Etsi, ja valitse haun hallintasivulla Hallitse kyselyn sääntöjä.

  • Sivustokokoelma:

   • Siirry sivustokokoelmassa kohtaan Asetukset, valitse Sivuston asetukset, ja valitse Sivustokokoelman hallinta -kohdassa Hakukyselyn säännöt.

  • Sivusto:

   • Siirry sivustossa kohtaan Asetukset, valitse Sivuston asetukset, ja valitse sitten Etsi-kohdasta Kyselyn säännöt.

 2. Valitse Hallitse kyselyn sääntöjä -sivun Valitse tuloslähde -luettelosta uuden kyselysäännön hakutulosten lähde.

 3. Valitse Uusi kyselysääntö.

 4. Kirjoita kyselysäännön nimi Kyselyn säännön lisääminen -sivun Yleisiä tietoja -osan Säännön nimi -kenttään.

 5. Laajenna Konteksti -osa napsauttamalla.

 6. Tee Konteksti-osassa jompikumpi seuraavista:

  • Käytä kyselysääntöä kaikkiin hakutulosten lähteisiin valitsemalla Kaikki lähteet.

  • Käytä kyselysääntöä yhteen tai useampaan tarkennettuun hakutulosten lähteeseen valitsemalla Yksi näistä lähteistä. Oletusarvoisesti valittuna on aiemmin määrittämäsi hakutulosten lähde. Voit lisätä hakutulosten lähteen kyselysääntöön valitsemalla Lisää lähde, valitsemalla hakutulosten lähde valintaikkunasta ja valitsemalla lopuksi Tallenna.

 7. Voit rajata kyselysäännön luokkiin – esimerkiksi niin, että kyselysääntö käynnistyy vain, kun kyselyyn sisältyy termi hallitun siirtymisen termistöstä – seuraavasti:

  • Voit rajata kyselysäännön luokkaan valitsemalla Lisää luokka. Valitse Tuo termisäilöstä -valintaikkunassa termi, joka kyselyyn lisättynä käynnistää kyselysäännön, ja valitse sitten Tallenna.

  • Voit rajata kyselysäännön käyttäjän segmenttiin seuraavasti:

   1. Valitse Lisää käyttäjän segmentti.

   2. Kirjoita valintaikkunan Otsikko-kenttään kyseisen säännön nimi ja valitse sitten Lisää käyttäjän segmentin termi.

   3. Valitse Tuo termisäilöstä -valintaikkunassa käyttäjän segmenttiä edustava termi, joka kyselyssä esiintyessään käynnistää kyselysäännön.

   4. Valitse Tallenna.

 8. Tee Kyselyn ehdot ‑osassa jokin seuraavista toimista:

  • Valitse jokin seuraavassa taulukossa luetelluista ehdoista.

  • Valitse Poista ehto, jolloin kyselysääntö käynnistyy jokaisen käyttäjien kirjoittaman kyselyn kohdalla sillä tasolla, jolla luot sääntöä, ja jatka sitten seuraavaan vaiheeseen. Jos esimerkiksi luot tätä sääntöä sivustokokoelmalle, valitse Poista ehto, jos haluat tämän säännön käynnistyvän jokaisen kyselyn kohdalla, jonka käyttäjät kirjoittavat mihin tahansa sivustokokoelman hakukenttään.

Kyselyn ehto

Kuvaus

Määrittäminen

Esimerkki

Kysely vastaa avainsanaa

Kyselysääntö käynnistyy, kun kysely vastaa määrittämääsi sanaa tai lauseketta.

Kirjoita Kysely vastaa jotain näistä lausekkeista ‑tekstiruutuun yksi tai useampia lausekkeita puolipisteellä eroteltuina.

Kirjoita ruutuun "kuva; kuv". Kyselysääntö käynnistyy, kun käyttäjä kirjoittaa hakuruutuun "kuva" tai "kuv". Sääntö ei käynnisty, jos käyttäjä kirjoittaa "kuvat" tai "aurinkoinen kuva."

Kyselyssä on toimintotermi

Kyselysääntö käynnistyy, kun kysely sisältää termin, joka viittaa johonkin, mitä käyttäjä haluaa tehdä. Termin on oltava kyselyn alussa tai lopussa.

Anna toimintotermi, joka käynnistää kyselysäännön, tekemällä jonkin seuraavista:

 • Valitse Toimintotermi on jokin näistä lausekkeista, ja kirjoita yksi tai useampia lausekkeita.

 • Valitse Toimintotermi on tämän sanaston merkintä, ja valitse Tuo termisäilöstä. Valitse valintaikkunassa jokin termistön termi ja valitse Tallenna.

Kirjoita sana "lataa" Toimintotermi on jokin näistä lausekkeista ‑ruutuun. Kun käyttäjä kirjoittaa hakukenttään "lataa Contoso Electronics ‑taulukko", on mahdollista, että käyttäjä ei hae tiedostoa, joka sisältää sanat "lataa", "Contoso", "Electronics" ja "taulukko." Todennäköisesti käyttäjä haluaa ladata Contoso Electronics ‑taulukon. Kyselysääntö käynnistyy, ja vain sanat "Contoso", "Electronics" ja "taulukko" lähetetään hakuindeksiin.

Kysely vastaa sanastoa täsmälleen

Kyselysääntö käynnistyy, kun kysely vastaa sanaston merkintää.

Valitse Kysely vastaa tämän sanaston merkintää ‑luettelosta sanasto. Voit määrittää toisen sanaston valitsemalla Tuo termisäilöstä, valitsemalla valintaikkunassa termin termistöstä, ja valitsemalla lopuksi Tallenna.

Käyttäjän hakukenttään kirjoittama sana vastaa hakusanaa esimääritetyssä Henkilöiden nimet ‑sanastossa.

Lähteessä usein käytetty kysely

Kyselysääntö käynnistyy, jos käyttäjät lähettävät tämän kyselyn usein toisesta lähteestä, jonka olet jo määrittänyt.

Valitse Kysely on yleinen tässä lähteessä ‑luettelosta jokin hakutulosten lähde.

Valitsit luettelosta Paikalliset videotulokset. Tämä kyselysääntö käynnistyy, jos käyttäjä kirjoittaa hakukenttään "harjoittelu", ja jos tämä sana on kirjoitettu hakukenttään usein kohdennetussa videohaussa.

Usein valittu tulostyyppi

Kyselysääntö käynnistyy, jos muut käyttäjät ovat usein valinneet tietyn tulostyypin saman kyselyn kirjoittamisen jälkeen.

Valitse Usein valitut tulokset vastaavat tulostyyppiä ‑luettelosta tulostyyppi.

Valitsit luettelosta vaihtoehdon Sharepoint MicroBlog ‑kirjoitus. Jos käyttäjät valitsevat usein mikroblogikirjoituksen hakutuloksista, harkitse uusimman mikroblogikirjoituksen määrittämistä ensimmäiseksi ylennettäväksi tulokseksi ja toiseksi uusimman mikroblogikirjoituksen määrittämistä toiseksi ylennettäväksi tulokseksi (Toiminnot-osiossa).

Tarkennettua kyselyä vastaava teksti

Haluat käyttää lauseketta tai sanaston merkintää, joka käynnistää kyselysäännön, ja sen jälkeen tarkentaa ehtoja kyselysäännön käynnistymiseen.

Anna lause tai termi, joka käynnistää kyselysäännön, tekemällä jokin seuraavista:

 • Valitse Kyselyssä on jokin näistä lausekkeista, ja kirjoita yksi tai useampia lauseita.

 • Valitse Kyselyssä on tämän sanaston merkintä, ja valitse Tuo termisäilöstä. Valitse valintaikkunassa jokin termistön termi ja valitse Tallenna.

Lisää sitten ehtoja valitsemalla vaihtoehtoja luetteloista.

Valitsit ensin Kyselyssä on jokin näistä lausekkeita ja sitten Kyselyn alku vastaa, mutta ei koko kysely. Kyselysääntö käynnistyy vain siinä tapauksessa, jos lauseke on kyselyn alussa. Se ei käynnisty, jos lauseke on kyselyn lopussa.

Voit lisätä ehtoja valitsemalla Lisää vaihtoehtoinen ehto.

Huomautus: Sääntö käynnistyy, kun jokin ehdoista täyttyy.

 1. Määritä Toiminnot-osiossa toiminto, joka on suoritettava, kun kyselysääntö käynnistyy. Määritä jokin seuraavista:

  • Voit siirtää yksittäisiä tuloksia ylemmälle tasolle niin, että ne näkyvät hakutulosten alussa, valitsemalla Lisää ylemmän tason tulos (SharePoint 2010 Productsissa näitä sanottiin parhaiksi valinnoiksi).

   1. Kirjoita valintaikkunan Otsikko-kenttään nimi, jonka haluat antaa tälle ylemmän tason tulokselle.

   2. Kirjoita URL-kenttään ylennettävän tuloksen URL-osoite. Valitse Muunna URL-osoite nauhana hyperlinkin sijasta.

   3. Valitse Tallenna.

    Voit lisätä useita yksittäisiä ylemmän tason tuloksia. Kun ylemmän tason tuloksia on useampia, määritä niiden keskinäinen järjestys.

  • Jos haluat siirtää hakutulosjoukon ylemmälle tasolle, valitse Lisää tuloslohko. Lisätietoja on jäljempänä aiheessa Tuloslohkon luominen ja näyttäminen.

  • Luokiteltujen hakutulosten muuttaminen valitsemalla Muuta luokitellut tulokset muuttamalla kyselyä. Lisätietoja on artikkelissa Muuta luokitellut etsinnän tulokset muuttamalla kyselyä hieman edelleen alas.

 2. Tee kyselysäännöstä aktiivinen tiettynä aikana valitsemalla Julkaisu ja määritä ajankohta.

 3. Valitse Tallenna.

Sivun alkuun

Tuloslohkon luominen ja näyttäminen

Tuloslohko on useista hakutuloksista koostuva ryhmä. Samalla tavalla kuin voit siirtää tietyn tuloksen ylemmälle tasolle, voit siirtää myös tulosruudun, määritetyn kyselyn ehdon soveltuessa.

Kun määrität kyselyehdon tulosruudulle, käytät kyselymuuttujia. Kyselymuuttujat ovat kuin paikkamerkkejä arvoille, joita et vielä tiedä, kun määrität kyselyä. Kun kysely on suoritettu, nämä tiedot ovat kuitenkin saatavilla, ja järjestelmä käyttää niitä kyselyn lähettämiseen hakemistoon. Esimerkiksi {User.Name} viittaa kyselyn kirjoittaneen käyttäjän näyttönimeen. {searchBoxQuery} viittaa kyselyyn, jonka käyttäjä kirjoitti hakukenttään. Kun määrität kyselyn kyselyn muodostimella, näkyviin tulee luettelo kyselymuuttumista. (Katso alla oleva menetelmän vaihe 3.)

 1. Valitse Kyselyn säännön luominen ‑menetelmän vaiheessa 9 Kyselyn säännön lisääminen ‑sivun Toiminnot-osiossa Lisää tuloslohko.

 2. Kirjoita Lohkon otsikko ‑osan Otsikko-kenttään nimi tuloslohkolle.

 3. Määritä kysely valitsemalla Kysely-osassa Käynnistä kyselyn muodostin.

 4. Kun olet Luo kysely -valintaikkunassa:

  • Määritä kysely tuloslohkolle valitsemalla vaihtoehtoja PERUSTIEDOT-välilehdessä:

Luettelo

Asetukset

Valitse kysely

Määritä, mitä sisältöä haetaan, valitsemalla tuloslähde.

Avainsanasuodatin

Avainsanojen suodattimien avulla voit lisätä kyselyyn kyselymuuttujat. Katso kyselymuuttujat SharePoint Server 2013: ssa käytettävissä kyselymuuttujat luettelo.

Valitse esimääritetyt kyselymuuttujat luettelosta ja lisää ne kyselyyn valitsemalla Lisää avainsanasuodatin.

Ominaisuussuodatin

Ominaisuussuodattimien avulla voit hakea sellaisten hallittujen ominaisuuksien sisältöä, jotka on määritelty hakurakenteessa kyseltäväksi.

Valitse hallitut ominaisuudet Ominaisuussuodatin-luettelosta. Voit lisätä suodattimen kyselyyn valitsemalla Lisää ominaisuussuodatin.

Huomautus: Mukautetut hallitut ominaisuudet eivät näy Ominaisuussuodatin-luettelossa. Jos haluat lisätä mukautetun hallitun ominaisuuden kyselyysi, kirjoita Kyselyn teksti -ruutuun mukautetun hallitun ominaisuutesi nimi ja sitten kyselyehto, kuten OmaMukautettuVäriominaisuus:Vihreä

 • Määritä LAJITTELU-välilehdessä, miten haluat lajitella tuloslohkon hakutulokset.

  Lajittele tulokset ‑osan Lajitteluperuste-luettelossa:

  • Voit lajitella hallittujen ominaisuuksien perusteella, jotka on määritelty hakurakenteessa lajiteltavaksi valitsemalla luettelosta hallitun ominaisuuden ja valitsemalla sitten Laskeva tai Nouseva. Voit lisätä lajittelutasoja valitsemalla Lisää lajittelutaso.

  • Voit lajitella osuvuusmäärityksen mukaan valitsemalla Arvo ja sen jälkeen:

   • Valitse Luokitusmalli-luettelosta hakutulosten lajitteluun käytettävä luokitusmalli (tämä valinta on valinnainen).

   • Jos haluat tarkentaa lajittelua lisäämällä sääntöjä, jotka muuttavat hakutulosten järjestystä tiettyjen ehtojen täyttyessä, valitse Dynaaminen luokitus -osassa Lisää dynaaminen lajittelusääntö ja määritä ehdollisia sääntöjä.

 • Voit esikatsella lähetettävää kyselyä TESTI-välilehdessä.

Vaihtoehto

Kuvaus

Kyselyteksti:

Näyttää lopullisen kyselyn, jonka Sisältöhaun verkko-osa suorittaa. Se perustuu alkuperäiseen kyselymalliin, jossa dynaamiset muuttujat korvataan nykyisillä arvoilla. Saatat päätyä tekemään kyselyyn muita muutoksia osana kyselyn sääntöjä.

Näytä lisää

Näytä lisää vaihtoehtoja napsauttamalla tätä.

Kyselymalli

Näyttää kyselyssä käytettävän kyselymallin sisällön.

Kyselymallin muuttujat

Näyttää kyselyssä käytettävät kyselymuuttujat ja nykyisellä sivulla käytettävien muuttujien arvot. Voit lisätä muita arvoja ja testata, miten ne vaikuttavat kyselyyn. Voit esikatsella hakutuloksia napsauttamalla Testaa kyselyä -painiketta.

 1. Sulje Luo kysely -valintaikkuna valitsemalla OK.

 2. Valitse Kysely-osan Hae tämä lähde -luettelosta tuloslähde, johon haluat käyttää tuloslohkoa.

 3. Valitse avattavasta Kohteet-luettelosta tuloslohkossa näytettävien tulosten määrä.

 4. Laajenna Asetukset-osa napsauttamalla.

Tuloslohko näyttää vain edellisessä vaiheessa määrittämäsi hakutulosten määrän. Voit kuitenkin lisätä tuloslohkon alaosaan Näytä lisää -linkin, josta tuloslohkon kaikki hakutulokset ovat nähtävissä. Lisää Näytä lisää -linkki valitsemalla Lisää-linkki vie seuraavaan URL-osoitteeseen ja kirjoita URL. Voit käyttää kyselymuuttujia tässä URL-osoitteessa — esimerkiksi http://www.<site>/search/results.aspx?k={subjectTerms}.

 1. Valitse OK.

Sivun alkuun

Luokiteltujen hakutulosten muuttaminen muuttamalla kyselyä

Luokitusmalli laskee hakutuloksille luokitusjärjestyksen. Voit muuttaa tätä luokitusta siirtämällä hakutulosten kohteita ylemmälle tai alemmalle tasolle. Jos kysely esimerkiksi sisältää lausekkeen ”lataa työkaluvalikoima”, voit luoda kyselysäännön, joka tunnistaa sanan ”lataa” toimintotermiksi. Tämän jälkeen voit muuttaa luokiteltuja hakutuloksia, ja tämä siirtää tietyn intranetissä olevan lataussivuston URL-osoitteen ylemmälle tasolle. Voit muuttaa hakutulosten lajittelujärjestystä myös dynaamisesti useiden muuttujien, kuten tiedostonimen tunnisteen tai tiettyjen avainsanojen, perusteella. Kun muutat luokiteltuja hakutuloksia muuttamalla kyselyä, näet, että tulokset suodatetaan käyttäjäkohtaisesti ja että ne ovat tarkennettavissa. Hakutulokset eivät myöskään tule näkyviin, jos tiedostoa ei enää ole.

 1. Valitse Kyselyn säännön luominen ‑menetelmän vaiheessa 9 Kyselyn säännön lisääminen ‑sivun Toiminnot-osassa Muuta luokitellut tulokset muuttamalla kyselyä.

 2. Kun olet Luo kysely -valintaikkunassa:

  • Muuta luokiteltuja hakutuloksia valitsemalla vaihtoehtoja PERUSTIEDOT-välilehdessä:

Luettelo

Asetukset

Valitse kysely

Määritä, mitä sisältöä haetaan, valitsemalla tuloslähde.

Avainsanasuodatin

Avainsanojen suodattimien avulla voit lisätä kyselyyn kyselymuuttujat. Katso kyselymuuttujat SharePoint Server 2013: ssa käytettävissä kyselymuuttujat luettelo.

Valitse esimääritetyt kyselymuuttujat luettelosta ja lisää ne kyselyyn valitsemalla Lisää avainsanasuodatin.

Ominaisuussuodatin

Ominaisuussuodattimien avulla voit hakea sellaisten hallittujen ominaisuuksien sisältöä, jotka on määritelty hakurakenteessa kyseltäväksi.

Valitse hallitut ominaisuudet avattavasta Ominaisuussuodatin-luettelosta. Voit lisätä suodattimen kyselyyn valitsemalla Lisää ominaisuussuodatin.

 • Määritä LAJITTELU-välilehdessä, miten haluat lajitella hakutulokset:
  Avattavassa Lajitteluperusta-luettelossa:

  • Voit lajitella hallittujen ominaisuuksien perusteella, jotka on määritelty hakurakenteessa lajiteltavaksi valitsemalla luettelosta hallitun ominaisuuden ja valitsemalla sitten Laskeva tai Nouseva. Voit lisätä lajittelutasoja valitsemalla Lisää lajittelutaso.

  • Voit lajitella osuvuusmäärityksen mukaan valitsemalla Arvo ja sen jälkeen:

   • Valitse Luokitusmalli-luettelosta hakutulosten lajitteluun käytettävä luokitusmalli (tämä valinta on valinnainen).

   • Jos haluat tarkentaa lajittelua lisäämällä sääntöjä, jotka muuttavat hakutulosten järjestystä tiettyjen ehtojen täyttyessä, valitse Dynaaminen luokitus ‑osassa Lisää dynaaminen lajittelusääntö ja määritä ehdollisia sääntöjä.

 • Voit esikatsella lähetettävää kyselyä TESTI-välilehdessä.

Vaihtoehto

Kuvaus

Kyselyteksti:

Näyttää lopullisen kyselyn, jonka Sisältöhaun verkko-osa suorittaa. Se perustuu alkuperäiseen kyselymalliin, jossa dynaamiset muuttujat korvataan nykyisillä arvoilla. Saatat päätyä tekemään kyselyyn muita muutoksia osana kyselyn sääntöjä.

Näytä lisää

Näytä lisätietoja napsauttamalla tätä.

Kyselymalli

Näyttää kyselyssä käytettävän kyselymallin sisällön.

Kyselymallin muuttujat

Näyttää kyselyssä käytettävät kyselymuuttujat ja nykyisellä sivulla käytettävien muuttujien arvot. Voit lisätä muita arvoja ja testata, miten ne vaikuttavat kyselyyn. Voit esikatsella hakutuloksia napsauttamalla Testaa kyselyä -painiketta.

 1. Valitse Sulje Luo kysely -valintaikkunassa OK .

 2. Valitse Tallenna.

Sivun alkuun

Kyselyn säännön poistaminen käytöstä sivustolla

Vuokraajan tasolla luodut kyselysäännöt otetaan käyttöön myös sivustokokoelmissa ja sivustoissa. Vastaavasti sivustokokoelman tasolla luodut kyselysäännöt otetaan käyttöön sivustokokoelman sivustoissa. Jos et halua käyttää kyselysääntöä sivustossa, joka perii sen, voit poistaa kyselysäännön käytöstä kyseisessä sivustossa.

 1. Valitse sivuston Asetukset-valikosta Sivuston asetukset.

 2. Valitse Sivuston asetukset ‑sivun Haku-osassa Kyselyn säännöt.

 3. Valitse Hallitse kyselyn sääntöjä ‑sivun Valitse tuloslähde ‑valikosta se tuloslähde, joka sisältää käytöstä poistettavan kyselysäännön.

 4. Vie osoitin käytöstä poistettavan kyselysäännön kohdalle Nimi-sarakkeessa, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja valitse Poista käytöstä.

Sivun alkuun

Sivustokokoelman kyselysääntöjen luokittelu

Kun useita kyselysääntöjä on käytössä vuokraajan, sivustokokoelman tai sivuston tasolla, useampi kuin yksi sääntö voi käynnistyä kyseisellä tasolla käytettävässä kyselyssä. Oletusarvoisesti säännöt eivät käynnisty tietyssä järjestyksessä. Jos haluat kuitenkin hallita sääntöjen käynnistymisjärjestystä, sinun on lisättävä luodut kyselysäännöt kyselyryhmiin. Valitse tällöin ryhmään lisättävät säännöt ja määritä järjestys, jossa ryhmän säännöt käynnistyvät. Voit myös estää ryhmän alimpana olevia kyselysääntöjä käynnistymästä, vaikka jokin termi käynnistäisikin ne.

 1. Valitse sivustokokoelman Asetukset-valikosta Sivuston asetukset.

 2. Valitse Sivuston asetukset -sivun Sivustokokoelman hallinta ‑osassa Hakukyselyn säännöt.

 3. Valitse Hallitse kyselyn sääntöjä ‑sivun Valitse tuloslähde ‑valikosta se tuloslähde, joka sisältää ryhmään lisättävät kyselysäännöt.

 4. Vie osoitin kunkin ryhmään lisättävän kyselysäännön kohdalle ja valitse valintaruutu.

  Huomautus: Kyselysäännöt, jotka olet luonut tälle sivustokokoelmalle, on lueteltu Määritetty tälle sivustokokoelmalle ‑osassa.

 5. Valitse Järjestä valitut säännöt.

 6. Tee Järjestä valitut säännöt ‑valintaikkunassa toinen seuraavista vaihtoehdoista ja valitse sitten OK:

  • Valitse Siirrä säännöt uuteen ryhmään, jonka nimi on ja kirjoita ryhmälle nimi.

  • Valitse Siirrä säännöt olemassa olevaan ryhmään ja valitse luettelosta ryhmä.

 7. Hallitse kyselyn sääntöjä ‑sivulla:

  1. Voit muuttaa järjestystä, jossa ryhmän säännöt käynnistyvät, muuttamalla sääntöjen numerojärjestystä.

  2. Voit estää ryhmän alimpana olevia kyselysääntöjä käynnistymästä menemällä viimeisenä käynnistyvän kyselysäännön riville ja valitsemalla Toiminnot-sarakkeen Jatka/Lopeta-listasta Lopeta.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×