Kaavion otsikoiden lisääminen tai poistaminen

Kaavion otsikoiden lisääminen tai poistaminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Jotta kaavion helpompi hahmottaa, voit lisätä otsikoita, kuten kaavion otsikko ja akseleiden otsikot, mihin tahansa kaavioon. Akselien otsikot ovat yleensä käytettävissä kaikille akseleille, jotka voidaan näyttää kaaviossa, mukaan lukien syvyysakselin (sarja) akselit 3-D kaavioissa. Kaaviolajeissa (kuten säteittäiset kaaviot) on akselia, mutta niitä ei voi näyttää akselien otsikot. Et voi lisätä akselin otsikoita kaavioihin, joka ei ole akselit (kuten ympyrä- tai rengaskaavio kaaviot).

Pistekaavio, jossa on akselin otsikot

Tässä pistekaaviossa näkyy otsikko, joka on keskitetty kaavion yläpuolelle, ja sekä vaaka- että pystyakselin otsikko.

Voit myös linkittää kaavion ja akselien otsikot vastaaviin laskentataulukko soluihin luomalla viittauksen vastaaviin soluihin. Linkitetyt otsikot päivittyvät automaattisesti, kun teet muutoksia niitä vastaaviin laskentataulukon soluihin. Jos et halua enää näyttää otsikoita, voit poistaa ne kaaviosta.

Kaavion otsikon lisääminen

Kun luot kaavion, kaavion otsikko-ruutuun tulee kaavion yläpuolella. Voit jättää Valitse tämä ruutu ja kirjoita otsikko, muotoile se haluamallasi tavalla ja siirtää sen kaaviossa eri kohtaan.

 1. Napsauta Kaavion otsikko -ruutua ja kirjoita otsikko.

  Voit aloittaa uuden rivin otsikossa painamalla Alt+Enter-näppäinyhdistelmää.

 2. Voit muuttaa otsikon sijaintia valitsemalla Kaavion osien painike Kaavion osat -painike kaavion oikeassa yläkulmassa.

 3. Napsauta Kaavion otsikko -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse Keskitetty päälle tai näytä lisävaihtoehdot valitsemalla Lisää asetuksia.

  Kaavion otsikon pikavalikko

  Voit myös vetää otsikkoruudun haluamaasi kohtaan.

 4. Jos haluat muotoilla otsikkoa, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella, valitse Muotoile kaavion otsikko ja valitse sitten halutut muotoiluasetukset.

Akseliotsikon lisääminen

 1. Napsauta kaaviota, johon haluat lisätä akselien otsikot.

 2. Napsauta kaavion oikeassa yläkulmassa olevaa Kaavion osat -painiketta Kaavion osat -painike .

 3. Valitse Akselien otsikot -ruutu.

  Vaaka- ja pystysuuntaisten 1-akselien otsikot lisätään kaavioon.

 4. Jos kaavio on kolmiulotteinen kaavio tai jos kaaviossa on vaaka- tai pystysuuntaisia 2-akseleita, napsauta Akselien otsikot -kohdan vieressä olevaa nuolta, valitse Lisää asetuksia ja valitse sitten lisättävät syvyys- tai 2-akselien otsikot.

  Akselien otsikot -pikavalikko

 5. Napsauta kutakin kaaviossa näkyvää Akselin otsikko -ruutua ja kirjoita niihin haluamasi teksti.

  Voit aloittaa uuden rivin otsikossa painamalla Vaihto+Enter-näppäinyhdistelmää.

 6. Jos haluat muotoilla akselin otsikkoa, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella, valitse Muotoile akselin otsikko ja valitse sitten muotoiluasetukset.

Otsikon linkittäminen laskentataulukon tekstiksi

Jos haluat käyttää laskentataulukossa olevaa tekstiä akselin otsikossa, voit linkittää akselin otsikkotekstin sisältävään laskentataulukon soluun. Linkitetyt otsikot päivittyvät automaattisesti, kun teet muutoksia niitä vastaaviin laskentataulukon soluihin.

 1. Napsauta kaaviossa sitä kaavion tai akselin otsikkoa, jonka haluat linkittää laskentataulukon soluun.

 2. Napsauta laskentataulukossa kaavarivi aluetta ja kirjoita sitten yhtäläisyysmerkki (=).

 3. Valitse laskentataulukon solu, joka sisältää akseliotsikon tekstin.

 4. Paina ENTER-näppäintä.

Otsikon poistaminen

Valitse kaavion tai akselin otsikkoa, jonka haluat poistaa, ja paina sitten DELETE-näppäintä. Tai seuraavasti:

 1. Napsauta kaaviota, johon haluat lisätä akselien otsikot.

 2. Napsauta kaavion oikeassa yläkulmassa olevaa Kaavion osat -painiketta Kaavion osat -painike .

 3. Poista kaikki poistettavaan otsikko-valintaruudun valinta.

Kaavion otsikon lisääminen manuaalisesti

 1. Napsauta kaaviota, johon haluat lisätä otsikon.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Valitse Asettelu-välilehden Otsikot-ryhmästä Kaavion otsikko.

  Valintanauhan kuva

 3. Valitse Keskitetty otsikko päälle tai Kaavion yläpuolelle.

 4. Kirjoita haluamasi teksti kaaviossa näkyviin tulevaan Kaavion otsikko -muokkausruutuun.

  Voit aloittaa uuden rivin painamalla ENTER-näppäintä. Jos haluat lisätä rivinvaihdon, siirrä kohdistin haluamaasi rivinvaihtokohtaan napsauttamalla kohtaa ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 5. Voit muotoilla otsikkoruudussa olevan tekstin seuraavasti:

  1. Napsauta otsikkoruudussa ja valitse sitten teksti, jonka haluat muotoilla.

  2. Valitse haluamasi muotoiluvalinnat pikavalikoimasta.

   Voit myös käyttää valintanauhan muotoilupainikkeita (Aloitus-välilehti, Fontti-ryhmä). Jos haluat muotoilla koko otsikon, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella, valitse Muotoile kaavion otsikko ja valitse sitten haluamasi muotoiluvalinnat.

 • Otsikkoruudun koko muuttuu automaattisesti tekstin koon mukaan. Et voi itse muuttaa otsikkoruudun kokoa, ja teksti voi katketa, jos se ei mahdu enimmäiskokoon.

 • Voit lisätä kaavioon vain yhden otsikon. Jos haluat käyttää toista otsikkoa tai alaotsikkoa, voit piirtää kaavioon tekstiruudun ja siirtää sen haluamaasi paikkaan (Kaaviotyökalut, Asettelu-välilehti, Lisää-ryhmä Tekstiruutu).

 • Voit siirtää otsikon eri paikkaan manuaalisesti vetämällä otsikkoruudun haluamaasi paikkaan.

Akselien otsikoiden lisääminen manuaalisesti

 1. Napsauta kaaviota, johon haluat lisätä akselien otsikot.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Valitse Asettelu-välilehden Otsikot-ryhmästä Akselin otsikot.

  Valintanauhan kuva

 3. Tee jokin seuraavista:

  • Jos haluat lisätä otsikon ensisijaiselle vaaka-akselille (luokat), valitse Vaakasuuntaisen 1-akselin otsikko ja valitse sitten haluamasi asetus.

   Jos kaaviossa on toissijainen vaaka-akseli, voit myös valita Vaakasuuntaisen 2-akselin otsikko.

  • Jos haluat lisätä pystysuuntaisen 1-akselin otsikon, valitse Pystysuuntaisen 1-akselin otsikko tai Pystysuuntaisen 2-akselin otsikkoja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

   Jos kaaviossa on toissijainen pystyakseli, voit myös valita Pystysuuntaisen 2-akselin otsikko.

  • Jos haluat lisätä otsikon syvyysakselille (sarjat), valitse Syvyysakselin otsikko ja valitse sitten haluamasi asetus.

   Tämä asetus on käytettävissä vain, kun valittu kaavio on todellinen kolmiulotteinen kaavio, kuten kolmiulotteinen pylväskaavio.

 4. Kirjoita haluamasi teksti kaaviossa näkyviin tulevaan Akselin otsikko -muokkausruutuun.

  Voit aloittaa uuden rivin painamalla ENTER-näppäintä. Jos haluat lisätä rivinvaihdon, siirrä kohdistin haluamaasi rivinvaihtokohtaan napsauttamalla kohtaa ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 5. Voit muotoilla otsikkoruudussa olevan tekstin seuraavasti:

  1. Napsauta otsikkoruudussa ja valitse sitten teksti, jonka haluat muotoilla.

  2. Valitse haluamasi muotoiluvalinnat pikavalikoimasta.

   Voit myös käyttää valintanauhan muotoilupainikkeita (Aloitus-välilehti, Fontti-ryhmä). Jos haluat muotoilla koko otsikon, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella, valitse Muotoile akselin otsikko ja valitse sitten haluamasi muotoiluvalinnat.

   Huomautukset: 

   • Jos vaihdat kaaviolajin sellaiseksi, joka ei tue akselin otsikoita (kuten ympyräkaavio), akselin otsikot eivät enää näy. Otsikot tulevat uudelleen näkyviin, kun vaihdat kaaviolajin taas sellaiseksi, joka tukee akselin otsikoita.

   • Toissijaisille akseleille määritetyt otsikot katoavat, kun kaaviolajiksi vaihdetaan sellainen, joka ei pysty näyttämään toissijaisia akseleita.

Kaavion tai akselin otsikon linkittäminen laskentataulukon soluun

 1. Napsauta kaaviossa sitä kaavion tai akselin otsikkoa, jonka haluat linkittää laskentataulukon soluun.

 2. Valitse laskentataulukossa kaavarivi ja kirjoita sitten yhtäläisyysmerkki (=).

 3. Valitse taulukosta solu, jonka sisältämien arvojen tai tekstin haluat näkyvän kaaviossa.

  Voit kirjoittaa viittauksen taulukon soluun myös kaavarivillä. Kirjoita yhtäläisyysmerkki, taulukon nimi ja sen jälkeen huutomerkki, esimerkiksi: =Taulukko1!F2

 4. Paina ENTER-näppäintä.

Kaavion tai akselin otsikon poistaminen kaaviosta

 1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat poistaa kaavion otsikon, valitse Asettelu-välilehden Otsikot‑ryhmässä Kaavion otsikko ja valitse sitten Ei mitään.

   Valintanauhan kuva

  • Poista akselin otsikko valitsemalla Asettelu-välilehden Otsikot-ryhmässä Akselin otsikko, valitsemalla poistettava akselin otsikko ja valitsemalla sitten Ei mitään.

  • Voit poistaa nopeasti kaavion tai akselin otsikon valitsemalla otsikon ja painamalla DELETE-näppäintä. Voit myös napsauttaa kaavion tai akselin otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten Poista.

  • Jos haluat poistaa kaavion ja akseleiden otsikot lisättyäsi ne, voit valita PikatyökaluriviltäKumoa tai painaa CTRL+Z.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Kaavion otsikoiden sijainnin muuttaminen

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×