Kaavojen automaattisen täydennyksen käyttäminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Voit helpottaa kaavojen luomista ja muokkaamista sekä vähentää kirjoitus- ja syntaksivirheitä käyttämällä kaavojen automaattista täydennystä. Kun kirjoitat = eli yhtäläisyysmerkin ja ensimmäiset kirjaimet tai painat näytönkäynnistintä (yhtäläisyysmerkki ja esimerkiksi funktion ensimmäinen kirjain), Microsoft Excel näyttää solun alapuolella luettelon, joka sisältää kirjaimia vastaavat funktiot, nimet ja merkkijonot. Voit sitten lisätä luettelossa olevan kohteen kaavaan lisäyskäynnistimellä.

Kaavan automaattinen täydennys

1. Käynnistä kaavan automaattinen täydennys kirjoittamalla = (yhtäläisyysmerkki) kirjainten eteen tai painamalla näytönkäynnistintä.

2. Kirjoituksen aikana näytössä näkyy kelpaavat kohteet sisältävä luettelo, jossa paras vastaavuus on korostettuna.

3. Kuvakkeet edustavat merkinnän tyyppiä, kuten taulukkoviittausta (Myyntiyhteenveto), määritettyä nimeä (Arvonlisävero) tai funktiota (kuten KÄY.LÄPI, SEKUNNIT...KULMAKERROIN).

4. Yksityiskohtaisten kohdeohjeiden avulla voit valita parhaan vaihtoehdon.

Sisältö

Avattavan luettelon käyttäminen näytönkäynnistimillä

Siirtyminen avattavassa kaavan automaattisen täydennyksen luettelossa näppäimiä käyttämällä

Kohteen lisääminen avattavasta luettelosta lisäyskäynnistimellä

Kaavan automaattisen täydennyksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Avattavan luettelon käyttäminen näytönkäynnistimillä

Seuraavassa taulukossa on esitetty, kuinka voit dynaamisesti hallita kaavan automaattisen täydennyksen luettelon kohteiden näyttämistä.

Näytettävä kohde

Kirjoitettava teksti:

Excel­in funktioiden ja käyttäjän määrittämien funktioiden nimet

Kirjain tai alkukirjaimet paikassa, johon funktio voidaan kirjoittaa.

Esimerkki Su

Funktion argumentit

Kirjoita ( -- avaava kaarisulje

Kirjoita argumentti, kuten luku tai soluviittaus, tai käytä näytönkäynnistintä, kuten alkukirjaimia tai [-merkkiä (avaava hakasulje).

Esimerkki: SUMMA(5; A2; [

Kirjoita kutakin seuraavaa argumenttia varten puolipiste ja sitten argumentti tai toinen näytönkäynnistin.

Huomautus: Seuraavilla funktioilla on luettelovakioilla määritettyjä argumentteja, jotka tulevat automaattisesti näkyviin avattavaan luetteloon: SOLU, TULEVA.ARVO, VHAKU, VASTINE, MAKSU, NA, ARVON.MUKAAN.KESKIARVO, ARVON.MUKAAN.TASAN, VÄLISUMMA ja PHAKU.

Määritetyt nimet ja taulukoiden nimet

Kirjain tai alkukirjaimet paikassa, johon funktio voidaan kirjoittaa.

Esimerkki: vuosimyynti

Taulukon sarakemääritteet ja erikoiskohteiden määritteet ([#Kaikki]; [#Tiedot]; [#Otsikot]; [#Summat]; [#TämäRivi])

Vähintään yksi seuraavista:

 • [ (avaava hakasulje) välittömästi taulukon nimen jälkeen.

  Esimerkki: VuosiYhteensä[

 • ; (puolipiste) välittömästi erikoismerkin jälkeen.

  Esimerkki: =VuosiYhteensä[#Kaikki];

 • : (kaksoispiste) välittömästi sarakkeen nimen jälkeen.

  Esimerkki: =VuosiYhteensä[Myynti:

Huomautus: Jos solu on taulukossa, taulukon nimi ei ole pakollinen. Esimerkiksi seuraavat kaavat merkitsevät samaa:

=[Myynti]/[Kulut]

=VuosiYhteensä[Myynti]/VuosiYhteensä[Kulut]

Datakuutiofunktioiden yhteyksien nimet

" (avaava lainausmerkki) välittömästi datakuutiofunktion nimen avaavan sulkumerkin jälkeen.

Esimerkki: KUUTIONJÄSEN("

Huomautus: Vain parhaillaan käsiteltävään työkirjaan tallennetut OLAP-yhteydet näkyvät luettelossa.

Datakuutiofunktioiden MDX (Multidimensional expressions) ­merkkijonot

Vähintään yksi seuraavista:

 • " (avaava lainausmerkki) välittömästi argumenttia merkitsevän puolipisteen jälkeen.

  Esimerkki: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot";"

 • . (piste) välittömästi sulkevan hakasulkeen jälkeen.

  Esimerkki: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot";"[Asiakkaat].

  Esimerkki: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot";"[Asiakkaat][Ruotsi].

 • ( (avaava sulje) välittömästi avaavan MDX-merkkijonoa merkitsevän lainausmerkin jälkeen osoittaaksesi monikon alun (merkkijonon, joka sisältää pilkuilla eroteltuja arvoja).

  Esimerkiksi: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot";"(

 • ;  (puolipiste) välittömästi MDX-merkkijonossa olevan sulkevan hakasulkeen jälkeen (merkitsee monikon toista osaa).

  Esimerkki: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot";"[Asiakkaat][Ruotsi];

 • { (avaava aaltosulje) välittömästi avaavan MDX-merkkijonoa merkitsevän lainausmerkin jälkeen (merkitsee joukkolausekkeen alkua).

  Esimerkiksi: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot";"{

  Huomautukset: 

  • Yhteyden OLAP-­tietolähteeseen on oltava muodostettu, ennen kuin MDX-merkkijono voidaan kirjoittaa kaavan automaattista täydennystä käyttämällä.

  • Valinnan helpottamiseksi kohdeohjeessa näkyy myös otsikko, jos se on määritetty.

  • Jos MDX-merkkijono ei ole yksiselitteinen, yksilöivä jäsenen nimi on silti kirjoitettava, mutta sinun on tarkistettava, että kirjoitat oikean nimen. Jos esimerkiksi seuraavalla MDX-merkkijonolla on kaksi arvoa:

   KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot";"[Asiakkaat][Ruotsi].[Varvikko].[Juha-Pekka Posti]

   Tällöin on kirjoitettava jompikumpi seuraavista:

   [Asiakkaat].[Nimi].&[54342]

   [Asiakkaat].[Nimi].&[34297]

   Jos kirjoittamasi määrite ei anna oikeaa tulosta, sinun on poistettava se ja valittava toinen.

  • Microsoft SQL Server Analysis Services -funktioiden nimet, kuten Children, Parent tai Crossjoin, eivät näy avattavassa luettelossa, mutta voit silti kirjoittaa ne.

Huomautukset: 

 • Voit milloin tahansa kirjoittaa kaavan kokonaan valmiiksi myös silloin, kun käytät kaavan automaattista täydennystä.

 • Voit käyttää kaavan automaattista täydennystä sisäkkäisen funktion tai kaavan keskellä. Välittömästi lisäyskohdan edessä oleva teksti määrittää avattavassa luettelossa näkyvät arvot, ja lisäyskohdan jäljessä oleva teksti säilyy muuttumattomana.

 • Määritetyt nimet, jotka luot luettelovakioille, kuten nimet, joita käytetään VÄLISUMMA-funktiossa ja datakuutiofunktioiden yhteyksissä, eivät näy automaattisen täydennyksen luettelossa, mutta voit silti kirjoittaa nimet.

Sivun alkuun

Siirtyminen avattavassa kaavan automaattisen täydennyksen luettelossa näppäimiä käyttämällä

Seuraavassa taulukossa on esitetty näppäimet, joita käyttämällä voit siirtyä kaavan automaattisen täydennyksen luettelossa.

Toiminto

Näppäin

Lisäyskohdan siirtäminen yhden merkin vasemmalle.

Vasen nuoli

Lisäyskohdan siirtäminen yhden merkin oikealle.

Oikea nuoli

Valinnan siirtäminen ylempään kohteeseen.

Ylänuoli

Valinnan siirtäminen alempaan kohteeseen.

Alanuoli

Viimeisen kohteen valitseminen.

End

Ensimmäisen kohteen valitseminen.

Home-näppäin

Siirtyminen alaspäin seuraavalle sivulle ja uuden kohteen valitseminen.

PAGE DOWN

Siirtyminen ylöspäin seuraavalle sivulle ja uuden kohteen valitseminen.

PAGE UP

Avattavan luettelon sulkeminen.

Esc (tai toisen solun napsauttaminen)

Kaavan automaattisen täydennyksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

ALT+ALANUOLI

Sivun alkuun

Kohteen lisääminen avattavasta luettelosta lisäyskäynnistimellä

Tärkeää: Kun kirjoitat kaavaa ja vaikka olisitkin jo käyttänyt lisäyskäynnistintä, älä unohda kirjoittaa funktion sulkevaa sulkumerkkiä, taulukkoviittauksen sulkevaa hakasuljetta tai MDX-merkkijonon sulkevaa lainausmerkkiä.

 • Voit lisätä valitun kohteen kaavaan ja siirtää lisäyskohdan kohteen perään painamalla SARKAIN-näppäintä tai kaksoisnapsauttamalla kohdetta.

Sivun alkuun

Kaavan automaattisen täydennyksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Asetukset ja valitse sitten Kaavat-luokka.

 2. Valitse Käsiteltäessä kaavoja -kohdassa Kaavan automaattinen täydennys -valintaruutu tai poista sen valinta.

Vihje: Voit myös painaa kaavaa kirjoittaessasi näppäinyhdistelmää ALT+ALANUOLI, jos haluat käyttää kaavan automaattista täydennystä.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×