Kielten välillä vaihtaminen määrittämällä tekstintarkistuskieli

Jos luot tiedostoja, joissa käytät useita latinalaiseen merkistöön perustuvia kieliä, kuten englantia, ranskaa ja saksaa, ja vaihdat kieltä kesken työskentelyn, voit lopuksi tarkistaa tiedoston kaikkien kielten kieliasun, kun määrität tekstintarkistuskielen.

Jos käytät muita kuin latinalaiseen merkistöön perustuvia kieliä, kuten arabiaa tai kiinaa, tai haluat käyttää kunkin latinalaiseen merkistöön perustuvan kielen omaa näppäimistöasettelua, voit vaihtaa näppäimistöasettelun kielipalkin avulla. Lisätietoja on kohdassa Eri kielten välillä vaihtaminen kielipalkin avulla.

Mitä Office 2010 -ohjelmaa käytät?

Access

Tietokannan kielen vaihtaminen tietokannan tietueiden ja kenttien kieltä vastaavaksi

Excel

Sanaston kielen vaihtaminen laskentataulukon tekstin kieltä vastaavaksi

InfoPath

InfoPath Designer

InfoPath-editori

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Lisätietoja

Access

Jos käytät näppäimistöasettelua, joka sisältää kaikki tarvitsemasi merkit, tai jos tunnet näppäimistöasetteluun sisältymättömien erikoismerkkien ASCII-koodit, voit kirjoittaa kaiken haluamasi tekstin. Voit määrittää kielen Accessissa kirjoittamalla tekstin, valitsemalla sen ja määrittämällä sitten tekstintarkistuskielen. Jos haluat käyttää oikeinkirjoituksen tarkistusta, voit vaihtaa käyttöön käyttämääsi kieltä vastaavan sanaston.

 1. Avaa Access-tietokanta.

 2. Ala kirjoittaa.

  Huomautus   Jos haluat käyttää esimerkiksi saksan kielen treemaa (ö), espanjan kielen aaltoviivaa (ñ), turkin kielen sediljia (Ç) tai vaikkapa symbolia, kuten valintamerkkiä, toimi jollakin seuraavista tavoista:

Tietokannan kielen vaihtaminen tietokannan tietueiden ja kenttien kieltä vastaavaksi

Tärkeää   Muokkauskieli on käytössä koko tietokannassa, eikä sitä voi valita yksittäisiä tietueita tai kenttiä varten. Lisätietoja erikielisen tekstin oikeinkirjoituksen tarkistamisesta on kohdassa Erikielisen tekstin oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen.

Jos haluat vaihtaa tietokannan kielen oikeinkirjoituksen tarkistamista varten, toimi seuraavasti:

 1. Avaa Access-tietokanta.

 2. Valitse Tiedosto-välilehti.

 3. Valitse Ohje-valikosta Asetukset.

 4. Valitse Kieli.

 5. Valitse Määritä Officen kieliasetukset -valintaikkunan Muokkauskieli-luettelosta muokkauskieli ja valitse sitten Aseta oletukseksi.

  Tärkeää    Tämä muuttaa kaikkien Microsoft Office ‑ohjelmien oletusmuokkauskielen.

 6. Kun tämän jälkeen tarkistat tietokannan oikeinkirjoituksen valitsemalla Aloitus-välilehdessä Oikeinkirjoitus, voit vaihtaa sanaston kielen Oikeinkirjoitus-valintaikkunassa ja tarkistaa sitten tietokannan tietueiden kaikkien kielten oikeinkirjoituksen. Nämä vaiheet on toistettava erikseen kunkin eri kielen osalta.

Huomautus   Kielipakettia saatetaan edellyttää, jos käytössäsi oleva Office 2010 ‑versio ei sisällä haluamasi kielen tarkistustyökaluja, esimerkiksi oikeinkirjoituksen tarkistusta. Lisätietoja on kohdassa Sen selvittäminen, tarvitaanko kielipaketti vai LIP (Language Interface Pack) ‑paketti.

Sivun alkuun

Excel

Tärkeää   Muokkauskieli on käytössä koko työkirjassa, eikä sitä voi valita yksittäisiä laskentataulukoita tai soluja varten. Lisätietoja erikielisen tekstin oikeinkirjoituksen tarkistamisesta on kohdassa Erikielisen tekstin oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen.

Jos haluat vaihtaa kielen Excelissä, kirjoita ensin teksti haluamallasi kielellä ja ota sitten oikeinkirjoituksen tarkistuksen aikana haluamasi kieli käyttöön valitsemalla Sanaston kieli.

 1. Avaa Excel-työkirja.

 2. Ala kirjoittaa.

  Huomautukset  Jos haluat käyttää esimerkiksi saksan kielen treemaa (ö), espanjan kielen aaltoviivaa (ñ), turkin kielen sediljia (Ç) tai vaikkapa symbolia, kuten valintamerkkiä, toimi jollakin seuraavista tavoista:

Sanaston kielen vaihtaminen laskentataulukon tekstin kieltä vastaavaksi

Jos haluat vaihtaa työkirjan kielen oikeinkirjoituksen tarkistamista varten, toimi seuraavasti:

 1. Avaa Excel-työkirja.

 2. Valitse Tiedosto-välilehti.

 3. Valitse Ohje-valikosta Asetukset.

 4. Valitse Kieli.

 5. Valitse Määritä Officen kieliasetukset -valintaikkunan Muokkauskieli-luettelosta muokkauskieli ja valitse sitten Aseta oletukseksi.

  Tärkeää    Tämä muuttaa kaikkien Microsoft Office ‑ohjelmien oletusmuokkauskielen.

 1. Kun tämän jälkeen tarkistat työkirjan oikeinkirjoituksen valitsemalla Aloitus-välilehdessä Oikeinkirjoitus, voit vaihtaa sanaston kielen Oikeinkirjoitus-valintaikkunassa ja tarkistaa sitten työkirjan kaikkien kielten oikeinkirjoituksen. Nämä vaiheet on toistettava erikseen kunkin kielen osalta erikseen.

Huomautus   Kielipakettia saatetaan edellyttää, jos käytössäsi oleva Office 2010 ‑versio ei sisällä haluamasi kielen tarkistustyökaluja, esimerkiksi oikeinkirjoituksen tarkistusta. Lisätietoja on kohdassa Sen selvittäminen, tarvitaanko kielipaketti vai LIP (Language Interface Pack) ‑paketti.

Sivun alkuun

InfoPath

InfoPath Designer

Tärkeää   Määritä tekstintarkistuskieli ‑asetus koskee nykyistä lomakenäkymää InfoPath Designerissa. Jos lomakkeella on useita näkymiä, kullakin näkymällä voi olla eri tekstintarkistuskieli. Tekstintarkistuskieli koskee koko näkymää. Kaikkea näkymän tekstiä käsitellään samankielisenä.

Voit vaihtaa lomakkeen kielen toimimalla seuraavasti:

 1. Napsauta Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmän Oikeinkirjoitus-kohdan alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten Määritä tekstintarkistuskieli Painikkeen kuva.

 2. Valitse Kieli-valintaikkunassa haluamasi kieli.

 3. Ala kirjoittaa.

  Huomautukset  Jos haluat käyttää esimerkiksi saksan kielen treemaa (ö), espanjan kielen aaltoviivaa (ñ), turkin kielen sediljia (Ç) tai vaikkapa symbolia, kuten valintamerkkiä, toimi jollakin seuraavista tavoista:

 4. Halutessasi voit tarkistaa oikeinkirjoituksen.

  Huomautukset  

InfoPath-editori

Tärkeää   Määritä tekstintarkistuskieli ‑asetus koskee koko lomaketta InfoPath-editorissa. Tekstintarkistuskieli koskee koko näkymää. Kaikkea näkymän tekstiä käsitellään samankielisenä.

Voit tarkistaa lomakkeen oikeinkirjoituksen toimimalla seuraavasti:

 1. Napsauta Aloitus-välilehden Oikeinkirjoitus-kohdan alapuolella olevaa nuolta ja valitse Määritä tekstintarkistuskieli Painikkeen kuva.

 2. Valitse Kieli-valintaikkunassa haluamasi kieli.

 3. Ala kirjoittaa.

  Huomautukset  Jos haluat käyttää esimerkiksi saksan kielen treemaa (ö), espanjan kielen aaltoviivaa (ñ), turkin kielen sediljia (Ç) tai vaikkapa symbolia, kuten valintamerkkiä, toimi jollakin seuraavista tavoista:

 4. Halutessasi voit tarkistaa oikeinkirjoituksen.

  Huomautukset  

Sivun alkuun

OneNote

Jos haluat vaihtaa muistikirjan kielen oikeinkirjoituksen tarkistamista varten, toimi seuraavasti:

 1. Sijoita kohdistin tiedostossa kohtaan, josta haluat aloittaa tekstin kirjoittamisen eri kielellä, tai jos olet jo kirjoittanut tekstin, valitse teksti.

 2. Valitse Tarkista-välilehden Kieli-ryhmästä Kieli ja valitse Määritä tekstintarkistuskieli.

 3. Valitse Muokkauskieli-ruudusta haluamasi kieli.

 4. Ala kirjoittaa.

  Huomautukset  Jos haluat käyttää esimerkiksi saksan kielen treemaa (ö), espanjan kielen aaltoviivaa (ñ), turkin kielen sediljia (Ç) tai vaikkapa symbolia, kuten valintamerkkiä, toimi jollakin seuraavista tavoista:

 5. Voit palauttaa alkuperäisen kielen käyttöön tai vaihtaa käyttöön uuden kielen toistamalla vaiheet 1–3. Valitse seuraava kieli vaiheessa 3.

 6. Halutessasi voit tarkistaa oikeinkirjoituksen.

  Huomautus   Kielipakettia saatetaan edellyttää, jos käytössäsi oleva Office 2010 ‑versio ei sisällä haluamasi kielen tarkistustyökaluja, esimerkiksi oikeinkirjoituksen tarkistusta. Lisätietoja on kohdassa Sen selvittäminen, tarvitaanko kielipaketti vai LIP (Language Interface Pack) ‑paketti.

Sivun alkuun

Outlook

Jos haluat vaihtaa sähköpostiviestin kielen oikeinkirjoituksen tarkistamista varten, toimi seuraavasti:

 1. Sijoita kohdistin sähköpostiviestissä kohtaan, josta haluat aloittaa tekstin kirjoittamisen eri kielellä, tai jos olet jo kirjoittanut tekstin, valitse teksti.

 2. Napsauta Tarkista-välilehden Kieli-ryhmän Kieli-kohdan alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten Määritä tekstintarkistuskieli Painikkeen kuva.

 3. Valitse Kieli-valintaikkunassa haluamasi kieli.

 4. Ala kirjoittaa.

  Huomautukset  Jos haluat käyttää esimerkiksi saksan kielen treemaa (ö), espanjan kielen aaltoviivaa (ñ), turkin kielen sediljia (Ç) tai vaikkapa symbolia, kuten valintamerkkiä, toimi jollakin seuraavista tavoista:

 5. Voit palauttaa alkuperäisen kielen käyttöön tai vaihtaa käyttöön uuden kielen toistamalla vaiheet 1–3. Valitse seuraava kieli vaiheessa 3.

 6. Halutessasi voit tarkistaa myös oikeinkirjoituksen ja kieliopin.

  Huomautus   Kielipakettia saatetaan edellyttää, jos käytössäsi oleva Office 2010 ‑versio ei sisällä haluamasi kielen tarkistustyökaluja, esimerkiksi oikeinkirjoituksen tarkistusta. Lisätietoja on kohdassa Sen selvittäminen, tarvitaanko kielipaketti vai LIP (Language Interface Pack) ‑paketti.

Sivun alkuun

PowerPoint

Jos haluat vaihtaa dian kielen oikeinkirjoituksen tarkistamista varten, toimi seuraavasti:

 1. Sijoita kohdistin tiedostossa kohtaan, josta haluat aloittaa tekstin kirjoittamisen eri kielellä, tai jos olet jo kirjoittanut tekstin, valitse teksti.

 2. Napsauta Tarkista-välilehden Kieli-ryhmässä Kieli-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse Määritä tekstintarkistuskieli.

 3. Valitse Kieli-valintaikkunassa haluamasi kieli.

 4. Ala kirjoittaa.

  Huomautukset  Jos haluat käyttää esimerkiksi saksan kielen treemaa (ö), espanjan kielen aaltoviivaa (ñ), turkin kielen sediljia (Ç) tai vaikkapa symbolia, kuten valintamerkkiä, toimi jollakin seuraavista tavoista:

 5. Voit palauttaa alkuperäisen kielen käyttöön tai vaihtaa käyttöön uuden kielen toistamalla vaiheet 1–3. Valitse seuraava kieli vaiheessa 3.

 6. Halutessasi voit tarkistaa myös oikeinkirjoituksen ja kieliopin.

  Huomautus   Kielipakettia saatetaan edellyttää, jos käytössäsi oleva Office 2010 ‑versio ei sisällä haluamasi kielen tarkistustyökaluja, esimerkiksi oikeinkirjoituksen tarkistusta. Lisätietoja on kohdassa Sen selvittäminen, tarvitaanko kielipaketti vai LIP (Language Interface Pack) ‑paketti.

Sivun alkuun

Publisher

Jos haluat vaihtaa julkaisun kielen oikeinkirjoituksen tarkistamista varten, toimi seuraavasti:

 1. Sijoita kohdistin tiedostossa kohtaan, josta haluat aloittaa tekstin kirjoittamisen eri kielellä, tai jos olet jo kirjoittanut tekstin, valitse teksti.

 2. Napsauta Tarkista-välilehden Kieli-kohdan alapuolella olevaa nuolta ja valitse Määritä tekstintarkistuskieli Painikkeen kuva.

 3. Valitse Kieli-valintaikkunassa haluamasi kieli.

 4. Ala kirjoittaa.

  Huomautukset  Jos haluat käyttää esimerkiksi saksan kielen treemaa (ö), espanjan kielen aaltoviivaa (ñ), turkin kielen sediljia (Ç) tai vaikkapa symbolia, kuten valintamerkkiä, toimi jollakin seuraavista tavoista:

 5. Voit palauttaa alkuperäisen kielen käyttöön tai vaihtaa käyttöön uuden kielen toistamalla vaiheet 1–3. Valitse seuraava kieli vaiheessa 3.

 6. Halutessasi voit tarkistaa oikeinkirjoituksen.

  Huomautus   Kielipakettia saatetaan edellyttää, jos käytössäsi oleva Office 2010 ‑versio ei sisällä haluamasi kielen tarkistustyökaluja, esimerkiksi oikeinkirjoituksen tarkistusta. Lisätietoja on kohdassa Sen selvittäminen, tarvitaanko kielipaketti vai LIP (Language Interface Pack) ‑paketti.

Sivun alkuun

Visio

Jos haluat vaihtaa kaavion kielen oikeinkirjoituksen tarkistamista varten, toimi seuraavasti:

 1. Sijoita kohdistin tiedostossa kohtaan, josta haluat aloittaa tekstin kirjoittamisen eri kielellä, tai jos olet jo kirjoittanut tekstin, valitse teksti.

 2. Valitse Tarkista-välilehden Kieli-ryhmästä Määritä tekstintarkistuskieli.

 3. Valitse Kieli-valintaikkunassa haluamasi kieli.

 4. Ala kirjoittaa.

  Huomautukset  Jos haluat käyttää esimerkiksi saksan kielen treemaa (ö), espanjan kielen aaltoviivaa (ñ), turkin kielen sediljia (Ç) tai vaikkapa symbolia, kuten valintamerkkiä, toimi jollakin seuraavista tavoista:

 5. Voit palauttaa alkuperäisen kielen käyttöön tai vaihtaa käyttöön uuden kielen toistamalla vaiheet 1–3. Valitse seuraava kieli vaiheessa 3.

 6. Halutessasi voit tarkistaa oikeinkirjoituksen.

  Huomautus   Kielipakettia saatetaan edellyttää, jos käytössäsi oleva Office 2010 ‑versio ei sisällä haluamasi kielen tarkistustyökaluja, esimerkiksi oikeinkirjoituksen tarkistusta. Lisätietoja on kohdassa Sen selvittäminen, tarvitaanko kielipaketti vai LIP (Language Interface Pack) ‑paketti.

Sivun alkuun

Word

Jos haluat vaihtaa tiedoston kielen oikeinkirjoituksen tarkistamista varten, toimi seuraavasti:

 1. Sijoita kohdistin tiedostossa kohtaan, josta haluat aloittaa tekstin kirjoittamisen eri kielellä, tai jos olet jo kirjoittanut tekstin, valitse teksti.

 2. Valitse Tarkista-välilehden Kieli-ryhmästä Määritä tekstintarkistuskieli.

 3. Valitse Kieli-valintaikkunassa haluamasi kieli.

 4. Ala kirjoittaa.

  Huomautukset  Jos haluat käyttää esimerkiksi saksan kielen treemaa (ö), espanjan kielen aaltoviivaa (ñ), turkin kielen sediljia (Ç) tai vaikkapa symbolia, kuten valintamerkkiä, toimi jollakin seuraavista tavoista:

 5. Voit palauttaa alkuperäisen kielen käyttöön tai vaihtaa käyttöön uuden kielen toistamalla vaiheet 1–3. Valitse seuraava kieli vaiheessa 3.

 6. Halutessasi voit tarkistaa myös oikeinkirjoituksen ja kieliopin.

  Huomautus   Kielipakettia saatetaan edellyttää, jos käytössäsi oleva Office 2010 ‑versio ei sisällä haluamasi kielen tarkistustyökaluja, esimerkiksi oikeinkirjoituksen tarkistusta. Lisätietoja on kohdassa Sen selvittäminen, tarvitaanko kielipaketti vai LIP (Language Interface Pack) ‑paketti.

Sivun alkuun

Lisätietoja

Käyttö: Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010, Project 2010 Standard, Visio Standard 2010Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli