Kenttäluettelon käyttäminen Pivot-taulukon kenttien järjestämiseen

Kosketustoimintojen opas Kosketustoimintojen opas

Kun olet luonut Pivot-taulukon, näet kenttäluettelon, jossa voit muuttaa taulukon rakennetta lisäämällä ja järjestämällä kenttiä. Lisätietoja Pivot-taulukon tietosarakkeiden lajittelemisesta ja suodattamisesta on artikkeleissa Pivot-taulukon tietojen lajitteleminen ja Pivot-taulukon tietojen suodattaminen.

Kenttäluettelo ilmestyy näkyviin, kun napsautat jotakin Pivot-taulukon kohtaa. Jos olet napsauttanut Pivot-taulukon sisäpuolta, mutta kenttäluettelo ei ole näkyvissä, avaa se seuraavalla tavalla:

  1. Napsauta jotakin Pivot-taulukon kohtaa, niin saat valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut näkyviin.

  1. Valitse Analysoi > Kenttäluettelo.

Kenttäluettelossa on kenttäosa, josta voit valita Pivot-taulukossa näytettävät kentät, ja alueiden osa, jossa voit järjestää kyseiset kentät haluamallasi tavalla.

Vihje    Jos haluat muuttaa tapa, jolla osat näytetään kenttäluettelossa, napsauta Työkalut-painiketta   , ja valitse sitten haluamasi asettelu.

Kenttien lisääminen ja järjestäminen kenttäluettelossa

Voit käyttää Kenttäluettelo-kohdan kenttäosaa, kun haluat lisätä kenttiä Pivot-taulukkoon:

  • Valitse kentän nimen vieressä oleva valintaruutu, jos haluat sijoittaa kentän kenttäluettelon oletusalueelle.

Yleensä kentät, joilla ei ole lukuarvoja, lisätään Rivit-alueeseen, kentät, joissa on lukuarvoja, lisätään Arvot-alueeseen, ja Online Analytical Processing (OLAP) -päivämäärä ja aikahierarkiat lisätään Sarakkeet-alueeseen.

Voit käyttää kenttäluettelon alueiden osaa, kun haluat järjestää kentät haluamaasi järjestykseen vetämällä ne alueesta toiseen.

Eri alueisiin sijoittamasi kentät näkyvät Pivot-taulukossa seuraavasti:

  • Suodattimet-alueen kentät näkyvät ylätason raporttisuodattimina Pivot-taulukon yläpuolella seuraavasti:

  • Sarakkeet-alueen kentät näkyvät Sarakeotsikot-kohdassa Pivot-taulukon yläosassa seuraavasti:

Kenttien hierarkiasta riippuen sarakkeet voivat olla ylemmän tason sarakkeiden sisällä.

  • Rivit-alueen kentät näkyvät Riviotsikot-kohdassa Pivot-taulukon vasemmalla puolella seuraavasti:

Kenttien hierarkiasta riippuen rivit voivat olla ylemmän tason rivien sisällä.

  • Arvot-alueen kentät näkyvät yhteenvedettyinä lukuarvoina Pivot-taulukossa seuraavasti:

Jos alueella on enemmän kuin yksi kenttä, voit muuttaa kenttien järjestystä vetämällä ne haluamiisi paikkoihin. Jos haluat poistaa jonkin Pivot-taulukon kentän, vedä se alueiden osan ulkopuolelle.

Lisätietoja Pivot-taulukoista

Käyttö: Excel 2013Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli