Kappaleiden sisentäminen

Sisennys määrittää kappaleen etäisyyden vasemmasta tai oikeasta reunuksesta. Voit suurentaa ja pienentää yksittäisen kappaleen tai kappalejoukon sisennystä reunusten sisällä. Voit myös luoda negatiivisen sisennyksen, joka vetää kappaletta ulospäin kohti vasenta reunusta. Voit myös luoda riippuvan sisennyksen, jossa kappaleen ensimmäistä riviä ei ole sisennetty, mutta kaikki muut rivit on sisennetty.

Kappaleiden sisennykset ja sivun reunukset

1. Sivun reunukset

2. Sisennys

Lisätietoja uudelleen käytettäviä muotoiluja sisältävien tyylien luomisesta on kohdassa Uuden pikatyylin luominen.

Sisältö

Kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

Kokonaisen kappaleen vasemman sisennyksen suurentaminen tai pienentäminen

Kokonaisen kappaleen oikean sisennyksen suurentaminen tai pienentäminen

Sisennyksen asettaminen sarkaimella

Kappaleen muiden kuin ensimmäisen rivin sisentäminen

Negatiivisen sisennyksen luominen

Kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

Teksti, jonka ensimmäinen rivi on sisennetty

 1. Napsauta sen rivin edessä, jonka haluat sisentää.

 2. Napsauta Sivun asettelu -välilehdessä Kappale-valintaikkunan avainta ja valitse Sisennykset ja välit -välilehti.

  Kappale-valintaikkunan avain

 3. Valitse Sisennys-kohdan Mukautettu-luettelosta Ensimmäinen rivi ja määritä Sisennys-ruudussa, kuinka paljon haluat sisentää ensimmäistä riviä.

  Huomautus: Word sisentää kappaleen ja kaikkien tämän jälkeen kirjoittamiesi kappaleiden ensimmäisen rivin. Ennen valittua kappaletta olevat kappaleet on kuitenkin sisennettävä manuaalisesti tällä samalla menetelmällä.

Sivun alkuun

Kokonaisen kappaleen vasemman sisennyksen suurentaminen tai pienentäminen

 1. Valitse kappale, jonka sisennystä haluat pienentää.

 2. Lisää tai vähennä kappaleen vasenta sisennystä napsauttamalla Sivun asettelu -välilehdessä Kappale-ryhmän Vasen sisennys -ruudun nuolia.

Sivun alkuun

Kokonaisen kappaleen oikean sisennyksen suurentaminen tai pienentäminen

 1. Valitse kappale, jonka sisennystä haluat pienentää.

 2. Lisää tai vähennä kappaleen oikeaa sisennystä napsauttamalla Sivun asettelu -välilehdessä Kappale-ryhmän Oikea sisennys -ruudun nuolia.

Sivun alkuun

Sisennyksen asettaminen sarkaimella

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Wordin asetukset.

 2. Valitse Oikeinkirjoitus.

 3. Valitse Automaattisen korjauksen asetukset -kohdasta Automaattisen korjauksen asetukset ja valitse Automaattinen korjaus kirjoitettaessa -välilehti.

 4. Valitse Määritä vasen sisennys ja ensimmäisen rivin sisennys sarkaimilla ja askelpalauttimella -valintaruutu.

 5. Sisennä kappaleen ensimmäinen rivi napsauttamalla hiiripainiketta rivin edessä.

  Sisennä koko kappale napsauttamalla hiiripainiketta minkä tahansa muun kuin ensimmäisen rivin edessä.

 6. Paina SARKAINTA.

Huomautus: Poista sisennys painamalla ASKELPALAUTINTA, ennen kuin siirrät kohdistinta. Voit myös napsauttaa pikatyökalurivin Kumoa-painiketta.

Sivun alkuun

Kappaleen muiden kuin ensimmäisen rivin sisentäminen

Teksti, jossa on riippuva sisennys

 1. Valitse kappale, jonka rivit ensimmäistä riviä lukuun ottamatta haluat sisentää (niin sanottu riippuva sisennys).

 2. Vedä vaakasuoralla viivaimella Riippuva sisennys-merkki paikkaan, josta haluat aloittaa sisennyksen.

  Lisätään myöhemmin

  Jos et näe vaakasuuntaista viivainta asiakirjan yläreunassa, napsauta pystysuoran vierityspalkin yläreunassa olevaa Näytä viivain -painiketta.

Riippuvan sisennyksen asettaminen tarkkoja mittoja käyttämällä

Jos haluat asettaa riippuvan sisennyksen määrän tarkemmin, voit käyttää Sisennykset ja välit-välilehden asetuksia.

 1. Napsauta Sivun asettelu -välilehdessä Kappale-valintaikkunan avainta ja valitse Sisennykset ja välit -välilehti.

  Kappale-valintaikkunan avain

 2. Valitse Sisennys-kohdan Mukautettu-luettelosta Riippuva ja määritä riippuvan sisennyksen määrä Sisennys-ruudussa.

Sivun alkuun

Negatiivisen sisennyksen luominen

Teksti, jossa on negatiivinen sisennys

 1. Valitse teksti tai kappale, jonka haluat jatkuvan vasempaan reunukseen.

 2. Napsauta Sivun asettelu -välilehdessä Kappale-ryhmän Vasen sisennys -ruudun alanuolta.

  Napsauta alanuolta niin kauan, kunnes valittu teksti asettuu haluamaasi paikkaan vasemmassa reunuksessa.

Sivun alkuun

Jaa Facebook Facebook Twitter Twitter Sähköposti Sähköposti

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×