Kopioiminen ja liittäminen Office Web Apps -sovelluksissa

Selainten teknisten rajoitusten vuoksi Microsoft Office Online -sovelluksissa tekstin kopiointi ja liittäminen ei tapahdu täysin samalla tavalla kuin Officen työpöytäsovelluksissa. Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka tietoja kopioidaan ja liitetään kussakin Office Online -sovelluksessa.

Mikä Web App -sovellus sinulla on käytössä?

Word Web App

Tarkasteleminen selaimessa

Muokkaaminen selaimessa

Liittäminen Word Web Appin ulkopuolelta

Excel Web App

Tarkasteleminen selaimessa

Muokkaaminen selaimessa

Liittäminen Excel Web Appin ulkopuolelta

PowerPoint Web App

OneNote Web App

Tarkasteleminen selaimessa

Muokkaaminen selaimessa

Liittäminen OneNote Web Appin ulkopuolelta

Huomautus    Jos käytät Office Online -sovelluksia SharePoint 2010:ssä tai käytössäsi on Internet Explorer 7, tutustu artikkeliin Kopioiminen ja liittäminenOffice Online -sovelluksissa.

Word Web App

Kopiointi ja liittäminen tapahtuu hiukan eri tavoin sen mukaan, tarkasteletko tietoja selaimessa vai muokkaatko niitä ja liitätkö sisältöä Microsoft Word Onlinein ulkopuolelta.

Tarkasteleminen selaimessa

Kun avaat asiakirjan lukunäkymässä, voit valita tekstiä rivi kerrallaan vetämällä hiirtä. (Kaksoisnapsauttamista ei voi käyttää.) Kopioi sitten teksti painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+C (Windows) tai ⌘+C (Mac). Voit liittää leikepöydän sisällön asiakirjan ulkopuolelle. Kun teet näin, teksti lisätään uuteen sijaintiin muotoilemattomana, esimerkiksi ilman lihavointia, kursivointia tai tiettyä väriä. Voit muotoilla tekstin uudelleen uudessa sijainnissa.

Huomautus    Kun tarkastelet asiakirjaa lukunäkymässä, voit valita vähintään yhden tekstirivin kerrallaan. Jos haluat valita pelkkiä sanoja tai lauseita, valitse Muokkaa selaimessa .

Jos haluat liittää tiedot asiakirjan sisällä, valitse Muokkaa selaimessa.

Muokkaaminen selaimessa

Muokkausnäkymässä voit leikata, kopioida ja liittää tekstiä ja kuvia asiakirjan sisällä valitsemalla tekstin tai kuvan samalla tavoin kuin Wordin työpöytäsovelluksessa. Kopioi teksti tai kuva Windowsissa painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+C, leikkaa painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+X ja liitä painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+V. Mac-ympäristössä vastaavat näppäinyhdistelmät ovat ⌘+C, ⌘+X ja ⌘+V.

Huomautus    Jos käytössäsi on Firefox ja haluat käyttää Word Online -valintanauhan Kopioi-, Leikkaa- ja Liitä-komentoja, sinun on määritettävä, että JavaScript voi käyttää leikepöytää. Jollet halua tehdä sitä, käytä -C-, -X- ja -V-näppäinyhdistelmäkomentoja. Katso, kuinka voit määrittää leikepöydän JavaScript-käytön.

Liittäminen Word Onlinein ulkopuolelta

Kun liität tekstiä Word Onlinein ulkopuolelta, teksti lisätään asiakirjaan vain teksti -muodossa. Kaikki tekstimuotoilut, kuten lihavointi, kursivointi, koko ja väri, häviävät, ja sinun on muotoiltava teksti uudelleen Word Onlineissa.

Voit liittää verkosta kopioimasi kuvat asiakirjaan, mutta Word Online ei tue sellaisten kuvien liittämistä, jotka on kopioitu toisesta asiakirjasta tai ohjelmasta. Jos haluat käyttää toisessa asiakirjassa tai ohjelmassa olevaa kuvaa Word Onlineissa, tallenna kuva tietokoneeseen ja valitse sitten Word OnlineLisää > Kuva.

Taulukot ja luettelot    Kun liität tekstiä, joka on muotoiltu Word Onlinein ulkopuolella riveiksi ja sarakkeiksi tai luetelmakohdiksi, taulukko tai hierarkkinen rakenne ei näy liitetyssä tekstissä. Tällaiset tekstit kannattaa liittää solu tai taso kerrallaan. Voit myös luetteloa liittäessäsi poistaa numeromuotoilun ja ottaa sen uudelleen käyttöön Word Onlineissa käyttämällä Aloitus-välilehden Numerointi- ja Suurenna sisennystä -painikkeita.

Hyperlinkit   Hyperlinkit liitetään staattisena tekstinä. Palauta linkki toimivaksi liittämisen jälkeen seuraavasti:

 1. Valitse teksti.

 2. Valitse Lisää-välilehdessä Linkki.

 3. Kirjoita Osoite-ruutuun linkin verkko-osoite (URL).

 4. Jätä Näyttöteksti-ruudussa olevaa teksti ennalleen ja valitse Lisää.

Sivun alkuun

Excel Web App

Kopiointi ja liittäminen tapahtuu hiukan eri tavoin sen mukaan, tarkasteletko tietoja selaimessa vai muokkaatko niitä ja liitätkö tekstiä Microsoft Excel Onlinein ulkopuolelta.

Tarkasteleminen selaimessa

Kun avaat työkirjan selaimessa, voit valita soluja samalla tavoin kuin Excelin työpöytäsovelluksessa. Kopioi solun sisältö painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+C (Windows) tai ⌘+C (Mac). Voit liittää leikepöydän sisällön työkirjan ulkopuolelle. Jos haluat liittää tiedot työkirjan sisällä, valitse Muokkaa selaimessa.

Muokkaaminen selaimessa

Kun muokkaat työkirjaa selaimessa, voit leikata, kopioida ja liittää tekstiä työkirjan sisällä valitsemalla soluja samalla tavoin kuin Excelin työpöytäsovelluksessa. Kopioi teksti Windowsissa painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+C, leikkaa painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+X ja liitä painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+V. Mac-ympäristössä vastaavat näppäinyhdistelmät ovat ⌘+C, ⌘+X ja ⌘+V. Kun liität tiedot, solun sisältö perii uuden sijainnin ominaisuudet, esimerkiksi lihavoinnin, kursivoinnin tai tietyn värin.

Liittäminen Excel Onlinein ulkopuolelta

Kun liität tekstiä Excel Onlinein ulkopuolelta, teksti lisätään työkirjaan vain teksti -muodossa. Kaikki tekstimuotoilut, kuten lihavointi, kursivointi, koko ja väri, häviävät, ja sinun on muotoiltava teksti uudelleen Excel Onlineissa. Kun liität soluja toisesta työkirjasta tai taulukosta, solujen rivi- ja sarakerakenne säilyy Excel Onlineissa.

Hyperlinkit   Hyperlinkit liitetään staattisena tekstinä. Palauta linkki toimivaksi liittämisen jälkeen seuraavasti:

 1. Valitse teksti.

 2. Valitse Lisää-välilehdessä Linkki.

 3. Kirjoita Osoite-ruutuun linkin verkko-osoite (URL).

 4. Kirjoita Näyttöteksti-ruutuun linkkiteksti ja valitse Lisää.

Sivun alkuun

PowerPoint Web App

Voit leikata, kopioida ja liittää tekstiä esityksen sisällä valitsemalla tekstin samalla tavoin kuin PowerPointin työpöytäsovelluksessa. Kopioi teksti Windowsissa painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+C, leikkaa painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+X ja liitä painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+V. Mac-ympäristössä vastaavat näppäinyhdistelmät ovat ⌘+C, ⌘+X ja ⌘+V.

Voit liittää verkosta kopioimasi kuvat diaan, mutta PowerPoint Online ei tue sellaisten kuvien liittämistä, jotka on kopioitu toisesta esityksestä tai ohjelmasta. Jos haluat käyttää toisessa esityksessä tai ohjelmassa olevaa kuvaa PowerPoint Onlineissa, tallenna kuva tietokoneeseen ja valitse sitten PowerPoint OnlineLisää > Kuva.

Jos haluat siirtää kuvan diasta toiseen, kopioi kuva, liitä se toiseen diaan ja poista sitten alkuperäisestä diasta.

Huomautukset  

 • Et voi kopioida tai leikata tekstiä lukunäkymässä tai diaesitysnäkymässä. Jos haluat kopioida tai leikata tekstiä, valitse Muokkaa selaimessa.

 • Jos käytössäsi on Firefox ja haluat käyttää PowerPoint Online -valintanauhan Kopioi-, Leikkaa- ja Liitä-komentoja, sinun on määritettävä, että JavaScript voi käyttää leikepöytää. Jollet halua tehdä sitä, käytä -C-, -X- ja -V-näppäinyhdistelmäkomentoja. Katso, kuinka voit määrittää leikepöydän JavaScript-käytön.

Sivun alkuun

OneNote Web App

Kopiointi ja liittäminen tapahtuu hiukan eri tavoin sen mukaan, tarkasteletko tietoja selaimessa vai muokkaatko niitä ja liitätkö tekstiä Microsoft OneNote Onlinein ulkopuolelta.

Tarkasteleminen selaimessa

Kun avaat muistikirjan lukunäkymässä, voit valita tekstiä samalla tavoin kuin OneNoten työpöytäsovelluksessa. Kopioi sitten teksti painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+C (Windows) tai ⌘+C (Mac). Voit liittää leikepöydän sisällön muistikirjan ulkopuolelle. Kun teet näin, teksti lisätään uuteen sijaintiin muotoilemattomana, esimerkiksi ilman lihavointia, kursivointia tai tiettyä väriä. Voit muotoilla tekstin uudelleen uudessa sijainnissa.

Jos haluat liittää tiedot muistikirjan sisällä, valitse Muokkaa selaimessa.

Muokkaaminen selaimessa

Muokkausnäkymässä voit leikata, kopioida ja liittää tekstiä ja kuvia muistikirjan sisällä valitsemalla tekstin tai kuvan samalla tavoin kuin OneNoten työpöytäsovelluksessa. Kopioi teksti tai kuva Windowsissa painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+C, leikkaa painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+X ja liitä painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+V. Mac-ympäristössä vastaavat näppäinyhdistelmät ovat ⌘+C, ⌘+X ja ⌘+V.

Huomautus    Jos käytössäsi on Firefox ja haluat käyttää OneNote Online -valintanauhan Kopioi-, Leikkaa- ja Liitä-komentoja, sinun on määritettävä, että JavaScript voi käyttää leikepöytää. Jollet halua tehdä sitä, käytä -C-, -X- ja -V-näppäinyhdistelmäkomentoja. Katso, kuinka voit määrittää leikepöydän JavaScript-käytön.

Liittäminen OneNote Onlinein ulkopuolelta

Kun liität tekstiä OneNote Onlinein ulkopuolelta, teksti lisätään muistikirjaan vain teksti -muodossa. Kaikki tekstimuotoilut, kuten lihavointi, kursivointi, koko ja väri, häviävät, ja sinun on muotoiltava teksti uudelleen OneNote Onlineissa.

Voit liittää verkosta kopioimasi kuvat muistikirjaan, mutta OneNote Online ei tue sellaisten kuvien liittämistä, jotka on kopioitu toisesta muistikirjasta tai ohjelmasta. Jos haluat käyttää toisessa muistikirjassa tai ohjelmassa olevaa kuvaa OneNote Onlineissa, tallenna kuva tietokoneeseen ja valitse sitten OneNote OnlineLisää > Kuva.

Taulukot ja luettelot    Kun liität tekstiä, joka on muotoiltu OneNote Onlinein ulkopuolella riveiksi ja sarakkeiksi tai luetelmakohdiksi, taulukko tai hierarkkinen rakenne ei näy liitetyssä tekstissä. Tällaiset tekstit kannattaa liittää solu tai taso kerrallaan. Voit myös luetteloa liittäessäsi poistaa numeromuotoilun ja ottaa sen uudelleen käyttöön OneNote Onlineissa käyttämällä Aloitus-välilehden Numerointi- ja Suurenna sisennystä -painikkeita.

Hyperlinkit   Hyperlinkit liitetään staattisena tekstinä. Palauta linkki toimivaksi liittämisen jälkeen seuraavasti:

 1. Valitse teksti.

 2. Valitse Lisää-välilehdessä Linkki.

 3. Kirjoita Osoite-ruutuun linkin verkko-osoite (URL).

 4. Jätä Näyttöteksti-ruudussa olevaa teksti ennalleen ja valitse Lisää.

Sivun alkuun

Käyttö: Excel Online, OneNote Online, Word Online, PowerPoint OnlineOliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli