Kielestä toiseen siirtyminen kielipalkin avulla

Voit siirtyä eri näppäimistöasetteluja käyttävästä kielestä toiseen kielipalkin avulla. Kun vaihdat kieltä käyttämällä kielipalkkia, näppäimistöasetteluksi vaihtuu kyseisen kielen alkuperäinen näppäimistöasettelu.

Käytä kielipalkkia, kun

 • haluat vaihtaa latinalaisen kielen (englanti, espanja tai ranska) ja ei-latinalaisen kielen (arabia tai kiina) välillä

 • haluat vaihtaa vain ei-latinalaisten kielten (kreikka tai venäjä) välillä

 • haluat käyttää kielten alkuperäisiä näppäimistöasetteluja, kun käytät eri latinalaisia kieliä.

Jos haluat käyttää vain latinalaisia kieliä, kuten englantia ja espanjaa, kun käytössä on kaikkia kieliä varten sama näppäimistöasettelu, voit kirjoittaa tekstin samaa näppäimistöasettelua käyttäen. Voit kirjoittaa eri kielissä käytettäviä erikoismerkkejä, kuten merkkiä é tai ñ, kirjoittamalla niitä vastaavat ASCII-koodit. Lisätietoja on kohdassa Merkkien ¢, £, ¥, ® ja muiden näppäimistöstä puuttuvien merkkien kirjoittaminen. Kun olet kirjoittanut tekstin, voit määrittää tekstintarkistuskielen, jos haluat ilmaista, että tekstin eri osat ovat erikielisiä. Lisätietoja kielipalkista on kohdassa Kielipalkki (yleistietoja).

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Kielestä toiseen siirtyminen kielipalkin avulla

Missä kielipalkki sijaitsee?

Tarkista, onko kielipalkki piilotettu

Näppäimistöasettelun ottaminen käyttöön

Lisätietoja

Kielestä toiseen siirtyminen kielipalkin avulla

Kielipalkki ei näy näytössä etkä voi käyttää sitä, ennen kuin vähintään kahden kielen näppäimistöasettelu on otettu käyttöön Windows-käyttöjärjestelmässä. Jos et ole ottanut käyttöön tarvitsemiesi kielten näppäimistöasetteluja, ota ne nyt käyttöön noudattamalla kohdan Näppäimistöasettelujen ottaminen käyttöön muita kieliä varten ohjeita. Kun näppäimistöasettelu on otettu käyttöön, kielipalkki tulee yleensä automaattisesti näkyviin tehtäväpalkkiin tai työpöydälle. Jos kielipalkki ei tule automaattisesti näkyviin, kun näppäimistö on otettu käyttöön, lue Missä kielipalkki sijaitsee? -osio.

 1. Kun olet ottanut käyttöön sekä haluamasi näppäimistön kielen että kielipalkin, avaa tiedosto ja sijoita kohdistin tiedostossa kohtaan, josta haluat aloittaa tekstin kirjoittamisen eri kielellä.

 2. Napsauta kielipalkin kielikuvaketta ja valitse sitten haluamasi kieli.

  Pikanäppäin Voit siirtyä näppäimistöasettelusta toiseen ALT+VAIHTO-näppäinyhdistelmällä.

  Huomautus    Kuvake on esimerkki, ja se on näkyvissä, kun englannin kielen mukainen näppäimistöasettelu on käytössä. Tietokoneessasi näkyvä kuvake määräytyy käytössäsi olevan näppäimistöasettelun mukaan.

  Jos olet määrittänyt yhdelle kielelle useita näppäimistöasetteluja, voit siirtyä asettelusta toiseen napsauttamalla kielipalkin näppäimistöasettelun kuvaketta ja napsauttamalla haluamaasi näppäimistöasettelua. Ilmaisimessa näkyvä nimi vaihtuu näppäimistön kielen mukaisesti.

 3. Voit vaihtaa muiden kielten välillä toistamalla vaiheet 1 ja 2.

Vihje    Näet ohjelman käyttämien tarkistustyökalujen kielen ohjelman tilapalkista. Tilapalkki on käytettävissä vain seuraavissa Microsoft Office -ohjelmissa: PowerPoint, Visio ja Word. Voit ottaa tämän asetuksen käyttöön napsauttamalla tilapalkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Kieli. Kun tämä asetus on käytössä, voit tilarivin tätä osaa napsauttamalla tuoda Kieli-valintaikkunan näyttöön ja määrittää valitun tekstin kielen.

Sivun alkuun

Missä kielipalkki sijaitsee?

Yleensä kielipalkki tulee automaattisesti näkyviin työpöydälle tai tehtäväpalkkiin, kun vähintään kaksi näppäimistöasettelua on otettu käyttöön Windows-käyttöjärjestelmässä. Kielipalkki ei näy, jos se on piilotettu tai jos Windows-käyttöjärjestelmässä on otettu käyttöön vain yksi näppäimistöasettelu. Yksityiskohtaisia tietoja näppäimistöasettelujen ottamisesta käyttöön on kohdassa Eri kielten näppäimistöasettelun ottaminen käyttöön.

Jos kielipalkkia ei näy, toimi seuraavasti:

Tarkista, onko kielipalkki piilotettu

Windows 7

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjauspaneeli.

 2. Valitse Aika-, kieli- ja alueasetukset -kohdasta Vaihda näppäimistöä tai muita syöttötapoja.

 3. Valitse Alue ja kieli -valintaikkunassa Näppäimistöt.

 4. Valitse Tekstipalvelut ja syöttökielet -valintaikkunan Kielipalkki-välilehti.

 5. Tarkista, onko Kielipalkki-kohdan Piilotettu-vaihtoehto valittuna. Jos tämä vaihtoehto on valittuna, valitse Irrallaan työpöydällä tai Telakoitu tehtäväpalkkiin. Jos Irrallaan työpöydällä tai Telakoitu tehtäväpalkkiin on jo valittuna, lue kohta Näppäimistöasettelun ottaminen käyttöön.

Windows Vista

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjauspaneeli.

 2. Valitse Aika-, kieli- ja alueasetukset -kohdasta Vaihda näppäimistöä tai muita syöttötapoja.

 3. Valitse Aluekohtaiset- ja kieliasetukset -valintaikkunassa Muuta näppäimistöjä.

 4. Valitse Tekstipalvelut ja syöttökielet -valintaikkunan Kielipalkki-välilehti.

 5. Tarkista, onko Kielipalkki-kohdan Piilotettu-vaihtoehto valittuna. Jos tämä vaihtoehto on valittuna, valitse Irrallaan työpöydällä tai Telakoitu tehtäväpalkkiin. Jos Irrallaan työpöydällä tai Telakoitu tehtäväpalkkiin on jo valittuna, lue kohta Näppäimistöasettelun ottaminen käyttöön.

Windows XP

 1. Napsauta Käynnistä, vie osoitin kohtaan Asetukset ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

 2. Valitse Päivämäärä-, aika-, kieli- ja alueasetukset, valitse Aluekohtaiset- ja kieliasetukset ja valitse sitten Lisää tuki muulle kielelle.

 3. Valitse Aluekohtaiset ja kieliasetukset -valintaikkunassa Kielet-välilehti ja valitse sitten Tiedot.

 4. Valitse Tekstipalvelut ja syöttökielet -valintaikkunan Kielipalkki-painike.

 5. Tarkista Kielipalkin asetukset -valintaikkunassa, onko Näytä kielipalkki työpöydällä -asetus valittuna. Jos asetus ei ole valittuna, valitse se ja valitse sitten OK. Kielipalkin pitäisi nyt näkyä työpöydällä. Jos tämä asetus on jo valittuna, valitse Peruuta ja katso kohtaa Näppäimistöasettelun ottaminen käyttöön.

Sivun alkuun

Näppäimistöasettelun ottaminen käyttöön

Kielipalkki näkyy vain, kun Windows-käyttöjärjestelmässä on käytössä vähintään kaksi näppäimistöasettelua.

Kun olet valinnut kieliluettelosta kielen, näppäimistöasettelu on ehkä otettava käyttöön, jos näytössä näkyy Ei käytössä.

Windows 7

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjauspaneeli.

 2. Valitse Aika-, kieli- ja alueasetukset -osan Alue ja kieli -valintaikkunassa Vaihda näppäimistöä tai muita syöttötapoja.

 3. Valitse Alue ja kieli -valintaikkunan Näppäimistöt ja kielet -välilehdessä Näppäimistöt .

 4. Valitse Tekstipalvelut ja syöttökielet -valintaikkunan Oletuskieli-kohdassa oletuskielenä käytettävä kieli. Siirry sitten Näppäimistön kielen vaihtaminen kielipalkilla -kohtaan.

Jos kieltä, jota haluat käyttää oletuskielenä, ei näy luettelossa, suorita vaiheet 5–8.

 1. Valitse Asennetut palvelut -ruudusta Lisää.

 2. Laajenna kieli, jota haluat käyttää oletuskielenä, ja laajenna sitten kohta Näppäimistö.

 3. Valitse haluamasi näppäimistön tai Kirjoitustuki (IME) valintaruutu ja valitse OK. Kieli lisätään Oletuskieli-luetteloon.

Voit esikatsella näppäimistöasettelua valitsemalla Esikatselu.

 1. Valitse Oletuskieli-kohdasta kieli, jota haluat käyttää oletuskielenä.

Windows Vista

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjauspaneeli.

 2. Valitse Aika-, kieli- ja alueasetukset -kohdasta Vaihda näppäimistöä tai muita syöttötapoja.

 3. Valitse Aluekohtaiset- ja kieliasetukset -valintaikkunan Näppäimistöt ja kielet -välilehdessä Näppäimistöt .

 4. Valitse Tekstipalvelut ja syöttökielet -valintaikkunan Oletuskieli-kohdassa oletuskielenä käytettävä kieli. Siirry sitten Näppäimistön kielen vaihtaminen kielipalkilla -kohtaan.

Jos kieltä, jota haluat käyttää oletuskielenä, ei näy luettelossa, suorita vaiheet 5–8.

 1. Valitse Asennetut palvelut -ruudusta Lisää.

 2. Laajenna kieli, jota haluat käyttää oletuskielenä, ja laajenna sitten kohta Näppäimistö.

 3. Valitse haluamasi näppäimistön tai Kirjoitustuki (IME) valintaruutu ja valitse OK. Kieli lisätään Oletuskieli-luetteloon.

Voit esikatsella näppäimistöasettelua valitsemalla Esikatselu.

 1. Valitse Oletuskieli-kohdasta kieli, jota haluat käyttää oletuskielenä, ja siirry sitten kohtaan Näppäimistön kielen vaihtaminen kielipalkilla.

Windows XP

Jos käyttöön halutaan ottaa kiinan, japanin, korean tai muun itäaasialaisen kielen näppäimistö, tietokoneeseen on ensin asennettava itäaasialaisten kielten tukitiedostot. Oikealta vasemmalle luettavat kielet ja kontekstisidonnaisia merkkejä sisältävät kielet edellyttävät, että näitä kieliä tukevat muut kuin latinalaiset merkistöt on asennettu. Lisätietoja itäaasialaisten kielten tukitiedostojen asentamisesta ja muiden kuin latinalaisten merkistöjen asentamisesta on kohdassa Itä- ja kaakkoisaasialaisten kielten, Intiassa puhuttavien kielten ja oikealta vasemmalle kirjoitettavien kielten järjestelmätuen ottaminen käyttöön.

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

 2. Valitse Päivämäärä-, aika-, kieli- ja alueasetukset ja valitse sitten Aluekohtaiset- ja kieliasetukset.

 3. Valitse Aluekohtaiset- ja kieliasetukset -valintaikkunan Kielet-välilehden Tekstipalvelut ja syöttökielet -kohdasta Tiedot.

 4. Valitse Tekstipalvelut ja syöttökielet -valintaikkunan Oletuskieli-kohdassa oletuskielenä käytettävä kieli. Siirry sitten Näppäimistön kielen vaihtaminen kielipalkilla -kohtaan.

Jos kieltä, jota haluat käyttää oletuskielenä, ei näy luettelossa, suorita vaiheet 5–7.

Valitsemasi oletuskieli otetaan käyttöön kaikissa tietokoneen tätä asetusta käyttävissä ohjelmissa, mukaan lukien muiden valmistajien ohjelmat.

 1. Valitse Asennetut palvelut -ruudusta Lisää.

 2. Valitse Lisää kieli -valintaikkunan Kieli-luettelosta haluamasi kieli ja valitse OK.

 3. Valitse Oletuskieli-kohdasta kieli, jota haluat käyttää oletuskielenä.

Lisätietoja näppäimistöasettelua koskevasta Ei käytössä -sanomasta on kohdassa Mitä Ei käytössä- tai Ei ole asennettu -sanomat tarkoittavat? Lisätietoja näppäimistöasettelun ottamisesta käyttöön on kohdassa Eri kielten näppäimistöasettelun ottaminen käyttöön.

Sivun alkuun

Lisätietoja

Huomautus    Lisätietoja tekstintarkistuskielen tai saman kielen eri paikallisen version (esimerkiksi englanti (Yhdysvallat) -asetuksen vaihtaminen englanti (Uusi-Seelanti) -asetukseksi) vaihtamisesta on kohdassa Kielten välillä vaihtaminen määrittämällä tekstintarkistuskieli.

Sivun alkuun

Käyttö: Visio 2013, Office Shared 2013, Access 2013, Access 2007, Access 2010, Excel 2013, Excel 2007, Excel 2010, OneNote 2007, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2007, Outlook 2010, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010, Project 2007, Project 2010, Publisher 2013, Publisher 2007, Publisher 2010, Visio 2016 Preview, Visio 2007, Visio 2010, Word 2013, Word 2007, Word 2010, Project 2007 Standard, Project 2010 Standard, Visio 2007 Standard, Visio Standard 2010, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project 2013 StandardOliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli