Käyttöoikeustasot ja käyttöoikeudet SharePoint 2007: ssä

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Windows SharePoint Services 3.0 oletuskäyttöoikeustasot

Luettelon, sivuston ja henkilökohtaisten käyttöoikeuksien

Riippuvuudet ja kuvaukset

Vaikka sivustot ja jotka on suunniteltu Windows SharePoint Services usein on muita SharePoint-oletusryhmät, Windows SharePoint Services 3.0 on oletusarvoisesti viisi käyttöoikeustasoa. Jokaisella käyttöoikeustasoon on liitetty tietyt käyttöoikeudet. Sivuston omistajana voit valita käyttöoikeudet, jotka liittyvät käyttöoikeustasoon (lukuun ottamatta Rajoitettu käyttö- ja Täydet oikeudet-käyttöoikeustasoja) tai lisätä uusia käyttöoikeustasoja yhdistää eri käyttöoikeudet.

Huomautus: Käyttöoikeustasoja kutsuttiin Windows SharePoint Services 3.0 -sovellusta edeltävissä versioissa sivustoryhmiksi ja SharePoint-ryhmiä sivustojen välisiksi ryhmiksi.

Sivuston omistajana voit liittää käyttöoikeustasot käyttöoikeuksia ja myös liittää käyttöoikeustasot käyttäjien ja SharePoint-ryhmät. Käyttäjien ja SharePoint-ryhmien liittyy suojattavien sivustoja, luetteloita, luettelokohteita, kirjastot, luetteloiden ja kirjastojen ja tiedostojen kansiot. Saat lisätietoja oikeuksien suojattavia määrittäminen Tietoja sivustojen ja sivustojen sisällön käytön hallinnasta.

Oheisissa taulukoissa on käyttöoikeustasot, joita käyttäjille ja SharePoint-ryhmille voi määrittää. Taulukossa on myös käyttöoikeustasojen kuvaukset sekä käyttöoikeudet, jotka kuhunkin käyttöoikeustasoon voi määrittää. Jokaisen käyttöoikeuden kohdalla on käyttöoikeustaso, johon käyttöoikeus on oletusarvon mukaan liitetty, käyttöoikeudesta riippuvaiset käyttöoikeudet sekä mahdolliset oletuskäyttöoikeustasot, joihin käyttöoikeus on määritetty.

Windows SharePoint Services 3.0 -sovelluksen oletuskäyttöoikeustasot

Käyttöoikeustaso:

Kuvaus:

Täydet oikeudet

Oikeudet tämä taso sisältää kaikki käyttöoikeudet. Määrittää sivuston nimi SharePointin omistajat-ryhmän oletusarvon mukaan. Tähän käyttöoikeustasoon ei voi mukauttaa tai poistaa.

Suunnittelija

Tällä käyttöoikeustasolla voi luoda luetteloita ja asiakirjakirjastoja, muokata sivuja ja ottaa käyttöön teemoja, reunuksia ja tyylisivuja Web-sivustossa. Näitä oikeuksia ei ole oletusarvoisesti millään SharePoint-ryhmällä.

Osallistuja

Voit lisätä, muokata ja poistaa aiemmin luotujen luetteloiden ja tiedostokirjastojen kohteita. Sivuston nimi jäsenet-SharePoint-ryhmälle määritetyt oletusarvoisesti.

Luku

Web-sivuston vain luku-oikeudet. Käyttäjien ja SharePoint-ryhmät käyttöoikeustasoon tarkastella kohteita ja sivuja, Avaa kohteita ja tiedostoja. Sivuston nimi vierailijat SharePoint-ryhmälle määritetyt oletusarvoisesti.

Rajoitettu käyttö

Kun Rajoitettu käyttö -käyttöoikeustasoa käytetään yhdessä hienosäädettävien käyttöoikeuksien kanssa, käyttäjälle voi määrittää tietyn luettelon, asiakirjakirjaston, kohteen tai asiakirjan käyttöoikeuden ilman, että koko sivuston käyttöoikeutta tarvitsee myöntää. Luettelon tai kirjaston käyttäminen edellyttää kuitenkin, että käyttäjällä on oikeus avata pääsivusto ja lukea jaettaviksi määritettyjä tietoja, kuten Web-sivuston teemoja ja siirtymispalkkeja. Rajoitettu käyttö -käyttöoikeustasoa ei voi muokata eikä poistaa.

Huomautus: Tätä käyttöoikeustasoa ei voi määrittää käyttäjille tai SharePoint-ryhmille. Sen sijaan Windows SharePoint Services 3.0 määrittää tämän käyttöoikeustason automaattisesti, kun käyttäjille tai SharePoint-ryhmille myönnetyt tietyn kohteen käyttöoikeudet edellyttävät jonkin korkeamman tason kohteen käyttöoikeuksia, jotka heiltä vielä puuttuvat. Jos käyttäjälle esimerkiksi myönnetään oikeus käyttää tiettyä luettelon kohdetta, mutta hänellä ei ole itse luettelon käyttöoikeutta, Windows SharePoint Services 3.0 myöntää heille automaattisesti Rajoitettu käyttö -oikeudet luetteloon ja tarvittaessa myös sivuston käyttöoikeudet.

Sivun alkuun

Luettelo, sivusto ja omat käyttöoikeudet

Windows SharePoint Services 3.0 -sovelluksessa on 33 käyttöoikeutta, joita käytetään viidessä oletuskäyttöoikeustasossa. Voit halutessasi vaihtaa käyttöoikeustasojen käyttöoikeuksia (Rajoitettu käyttö- ja Täydet oikeudet -käyttöoikeustasoja lukuun ottamatta) tai luoda uusia käyttöoikeustasoja ja määrittää niihin tarvittavat käyttöoikeudet.

Käyttöoikeudet on jaettu luettelon käyttöoikeuksiin, sivuston käyttöoikeuksiin ja omiin käyttöoikeuksiin sen mukaan, missä kohteissa niitä voi käyttää. Esimerkiksi sivuston käyttöoikeudet koskevat tiettyä sivustoa, luettelon käyttöoikeudet vain luetteloita sekä kirjastoja ja omat käyttöoikeudet vain omia näkymiä, omia Web-osia ja muita omia kohteita. Seuraavissa taulukoissa näkyy käyttöoikeudet sekä käyttöoikeustasot, joihin käyttöoikeudet on oletusarvon mukaan määritetty.

Luettelon käyttöoikeudet

Käyttöoikeus:

Täydet oikeudet

Suunnittelija

Osallistuja

Lukija

Rajoitettu käyttö

Luetteloiden hallinta

X

X

Uloskuittauksen ohittaminen

X

X

Lisää kohteita

X

X

X

Muokkaa kohteita

X

X

X

Poista kohteita

X

X

X

Näytä kohteet

X

X

X

X

Hyväksy kohteita

X

X

Avaa kohteet

X

X

X

X

Näytä versiot

X

X

X

X

Poista versioita

X

X

X

Luo ilmoituksia

X

X

X

X

Näytä sovellussivut

X

X

X

X

X

Sivuston käyttöoikeudet

Käyttöoikeus:

Täydet oikeudet

Suunnittelija

Osallistuja

Lukija

Rajoitettu käyttö

Käyttöoikeuksien hallinta

X

Käyttötietojen tarkasteleminen

X

Luo alisivustoja

X

Web-sivuston hallinta

X

Lisää ja mukauta sivuja

X

X

Käytä teemoja ja reunaviivoja

X

X

Käytä tyylisivuja

X

X

Ryhmien luominen

X

Hakemistojen selaaminen

X

X

X

Käytä omatoimista sivuston luomista

X

X

X

X

Sivujen tarkasteleminen

X

X

X

X

Luetteloi käyttöoikeudet

X

Selaa käyttäjätietoja

X

X

X

X

X

Hallitse ilmoituksia

X

Käytä etäliittymiä

X

X

X

X

X

Käytä asiakasintegraatio-ominaisuuksia

X

X

X

X

X

Avaa

X

X

X

X

X

Muokkaa henkilökohtaisia käyttäjätietoja

X

X

X

Omat käyttöoikeudet

Käyttöoikeus:

Täydet oikeudet

Suunnittelija

Osallistuja

Lukija

Rajoitettu käyttö

Omien näkymien hallinta

X

X

X

Lisää tai poista omia Web-osia

X

X

X

Omien Web-osien päivittäminen

X

X

X

Sivun alkuun

Riippuvuudet ja kuvaukset

Käyttöoikeudet ovat usein riippuvaisia muista käyttöoikeuksista. Kun valitset käyttöoikeuden, joka on riippuvainen jostakin muusta käyttöoikeudesta, molemmat käyttöoikeudet valitaan. Samoin jos poistat sellaisen käyttöoikeuden, josta muut käyttöoikeudet ovat riippuvaisia, myös kaikki riippuvaiset käyttöoikeudet poistetaan. Seuraavassa taulukossa on kunkin käyttöoikeuden käyttötarkoituksen kuvaus sekä mahdolliset käyttöoikeudesta riippuvaiset käyttöoikeudet.

Luettelon käyttöoikeudet

Käyttöoikeus:

Kuvaus:

Käyttöoikeudesta riippuvaiset käyttöoikeudet:

Luetteloiden hallinta

Luo ja poista luetteloita, lisää ja poista luettelon sarakkeita ja lisää tai poista luettelon julkisia näkymiä.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa, Omien näkymien hallinta

Uloskuittauksen ohittaminen

Hylkää tai kuittaa sisään asiakirja, jonka jokin toinen käyttäjä on kuitannut ulos.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Lisää kohteita

Lisää kohteita luetteloihin, lisää asiakirjoja asiakirjakirjastoihin ja lisää Web-keskustelukommentteja.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Muokkaa kohteita

Muokkaa luetteloiden kohteita, asiakirjakirjastojen asiakirjoja ja asiakirjojen Web-keskustelujen kommentteja sekä mukauta asiakirjakirjastojen Web-osa-sivuja.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Poista kohteita

Poista luettelosta kohteita, asiakirjakirjastosta asiakirjoja ja asiakirjoista Web-keskusteluiden kommentteja.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Näytä kohteet

Näytä luetteloiden kohteet, asiakirjakirjastojen asiakirjat ja Web-keskustelujen huomautukset.

Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Hyväksy kohteita

Hyväksy luettelokohteen tai asiakirjan aliversio.

Muokkaa kohteita, Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Avaa kohteet

Näytä asiakirjojen lähdekoodi palvelinpuolen tiedostokäsittelijöiden avulla.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Näytä versiot

Näytä luettelokohteen tai asiakirjan aiemmat versiot.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Poista versioita

Poista luettelokohteen tai asiakirjan aiempia versioita.

Näytä kohteet, Näytä versiot, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Luo ilmoituksia

Luo sähköposti-ilmoituksia.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Näytä sovellussivut

Näytä luettelon tai asiakirjakirjaston asiakirjat ja näkymät.

Avaa

Sivuston käyttöoikeudet

Käyttöoikeus:

Kuvaus:

Käyttöoikeudesta riippuvaiset käyttöoikeudet:

Käyttöoikeuksien hallinta

Luo Web-sivuston käyttöoikeustasoja ja muuta niitä ja määritä käyttöoikeuksia käyttäjille ja ryhmille.

Hyväksy kohteita, Luetteloi käyttöoikeudet, Avaa

Käyttötietojen tarkasteleminen

Näytä Web-sivuston käyttöraportit.

Hyväksy kohteita, Avaa

Luo alisivustoja

Luo alisivustoja, kuten ryhmäsivustoja, kokoustyötilasivustoja ja asiakirjatyötilasivustoja.

Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Web-sivuston hallinta

Suorita Web-sivuston hallintatoimia sekä hallitse sisältöä.

Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Lisää ja mukauta sivuja

Lisää, muokkaa tai poista HTML-sivuja tai Web-osa-sivuja ja muokkaa Web-sivustoa Windows SharePoint Services -yhteensopivan editorin avulla.

Näytä kohteet, Hakemistojen selaaminen, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Käytä teemoja ja reunaviivoja

Ota teema tai reunaviivat käyttöön koko Web-sivustossa.

Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Käytä tyylisivuja

Ota tyylisivu (.CSS-tiedosto) käyttöön Web-sivustossa.

Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Ryhmien luominen

Luo käyttäjäryhmä, jota voi käyttää missä tahansa sivustokokoelman osassa.

Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Hakemistojen selaaminen

Luetteloi Web-sivuston tiedostoja ja kansioita SharePoint Designer -liittymän, Web DAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) -liittymän tai muun vastaavan liittymän avulla.

Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Käytä omatoimista sivuston luomista

Luo Web-sivusto omatoimisen sivuston luomisen avulla.

Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Sivujen tarkasteleminen

Näytä Web-sivuston sivut.

Avaa

Luetteloi käyttöoikeudet

Luetteloi Web-sivuston, luettelon, kansion, asiakirjan tai luettelon kohteen käyttöoikeudet.

Näytä kohteet, Avaa kohteet, Näytä versiot, Hakemistojen selaaminen, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Selaa käyttäjätietoja

Näytä Web-sivuston käyttäjien tiedot.

Avaa

Hallitse ilmoituksia

Hallitse kaikkien Web-sivuston käyttäjien ilmoituksia.

Näytä kohteet, Luo ilmoituksia, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Käytä etäliittymiä

Käytä Web-sivustoa SOAP (Simple Object Access Protocol)-, Web DAV- tai SharePoint Designer -liittymän välityksellä.

Avaa

Avaa

Avaa Web-sivusto, luettelo tai kansio kyseisen säilön kohteiden käsittelemistä varten.

Ei käyttöoikeuksia, jotka ovat riippuvaisia tästä käyttöoikeudesta

Muokkaa henkilökohtaisia käyttäjätietoja

Sallii käyttäjän muokata omia käyttäjätietojaan esimerkiksi lisäämällä tietoihin kuva.

Selaa käyttäjätietoja, Avaa

Omat käyttöoikeudet

Käyttöoikeus:

Kuvaus:

Käyttöoikeudesta riippuvaiset käyttöoikeudet:

Omien näkymien hallinta

Luo, muokkaa tai poista luetteloiden omia näkymiä.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Lisää tai poista omia Web-osia

Lisää tai poista Web-osa-sivun omia Web-osia.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa, Omien Web-osien päivittäminen

Omien Web-osien päivittäminen

Päivitä Web-osat näyttämään mukautetut tiedot.

Näytä kohteet, Sivujen tarkasteleminen, Avaa

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×