Kentän lisääminen lomakkeeseen tai raporttiin

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Voit lisätä lomakkeeseen tai raporttiin nopeasti kenttiä käyttämällä Kenttäluetteloa. Kun kaksoisnapsautat kenttää Kenttäluettelossa (tai kun vedät kentän luettelosta lomakkeeseen tai raporttiin), Microsoft Access 2010 luo automaattisesti kentän näyttävän ohjausobjektin, esimerkiksi muokkausruudun tai valintaruudun, ja sitoo sen jälkeen ohjausobjektin kyseiseen kenttään.

Jos sinulla ei ole lomaketta tai raporttia, johon kentän voisi lisätä, pääset alkuun kohdan Johdanto lomakkeisiin tai Johdanto raportteihin avulla.

Toimintaohjeet

Kentän lisääminen lomakkeeseen tai raporttiin käyttämällä Kenttäluettelo-ruutua

Lisätietoja Kenttäluettelo-ruudusta

Kentän lisääminen lomakkeeseen tai raporttiin ilman Kenttäluettelo-ruutua

Kentän lisääminen lomakkeeseen tai raporttiin käyttämällä Kenttäluettelo-ruutua

 1. Napsauta muutettavaa lomaketta tai raporttia siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Asettelunäkymä tai Rakennenäkymä.

  Jos näytössä ei näy Kenttäluetteloa, tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmästä Lisää aiemmin luodut kentät.
   TAI

  • Paina ALT+F8.

 2. Etsi Kenttäluettelosta lisättävän kentän sisältävä taulukko. Voit näyttää tai piilottaa kenttien luettelon kussakin taulukossa napsauttamalla taulukon nimen vieressä olevaa plus- (+) tai miinusmerkkiä (-).

  Huomautus: Jos tietokanta ei sisällä taulukoita, Kenttäluettelo on tyhjä.

 3. Kun olet löytänyt lisättävän kentän, lisää se lomakkeeseen tai raporttiin tekemällä jokin seuraavista toimista:

  • Kaksoisnapsauta kenttää.

  • Vedä kenttä Kenttäluettelosta lomakkeeseen tai raporttiin.

  • Pidä CTRL-näppäintä alhaalla ja napsauta useita kenttiä ja vedä sitten ne kaikki lomakkeeseen tai raporttiin yhtä aikaa.

   Huomautus: Tätä tapaa voidaan käyttää vain Kenttäluettelon Tämän näkymän käytettävissä olevat kentät -osan kenttiä varten.

  • Voit lisätä kenttäalueen Kenttäluettelosta lomakkeeseen tai raporttiin tekemällä seuraavat toimet:

  • Napsauta alueen ensimmäistä kenttää.

  • Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna ja napsauta alueen viimeistä kenttää.

   Access valitsee napsauttamasi kentät sekä kaikki niiden välissä olevat kentät.

  • Vedä kaikki valitut kentät lomakkeeseen tai raporttiin.

   Huomautus:  Tätä tapaa voidaan käyttää vain Kenttäluettelon Tämän näkymän käytettävissä olevat kentät -osan kenttiä varten.

 4. Access luo sopivan ohjausobjektin kunkin kentän näyttämistä varten ja sitoo myös ohjausobjektin kyseiseen kenttään. Lisäksi Access luo ohjausobjektia varten liitetyn selitteen. Jos haluat muokata selitettä, valitse se napsauttamalla sitä kerran ja siirrä sitten kohdistin selitteeseen napsauttamalla selitettä uudelleen. Sen jälkeen voit muokata selitettä samalla tavalla kuin asiakirjan tekstiä.

 5. Jos haluat, että kenttä näytetään erilaisessa ohjausobjektissa kuin Accessin automaattisesti luoma ohjausobjekti, voit vaihtaa ohjausobjektin lajin toiseksi. Ohjausobjektin laji voidaan kuitenkin muuttaa vain kentälle sopivaksi lajiksi. Esimerkiksi yhdistelmäruutu voidaan muuttaa muokkausruuduksi tai luetteloruuduksi, mutta yhdistelmäruutua ei voida muuttaa komentopainikkeeksi.

Ohjausobjektin muuttaminen toista lajia olevaksi ohjausobjektiksi

Huomautus:  Toiminto ei koske verkko-objekteja (objekteja, jotka on suunniteltu yhteensopiviksi Julkaisu Accessin palveluihin -ominaisuuden kanssa).

 1. Avaa lomake tai raportti rakennenäkymään napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella siirtymisruudussa ja valitsemalla sitten Rakennenäkymä Painikkeen kuva .

 2. Napsauta muutettavaa ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Muuta.

  Jos Muuta-valikkovaihtoehto ei ole käytettävissä, kenttää varten sopivia ohjausobjektilajeja ei ole. Muussa tapauksessa näyttöön tulee ohjausobjektilajien luettelo.

 3. Vaihda ohjausobjektin laji napsauttamalla jotakin käytettävissä olevista ohjausobjektilajeista.

  Ohjausobjekti pysyy sidottuna kenttään, mutta sinun on ehkä määritettävä joitakin sen ominaisuuksista, jotta saisit uuden ohjausobjektilajin toimimaan haluamallasi tavalla. Voit tuoda ohjausobjektin ominaisuusikkunan näyttöön valitsemalla ohjausobjektin napsauttamalla ja painamalla sitten F4-näppäintä.

Sivun alkuun

Lisätietoja Kenttäluettelo-ruudusta

Seuraavista vihjeistä saattaa olla hyötyä, kun lisäät lomakkeeseen tai raporttiin kenttiä Kenttäluettelon avulla. Tuo Kenttäluettelo näyttöön avaamalla lomake tai raportti asettelunäkymään tai rakennenäkymään ja painamalla sitten ALT+F8.

 • Jos lomakkeen tai raportin Tietuelähde-ominaisuus on tyhjä ja vedät kentän Kenttäluettelosta lomakkeeseen tai raporttiin, Access täyttää lomakkeen tai raportin Tietuelähde-ominaisuuden automaattisesti puolestasi.

 • Jos lomakkeen tai raportin Tietuelähde-ominaisuus on SELECT-lause tai taulukon nimi, voit valita Kenttäluettelon näyttötilaksi jommankumman seuraavista kahdesta tilasta:

  • Kaikki tietokantakentät    Näyttää Tämän näkymän käytettävissä olevat kentät -osan, Yhteydessä olevien taulukoiden käytettävissä olevat kentät -osan (jos tällaisia taulukoita on olemassa) ja Muiden taulukoiden käytettävissä olevat kentät -osan (jos tällaisia taulukoita on olemassa).

  • Vain tietuelähteen kentät    Näyttää vain Tämän näkymän käytettävissä olevat kentät -osan.

   Jos haluat siirtyä tilasta toiseen, valitse Kenttäluettelon yläosassa joko Näytä vain nykyisen tietuelähteen kentät tai Näytä kaikki taulukot.

   Huomautus: Jos olet määrittänyt lomakkeen tai raportin Tietuelähde-ominaisuuden arvoksi tallennetun kyselyn, Kenttäluettelossa näkyy vain Tämän näkymän käytettävissä olevat kentät -osa (Kenttäluettelon yläosassa ei ole Näytä kaikki taulukot -vaihtoehtoa). Jos haluat muokata tietuelähdettä, napsauta hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa kenttää ja valitse sitten Muokkaa tietuelähdettä.

 • Jos olet määrittänyt lomakkeen tai raportin Tietuelähde-ominaisuuden arvoksi taulukon ja vedät sen jälkeen kentän Kenttäluettelon Yhteydessä olevien taulukoiden käytettävissä olevat kentät -osasta lomakkeeseen tai raporttiin, Access muuttaa lomakkeen tai raportin Tietuelähde-ominaisuuden arvoksi lisättävän kentän sisältävän SELECT-lauseen. Jos Access ei pysty määrittämään, kuinka taulukot yhdistetään, näyttöön tulee Yhteyden valitseminen -valintaikkuna, jonka avulla voit valita sopivan yhteyden.

 • Jos vedät kentän Kenttäluettelon Muiden taulukoiden käytettävissä olevat kentät -osasta lomakkeeseen tai raporttiin, näyttöön tulee Yhteyden määrittäminen -valintaikkuna. Määritä tämän valintaikkunan avulla toisen taulukon ja lomakkeen tai raportin tietuelähteen välinen yhteys. Jos et ole varma, mitä kenttiä tähän valintaikkunaan pitäisi syöttää, voit valita Peruuta ja tutkia sen jälkeen taulukoiden yhteyksiä.

  Lisätietoja yhteyksistä on kohdissa Taulukoiden yhteyksien opas ja Yhteyden luominen, muokkaaminen tai poistaminen.

  On mahdollista, että Kenttäluettelon Muiden taulukoiden käytettävissä olevat kentät -osan kenttä on epäsuorasti yhteydessä lomakkeen tai raportin tietuelähteeseen Yhteydessä olevien taulukoiden käytettävissä olevat kentät -osan jonkin taulukon kautta. Tällaisessa tapauksessa kentän vetäminen jostakin yhteydessä olevasta taulukosta lomakkeeseen tai raporttiin saattaa aiheuttaa sen, että yksi tai useita taulukoita siirtyy Muiden taulukoiden käytettävissä olevat kentät -osasta Yhteydessä olevien taulukoiden käytettävissä olevat kentät -osaan.

 • Jos lomakkeen tai raportin tietuelähde on SELECT-lause tai tallennettu kysely, voit katsella ja muokata tietuelähdettä kyselyn muodostimessa napsauttamalla mitä tahansa Kenttäluettelon kenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Muokkaa tietuelähdettä. Jos tietuelähde on taulukko, tämä komento käynnistää kyselyn muodostimen taulukkoa varten. Access kysyy, haluatko luoda taulukkoon perustuvan kyselyn; valitse Kyllä, jos haluat vaihtaa tietuelähteen kyselyksi, tai Ei, jos haluat jättää tietuelähteen ennalleen.

 • Voit avata taulukon taulukkonäkymään valitsemalla taulukon nimen vieressä Muokkaa taulukkoa tai napsauttamalla taulukon nimeä hiiren kakkospainikkeella Kenttäluettelossa ja valitsemalla sitten Avaa taulukko taulukkonäkymässä.

 • Tekemällä asiakastietokannassa seuraavat toimet voit lisätä Kenttäluettelon avulla taulukkoon Hakukenttä:

  Huomautus:  Toiminto ei koske taulukoita verkkotietokannoissa (tietokannat, jotka on suunniteltu yhteensopiviksi Julkaisu Accessin palveluihin -ominaisuuden kanssa).

 • Valitse sen taulukon vieressä Muokkaa taulukkoa, johon haluat lisätä hakukentän.

  Taulukko näkyy taulukkonäkymässä.

 • Vedä Kenttäluettelosta kenttä taulukkonäkymään.

 • Ohjattu hakukentän luominen käynnistyy. Noudata ohjatun toiminnon ohjeita. Valitse viimeisellä sivulla Valmis.

 • Voit irrottaa Kenttäluettelon Accessin oikealta puolelta siirtämällä osoittimen Kenttäluettelon otsikkoriville ja pitämällä sitä siinä, kunnes se muuttuu siirto-osoittimeksi Siirto-osoitin , ja vetämällä sitten Kenttäluettelon vasemmalle. Voit sijoittaa luettelon mihin tahansa paikkaan käsittelyalueessa tai voit kiinnittää sen käsittelyalueen vasemmalle puolelle vetämällä sen kokonaan vasemmalle.

Sivun alkuun

Kentän lisääminen lomakkeeseen tai raporttiin ilman Kenttäluettelo-ruutua

Yleensä Kenttäluettelon käyttäminen on helpoin tapa lisätä kenttä lomakkeeseen tai raporttiin. Voit kuitenkin lisätä kentän myös luomalla ensin ohjausobjektin ja sitomalla sen kenttään. Seuraavassa kerrotaan, kuinka se tehdään.

 1. Napsauta lomaketta tai raporttia siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Asettelunäkymä tai Rakennenäkymä.

  Ohjattu ohjausobjektien luominen    Ohjatun ohjausobjektien luomisen avulla voidaan luoda komentopainikkeita, luetteloruutuja, alilomakkeita, yhdistelmäruutuja ja vaihtoehtoryhmiä. Ohjattu ohjausobjektien luominen kysyy joukon ohjausobjektin ulkoasuun ja toimintaan liittyviä kysymyksiä sekä luo sen jälkeen ohjausobjektin ja määrittää sen ominaisuudet vastaustesi perusteella. Napsauta Rakenne-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä ohjausobjektivalikoiman vieressä olevaa alanuolta. Jos Käytä ohjattua ohjausobjektien luomista -kohta ei ole korostettuna, korosta se napsauttamalla sitä.

  Painikkeen kuva

  Jos haluat mieluummin luoda ohjausobjekteja ilman ohjattujen toimintojen apua, poista Käytä ohjattua ohjausobjektien luomista -kohdan valinta napsauttamalla sitä.

  Painikkeen kuva

 2. Valitse Rakenne-välilehden ohjausobjektivalikoimasta lisättävän ohjausobjektin lajia vastaava työkalu.

  Saat työkalun nimen selville siirtämällä osoittimen sen päälle. Työkalun nimi tulee näkyviin.

 3. Napsauta lomakkeessa tai raportissa kohtaa, johon haluat sijoittaa ohjausobjektin.

 4. Jos valitsit Käytä ohjattua ohjausobjektien luomista ja ohjausobjektiin, jonka aiot sijoittaa, liittyy ohjattu toiminto, ohjattu toiminto käynnistyy ja käy läpi ohjausobjektin asetukset.

 5. Jos et onnistu sijoittamaan ohjausobjektia täysin oikeaan paikkaan ensimmäisellä yrityksellä, voit siirtää sitä tekemällä seuraavat toimet:

  1. Valitse ohjausobjekti napsauttamalla sitä. Jos ohjausobjektiin liittyy selite, valitse myös selite pitämällä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauttamalla sitten selitettä.

  2. Siirrä osoitin ohjausobjektin päälle ja pidä sitä siinä, kunnes se muuttuu siirto-osoittimeksi Siirto-osoitin .

  3. Napsauta ohjausobjektia ja vedä se haluamaasi kohtaan.

Jos käytät ohjattua ohjausobjektien luomista, siinä saattaa olla vaiheita, jotka auttavat sitomaan ohjausobjektin kenttään. Jos ohjattu toiminto ei sido ohjausobjektia kenttään ja ohjausobjekti on lajiltaan sellainen, että se voi näyttää tietoja (esimerkiksi muokkausruutu tai yhdistelmäruutu), kirjoita kentän nimi tai lauseke ohjausobjektin Ohjausobjektin lähde -ominaisuuteen, jotta tiedot näkyisivät ohjausobjektissa. Sido ohjausobjekti kenttään tekemällä seuraavat toimet.

 1. Tuo ohjausobjektin ominaisuusikkuna näyttöön napsauttamalla ohjausobjektia ja painamalla sen jälkeen F4-näppäintä.

 2. Napsauta ominaisuusikkunan Tiedot-välilehden Ohjausobjektin lähde -ominaisuuden vieressä olevaa alanuolipainiketta ja valitse kenttä, jonka haluat näkyvän ohjausobjektissa. Voit myös kirjoittaa lausekkeen Ohjausobjektin lähde -ruutuun.

  Lisätietoja lausekkeista on artikkelissa Lausekkeen luominen.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×