Kaavojen uudelleenlaskenta Power Pivotissa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Kun käsittelet tietoja Power Pivotissa, joudut ehkä ajoittain päivittämään lähdetiedot, laskemaan laskettuihin sarakkeisiin määrittämäsi kaavat uudelleen tai varmistamaan, että Pivot-taulukon tiedot ovat ajan tasalla. 

Tässä ohjeaiheessa selitetään tietojen päivittämisen ja uudelleenlaskemisen välinen ero, luodaan yleiskatsaus uudelleenlaskennan käynnistämiseen ja kuvataan uudelleenlaskennan hallinta-asetukset.

Tietojen päivittämisen ja tietojen uudelleenlaskennan ero

Power Pivot käyttää sekä tietojen päivittämistä että uudelleenlaskentaa:

Tietojen päivittäminen tarkoittaa viimeisimpien tietojen noutamista ulkoisista tietolähteistä. Power Pivot ei havaitse ulkoisten tietolähteiden muutoksia automaattisesti, mutta tiedot voidaan päivittää manuaalisesti Power Pivot -ikkunasta tai automaattisesti, jos työkirja jaetaan SharePoint-sivustossa.

Uudelleenlaskenta tarkoittaa työkirjan kaikkien kaavoja sisältävien sarakkeiden, taulukoiden, kaavioiden ja pivot-taulukoiden päivittämistä. Koska kaavan uudelleenlaskenta vaatii suorituskykyä, on tärkeää ymmärtää kuhunkin laskutoimitukseen liittyvät riippuvuussuhteet.

Tärkeää: Työkirjaa ei saa tallentaa tai julkaista, ennen kuin siinä olevat kaavat on laskettu uudelleen.

Manuaalinen ja automaattinen uudelleenlaskenta

Oletusarvon mukaan Power Pivot suorittaa laskutoimitukset automaattisesti uudelleen aina tarvittaessa sekä optimoi käsittelyn vaatiman ajan. Vaikka uudelleenlaskenta voi kestää, se on tärkeä tehtävä, koska uudelleenlaskennan aikana tarkistetaan sarakkeiden riippuvuudet ja käyttäjälle ilmoitetaan, jos sarake on muuttunut, tiedot ovat virheelliset tai aiemmin toimineessa kaavassa on ilmennyt virhe. Voit kuitenkin luopua tarkistuksesta ja vain päivittää laskutoimitukset manuaalisesti, varsinkin jos käsittelet monimutkaisia kaavoja tai erittäin suuria tietomääriä ja haluat hallita päivitysten ajoitusta.

Sekä manuaalisella että automaattisella uudelleenlaskennalla on etunsa. On kuitenkin erittäin suositeltavaa käyttää automaattista uudelleenlaskentatilaa. Tässä tilassa Power Pivot -metatiedot pysyvät synkronoituina ja tietojen poistamisesta, nimien tai tietotyyppien muuttumisesta tai riippuvuuksien puuttumisesta ei aiheudu ongelmia.  

Automaattisen uudelleenlaskennan käyttäminen

Automaattista uudelleenlaskentatilaa käytettäessä kaikki tietoihin tehdyt muutokset, jotka muuttavat jonkun kaavan tulosta, käynnistävät koko kyseisen kaavan sisältävän sarakkeen uudelleenlaskennan. Seuraavat muutokset edellyttävät aina kaavojen uudelleenlaskentaa:

 • Ulkoisten tietolähteiden arvot on päivitetty.

 • Kaavan määritys on muuttunut.

 • Kaavassa viitattujen taulukoiden tai sarakkeiden nimet ovat muuttuneet.

 • Taulukoiden välisiä suhteita on lisätty, muokattu tai poistettu.

 • Uusia mittayksiköitä tai laskettuja sarakkeita on lisätty.

 • Työkirjassa oleviin muihin kaavoihin on tehty muutoksia, jolloin sarakkeet tai laskutoimitukset, jotka riippuvat kyseisestä laskutoimituksesta, on päivitettävä.

 • Rivejä on lisätty tai poistettu.

 • Olet käyttänyt suodatinta, joka edellyttää kyselyn suorittamista tietojoukon päivittämiseksi. Suodatinta on käytetty joko kaavassa tai pivot-taulukon tai -kaavion osana.

Manuaalisen uudelleenlaskennan käyttäminen

Voit käyttää manuaalista uudelleenlaskentaa, jos haluat suorittaa laskentakaavan vasta, kun olet valmis. Manuaalinen tila on hyödyllinen varsinkin seuraavissa tilanteissa:

 • Suunnittelet kaavaa mallin avulla ja haluat muuttaa kaavassa käytettävien sarakkeiden ja taulukoiden nimiä ennen kaavan tarkistamista.

 • Tiedät, että jotkin työkirjan tiedot ovat muuttuneet, mutta työskentelet parhaillaan sellaisen sarakkeen parissa, joka ei ole muuttunut, ja haluat sen vuoksi lykätä uudelleenlaskentaa myöhemmäksi.

 • Käsittelet työkirjaa, jolla on useita riippuvuuksia, ja haluat lykätä uudelleenlaskentaa, kunnes olet varma, että kaikki tarpeelliset muutokset on tehty.

Huomaa, että kun työkirja on manuaalisessa laskentatilassa, Power Pivot Microsoft Excel 2013:ssa ei suorita mitään kaavojen tarkistuksia. Tästä seuraa, että

 • jokainen työkirjaan lisätty uusi kaava merkitään virheen sisältäväksi

 • uusissa lasketuissa sarakkeissa ei näy tuloksia.

Työkirjan määrittäminen manuaalista uudelleenlaskentaa varten

 1. Valitse Power Pivotrakenne> laskutoimitukset> Laskenta-asetukset> Manuaalinen laskentatila.

 2. Jos haluat laskea kaikki taulukot uudelleen, valitse Laskenta-asetukset> Laske nyt.

  Työkirjan kaavoista tarkistetaan virheet, ja mahdolliset uudet tulokset päivittyvät taulukoihin. Tietojen ja laskentojen määrän mukaan työkirja saattaa siirtyä hetkeksi vastaamattomaan tilaan.

Tärkeää: Ennen työkirjan julkaisemista laskentatila on aina muutettava takaisin automaattiseksi. Näin estetään ongelmat kaavojen suunnittelun aikana.

Uudelleenlaskennan vianmääritys

Riippuvuudet

Jos sarake on riippuvainen toisesta sarakkeesta ja toisen sarakkeen tiedot muuttuvat jollakin tavalla, kaikki liittyvät sarakkeet on ehkä laskettava uudelleen. Aina kun Power Pivot -työkirjaan tehdään muutoksia, Power Pivot Microsoft Excel 2013:ssa määrittää uudelleenlaskennan tarpeen suorittamalla olemassa olevien Power Pivot -tietojen analyysin ja toteuttaa päivityksen tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. 

Oletetaan, että sinulla on taulukko, Myynti, joka liittyy taulukoiden tuote - ja ProductCategory; ja kaavat myyntitaulukon riippuvat sekä ja muiden taulukoiden välille. Tuotteen tai ProductCategory -taulukot muutoksia aiheuttaa kaikkien lasketun sarakkeen Myynti -taulukon uudelleenlaskennan. Tämä on järkevää, kun mietit voi olla kaavoja, jotka koota myynti luokittain tai tuotteen mukaan. Tämän vuoksi varmistaa, että tulokset ovat oikein; tietoihin perustuvien kaavat lasketaan uudelleen.

Power Pivot laskee taulukon aina kokonaan uudelleen, koska täydellinen uudelleenlaskenta on tehokkaampi tapa kuin muuttuneiden arvojen tarkistaminen erikseen. Uudelleenlaskennan käynnistävät muutokset voivat olla merkittäviä, kuten sarakkeen poistaminen, sarakkeen numeerisen tietotyypin muuttaminen tai uuden sarakkeen lisääminen. Myös pienet muutokset, kuten sarakkeen nimen muuttaminen, voivat käynnistää uudelleenlaskennan. Tämä johtuu siitä, että sarakkeiden nimiä käytetään kaavoissa tunnisteina.

Joissakin tapauksissa Power Pivot voi määrittää, että sarakkeiden voit sulkea pois uudelleenlaskenta. Esimerkiksi jos sinulla on kaava, joka hakee arvon, kuten [Product väri]tuotteet -taulukosta ja sarake, joka on muutettu on Myynti -taulukon [määrä] , kaava ei tarvitse uudelleen, vaikka Myynti ja tuotteiden taulukot ovat yhteydessä toisiinsa. Jos sinulla on kaikki kaavat, jotka perustuvat Myynti [määrä], uudelleenlaskennan ei tarvita.

Riippuvaisten sarakkeiden uudelleenlaskentajärjestys

Riippuvuudet lasketaan ennen uudelleenlaskentaa. Jos työkirjassa on useita sarakkeita, jotka ovat riippuvaisia toisistaan, Power Pivot seuraa riippuvuusketjua. Näin varmistetaan, että sarakkeet käsitellään oikeassa järjestyksessä ja mahdollisimman nopeasti.

Tapahtumat

Toiminnot, jotka laskevat tietoja uudelleen tai päivittävät tietoja, suoritetaan tapahtumina. Tämä tarkoittaa sitä, että jos jonkin päivitystoiminnon osan suorittaminen epäonnistuu, jäljellä olevat toiminnot palautetaan. Näin varmistutaan, etteivät tiedot jää osittain käsiteltyyn tilaan. Et voi hallita tapahtumia samalla tavalla kuin niitä hallitaan relaatiotietokannassa tai luoda tarkistuspisteitä.

Muuttuvien funktioiden uudelleenlaskenta

Eräillä funktioilla, kuten NOW, RAND ja TODAY, ei ole vakioarvoa. Suorituskykyongelmien välttämiseksi kyselyn suorittaminen tai suodattaminen ei yleensä aiheuta kyseisten funktioiden uudelleenlaskentaa, jos niitä käytetään lasketussa sarakkeessa. Näiden funktioiden tulokset lasketaan uudelleen vain silloin, kun koko sarake lasketaan uudelleen. Näitä funktioita sisältävät kaavat lasketaan uudelleen esimerkiksi tilanteessa, kun tietoja päivitetään ulkoisesta tietolähteestä tai tietoja muokataan manuaalisesti. Muuttuvat funktiot, kuten NOW, RAND tai TODAY, lasketaan kuitenkin uudelleen aina silloin, kun funktiota käytetään lasketun kentän määrityksessä.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×