Kuvan rajaaminen

Voit rajata kuvista pois osia käyttämällä Officen rajaustyökaluja. Jos haluat poistaa kuvan taustan, lue ohjeet kohdasta Kuvan taustan poistaminen. Tavallisen kuvarajauksen lisäksi kuvia voi rajata myös muotoihin. Rajattu kuva täyttää muodon Office for Macissa ja Office 2010:ssä sekä uudemmissa versioissa.

Huomautus: Rajaustyökalut eivät ole käytettävissä muodoissa, mutta Office 2010:ssä ja uudemmissa versioissa voit muuttaa muodon kokoa ja käyttää Muokkaa pisteitä -työkalua rajausta vastaavan tehosteen luomiseksi. Voit myös mukauttaa muotoa. Lisätietoja on alla kohdassa Muotoon sovittaminen tai muodon täyttäminen.

 1. Valitse kuva, jonka haluat rajata.

 2. Valitse Kuvatyökalut > Muotoile. Valitse Koko-ryhmässä Rajaa.

  Kuvatyökalut – Muotoile-välilehden Rajaa-painike

  Huomautus: Jos Kuvatyökalut- ja Muotoile-välilehdet eivät näy, varmista, että olet valinnut kuvan (etkä esimerkiksi muotoa). Saatat joutua valitsemaan kuvan kaksoisnapsauttamalla, jotta Muotoile-välilehti aukeaa.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Rajaa toinen puoli vetämällä keskimmäistä rajauskahvaa kohti rajattavan kuvan keskikohtaa.

  • Jos haluat rajata kuvaa kahdelta vierekkäiseltä sivulta samanaikaisesti, vedä kulman rajauskahvaa sisäänpäin.

  • Rajaa saman verran molemmilta puolilta painamalla ja pitämällä CTRL-näppäintä painettuna samalla, kun vedät keskimmäistä rajauskahvaa kohti kuvan keskikohtaa kummalta tahansa puolelta.

  • Rajaa saman verran joka puolelta painamalla ja pitämällä CTRL-näppäintä painettuna samalla, kun vedät kulman rajauskahvaa kohti kuvan keskikohtaa.

 4. Kohdista rajaus joko siirtämällä rajausaluetta (vetämällä rajauskehyksen reunoja) tai kuvaa.

 5. Kun olet valmis, paina ESC-näppäintä.

  Huomautus: Jos haluat suurentaa kuvaa tai lisätä kate kuvan ympärille, vedä rajauskahvoja kauemmas kuvan keskikohdasta.

Huomautus: Kun olet rajannut kuvan, rajauksen ulkopuolelle jäävät osat ovat edelleen osa kuvatiedostoa. Jos haluat poistaa rajauksen ulkopuolisen osan pysyvästi ja pienentää kuvan kokoa, katso Kuvan rajauksen ulkopuolisten alueiden poistaminen.

Nopea tapa muuttaa kuvan muotoa on sen rajaaminen tietyn muodon mukaan. Kun rajaat kuvan tietyn muodon mukaan, kuva leikataan automaattisesti muodon geometrian mukaiseksi ja kuvan mittasuhteet säilytetään.

 1. Valitse kuva tai kuvat, jotka haluat rajata tietyn muodon mukaan.

  Jos rajaat useita kuvia, sinun täytyy rajata ne saman muodon mukaan. Jos haluat rajata kuvat erilaisten muotojen mukaan, sinun täytyy rajata kuvat yksitellen.

 2. Valitse Kuvatyökalut > Muotoile. Valitse Koko-ryhmässä Rajaa-kohdan alla oleva nuoli.

  Kuvatyökalut - Muotoile -välilehden Rajaa-painike

  Huomautus: Jos Kuvatyökalut- ja Muotoile-välilehdet eivät näy, varmista, että olet valinnut kuvan (etkä esimerkiksi muotoa). Saatat joutua valitsemaan kuvan kaksoisnapsauttamalla, jotta Muotoile-välilehti aukeaa.

 3. Valitse Rajaa muodon mukaan ja valitse sitten muoto, jonka mukaan haluat rajata.

Vihje: Jos haluat rajata saman kuvan erilaisten muotojen mukaan, kopioi kuva ja rajaa kukin kuva erikseen haluamasi muodon mukaan.

Sinun kannattaa rajata kuva yleiseen valokuvakokoon tai tiettyihin kuvasuhde, jotta se sopii tavallisiin kuvakehyksiin. Tämä on kätevä tapa tarkastella kuvan mittasuhteita kuvaa rajattaessa.

 1. Valitse kuva, jonka haluat rajata yleisiin mittasuhteisiin.

 2. Valitse Kuvatyökalut > Muotoile. Valitse Koko-ryhmässä Rajaa-kohdan alla oleva nuoli.

  Kuvatyökalut - Muotoile -välilehden Rajaa-painike

  Huomautus: Jos Kuvatyökalut- ja Muotoile-välilehdet eivät näy, varmista, että olet valinnut kuvan (etkä esimerkiksi muotoa). Saatat joutua valitsemaan kuvan kaksoisnapsauttamalla, jotta Muotoile-välilehti aukeaa.

 3. Valitse Kuvasuhde ja napsauta sitten haluamaasi vaihtoehtoa.

 4. Kun olet valmis, paina ESC-näppäintä.

Voit lisätä kuvan täytettäväksi muodon mukaan ja sen jälkeen muokata tai rajata muotoa.

Kuvan lisääminen muotoon

 1. Lisää muoto tiedostoon (katso ohjeet kohdasta Muotojen lisääminen) ja valitse sitten muoto napsauttamalla sitä.

 2. Valitse Piirtotyökalut-kohdan Muotoile-välilehden Muodon tyylit -ryhmässä Muodon täyttö > Kuva ja valitse sitten haluamasi kuva.

  Kuvan lisääminen muodon täyttönä

Huomautus: Jos Piirtotyökalut- ja Muotoile-välilehdet eivät näy, varmista, että olet valinnut kuvan. Saatat joutua valitsemaan kuvan kaksoisnapsauttamalla, jotta Muotoile-välilehti aukeaa.

Muodon koon muuttaminen

Jos haluat muuttaa muodon mittasuhteita siten, että sen perusmuoto säilyy ennallaan, valitse muoto ja vedä koonmuuttokahvasta, kunnes muoto on haluamassasi koossa ja mitassa.

Valitse, miten kuva istuu muotoon

Jos kuva on vinossa, leikkaantunut tai se ei täytä muotoa haluamallasi tavalla, käytä hienosäätöön Sovita- ja Täyttö-työkaluja. Jos haluat poistaa (eli rajata) osan kuvasta mutta silti täyttää koko muodon, valitse Täyttö. Jos haluat, että kuva sopii kokonaan muotoon, valitse Sovita. Kuvan alkuperäinen kuvasuhde säilytetään, mutta muodon sisällä saattaa olla tyhjää.

 1. Valitse kuva, jonka haluat muodon sisälle.

 2. Valitse Kuvatyökalut > Muotoile. Valitse Koko-ryhmässä Rajaa-kohdan alla oleva nuoli.

  Kuvatyökalut - Muotoile -välilehden Rajaa-painike

  Huomautus: Jos Kuvatyökalut- ja Muotoile-välilehdet eivät näy, varmista, että olet valinnut kuvasi. Saatat joutua valitsemaan kuvan kaksoisnapsauttamalla, jotta Muotoile-välilehti aukeaa.

 3. Valitse Täyttö tai Sovita.

  • Täyttö määrittää kuvan koon vastaamaan muodon korkeutta tai leveyttä sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Muoto täyttyy näin kuvalla ja muodon ulkopuolelle jäävät osat poistetaan.

   Kuva, jossa on käytetty muodon täyttäminen

  • Sovita määrittää kuvan koon niin, että sekä kuvan korkeus että leveys vastaavat muodon rajoja. Tämä sovittaa muotoon mahdollisimman suuren osan kuvasta. Muodon jotkin osat voivat jäädä tyhjiksi.

   Kuvassa näkyvä muotoon sovittaminen

   Voit vetää kuvaa, jos haluat muuttaa muodon sisällä näkyvää osaa.

 4. Kun olet valmis, paina ESC-näppäintä.

Muodon muokkaaminen tai rajaaminen muokkauspisteillä

Vaikka rajaustyökalut eivät ole käytettävissä muodoissa, voit käyttää Muokkaa pisteitä -työkalua ja muokata muotoa manuaalisesti:

 1. Valitse muutettava muoto.

 2. Valitse Piirtotyökalut-kohdan Muotoile-välilehdessä Muokkaa muotoa Muokkaa muotopainikkeen kuvaa ja sitten Muokkaa pisteitä.

  Huomautus: Jos Piirtotyökalut- ja Muotoile-välilehdet eivät näy, varmista, että olet valinnut kuvan. Saatat joutua valitsemaan kuvan kaksoisnapsauttamalla, jotta Muotoile-välilehti aukeaa.

 3. Vedä kärkipisteitä (mustia pisteitä), kunnes muodon ulkoasu vastaa haluamaasi. Voit lisätä tai poistaa pisteitä pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla ja napsauttamalla muodon ääriviivaa.

Vaikka rajaa osan kuvasta, rajatut osat ovat edelleen osa kuvatiedostoa. Voit pienentää tiedoston kokoa poistamalla rajauksen ulkopuoliset osat kuvatiedostosta. Tämä myös estää muita tarkastelemasta poistamiasi kuvien osia.

Tärkeää: Jos poistat rajattuja osia ja muutat mielesi, voit palauttaa rajatut osat Kumoa- Painikkeen kuva painikkeella. Rajattujen osien poistamisen jälkeen muutoksia ei voi kumota, jos olet tallentanut tiedoston. Tästä syystä sinun kannattaa tallentaa tiedosto vain, jos olet varma, että olet tehnyt kaikki haluamasi rajaukset ja muutokset.

 1. Valitse kuvat, joista haluat poistaa rajauksen ulkopuoliset alueet.

 2. Valitse Kuvatyökalut-välilehdessä Muotoile-välilehden Säädä-ryhmästä Pakkaa kuvat.

  Kuvatyökalut – Muotoile-välilehden Pakkaa kuvat -painike

  Huomautukset: 

  • Jos Kuvatyökalut- ja Muotoile-välilehdet eivät ole näkyvissä, varmista, että olet valinnut kuvan. Sinun on ehkä valittava kuva kaksoisnapsauttamalla ja avattava Muotoile-välilehti. Jos lisäksi näyttö on pieni, näkyvissä saattaa olla vain Pakkaa kuvat -kuvake.

  • Pakkaa kuvat -kuvake ilman selitettä

 3. Valitse Pakkaamisen asetukset -kohdan Poista kuvien ulkopuolelle jäävät alueet -valintaruutu.

  Jos haluat poistaa kuvan ulkopuoliset alueet tiedoston kaikkien kuvien sijaan ainoastaan valituista kuvista, valitse Käytä vain tässä kuvassa -valintaruutu.

Vihje: Lisätietoja kuvien tiedostokoon pienentämisestä ja kuvien pakkaamisesta on ohjeaiheessa Kuvan tiedostokoon pienentäminen.

Kuvan rajaaminen

 1. Valitse kuva, jonka haluat rajata.

 2. Valitse Kuvatyökalut > Muotoile. Valitse Koko-ryhmässä Rajaa.

  Kuvatyökalut – Muotoile-välilehden Rajaa-painike

  Huomautus: Jos Kuvatyökalut- ja Muotoile-välilehdet eivät näy, varmista, että olet valinnut kuvan (etkä esimerkiksi muotoa). Saatat joutua valitsemaan kuvan kaksoisnapsauttamalla, jotta Muotoile-välilehti aukeaa.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Rajaa toinen puoli vetämällä keskimmäistä rajauskahvaa kohti rajattavan kuvan keskikohtaa.

  • Jos haluat rajata kuvaa kahdelta vierekkäiseltä sivulta samanaikaisesti, vedä kulman rajauskahvaa sisäänpäin.

   Huomautus: Jos haluat suurentaa kuvaa tai lisätä kate kuvan ympärille, vedä rajauskahvoja kauemmas kuvan keskikohdasta.

Kuvan rajaaminen

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Word-, PowerPoint- tai OneNote-tiedoston kuvaa, jonka haluat rajata, ja valitse Rajaa.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Rajaa toinen puoli vetämällä keskimmäistä rajauskahvaa kohti rajattavan kuvan keskikohtaa.

  • Jos haluat rajata kuvaa kahdelta vierekkäiseltä sivulta samanaikaisesti, vedä kulman rajauskahvaa sisäänpäin.

  • Rajaa saman verran molemmilta puolilta painamalla ja pitämällä CTRL-näppäintä painettuna samalla, kun vedät keskimmäistä rajauskahvaa kohti kuvan keskikohtaa kummalta tahansa puolelta.

  • Rajaa saman verran joka puolelta painamalla ja pitämällä CTRL-näppäintä painettuna samalla, kun vedät kulman rajauskahvaa kohti kuvan keskikohtaa.

   Vihje: Word Onlinessa voit rajata kuvapisteen kerrallaan: Valitse kuva ja napsauta Muotoile-välilehden Kuvatyökalut-kohdassa Rajaa-valikkoa. Valitse sitten Lisää rajausasetuksia. Määritä poistettavien kuvapisteiden määrä kuvan ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja oikeasta reunasta.

 3. Kun olet valmis, napsauta kuvan ulkopuolella.

 4. Jos muutat mielesi, kumoa rajaus painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Z.

Huomautus: Kun olet rajannut kuvan, rajauksen ulkopuolelle jäävät osat ovat edelleen osa kuvatiedostoa. Jos haluat poistaa rajauksen ulkopuolisen osan pysyvästi ja pienentää kuvan kokoa, avaa tiedosto työpöytäsovelluksessa ja katso Kuvan rajauksen ulkopuolisten alueiden poistaminen.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Kuvan rajaaminen Office for Macissa

Kuvien lisääminen

Piirustuksen lisääminen Word-asiakirjaan

Kuvan tiedostokoon pienentäminen

Kuvan, muodon, tekstikehyksen tai WordArt-objektin koon muuttaminen

Tekstiruudun, muodon, WordArt-objektin tai kuvan kiertäminen

Kuvien siirtäminen Wordin asetteluasetusten avulla

Tekstin rivittäminen kuvien ympärille Wordissa

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×