Kaavojen luominen laskutoimituksia varten Power Pivotissa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Tässä artikkelissa tarkastellaan perustietoja laskentakaavojen molemmat luomisesta laskettuja sarakkeita ja Power Pivottoimenpiteitä . Jos ole aiemmin käyttänyt DAX, muista kuitata ulos pikaopas: Opi DAX-KIELEN perusteet puolessa tunnissa.

Kaavojen perustiedot

Power Pivotissa on DAX (Data Analysis Expressions) -kieli, jolla luodaan mukautettuja laskutoimituksia Power Pivot -taulukoissa ja Excelin pivot-taulukoissa. DAX sisältää osan Excelin kaavoissa käytetyistä funktioista sekä muita funktioita, jotka on suunniteltu toimimaan relaatiotietojen kanssa ja toteuttamaan dynaamisia koosteita.

Seuraavia peruskaavoja voidaan käyttää lasketussa sarakkeessa:

Kaava

Kuvaus

=TODAY()

Lisää kuluvan päivämäärän sarakkeen jokaiselle riville.

=3

Lisää arvon 3 sarakkeen jokaiselle riville.

=[Column1] + [Column2]

Laskee yhteen sarakkeiden [Column1] ja [Column2] samalla rivillä olevat arvot ja sijoittaa tulokset samalle lasketun sarakkeen riville.

Power Pivot -kaavoja laskettuihin sarakkeisiin voi luoda lähes samalla tavalla kuin Microsoft Excel -kaavoja.

Noudata seuraavia ohjeita luodessasi kaavaa:

 • Kunkin kaavan alussa on oltava yhtäläisyysmerkki.

 • Voit joko kirjoittaa tai valita funktion nimen tai kirjoittaa lausekkeen.

 • Kirjoita haluamasi funktion tai nimen ensimmäiset kirjaimet, niin automaattinen täydennys tuo näkyviin käytettävissä olevien funktioiden, taulukoiden ja sarakkeiden luettelon. Lisää kohde kaavaan automaattisen täydennystoiminnon luettelosta painamalla sarkainta.

 • Näytä käytettävissä olevien funktioiden luettelo valitsemalla Fx-painike. Valitse funktio avattavasta luettelosta korostamalla haluamasi kohde nuolinäppäinten avulla ja lisää sitten funktio kaavaan valitsemalla OK.

 • Lisää argumentit funktioon valitsemalla ne mahdollisten taulukoiden tai sarakkeiden avattavista luetteloista tai kirjoittamalla arvot tai jokin toinen funktio.

 • Tee tarkistus syntaksivirheiden varalta. Varmista, että kaikki sulkeet ovat paikallaan ja että sarakkeiden, taulukoiden ja arvojen viittaukset ovat kunnossa.

 • Hyväksy kaava painamalla Enter-näppäintä.

Huomautus: Lasketun sarakkeen, kun kaavan, Hyväksy sarake lisätään arvot. Mitta-painamalla ENTER-näppäintä tallentaa mitta-määritys.

Yksinkertaisen kaavan luominen

Voit luoda lasketun sarakkeen yksinkertaista kaavaa käyttäen seuraavasti:

Myyntipäivä

Aliluokka

Tuote

Myynti

Määrä

5.1.2009

Tarvikkeet

Kantolaukku

254995

68

5.1.2009

Tarvikkeet

Minilaturi

1099,56

44

5.1.2009

Digitaalinen

Slim Digital -kamera

6512

44

6.1.2009

Tarvikkeet

Telephoto Conversion Lens -objektiivi

1662,5

18

6.1.2009

Tarvikkeet

Kolmijalkainen jalusta

938,34

18

6.1.2009

Tarvikkeet

USB-kaapeli

1230,25

26

 1. Valitse ja kopioi edellä olevan taulukon tiedot, myös taulukon otsikot.

 2. Valitse Power Pivotissa Aloitus> Liitä.

 3. Valitse Liittämisen esikatselu -valintaikkunassa OK.

 4. Valitse rakenne> sarakkeet> Lisää.

 5. Kirjoita taulukon yläpuolella olevalle kaavariville seuraava kaava.

  = [Sales] / [määrä]

 6. Hyväksy kaava painamalla Enter-näppäintä.

Arvot lisätään sitten kaikille uuden lasketun sarakkeen riveille.

Vihjeitä automaattisen täydentämistoiminnon käyttämisestä

 • Voit käyttää kaavan automaattista täydentämistä sellaisen kaavan keskellä, jossa on sisäkkäisiä funktioita. Avattavassa luettelossa näytettävät arvot määräytyvät lisäyskohtaa edeltävän tekstin perusteella, ja lisäyskohdan jälkeinen teksti säilyy muuttumattomana.

 • Power Pivot ei lisää funktioiden loppusulkeita eikä täsmää sulkeita automaattisesti. Varmista, että kunkin funktion syntaksi on oikea, sillä muussa tapauksessa kaavaa ei voi tallentaa eikä käyttää. Power Pivot korostaa sulkeet, joten niiden oikea sulkeminen on helpompi tarkistaa.

Taulukoiden ja sarakkeiden käyttäminen

Power Pivot -taulukot näyttävät Excel-taulukoiden kaltaisilta, mutta tietoja ja kaavoja käsitellään eri tavalla:

 • Power Pivotissa kaavoilla voidaan käsitellä vain taulukkoja ja sarakkeita, ei yksittäisiä soluja, alueviittauksia tai matriiseja.

 • Kaavat voivat käyttää suhteita saadakseen arvot aiheeseen liittyvistä taulukoista. Haetut arvot liittyvät aina nykyisen rivin arvoon.

 • Power Pivot -kaavoja ei voi liittää Excel-työkirjaan eikä päinvastoin.

 • Epäsäännöllisiä tai "repaleisia" tietoja ei voi olla, kuten Excel-laskentataulukossa. Taulukon jokaisella rivillä on oltava yhtä monta saraketta. Joissakin sarakkeissa voi kuitenkin olla tyhjiä arvoja. Excel-arvotaulukot ja Power Pivot -arvotaulukot eivät ole keskenään vaihdettavissa, mutta Power Pivotista voi linkittää Excel-taulukoihin ja Excel-tietoja voi liittää Power Pivotiin. Katso lisätietoja kohdasta Lisää laskentataulukon tietoja tietomalliin käyttämällä linkitettyä taulukkoa ja Kopioi ja liitä rivejä PowerPivotin tietomalliin.

Taulukkoihin ja sarakkeisiin viittaaminen kaavoissa ja lausekkeissa

Voit viitata mihin tahansa taulukkoon ja sarakkeeseen käyttämällä sen nimeä. Seuraava kaava esimerkiksi osoittaa miten viitata kahden taulukon sarakkeisiin käyttämällä täysin tarkennettua nimeä:

= SUMMA ("uusi Sales'[Amount]) + SUM('Past Sales'[Amount])

Kun kaava lasketaan, Power Pivot tarkistaa ensin kaavan syntaksin yleisellä tasolla ja vertaa sen jälkeen käyttäjän määrittämien sarakkeiden ja taulukoiden nimiä nykyisen kontekstin sarakkeiden ja taulukoiden nimiin. Jos nimi on moniselitteinen tai jos saraketta tai taulukkoa ei löydy, ohjelma palauttaa kaavasta virheilmoituksen (virheellisissä soluissa on tietoarvon asemesta merkkijono #ERROR). Lisätietoja taulukoita, sarakkeita ja muita objekteja koskevista nimeämisvaatimuksista on artikkelin PowerPivotin DAX-syntaksimääritykset kohdassa Nimeämisvaatimukset.

Huomautus: Konteksti on tärkeä Power Pivot -tietomallien ominaisuus, jonka avulla voi luoda dynaamisia kaavoja. Konteksti määritetään tietomallin taulukoiden, taulukoiden välisten suhteiden ja käytössä olevien suodatinten perusteella. Lisätietoja on artikkelissa DAX-kaavojen konteksti.

Taulukkosuhteet

Taulukot voivat liittyä muihin taulukoihin. Luomalla yhteyksiä saa mahdollisuuden etsiä tietoja toisesta taulukosta ja käyttää liittyviä arvoja monimutkaisten ​laskutoimitusten suorittamiseen. Voit esimerkiksi etsiä lasketusta sarakkeesta kaikki nykyiseen jälleenmyyjään liittyvät merenkulun asiakirjat, ja sitten summata jokaisen toimituskulut. Vaikutus on kuin parametrisoitu kysely: voit laskea eri summan jokaiselle riville tässä taulukossa.

Monet DAX-toiminnot edellyttävät, että taulukoiden tai usean taulukon välillä on yhteys, jotta sarakkeet, joihin on viitattu, voidaan paikallistaa ja saadaan tulokset, joissa on järkeä. Muut toiminnot yrittävät tunnistaa yhteyden, mutta parhaita tuloksia varten pitäisi kuitenkin aina luoda suhde mikäli mahdollista.

Pivot-taulukoita käytettäessä on erityisen tärkeää, että muodostat yhteyden kaikkiin yhteenvetotiedoissa käytettyihin taulukkoihin, jotta yhteenvetotiedot pystytään laskemaan oikein. Lisätietoja on artikkelissa Pivot-taulukoissa olevien suhteiden käsitteleminen.

Kaavojen virheiden määritys

Jos saat virheilmoituksen määrittäessäsi laskettua saraketta, kaavassa saattaa olla syntaksivirhe tai semanttinen virhe.

Syntaksivirheet ovat usein helpoimmin ratkaistavissa. Yleensä virhe liittyy puuttuvaan sulkumerkkiin tai pilkkuun. Yksittäisten funktioiden syntaksiin liittyviä ohjeita on DAX-funktiohakemistossa.

Toinen virhetyyppi on kyseessä silloin, kun syntaksi on oikein, mutta viitattu arvo tai sarake ei ole ymmärrettävissä kaavan kontekstissa. Tämänkaltaiset semanttiset virheet voivat johtua esimerkiksi seuraavista ongelmista:

 • Kaava viittaa sarakkeeseen, taulukkoon tai funktioon, jota ei ole.

 • Kaava on oikein, mutta kun Power Pivot hakee tiedot, se havaitsee tyyppiristiriidan ja aiheuttaa virhetilan.

 • Kaava välittää funktiolle virheellisen parametrimäärän tai -tyypin.

 • Kaava viittaa toiseen sarakkeeseen, jossa on virhe. Kaavan arvot eivät kelpaa.

 • Kaava viittaa sarakkeeseen, jota ei ole käsitelty. Näin voi käydä esimerkiksi tilanteessa, jossa työkirja on asetettu manuaaliseen tilaan ja työkirjaan on tehty muutoksia, mutta tietoja tai laskutoimituksia ei ole päivitetty.

Neljässä ensimmäisessä tapauksessa DAX merkitsee koko sarakkeen, joka sisältää virheellisen kaavan. Viimeisessä tapauksessa DAX osoittaa sarakkeen olevan käsittelemättömässä tilassa merkitsemällä sen harmaalla.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×