Kuvien ja taulukoiden lisääminen ja muokkaaminen PowerPointissa näytönlukuohjelmalla

Kuvien ja taulukoiden lisääminen ja muokkaaminen PowerPointissa näytönlukuohjelmalla

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Tee PowerPoint 2016 -esityksistäsi kiinnostavia lisäämällä diaesityksiin kuvia, taulukoita tai grafiikoita näppäimistön ja Windowsin sisäisen Lukija-näytönlukuohjelman avulla. Voit myös muokata lisättyä sisältöä, kuten rajata kuvia, siirtää taulukoita ja lisätä ja poistaa taulukon rivejä ja sarakkeita.

Huomautukset: 

Sisältö

Kuvien lisääminen laitteesta, verkosta tai Internetistä

Kun käytät kuvia, ClipArt-kuvia tai muita tiedostoja Internetistä, muista noudattaa tekijänoikeuksia. Kuvien suodattaminen käyttöoikeustyypin perusteella voi auttaa käytettävien tiedostojen valitsemisessa.

Kuvan lisääminen laitteesta tai verkosta

 1. Siirry dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Siirry Lisää-välilehdelle painamalla Alt+N. Kuulet ilmoituksen ”Lisää-välilehti”.

 3. Avaa Lisää kuva -valintaikkuna painamalla P-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Lisää kuva -valintaikkuna. Tiedoston nimi”.

  Vihje: Lisää kuva -valintaikkuna on tavallisen resurssienhallinnan ikkunan erikoisversio. Se avaa Kuvat-kansiosi. Kuvatiedoston sijainnin kannattaa olla kätevästi saatavilla, jotta se löytyy helposti.

 4. Kirjoita tiedostonimi ja polku Tiedostonimi-kenttään tai valitse tiedosto, jonka haluat lisätä. Paina sitten Enter-näppäintä.

 5. Kuva lisätään diaan ja valitaan.

  Huomautus: Kun kuva on valittuna, tilannekohtainen Muotoile-välilehti on käytettävissä. Välilehden vaihtoehtojen avulla voit muuttaa kuvan kokoa tai lisätä esimerkiksi värejä ja tyylejä. Siirry Muotoile-välilehdelle painamalla Alt+J. Kuulet ilmoituksen ”Muotoile-välilehti”. Voit selata Muotoile-välilehden vaihtoehtoja painamalla sarkainnäppäintä.

Kuvan lisääminen Internetistä

 1. Siirry esityksessä dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Siirry Lisää-välilehdelle painamalla Alt+N. Kuulet ilmoituksen ”Lisää-välilehti”.

 3. Jos haluat etsiä esitykseen lisättävän kuvan Internetistä, paina F-näppäintä. Lukijassa kuulet ilmoituksen ”Kirjoita hakusana, muokkaus”. JAWSissa kuulet ilmoituksen ”Lisää kuvia”.

 4. Kirjoita hakusana ja paina Enter-näppäintä.

 5. Hakutulokset tulevat näkyviin. Selaa kuvia painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet kuvan koon ja lähteen. Voit selata kuvia nuolinäppäimillä. Lukijassa kuulet kuvien kuvaukset sitä mukaa, kun selaat. JAWS ei lue kuvien kuvauksia.

 6. Voit valita kuvan korostamalla sen ja painamalla Enter-näppäintä.

  Huomautus: Voit myös valita useampia kuvia.

 7. Paina sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää-painike”, ja paina Enter-näppäintä.

  Kuva lisätään diaan ja valitaan.

Kuvan rajaaminen

Muuta esityksen kuvia tiettyihin muotoihin tai kuvasuhteisiin.

Tietyn muodon mukaan rajaaminen

 1. Siirry esityksessä dia-alueelle ja valitse kuva, jonka haluat rajata. Valitse kuva painamalla dia-alueella sarkainnäppäintä, kunnes Lukija ilmoittaa ”Kuva”. JAWSissa kuulet ilmoituksen ”Kuva”.

 2. Avaa Muotoile-valikko painamalla Alt+J. Kuulet ilmoituksen ”Muotoile-välilehti”.

 3. Siirry Rajaa-valikkoon painamalla V-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Rajaa”.

 4. Jos haluat rajata kuvan tiettyyn muotoon, siirry Rajaa muotoon -alivalikkoon painamalla alanuolinäppäintä. Laajenna alivalikko painamalla välilyöntinäppäintä.

 5. Voit selata muotoasetuksia nuolinäppäimillä. Kuulet muotojen kuvaukset sitä mukaa, kun selaat.

 6. Valitse rajausmuoto painamalla Enter-näppäintä. Kuva rajataan valittuun muotoon.

Rajaaminen kuvasuhteeseen

 1. Siirry esityksessä dia-alueelle ja valitse kuva, jonka haluat rajata.

 2. Avaa Muotoile-valikko painamalla Alt+J. Kuulet ilmoituksen ”Muotoile-välilehti”.

 3. Siirry Rajaa-valikkoon painamalla V-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Rajaa”.

 4. Jos haluat rajata kuvan tiettyyn kuvasuhteeseen, siirry Kuvasuhde-alivalikkoon painamalla alanuolinäppäintä. Laajenna alivalikko painamalla välilyöntinäppäintä.

 5. Voit selata kuvasuhdevaihtoehtoja ylä- ja alanuolinäppäimillä. Kuulet eri kuvasuhteet sitä mukaa, kun selaat.

 6. Valitse kuvasuhde painamalla Enter-näppäintä. Kuva rajataan valittuun kuvasuhteeseen.

Taulukon lisääminen ja muotoileminen diassa

 1. Siirry esityksessä dia-alueen kohtaan, johon haluat lisätä videon.

 2. Siirry Lisää-välilehdelle painamalla Alt+N. Kuulet ilmoituksen ”Lisää-välilehti”.

 3. Siirry Taulukko-valikkoon painamalla T-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”1x1-taulukko”.

 4. Lisää taulukko esitykseen painamalla I-näppäintä.

 5. Lisää taulukko -valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on Sarakkeiden määrä -kentässä. Sarakkeiden oletusmäärä on 5. Jos haluat poistaa oletusmäärän, paina Delete-näppäintä ja kirjoita uusi sarakkeiden määrä. Paina sitten sarkainnäppäintä. Kohdistus siirtyy Rivien määrä -kenttään. Oletusmäärä on 2. Jos haluat muuttaa sitä, kirjoita rivien määrä ja paina Enter-näppäintä.

 6. Taulukko lisätään valittuun diaan, kun kohdistin on ylimpänä vasemmalla olevassa solussa. Lukija identifioi solun seuraavasti: ”solu rivillä nolla sarakkeessa nolla.”

 7. Voit lisätä tekstiä taulukon soluihin, asettaa kohdistimen soluun ja kirjoittaa soluun haluamasi tekstin. Voit selata soluja nuolinäppäimillä. Lukija ilmoittaa solun sijainnin siirtyessäsi.

 8. Lopeta taulukon muokkaaminen painamalla Esc-näppäintä.

Rivien ja sarakkeiden lisääminen tai poistaminen

Rivin lisääminen

 1. Siirry esityksessä dia-alueelle ja valitse taulukko. Valitse taulukko painamalla dia-alueella sarkainnäppäintä, kunnes Lukija ilmoittaa ”Taulukko”. JAWSissa kuulet ilmoituksen ”Objektin paikkamerkki” ja soluissa olevan tekstin. Aloita taulukon muokkaaminen painamalla Enter-näppäintä.

 2. Aseta kohdistin nuolinäppäimillä soluun sen kohdan ylä- tai alapuolelle, jossa haluat uuden rivin näkyvän.

 3. Siirry Asettelu-välilehdelle painamalla näppäinyhdistelmää Alt+ J ja sitten L-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Asettelu-välilehti”.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Lisää rivi valitun solun yläpuolelle painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää yläpuolelle -painike”.

  • Lisää rivi valitun solun alapuolelle painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää alapuolelle -painike”.

  Valitse vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä.

 5. Rivi lisätään, ja kohdistus on uuden rivin vasemmanpuoleisessa solussa.

Sarakkeen lisääminen

 1. Siirry esityksessä dia-alueelle ja valitse taulukko.

 2. Siirrä kohdistin soluun sen kohdan oikealle tai vasemmalle puolelle, jossa haluat uuden sarakkeen näkyvän.

 3. Siirry Asettelu-välilehdelle painamalla näppäinyhdistelmää Alt+ J ja sitten L-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Asettelu-välilehti”.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Lisää sarake valitun solun vasemmalle puolelle painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää vasemmalle -painike”.

  • Lisää sarake valitun solun oikealle puolelle painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää oikealle -painike”.

  Valitse vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä.

 5. Sarake lisätään, ja kohdistus on uuden sarakkeen ylimmässä solussa.

Koko rivin tai sarakkeen poistaminen

 1. Siirrä kohdistin poistettavan sarakkeen tai rivin soluun taulukossa.

 2. Siirry Asettelu-välilehdelle painamalla näppäinyhdistelmää Alt+ J ja sitten L-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Asettelu-välilehti”.

 3. Siirry Poista-valikkoon painamalla D-näppäintä.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat poistaa sarakkeen, paina sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Poista sarakkeita”.

  • Jos haluat poistaa rivin, paina sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Poista rivejä”.

  Valitse vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä.

 5. Sarake tai rivi poistetaan ja kohdistus siirtyy toiseen taulukon soluun.

Vihje: Voit poistaa nopeasti koko taulukon valitsemalla taulukon ja painamalla Delete-näppäintä.

Reunan lisääminen taulukkoon

 1. Valitse esityksessä taulukko, johon haluat lisätä reunan. Valitse taulukko painamalla dia-alueella sarkainnäppäintä, kunnes Lukija ilmoittaa ”Taulukko”. JAWSissa kuulet ilmoituksen ”Objektin paikkamerkki” ja soluissa olevan tekstin.

 2. Siirry Rakenne-välilehdelle painamalla näppäinyhdistelmää Alt+ J ja sitten T-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Rakenne-välilehti”.

 3. Jos haluat valita reunan tyylin, paina L-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Ei reunaa” tai reunan tyylin. Selaa tyylejä ylä- ja alanuolinäppäimillä. Kuulet tyylit sitä mukaa, kun siirryt. Tee valinta painamalla Enter-näppäintä.

 4. Valitse, mihin haluat lisätä reunan, painamalla Alt+J, siirry Rakenne välilehdelle painamalla T-näppäintä ja paina sitten B-näppäintä. Kuulet ilmoituksen "Ei reunaa” tai reunavaihtoehdon. Selaa vaihtoehtoja painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä. Vaihtoehdot ilmoitetaan siirtyessäsi. Valitse vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä.

 5. Taulukkoon lisätään reuna, ja kohdistus siirtyy taulukon ylimpänä vasemmalla olevaan soluun.

Taulukon ulkoasun muuttaminen

Voit käyttää Rakenne-välilehden komentoja taulukon ulkoasun muuttamiseen. Voit esimerkiksi lisätä taulukkotyylin tai muuttaa taulukon taustaväriä.

Taulukkotyylin käyttäminen

 1. Valitse esityksessä taulukko, jossa haluat käyttää yhtä käytettävissä olevista muotoilutyyleistä. Valitse taulukko painamalla dia-alueella sarkainnäppäintä, kunnes Lukija ilmoittaa ”Taulukko”. JAWSissa kuulet ilmoituksen ”Objektin paikkamerkki” ja soluissa olevan tekstin.

 2. Siirry Rakenne-välilehdelle painamalla näppäinyhdistelmää Alt+ J ja sitten T-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Rakenne-välilehti”.

 3. Siirry Taulukkotyylit-valikkoon painamalla A-näppäintä. Kuulet senhetkisen taulukkotyylin.

 4. Voit selata taulukkotyylejä nuolinäppäimillä. Kuulet tyylit sitä mukaa, kun siirryt. Tee valinta painamalla Enter-näppäintä.

  Vihje: Voit poistaa minkä tahansa tyylin taulukosta Taulukkotyylit valikossa painamalla C-näppäintä.

 5. Taulukkotyyli muuttuu, ja kohdistus siirtyy taulukon ylimpänä vasemmalla olevaan soluun.

Taustan lisääminen tai muuttaminen

 1. Valitse esityksessä taulukko, jonka taustaväriä haluat muuttaa.

 2. Siirry Rakenne-välilehdelle painamalla näppäinyhdistelmää Alt+ J ja sitten T-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Rakenne-välilehti”.

 3. Siirry Sävytys-valikkoon painamalla H-näppäintä. Kuulet senhetkisen taustavärin.

 4. Voit selata taustavärejä nuolinäppäimillä. Kuulet värit sitä mukaa, kun selaat. Tee valinta painamalla Enter-näppäintä.

  Vihje: Jos haluat poistaa taustavärin, valitse N-näppäintä painamalla Ei täyttöä.

 5. Taulukon taustaväri muuttuu, ja kohdistus siirtyy taulukon ylimpänä vasemmalla olevaan soluun.

Taulukon siirtäminen tai koon muuttaminen

Taulukon siirtäminen

 1. Valitse esityksessä taulukko, jota haluat siirtää. Valitse taulukko painamalla dia-alueella sarkainnäppäintä, kunnes Lukija ilmoittaa ”Taulukko”. JAWSissa kuulet ilmoituksen ”Objektin paikkamerkki” ja soluissa olevan tekstin.

 2. Siirrä taulukkoa diassa käyttämällä nuolinäppäimiä.

 3. Lopeta taulukon siirtäminen painamalla Esc-näppäintä.

Taulukon koon muuttaminen

Taulukon koon määrittäminen

 1. Valitse esityksessä taulukko, jonka kokoa haluat muuttaa.

 2. Siirry Asettelu-välilehdelle painamalla näppäinyhdistelmää Alt+ J ja sitten L-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Asettelu-välilehti”.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Voit muuttaa taulukon korkeutta painamalla näppäinyhdistelmää TH. Kirjoita sitten korkeus tuumina ja paina Enter-näppäintä.

  • Voit muuttaa taulukon leveyttä painamalla näppäinyhdistelmää TW. Kirjoita sitten leveys tuumina ja paina Enter-näppäintä.

Taulukon koko muuttuu, ja kohdistus siirtyy taulukon ylimpänä vasemmalla olevaan soluun.

Sarakkeen tai rivin koon muuttaminen

 1. Valitse taulukko, jossa haluat muuttaa sarakkeen tai rivin kokoa. Aloita taulukon muokkaaminen painamalla Enter-näppäintä.

 2. Siirrä nuolinäppäimillä kohdistin sen sarakkeen tai rivin soluun, jonka kokoa haluat muuttaa.

 3. Siirry Asettelu-välilehdelle painamalla näppäinyhdistelmää Alt+ J ja sitten L-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Asettelu-välilehti”.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat muuttaa rivin korkeutta, paina H-näppäintä. Kirjoita sitten korkeus tuumina ja paina Enter-näppäintä.

  • Jos haluat muuttaa rivin leveyttä, paina W-näppäintä. Kirjoita sitten leveys tuumina ja paina Enter-näppäintä.

 5. Sarakkeen tai rivin koko muuttuu ja kohdistus siirtyy aiemmin valittuun soluun.

 Muodon tai SmartArt-kuvan lisääminen

 1. Siirry dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä SmartArt-kuvan.

 2. Siirry Lisää-välilehdelle painamalla Alt+N. Kuulet ilmoituksen ”Lisää-välilehti”.

 3. Avaa SmartArt-valintaikkuna painamalla M-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Valitse SmartArt-kuva”.

 4. Voit selata SmartArt-kategorioita ylä- ja alanuolinäppäimillä. Kuulet kategoriat sitä mukaa, kun selaat. Paina sarkainnäppäintä, kun olet haluamasi kategorian kohdalla.

 5. Voit selata tietyn kategorian SmartArt-kuvia nuolinäppäimillä. Kuulet SmartArt-kuvien kuvaukset sitä mukaa, kun selaat. Tee valinta painamalla Enter-näppäintä.

 6. SmartArt luodaan ja lisätään valittuun diaan, ja kohdistus siirtyy ensimmäiseen muokattavaan tekstiruutuun.

  Vihje: Voit käyttää Muotoile- ja Rakenne-välilehtien komentoja SmartArt-kuvan ulkoasun muuttamiseen. Siirry Muotoile-välilehdelle painamalla Alt+J ja sitten N. Siirry Rakenne-välilehdelle painamalla Alt+J ja sitten S.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Esityksen tallentaminen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä luotaessa

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä pidettäessä

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Opi siirtymään PowerPointissa helppokäyttöominaisuuksien avulla

Tee PowerPoint 2016 for Mac -esityksistäsi kiinnostavia lisäämällä kuvia, taulukoita tai grafiikoita näppäimistön ja Mac OS:n sisäisen VoiceOver-näytönlukuohjelman avulla. Voit myös muokata lisättyä sisältöä, kuten rajata kuvia, siirtää taulukoita ja lisätä ja poistaa taulukon rivejä ja sarakkeita.

Huomautukset: 

Sisältö

Online- tai ClipArt-kuvien lisääminen esitykseen

PowerPoint 2016 for Mac ei tällä hetkellä tue ClipArt-kuvien tai muiden kuvien hakemista ja lisäämistä verkkolähteistä (PowerPoint). Voit silti lisätä ClipArt-kuvia ja verkkokuvia PowerPoint-esitykseesi etsimällä haluamasi kuvan verkosta, tallentamalla sen omaan tietokoneeseesi ja lisäämällä sitten paikallisesti tallentamasi kuvan PowerPointiin.

Kuvan tallentaminen internetistä

Huomautus: Voit siirtyä verkkosivuilla pelkillä nuolinäppäimillä, jos otat Pikaselauksen käyttöön. Voit ottaa Pikaselauksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä painamalla vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä samanaikaisesti. Lisätietoja verkkosivuilla siirtymisestä Pikaselauksen avulla on kohdassa VoiceOver for Mac: Pikaselauksella selaaminen. Tässä artikkelissa oletetaan, että Pikaselaus on käytössä.

 1. Siirry selaimessa osoitteeseen www.bing.com. Kohdistus siirtyy Bingin hakukenttään.

 2. Kirjoita hakuruutuun etsimäsi kuvan hakusana ja paina sitten Enter-näppäintä.

 3. Voit suodattaa haun koskemaan vain kuvia siirtymällä Bing-hakutuloksissa Kuvat-välilehteen. Valitse painamalla Enter-näppäintä.

  Huomautus: Voit suodattaa hakutulokset Käyttöoikeus-suodattimessa käyttämällä All Creative Commons -suodatinta (lue lisätietoja lisensseistä täältä) tai voit tarkastella kaikkia kuvia. Jos valitset Kaikki, hakutulokset laajennetaan näyttämään kaikki Bing-kuvat. Olet vastuussa muiden omistusoikeuksien kunnioittamisesta, tekijänoikeudet mukaan lukien. Lisätietoja käyttöoikeusasetuksista on artikkelissa Kuvien suodattaminen käyttöoikeustyypin perusteella. Valitse käyttöoikeusvaihtoehto, käytä ylä- tai alanuolinäppäimiä ja valitse sitten painamalla Enter-näppäintä.

 4. Jos haluat rajata tulokset pelkkiin ClipArt-kuviin (sarjakuvamaisiin kuviin), lisää hakusanan perään ClipArt. Voit myös selata Tyyppi-suodattimeen Bing-kuvahaun tuloksissa, tehdä valinnan painamalla Enter-näppäintä ja siirtymällä sitten Clipart-kohtaan alanuolella. Valitse suodatin painamalla Enter-näppäintä.

 5. Siirry kuvatuloksiin nuolinäppäimillä. Kuulet viestin: “Linkki, kuva, kuvatulos.”

 6. Voit avata täysikokoisen kuvan painamalla Enter-näppäintä.

 7. Lataa kuva painamalla näppäinyhdistelmää optio + SARKAIN, kunnes kuulet viestin “Link” sekä tiedostonimen ja tunnisteen. Valitse painamalla Enter-näppäintä. Paina sitten näppäinyhdistelmää Komento + S.

 8. Tallenna-valintaikkuna aukeaa. Kohdistin sijoitetaan Tiedostonimi-kenttään. Voit valita tallennussijainnin siirtymällä sarkaimella Missä-ponnahduspainikkeeseen ja valitsemalla sitten sijainnin nuolinäppäimillä. Tallenna painamalla Komento + S.

Kuvan lisääminen esitykseen

 1. Siirry PowerPointissa dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Siirry Lisää-välilehteen painamalla F6-näppäintä, kunnes kuulet välilehden nimen ja viestin “Olet nyt välilehdellä... välilehtiryhmässä.” Valitse nuolinäppäimillä oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Kuva-välilehti”. Valitse kohde painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Valitse lisättävä tallennettu kuva siirtymällä alanuolinäppäimellä Kuva-valikkoon. Laajenna sitten painamalla välilyöntinäppäintä. Siirry kohtaan Kuva tiedostosta painamalla alanuolinäppäintä. Valitse kohde painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Kuva tiedostosta -valintaikkuna avautuu. Siirry sijaintiin, johon kuva on tallennettu, painamalla sarkainta, kunnes kuulet viestin ”Sivupalkin taulukko”. Kohdistus siirtyy suosikkisijaintien luetteloon, johon voi kuulua esimerkiksi Kaikki omat tiedostot tai Asiakirjat. VoiceOver ilmoittaa sijainnit siirtyessäsi.

 5. Kun olet oikeassa sijainnissa, paina sarkainnäppäintä. Selaa sitten haluamaasi alikansioon tai tiedostoon ylä- tai alanuolinäppäimillä. Voit määrittää alikansion painamalla oikeaa nuolinäppäintä.

 6. Kun oikea tiedosto on valittuna, lisää haluamasi kuva siirtymällä sarkainnäppäintä painamalla Lisää-valintaikkunapainikkeeseen. Valitse painamalla välinäppäintä. Kuva lisätään diaan. Kuulet viestin ”Olet parhaillaan asettelu-alueella”.

Kuvan rajaaminen

Muuta esityksen kuvia tiettyihin muotoihin tai kuvasuhteisiin.

Tietyn muodon mukaan rajaaminen

 1. Valitse esityksessä kuva, jonka haluat rajata. Valitse kuva painamalla dia-alueella sarkainnäppäintä, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Kuva, asettelukohde.”

 2. Siirry Kuvan muotoilu -välilehteen painamalla F6-näppäintä toistuvasti, kunnes kuulet välilehden nimen ja viestin “Olet nyt välilehdellä... välilehtiryhmässä.” Valitse nuolinäppäimillä oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Kuvan muotoilu -välilehti”. Valitse kohde painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Siirry Rajaa-valikkoon painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet viestin ”Rajaa, valikkopainike”. Laajenna valikko painamalla näppäinyhdistelmää Control + Optio + Vaihto + M.

 4. Voit rajata kuvan tiettyyn muotoon siirtymällä Rajaa muotoon -alivalikkoon painamalla alanuolinäppäintä. Laajenna alivalikko painamalla Ctrl + Optio + Välilyöntinäppäin.

 5. Valitse rajausmuoto painamalla alanuolinäppäintä kerran, ja selaa sitten muotoasetuksia nuolinäppäimillä. VoiceOver ilmoittaa muodon kuvauksen siirtyessäsi. Voit valita kahdeksasta muotoryhmästä: Suorakulmiot, Perusmuodot, Leveät nuolet, Kaavojen muodot, Vuokaavio, Tähdet ja nauhat, Kuvatekstit ja Toimintopainikkeet.

 6. Paina välinäppäintä. Kuva rajataan valittuun muotoon.

Rajaaminen kuvasuhteeseen

 1. Valitse esityksessä kuva, jonka haluat rajata. Valitse kuva painamalla dia-alueella sarkainnäppäintä, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Kuva, asettelukohde.”

 2. Siirry Kuvan muotoilu -välilehteen painamalla F6-näppäintä, kunnes kuulet välilehden nimen ja viestin ”Olet nyt välilehdellä... välilehtiryhmässä”. Valitse nuolinäppäimillä oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Kuvan muotoilu -välilehti”. Valitse kohde painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Siirry Rajaa-valikkoon painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet viestin ”Rajaa, valikkopainike”. Laajenna valikko painamalla näppäinyhdistelmää Control + Optio + Vaihto + M.

 4. Voit rajata kuvan tiettyyn kuvasuhteeseen siirtymällä Kuvasuhde-alivalikkoon painamalla alanuolinäppäintä. Laajenna alivalikko painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + Optio + Välilyöntinäppäin.

 5. Valitse rajattava kuvasuhde painamalla alanuolinäppäintä kerran ja siirtymällä sitten kuvasuhteen asetuksiin ylä- tai alanuolinäppäimillä. VoiceOver ilmoittaa kuvasuhteet siirtyessäsi. Voit valita kolmesta kuvasuhderyhmästä: Suorakulmio, Pysty ja Vaaka.

 6. Paina välinäppäintä. Kuva rajataan valittuun kuvasuhteeseen.

Taulukon lisääminen ja muotoileminen diassa

Taulukon lisääminen

 1. Siirry PowerPoint-esityksessä dia-alueen kohtaan, johon haluat lisätä videon.

 2. Voit siirtyä valikkoriviin painamalla Control + Optio + M.

 3. Paina oikeaa nuolinäppäintä toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa ”Lisää”. Valitse valikko ja avaa se painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

 4. Paina alanuolinäppäintä toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa ”Taulukko, ellipsi”, ja valitse painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

 5. Lisää taulukko -valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on Sarakkeiden määrä -kentässä. Sarakkeiden oletusmäärä on kolme. Voit muuttaa määrää kirjoittamalla uuden numeron. Siirry Rivien määrä -kenttään painamalla sarkainnäppäintä kahdesti. Rivien oletusmäärä on kolme. Voit muuttaa määrää kirjoittamalla toisen numeron. Lisää taulukko diaan painamalla Enter-näppäintä.

 6. Taulukko lisätään, ja kohdistin siirtyy ylimpänä vasemmalla olevaan soluun. Voit selata soluja nuolinäppäimillä. VoiceOver lukee solun sisällön ja sijainnin sitä mukaa, kun selaat. Jos haluat lisätä tekstiä, siirrä kohdistin soluun ja ala kirjoittaa.

 7. Lopeta taulukon muokkaaminen painamalla Esc-näppäintä.

Rivin tai sarakkeen lisääminen

 1. Siirry PowerPoint-esityksessä pikkukuvaruutuun ja valitse dia, joka sisältää taulukon.

 2. Siirrä kohdistus diassa olevaan taulukkoon painamalla sarkainnäppäintä toistuvasti pikkukuvaruudussa. VoiceOver ilmoittaa ”Taulukko”, kun taulukko on valittuna.

 3. Aloita taulukon muokkaaminen painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+alanuoli.

 4. Aseta kohdistin nuolinäppäimillä soluun sen kohdan ylä- tai alapuolelle, jossa haluat uuden rivin näkyvän, tai soluun lisättävän sarakkeen vasemmalla tai oikealla puolella.

 5. Paina F6-näppäintä, kunnes pääset haluamaasi välilehteen. Jos et päässyt Asettelu-välilehteen, paina oikeaa nuolinäppäintä, kunnes VoiceOver ilmoittaa ”Asettelu, välilehti, kymmenen kymmenestä”. Valitse välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

 6. Toimi seuraavasti:

  • Lisää rivi valitun solun yläpuolelle painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää yläpuolelle, painike”.

  • Lisää rivi valitun solun alapuolelle painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää alapuolelle, painike”.

  • Lisää sarake valitun solun vasemmalle puolelle painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää vasemmalle, painike”.

  • Lisää sarake valitun solun oikealle puolelle painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää oikealle, painike”.

  Valitse vaihtoehto painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti. Rivi tai sarake lisätään.

Koko rivin tai sarakkeen poistaminen

 1. Siirrä kohdistus poistettavan sarakkeen tai rivin soluun taulukossa.

 2. Paina F6-näppäintä, kunnes pääset haluamaasi välilehteen. Jos et päässyt Asettelu-välilehteen, paina oikeaa nuolinäppäintä, kunnes VoiceOver ilmoittaa ”Asettelu, välilehti, kymmenen kymmenestä”. Valitse välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

 3. Paina sarkainnäppäintä toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa ”Poista, valikkopainike”. Valitse ja avaa valikko painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat poistaa sarakkeen, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

  • Jos haluat poistaa rivin, paina alanuolinäppäintä kahdesti. VoiceOver ilmoittaa ”Poista rivejä”. Poista painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

  Sarake tai rivi poistetaan.

Reunan lisääminen taulukkoon

 1. Valitse PowerPoint-esityksessä taulukko, johon haluat lisätä reunan.

 2. Paina F6-näppäintä, kunnes pääset välilehteen. Jos et päässyt Taulukko-välilehteen, paina oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä, kunnes VoiceOver ilmoittaa ”Taulukko-välilehti, yhdeksän kymmenestä”. Valitse välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

 3. Paina sarkainnäppäintä toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa ”Reunat, valikkopainike.” Avaa valikko painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+Vaihto+M.

 4. Selaa vaihtoehtoja painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä. Vaihtoehdot ilmoitetaan siirtyessäsi. Valitse painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

  Reuna lisätään taulukkoon. Kohdistus pysyy valikkopainikkeessa.

Taulukon siirtäminen

 1. Valitse PowerPoint-esityksessä taulukko, jota haluat siirtää.

 2. Taulukon siirtäminen diassa:

  • Siirrä taulukkoa vasemmalle painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto + Oikea nuoli.

  • Siirrä taulukkoa oikealle painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto + Vasen nuoli.

  • Siirrä taulukkoa ylöspäin painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto+Ylänuoli.

  • Siirrä taulukkoa alaspäin painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto+Alanuoli.

 3. Lopeta taulukon siirtäminen painamalla Esc-näppäintä.

Taulukon koon muuttaminen

 1. Valitse esityksessä taulukko, jonka kokoa haluat muuttaa.

 2. Paina F6-näppäintä, kunnes pääset haluamaasi välilehteen. Jos et päässyt Asettelu-välilehteen, paina oikeaa nuolinäppäintä, kunnes VoiceOver ilmoittaa ”Asettelu, välilehti, kymmenen kymmenestä”. Valitse välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat muuttaa taulukon korkeutta, paina sarkainnäppäintä toistuvasti, kunnes kuulet ilmoituksen ”Korkeus, <nykyinen korkeus>, askellin”. Kirjoita sitten korkeus tuumina ja paina Enter-näppäintä.

  • Jos haluat muuttaa taulukon leveyttä, paina sarkainnäppäintä toistuvasti, kunnes kuulet ilmoituksen ”Leveys, <nykyinen leveys>, askellin”. Kirjoita sitten leveys tuumina ja paina Enter-näppäintä.

  Taulukon kokoa muutetaan. Kohdistus pysyy valikkopainikkeessa.

Muodon tai SmartArt-kuvan lisääminen

 1. Siirry PowerPoint-esityksessä dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä SmartArt-kuvan.

 2. Voit siirtyä valikkoriviin painamalla Control + Optio + M.

 3. Paina oikeaa nuolinäppäintä toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa ”Lisää”. Valitse valikko ja avaa se painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

 4. Paina alanuolinäppäintä toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa ”SmartArt, alivalikko”. Valitse painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

 5. Voit selata SmartArt-kategorioita ylä- ja alanuolinäppäimillä. Kuulet kategoriat sitä mukaa, kun selaat. Kun olet haluamasi kategorian kohdalla, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

 6. SmartArt-kuva luodaan ja lisätään valittuun diaan. Kohdistus on ensimmäisessä muokattavassa tekstiruudussa. Jos haluat lisätä tekstiä, ala kirjoittaa. Voit siirtyä seuraavaan tekstiruutuun painamalla Esc-näppäintä ja sitten sarkainnäppäintä.

 7. Lopeta SmartArt-kuvan muokkaaminen painamalla Esc-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Äänen tai videon lisääminen näytönlukuohjelman avulla PowerPointissa

PowerPoint 2016 for Macin näppäinoikotiet

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Opi siirtymään PowerPointissa helppokäyttöominaisuuksien avulla

Voit tehdä PowerPoint 2016 for iOS -esityksistäsi kiinnostavia lisäämällä kuvia ja taulukoita iOS:n sisäisen näytönlukuohjelman VoiceOverin avulla. Voit myös muokata lisättyä sisältöä, kuten lisätä kehyksiä kuviin ja lisätä tai poistaa taulukon rivejä ja sarakkeita.

Huomautukset: 

Sisältö

Kuvan lisääminen

Voit käyttää laitteen kameralla ottamaasi kuvaa tai ladata kuvan verkosta.

Kuvan lisääminen laitteesta

Jos olet tallentanut kuvia laitteeseen, voit käyttää niitä esityksessä, tai voit etsiä kuvia verkosta ja tallentaa ne laitteeseen.

 1. Jos sinun on etsittävä kuva verkosta, etsi haluamasi kuva Safarin tai muun selaimen avulla ja tallenna se laitteeseen. Kuvat tallennetaan oletusarvoisesti Kuvat-kansioon.

  Huomautus: Tarkat vaiheet vaihtelevat käytetyn selaimen ja hakukoneen mukaan.

 2. Siirry PowerPointissa dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä kuvan.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Näytä valintanauha -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Aloitus-välilehti”.

 4. Kaksoisnapauta näyttöä, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää kuvia -painike”, ja kaksoisnapauta näyttöä. Kuvat-kansio avautuu.

  Huomautus: Näkyviin saattaa tulla ponnahdusvalintaikkuna, jossa ilmoitetaan ”PowerPoint pyytää käyttää kuviasi”. Sipaise tässä tapauksessa oikealle, kunnes kuulet ”OK, painike”, ja kaksoisnapauta näyttöä.

 6. Sipaise näyttöä oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Kameran rulla” sekä kansiossa olevien kuvien määrän. Kaksoisnapauta näyttöä.

 7. Sipaise oikealle, kunnes löydät oikean kuvan. VoiceOver lukee jokaisen kuvan suunnan ja päivämäärän.

 8. Voit lisätä valittuna olevan kuvan kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kohdistus palautuu esitykseen, ja kyseinen kuva on valittuna.

Kuvan lisääminen kamerasta

 1. Siirry PowerPointissa dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Näytä valintanauha -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Aloitus-välilehti”.

 3. Kaksoisnapauta näyttöä, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää kuva kamerasta -painike”, ja kaksoisnapauta näyttöä. Kamera avautuu.

  Huomautus: Näkyviin saattaa tulla ponnahdusvalintaikkuna, jossa ilmoitetaan ”PowerPoint pyytää käyttöoikeutta kameraan”. Sipaise tässä tapauksessa oikealle, kunnes kuulet ”OK, painike”, ja kaksoisnapauta näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Ota kuva, painike”, suuntaa kamera haluamaasi suuntaan ja kaksoisnapauta näyttöä.

 6. Sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää kuva, painike” ja lisää sitten kuva kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kohdistus palautuu esitykseen, ja kyseinen kuva on valittuna.

Kuvatyylien muuttaminen

Voit lisätä kuviin erilaisia kehys- tai reunatyylejä.

 1. Siirry PowerPointissa kuvaan, jonka tyylin haluat muuttaa.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Kuvatyyli, painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Sipaise oikealle, kunnes pääset tyyliasetuksiin, kuten esimerkiksi ”Yksinkertainen kehys, painike”. Jatka sipaisemista, kunnes löydät haluamasi tyylin, ja ota tyyli käyttöön kuvassa kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 4. Jos haluat sulkea valikon, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Sulje-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Taulukon lisääminen ja muotoileminen

Voit lisätä esitykseen taulukoita tietojen esittämiseksi tiiviisti ja järjestyksessä.

 1. Siirry PowerPointissa dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä taulukon.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Näytä valintanauha -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Aloitus-välilehti”.

 3. Kaksoisnapauta näyttöä, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Taulukko, painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Oletusarvoinen taulukko, jossa on kolme saraketta ja kolme riviä, luodaan.

Rivien ja sarakkeiden lisääminen ja poistaminen

 1. Siirry PowerPointissa diaan, jossa taulukko on.

 2. Sipaise vasemmalle, kunnes löydät taulukon, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Selaa soluja sipaisemalla vasemmalle alarivin oikeanpuoleisimmasta solusta alkaen. Jatka sipaisemista vasemmalle, kunnes löydät oikean rivin tai sarakkeen.

 4. Voit lisätä rivin napauttamalla näytön alapuoliskoa neljällä sormella, sipaisemalla vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Lisää yläpuolelle -painike” tai ”Lisää alapuolelle -painike” riippuen siitä, kummalle puolelle valittua riviä haluat lisätä uuden rivin, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Voit lisätä sarakkeen napauttamalla näytön alapuoliskoa neljällä sormella, sipaisemalla vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Lisää vasemmalle -painike” tai ”Lisää oikealle -painike” riippuen siitä, kummalle puolelle valittua saraketta haluat lisätä uuden sarakkeen, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Taulukon koon muuttaminen

Kun olet lisännyt taulukkoon tekstiä ja sarakkeita, voit muuttaa taulukon koon automaattisesti niin, että se sopii sarakkeiden määrään.

 1. Siirry PowerPointissa diaan, jossa taulukko on.

 2. Sipaise vasemmalle, kunnes löydät taulukon, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Napauta näytön alaosaa neljällä sormella, selaa vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Näytä valintanauha -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Taulukko-välilehti”.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Sovita-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Muodon lisääminen

PowerPoint 2016 for iOS tarjoaa valikoiman valmiita muotoja, joita voit käyttää esityksissä. Niihin kuuluu viivoja, geometrisia perusmuotoja, nuolia ja tähtiä.

 1. Siirry PowerPointissa dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä muodon.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Näytä valintanauha -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Aloitus-välilehti”.

 3. Kaksoisnapauta näyttöä, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Muodot, painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Muodot-valikko avautuu.

  Muodot on järjestetty seuraaviin ryhmiin:

  • Viimeksi käytetyt muodot

  • Viivat

  • Suorakulmiot

  • Perusmuodot

  • Leveät nuolet

  • Kaavojen muodot

  • Vuokaaviomuodot

  • Tähdet ja mainospalkit

  • Kuvaselitteet

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet käytettävän muodon nimen, kuten ”Suorakulmio, painike”, ja lisää muoto kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kohdistus palautuu esitykseen, ja kyseinen muoto on valittuna.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

PowerPoint-esityksen näyttäminen näytönlukuohjelman avulla

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Opi siirtymään PowerPointissa helppokäyttöominaisuuksien avulla

Tärkeää: Tämä osa on työn alla. Sisällössä saattaa olla puutteita tai virheitä. Palaa pian takaisin tutustumaan valmiiseen artikkeliin. Kiitos!

Esitysten kiinnostavissa lisäämällä siihen kuvia, muotoja ja taulukoiden Talkbackin sisäinen Android näytönlukija, PowerPoint for Android avulla. Voit myös muokata lisättyä sisältöä, esimerkiksi lisätä kuviin, kehysten ja Lisää tai poista taulukon rivejä ja sarakkeita.

Huomautukset: 

Sisältö

Kuvan lisääminen

Voit käyttää laitteen kameralla ottamaasi kuvaa tai ladata kuvan verkosta.

Kuvan lisääminen laitteesta

Jos olet tallentanut kuvat laitteeseen, voit käyttää niitä esityksessä. Voit etsiä kuvia verkossa ja tallentaa ne laitteeseen. Oletusarvon mukaan verkosta kuvat tallennetaan Lataa.

Kuvien, ClipArt-kuvia tai muita tiedostoja Internetistä käytettäessä on tärkeää noudattaa tekijänoikeuksien. Suodattaa kuvat lajitellaan käyttöoikeustyyppi bingissä avulla voit valita, mitä tiedostoja haluat käyttää.

 1. Dia, johon haluat lisätä kuvan, Pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet ”valokuvia, -painiketta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Siirtyminen valitun kuvan tallennuspaikkaan kuvia sipaisemalla oikealle kunnes kuulla haluamasi kuva. Talkbackin lukee nimi ja kutakin kuvaa päivämäärä.

  • Voit siirtyä toiseen tallennuspaikan, esimerkiksi lataaminen tai Viimeisimmät, Selaa vasemmalle, kunnes kuulet ”Näytä tiet painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluat, ja sitten kaksoisnapauta näytön sijainti. Sipaisemalla vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet kuvan haluat.

 3. Lisää valittu kuva kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit kuunnella: ”PowerPoint-käsitteleminen kuva”.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Tallenna kuva-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

  Kohdistuksen palauttaa esityksen, jossa valittu kuva.

Kuvan lisääminen kamerasta

 1. Dia, johon haluat lisätä kuvan, Pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet ”kamera-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Kameran avautuu.

  Jos kuulet ”avulla PowerPoint tulevat kuvat ja tietueen videon”, Selaa vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulla ”Salli-painikkeen” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 2. Voit viedä kuva-, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”koonmuuttopalkki painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 3. Kohdistus siirtyy Valmis -painiketta. Kuvan käyttäminen esityksessä kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit kuunnella: ”PowerPoint-käsitteleminen kuva”.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Tallenna kuva-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

  Kohdistuksen palauttaa esityksen, jossa valittu kuva.

Kuvatyylien muuttaminen

Voit lisätä kuviin erilaisia kehys- tai reunatyylejä.

 1. Dian Siirry kuva, jonka tyylin haluat muuttaa, ja kaksoisnapauta näytön kuva osoittamalla sitä.

 2. Sipaise oikealle, kunnes ”tyylit-valikon” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 3. Siirtyminen haluamasi tyyliasetukset sipaisemalla oikealle kunnes kuulla haluamasi tyyli, esimerkiksi ”Yksinkertainen kehys, musta, luettelokohde”.

 4. Voit käyttää tyyliä kuvan, kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sulje Tyylit -valikon sipaisemalla alaspäin sitten – vasemmalle.

Taulukon lisääminen

Voit lisätä taulukoita ja Järjestä tavalla tietojen näyttämiseen.

 1. Dia, johon haluat lisätä taulukon, Pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet ”taulukon, -painiketta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

  Oletusarvoinen taulukko, jossa on kolme saraketta ja kolme riviä, luodaan.

Taulukon poistaminen

 1. Dian, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Entering taulukon” ja taulukon ja solun tiedot ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 2. Sipaise oikealle, kunnes ”Poista-valikko” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Poista taulukko, -painiketta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Rivien tai sarakkeiden lisääminen

 1. Dian, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Entering taulukon” ja taulukon ja solun tiedot ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 2. Sipaise oikealle, ennen kuin voit kuunnella haluamasi vaihtoehto, esimerkiksi ”Lisää oikealle, painikkeen” tai ”Lisää-painikkeen alla” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Rivien tai sarakkeiden poistaminen

 1. Dian, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Entering taulukon” ja taulukon ja solun tiedot ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 2. Sipaise oikealle, kunnes ”Poista-valikko” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat poistaa rivin, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Poista rivejä-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

  • Jos haluat poistaa sarakkeen, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Poista sarakkeita, -painiketta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Taulukon koon muuttaminen

Kun olet lisännyt taulukkoon tekstiä ja sarakkeita, voit muuttaa taulukon koon automaattisesti niin, että se sopii sarakkeiden määrään.

 1. Dian, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Entering taulukon” ja taulukon ja solun tiedot ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 2. Sipaisemalla vasemmalle, kunnes kuulet ”ei ole valittuna, Lisää asetuksia, siirry” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: välilehti-valikossa taulukko on valittuna ”.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Sovita-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Muodon lisääminen

PowerPoint for Android on valmiita muotoja, voit esittää tietosi esimerkiksi vuokaavion luominen kirjastoon.

 1. Dia, johon haluat lisätä muodon, Pyyhkäise vasemmalle, kunnes kuulet ”ei ole valittuna, Lisää asetuksia, siirry” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella ”välilehti-valikossa” perään valittuna olevaa välilehteä.

 2. Kaksoisnapauttamalla näyttöä, sipaisemalla oikealle kunnes kuulet ”Lisää-välilehti” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”muodot, -valikossa” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Muodot -valikko avautuu.

  Muodot on järjestetty seuraaviin ryhmiin:

  • Viimeksi käytetyt muodot

  • Viivat

  • Suorakulmiot

  • Perusmuodot

  • Leveät nuolet

  • Kaavojen muodot

  • Vuokaavio

  • Tähdet ja mainospalkit

  • Kuvaselitteet

 4. Sipaise oikealle, ennen kuin voit kuunnella haluamaasi muotoa, esimerkiksi ”suorakulmio, luettelokohteen” ja sitten kaksoisnapauta lisätä näytön. Kohdistus siirtyy muoto -välilehden, kun muoto on valittuna diassa.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Tekstin lisääminen ja muotoileminen PowerPointissa näytönlukuohjelman avulla

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Opi siirtymään PowerPointissa helppokäyttötoimintojen avulla

Tärkeää: Tämä osa on työn alla. Sisällössä saattaa olla puutteita tai virheitä. Palaa pian takaisin tutustumaan valmiiseen artikkeliin. Kiitos!

Esitysten kiinnostavissa lisäämällä siihen kuvia, muotoja ja taulukoiden Narratorilla Windows valmiin Näytönlukuohjelman PowerPoint Mobile avulla. Voit myös muokata lisättyä sisältöä, esimerkiksi lisätä kuviin, kehysten ja Lisää tai poista taulukon rivejä ja sarakkeita.

Huomautukset: 

Sisältö

Kuvan lisääminen

Voit käyttää laitteen kameralla ottamaasi kuvaa tai ladata kuvan verkosta.

Kuvan lisääminen laitteesta

Jos olet tallentanut kuvat laitteeseen, voit käyttää niitä esityksessä. Voit etsiä kuvia verkossa ja tallentaa ne laitteeseen. Oletusarvon mukaan Valokuvattallennetaan kuvia verkosta.

Kuvien, ClipArt-kuvia tai muita tiedostoja Internetistä käytettäessä on tärkeää noudattaa tekijänoikeuksien. Suodattaa kuvat lajitellaan käyttöoikeustyyppi bingissä avulla voit valita, mitä tiedostoja haluat käyttää.

 1. Dia, johon haluat lisätä kuvan, Pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet ”valokuvia, -painiketta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi kuva. Narrator lukee nimi ja kutakin kuvaa päivämäärä.

 3. Jos haluat valita kuvan, kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 4. Lisää valittu kuva, sipaisemalla oikealle, ennen kuin voit kuunnella ”Lisää sovellus-palkki-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

  Kohdistuksen palauttaa esityksen, jossa valittu kuva.

Kuvan lisääminen kamerasta

 1. Dia, johon haluat lisätä kuvan, Pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet ”kamera-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Kameran avautuu.

 2. Jos haluat ottaa kuvan, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Ota valokuva, -painiketta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”Hyväksy-painiketta. Kuva oteta talteen, ”.

 3. Kuvan käyttäminen esityksessä kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  Kohdistuksen palauttaa esityksen, jossa valittu kuva.

Kuvatyylien muuttaminen

Voit lisätä kuviin erilaisia kehys- tai reunatyylejä.

 1. Dian Siirry kuva, jonka tyylin haluat muuttaa, ja kaksoisnapauta näytön kuva osoittamalla sitä.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”tyylit-painikkeen kutistettu”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 3. Siirtyminen haluamasi tyyliasetukset sipaisemalla oikealle kunnes kuulla haluamasi esimerkiksi tyyli, ”Yksinkertainen kehys, musta”.

 4. Voit käyttää tyyliä kuvan, kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sulje Tyylit -valikon sipaisemalla ylös-sitten-oikealle. Voit kuunnella: ”ponnahdusikkuna, Hylkää-valikko-painike”. Kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Taulukon lisääminen

Voit lisätä taulukoita ja Järjestä tavalla tietojen näyttämiseen.

 1. Dia, johon haluat lisätä taulukon, Pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet ”taulukon, -painiketta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

  Oletusarvoinen taulukko, jossa on kolme saraketta ja kolme riviä, luodaan.

Taulukon poistaminen

 1. Dian, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet taulukon haluat poistaa, ja valitse kaksoisnapauttamalla näyttöä kahdella sormella. Avaa pikavalikko.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Poista taulukko, -painiketta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Rivien ja sarakkeiden lisääminen ja poistaminen

Voit lisätä rivejä ja sarakkeita yksittäinen solu tai koko taulukko käyttämällä lähtökohtana uuden rivejä tai sarakkeita.

Lisätä rivejä ja sarakkeita koko taulukon ympärille

 1. Dian, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet taulukon haluat muokata, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 2. Sipaise oikealle, kunnes haluamasi vaihtoehto, esimerkiksi ”Lisää-painikkeen yläpuolella” tai ”Lisää oikealle-painikkeen” kuulla ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Lisätä rivejä ja sarakkeita solun ympärillä

 1. Dian, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet taulukon haluat muokata, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 2. Sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, ennen kuin voit kuunnella oikealla olevaa solua ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 3. Sipaisemalla oikealle, kunnes haluamasi vaihtoehto, esimerkiksi kuulet ”Lisää oikealle-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Poista rivit ja sarakkeet

 1. Dian Selaa vasemmalle, kunnes kuulet taulukkoa, haluat muokata, ja sitten kaksoisnapauta näytön...

 2. Sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, ennen kuin voit kuunnella oikealla olevaa solua ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Poista-painike kutistettu”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”Poista-valikko”.

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat poistaa rivin, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Poista rivejä-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

  • Jos haluat poistaa sarakkeen, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Poista sarakkeita, -painiketta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Taulukon koon muuttaminen

Kun olet lisännyt taulukkoon tekstiä ja sarakkeita, voit muuttaa taulukon koon automaattisesti niin, että se sopii sarakkeiden määrään.

 1. Dian Selaa vasemmalle, kunnes kuulet taulukon koon muuttaminen ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 2. Sipaisemalla vasemmalle, kunnes kuulet ”Lisää toimintoja-painikkeen kutistettu”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Taulukko -välilehti avautuu.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Sovita-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Muodon lisääminen

PowerPoint Mobile on valmiita muotoja, voit esittää tietosi esimerkiksi vuokaavion luominen kirjastoon.

 1. Dia, johon haluat lisätä muodon, Pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet ”muodot-painike kutistettu”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Muodot -valikko avautuu.

  Muodot on järjestetty seuraaviin ryhmiin:

  • Viimeksi käytetyt muodot

  • Viivat

  • Suorakulmiot

  • Perusmuodot

  • Leveät nuolet

  • Kaavojen muodot

  • Vuokaavio

  • Tähdet ja mainospalkit

  • Kuvaselitteet

 2. Sipaise oikealle, ennen kuin voit kuunnella haluamaasi muotoa, esimerkiksi ”suorakulmio”, ja sitten kaksoisnapauta lisätä näytön. Kohdistuksen palauttaa esityksen, kun muoto on valittuna.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Tekstin lisääminen ja muotoileminen PowerPointissa näytönlukuohjelmalla

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Opi siirtymään PowerPointissa helppokäyttöominaisuuksien avulla

Näppäimistön ja näytönlukijaa, kuten JAWS tai Narrator-valmiita Windows-Näytönlukuohjelman kanssa PowerPoint Online avulla voit lisätä kuvia ja taulukoita esitykseen.

Huomautukset: 

 • Jos käytössäsi on Lukija ja Windows 10 Fall Creators Update -päivitys, sinun on poistettava lukutila käytöstä, jos haluat muokata asiakirjoja, laskentataulukoita tai esityksiä Office Onlinessa. Lisätietoja on artikkelissa Virtuaalisen kohdistimen tai selaustilan poistaminen käytöstä näytönlukuohjelmissa Windows 10 Fall Creators Update -päivityksessä.

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

 • Katso lisätietoja pikanäppäimistä artikkelista PowerPoint Onlinen pikanäppäimet.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytät Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja Lukijan käytöstä on artikkelissa Lukijan käytön aloittaminen.

 • Tässä artikkelissa käsitellään myös JAWS-toiminnon käyttöä. Lisätietoja JAWS for Windowsista on JAWS for Windowsin pikaoppaassa.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta PC-tietokoneen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Windows-puhelimessa tai -tabletissa.

 • Kun käytössäsi on PowerPoint Online, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edgeä. PowerPoint Online toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa (ei siis sovelluksessa PowerPoint Online).

Sisältö

Kuvan lisääminen laitteesta

 1. Siirry esityksessä dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Paina Alt + Windows-näppäin, N, p-näppäintä. Voit kuunnella: ”Avaa tiedostonimi”. Tärkeintä on Avaa -valintaikkunan Tiedostonimi -tekstikenttään.

 3. Siirry haluamaasi kuvaa ja paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ napsauttamalla sitä.

 4. Voit lisätä valitun kuvan esityksen painamalla näppäinyhdistelmää Alt + O.

Kuvan lisääminen Internetistä

Kun käytät kuvia ja ClipArt-kuvia Bing-sivustosta, sinun on noudatettava tekijänoikeuksia. Bing-sivuston käyttöoikeussuodatin auttaa kuvien valinnassa.

 1. Siirry esityksessä dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Paina Alt + Windows-näppäin, N F. Bing Etsi-valintaikkuna avautuu. Tärkeintä on Hae Bing-Kuvahausta tekstikenttään.

 3. Kirjoita hakusanat ja paina sitten Enter-näppäintä. Kun ensimmäisen kuvan kohdistus tulee hakutulosten luettelo. Voit määrittää, että ensimmäinen kuvan nimen.

 4. Siirry toiseen kuvan etsinnän tulokset käyttämällä nuolinäppäimiä. Kun löydät haluamasi kuva, paina Enter, napsauttamalla sitä.

 5. Lisää valittu kuva dian, paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”lisäyspainike” ja paina sitten Enter-näppäintä.

Taulukon lisääminen diaan

 1. Siirry esityksen dian sisältöalueen, johon haluat lisätä taulukon.

 2. Paina Alt + Windows-näppäin, N, T. Voit kuunnella: ”yksi x-taulukosta”.

 3. Valitse taulukon rivien ja sarakkeiden määrä, painamalla VAIHTO + nuolinäppäimet vasta, kun kuulla yhdistelmä ja paina sitten Enter-näppäintä. Taulukko lisätään diaan.

Lisää rivien tai sarakkeiden lisääminen taulukkoon

 1. Siirry esityksen edellä olevan taulukon soluun, alapuolelle tai vieressä, johon haluat lisätä uuden rivin tai sarakkeen.

 2. Voit siirtyä Taulukkotyökalujen asettelu -välilehteen painamalla Alt + Windows-näppäin, J, L. Voit kuunnella: ”Taulukkotyökalut, valitsemasi asettelu-välilehden kohteeseen”.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lisätä rivin valitun solun yläpuolelle, paina V.

  • Lisää rivi alapuolelle solu, paina E.

  • Jos haluat lisätä sarakkeen vasemmalla puolella solua, painamalla L.

  • Jos haluat lisätä sarakkeen oikealla puolella solua, paina I.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Näyttää PowerPoint-esityksesi näytönlukijan avulla

PowerPoint Onlinen pikanäppäimet

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Opi siirtymään PowerPointissa helppokäyttöominaisuuksien avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×