Kentän tai ryhmän lisääminen, siirtäminen tai poistaminen

Tietolähde, johon tallennetaan kaikki käyttäjien lomakkeeseen syöttämät tiedot, koostuu kentistä ja ryhmistä. Kenttiä ja ryhmiä voidaan verrata kiintolevyyn, jossa on tietoja, ja kansioihin, joihin tiedot on järjestetty. Tietolähteessä käyttäjien lomakkeeseen kirjoittamat tiedot ovat kentissä, ja lomakekentät on järjestetty ryhmiin. Esimerkiksi Nimi-ryhmä voi sisältää etunimen, toisen nimen ja sukunimen kentät.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Toimet ennen aloittamista

Kentän lisääminen

Ryhmän lisääminen

Viittauskentän lisääminen

Viittausryhmän lisääminen

Kentän tai ryhmän siirtäminen toiseen sijaintiin päätietolähteessä

Kentän tai ryhmän poistaminen

Toimet ennen aloittamista

Voit lisätä kenttiä tai ryhmiä vain lomakemallin päätietolähteeseen. Kenttiä tai ryhmiä ei voi lisätä toissijaiseen tietolähteeseen tai tietokantaan, Web-palveluun, aiemmin luotuun XML-rakenne tai XML-asiakirjoihin perustuviin kenttiin tai ryhmiin.

Vihje: Jos näet tämän lukitun kentän kuvakkeen Lukittu kenttäkuvake tai tämän lukitun ryhmän kuvakkeen Lukittu ryhmäkuvake Tietolähde-ruudussa, et voi muokata kyseistä kenttää tai ryhmää.

Jokaisella tietolähteen kentällä tai ryhmällä on oltava yksilöllinen nimi. Jos sinun on käytettävä aiemmin luodun kentän tai ryhmän nimeä toisessa kentässä tai ryhmässä, voit lisätä viittausryhmä tai viittausryhmä lomakemalliin.

Voit päivittää lomakemallia siirtämällä tai poistamalla aiemmin luotuja kenttiä tai ryhmiä tietolähteestä. Voit siirtää tai poistaa vain kenttiä tai ryhmiä, jotka on lisätty päätietolähteeseen. Toissijaisen tietolähteen XML-rakenteeseen, tietokantaan tai Web-palveluun perustuvia kenttiä tai ryhmiä ei voi siirtää tai poistaa.

Huomautus:  Kun poistat kentän ja siihen on sidottu ohjausobjekti, ohjausobjekti ei voi tallentaa tietoja, koska kenttää, johon ne tallennetaan, ei ole enää olemassa. Jos käyttäjät ovat jo täyttäneet lomakemalliisi perustuvia lomakkeita, kentän poistaminen saattaa aiheuttaa tietojen menetyksiä näissä täytetyissä lomakkeissa. Jos poistat kentän ja siihen on sidottu ohjausobjekti, sinun täytyy joko sitoa ohjausobjekti toiseen kenttään tai poistaa myös ohjausobjekti. Ryhmän poistaminen poistaa kaikki ryhmän kentät. Kaikki ohjausobjektit, jotka ovat sidottuja poistetun ryhmän kenttiin, täytyy sitoa toisiin kenttiin tai poistaa.

Sivun alkuun

Kentän lisääminen

Voit lisätä joko osakentän tai määritekentän ryhmään päätietolähteessä. Voit myös lisätä määritekentän aiemmin luotuun osakenttään päätietolähteessä. Et voi kuitenkaan lisätä kenttää määritekenttään.

Kentän lisääminen ryhmään

 1. Jos Tietolähde-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Näkymä-valikossa Tietolähde.

 2. Jos lomakemallisi käyttää useita tietolähteitä, valitse Tietolähde-luettelosta Pää.

 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Tietolähde-tehtäväruudussa ryhmää, johon haluat lisätä kentän, ja valitse sitten pikavalikosta Lisää.

 4. Kirjoita Kentän tai ryhmän lisääminen -valintaikkunan Nimi-ruutuun uuden kentän nimi. Nimien täytyy alkaa aakkosten kirjaimella tai alaviivalla (_). Lisäksi niissä voi olla vain kirjaimia, alaviivoja, pisteitä (.) ja tavuviivoja (-). Nimissä ei voi olla välilyöntejä.

  Käytä nimeä, joka kuvaa kentän sisältöä. Jos sinulla esimerkiksi on kenttä, joka sisältää kulujen yhteissumman, anna kentän nimeksi Kulut.

 5. Valitse Tyyppi-luettelosta Kenttä (osa) tai Kenttä (määrite).

 6. Valitse Tietotyyppi-luettelosta tietotyyppi, jota haluat käyttää kentälle.

  Kenttien tietotyyppien luettelo

  Tietotyyppi:

  Käyttö:

  Teksti

  Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää muotoilematonta tekstiä.

  Rich Text

  Käytä tätä tietotyyppiä osakentälle, joka sisältää muotoiltua tekstiä. Et voi käyttää tätä tietotyyppiä määritekentissä.

  Kokonaisluku

  Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää lukuja ilman desimaaliarvoja.

  Desimaali

  Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää desimaalilukuja tai valuutta-arvoja.

  Tosi tai Epätosi

  Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää tietoja, jotka voivat olla vain toinen kahdesta arvosta.

  Hyperlinkki

  Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää URI-osoitteen (Uniform Resource Identifier), esimerkiksi hyperlinkin tai nimitilan.

  Päivämäärä

  Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää kalenteripäivämäärän.

  Aika

  Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää 24-tuntisen kellonajan.

  Päivämäärä ja kellonaika

  Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää kalenteripäivämäärän ja 24-tuntisen kellonajan.

  Kuva tai tiedostoliite

  Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää binaaritietoja, kuten kuvan tai valokuvan.

  Mukautettu

  Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, jossa on nimitilan määrittämiä mukautettuja tietotyyppejä. Tätä tietotyyppiä käytetään yleensä kentässä tai ryhmässä, joka on sidottu mukautettuun ohjausobjektiin. Tiedon nimitila -valintaruutu on valittuna, kun valitset tämän tietotyypin.

  Tämä taulukko sisältää vain yleisimmät lomakemallissa käytetyt XML-tietotyypit. InfoPathissa voit käyttää mitä tahansa World Wide Web Consortiumin (W3C) suositusten mukaista XML 1.0 -tietotyyppiä. Jos haluat käyttää tietotyyppiä, jota ei ole lueteltu taulukossa, sinun täytyy purkaa lomakemallin lomaketiedostot ja muokata rakennetiedostoa (.xsd). Katso myös -osasta löydät linkkejä, joista saat lisätietoja lomakemallin lomaketiedostojen purkamisesta.

 7. Jos haluat kentän sisältävän alkuarvon, kun käyttäjä avaa lomakkeen ensimmäisen kerran, kirjoita arvo Oletusarvo-ruutuun. Lisätietoja kentän oletusarvon määrittämisestä on Katso myös -osan linkeissä.

 8. Jos haluat muuntaa osakentän toistuvaksi kentäksi, valitse Toistuva-valintaruutu.

 9. Jos haluat, että kentässä on pakko olla arvo, valitse Ei voi olla tyhjä -valintaruutu. Jos valitset tämän valintaruudun, jokainen tähän kenttään sidottu ohjausobjekti, jolla ei ole arvoa, merkitään punaisella tähdellä tai punaisella reunuksella.

Määritekentän lisääminen osakenttään

Koska voit lisätä vain määritekentän osakenttään, Kentän tai ryhmän lisääminen -valintaikkunan Tyyppi-luettelo ei ole käytössä.

 1. Jos Tietolähde-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Näkymä-valikossa Tietolähde.

 2. Jos lomakemallisi käyttää useita tietolähteitä, valitse Tietolähde-luettelosta Pää.

 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Tietolähde-tehtäväruudussa kenttää, johon haluat lisätä kentän, ja valitse sitten pikavalikosta Lisää.

 4. Kirjoita Kentän tai ryhmän lisääminen -valintaikkunan Nimi-ruutuun uuden kentän nimi. Nimien täytyy alkaa aakkosten kirjaimella tai alaviivalla (_). Lisäksi niissä voi olla vain kirjaimia, alaviivoja, pisteitä (.) ja tavuviivoja (-). Nimissä ei voi olla välilyöntejä.

  Käytä nimeä, joka kuvaa kentän sisältöä. Jos sinulla esimerkiksi on kenttä, joka sisältää kulujen yhteissumman, anna kentän nimeksi Kulut.

 5. Valitse Tietotyyppi-luettelosta tietotyyppi, jota haluat käyttää kentälle.

  Kenttien tietotyyppien luettelo

  Tietotyyppi:

  Käyttö:

  Teksti

  Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää muotoilematonta tekstiä.

  Kokonaisluku

  Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää lukuja ilman desimaaliarvoja.

  Desimaali

  Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää desimaalilukuja tai valuutta-arvoja.

  Tosi tai Epätosi

  Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää tietoja, jotka voivat olla vain toinen kahdesta arvosta.

  Hyperlinkki

  Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää URI-osoitteen (Uniform Resource Identifier), esimerkiksi hyperlinkin tai nimitilan.

  Päivämäärä

  Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää kalenteripäivämäärän.

  Aika

  Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää 24-tuntisen kellonajan.

  Päivämäärä ja kellonaika

  Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää kalenteripäivämäärän ja 24-tuntisen kellonajan.

  Kuva tai tiedostoliite

  Käytä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää binaaritietoja, kuten kuvan tai valokuvan.

  Tässä taulukossa luetellaan vain yleisimmät lomakemallissa käytettävät XML-tietotyypit. InfoPathissa voit käyttää mitä tahansa W3C:n suositusten mukaista XML 1.0 -tietotyyppiä. Jos haluat käyttää tietotyyppiä, jota ei ole lueteltu taulukossa, sinun täytyy purkaa lomakemallin lomaketiedostot ja muokata rakennetiedostoa (.xsd). Katso myös -osasta löydät linkkejä, joista saat lisätietoja lomakemallin lomaketiedostojen purkamisesta.

 6. Jos haluat kentän sisältävän alkuarvon, kun käyttäjä avaa lomakkeen ensimmäisen kerran, kirjoita arvo Oletusarvo-ruutuun. Lisätietoja kentän oletusarvon määrittämisestä on Katso myös -osan linkeissä.

 7. Jos haluat muuntaa osakentän toistuvaksi kentäksi, valitse Toistuva-valintaruutu.

 8. Jos haluat, että kentässä on pakko olla arvo, valitse Ei voi olla tyhjä -valintaruutu. Jos valitset tämän valintaruudun, jokainen tähän kenttään sidottu ohjausobjekti, jolla ei ole arvoa, merkitään punaisella tähdellä tai punaisella reunuksella.

Sivun alkuun

Ryhmän lisääminen

 1. Jos Tietolähde-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Näkymä-valikossa Tietolähde.

 2. Jos lomakemallisi käyttää useita tietolähteitä, valitse Tietolähde-luettelosta Pää.

 3. Napsauta Tietolähde-tehtäväruudussa hiiren kakkospainikkeella ryhmää, johon haluat lisätä ryhmän, ja valitse pikavalikosta Lisää.

 4. Kirjoita Kentän tai ryhmän lisääminen -valintaikkunan Nimi-ruutuun uuden ryhmän nimi. Nimien täytyy alkaa aakkosten kirjaimella tai alaviivalla (_). Lisäksi niissä voi olla vain kirjaimia, alaviivoja, pisteitä (.) ja tavuviivoja (-). Nimissä ei voi olla välilyöntejä.

  Käytä nimeä, joka kuvaa ryhmän sisältöä. Jos sinulla esimerkiksi on ryhmä, joka sisältää kulujen eriteltyjä tietoja, anna kentän nimeksi EriteltytKulut.

 5. Tee Tyyppi-luettelossa jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lisätä ryhmän, joka sisältää muita ryhmiä tai kenttiä, valitse Ryhmä.

  • Jos haluat lisätä ryhmän, joka voi sisältää useita kenttäryhmiä, mutta vain yksi näistä kenttäryhmistä näkyy lomakkeen näkymässä, valitse Ryhmä (vaihtoehto).

 6. Jos haluat muuntaa ryhmän toistuvaksi ryhmäksi, valitse Toistuva-valintaruutu.

Sivun alkuun

Viittauskentän lisääminen

Jos haluat käyttää aiemmin luodun kentän nimeä lomakemallin toisessa ryhmässä olevalle kentälle, voit luoda viittauskentän. Kun luot viittauskentän, InfoPath luo lomakemallissa uuden kentän, jonka ominaisuudet on linkitetty alkuperäisen kentän ominaisuuksiin ja jonka ominaisuudet vastaavat alkuperäisen kentän ominaisuuksia, mukaan lukien nimeä ja tietotyyppiä. Molemmista kentistä tulee viittauskenttiä, ja toiseen kenttään tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti toiseen kenttään.

Huomautus: Viittauskentät eivät voi kuulua samaan ryhmään. Viittauskentän voi lisätä vain ryhmään eikä toiseen kenttään.

 1. Jos Tietolähde-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Näkymä-valikossa Tietolähde.

 2. Jos lomakemallisi käyttää useita tietolähteitä, valitse Tietolähde-luettelosta Pää.

 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kenttää, johon haluat uuden viittauskentän viittaavan, ja valitse pikavalikosta Viite.

 4. Valitse Viittauskenttä tai -ryhmä -valintaikkunasta ryhmä, johon haluat uuden viittauskentän kuuluvan.

Sivun alkuun

Viittausryhmän lisääminen

Jos haluat käyttää aiemmin luodun ryhmän nimeä lomakemallin toisessa ryhmässä, voit luoda viittausryhmän. Kun luot viittausryhmän, InfoPath luo lomakemalliin uuden ryhmän, jonka ominaisuudet on linkitetty alkuperäisen ryhmän ominaisuuksiin ja jonka ominaisuudet vastaavat alkuperäisen ryhmän ominaisuuksia. Kaikki ensimmäisen ryhmän kentät kopioidaan viittausryhmään. Molemmista ryhmistä tulee viittausryhmiä, ja kun toiseen ryhmään tai ryhmän kenttiin tehdään muutoksia, toinen ryhmä päivittyy automaattisesti.

Huomautus: Viittausryhmät eivät voi kuulua samaan ryhmään.

 1. Jos Tietolähde-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Näkymä-valikossa Tietolähde.

 2. Jos lomakemallisi käyttää useita tietolähteitä, valitse Tietolähde-luettelosta Pää.

 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ryhmää, johon haluat uuden viittausryhmän viittaavan, ja valitse pikavalikosta Viite.

 4. Valitse Viittauskenttä tai -ryhmä -valintaikkunasta ryhmä, johon haluat uuden viittausryhmän kuuluvan.

Sivun alkuun

Kentän tai ryhmän siirtäminen toiseen sijaintiin päätietolähteessä

 1. Jos Tietolähde-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Näkymä-valikossa Tietolähde.

 2. Jos lomakemallisi käyttää useita tietolähteitä, valitse Tietolähde-luettelosta Pää.

 3. Napsauta Tietolähde-tehtäväruudussa hiiren kakkospainikkeella kenttää tai ryhmää, jonka haluat siirtää, ja tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat järjestää kentän tai ryhmän uudelleen sen nykyisessä sijainnissa, valitse pikavalikosta Siirrä ylös tai Siirrä alas.

  • Jos haluat siirtää kentän tai ryhmän uuteen kenttään tai ryhmään, valitse pikavalikosta Siirrä ja valitse sitten Kentän tai ryhmän siirtäminen -valintaikkunasta uusi sijainti kentälle tai ryhmälle.

Sivun alkuun

Kentän tai ryhmän poistaminen

Huomautus: Kentän tai ryhmän poistaminen aiheuttaa virheen lomakemallin kaikissa ohjausobjekteissa, jotka on sidottu kyseiseen kenttään tai ryhmään. Lisäksi jos käyttäjät ovat jo täyttäneet lomakemalliisi perustuvia lomakkeita, kentän tai ryhmän poistaminen saattaa aiheuttaa tietojen menetyksiä näissä täytetyissä lomakkeissa.

 1. Jos Tietolähde-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Näkymä-valikossa Tietolähde.

 2. Jos lomakemallisi käyttää useita tietolähteitä, valitse Tietolähde-luettelosta Pää.

 3. Napsauta poistettavaa kenttää tai ryhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Poista.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×