Kuvan, muodon, tekstikehyksen tai WordArt-objektin tasaaminen tai järjestäminen

Kuvan, muodon, tekstikehyksen tai WordArt-objektin tasaaminen tai järjestäminen

Artikkelin sisältö

Yleistä kuvien, muotojen, tekstiruutujen, SmartArt-kuvien ja WordArt-objektien tasaamisesta ja järjestämisestä

Kuvan, muodon, tekstiruudun, SmartArt-kuvan tai WordArt-objektin tasaaminen

Objektien järjestäminen tasavälein

Yleistä kuvien, muotojen, tekstiruutujen, SmartArt-kuvien ja WordArt-objektien tasaamisesta ja järjestämisestä

Voit tasata objekteja, kuten kuvia, muotoja, tekstiruutuja, SmartArt-kuvia ja WordArt-objekteja Microsoft Office -ohjelmissa seuraavilla tavoilla:

 • muiden objektien kanssa, esimerkiksi siten, että objektien sivut, keskikohdat tai ylä- tai alareunat tasataan

  Alareunoistaan tasatut objektit
  Alareunaan tasatut objektit
 • suhteessa koko asiakirjaan, esimerkiksi asiakirjan yläreunaan tai vasempaan reunaan

  Yläreunaan tasatut objektit
  Yläreunaan tasatut objektit
 • käyttämällä apuna apuviivaa

  Apuviivaan tasatut objektit
  Apuviivaan tasatut objektit
 • käyttämällä apuna ruudukkoa

  Ruudukkoon tasatut objektit
  Ruudukon kulmaan tasattu objekti
 • sijoittamalla objektit niin, että ne ovat kukin yhtä kaukana toisistaan, joko vaaka- tai pystysuunnassa tai suhteessa koko asiakirjaan

  Tasavälein sijoitetut objektit
  Tasavälein sijoitetut objektit

Sivun alkuun

Kuvan, muodon, tekstiruudun, SmartArt-kuvan tai WordArt-objektin tasaaminen

Vaiheittaiset ohjeet saat valitsemalla halutun Office-ohjelman avattavasta luettelosta.

 1. Valitse kuvat, muodot, tekstiruudut, tai WordArt-objektit, jotka haluat tasata.

  Jos Tasaa-asetukset eivät ole käytettävissä, sinun on ehkä valittava lisäobjekti.

  Jos haluat valita useita objekteja, napsauta ensimmäistä objektia, pidä Ctrl-näppäin painettuna ja napsauta muita objekteja.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Tasaa kuva valitsemalla Kuvatyökalut-kohdan Muotoile-välilehti.
   Kuvatyökalut-välilehti

  • Tasaa muoto, tekstiruutu tai WordArt-objekti valitsemalla Piirtotyökalut-kohdan Muotoile-välilehti.

   Piirtotyökalut, Muotoile-välilehti

 3. Valitse Järjestä-ryhmästä Tasaa ja tee sitten jokin seuraavista toimista:

  • Tasaa objektien reunat vasemmalle valitsemalla Tasaa vasemmalle.

  • Tasaa objektit pystysuunnassa keskikohtiensa kautta valitsemalla Tasaa keskelle.

  • Tasaa objektien reunat oikealle valitsemalla Tasaa oikealle.

  • Tasaa objektien yläreunat valitsemalla Tasaa yläreunaan.

  • Tasaa objektit vaakasuunnassa keskikohtiensa kautta valitsemalla Tasaa keskikohtaan.

  • Tasaa objektien alareunat valitsemalla Tasaa alareunaan.

   Huomautukset: 

   • Kun tasaat objektit reunoistaan suhteessa toisiinsa, yksi objekteista pysyy paikoillaan. Esimerkiksi Tasaa vasemmalle -komento tasaa kaikkien valittujen objektien vasemmat reunat äärimmäisenä vasemmalla olevan objektin vasempaan reunaan. Äärimmäisenä vasemmalla sijaitseva objekti pysyy siis paikoillaan, ja muut objektit tasataan suhteessa siihen. Jos tasaat objektin SmartArt-kuvaan, objekti tasataan SmartArt-kuvan vasemmanpuoleisimpaan reunaan, ei SmartArt-kuvassa äärimmäisenä vasemmalla sijaitsevaan muotoon.

   • Tasaa keskikohtaan -komento tasaa objektit vaakasuunnassa niiden keskikohtien kautta ja Tasaa keskelle -komento tasaa objektit pystysuunnassa niiden keskikohtien kautta. Kun tasaat objektit suhteessa toisiinsa niiden keskikohtien kautta, objektit tasataan objektien alkuperäisen sijainnin keskiarvoa edustavan vaaka- tai pystyviivan mukaan. Mikään objekti ei välttämättä pysy tällöin alkuperäisellä paikallaan.

   • Sen mukaan, minkä tasausvaihtoehdon valitset, objektit siirtyvät suoraan ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle tai ne voivat peittää jonkin toisen objektin. Jos tasaat objektit ja huomaat, että ne sijoittuvat päällekkäin, voit kumota tasaamisen ja siirtää objektit eri paikkoihin, ennen kuin tasaat ne uudelleen.

Sivun alkuun

 1. Valitse kuvat, muodot, tekstiruudut, SmartArt-kuvat tai WordArt-objektit, jotka haluat tasata.

  Jos Tasaa-asetukset eivät ole käytettävissä, sinun on ehkä valittava lisäobjekti.

  Jos haluat valita useita objekteja, napsauta ensimmäistä objektia, pidä Ctrl-näppäin painettuna ja napsauta muita objekteja.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Tasaa kuva valitsemalla Kuvatyökalut-kohdan Muotoile-välilehti.
   Kuvatyökalut-välilehti

  • Tasaa muoto, tekstiruutu, SmartArt-kuva tai WordArt-objekti valitsemalla Piirtotyökalut-kohdan Muotoile-välilehti.

   Piirtotyökalut, Muotoile-välilehti

 3. Valitse Järjestä-ryhmästä Tasaa ja tee sitten jokin seuraavista toimista:

  • Tasaa objektien reunat vasemmalle valitsemalla Tasaa vasemmalle.

  • Tasaa objektit pystysuunnassa keskikohtiensa kautta valitsemalla Tasaa keskelle.

  • Tasaa objektien reunat oikealle valitsemalla Tasaa oikealle.

  • Tasaa objektien yläreunat valitsemalla Tasaa yläreunaan.

  • Tasaa objektit vaakasuunnassa keskikohtiensa kautta valitsemalla Tasaa keskikohtaan.

  • Tasaa objektien alareunat valitsemalla Tasaa alareunaan.

   Huomautukset: 

   • Kun tasaat objektit reunoistaan suhteessa toisiinsa, yksi objekteista pysyy paikoillaan. Esimerkiksi Tasaa vasemmalle -komento tasaa kaikkien valittujen objektien vasemmat reunat äärimmäisenä vasemmalla olevan objektin vasempaan reunaan. Äärimmäisenä vasemmalla sijaitseva objekti pysyy siis paikoillaan, ja muut objektit tasataan suhteessa siihen. Jos tasaat objektin SmartArt-kuvaan, objekti tasataan SmartArt-kuvan vasemmanpuoleisimpaan reunaan, ei SmartArt-kuvassa äärimmäisenä vasemmalla sijaitsevaan muotoon.

   • Tasaa keskikohtaan -komento tasaa objektit vaakasuunnassa niiden keskikohtien kautta ja Tasaa keskelle -komento tasaa objektit pystysuunnassa niiden keskikohtien kautta. Kun tasaat objektit suhteessa toisiinsa niiden keskikohtien kautta, objektit tasataan objektien alkuperäisen sijainnin keskiarvoa edustavan vaaka- tai pystyviivan mukaan. Mikään objekti ei välttämättä pysy tällöin alkuperäisellä paikallaan.

   • Sen mukaan, minkä tasausvaihtoehdon valitset, objektit siirtyvät suoraan ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle tai ne voivat peittää jonkin toisen objektin. Jos tasaat objektit ja huomaat, että ne sijoittuvat päällekkäin, voit kumota tasaamisen ja siirtää objektit eri paikkoihin, ennen kuin tasaat ne uudelleen.

Sivun alkuun

 1. Valitse kuvat, muodot, tekstiruudut, SmartArt-kuvat tai WordArt-objektit, jotka haluat tasata.

  Jos Tasaa-asetukset eivät ole käytettävissä, sinun on ehkä valittava lisäobjekti.

  Jos haluat valita useita objekteja, napsauta ensimmäistä objektia, pidä Ctrl-näppäin painettuna ja napsauta muita objekteja.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Tasaa kuva valitsemalla Kuvatyökalut-kohdan Muotoile-välilehti.
   Kuvatyökalut-välilehti

  • Tasaa muoto, tekstiruutu, SmartArt-kuva tai WordArt-objekti valitsemalla Piirtotyökalut-kohdan Muotoile-välilehti.

   Piirtotyökalut, Muotoile-välilehti

 3. Valitse Järjestä-ryhmästä Tasaa ja tee sitten jokin seuraavista toimista:

  • Tasaa objektien reunat vasemmalle valitsemalla Tasaa vasemmalle.

  • Tasaa objektit pystysuunnassa keskikohtiensa kautta valitsemalla Tasaa keskelle.

  • Tasaa objektien reunat oikealle valitsemalla Tasaa oikealle.

  • Tasaa objektien yläreunat valitsemalla Tasaa yläreunaan.

  • Tasaa objektit vaakasuunnassa keskikohtiensa kautta valitsemalla Tasaa keskikohtaan.

  • Tasaa objektien alareunat valitsemalla Tasaa alareunaan.

   Huomautukset: 

   • Jos haluat tasata yhden objektin diaan, valitse Tasaa diaan.

   • Kun tasaat objektit reunoistaan suhteessa toisiinsa, yksi objekteista pysyy paikoillaan. Esimerkiksi Tasaa vasemmalle -komento tasaa kaikkien valittujen objektien vasemmat reunat äärimmäisenä vasemmalla olevan objektin vasempaan reunaan. Äärimmäisenä vasemmalla sijaitseva objekti pysyy siis paikoillaan, ja muut objektit tasataan suhteessa siihen. Jos tasaat objektin SmartArt-kuvaan, objekti tasataan SmartArt-kuvan vasemmanpuoleisimpaan reunaan, ei SmartArt-kuvassa äärimmäisenä vasemmalla sijaitsevaan muotoon.

   • Tasaa keskikohtaan -komento tasaa objektit vaakasuunnassa niiden keskikohtien kautta ja Tasaa keskelle -komento tasaa objektit pystysuunnassa niiden keskikohtien kautta. Kun tasaat objektit suhteessa toisiinsa niiden keskikohtien kautta, objektit tasataan objektien alkuperäisen sijainnin keskiarvoa edustavan vaaka- tai pystyviivan mukaan. Mikään objekti ei välttämättä pysy tällöin alkuperäisellä paikallaan.

   • Sen mukaan, minkä tasausvaihtoehdon valitset, objektit siirtyvät suoraan ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle tai ne voivat peittää jonkin toisen objektin. Jos tasaat objektit ja huomaat, että ne sijoittuvat päällekkäin, voit kumota tasaamisen ja siirtää objektit eri paikkoihin, ennen kuin tasaat ne uudelleen.

Sivun alkuun

 1. Valitse kuvat, muodot, tekstiruudut, SmartArt-kuvat tai WordArt-objektit, jotka haluat tasata.

  Jos Tasaa-asetukset eivät ole käytettävissä, sinun on ehkä valittava lisäobjekti.

  Jos haluat valita useita objekteja, napsauta ensimmäistä objektia, pidä Ctrl-näppäin painettuna ja napsauta muita objekteja.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Tasaa kuva valitsemalla Kuvatyökalut-kohdan Muotoile-välilehti.
   Kuvatyökalut-välilehti

  • Tasaa muoto tai WordArt-objekti valitsemalla Piirtotyökalut-osan (tai Tekstiruututyökalut-osan, jos tasaat tekstiruudun) Muotoile-välilehti.

   Piirtotyökalut, Muotoile-välilehti

 3. Valitse Järjestä-ryhmästä Tasaa ja tee sitten jokin seuraavista toimista:

  • Tasaa objektien reunat vasemmalle valitsemalla Tasaa vasemmalle.

  • Tasaa objektit pystysuunnassa keskikohtiensa kautta valitsemalla Tasaa keskelle.

  • Tasaa objektien reunat oikealle valitsemalla Tasaa oikealle.

  • Tasaa objektien yläreunat valitsemalla Tasaa yläreunaan.

  • Tasaa objektit vaakasuunnassa keskikohtiensa kautta valitsemalla Tasaa keskikohtaan.

  • Tasaa objektien alareunat valitsemalla Tasaa alareunaan.

   Huomautukset: 

   • Jos haluat tasata objektit muiden objektien asemesta suhteessa sivuun, valitse Tasaa sivulle.

   • Kun tasaat objektit reunoistaan suhteessa toisiinsa, yksi objekteista pysyy paikoillaan. Esimerkiksi Tasaa vasemmalle -komento tasaa kaikkien valittujen objektien vasemmat reunat äärimmäisenä vasemmalla olevan objektin vasempaan reunaan. Äärimmäisenä vasemmalla sijaitseva objekti pysyy siis paikoillaan, ja muut objektit tasataan suhteessa siihen. Jos tasaat objektin SmartArt-kuvaan, objekti tasataan SmartArt-kuvan vasemmanpuoleisimpaan reunaan, ei SmartArt-kuvassa äärimmäisenä vasemmalla sijaitsevaan muotoon.

   • Tasaa keskikohtaan -komento tasaa objektit vaakasuunnassa niiden keskikohtien kautta ja Tasaa keskelle -komento tasaa objektit pystysuunnassa niiden keskikohtien kautta. Kun tasaat objektit suhteessa toisiinsa niiden keskikohtien kautta, objektit tasataan objektien alkuperäisen sijainnin keskiarvoa edustavan vaaka- tai pystyviivan mukaan. Mikään objekti ei välttämättä pysy tällöin alkuperäisellä paikallaan.

   • Sen mukaan, minkä tasausvaihtoehdon valitset, objektit siirtyvät suoraan ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle tai ne voivat peittää jonkin toisen objektin. Jos tasaat objektit ja huomaat, että ne sijoittuvat päällekkäin, voit kumota tasaamisen ja siirtää objektit eri paikkoihin, ennen kuin tasaat ne uudelleen.

Sivun alkuun

Objektien järjestäminen tasavälein

Voit järjestää objektit vaaka- tai pystysuunnassa tasavälein toisiinsa nähden.

Vaiheittaiset ohjeet saat valitsemalla halutun Office-ohjelman avattavasta luettelosta.

 1. Valitse vähintään kolme objektia, jotka haluat järjestää siten, että ne sijaitsevat tasavälein toisiinsa nähden. Jos haluat valita useita objekteja, napsauta ensimmäistä objektia, pidä Ctrl-näppäin painettuna ja napsauta muita objekteja.

  Voit valita piilotettuja, pinottuja tai tekstin takana sijaitsevia objekteja seuraavasti:

  • Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Etsi ja valitse, valitse Valitse objektit ja piirrä sitten kehys objektien ympärille.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Järjestä kuvat tasavälein valitsemalla Kuvatyökalut-osan Muotoile-välilehti.
   Kuvatyökalut-välilehti

  • Järjestä ryhmä muotojen, tekstiruutujen tai WordArt-objektien kanssa tasavälein valitsemalla Piirtotyökalut-osan Muotoile-välilehti.

   Piirtotyökalut, Muotoile-välilehti

 3. Valitse Järjestä-ryhmästä Tasaa ja tee sitten jokin seuraavista toimista:

  • Keskitä objektit vaakasuunnassa valitsemalla Jaa vaakasuunnassa.

  • Keskitä objektit pystysuunnassa valitsemalla Jaa pystysuunnassa.

Sivun alkuun

 1. Valitse vähintään kolme objektia, jotka haluat järjestää siten, että ne sijaitsevat tasavälein toisiinsa nähden. Jos haluat valita useita objekteja, napsauta ensimmäistä objektia, pidä Ctrl-näppäin painettuna ja napsauta muita objekteja.

  Voit valita piilotettuja, pinottuja tai tekstin takana sijaitsevia objekteja seuraavasti:

  • Valitse Muokkaaminen-ryhmän Muotoile tekstiä -välilehdessä Valitse, valitse Valitse objektit ja piirrä sitten kehys objektien ympärille.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Järjestä kuvat tasavälein valitsemalla Kuvatyökalut-osan Muotoile-välilehti.
   Kuvatyökalut-välilehti

  • Järjestä ryhmä muotojen, tekstiruutujen, SmartArt-kuvien tai WordArt-objektien kanssa tasavälein valitsemalla Piirtotyökalut-osan Muotoile-välilehti.

   Piirtotyökalut, Muotoile-välilehti

 3. Valitse Järjestä-ryhmästä Tasaa ja tee sitten jokin seuraavista toimista:

  • Keskitä objektit vaakasuunnassa valitsemalla Jaa vaakasuunnassa.

  • Keskitä objektit pystysuunnassa valitsemalla Jaa pystysuunnassa.

Sivun alkuun

 1. Valitse vähintään kolme objektia, jotka haluat järjestää siten, että ne sijaitsevat tasavälein toisiinsa nähden. Jos haluat valita useita objekteja, napsauta ensimmäistä objektia, pidä Ctrl-näppäin painettuna ja napsauta muita objekteja.

  Voit valita piilotettuja, pinottuja tai tekstin takana sijaitsevia objekteja seuraavasti:

  • Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Valitse, valitse Valitse objektit ja piirrä sitten kehys objektien ympärille.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Järjestä kuvat tasavälein valitsemalla Kuvatyökalut-osan Muotoile-välilehti.
   Kuvatyökalut-välilehti

  • Järjestä ryhmä muotojen, tekstiruutujen, SmartArt-kuvien tai WordArt-objektien kanssa tasavälein valitsemalla Piirtotyökalut-osan Muotoile-välilehti.

   Piirtotyökalut, Muotoile-välilehti

 3. Valitse Järjestä-ryhmästä Tasaa ja tee sitten jokin seuraavista toimista:

  • Keskitä objektit vaakasuunnassa valitsemalla Jaa vaakasuunnassa.

  • Keskitä objektit pystysuunnassa valitsemalla Jaa pystysuunnassa.

Sivun alkuun

 1. Valitse vähintään kolme objektia, jotka haluat järjestää siten, että ne sijaitsevat tasavälein toisiinsa nähden. Jos haluat valita useita objekteja, napsauta ensimmäistä objektia, pidä Ctrl-näppäin painettuna ja napsauta muita objekteja.

  Voit valita piilotettuja, pinottuja tai tekstin takana sijaitsevia objekteja seuraavasti:

  • Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Valitse, valitse Valitse objektit ja piirrä sitten kehys objektien ympärille.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Järjestä kuvat tasavälein valitsemalla Kuvatyökalut-osan Muotoile-välilehti.
   Kuvatyökalut-välilehti

  • Järjestä ryhmä muotojen, tekstiruutujen tai WordArt-objektien kanssa tasavälein valitsemalla Piirtotyökalut-osan Muotoile-välilehti.

   Piirtotyökalut, Muotoile-välilehti

 3. Valitse Järjestä-ryhmästä Tasaa ja tee sitten jokin seuraavista toimista:

  • Keskitä objektit vaakasuunnassa valitsemalla Jaa vaakasuunnassa.

  • Keskitä objektit pystysuunnassa valitsemalla Jaa pystysuunnassa.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×