Kaavion muuttaminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Kun olet luonut kaavion, voit mukauttaa sitä niin, että tiedot näkyvät parhaalla tavalla. Voit muotoilla yksittäisiä kaavion osia, kuten otsikkoa, kaavioaluetta, piirtoaluetta, arvosarjaa ja akselia.

Tärkeää: Sinulla on oltava Excel asennettuna, voit luoda tai muuttaa kaavion. Voit tilata kopion Excel, Microsoft-sivuston.

Office-kaavio ja kuvaselitteet

Kuvateksti 1 Kaavion otsikko

Kuvateksti 2 Piirtoalue

Kuvateksti 3 Selite

Kuvateksti 4 Akseleiden otsikot

Kuvateksti 5 Akselin otsikot

Kuvaselite 6 Jakoviivat

Kuvaselite 7 Ruudukkoviivat

Huomautus: Osa tämän ohjeen sisällöstä ei ehkä koske kaikkia kieliä.

Noudata seuraavia ohjeita mukauttamiseen kaavioiden Word 2016 for Macin ja PowerPoint 2016 for Macin Excel 2016 for Macissa.

Voit lisätä kaavioon otsikon.

Kaavio, jossa on otsikko ja akseleiden otsikot

Kuvateksti 1 Kaavion otsikko

Kuvateksti 2 Akseleiden otsikot

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota ja valitse sitten Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä.

 3. Valitse Lisää kaavion osa > Kaavion otsikkoja valitse sitten haluamasi otsikko-vaihtoehto.

 4. Kirjoita otsikko Kaavion otsikko -ruutuun.

  Jos haluat muotoilla otsikkoa, valitse otsikkoruudussa oleva teksti ja valitse sitten haluamasi muotoiluasetukset Aloitus-välilehden -ryhmässä.

Voit lisätä otsikon kaavion kullekin akselille. Akselien otsikot voidaan määrittää kaikille akseleille, jotka kaaviossa voidaan esittää, mukaan lukien kolmiulotteisen kaavion syvyysakseli (sarjat).

Jotkin kaaviolajit (kuten säteittäiset kaaviot) sisältävät akseleita, mutta niissä ei voi näyttää akselin otsikoita. Kaaviolajit, joilla ei ole akseleita (kuten ympyrä- ja rengaskaaviot), eivät voi sisältää myöskään otsikoita.

Kaavio, jossa on otsikko ja akseleiden otsikot

Kuvateksti 1 Kaavion otsikko

Kuvateksti 2 Akseleiden otsikot

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota ja valitse sitten Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä.

 3. Valitse Lisää kaavion osa > Akselien otsikotja valitse sitten akselin otsikko-vaihtoehto.

 4. Kirjoita teksti Akselin otsikko -ruutuun.

  Jos haluat muotoilla otsikkoa, valitse otsikkoruudussa oleva teksti ja valitse sitten haluamasi muotoiluasetukset Aloitus-välilehden -ryhmässä.

Voit lisätä ja sijoittaa vaakasuuntaisen akselin piirtoalueen vasemmalle tai oikealle puolelle. Voit lisätä ja sijoittaa pystysuuntaisen akselin piirtoalueen ylä- tai alapuolelle.

Huomautus: Asetukset saattavat olla käänteiset palkkikaavioissa verrattuna pylväskaavioihin.

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota ja valitse sitten Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä.

 3. Valitse Lisää kaavion osa > akselit > Lisää akselin asetukset.

 4. Laajenna otsikot ja valitse haluamasi vaihtoehdot Akselin muotoileminen -ruudussa. Voit muuttaa otsikon aikavälin etäisyys akselit ja otsikon sijaintia.

  Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

Selite voi parantaa kaavion luettavuutta, koska se sijoittaa arvosarjojen otsikot kaavion piirtoalueen ulkopuolelle. Voit muuttaa selitteen sijaintia ja mukauttaa siinä käytettyjä värejä ja kirjasimia. Voit myös muokata selitteen tekstiä ja muuttaa selitteen kohtien järjestystä.

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota ja valitse sitten Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä.

 3. Valitse Lisää kaavion osa > selite.

 4. Jos haluat muuttaa selitteen sijaintia, valitse oikealle, ylhäältä, vasemmalletai alas. Jos haluat muuttaa selitteen muotoilua, valitsemalla Lisää selitevaihtoehtojaja tee sitten haluamasi muoto muutokset.

  Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

Voit lisätä kaavioon arvopisteiden otsikot, jotka osoittavat Excel-laskentataulukon arvopisteiden arvot.

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota ja valitse sitten Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä.

 3. Valitse Lisää kaavion osa > arvopisteiden otsikot.

 4. Valitse tiedot-otsikon sijaintia. Saat lisää vaihtoehtoja Lisää arvopisteiden selitevaihtoehtojaja valitse sitten Arvopisteiden otsikot -ruudussa haluamasi asetukset.

Akselin voi muotoilla näyttämään pää- ja apujakoviivoja määritetyin välein.

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota ja valitse sitten Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä.

 3. Valitse Lisää kaavion osa > akselit > Lisää akselin asetukset.

 4. Valitse Muotoile akseli -ruudusta Laajenna Jakoviivatja valitse sitten pää- ja apujakoviivojen asetukset.

  Kun olet lisännyt apuviivat, voit muuttaa muuttamalla väli merkit -ruudussa Jakoviivojen välit.

Kaavion lukemista voi helpottaa lisäämällä siihen vaaka- ja pystysuuntaiset ruudukkoviivat, jotka ulottuvat kaavion piirtoalueen yli. Kolmiulotteisissa kaavioissa ruudukkoviivat voidaan näyttää myös syvyyssuunnassa. Ruudukkoviivat voidaan näyttää pää- ja apuyksiköille ja ne voidaan tasata akselien pää- ja apujakoviivoihin, kun ne ovat näkyvissä.

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota ja valitse sitten Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä.

 3. Valitse Lisää kaavion osa > Ruudukko.

 4. Valitse akseli, jota haluat käyttää ruudukon tai Ruudukon Lisäasetukset Avaa Muotoile pää ruudukko -ruutu. Voit muuttaa viivan läpinäkyvyys, Lisää nuolia ja varjostus, hehku ja Pehmeä reuna tehosteiden.

  Arvotaulukon tai kaavion tyypin mukaan jotkin ruudukon asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä.

Word

Voit lisätä kaavioon otsikon.

Kaavio, jossa on otsikko ja akseleiden otsikot

Kuvateksti 1 Kaavion otsikko

Kuvateksti 2 Akseleiden otsikot

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 3. Valitse Otsikot-kohdassa Kaavion otsikko ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

 4. Valitse Kaavion otsikko -ruudun teksti ja kirjoita sitten kaavion otsikko.

  Jos haluat muotoilla otsikkoa, valitse otsikkoruudussa oleva teksti ja valitse sitten haluamasi muotoiluasetukset Aloitus-välilehden -ryhmässä.

Voit lisätä otsikon kaavion kullekin akselille. Akselien otsikot voidaan määrittää kaikille akseleille, jotka kaaviossa voidaan esittää, mukaan lukien kolmiulotteisen kaavion syvyysakseli (sarjat).

Jotkin kaaviolajit (kuten säteittäiset kaaviot) sisältävät akseleita, mutta niissä ei voi näyttää akselin otsikoita. Kaaviolajit, joilla ei ole akseleita (kuten ympyrä- ja rengaskaaviot), eivät voi sisältää myöskään otsikoita.

Kaavio, jossa on otsikko ja akseleiden otsikot

Kuvateksti 1 Kaavion otsikko

Kuvateksti 2 Akseleiden otsikot

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 3. Valitse Otsikot-kohdassa Akseleiden otsikot, osoita akselia, johon haluat lisätä otsikoita, ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

 4. Valitse Akseleiden otsikot -ruudussa oleva teksti ja kirjoita sitten akselin otsikko.

  Jos haluat muotoilla otsikkoa, valitse otsikkoruudussa oleva teksti ja valitse sitten haluamasi muotoiluasetukset Aloitus-välilehden -ryhmässä.

Voit lisätä ja sijoittaa vaakasuuntaisen akselin piirtoalueen vasemmalle tai oikealle puolelle. Voit lisätä ja sijoittaa pystysuuntaisen akselin piirtoalueen ylä- tai alapuolelle.

Huomautus: Asetukset saattavat olla käänteiset palkkikaavioissa verrattuna pylväskaavioihin.

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 3. Valitse Akselit-kohdassa Akselit, osoita haluamaasi vaaka- tai pystysuuntaista akselia ja valitse sitten haluamasi otsikkotyyppi.

  Kaavioasettelu-välilehti, Akselit-ryhmä

  Jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa kaaviolajeissa.

Oletusarvoisesti kunkin kaavion akselin asteikon pienin ja suurin arvo lasketaan automaattisesti. Voit kuitenkin mukauttaa asteikon käyttötarkoituksen mukaan. Jos esimerkiksi kaikki taulukon arvopisteet ovat välillä 60 ja 90, voit muuttaa arvoakselin (y) alueeksi 50–100 sen sijaan, että se olisi 0–100. Kun arvoakseli kattaa hyvin suuren alueen, voit muuttaa akselin log-asteikoksi (logaritminen asteikko).

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 3. Valitse Akselit-kohdassa Akselit, osoita muutettavaa akselia ja valitse sitten Akselin asetukset.

  Kaavioasettelu-välilehti, Akselit-ryhmä

 4. Valitse siirtymisruudussa Asteikko ja määritä sitten haluamasi asetukset Vaakasuuntaisen akselin asteikko- tai Pystysuuntaisen akselin asteikko-kohtaan.

Selite voi parantaa kaavion luettavuutta, koska se sijoittaa arvosarjojen otsikot kaavion piirtoalueen ulkopuolelle. Voit muuttaa selitteen sijaintia ja mukauttaa siinä käytettyjä värejä ja kirjasimia. Voit myös muokata selitteen tekstiä ja muuttaa selitteen kohtien järjestystä.

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 3. Jos haluat muuttaa selitteen sijaintia, valitse Otsikot-kohdassa Selite ja osoita sitten kohtaa, jossa haluat selitteen näkyvän.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

 4. Jos haluat muuttaa selitteen muotoilua, valitse Otsikot-kohdassa Selite, valitse Selitteen asetukset ja muuta sitten muotoilua haluamallasi tavalla.

  Jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa kaaviolajeissa.

Voit lisätä kaavioon arvopisteiden otsikot, jotka osoittavat Excel-laskentataulukon arvopisteiden arvot.

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 3. Valitse Otsikot-kohdassa Arvopisteiden otsikot ja valitse sitten luettelon yläosassa haluamasi otsikon laji.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

 4. Valitse Otsikot-kohdassa Arvopisteiden otsikot ja valitse sitten luettelon alaosassa, missä haluat arvopisteiden otsikoiden näkyvän.

Akselin voi muotoilla näyttämään pää- ja apujakoviivoja määritetyin välein.

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 3. Valitse Akselit-kohdassa Akselit, osoita muutettavaa akselia ja valitse sitten Akselin asetukset.

  Kaavioasettelu-välilehti, Akselit-ryhmä

 4. Valitse siirtymisruudussa Jakoviivat ja valitse sitten pää- ja apujakoviivojen asetukset.

  Kun olet lisännyt apuviivat, voit määrittää apuviivojen välit valitsemalla siirtymisruudussa Asteikko ja tekemällä sitten haluamasi muutokset.

Kaavion lukemista voi helpottaa lisäämällä siihen vaaka- ja pystysuuntaiset ruudukkoviivat, jotka ulottuvat kaavion piirtoalueen yli. Kolmiulotteisissa kaavioissa ruudukkoviivat voidaan näyttää myös syvyyssuunnassa. Ruudukkoviivat voidaan näyttää pää- ja apuyksiköille ja ne voidaan tasata akselien pää- ja apujakoviivoihin, kun ne ovat näkyvissä.

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 3. Valitse Akselit-kohdassa Ruudukko, osoita akselia, johon haluat lisätä ruudukkoviivat, ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Kaavioasettelu-välilehti, Akselit-ryhmä

  Huomautus: Arvotaulukon tai kaavion tyypin mukaan jotkin ruudukon asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä.

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 3. Valitse Akselit-kohdassa Ruudukko, osoita akselia, jonka ruudukkoviivoja haluat muotoilla, ja valitse sitten Ruudukon asetukset.

  Kaavioasettelu-välilehti, Akselit-ryhmä

 4. Valitse siirtymisruudussa Viiva, Varjostus tai Hohto ja pehmeät reunat ja valitse sitten haluamasi asetukset.

PowerPoint

Voit lisätä kaavioon otsikon.

Kaavio, jossa on otsikko ja akseleiden otsikot

Kuvateksti 1 Kaavion otsikko

Kuvateksti 2 Akseleiden otsikot

 1. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Otsikot-kohdassa Kaavion otsikko ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

 3. Valitse Kaavion otsikko -ruudun teksti ja kirjoita sitten kaavion otsikko.

  Jos haluat muotoilla otsikkoa, valitse otsikkoruudussa oleva teksti ja valitse sitten haluamasi muotoiluasetukset Aloitus-välilehden -ryhmässä.

Voit lisätä otsikon kaavion kullekin akselille. Akselien otsikot voidaan määrittää kaikille akseleille, jotka kaaviossa voidaan esittää, mukaan lukien kolmiulotteisen kaavion syvyysakseli (sarjat).

Jotkin kaaviolajit (kuten säteittäiset kaaviot) sisältävät akseleita, mutta niissä ei voi näyttää akselin otsikoita. Kaaviolajit, joilla ei ole akseleita (kuten ympyrä- ja rengaskaaviot), eivät voi sisältää myöskään otsikoita.

Kaavio, jossa on otsikko ja akseleiden otsikot

Kuvateksti 1 Kaavion otsikko

Kuvateksti 2 Akseleiden otsikot

 1. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Otsikot-kohdassa Akseleiden otsikot, osoita akselia, johon haluat lisätä otsikoita, ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

 3. Valitse Akseleiden otsikot -ruudussa oleva teksti ja kirjoita sitten akselin otsikko.

  Jos haluat muotoilla otsikkoa, valitse otsikkoruudussa oleva teksti ja valitse sitten haluamasi muotoiluasetukset Aloitus-välilehden -ryhmässä.

Voit lisätä ja sijoittaa vaakasuuntaisen akselin piirtoalueen vasemmalle tai oikealle puolelle. Voit lisätä ja sijoittaa pystysuuntaisen akselin piirtoalueen ylä- tai alapuolelle.

Huomautus: Asetukset saattavat olla käänteiset palkkikaavioissa verrattuna pylväskaavioihin.

 1. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Akselit-kohdassa Akselit, osoita haluamaasi vaaka- tai pystysuuntaista akselia ja valitse sitten haluamasi otsikkotyyppi.

  Kaavioasettelu-välilehti, Akselit-ryhmä

  Jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa kaaviolajeissa.

Oletusarvoisesti kunkin kaavion akselin asteikon pienin ja suurin arvo lasketaan automaattisesti. Voit kuitenkin mukauttaa asteikon käyttötarkoituksen mukaan. Jos esimerkiksi kaikki taulukon arvopisteet ovat välillä 60 ja 90, voit muuttaa arvoakselin (y) alueeksi 50–100 sen sijaan, että se olisi 0–100. Kun arvoakseli kattaa hyvin suuren alueen, voit muuttaa akselin log-asteikoksi (logaritminen asteikko).

 1. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Akselit-kohdassa Akselit, osoita muutettavaa akselia ja valitse sitten Akselin asetukset.

  Kaavioasettelu-välilehti, Akselit-ryhmä

 3. Valitse siirtymisruudussa Asteikko ja määritä sitten haluamasi asetukset Vaakasuuntaisen akselin asteikko- tai Pystysuuntaisen akselin asteikko-kohtaan.

Selite voi parantaa kaavion luettavuutta, koska se sijoittaa arvosarjojen otsikot kaavion piirtoalueen ulkopuolelle. Voit muuttaa selitteen sijaintia ja mukauttaa siinä käytettyjä värejä ja kirjasimia. Voit myös muokata selitteen tekstiä ja muuttaa selitteen kohtien järjestystä.

 1. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Jos haluat muuttaa selitteen sijaintia, valitse Otsikot-kohdassa Selite ja osoita sitten kohtaa, jossa haluat selitteen näkyvän.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

 3. Jos haluat muuttaa selitteen muotoilua, valitse Otsikot-kohdassa Selite, valitse Selitteen asetukset ja muuta sitten muotoilua haluamallasi tavalla.

  Jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa kaaviolajeissa.

Voit lisätä kaavioon arvopisteiden otsikot, jotka osoittavat Excel-laskentataulukon arvopisteiden arvot.

 1. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Otsikot-kohdassa Arvopisteiden otsikot ja valitse sitten luettelon yläosassa haluamasi otsikon laji.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

 3. Valitse Otsikot-kohdassa Arvopisteiden otsikot ja valitse sitten luettelon alaosassa, missä haluat arvopisteiden otsikoiden näkyvän.

Akselin voi muotoilla näyttämään pää- ja apujakoviivoja määritetyin välein.

 1. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Akselit-kohdassa Akselit, osoita muutettavaa akselia ja valitse sitten Akselin asetukset.

  Kaavioasettelu-välilehti, Akselit-ryhmä

 3. Valitse siirtymisruudussa Jakoviivat ja valitse sitten pää- ja apujakoviivojen asetukset.

  Kun olet lisännyt apuviivat, voit määrittää apuviivojen välit valitsemalla siirtymisruudussa Asteikko ja tekemällä sitten haluamasi muutokset.

Kaavion lukemista voi helpottaa lisäämällä siihen vaaka- ja pystysuuntaiset ruudukkoviivat, jotka ulottuvat kaavion piirtoalueen yli. Kolmiulotteisissa kaavioissa ruudukkoviivat voidaan näyttää myös syvyyssuunnassa. Ruudukkoviivat voidaan näyttää pää- ja apuyksiköille ja ne voidaan tasata akselien pää- ja apujakoviivoihin, kun ne ovat näkyvissä.

 1. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Akselit-kohdassa Ruudukko, osoita akselia, johon haluat lisätä ruudukkoviivat, ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Kaavioasettelu-välilehti, Akselit-ryhmä

  Huomautus: Arvotaulukon tai kaavion tyypin mukaan jotkin ruudukon asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä.

 1. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Akselit-kohdassa Ruudukko, osoita akselia, jonka ruudukkoviivoja haluat muotoilla, ja valitse sitten Ruudukon asetukset.

  Kaavioasettelu-välilehti, Akselit-ryhmä

 3. Valitse siirtymisruudussa Viiva, Varjostus tai Hohto ja pehmeät reunat ja valitse sitten haluamasi asetukset.

Excel

Voit lisätä kaavioon otsikon.

Kaavio, jossa on otsikko ja akseleiden otsikot

Kuvateksti 1 Kaavion otsikko

Kuvateksti 2 Akseleiden otsikot

 1. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Otsikot-kohdassa Kaavion otsikko ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

 3. Valitse Kaavion otsikko -ruudun teksti ja kirjoita sitten kaavion otsikko.

  Jos haluat muotoilla otsikkoa, valitse otsikkoruudussa oleva teksti ja valitse sitten haluamasi muotoiluasetukset Aloitus-välilehden -ryhmässä.

Voit lisätä otsikon kaavion kullekin akselille. Akselien otsikot voidaan määrittää kaikille akseleille, jotka kaaviossa voidaan esittää, mukaan lukien kolmiulotteisen kaavion syvyysakseli (sarjat).

Jotkin kaaviolajit (kuten säteittäiset kaaviot) sisältävät akseleita, mutta niissä ei voi näyttää akselin otsikoita. Kaaviolajit, joilla ei ole akseleita (kuten ympyrä- ja rengaskaaviot), eivät voi sisältää myöskään otsikoita.

Kaavio, jossa on otsikko ja akseleiden otsikot

Kuvateksti 1 Kaavion otsikko

Kuvateksti 2 Akseleiden otsikot

 1. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Otsikot-kohdassa Akseleiden otsikot, osoita akselia, johon haluat lisätä otsikoita, ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

 3. Valitse Akseleiden otsikot -ruudussa oleva teksti ja kirjoita sitten akselin otsikko.

  Jos haluat muotoilla otsikkoa, valitse otsikkoruudussa oleva teksti ja valitse sitten haluamasi muotoiluasetukset Aloitus-välilehden -ryhmässä.

Voit lisätä ja sijoittaa vaakasuuntaisen akselin piirtoalueen vasemmalle tai oikealle puolelle. Voit lisätä ja sijoittaa pystysuuntaisen akselin piirtoalueen ylä- tai alapuolelle.

Huomautus: Asetukset saattavat olla käänteiset palkkikaavioissa verrattuna pylväskaavioihin.

 1. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Akselit-kohdassa Akselit, osoita haluamaasi vaaka- tai pystysuuntaista akselia ja valitse sitten haluamasi otsikkotyyppi.

  Kaavioasettelu-välilehti, Akselit-ryhmä

  Jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa kaaviolajeissa.

Oletusarvoisesti kunkin kaavion akselin asteikon pienin ja suurin arvo lasketaan automaattisesti. Voit kuitenkin mukauttaa asteikon käyttötarkoituksen mukaan. Jos esimerkiksi kaikki taulukon arvopisteet ovat välillä 60 ja 90, voit muuttaa arvoakselin (y) alueeksi 50–100 sen sijaan, että se olisi 0–100. Kun arvoakseli kattaa hyvin suuren alueen, voit muuttaa akselin log-asteikoksi (logaritminen asteikko).

 1. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Akselit-kohdassa Akselit, osoita muutettavaa akselia ja valitse sitten Akselin asetukset.

  Kaavioasettelu-välilehti, Akselit-ryhmä

 3. Valitse siirtymisruudussa Asteikko ja määritä sitten haluamasi asetukset Vaakasuuntaisen akselin asteikko- tai Pystysuuntaisen akselin asteikko-kohtaan.

Selite voi parantaa kaavion luettavuutta, koska se sijoittaa arvosarjojen otsikot kaavion piirtoalueen ulkopuolelle. Voit muuttaa selitteen sijaintia ja mukauttaa siinä käytettyjä värejä ja kirjasimia. Voit myös muokata selitteen tekstiä ja muuttaa selitteen kohtien järjestystä.

 1. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Jos haluat muuttaa selitteen sijaintia, valitse Otsikot-kohdassa Selite ja osoita sitten kohtaa, jossa haluat selitteen näkyvän.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

 3. Jos haluat muuttaa selitteen muotoilua, valitse Otsikot-kohdassa Selite, valitse Selitteen asetukset ja muuta sitten muotoilua haluamallasi tavalla.

  Jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa kaaviolajeissa.

Voit lisätä kaavioon arvopisteiden otsikot, jotka osoittavat Excel-laskentataulukon arvopisteiden arvot.

 1. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Otsikot-kohdassa Arvopisteiden otsikot ja valitse sitten luettelon yläosassa haluamasi otsikon laji.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

 3. Valitse Otsikot-kohdassa Arvopisteiden otsikot ja valitse sitten luettelon alaosassa, missä haluat arvopisteiden otsikoiden näkyvän.

Akselin voi muotoilla näyttämään pää- ja apujakoviivoja määritetyin välein.

 1. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Akselit-kohdassa Akselit, osoita muutettavaa akselia ja valitse sitten Akselin asetukset.

  Kaavioasettelu-välilehti, Akselit-ryhmä

 3. Valitse siirtymisruudussa Jakoviivat ja valitse sitten pää- ja apujakoviivojen asetukset.

  Kun olet lisännyt apuviivat, voit määrittää apuviivojen välit valitsemalla siirtymisruudussa Asteikko ja tekemällä sitten haluamasi muutokset.

Kaavion lukemista voi helpottaa lisäämällä siihen vaaka- ja pystysuuntaiset ruudukkoviivat, jotka ulottuvat kaavion piirtoalueen yli. Kolmiulotteisissa kaavioissa ruudukkoviivat voidaan näyttää myös syvyyssuunnassa. Ruudukkoviivat voidaan näyttää pää- ja apuyksiköille ja ne voidaan tasata akselien pää- ja apujakoviivoihin, kun ne ovat näkyvissä.

 1. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Akselit-kohdassa Ruudukko, osoita akselia, johon haluat lisätä ruudukkoviivat, ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Kaavioasettelu-välilehti, Akselit-ryhmä

  Huomautus: Arvotaulukon tai kaavion tyypin mukaan jotkin ruudukon asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä.

 1. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Akselit-kohdassa Ruudukko, osoita akselia, jonka ruudukkoviivoja haluat muotoilla, ja valitse sitten Ruudukon asetukset.

  Kaavioasettelu-välilehti, Akselit-ryhmä

 3. Valitse siirtymisruudussa Viiva, Varjostus tai Hohto ja pehmeät reunat ja valitse sitten haluamasi asetukset.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Kaavion luominen

Kaaviotyypit

Muotoilun kopioiminen objektien tai tekstin välillä

Kaavion tietojen muokkaaminen

Tekstin animointi, objektien ja kaavioiden käyttäminen PowerPoint for Macissa

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×