Kenttäluettelon käyttäminen Pivot-taulukon kenttien järjestämiseen

Kun olet luonut Pivot-taulukon, näet kenttäluettelon, jossa voit muuttaa taulukon rakennetta lisäämällä ja järjestämällä kenttiä. Lisätietoja Pivot-taulukon tietosarakkeiden lajittelemisesta ja suodattamisesta on artikkeleissa Pivot-taulukon tietojen lajitteleminen ja Pivot-taulukon tietojen suodattaminen.

Kenttäluettelo ilmestyy näkyviin, kun napsautat jotakin Pivot-taulukon kohtaa. Jos olet napsauttanut Pivot-taulukon sisäpuolta, mutta kenttäluettelo ei ole näkyvissä, avaa se seuraavalla tavalla:

  1. Napsauta jotakin Pivot-taulukon kohtaa, niin saat valintanauhan Pivot-taulukkotyökalut näkyviin.Pivot-taulukkotyökalut

  2. Valitse Analysoi > Kenttäluettelo.

Analysoi-välilehden Kenttäluettelo-painike

Kenttäluettelossa on kenttäosa, josta voit valita Pivot-taulukossa näytettävät kentät, ja alueiden osa, jossa voit järjestää kyseiset kentät haluamallasi tavalla.

Kenttäluettelo, jossa näkyy kenttäosa ja alueiden osa

Vihje  Jos haluat muuttaa tapa, jolla osat näytetään kenttäluettelossa, napsauta Työkalut-painiketta   Kenttäluettelon Työkalut-painike, ja valitse sitten haluamasi asettelu.

Kenttäluettelon Työkalut-valikko

Kenttien lisääminen ja järjestäminen kenttäluettelossa

Voit käyttää Kenttäluettelo-kohdan kenttäosaa, kun haluat lisätä kenttiä Pivot-taulukkoon:

  • Valitse kentän nimen vieressä oleva valintaruutu, jos haluat sijoittaa kentän kenttäluettelon oletusalueelle.

    Yleensä kentät, joilla ei ole lukuarvoja, lisätään Rivit-alueeseen, kentät, joissa on lukuarvoja, lisätään Arvot-alueeseen, ja Online Analytical Processing (OLAP) -päivämäärä ja aikahierarkiat lisätään Sarakkeet-alueeseen.

Voit käyttää kenttäluettelon alueiden osaa, kun haluat järjestää kentät haluamaasi järjestykseen vetämällä ne alueesta toiseen.

Eri alueisiin sijoittamasi kentät näkyvät Pivot-taulukossa seuraavasti:

  • Suodattimet-alueen kentät näkyvät ylätason raporttisuodattimina Pivot-taulukon yläpuolella seuraavasti:

Suodatin-alueen kenttä

  • Sarakkeet-alueen kentät näkyvät Sarakeotsikot-kohdassa Pivot-taulukon yläosassa seuraavasti:

Sarakkeet-alueen kenttä

Kenttien hierarkiasta riippuen sarakkeet voivat olla ylemmän tason sarakkeiden sisällä.

  • Rivit-alueen kentät näkyvät Riviotsikot-kohdassa Pivot-taulukon vasemmalla puolella seuraavasti:

Rivit-alueen kenttä

Kenttien hierarkiasta riippuen rivit voivat olla ylemmän tason rivien sisällä.

  • Arvot-alueen kentät näkyvät yhteenvedettyinä lukuarvoina Pivot-taulukossa seuraavasti:

Arvot-alueen kenttä

Jos alueella on enemmän kuin yksi kenttä, voit muuttaa kenttien järjestystä vetämällä ne haluamiisi paikkoihin. Jos haluat poistaa jonkin Pivot-taulukon kentän, vedä se alueiden osan ulkopuolelle.

Lisätietoja Pivot-taulukoista

Käyttö: Excel 2013Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Vaihda kieli