Kokoustyötilasivuston mukauttaminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Haluatko lisätä kokoustyötilasivustoosi myyntisopimuksia, kuvia tuotteen julkaisusta tai muita uusia luetteloita tai kirjastoja? Vai haluatko ehkä muuttaa tapaa, jolla kokoustyötilasivustosi on järjestetty? Voit mukauttaa kokoustyötilasivuston monella eri tavalla, jotta saat mahdollisimman paljon irti kokouksistasi.

Tarvitset kokoustyötilasivuston Suunnittelija-käyttöoikeudet, jotta voit muuttaa sivuston ulkoasua sekä lisätä ja poistaa luetteloita ja kirjastoja. Lisätietoja saat sivuston omistajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Huomautus: Kokoustyötilasivuston luettelot ja kirjastot sisältyvät Web-osiin, joista Web-osa-sivu koostuu Windows SharePoint Services 3.0 -sovelluksessa. Useimmat sivustojen Web-osia ja Web-osa-sivuja koskevat ohjeen aiheet koskevat myös kokoustyötilasivustoja.

Valitse haluamasi toimet

Usein käytetyn luettelon tai kirjaston lisääminen kokoustyötilasivuston

Minkä tahansa luettelon tai kirjaston lisääminen kokoustyötilasivuston

Kokoustyötilasivuston luettelon tai kirjaston näkymän poistaminen

Luettelon tai kirjaston kokoustyötilasivuston näkymän palauttaminen

Kokoustyötilasivuston luettelon tai kirjaston poistaminen

Kokoustyötilasivuston asettelun muuttaminen

Kokoustyötilasivuston sivuston-asetusten muuttaminen

Luetteloiden tai useiden kirjastokohteiden jakaminen tai toistuvien kokousten

Usein käytetyn luettelon tai kirjaston lisääminen kokoustyötilasivustoon

Kokoustyötilasivusto luodaan käyttämällä erityisiä Web-sivutyyppejä, joita kutsutaan Web-osa-sivuiksi. Usein käytetyt luettelot ja kirjastot näkyvät Lisää Web-osia -tehtäväruudussa, josta voit lisätä niitä oletusasetuksin nopeasti kokoustyötilasivustoon.

Jos haluat nähdä kaikki luettelot ja kirjastot tai mukautettujen luetteloiden, tutustu Lisää minkä tahansa luettelon tai kirjaston kokoustyötilasivuston.

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Valitse Lisää Web-osia -tehtäväruudusta Web-osat-kohdasta lisättävän luettelon tai kirjaston tyyppi.

 3. Napsauta Lisää Web-osia -tehtäväruudun alaosassa Lisää kohteeseen -luettelossa kokoustyötilasivustosi kohtaa, johon haluat sijoittaa luettelon tai kirjaston. Luettelon voit sijoittaa esimerkiksi oikeanpuoleiseen sarakkeeseen.

 4. Valitse Lisää.

 5. Toistamalla vaiheet 2–4 voit lisätä kokoustyötilasivustoon muita luetteloita ja kirjastoja.

 6. Valitse Web-osa-sivun oikeasta yläkulmasta Poistu muokkaustilasta.

Vihje: Voit halutessasi vetää kohteita sivulle Lisää Web-osia -tehtäväruudusta.

Sivun alkuun

Minkä tahansa luettelon tai kirjaston lisääminen kokoustyötilasivustoon

Noudattamalla seuraavia ohjeita voit tehdä valintoja kaikkien käytettävissä olevien (myös mukautettujen) luetteloiden ja kirjastojen joukosta. Voit myös määrittää luetteloiden ja kirjastojen otsikot ja kuvaukset sekä joitakin muita asetuksia samalla kuin luot luetteloita ja kirjastoja.

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Valitse Lisää Web-osia -tehtäväruudun alaosasta Näytä kaikki luettelot.

 3. Napsauta luetteloa tai kirjastoa, jonka haluat lisätä kokoustyötilasivustoon.

 4. Lisää nimi ja kuvaus sekä muut haluamasi asetukset. Jotkin asetukset ovat eri luetteloissa ja kirjastoissa erilaisia.

 5. Valitse Luo. Kun luot tutkimuksen, sinua pyydetään kirjoittamaan tutkimuksen kysymykset ja valitsemaan lopuksi Seuraava.

 6. Siirry takaisin omaan kokoustyötilasivustoosi napsauttamalla sen nimeä yläosan siirtymispalkissa.

Sivun alkuun

Luettelon tai kirjaston näkymän poistaminen kokoustyötilasivustossa

Luettelon tai kirjaston näkymän voi poistaa kokoustyötilasivustosta siten, että luettelo tai kirjasto ei näy sivustossa. Kun nämä toimet tehdään, luettelon tai kirjaston sisältävä Web-osa poistetaan, mutta luetteloa, kirjastoa tai niiden sisältöä ei poisteta. Luettelon tai kirjaston voi myöhemmin palauttaa.

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Valitse Web-osa-sivun luettelossa tai kirjastossa, jonka haluat poistaa näkymästä otsikon vieressä olevaa nuolta. WWW-osa

 3. Valitse Poista näkyviin tulevasta Web-osavalikosta.

 4. Jos näkyviin tulee sanoma, jossa Web-osan poistaminen pyydetään vahvistamaan, valitse OK.

 5. Valitse Web-osa-sivun oikeasta yläkulmasta Poistu muokkaustilasta.

Sivun alkuun

Luettelon tai kirjaston näkymän palauttaminen kokoustyötilasivustossa

Kun nämä toimet tehdään, luettelon tai kirjaston näkymä ja sisältö palautetaan kokoustyötilasivustoon, jos luettelon tai kirjaston sisältänyt Web-osa on poistettu.

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Valitse Web-osa-sivun asettelualueessa siinä sivun kohdassa Lisää Web-osa, johon haluat palauttaa luettelon tai kirjaston (vasemmalla, keskellä tai oikealla).  

  Web-osa rakennetilassa

 3. Valitse Lisää Web-osia -valintaikkunassa Luettelot ja kirjastot -kohdasta sen luettelon tai kirjaston valintaruutu, joka on tarkoitus palauttaa näkyviin sivustoon.

 4. Valitse Lisää.

 5. Valitse Web-osa-sivun oikeasta yläkulmasta Poistu muokkaustilasta.

Sivun alkuun

Luettelon tai kirjaston poistaminen kokoustyötilasivustosta

Kun nämä toimet tehdään, luettelo tai kirjasto ja sen sisältö poistetaan kokoustyötilasivustosta. Voit myöhemmin luoda uuden, samantyyppisen luettelon tai kirjaston, mutta alkuperäisen luettelon tai kirjaston sisältö ei tällöin enää ole käytettävissä.

 1. Avaa sivu, joka sisältää luettelon tai kirjaston, ja avaa luettelo tai kirjasto napsauttamalla sen nimeä.

  Jos luettelo tai kirjasto on avattu valmiiksi, siirry kohtaan 2.

 2. Valitse Asetukset ja valitse sitten Luettelon asetukset tai muut poistettavan kirjastotyypin asetukset. Esimerkiksi asiakirjakirjastossa voit valita Asiakirjakirjaston asetukset.

 3. Valitse Käyttöoikeudet ja hallinta ‑kohdasta Poista tämä luettelo tai Poista tämä kirjastotyyppi, esimerkiksi Poista tämä asiakirjakirjasto.

 4. Siirry takaisin omaan kokoustyötilasivustoosi napsauttamalla sen nimeä yläosan siirtymispalkissa.

Sivun alkuun

Kokoustyötilasivuston asettelun muuttaminen

Voit järjestää luetteloita ja kirjastoja uudelleen vetämällä niitä muokkaustilassa Web-osa-sivun eri alueisiin.

Voit myös muuttaa tiettyjen Web-osien ulkoasua ja toimintatapoja. Voit esimerkiksi määrittää, voivatko muut käyttäjät muuttaa Web-osien kokoa, tai määrittää Web-osille kehykset.

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Vie osoitin Web-osa-sivulla luettelon tai kirjaston otsikon kohdalle ja odota, että osoitin muuttuu nelipäiseksi nuoleksi.

 3. Siirrä luetteloa tai kirjastoa asettelussa napsauttamalla ja vetämällä.

 4. Voit tehdä muutoksia ulkoasua tai asettelua tai tehdä muita lisämuutoksia luetteloon tai kirjastoon, valitse WWW-osan valikon WWW-osa näytettävä otsikko luettelon tai kirjaston otsikon oikealla puolella olevaa nuolta.

 5. Valitse Muokkaa jaettua Web-osaa.

 6. Tee haluamasi muutokset Luettelonäkymät-tehtäväruudussa.

 7. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Tarkastele kutakin muutosta erikseen valitsemalla Käytä. Kun olet valmis, valitse Web-osa-sivun oikeasta yläkulmasta Poistu muokkaustilasta.

  • Hyväksy muutokset ja siirry takaisin kokoustyötilasivustoon valitsemalla OK.

Sivun alkuun

Kokoustyötilasivuston sivuston asetusten muuttaminen

Jos sinulla on oikeus muuttaa sivuston asetuksia, jos olet kokouksen järjestäjä tai jos sinut on lisätty omistajaksi sivustoon, voit muuttaa kokoustyötilasivuston asetuksia. Voit esimerkiksi vaihtaa sivuston teeman tai määrittää malleja asiakirjakirjastoa varten. Asetukset muutetaan samalla tavalla kuin minkä tahansa muunkin sivuston asetukset.

 1. Valitse Sivuston toiminnot valikosta Painikkeen kuva , Sivuston asetukset.

  Huomautus: Valitse sivustossa, jossa Sivuston toiminnot -valikko mukautetaan, Sivuston asetukset ja valitse sitten tarkasteltavat asetukset.

 1. Muuta tai tarkastele haluamiasi asetuksia.

 2. Näkyvissä voi olla OK-, Käytä- tai Valmis-painike, jota napsautetaan, kun toimet on tehty. Painike määräytyy muokattavien asetusten mukaan.

 3. Siirry takaisin omaan kokoustyötilasivustoosi napsauttamalla sen nimeä yläosan siirtymispalkissa.

  Huomautukset: 

  • Jos kokouksen määritykset tehdään sähköpostiohjelmassa, kokouksen päivämäärää, aikaa tai sijaintia ei voi muuttaa kokoustyötilasivustossa. Nämä toimet täytyy tehdä samaista sähköpostiohjelmaa käyttäen.

  • Järjestelmänvalvoja on voinut määrittää muita asetusten muuttamista koskevia rajoituksia. Lisätietoja saat järjestelmänvalvojalta.

Sivun alkuun

Luettelo- ja kirjastokohteiden jakaminen useita tai toistuvia kokouksia varten

Nämä toimet koskevat kokoustyötilasivustoa, joka sisältää toistuvan kokoussarjan tai useita toisiinsa liittyviä kokouksia, jotka eivät kuulu samaan kokoussarjaan.

Yhdessä tai kaikissa kokouksissa näytettävät luettelot vertailussa

1. Kotisivu ja lisäsivu näkyvät tämän kokouspäivämäärän tiedoissa.

2. Vain kotisivu näkyy tämän kokouspäivämäärän tiedoissa.

3. Tehtävät-luettelon Web-osa näkyy kotisivulla kummankin kokouspäivämäärän tiedoissa, mutta luettelon tai kirjaston kohteet ovat päivämääräkohtaisia.

Luettelot ja kirjastot, jotka ovat valmiiksi kokoustyötilasivuston kotisivulla, sekä kotisivulle lisäämäsi uudet luettelot ja kirjastot näkyvät jokaisen kokouksen tiedoissa.

Luetteloihin ja kirjastoihin lisäämäsi kohteet näkyvät oletusarvon mukaan vain, kun tarkastelet kokousta, johon kohteet on lisätty. Jos haluat, että kohteet näkyvät kaikissa kokouksissa, voit määrittää luettelon tai kirjaston jakamaan kohteet kaikkien kokousten kesken noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Valitse Sivuston toiminnot valikosta Painikkeen kuva , Sivuston asetukset.

  Huomautus: Valitse sivustossa, jossa Sivuston toiminnot -valikko mukautetaan, Sivuston asetukset ja valitse sitten tarkasteltavat asetukset.

 1. Valitse Sivuston hallinta -kohdasta Sivuston kirjastot ja luettelot.

 2. Napsauta sen luettelon tai kirjaston Mukauta "luettelo tai kirjasto" ‑linkkiä, jonka haluat jakaa kaikkien kokousten kesken.

 3. Valitse Yleiset asetukset -kohdasta Lisäasetukset.

 4. Valitse Jaa luettelokohteet kaikissa kokouksissa (sarjakohteet) -kohdasta Kyllä. Vieritä tarvittaessa näyttöä, jotta asetus tulee näkyviin.

Huomautus: Sisältöä voi järjestää lisäämällä sivuja kokoustyötilasivustoon. Sivua lisättäessä määritetään, näkyykö uusi sivu kaikkien kokousten tiedoissa vai vain valittuna olevan kokouksen tiedoissa. Halutessasi voit muuttaa sivun ulkoasua sivun asetuksia muokkaamalla.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×