Kuvan tai ClipArt-leikkeen lisääminen

Voit liittää ja kopioida asiakirjaan kuvia sekä ClipArt-leikkeitä useista eri lähteistä. Voit ladata kohteita ClipArt-sivustopalvelusta, kopioida niitä WWW-sivuista tai lisätä kansiosta, johon olet tallentanut kuvia.

Voit myös muuttaa kuvan tai ClipArt-leikkeen sijaintia asiakirjan tekstiin nähden käyttämällä Sijainti- ja Tekstin rivitys komentoja.

Vihje   Jos haluat lisätä kuvan skannerista tai kamerasta, siirrä kuva tietokoneeseen laitteen mukana toimitetulla ohjelmistolla. Tallenna kuva ja lisää se asiakirjaan noudattamalla Kuvan liittäminen tiedostosta kohdan ohjeita.

Toimintaohjeet

ClipArt-kuvan lisääminen

Kuvan lisääminen WWW-sivulta

Hyperlinkin sisältävän kuvan liittäminen WWW-sivusta

Kuvan lisääminen tiedostosta

Kuvan säilyttäminen siihen liittyvän tekstin vieressä tai tietyssä sivun kohdassa

Kuvan säilyttäminen kuvatekstin tai tekstiruudun vieressä

ClipArt-kuvan lisääminen

 1. Valitse Lisää-välilehden Kuvat-ryhmästä ClipArt.

  Office 14:n valintanauha

  Huomautus   Jotkin tässä näkyvistä komennoista eivät ole käytettävissä Word Starterissa.

 2. Kirjoita ClipArt-tehtäväruudun Etsittävä-kenttään sana tai lause, joka kuvaa haluamaasi ClipArt-leikettä. Voit myös kirjoittaa ClipArt-leikkeen sisältävän tiedoston nimen täydellisenä tai epätäydellisenä.

 3. Kun haluat muuttaa hakua, toimi seuraavasti:

  • Jos haluat laajentaa hakua myös Internetissä olevia ClipArt-kuvia koskevaksi, valitse Sisällytä Office.com-sisältö valintaruutu.

  • Jos haluat rajata haun tiettyyn mediatyyppiin, napsauta Haluttu tulos ruudussa olevaa nuolta ja valitse Kuvitukset-, Valokuvat-, Videot- tai Äänet-vaihtoehdon vieressä oleva valintaruutu.

 4. Valitse Siirry.

 5. Valitse tulosten luettelosta ClipArt-leike, jonka haluat lisätä sähköpostiviestiin.

  Jos haluat muuttaa asiakirjaan lisäämäsi ClipArt-leikkeen kokoa, valitse leike. Voit suurentaa tai pienentää kuvaa yhteen tai useampaan suuntaan vetämällä koonmuuttokahvaa kuvan keskikohdasta poispäin tai keskikohtaan päin ja tekemällä samalla jonkin seuraavista toimista:

  • Jos haluat säilyttää objektin keskikohdan entisellä paikallaan, pidä CTRL-näppäintä painettuna ja vedä koonmuuttokahvaa.

  • Jos haluat säilyttää objektin mittasuhteet, pidä VAIHTO-näppäintä painettuna ja vedä koonmuuttokahvaa.

  • Jos haluat sekä säilyttää objektin mittasuhteet että pitää keskikohdan entisellä paikallaan, pidä CTRL- ja VAIHTO-näppäimiä painettuna ja vedä koonmuuttokahvaa.

Sivun alkuun

Kuvan lisääminen WWW-sivulta

 1. Avaa asiakirja.

 2. Vedä haluamasi kuva WWW-sivusta Word-asiakirjaan.

  Tarkista, ettei valitsemasi kuva ole linkki toiseen WWW-sivuun. Jos vedät linkillä yhdistetyn kuvan asiakirjaan, kuva liitetään linkkinä kuvan asemesta.

Hyperlinkin sisältävän kuvan liittäminen WWW-sivusta

 1. Avaa Word-asiakirja.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella haluamaasi kuvaa WWW-sivulla ja valitse sitten Kopioi.

 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Word-asiakirjan kohtaa, johon haluat liittää kuvan, ja valitse sitten Liitä.

Sivun alkuun

Kuvan lisääminen tiedostosta

Jos haluat lisätä kuvan skannerista tai kamerasta, siirrä kuva tietokoneeseen laitteen mukana toimitetulla ohjelmistolla. Tallenna kuva ja lisää se asiakirjaan seuraavien ohjeiden mukaisesti.

 1. Napsauta asiakirjan kohtaa, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Valitse Lisää-välilehden Kuvat-ryhmästä Kuva.

  Office 14:n valintanauha

  Huomautus   Jotkin tässä näkyvistä komennoista eivät ole käytettävissä Word Starterissa.

 3. Etsi lisättävä kuva. Kuvatiedosto voi olla esimerkiksi Omat tiedostot kansiossa.

 4. Kaksoisnapsauta liitettävää kuvaa.

  Huomautus   Oletusarvoisesti Microsoft Word liitä kuvat asiakirjaan. Tiedoston kokoa voi pienentää linkki kuvan. Napsauta Lisää kuva valintaikkunassa Lisää-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse Linkitä tiedostoon.

  Jos haluat muuttaa asiakirjaan lisäämäsi kuvan kokoa, valitse kuva. Voit suurentaa tai pienentää kuvaa yhteen tai useampaan suuntaan vetämällä koonmuuttokahvaa kuvan keskikohdasta poispäin tai keskikohtaan päin ja tekemällä samalla jonkin seuraavista toimista:

  • Jos haluat säilyttää objektin keskikohdan entisellä paikallaan, pidä CTRL-näppäintä painettuna ja vedä koonmuuttokahvaa.

  • Jos haluat säilyttää objektin mittasuhteet, pidä VAIHTO-näppäintä painettuna ja vedä koonmuuttokahvaa.

  • Jos haluat sekä säilyttää objektin mittasuhteet että pitää keskikohdan entisellä paikallaan, pidä CTRL- ja VAIHTO-näppäimiä painettuna ja vedä koonmuuttokahvaa.

Sivun alkuun

Kuvan säilyttäminen siihen liittyvän tekstin vieressä tai tietyssä sivun kohdassa

Tekstiin sitoutuva kuva säilyttää paikkansa suhteessa tekstiosaan. Wordissa kuvat lisätään oletusarvon mukaan tekstiin sitoutuvina kuvina.

Irrallinen kuva säilyttää paikkansa suhteessa sivuun ja liikkuu kyseisessä paikassa tekstin juostessa sen ympärillä. Jos esimerkiksi sijoitat kuvan sivun puoliväliin vasempaan reunaan ja lisäät kaksi kappaletta sivun yläreunaan, kuva pysyy sivun puolivälissä vasemmassa reunassa.

Voit varmistaa, että kuva säilyy siihen viittaavan tekstin vieressä — esimerkiksi kuvaus säilyy kuvan yläpuolella — lisäämällä kuvan tekstiin sitoutuvana kuvana. Jos lisäät kaksi kappaletta kuvauksen yläpuolelle, kuva siirtyy sivulla alaspäin siihen liittyvän kuvauksen kanssa.

 1. Jos kuva ei ole piirtoalusta, valitse kuva. Jos kuva sijaitsee piirtoalustalla, valitse alusta.

 2. Valitse Muotoile-välilehden Kuvatyökalut-alueen Järjestä-ryhmästä Sijainti.

  Valintanauhan kuva

  Jos Sijainti ei ole näkyvissä, valitse Järjestä ja valitse sitten Sijainti.

 3. Valitse haluamasi vaihtoehto:

  • Jos haluat muuttaa tekstiin sitoutuva objekti kuvan irrallinen objekti kuvaksi, valitse jokin Tekstin rivitys käytössä sivun sijoitteluasetuksista.

  • Jos haluat muuttaa irrallisen kuvan tekstiin sitoutuvaksi kuvaksi, valitse Tekstin tasossa.

Sivun alkuun

Kuvan säilyttäminen kuvatekstin tai tekstiruudun vieressä

Tekstiin sitoutuva kuva säilyttää paikkansa suhteessa tekstiosaan. Wordissa kuvat lisätään oletusarvon mukaan tekstiin sitoutuvina kuvina. Voit varmistaa, että kuva säilyy siihen viittaavan tekstin vieressä — esimerkiksi kuvaus säilyy kuvan yläpuolella — lisäämällä kuvan tekstiin sitoutuvana kuvana. Jos lisäät kaksi kappaletta kuvauksen yläpuolelle, kuva siirtyy sivulla alaspäin siihen liittyvän kuvauksen kanssa.

Irrallinen kuva säilyttää paikkansa suhteessa sivuun ja liikkuu kyseisessä paikassa tekstin juostessa sen ympärillä. Jos esimerkiksi sijoitat kuvan sivun puoliväliin vasempaan reunaan ja lisäät kaksi kappaletta sivun yläreunaan, kuva pysyy sivun puolivälissä vasemmassa reunassa.

Huomautus   Jos haluat säilyttää kuvatekstin tai tekstiruudun kuvan vieressä, lisää kuva sekä tekstiruutu tai muoto irrallisena ja ryhmittele se yhteen kuvatekstin tai muun muodon kanssa.

 1. Jos kuva ei ole piirtoalusta, valitse kuva. Jos kuva sijaitsee piirtoalustalla, valitse alusta.

 2. Valitse Muotoilu-välilehden Järjestä-ryhmässä Sijainti.

  Valintanauhan kuva

  Jos Sijainti ei ole näkyvissä, valitse Järjestä ja valitse sitten Sijainti.

 3. Jos haluat muuttaa tekstiin sitoutuva objekti kuvan irrallinen objekti kuvaksi, valitse jokin Tekstin rivitys käytössä sivun sijoitteluasetuksista, esimerkiksi Tiukka.

 4. Valitse Lisää-välilehden Teksti-ryhmästä Tekstiruutu ja valitse Piirrä tekstiruutu.

 5. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä kuvatekstin, ja vedä tekstiruutu oikean kokoiseksi.

 6. Kirjoita kuvateksti tekstikehykseen.

 7. Valitse tekstiruutu.

 8. Valitse Muotoilu-välilehden Järjestä-ryhmässä Sijainti.

  Valintanauhan kuva

  Jos Sijainti ei ole näkyvissä, valitse Järjestä ja valitse sitten Sijainti.

 9. Jos haluat muuttaa tekstiin sitoutuva objekti tekstiruudun irrallinen objekti tekstiruuduksi, valitse jokin Tekstin rivitys käytössä sivun sijoitteluasetuksista, esimerkiksi Tiukka.

 10. Valitse kuva ja kuvateksti ja valitse sitten Muotoile-välilehden Järjestä-ryhmästä Ryhmitä.

  Jos haluat, että luomasi ryhmä siirtyy tekstin mukana, valitse ryhmä ja valitse sitten Muotoile-välilehden Järjestä-ryhmästä Tekstin rivitys ja valitse sitten Tekstin tasossa.

Sivun alkuun

Käyttö: Word 2010, Word StarterOliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli