Käytettävissä olevat kentät

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Voit lisätä kenttiä näkymä, taulukkotai lomake projektin tietotyyppien mukauttaminen kyseisen Microsoft Office Project 2007 näyttää. Jos ohjelmointi, voit myös muokata Project 2007 organisaation tarpeiden kentät avulla.

Lisää näkymään kenttä napsauttamalla Lisää-valikosta Sarake.

Artikkelin sisältö

Kenttien yleiskatsaus

Tehtäväkentät

Aikajaksotetut tehtäväkentät

Resurssikentät

Aikajaksotetut resurssikentät

Varaus-kentät

Aikajaksotetut varauskentät

Kenttien yleiskatsaus

Kenttä on yksi millaisia tietoja ja kuuluu taulukko, lomake näkymän tai käyttö-näkymän aikajaksotettu -alue. Project 2007 on erilaisia kenttiä:

  • Tehtäväkentät ja tehtävien aikajaksotetut kentät.

  • Resurssikentät ja resurssien aikajaksotetut kentät.

  • Varauskentät ja varauksien aikajaksotetut kentät.

,

Huomautus: Jotkin kentät ovat käytettävissä vain, jos käytössäsi on Microsoft Office Project Professional 2007.

Tehtäväkentät ja tehtävien aikajaksotetut kentät

Tehtäväkentissä näkyy tehtäviin liittyviä tietoja ja niitä voidaan tarkastella tehtävänäkymissä, kuten Gantt-kaavio, tehtävätaulukko ja verkkokaavio.

Tehtävien aikajaksotetuissa kentissä kunkin tehtävän tiedot on jaettu tehtävän keston ajalle. Näitä kenttiä voidaan tarkastella Tehtävien käyttö -näkymän aikajaksotetussa osiossa.

Resurssikentät ja aikajaksotetut resurssikentät

Resurssikentissä näkyy tietoja resursseista, mukaan lukien yhteenvetotiedot kaikista kullekin resurssille varatuista tehtävistä. Niitä voidaan tarkastella resurssinäkymissä, kuten Resurssitaulukko- ja Resurssien käyttö -näkymissä.

Aikajaksotetuissa resurssikentissä kunkin resurssin tiedot on jaettu ajallisesti sen mukaan, milloin resurssi on käytettävissä kyseisessä projektissa. Näitä kenttiä voidaan tarkastella Resurssien käyttö -näkymän aikajaksotetussa osiossa.

Varauskentät ja aikajaksotetut varauskentät

Varauskentissä näkyvät kunkin varauksen tiedot. Niitä voidaan tarkastella Tehtävien käyttö- ja Resurssien käyttö -näkymien taulukko-osiossa ja Tehtävälomake- ja Resurssilomake-näkymien alareunassa. Jos haluat tehdä muutoksia tehtäväkenttään, joka näkyy Tehtävälomake- ja Resurssilomake-näkymien alareunassa, valitse Muotoile-valikosta Tiedot ja napsauta sitten komentoa.

Aikajaksotetuissa varauskentissä kunkin varauksen tiedot on jaettu ajallisesti varauksen keston mukaan. Näitä kenttiä voidaan tarkastella Resurssien käyttö- ja Tehtävien käyttö -näkymien aikajaksotetuissa osioissa.

Sivun alkuun

Tehtäväkentät

Uusi tarkoittaa, että kenttä on uusi Project 2007.

Kenttä

Kuvaus

Todelliset kustannukset (tehtäväkenttä)

Todelliset kustannukset -kenttä näyttää jo tehdyistä töistä kertyneet kustannukset tehtäviin varattujen resurssien mukaan sekä kaikki muut tehtävään liittyvät kustannukset.

Toteutunut kesto (tehtäväkenttä)

Todellinen kesto -kenttä näyttää tähän mennessä tehdyn todellisen työn keston aikataulun mukaisen keston ja jäljellä olevan työn tai valmistumisprosentin mukaan laskettuna.

Todellinen päättymispäivä (tehtäväkenttä)

Todellinen päättymispäivä -kentässä näkyy todellinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin tehtävä tai varaus valmistui.

Todelliset ylityökustannukset (tehtäväkenttä)

Todelliset ylityökustannukset -kenttä näyttää resurssien suorittamiin tehtäviin liittyvistä ylitöistä kertyneet todelliset ylityökustannukset.

Toteutunut ylityömäärä (tehtäväkenttä)

Todellinen ylityömäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien ylityöiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

Todellinen alkamispäivä (tehtäväkenttä)

Todellinen alkamispäivä -kentissä näkyy ilmoittamiesi edistymistietojen mukainen tehtävän tai varauksen todellinen alkamispäivä ja -aika.

Toteutunut työmäärä (tehtäväkenttä)

Todellinen työmäärä -kentät näyttävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien töiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

AWCP (tehtäväkenttä)

TTTK (tehdyn työn todelliset kustannukset) -kenttä näyttää tehtävän tehdyistä töistä kertyneet kustannukset projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Varausviive (tehtäväkenttä)

Varausviive-kentässä näkyy aika, joka resurssin on odotettava, ennen kuin hän voi aloittaa työskentelyn tietyssä varauksessa. Varausviive-kentissä ei varsinaisesti näy tietoja, vaan ne tuovat vastaavan Varausviive-kentän tiedot nähtäväksi.

Kuormitusaste (tehtäväkenttä)

Varausyksikkö-kenttä näyttää tehtävään varatut resurssit.

Uusi
Perusaikataulun budjetin kustannukset (tehtäväkenttä)

Perusaikataulujen budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetit. Budjettiresurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Perusaikataulun budjetin työ (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun budjetin työ -kentissä näkyvät budjetin työ- ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät. Budjettiresurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun kustannukset (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun kustannukset -kenttiin on tallennettu tehtävän, kaikkien varattujen tehtävien resurssien tai tehtävän suorittavan resurssin työmäärän suunnitellut kokonaiskustannukset.

Uusi
Perusaikataulun toimituksen loppu (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun toimituksen loppu-kentässä on tallennettu perusaikataulu suunnitellut toimituksen valmistumispäivä.
Office Project Professional 2007 only

Uusi
Perusaikataulun toimituksen alku (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun toimituksen alku-kentässä on tallennettu perusaikataulu alkuperäiset suunnitellut toimituksen alkamispäivä.
Office Project Professional 2007 only

Perusaikataulun kesto (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun kesto -kentässä näkyy tehtävän suorittamiseen suunniteltu aikaväli.

Perusaikataulun päättymispäivä (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun päättymispäivä -kentässä näkyy tehtävän tai varauksen suunniteltu valmistumispäivä perusaikataulun tallennushetkellä.

Perusaikataulun alkamispäivä (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun alkamispäivä -kentässä näkyy tehtävän tai varauksen suunniteltu alkamispäivämäärä perusaikataulun tallennushetkellä.

Perusaikataulun työmäärä (tehtäväkenttä)

Perusaikataulun työmäärä -kentässä näkyy tehtävälle, resurssille tai varaukselle ajoitettu henkilötyömäärä.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin kustannukset -kenttiin sisältyvät alkuperäisen suunnitelman mukaiset budjetin kustannukset, jotka on määritetty sellaisten kustannusresurssien tietoihin, jotka on erikseen tunnistettu budjettiresursseiksi.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin työ -kenttiin tallentuvat erikseen budjettiresursseiksi määritettyjen työresurssien ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät.

Perusaikataulujen 1 – 10 kustannukset (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 kustannukset -kenttiin tallennetaan tehtävän, resurssin tai varauksen suunnitellut kokonaiskustannukset.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 toimituksen loppu (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 toimituksen loppu -kentät sisältävät suunnitellut toimituksen päättymispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaaviin projektin perusaikatauluihin.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 toimituksen alku (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 toimituksen alku -kentät sisältävät suunnitellut toimituksen aloituspäivämäärät, jotka on tallennettu vastaaviin projektin perusaikatauluihin.

Perusaikataulujen 1 – 10 kesto (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 kesto -kentät sisältävät tehtävän suorittamiseen suunnitellun aikavälin.

Perusaikataulujen 1 – 10 loppu (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 loppu -kenttiin on tallennettu tehtävien ja resurssivarausten suunnitellut valmistumispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaavien perusaikataulujen tallennuksen yhteydessä.

Perusaikataulujen 1 – 10 alku (tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 alku -kenttiin on tallennettu tehtävien tai varausten suunnitellut aloittamispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaavien perusaikataulujen yhteydessä.

Perusaikataulujen 1 – 10 työ (tehtäväkentät)

Perusaikataulun 1 työmäärä – Perusaikataulun 10 työmäärä -kenttiin on tallennettu tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut kokonaistyötunnit.

BCWP (ansaittu arvo tai EV) (tehtäväkenttä)

TTSK (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen valmistumisprosentin kumulatiivisen arvon kerrottuna aikajaksotetuilla perusaikataulun kustannuksilla.

BCWS (suunniteltu arvo tai PV) (tehtäväkenttä)

STSK (suunnitellun työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän kumulatiiviset, aikajaksotetut perusaikataulun tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä kertyneet kustannukset.

Uusi
Budjetin kustannukset (tehtäväkenttä)

Budjetin kustannukset -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan budjetin kustannusresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Budjetin työ (tehtäväkenttä)

Budjetin työ -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan työ- ja materiaaliresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Valmiusaste (tehtäväkenttä)

Tehtävän edistyminen näkyy Gantt-kaavionäkymän Valmiusaste-kentässä tehtävälle raportoitujen todellisten arvojen mukaan.

Vahvistettu (tehtäväkenttä)

Vahvistettu-kenttä osoittaa, ovatko tehtävään varatut resurssit hyväksyneet vai hylänneet tehtävävarauksensa.

Rajoituspäivämäärä (tehtäväkenttä)

Rajoituspäivämäärä-kentässä näkyy päivämäärä, joka liittyy tiettyyn rajoituslajiin (esimerkiksi Alkamisajankohta, Päättymisajankohta, Aloitus aikaisintaan, Aloitus viimeistään, Lopetus aikaisintaan ja Lopetus viimeistään).

Rajoituslaji (tehtäväkenttä)

Rajoituslaji-kenttä sisältää valinnat, joilla voit määrittää tehtävän ajoitusta koskevan rajoituksen.

Vastuuhenkilö (tehtäväkenttä)

Vastuuhenkilö-kentässä on tehtävästä vastaavan henkilön nimi.

Kustannukset (tehtäväkenttä)

Kustannukset-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut tai suunnitellut kokonaiskustannukset, jotka määräytyvät kaikkien tehtävään varattujen resurssien jo tekemän työn kustannusten sekä varauksen jäljellä olevan työn suunniteltujen kustannusten perusteella.

Kustannustaulukkoa (tehtäväkenttä)

Kustannustaulukko-kentässä voi valita, mitä kustannustaulukkoa käytetään tehtävään varattujen resurssien yhteydessä

Kustannusvarianssi (tehtäväkenttä)

Kustannusvarianssi-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen perusaikataulun kustannusten ja kokonaiskustannusten erotuksen.

Kustannus1 – 10 (tehtäväkentät)

Kustannukset 1–10 -kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautettuja tehtävien, resurssien tai varausten kustannustietoja.

KHI (tehtäväkenttä)

KSI (kustannusten suoritusindeksi) -kentässä näkyy tehdyn työn suunniteltujen (tai perusaikataulun) kustannusten suhde tehdyn työn todellisiin kustannuksiin projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Luotu (tehtäväkenttä)

Luotu-kenttä sisältää sen päivämäärän ja kellonajan, jolloin tehtävä on lisätty projektiin.

Kriittinen (tehtäväkenttä)

Kriittinen-kentässä näkyy, onko tehtävän tai varauksen aikataulussa varaa viivästyksiin, vai onko tehtävä kriittisellä polulla.

KV (tehtäväkenttä)

KV (ansaitun arvon kustannusvarianssi) -kenttä näyttää eron projektin tavoitekustannusten ja tilapäivämäärään tai kuluvaan päivämäärään mennessä aiheutuneiden todellisten kustannusten välisen erotuksen.

KV % (tehtäväkenttä)

KV% (kustannusvarianssiprosentti) -kenttä näyttää kustannusvarianssin (KV) suhteen tehdyn työn suunniteltuihin kustannuksiin (TTSK) prosentteina ilmaistuna.

Päivämäärä1 – 10 (tehtäväkentät)

Päivämäärät 1–10 -kenttiin tallennetaan tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä päivämäärätietoja.

Määräpäivä (tehtäväkenttä)

Määräpäivä-kentässä näkyy tehtävän määräpäiväksi kirjoitettu päivämäärä. Määräpäivä on tavoitepäivämäärä, joka ilmaisee, milloin haluat tehtävän valmistuvan

Uusi
Toimituksen loppu (tehtäväkenttä)

Kunkin tehtävän, jossa on toimituksen liittyy toimituksen loppu-kenttä näyttää aikataulun mukaisesta päättymispäivämäärästä toimituksen.
Office Project Professional 2007 only

Uusi
Toimituksen GUID-tunnus (tehtäväkenttä)

Toimituksen GUID-tunnus-kenttä näyttää kunkin, jossa on toimituksen liittyy tehtävän GUID-tunnus (GUID) toimituksen.
Office Project Professional 2007 only

Uusi
Toimituksen nimi (tehtäväkenttä)

Tehtävään on liitetty toimituksen toimituksen nimi-kentässä näkyy toimituksen nimi.
Office Project Professional 2007 only

Uusi
Toimituksen alku (tehtäväkenttä)

Tehtävään on liitetty toimituksen toimituksen alku-kentässä näkyy toimituksen suunnitellun alkamispäivämäärän.
Office Project Professional 2007 only

Uusi
Toimituksen tyyppi (tehtäväkenttä)

Toimituksen tyyppi-kenttä osoittaa, onko nykyinen tehtävä on liitetty toimitus ja onko toimituksen tuottamat nykyisen tehtävän tai tuottamat erillisen projektin tai tehtävän, johon nykyisen tehtävän on riippuvainen.
Office Project Professional 2007 only

Kesto (tehtäväkenttä)

Kesto-kenttä näyttää tehtävän koko aktiivisen työskentelyajan.

Keston varianssi (tehtäväkenttä)

Keston varianssi -kenttä sisältää tehtävän perusaikataulun mukaisen keston ja kokonaiskeston (tämänhetkisen arvion) erotuksen.

Kesto1 – 10 (tehtäväkentät)

Kestot 1–10 -kenttiin tallennetaan minkä tahansa tehtävän, resurssin tai varauksen kestotiedot.

AKV (tehtäväkenttä)

AKV (arvioidut kustannukset valmistumisaikana) - kenttä näyttää tehtävän arvioidut kokonaiskustannukset suorituskyvyn perusteella tilapäivämäärään mennessä.

Aikainen päättyminen (tehtäväkenttä)

Aikainen päättyminen -kenttä sisältää ensimmäisen mahdollisen päivämäärän, jona tehtävä voisi valmistua edeltäjä- ja seuraajatehtävien aikaisten päättymisten, muiden rajoitusten sekä mahdollisten tasoitusviiveiden perusteella.

Aikainen alkaminen (tehtäväkenttä)

Aikainen alkaminen -kenttä sisältää aikaisimman ajankohdan, jolloin tehtävä voi alkaa edeltäjä- ja seuraajatehtävien aikaisen alkamisen päivämäärien ja muiden rajoitusten perusteella.

Ansaitun arvon laskentatapa (tehtäväkenttä)

Ansaitun arvon laskentapa -kentästä on mahdollista valita, käytetäänkö tehdyn työn suunniteltujen kustannusten (TTSK) laskennassa % valmiina vai % fyysisesti valmiina -kentän arvoa.

Työmäärään perustuva (tehtäväkenttä)

Työmäärään perustuva -kenttä ilmaisee, onko tehtävän ajoitus työmäärään perustuva.

Yrityksen Kustannus1 – 10 (tehtäväkentät)

Enterprise-Kustannus1 – Enterprise-10-kenttiin voidaan tallentaa mukautettuja tehtävien, resurssien tai varausten kustannustietoja projektinhallinnan valvoja tai muut järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet omistavan käyttäjän määrittämä.
Office Project Professional 2007 only

Yrityksen päivämäärä1 – 30 (tehtäväkentät)

Yrityksen päivämäärä1 – yrityksen päivämäärä30 kenttiä voi tallentaa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen päivämäärätietoja määrittämiä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Office Project Professional 2007 only

Yrityksen kesto1 – 10 (tehtäväkentät)

Yrityksen kesto1 – Enterprise-10-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen kestotiedot määrittämiä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Office Project Professional 2007 only

Yrityksen Lippu1 – 20 (tehtäväkentät)

Yrityksen lippu1 – Enterprise-20-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen määrityksen mukaisesti projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet, on määrittänyt.
Office Project Professional 2007 only

Yrityksen numero1 – 40 (tehtäväkentät)

Yrityksen projektinumero1 Yritysprojektin numero40 kentät voi tallentaa mitä tahansa mukautettuja projektin luvun määrittämä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Office Project Professional 2007 only

Tehtävä 1 – 30 (tehtäväkentät)

Yrityksen tehtävän jäsennyskoodi1 – yrityksen tehtävän jäsennyskoodi30-kentät sisältävät aakkosnumeerisen koodin, joka vastaa luettelon tai hierarkkista rakennetta (esimerkiksi kirjanpidon koodit tehtäviin liittyvät kustannukset).
Office Project Professional 2007 only

Yrityksen teksti1 – 40 (tehtäväkentät)

Yrityksen teksti1 Yritysteksti40-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tekstin tehtävien, resurssien tai varausten projektinhallinnan valvoja tai muut järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet omistavan käyttäjän määrittämä
Office Project Professional 2007 vain

Uusi
Virhesanoma (tehtäväkenttä)

Virhesanoma-kenttää käytetään ohjattua resurssien tuontia ja projektin tuontitoiminnolla virheiden yhteydessä tuominen Microsoft Office Project Server 2007resurssien ja tehtävien tietoja tarpeen mukaan.
Office Project Professional 2007 only

Arvioitu (tehtäväkenttä)

Arvioitu-kentässä näkyy, onko tehtävän kesto arvio.

Odotettu kesto (tehtäväkenttä)

Odotettu kesto -kenttä sisältää tehtävän odotetun aktiivisen työn kestoajan, toisin sanoen tehtävän odotetun alkamispäivän ja odotetun päättymispäivän välisen ajan.

Odotettu päättyminen (tehtäväkenttä)

Odotettu päättyminen -kenttä sisältää päivämäärän, jolloin tehtävän odotetaan päättyvän.

Odotettu alkaminen (tehtäväkenttä)

Odotettu alkaminen -kenttä sisältää päivämäärän, jolloin tehtävän odotetaan alkavan.

Ulkoinen tehtävä (tehtäväkenttä)

Ulkoinen tehtävä -kenttä osoittaa, onko tehtävään linkki jostakin toisesta projektista vai onko linkki peräisin tästä projektista.

Loppu (tehtäväkenttä)

Loppu-kentässä näkyy päivämäärä, jona tehtävä ajoituksen mukaan päättyy.

Loppuliukuma (tehtäväkenttä)

Loppuliukuma-kentässä on Aikainen päättyminen- ja Myöhäinen päättyminen -päivämäärien väliin jäävä aika.

Päättymisen varianssi (tehtäväkenttä)

Päättymisen varianssi -kenttä sisältää tehtävän tai varauksen perusaikataulun päättymispäivämäärän ja nykyisen päättymispäivämäärän erotusta vastaavan ajan.

Loppu1 – 10 (tehtäväkentät)

Loppu 1 – Loppu 10 -kenttiin voidaan tallentaa mitä tahansa tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä päättymispäivämäärätietoja.

Kiinteiden kustannusten kertymä (tehtäväkenttä)

Kiinteiden kustannusten kertymä -kentästä voidaan valita, miten ja milloin resurssin kiinteät kustannukset veloitetaan eli kuinka ne kertyvät tehtävän kustannuksiksi.

Kiinteät kustannukset (tehtäväkenttä)

Kiinteät kustannukset -kenttä näyttää kaikki muista kuin resursseista aiheutuvat tehtävän kustannukset.

Lippu1 – 20 (tehtäväkentät)

Liput 1–20 -kentät osoittavat, onko tehtävälle, resurssille tai varaukselle määritetty jokin lisätoimi tai onko se merkitty tunnistamista varten.

Vapaa liukuma (tehtäväkenttä)

Vapaa liukuma -kentän arvo on se aika, jonka verran tehtävä voi viivästyä seuraajatehtävien viivästymättä.

Ryhmittele yhteenvedoittain (tehtäväkenttä)

Ryhmittele yhteenvedoittain -kenttä näyttää, onko kyseinen tehtävä- tai resurssitaulukon rivi jonkin tietyn luokan ryhmiteltyjen tehtävien tai resurssien yhteenvetorivi.

Piilota palkki (tehtäväkenttä)

Piilota palkki -kenttä määrittää sen, näkyvätkö tehtävän Gantt-palkit ja Kalenteri-palkit.

Hyperlinkki (tehtäväkenttä)

Hyperlinkki-kentän arvo on otsikkoteksti tai selittävä teksti, joka liittyy tehtävän, resurssin tai varauksen hyperlinkkiin.

Hyperlinkkiosoite (tehtäväkenttä)

Hyperlinkkiosoite-kenttä sisältää osoitteen, joka määrittää hyperlinkin, jonka kautta saadaan tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä tietoja.

Hyperlinkkiviittaus (tehtäväkenttä)

Hyperlinkkiviittaus-kenttä sisältää tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyvien Hyperlinkkiosoite- ja Hyperlinkin aliosoite -kenttien yhdistelmän.

Hyperlinkkialiosoite (tehtäväkenttä)

Hyperlinkin aliosoite -kenttä osoittaa paikan asiakirjassa, johon tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyvä hyperlinkki johtaa.

Tunnus (tehtäväkenttä)

Tunnus-kentän arvo on tunnistenumero, Project 2007 automaattisesti liittää kuhunkin tehtävään tai resurssiin Kun lisäät ne projektiin.

Ohita resurssikalenteri (tehtäväkenttä)

Ohita resurssikalenteri -kenttä osoittaa, otetaanko tehtävän ajoittamisessa huomioon tehtävään varattujen resurssien kalenterit.

Ilmaisimet (tehtäväkenttä)

Ilmaisimet-kenttä sisältää ilmaisimia, jotka antavat tietoja tehtävistä tai resursseista.

Myöhäinen päättyminen (tehtäväkenttä)

Myöhäinen päättyminen -kentässä on myöhäisin päivämäärä, jolloin tehtävä voi valmistua viivyttämättä projektin valmistumista.

Myöhäinen alkaminen (tehtäväkenttä)

Myöhäinen alkaminen -kentässä on myöhäisin päivämäärä, jolloin tehtävä voi alkaa viivyttämättä projektin valmistumista.

Tasaa varaukset (tehtäväkenttä)

Tasaa varaukset -kenttä määrittää, voiko tasaamistoiminto viivästyttää tai jakaa yksittäisiä varauksia (kokonaisen tehtävän asemasta) ja ratkaista ylivarauksista johtuvat ongelmat tällä tavalla.

Jakoa (tehtäväkenttä)

Jakoa käyttävä tasaus -kenttä määrittää, voiko resurssin tasaamistoiminto käyttää jakoa kyseisen tehtävän jäljellä olevissa töissä.

Tasaamisviive (tehtäväkenttä)

Tasaamisviive-kentän arvo on aika, jonka verran tehtävän tai varauksen aikaista alkamista viivytetään resurssien tasaamisen takia.

Linkitetyt kentät (tehtäväkenttä)

Linkitetyt kentät-kenttä ilmaisee, onko tehtävän, resurssin tai varauksen, OLE-linkkejä joko muualla tämän projektitiedoston Project 2007 -tiedostosta toiseen tai toisesta ohjelmasta.

Merkitty (tehtäväkenttä)

Merkitty-tehtäväkenttä ilmaisee, onko tehtävä merkitty jatkotoimia tai muuta tunnistamista varten.

Välitavoite (tehtäväkenttä)

Välitavoite-kentästä näkyy, onko tehtävä välitavoite.

Nimi (tehtäväkenttä)

Nimi-kenttä sisältää tehtävän tai resurssin nimen.

Negatiivinen liukuma (tehtäväkenttä)

Negatiivisen liukuma -kenttä näyttää negatiivisen liukuman määrän Gantt-kaavionäkymän kaavio-osassa. Negatiivinen liukuma osoittaa ajan, joka on säästettävä, jotta seuraajatehtävät eivät viivästyisi.

Huomautukset (tehtäväkenttä)

Huomautukset-kenttä sisältää tehtävää, resurssia tai varausta koskevia huomautuksia.

Numero1 – 20 (tehtäväkentät)

Numerot 1–20 -kenttiin voidaan tallentaa mitä tahansa projektia koskevia tehtäviin, resursseihin tai varauksiin liittyviä numeerisia tietoja.

Objektit (tehtäväkenttä)

Objektit-kenttä sisältää tehtävään tai resurssiin liittyvien objektien lukumäärän.

Optimistinen kesto (tehtäväkenttä)

Optimistinen kesto -kenttä sisältää tehtävän odotetun aktiivisen työn kestoajan parhaimmassa tapauksessa, toisin sanoen tehtävän optimistisen alkamisen ja optimistisen päättymisen välisen ajan.

Optimistinen päättyminen (tehtäväkenttä)

Optimistinen päättyminen -kenttä sisältää päivämäärän, joka ilmaisee, milloin tehtävän odotetaan valmistuvan parhaassa tapauksessa.

Optimistinen alkaminen (tehtäväkenttä)

Optimistinen alkaminen -kenttä sisältää päivämäärän, joka ilmaisee, milloin tehtävä voi alkaa parhaassa tapauksessa.

Jäsennyskoodi1 – 10 (tehtäväkentät)

Jäsennyskoodit 1–10 -kentät sisältävät aakkosnumeerisen koodin, jonka avulla kuvataan tehtävien tai resurssien hierarkkista rakennetta.

Jäsennystaso (tehtäväkenttä)

Jäsennystaso-kenttä osoittaa tehtävän tai varauksen sijainnin projektin jäsennyshierarkiassa.

Jäsennysnumero (tehtäväkenttä)

Jäsennysnumero-kenttä sisältää numeron, jonka avulla voit kuvata tehtävän sijoittumisen projektin jäsennyshierarkiassa.

Ylivarattu (tehtäväkenttä)

Ylivarattu-kenttä osoittaa, onko jokin tehtävään varatuista resursseista varattu muuhunkin työhön tehtävässä tai onko resurssi varattu tekemään enemmän työtä kaikissa varatuissa tehtävissä kuin on mahdollista tehdä normaalilla työkapasiteetilla.

Ylityökustannukset (tehtäväkenttä)

Ylityökustannukset-kentästä nähdään tehtävän tai resurssin ylityökustannukset kaikkien varattujen tehtävien tai kaikkien varattujen resurssien osalta.

Ylityömäärä (tehtäväkenttä)

Ylityömäärä-kenttä sisältää ylityömäärän, joka on ajoitettu kaikkien tehtävään varattujen resurssien tekemäksi, kaikille resurssille varatuille tehtäville tai tietyn resurssin tietyssä tehtävässä tekemäksi työmääräksi. Työmäärä veloitetaan resurssien ylityökorvausten mukaisesti.

Prosenttia (%) Viimeistele (tehtäväkenttä)

Prosenttia (%) valmiina -kenttä sisältää arvon, joka ilmoittaa sen prosenttiosuuden tehtävän kestosta, joka on jo valmis.

Prosenttia (%) Toimi valmiina (tehtäväkenttä)

Prosenttia (%) työstä valmiina -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen nykyisen tilan prosenttiosuutena valmistuneesta työstä.

Pessimistinen kesto (tehtäväkenttä)

Pessimistinen kesto -kentässä näkyy tehtävän odotettu aktiivisen työn kestoaika pahimmassa tapauksessa, toisin sanoen tehtävän pessimistisen alkamisen ja pessimistisen päättymisen välinen aika. Voit kirjoittaa tämän päivämäärän osana PERT-analyysilaskentaa.

Pessimistinen päättyminen (tehtäväkenttä)

Pessimistinen päättyminen -kenttä sisältää päivämäärän, joka ilmaisee, milloin tehtävän odotetaan valmistuvan pahimmassa tapauksessa. Voit kirjoittaa tämän päivämäärän osana PERT-analyysilaskentaa.

Pessimistinen alkaminen (tehtäväkenttä)

Pessimistinen alkaminen -kenttä sisältää päivämäärän, joka ilmaisee, milloin tehtävä voi alkaa pahimmassa tapauksessa. Voit kirjoittaa tämän päivämäärän osana PERT-analyysilaskentaa.

Fyysinen prosenttia (%) Viimeistele (tehtäväkenttä)

% fyysisesti valmiina -kenttä näyttää syötetyn valmistumisprosenttiarvon, jota voidaan käyttää TTSK (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -arvon vaihtoehtoisena laskentaperusteena.

Edeltäjät (tehtäväkenttä)

Edeltäjät-kenttäluettelossa näkyvät niiden edeltäjätehtävien tehtävätunnusnumerot, joista tehtävän alkaminen tai loppuminen on riippuvainen.

Loppu ilman tasaamista (tehtäväkenttä)

Loppu ilman tasaamista -kentässä on tehtävän se päättymispäivämäärä, joka oli määritetty ennen tehtävien tasaamista.

Alku ilman tasaamista (tehtäväkenttä)

Alku ilman tasaamista -kentässä on tehtävän se alkamispäivämäärä, joka oli määritetty ennen tehtävien tasaamista.

Prioriteetti (tehtäväkenttä)

Prioriteetti-kenttä osoittaa tehtävälle annetun tärkeyden eli prioriteettitason, joka vuorostaan määrittää sen, kuinka paljon tehtävää tai varausta voidaan viivyttää tai jakaa osiin käytettäessä resurssien tasaamista.

Projekti (tehtäväkenttä)

Projekti-kentät sisältävät niiden aliprojektien nimet, joista tehtävät, resurssit tai varaukset ovat peräisin.

Uusi
Julkaise (tehtäväkenttä)

Julkaise-kenttä osoittaa, onko nykyisen tehtävän pitäisi julkistaa Project Server 2007 projektin muilta. Oletusarvoisesti tämä kenttä on määritetty Kyllä.
Office Project Professional 2007 only

Toistuva (tehtäväkenttä)

Toistuva-kentästä näkyy, onko tehtävä osa toistuvien tehtävien sarjaa.

Normaali työ (tehtäväkenttä)

Normaali työmäärä -kentässä näkyy resurssien tekemän ajoitetun normaalin työmäärän kokonaismäärä.

Jäljellä olevat kustannukset (tehtäväkenttä)

Jäljellä olevat kustannukset -kenttä näyttää jäljellä olevat ajoitetut kustannukset, jotka aiheutuvat jäljellä olevan ajoitetun työmäärän valmistumisesta.

Jäljellä oleva kesto (tehtäväkenttä)

Jäljellä oleva kesto -kenttä näyttää tehtävän jäljellä olevan osuuden suorittamiseen tarvittavan ajan.

Jäljellä olevat ylityökustannukset (tehtäväkenttä)

Jäljellä olevat ylityökustannukset -kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen jäljellä olevat ajoitetut ylityökustannukset.

Jäljellä oleva ylityömäärä (tehtäväkenttä)

Jäljellä oleva ylityömäärä -kenttä näyttää jäljellä olevan ajoitetun ylityön määrän.

Jäljellä oleva työmäärä (tehtäväkenttä)

Jäljellä oleva työmäärä -kenttä näyttää tehtävän tai tehtävien valmistumiseen vielä tarvittavan ajan, esimerkiksi henkilötyötuntia per päivä.

Resurssiryhmä (tehtäväkenttä)

Resurssiryhmä-kenttä sisältää ryhmät, joihin resurssit kuuluvat.

Resurssin nimikirjaimet (tehtäväkenttä)

Resurssin nimikirjaimet -kenttä näyttää resurssien nimien lyhenteet.

Resurssien nimet (tehtäväkenttä)

Resurssien nimet -kentässä on luettelo kaikkien tehtävään varattujen resurssien nimistä.

Resurssin fonetiikka (tehtäväkenttä)

Resurssin fonetiikka-kenttää käytetään ainoastaan Project 2007japaninkielisessä versiossa.

Resurssilaji (tehtäväkenttä)

The Resurssin laji -kenttä osoittaa, ovatko tähän tehtävään varatut resurssit työ- vai materiaaliresursseja.

Vastausta odotetaan (tehtäväkenttä)

Vastausta odotetaan -kenttä osoittaa, ovatko tehtäviin varatut ryhmän jäsenet vastanneet varauspyyntöön.

Jatkuu (tehtäväkenttä)

Jatkuu-kenttä ilmoittaa päivämäärän, jona tehtävän jäljellä olevan osuuden on suunniteltu jatkuvan, kun syötät uuden arvon esimerkiksi Prosenttia (%) valmiina-, Prosenttia (%) työstä valmiina-, Todellinen työ-, Todellinen kesto- tai Todellinen alkamispäivämäärä -kenttään.

Koottu (tehtäväkenttä)

Alitehtävien Koottu-kenttä määrittää, kootaanko alitehtävien Gantt-palkkien tiedot yhteenvetotehtävän palkkiin.

ASI (tehtäväkenttä)

ASI (aikataulun suoritusindeksi) -kentässä näkyy tehdyn työn suunniteltujen kustannusten osuus suunnitellun työn (TTSK / STSK) suunnitelluista kustannuksista.

Alku (tehtäväkenttä)

Alku-kenttä näyttää päivämäärän, johon mennessä määritetyn resurssin on aikataulun mukaan aloitettava tehtävän suorittaminen.

Alkuliukuma (tehtäväkenttä)

Alkuliukuma-kentässä on Aikainen alkaminen- ja Myöhäinen alkaminen -päivämäärien väliin jäävä aika.

Alkamisen varianssi (tehtäväkenttä)

Alkamisen varianssi -kentän arvo sisältää tehtävän tai varauksen perusaikataulun alkamispäivämäärän ja nykyisen aikataulun mukaisen aloituspäivän välisen erotuksen.

Alku1 – 10 (tehtäväkentät)

Alut 1–10 -kentissä näytetään tehtävän, resurssin tai varauksen alkamispäivämäärätietoja, jotka määritetään ja säilytetään erillään muista projektin tiedoista.

Tila (tehtäväkenttä)

Tila-kentässä näkyy tehtävän nykyinen tila: Valmis, Aikataulussa, Myöhässä tai Tuleva tehtävä.

Tilailmaisin (tehtäväkenttä)

Tilailmaisin-kentässä näkyy tehtävän nykyisen tilan ilmaiseva kuvake.

Uusi
Tilojen vastuuhenkilö (tehtäväkenttä)

Tilojen vastuuhenkilö-kenttä sisältää nimen, joka vastaanottaa nykyisen tehtävän tilan päivitykset resursseilta Microsoft Office Project Web AccessYritysresurssin.

Keskeytys (tehtäväkenttä)

Keskeytys-kentässä näkyy päivämäärä, jona tehtävän todellisen osan suorittaminen päättyi.

Aliprojektitiedosto (tehtäväkenttä)

Aliprojektitiedosto-kentässä on projektitiedostoon liitetyn projektin nimi.

Aliprojekti vain luettavissa (tehtäväkenttä)

Aliprojekti vain luettavissa -kenttä ilmaisee, onko tehtävän aliprojekti vain luettavissa.

Seuraajat (tehtäväkenttä)

Seuraajat-kentässä näkyvät tehtävän seuraajatehtävien tehtävätunnusnumerot.

Yhteenveto (tehtäväkenttä)

Yhteenveto-kentästä näkyy, onko tehtävä yhteenvetotehtävä.

Yhteenvedon edistyminen (tehtäväkenttä)

Yhteenvedon edistyminen -kenttä näyttää yhteenvetotehtävän edistymisen, joka perustuu yhteenvetotehtävän ajoitettujen alitehtävien edistymiseen.

SV (tehtäväkenttä)

AV (aikataulun varianssi) -kenttä näyttää, mikä on tilapäivämäärään tai nykyiseen päivämäärään mennessä toteutuneiden kustannusten ja tehtävän perusaikataulun suunniteltujen kustannusten välinen ero, kaikkien resurssille varattujen tehtävien tai varausten osalta.

AV-prosentti (%) (tehtäväkenttä)

AV% (aikataulun varianssiprosentti) -kenttä näyttää aikataulun varianssin (AV) suhteen suunnitellun työn suunniteltuihin kustannuksiin (STSK) prosentteina ilmaistuna.

Tehtäväkalenteri (tehtäväkenttä)

Tehtäväkalenteri-kentän luettelossa näkyvät kaikki kalenterit, jotka voidaan varata tehtäville.

Uusi
Tehtäväkalenterin GUID-tunnus (tehtäväkenttä)

Tehtäväkalenterin GUID-tunnus -kenttä sisältää jokaista tehtäväkalenteria varten projektissa luodut yksilölliset tunnuskoodit. Kahdella tehtäväkalenterilla ei voi olla samaa tehtäväkalenterin GUID-arvoa.

Uusi
Tehtävän GUID-tunnus (tehtäväkenttä)

Tehtävän GUID-kenttä sisältää jokaista tehtävää varten projektissa luodut yksilölliset tunnuskoodit.

JOTTI (tehtäväkenttä)

VSI (valmistumisen suoritusindeksi) -kentässä näkyy jäljellä olevan työn suhde jäljellä oleviin varoihin tilapäivämäärästä alkaen.

Ryhmän tilatietoja odotetaan (tehtäväkenttä)

Ryhmän tilatietoja odotetaan -kenttä osoittaa, oletko saanut vastauksen edistymispyyntöön, jonka olet lähettänyt resurssille varatuista tehtävistä.

Yllä oleva teksti (tehtäväkenttä)

Yllä oleva teksti -kenttä kenttä määrittää, missä alitehtävien Gantt-palkkien teksti tulee näkyviin, kun tehtävät kerätään yhteenvetotehtävän palkkiin.

Teksti1 – 30 (tehtäväkentät)

Tekstit 1–30 -kenttiin tallennetaan projektin tehtäviä, resursseja tai varauksia koskevia tekstimuotoisia tietoja.

Kokonaisliukuma (tehtäväkenttä)

Kokonaisliukuma-kentässä näkyy, paljonko tehtävän päättyminen voi myöhästyä vaikuttamatta projektin päättymispäivään.

Laji (tehtäväkenttä)

Laji-kentän vaihtoehtojen avulla voidaan säätää, miten työn, varausyksiköiden tai keston arvojen muutokset vaikuttavat kahden muun kentän laskentaan.

Yksilöllinen tunnus (tehtäväkenttä)

Yksilöllinen tunnus-kenttä sisältää numeron, että Project 2007 määrittää automaattisesti, kun uusi tehtävä, resurssi tai varaus on luotu nykyisessä projektissa.

Edeltäjien yksilölliset tunnukset (tehtäväkenttä)

Edeltäjien yksilölliset tunnukset -kentässä näkyvät niiden edeltäjätehtävien yksilölliset tunnukset, joista tehtävän alkaminen tai loppuminen on riippuvainen.

Seuraajien yksilölliset tunnukset (tehtäväkenttä)

Seuraajien yksilölliset tunnukset -kentässä näkyvät tehtävän seuraajatehtävien yksilölliset tunnusnumerot.

Tarvitaan päivitys (tehtäväkenttä)

Tarvitaan-kenttä osoittaa, onko Project Server 2007 päivitys tulee ryhmän jäsenille muutosten tehtävän alkamis-päivitys päättymispäivämäärän tai varauksia.

VAC (tehtäväkenttä)

VV (varianssi valmistumisaikana) -kenttä näyttää Suunnitellut kustannukset valmistumisaikana (SKV) -kentän tai perusaikataulun kustannusten ja tehtävän, resurssin tai tehtävävarauksen Arvioidut kustannukset valmistumisaikana (AKV) -kentän välisen erotuksen.

WBS (tehtäväkenttä)

WBS-kenttä sisältää työn hajauttamisen rakennekoodeja.

WBS-edeltäjät (tehtäväkenttä)

WBS-edeltäjät-kentässä näkyvät niiden edeltäjätehtävien WBS-koodit, joista tehtävän alkaminen tai loppuminen on riippuvainen.

WBS-seuraajat (tehtäväkenttä)

WBS-seuraajat-kentässä näkyvät seuraajatehtäviin liittyvät WBS-koodit.

Työmäärä (tehtäväkenttä)

Työmäärä-kenttä sisältää kaikkien tehtävään varattujen resurssien ajoitetun kokonaistyöajan, resurssille ajoitetun kokonaistyöajan kaikissa varatuissa tehtävissä tai tehtävään varatulle resurssille ajoitetun kokonaistyöajan.

Työn jakautuminen (tehtäväkenttä)

Työn jakautuminen -kentässä on vaihtoehtoisia muotoja tehtävään varattujen resurssien käytön jakautumisen kuvaamiseksi.

Työmäärän varianssi (tehtäväkenttä)

Työmäärän varianssi -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen perusaikataulun työmäärän ja nykyisen ajoitetun työmäärän erotuksen.

Sivun alkuun

Aikajaksotetut tehtäväkentät

Uusi tarkoittaa, että kenttä on uusi Project 2007.

Todelliset kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Todelliset kustannukset -kenttä näyttää jo tehdyistä töistä kertyneet kustannukset tehtäviin varattujen resurssien mukaan sekä kaikki muut tehtävään liittyvät kustannukset.

Todelliset kiinteät kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Todelliset kiinteät kustannukset -kentässä näkyvät näkyvät tehtävän todelliset, aikajaksotetut, muita kuin resursseja koskevat kustannukset, jotka veloitetaan valitsemasi kertymistavan mukaan tehtävän kuluessa.

Toteutunut ylityömäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Todellinen ylityömäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien ylityöiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

Toteutunut työmäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Todellinen työmäärä -kentät näyttävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien töiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

AWCP (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

TTTK (tehdyn työn todelliset kustannukset) -kenttä näyttää tehtävän tehdyistä töistä kertyneet kustannukset projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Uusi
Perusaikataulun budjetin kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Perusaikataulujen budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetit. Budjettiresurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Perusaikataulun budjetin työ (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Perusaikataulun budjetin työ -kentissä näkyvät budjetin työ- ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät. Budjettiresurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Perusaikataulun kustannukset -kenttiin on tallennettu tehtävän, kaikkien varattujen tehtävien resurssien tai tehtävän suorittavan resurssin työmäärän suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulun työmäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Perusaikataulun työmäärä -kentässä näkyy tehtävälle, resurssille tai varaukselle ajoitettu henkilötyömäärä.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (aikajaksotetut tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin kustannukset -kenttiin sisältyvät alkuperäisen suunnitelman mukaiset budjetin kustannukset, jotka on määritetty sellaisten kustannusresurssien tietoihin, jotka on erikseen tunnistettu budjettiresursseiksi.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ (aikajaksotetut tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin työ -kenttiin tallentuvat erikseen budjettiresursseiksi määritettyjen työresurssien ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät.

Perusaikataulujen 1 – 10 kustannukset (aikajaksotetut tehtäväkentät)

Perusaikataulujen 1–10 kustannukset -kenttiin tallennetaan tehtävän, resurssin tai varauksen suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulujen 1 – 10 työmäärä (aikajaksotetut tehtäväkentät)

Perusaikataulun 1 työmäärä – Perusaikataulun 10 työmäärä -kenttiin on tallennettu tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut kokonaistyötunnit.

BCWP (ansaittu arvo tai EV) (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

TTSK (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen valmistumisprosentin kumulatiivisen arvon kerrottuna aikajaksotetuilla perusaikataulun kustannuksilla.

BCWS (suunniteltu arvo tai PV) (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

STSK (suunnitellun työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän kumulatiiviset, aikajaksotetut perusaikataulun tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä kertyneet kustannukset.

Uusi
Budjetin kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Budjetin kustannukset -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan budjetin kustannusresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Budjetin työ (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Budjetin työ -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan työ- ja materiaaliresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kustannukset-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut tai suunnitellut kokonaiskustannukset, jotka määräytyvät kaikkien tehtävään varattujen resurssien jo tekemän työn kustannusten sekä varauksen jäljellä olevan työn suunniteltujen kustannusten perusteella.

KHI (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

KSI (kustannusten suoritusindeksi) -kentässä näkyy tehdyn työn suunniteltujen (tai perusaikataulun) kustannusten suhde tehdyn työn todellisiin kustannuksiin projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Kumulatiiviset kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kumulatiiviset kustannukset -kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut, kumulatiiviset, aikajaksotetut kustannukset kuluvaan päivämäärään mennessä.

Kumulatiivinen valmistumisprosentti (%) (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kumulatiivinen valmistumisprosentti (%) -kenttä näyttää kumulatiivisen valmistumisprosentin arvot tehtävän kestoajalle jaettuina.

Kumulatiivinen työmäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kumulatiivinen työmäärä -kenttä sisältää kaikkien tehtäviin varattujen resurssien kumulatiivisen ajoitetun ajan.

KV (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

KV (ansaitun arvon kustannusvarianssi) -kenttä näyttää arvon, joka muodostuu nykyistä valmistumisprosenttia vastaavien tavoitekustannusten ja tilapäivämäärään tai kuluvaan päivämäärään mennessä aiheutuneiden todellisten kustannusten välisestä erotuksesta.

KV % (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

KV% (kustannusvarianssiprosentti) -kenttä näyttää kustannusvarianssin (KV) suhteen tehdyn työn suunniteltuihin kustannuksiin (TTSK) prosentteina ilmaistuna.

Kiinteät kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kiinteät kustannukset -kenttä näyttää kaikki muista kuin resursseista aiheutuvat tehtävän kustannukset.

Ylivaraus (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Ylivaraus-kenttä osoittaa, onko jokin tehtävään varatuista resursseista varattu muuhunkin työhön tehtävässä tai onko resurssi varattu tekemään enemmän työtä kaikissa varatuissa tehtävissä kuin on mahdollista tehdä normaalilla työkapasiteetilla.

Ylityömäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Ylityömäärä-kenttä sisältää ylityömäärän, joka on ajoitettu kaikkien tehtävään varattujen resurssien tekemäksi, kaikille resurssille varatuille tehtäville tai tietyn resurssin tietyssä tehtävässä tekemäksi työmääräksi. Työmäärä veloitetaan resurssien ylityökorvausten mukaisesti.

Prosenttia (%) Viimeistele (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Prosenttia (%) valmiina -kenttä sisältää arvon, joka ilmoittaa sen prosenttiosuuden tehtävän kestosta, joka on jo valmis.

Normaali työmäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Normaali työmäärä -kentässä näkyy resurssien tekemän ajoitetun normaalin työmäärän kokonaismäärä.

ASI (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

ASI (aikataulun suoritusindeksi) -kentässä näkyy tehdyn työn suunniteltujen kustannusten osuus suunnitellun työn (TTSK / STSK) suunnitelluista kustannuksista.

SV (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

AV (aikataulun varianssi) -kenttä näyttää, mikä on tilapäivämäärään tai nykyiseen päivämäärään mennessä toteutuneiden kustannusten ja tehtävän perusaikataulun suunniteltujen kustannusten välinen ero, kaikkien resurssille varattujen tehtävien tai varausten osalta.

AV-prosentti (%) (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

AV% (aikataulun varianssiprosentti) -kenttä näyttää aikataulun varianssin (AV) suhteen suunnitellun työn suunniteltuihin kustannuksiin (STSK) prosentteina ilmaistuna.

Työmäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Työmäärä-kenttä sisältää kaikkien tehtävään varattujen resurssien ajoitetun kokonaistyöajan, resurssille ajoitetun kokonaistyöajan kaikissa varatuissa tehtävissä tai tehtävään varatulle resurssille ajoitetun kokonaistyöajan.

Sivun alkuun

Resurssikentät

Uusi tarkoittaa, että kenttä on uusi Project 2007.

Kenttä

Kuvaus

Kertymä (resurssikenttä)

Kertyminen-kentästä voidaan valita, miten ja milloin resurssin normaalit korvaukset ja ylityökorvaukset veloitetaan tai miten ne kertyvät tehtävän kustannuksiksi.

Todelliset kustannukset (resurssikenttä)

Todelliset kustannukset -kenttä näyttää jo tehdyistä töistä kertyneet kustannukset tehtäviin varattujen resurssien mukaan sekä kaikki muut tehtävään liittyvät kustannukset.

Todellinen päättymispäivä (resurssikenttä)

Todellinen päättymispäivä -kentässä näkyy todellinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin tehtävä tai varaus valmistui.

Todelliset ylityökustannukset (resurssikenttä)

Todelliset ylityökustannukset -kenttä näyttää resurssien suorittamiin tehtäviin liittyvistä ylitöistä kertyneet todelliset ylityökustannukset.

Toteutunut ylityömäärä (resurssikenttä)

Todellinen ylityömäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien ylityöiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

Todellinen alkamispäivä (resurssikenttä)

Todellinen alkamispäivä -kentissä näkyy ilmoittamiesi edistymistietojen mukainen tehtävän tai varauksen todellinen alkamispäivä ja -aika.

Toteutunut työmäärä (resurssikenttä)

Todellinen työmäärä -kentät näyttävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien töiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

AWCP (resurssikenttä)

TTTK (tehdyn työn todelliset kustannukset) -kenttä näyttää tehtävän tehdyistä töistä kertyneet kustannukset projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Varaus (resurssikenttä)

Varaus-kenttä ilmaisee, onko rivi varausrivi eikä tehtävä- tai resurssirivi.

Varausviive (resurssikenttä)

Varausviive-kentässä näkyy aika, joka resurssin on odotettava, ennen kuin hän voi aloittaa työskentelyn tietyssä varauksessa. Varausviive-kentissä ei varsinaisesti näy tietoja, vaan ne tuovat vastaavan Varausviive-kentän tiedot nähtäväksi.

Varausyksiköt (resurssikenttä)

Varausyksikkö-kenttä näyttää tehtävään varatut resurssit.

Käytettävissä mistä (resurssikenttä)

Käyttö alkaa -kenttä näyttää päivämäärän, josta alkaen resurssi on käytettävissä työhön määritettyjen yksiköiden verran nykyisellä aikajaksolla.

Käytettävissä mihin (resurssikenttä)

Käyttö loppuu -kentässä näkyy päivämäärä, johon asti resurssi on käytettävissä työhön määritettyjen yksikköjen verran nykyisellä aikajaksolla.

Peruskalenteri (resurssikenttä)

Peruskalenteri-kenttä ilmaisee, mikä kalenteri on resurssikalenterin peruskalenteri.

Uusi
Perusaikataulun budjetin kustannukset (resurssikenttä)

Perusaikataulujen budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetit. Budjettiresurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Perusaikataulun budjetin työ (resurssikenttä)

Perusaikataulun budjetin työ -kentissä näkyvät budjetin työ- ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät. Budjettiresurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun kustannukset (resurssikenttä)

Perusaikataulun kustannukset -kenttiin on tallennettu tehtävän, kaikkien varattujen tehtävien resurssien tai tehtävän suorittavan resurssin työmäärän suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulun päättymispäivä (resurssikenttä)

Perusaikataulun päättymispäivä -kentässä näkyy tehtävän tai varauksen suunniteltu valmistumispäivä perusaikataulun tallennushetkellä.

Perusaikataulun alkamispäivä (resurssikenttä)

Perusaikataulun alkamispäivä -kentässä näkyy tehtävän tai varauksen suunniteltu alkamispäivämäärä perusaikataulun tallennushetkellä.

Perusaikataulun työmäärä (resurssikenttä)

Perusaikataulun työmäärä -kentässä näkyy tehtävälle, resurssille tai varaukselle ajoitettu henkilötyömäärä.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin kustannukset -kenttiin sisältyvät alkuperäisen suunnitelman mukaiset budjetin kustannukset, jotka on määritetty sellaisten kustannusresurssien tietoihin, jotka on erikseen tunnistettu budjettiresursseiksi.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ (resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin työ -kenttiin tallentuvat erikseen budjettiresursseiksi määritettyjen työresurssien ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät.

Perusaikataulujen 1 – 10 kustannukset (resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 kustannukset -kenttiin tallennetaan tehtävän, resurssin tai varauksen suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulujen 1 – 10 loppu (resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 loppu -kenttiin on tallennettu tehtävien ja resurssivarausten suunnitellut valmistumispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaavien perusaikataulujen tallennuksen yhteydessä.

Perusaikataulujen 1 – 10 alku (resurssikentät)

Perusaikataulun alkukenttiin (Perusaikataulujen 1–10 alku) on tallennettu tehtävien tai varausten suunnitellut aloittamispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaavien perusaikataulujen yhteydessä.

Perusaikataulujen 1 – 10 työ (resurssikentät)

Perusaikataulun 1 työmäärä – Perusaikataulun 10 työmäärä -kenttiin on tallennettu tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut kokonaistyötunnit.

BCWP (ansaittu arvo tai EV) (resurssikenttä)

TTSK (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen valmistumisprosentin kumulatiivisen arvon kerrottuna aikajaksotetuilla perusaikataulun kustannuksilla.

BCWS (suunniteltu arvo tai PV) (resurssikenttä)

STSK (suunnitellun työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän kumulatiiviset, aikajaksotetut perusaikataulun tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä kertyneet kustannukset.

Uusi
Budjetti (resurssikenttä)

Budjetti-kentän avulla voit tarkistaa tai määrittää, että työ-, materiaali- tai kustannusresurssi on budjettiresurssi eli resurssi, jonka työmäärää, materiaaleja tai kustannuksia on seurattava projektissa.

Uusi
Budjetin kustannukset (resurssikenttä)

Budjetin kustannukset -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan budjetin kustannusresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Budjetin työ (resurssikenttä)

Budjetin työ -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan työ- ja materiaaliresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Tasaaminen (resurssikenttä)

Tasaaminen-kenttä osoittaa, voidaanko resurssi tasata.

Koodi (resurssikenttä)

Koodi-kenttä sisältää minkä tahansa sellaisen koodin, lyhenteen tai numeron, jonka haluat lisätä osaksi resurssin tietoja.

Vahvistettu (resurssikenttä)

Vahvistettu-kenttä osoittaa, ovatko tehtävään varatut resurssit hyväksyneet vai hylänneet tehtävävarauksensa.

Kustannukset (resurssikenttä)

Kustannukset-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut tai suunnitellut kokonaiskustannukset, jotka määräytyvät kaikkien tehtävään varattujen resurssien jo tekemän työn kustannusten sekä varauksen jäljellä olevan työn suunniteltujen kustannusten perusteella.

Käyttökertakustannus (resurssikenttä)

Käyttökertakustannus-kentässä näkyy kustannus, joka syntyy aina, kun työresurssia (ihmisiä tai laitteita) käytetään. Se lisätään, kun työresurssi varataan tehtävään.

Kustannustaulukkoa (resurssikenttä)

Kustannustaulukko-kentässä voi valita, mitä kustannustaulukkoa käytetään tehtävään varattujen resurssien yhteydessä

Kustannusvarianssi (resurssikenttä)

Kustannusvarianssi-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen perusaikataulun kustannusten ja kokonaiskustannusten erotuksen.

Kustannus1 – 10 (resurssikentät)

Kustannukset 1–10 -kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautettuja tehtävien, resurssien tai varausten kustannustietoja.

Uusi
luotu (resurssikenttä)

Luotu-kenttä sisältää päivämäärän ja ajan, jolloin resurssi on lisätty projektiin.

KV (resurssikenttä)

KV (ansaitun arvon kustannusvarianssi) -kenttä näyttää arvon, joka muodostuu nykyistä valmistumisprosenttia vastaavien tavoitekustannusten ja tilapäivämäärään tai kuluvaan päivämäärään mennessä aiheutuneiden todellisten kustannusten välisestä erotuksesta.

Päivämäärä1 – 10 (resurssikentät)

Päivämäärät 1–10 -kenttiin tallennetaan tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä päivämäärätietoja.

Uusi
Kuormituksen oletusomistaja (resurssikenttä)

Kuormituksen oletusomistaja-kenttä sisältää yrityksen käyttäjä, joka on vastuussa tilatietojen lisäämisestä tietyn tehtävän nimi.
Office Project Professional 2007 only

Kesto1 – 10 (resurssikentät)

Kestot 1–10 -kenttiin tallennetaan minkä tahansa tehtävän, resurssin tai varauksen kestotiedot.

Sähköpostiosoite (resurssikenttä)

Sähköpostiosoite-kenttä sisältää resurssin sähköpostiosoitteen.

Yritys (resurssikenttä)

Yritys-kenttä näyttää, onko resurssi yrityksen resurssivarannosta (Kyllä) vai paikallisesta resurssivarannosta (Ei).

Yrityksen peruskalenteri (resurssikenttä)

Yrityksen peruskalenteri -kenttä osoittaa, onko resurssi liitetty yrityksen yleisestä mallista peräisin olevaan peruskalenteriin.

Yrityksen Kustannus1 – 10 (resurssikentät)

Enterprise-Kustannus1 – Enterprise-10-kenttiin voidaan tallentaa mukautettuja tehtävien, resurssien tai varausten kustannustietoja projektinhallinnan valvoja tai muut järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet omistavan käyttäjän määrittämä.
Office Project Professional 2007 only

Yrityksen päivämäärä1 – 30 (resurssikentät)

Yrityksen päivämäärä1 – yrityksen päivämäärä30 kenttiä voi tallentaa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen päivämäärätietoja määrittämiä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Office Project Professional 2007 only

Yrityksen kesto1 – 10 (resurssikentät)

Yrityksen kesto1 – Enterprise-10-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen kestotiedot määrittämiä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Office Project Professional 2007 only

Yrityksen Lippu1 – 20 (resurssikentät)

Yrityksen lippu1 – Enterprise-20-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen määrityksen mukaisesti projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet, on määrittänyt.
Office Project Professional 2007 only

Yrityksen numero1 – 40 (resurssikentät)

Yrityksen projektinumero1 Yritysprojektin numero40 kentät voi tallentaa mitä tahansa mukautettuja projektin luvun määrittämä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Office Project Professional 2007 only

Yrityksen pakolliset arvot (resurssikenttä)

Yrityksen pakolliset arvot-kenttä osoittaa, onko resurssille edellyttämät pakolliset arvot Project Server 2007varten.

Yritysresurssin jäsennyskoodi1 – 29 (resurssikentät)

Yrityksen resurssien jäsennyskoodi1 – Yritysresurssien jäsennyskoodi29-kentät sisältävät aakkosnumeerisen koodin, joka vastaa luettelon tai (esimerkiksi osaamiskoodi tai projektin koodit) resurssien hierarkkista rakennetta.
Office Project Professional 2007 only

Yrityksen ryhmän jäsen (resurssikenttä)

Kun useita yritysprojekteja on avoinna, resurssinäkymissä näkyvät kaikkien samalla versiotasolla olevien projektien (esimerkiksi kaikkien avoinna olevien julkaistujen projektien) kaikki resurssit.

Yrityksen teksti1 – 40 (resurssikentät)

Yrityksen teksti1 Yritysteksti40-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tekstin tehtävien, resurssien tai varausten projektinhallinnan valvoja tai muut järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet omistavan käyttäjän määrittämä
Office Project Professional 2007 vain

Yrityksen yksilöllinen tunnus (resurssikenttä)

Yritysresurssit ovat käytettävissä kaikissa projekteissa Project Server 2007.

Uusi
Virhesanoma (resurssikenttä)

Virhe viesti-kenttää käytetään ohjattua resurssien tuontia ja projektin tuontitoiminnolla virheiden yhteydessä tuominen Project Server 2007resurssien ja tehtävien tietoja tarpeen mukaan.
Office Project Professional 2007 only

Loppu1 – 10 (resurssikentät)

Loppu 1 – Loppu 10 -kenttiin voidaan tallentaa mitä tahansa tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä päättymispäivämäärätietoja.

Päättymispäivä (resurssikenttä)

Loppu-kenttä näyttää päivämäärän, johon mennessä määritetyn resurssin on aikataulun mukaan saatava valmiiksi kaikki varatut tehtävät.

Lippu1 – 20 (resurssikentät)

Liput 1–20 -kentät osoittavat, onko tehtävälle, resurssille tai varaukselle määritetty jokin lisätoimi tai onko se merkitty tunnistamista varten.

Yleinen (resurssikenttä)

Yleinen-kentästä näkyy, onko resurssi yleinen vai ei.

Ryhmä (resurssikenttä)

Ryhmä-kenttä sisältää sen ryhmän nimen, johon resurssi kuuluu.

Ryhmittele yhteenvedoittain (resurssikenttä)

Ryhmittele yhteenvedoittain -kenttä näyttää, onko kyseinen tehtävä- tai resurssitaulukon rivi jonkin tietyn luokan ryhmiteltyjen tehtävien tai resurssien yhteenvetorivi.

Hyperlinkki (resurssikenttä)

Hyperlinkki-kentän arvo on otsikkoteksti tai selittävä teksti, joka liittyy tehtävän, resurssin tai varauksen hyperlinkkiin.

Hyperlinkkiosoite (resurssikenttä)

Hyperlinkkiosoite-kenttä sisältää osoitteen, joka määrittää hyperlinkin, jonka kautta saadaan tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä tietoja.

Hyperlinkkiviittaus (resurssikenttä)

Hyperlinkkiviittaus-kenttä sisältää tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyvien Hyperlinkkiosoite- ja Hyperlinkin aliosoite -kenttien yhdistelmän.

Hyperlinkkialiosoite (resurssikenttä)

Hyperlinkin aliosoite -kenttä osoittaa paikan asiakirjassa, johon tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyvä hyperlinkki johtaa.

Tunnus (resurssikenttä)

Tunnus-kentän arvo on tunnistenumero, Project 2007 automaattisesti liittää kuhunkin tehtävään tai resurssiin Kun lisäät ne projektiin.

Uusi
tuominen (resurssikenttä)

Tuo-kenttä määrittää, onko resurssi voi tuoda Project Server 2007 kuin yrityksen resurssi. Se on osa resurssien tuontitoiminnolla.
Office Project Professional 2007 only

Poissa käytöstä (resurssikenttä)

Yritysresursseja ei poisteta. Sen sijaan käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voi poistaa resurssit käytöstä.

Ilmaisimet (resurssikenttä)

Ilmaisimet-kenttä sisältää ilmaisimia, jotka antavat tietoja tehtävistä tai resursseista.

Nimikirjaimet (resurssikenttä)

Nimikirjaimet-kentässä on resurssin nimen lyhenne.

Tasaamisviive (resurssikenttä)

Tasaamisviive-kentän arvo on aika, jonka verran tehtävän tai varauksen aikaista alkamista viivytetään resurssien tasaamisen takia.

Linkitetyt kentät (resurssikenttä)

Linkitetyt kentät-kenttä ilmaisee, onko tehtävän, resurssin tai varauksen, OLE-linkkejä joko muualla tämän projektitiedoston Project 2007 -tiedostosta toiseen tai toisesta ohjelmasta.

Materiaaliyksikkö (resurssikenttä)

Materiaaliselite-kentässä on materiaaliresurssille määrittämäsi mittayksikkö, kuten tonni, laatikko tai kuutiometri.

Enimmäiskäyttöaste (resurssikenttä)

Enimmäiskäyttöaste-kenttä sisältää prosenttiluvun tai yksikköjen määrän, joka ilmaisee sen enimmäiskapasiteetin, jolla resurssia voidaan käyttää tehtävien suorittamiseen nykyisellä aikajaksolla.

Nimi (resurssikenttä)

Nimi-kenttä sisältää tehtävän tai resurssin nimen.

Huomautukset (resurssikenttä)

Huomautukset-kenttä sisältää tehtävää, resurssia tai varausta koskevia huomautuksia.

Numero1 – 20 (resurssikentät)

Numerot 1–20 -kenttiin voidaan tallentaa mitä tahansa projektia koskevia tehtäviin, resursseihin tai varauksiin liittyviä numeerisia tietoja.

Objektit (resurssikenttä)

Objektit-kenttä sisältää tehtävään tai resurssiin liittyvien objektien lukumäärän.

Jäsennyskoodi1 – 10 (resurssikentät)

Jäsennyskoodit 1–10 -kentät sisältävät aakkosnumeerisen koodin, jonka avulla kuvataan tehtävien tai resurssien hierarkkista rakennetta.

Ylivarattu (resurssikenttä)

Ylivarattu-kenttä osoittaa, onko jokin tehtävään varatuista resursseista varattu muuhunkin työhön tehtävässä tai onko resurssi varattu tekemään enemmän työtä kaikissa varatuissa tehtävissä kuin on mahdollista tehdä normaalilla työkapasiteetilla.

Ylityökustannukset (resurssikenttä)

Ylityökustannukset-kentästä nähdään tehtävän tai resurssin ylityökustannukset kaikkien varattujen tehtävien tai kaikkien varattujen resurssien osalta.

Ylityökorvaus (resurssikenttä)

Ylityökorvaus-kentästä nähdään resurssin ylityöstä maksettavan korvauksen suuruus.

Ylityömäärä (resurssikenttä)

Ylityömäärä-kenttä sisältää ylityömäärän, joka on ajoitettu kaikkien tehtävään varattujen resurssien tekemäksi, kaikille resurssille varatuille tehtäville tai tietyn resurssin tietyssä tehtävässä tekemäksi työmääräksi. Työmäärä veloitetaan resurssien ylityökorvausten mukaisesti.

Huippu (resurssikenttä)

Huippu-kenttä sisältää enimmäisprosenttiarvon tai yksiköiden määrän, joka resurssille on varattu tehtävään tiettynä hetkenä.

Prosenttia (%) Toimi valmiina (resurssikenttä)

Prosenttia (%) työstä valmiina -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen nykyisen tilan prosenttiosuutena valmistuneesta työstä.

Fonetiikka (resurssikenttä)

Fonetiikka-kenttää käytetään ainoastaan Project 2007japaninkielisessä versiossa.

Projekti (resurssikenttä)

Projekti-kentät sisältävät niiden aliprojektien nimet, joista tehtävät, resurssit tai varaukset ovat peräisin.

RBS (resurssikenttä)

RBS-kenttä sisältää resurssien tai käyttäjien osittamisrakenteen (Resource/User Breakdown Structure).

Normaali työ (resurssikenttä)

Normaali työmäärä -kentässä näkyy resurssien tekemän ajoitetun normaalin työmäärän kokonaismäärä.

Jäljellä olevat kustannukset (resurssikenttä)

Jäljellä olevat kustannukset -kenttä näyttää jäljellä olevat ajoitetut kustannukset, jotka aiheutuvat jäljellä olevan ajoitetun työmäärän valmistumisesta.

Jäljellä olevat ylityökustannukset (resurssikenttä)

Jäljellä olevat ylityökustannukset -kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen jäljellä olevat ajoitetut ylityökustannukset.

Jäljellä oleva ylityömäärä (resurssikenttä)

Jäljellä oleva ylityömäärä -kenttä näyttää jäljellä olevan ajoitetun ylityön määrän.

Jäljellä oleva työmäärä (resurssikenttä)

Jäljellä oleva työmäärä -kenttä näyttää tehtävän tai tehtävien valmistumiseen vielä tarvittavan ajan, esimerkiksi henkilötyötuntia per päivä.

Uusi
Resurssikalenterin GUID-tunnus (resurssikenttä)

Resurssikalenterin GUID-tunnus -kenttä sisältää jokaista resurssikalenteria varten projektissa luodut yksilölliset tunnuskoodit. Kahdella resurssikalenterilla ei voi olla samaa resurssikalenterin GUID-arvoa.

Uusi
Resurssin GUID-tunnus (resurssikenttä)

Resurssin GUID-tunnus -kenttä sisältää jokaista resurssia varten projektissa luodut yksilölliset tunnuskoodit. Kahdella resurssilla ei voi olla samaa GUID-tunnusta.

Vastausta odotetaan (resurssikenttä)

Vastausta odotetaan -kenttä osoittaa, ovatko tehtäviin varatut ryhmän jäsenet vastanneet varauspyyntöön.

Normaali korvaus (resurssikenttä)

Normaali korvaus -kenttä näyttää resurssin normaalista työstä maksettavan korvauksen suuruuden.

Alkamispäivä (resurssikenttä)

Alku-kenttä näyttää päivämäärän, johon mennessä määritetyn resurssin on aikataulun mukaan aloitettava tehtävän suorittaminen.

Alku1 – 10 (resurssikentät)

Alut 1–10 -kentissä näytetään tehtävän, resurssin tai varauksen alkamispäivämäärätietoja, jotka määritetään ja säilytetään erillään muista projektin tiedoista.

Uusi
Yhteenveto (resurssikenttä)

Yhteenveto-kenttä osoittaa, ovatko nykyisessä projektissa käytettävien resurssien varaustiedot peräisin nykyisestä projektista vai toisesta projektista, jossa käytetään samoja resursseja.

SV (resurssikenttä)

AV (aikataulun varianssi) -kenttä näyttää, mikä on tilapäivämäärään tai nykyiseen päivämäärään mennessä toteutuneiden kustannusten ja tehtävän perusaikataulun suunniteltujen kustannusten välinen ero, kaikkien resurssille varattujen tehtävien tai varausten osalta.

Uusi
Ryhmän varausvaranto (resurssikenttä)

Ryhmän varausvaranto-kenttä näyttää, onko nykyinen resurssi Ryhmäresurssi.
Office Project Professional 2007 only

Tehtävän yhteenvedon nimi (resurssikenttä)

Tehtävän yhteenvedon nimi -kenttä sisältää resurssivaraukseen kuuluvan tehtävän yhteenvetotehtävien nimet.

Ryhmän tilatietoja odotetaan (resurssikenttä)

Ryhmän tilatietoja odotetaan -kenttä osoittaa, oletko saanut vastauksen edistymispyyntöön, jonka olet lähettänyt resurssille varatuista tehtävistä.

Teksti1 – 30 (resurssikentät)

Tekstit 1–30 -kenttiin tallennetaan projektin tehtäviä, resursseja tai varauksia koskevia tekstimuotoisia tietoja.

Laji (resurssikenttä)

Laji-kentän vaihtoehtojen avulla voidaan säätää, miten työn, varausyksiköiden tai keston arvojen muutokset vaikuttavat kahden muun kentän laskentaan.

Yksilöllinen tunnus (resurssikenttä)

Yksilöllinen tunnus-kenttä sisältää numeron, että Project 2007 määrittää automaattisesti, kun uusi tehtävä, resurssi tai varaus on luotu nykyisessä projektissa.

Tarvitaan päivitys (resurssikenttä)

Tarvitaan-kenttä osoittaa, onko Project Server 2007 päivitys tulee ryhmän jäsenille muutosten tehtävän alkamis-päivitys päättymispäivämäärän tai varauksia.

VAC (resurssikenttä)

VV (varianssi valmistumisaikana) -kenttä näyttää Suunnitellut kustannukset valmistumisaikana (SKV) -kentän tai perusaikataulun kustannusten ja tehtävän, resurssin tai tehtävävarauksen Arvioidut kustannukset valmistumisaikana (AKV) -kentän välisen erotuksen.

Windows-käyttäjätili (resurssikenttä)

Windows-käyttäjätili-kenttä sisältää työresurssille määritetyn Microsoft Windows -käyttäjänimen.

Työmäärä (resurssikenttä)

Työmäärä-kenttä sisältää kaikkien tehtävään varattujen resurssien ajoitetun kokonaistyöajan, resurssille ajoitetun kokonaistyöajan kaikissa varatuissa tehtävissä tai tehtävään varatulle resurssille ajoitetun kokonaistyöajan.

Työryhmän (resurssikenttä)

Työryhmä-kenttä sisältää sähköisiä päivitysmenetelmiä koskevat valinnat, joita käyttämällä voidaan pitää yhteyttä ja tehdä ryhmätyötä projektiryhmän kunkin työresurssin kanssa.

Työn jakautuminen (resurssikenttä)

Työn jakautuminen -kentässä on vaihtoehtoisia muotoja tehtävään varattujen resurssien käytön jakautumisen kuvaamiseksi.

Työmäärän varianssi (resurssikenttä)

Työmäärän varianssi -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen perusaikataulun työmäärän ja nykyisen ajoitetun työmäärän erotuksen.

Sivun alkuun

Aikajaksotetut resurssikentät

Uusi tarkoittaa, että kenttä on uusi Project 2007.

Todelliset kustannukset (aikajaksotettu resurssikenttä)

Todelliset kustannukset -kenttä näyttää jo tehdyistä töistä kertyneet kustannukset tehtäviin varattujen resurssien mukaan sekä kaikki muut tehtävään liittyvät kustannukset.

Toteutunut ylityömäärä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Todellinen ylityömäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien ylityöiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

Toteutunut työmäärä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Todellinen työmäärä -kentät näyttävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien töiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

AWCP (aikajaksotettu resurssikenttä)

TTTK (tehdyn työn todelliset kustannukset) -kenttä näyttää tehtävän tehdyistä töistä kertyneet kustannukset projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Uusi
Perusaikataulun budjetin kustannukset (aikajaksotettu resurssikenttä)

Perusaikataulujen budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetit. Budjettiresurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Perusaikataulun budjetin työ (aikajaksotettu resurssikenttä)

Perusaikataulun budjetin työ -kentissä näkyvät budjetin työ- ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät. Budjettiresurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun kustannukset (aikajaksotettu resurssikenttä)

Perusaikataulun kustannukset -kenttiin on tallennettu tehtävän, kaikkien varattujen tehtävien resurssien tai tehtävän suorittavan resurssin työmäärän suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulun työmäärä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Perusaikataulun työmäärä -kentässä näkyy tehtävälle, resurssille tai varaukselle ajoitettu henkilötyömäärä.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (aikajaksotetut resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin kustannukset -kenttiin sisältyvät alkuperäisen suunnitelman mukaiset budjetin kustannukset, jotka on määritetty sellaisten kustannusresurssien tietoihin, jotka on erikseen tunnistettu budjettiresursseiksi.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ (aikajaksotetut resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin työ -kenttiin tallentuvat erikseen budjettiresursseiksi määritettyjen työresurssien ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät.

Perusaikataulujen 1 – 10 kustannukset (aikajaksotetut resurssikentät)

Perusaikataulujen 1–10 kustannukset -kenttiin tallennetaan tehtävän, resurssin tai varauksen suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulujen 1 – 10 työmäärä (aikajaksotetut resurssikentät)

Perusaikataulun 1 työmäärä – Perusaikataulun 10 työmäärä -kenttiin on tallennettu tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut kokonaistyötunnit.

BCWP (ansaittu arvo tai EV) (aikajaksotettu resurssikenttä)

TTSK (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen valmistumisprosentin kumulatiivisen arvon kerrottuna aikajaksotetuilla perusaikataulun kustannuksilla.

BCWS (suunniteltu arvo tai PV) (aikajaksotettu resurssikenttä)

STSK (suunnitellun työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän kumulatiiviset, aikajaksotetut perusaikataulun tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä kertyneet kustannukset.

Uusi
Budjetin kustannukset (aikajaksotettu resurssikenttä)

Budjetin kustannukset -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan budjetin kustannusresurssien budjetin kustannuksia. Budjettiresurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Budjetin työ (aikajaksotettu resurssikenttä)

Budjetin työ -kenttään lisätään tai niiden avulla tarkastellaan budjetin työ- ja materiaaliresurssien budjetin työmäärää.

Kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kustannukset-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut tai suunnitellut kokonaiskustannukset, jotka määräytyvät kaikkien tehtävään varattujen resurssien jo tekemän työn kustannusten sekä varauksen jäljellä olevan työn suunniteltujen kustannusten perusteella.

Kumulatiiviset kustannukset (aikajaksotettu resurssikenttä)

Kumulatiiviset kustannukset -kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut, kumulatiiviset, aikajaksotetut kustannukset kuluvaan päivämäärään mennessä.

Kumulatiivinen työmäärä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Kumulatiivinen työmäärä -kenttä sisältää kaikkien tehtäviin varattujen resurssien kumulatiivisen ajoitetun ajan.

KV (aikajaksotettu resurssikenttä)

KV (ansaitun arvon kustannusvarianssi) -kenttä näyttää arvon, joka muodostuu nykyistä valmistumisprosenttia vastaavien tavoitekustannusten ja tilapäivämäärään tai kuluvaan päivämäärään mennessä aiheutuneiden todellisten kustannusten välisestä erotuksesta.

Ylivaraus (aikajaksotettu resurssikenttä)

Ylivaraus-kenttä osoittaa, onko jokin tehtävään varatuista resursseista varattu muuhunkin työhön tehtävässä tai onko resurssi varattu tekemään enemmän työtä kaikissa varatuissa tehtävissä kuin on mahdollista tehdä normaalilla työkapasiteetilla.

Ylityömäärä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Ylityömäärä-kenttä sisältää ylityömäärän, joka on ajoitettu kaikkien tehtävään varattujen resurssien tekemäksi, kaikille resurssille varatuille tehtäville tai tietyn resurssin tietyssä tehtävässä tekemäksi työmääräksi. Työmäärä veloitetaan resurssien ylityökorvausten mukaisesti.

Huippukäyttöaste (aikajaksotettu resurssikenttä)

Huippukäyttöaste-kenttä sisältää prosenttiosuuden tai käyttöasteen, jolla resurssi on varattu johonkin tehtävään tiettynä hetkenä, eri aikajaksoille jaettuna.

Prosenttia (%) Varausprosentti (aikajaksotettu resurssikenttä)

Varausprosentti-kenttä sisältää prosenttiarvon, joka on resurssin varattu kokonaistyökapasiteetti kaikissa tehtävissä.

Normaali työmäärä (aikajaksotettu resurssikenttä)

Normaali työmäärä -kentässä näkyy resurssien tekemän ajoitetun normaalin työmäärän kokonaismäärä.

Jäljellä oleva käytettävyys (aikajaksotettu resurssikenttä)

Jäljellä oleva käytettävyys -kenttä sisältää resurssin jäljellä olevan työskentelyajan.

SV (aikajaksotettu resurssikenttä)

AV (aikataulun varianssi) -kenttä näyttää, mikä on tilapäivämäärään tai nykyiseen päivämäärään mennessä toteutuneiden kustannusten ja tehtävän perusaikataulun suunniteltujen kustannusten välinen ero, kaikkien resurssille varattujen tehtävien tai varausten osalta.

Yksikön käytettävyys (aikajaksotettu resurssikenttä)

Yksikön käytettävyys -kenttä sisältää enimmäiskäyttöasteen, jonka työresurssi on käytettävissä tehtävien suorittamiseen mille tahansa aikajaksolle jaettuna. Arvo voi olla prosenttiluku tai määrä.

Työmäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Työmäärä-kenttä sisältää kaikkien tehtävään varattujen resurssien ajoitetun kokonaistyöajan, resurssille ajoitetun kokonaistyöajan kaikissa varatuissa tehtävissä tai tehtävään varatulle resurssille ajoitetun kokonaistyöajan.

Työn käytettävyys (aikajaksotettu resurssikenttä)

Työn käytettävyys -kenttä sisältää enimmäisajan, jonka työresurssi on käytettävissä työhön valitulle ajanjaksolle jaettuna.

Sivun alkuun

Varaus-kentät

Uusi tarkoittaa, että kenttä on uusi Project 2007.

Kenttä

Kuvaus

Todelliset kustannukset (varauskenttä)

Todelliset kustannukset -kenttä näyttää jo tehdyistä töistä kertyneet kustannukset tehtäviin varattujen resurssien mukaan sekä kaikki muut tehtävään liittyvät kustannukset.

Todellinen päättymispäivä (varauskenttä)

Todellinen päättymispäivä -kentässä näkyy todellinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin tehtävä tai varaus valmistui.

Todelliset ylityökustannukset (varauskenttä)

Todelliset ylityökustannukset -kenttä näyttää resurssien suorittamiin tehtäviin liittyvistä ylitöistä kertyneet todelliset ylityökustannukset.

Toteutunut ylityömäärä (varauskenttä)

Todellinen ylityömäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien ylityöiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

Todellinen alkamispäivä (varauskenttä)

Todellinen alkamispäivä -kentissä näkyy ilmoittamiesi edistymistietojen mukainen tehtävän tai varauksen todellinen alkamispäivä ja -aika.

Toteutunut työmäärä (varauskenttä)

Todellinen työmäärä -kentät näyttävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien töiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

AWCP (varauskenttä)

TTTK (tehdyn työn todelliset kustannukset) -kenttä näyttää tehtävän tehdyistä töistä kertyneet kustannukset projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Varaus (varauskenttä)

Varaus-kenttä ilmaisee, onko rivi varausrivi eikä tehtävä- tai resurssirivi.

Varausviive (varauskenttä)

Varausviive-kentässä näkyy aika, joka resurssin on odotettava, ennen kuin hän voi aloittaa työskentelyn tietyssä varauksessa. Varausviive-kentissä ei varsinaisesti näy tietoja, vaan ne tuovat vastaavan Varausviive-kentän tiedot nähtäväksi.

Uusi
Kuormituksen omistaja (varauskenttä)

Kuormituksen omistaja-kenttä sisältää nimen, käyttäjä, joka vastaa nykyisen tehtävän tilatietojen Office Project Web Access .
Office Project Professional 2007 only

Varausyksiköt (varauskenttä)

Varausyksikkö-kenttä näyttää tehtävään varatut resurssit.

Uusi
Perusaikataulun budjetin kustannukset (varauskenttä)

Perusaikataulujen budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetit. Budjettiresurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Perusaikataulun budjetin työ (varauskenttä)

Perusaikataulun budjetin työ -kentissä näkyvät budjetin työ- ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät. Budjettiresurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun kustannukset (varauskenttä)

Perusaikataulun kustannukset -kenttiin on tallennettu tehtävän, kaikkien varattujen tehtävien resurssien tai tehtävän suorittavan resurssin työmäärän suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulun päättymispäivä (varauskenttä)

Perusaikataulun päättymispäivä -kentässä näkyy tehtävän tai varauksen suunniteltu valmistumispäivä perusaikataulun tallennushetkellä.

Perusaikataulun alkamispäivä (varauskenttä)

Perusaikataulun alkamispäivä -kentässä näkyy tehtävän tai varauksen suunniteltu alkamispäivämäärä perusaikataulun tallennushetkellä.

Perusaikataulun työmäärä (varauskenttä)

Perusaikataulun työmäärä -kentässä näkyy tehtävälle, resurssille tai varaukselle ajoitettu henkilötyömäärä.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin kustannukset -kenttiin sisältyvät alkuperäisen suunnitelman mukaiset budjetin kustannukset, jotka on määritetty sellaisten kustannusresurssien tietoihin, jotka on erikseen tunnistettu budjettiresursseiksi.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ (varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin työ -kenttiin tallentuvat erikseen budjettiresursseiksi määritettyjen työresurssien ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät.

Perusaikataulujen 1 – 10 kustannukset (varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 kustannukset -kenttiin tallennetaan tehtävän, resurssin tai varauksen suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulujen 1 – 10 loppu (varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 loppu -kenttiin on tallennettu tehtävien ja resurssivarausten suunnitellut valmistumispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaavien perusaikataulujen tallennuksen yhteydessä.

Perusaikataulujen 1 – 10 alku (varauskentät)

Perusaikataulun alkukenttiin (Perusaikataulujen 1–10 alku) on tallennettu tehtävien tai varausten suunnitellut aloittamispäivämäärät, jotka on tallennettu vastaavien perusaikataulujen yhteydessä.

Perusaikataulujen 1 – 10 työ (varauskentät)

Perusaikataulun 1 työmäärä – Perusaikataulun 10 työmäärä -kenttiin on tallennettu tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut kokonaistyötunnit.

BCWP (ansaittu arvo tai EV) (varauskenttä)

TTSK (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen valmistumisprosentin kumulatiivisen arvon kerrottuna aikajaksotetuilla perusaikataulun kustannuksilla.

BCWS (suunniteltu arvo tai PV) (varauskenttä)

STSK (suunnitellun työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän kumulatiiviset, aikajaksotetut perusaikataulun tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä kertyneet kustannukset.

Uusi
Budjetin kustannukset (varauskenttä)

Budjetin kustannukset -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan budjetin kustannusresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Budjetin työ (varauskenttä)

Budjetin työ -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan työ- ja materiaaliresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Vahvistettu (varauskenttä)

Vahvistettu-kenttä osoittaa, ovatko tehtävään varatut resurssit hyväksyneet vai hylänneet tehtävävarauksensa.

Kustannukset (varauskenttä)

Kustannukset-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut tai suunnitellut kokonaiskustannukset, jotka määräytyvät kaikkien tehtävään varattujen resurssien jo tekemän työn kustannusten sekä varauksen jäljellä olevan työn suunniteltujen kustannusten perusteella.

Kustannustaulukkoa (varauskenttä)

Kustannustaulukko-kentässä voi valita, mitä kustannustaulukkoa käytetään tehtävään varattujen resurssien yhteydessä

Kustannusvarianssi (varauskenttä)

Kustannusvarianssi-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen perusaikataulun kustannusten ja kokonaiskustannusten erotuksen.

Kustannus1 – 10 (varauskentät)

Kustannukset 1–10 -kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautettuja tehtävien, resurssien tai varausten kustannustietoja.

Kriittinen (varauskenttä)

Kriittinen-kentässä näkyy, onko tehtävän tai varauksen aikataulussa varaa viivästyksiin, vai onko tehtävä kriittisellä polulla.

KV (varauskenttä)

KV (ansaitun arvon kustannusvarianssi) -kenttä näyttää arvon, joka muodostuu nykyistä valmistumisprosenttia vastaavien tavoitekustannusten ja tilapäivämäärään tai kuluvaan päivämäärään mennessä aiheutuneiden todellisten kustannusten välisestä erotuksesta.

Päivämäärä1 – 10 (varauskentät)

Päivämäärät 1–10 -kenttiin tallennetaan tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä päivämäärätietoja.

Kesto1 – 10 (varauskentät)

Kestot 1–10 -kenttiin tallennetaan minkä tahansa tehtävän, resurssin tai varauksen kestotiedot.

Yrityksen Kustannus1 – 10 (varauskentät)

Enterprise-Kustannus1 – Enterprise-10-kenttiin voidaan tallentaa mukautettuja tehtävien, resurssien tai varausten kustannustietoja projektinhallinnan valvoja tai muut järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet omistavan käyttäjän määrittämä.
Office Project Professional 2007 only

Yrityksen päivämäärä1 – 30 (varauskentät)

Yrityksen päivämäärä1 – yrityksen päivämäärä30 kenttiä voi tallentaa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen päivämäärätietoja määrittämiä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Office Project Professional 2007 only

Yrityksen kesto1 – 10 (varauskentät)

Yrityksen kesto1 – Enterprise-10-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen kestotiedot määrittämiä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Office Project Professional 2007 only

Yrityksen Lippu1 – 20 (varauskentät)

Yrityksen lippu1 – Enterprise-20-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tehtävän, resurssin tai varauksen määrityksen mukaisesti projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet, on määrittänyt.
Office Project Professional 2007 only

Yrityksen numero1 – 40 (varauskentät)

Yrityksen projektinumero1 Yritysprojektin numero40 kentät voi tallentaa mitä tahansa mukautettuja projektin luvun määrittämä projektinhallinnan valvoja tai muita käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Office Project Professional 2007 only

Yritysresurssin jäsennyskoodi1 – 29 (varauskentät)

Yrityksen resurssien jäsennyskoodi1 – Yritysresurssien jäsennyskoodi29-kentät sisältävät aakkosnumeerisen koodin, joka vastaa luettelon tai (esimerkiksi osaamiskoodi tai projektin koodit) resurssien hierarkkista rakennetta.
Office Project Professional 2007 only

Yrityksen teksti1 – 40 (varauskentät)

Yrityksen teksti1 Yritysteksti40-kenttiin voi tallentaa mitä tahansa mukautetun tekstin tehtävien, resurssien tai varausten projektinhallinnan valvoja tai muut järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet omistavan käyttäjän määrittämä
Office Project Professional 2007 vain

Päättymispäivä (varauskenttä)

Loppu-kenttä näyttää päivämäärän, johon mennessä määritetyn resurssin on aikataulun mukaan saatava tehtävän suorittaminen valmiiksi.

Päättymisen varianssi (varauskenttä)

Päättymisen varianssi -kenttä sisältää tehtävän tai varauksen perusaikataulun päättymispäivämäärän ja nykyisen päättymispäivämäärän erotusta vastaavan ajan.

Loppu1 – 10 (varauskentät)

Loppu 1 – Loppu 10 -kenttiin voidaan tallentaa mitä tahansa tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä päättymispäivämäärätietoja.

Lippu1 – 20 (varauskentät)

Liput 1–20 -kentät osoittavat, onko tehtävälle, resurssille tai varaukselle määritetty jokin lisätoimi tai onko se merkitty tunnistamista varten.

Hyperlinkki (varauskenttä)

Hyperlinkki-kentän arvo on otsikkoteksti tai selittävä teksti, joka liittyy tehtävän, resurssin tai varauksen hyperlinkkiin.

Hyperlinkkiosoite (varauskenttä)

Hyperlinkkiosoite-kenttä sisältää osoitteen, joka määrittää hyperlinkin, jonka kautta saadaan tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyviä tietoja.

Hyperlinkkiviittaus (varauskenttä)

Hyperlinkkiviittaus-kenttä sisältää tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyvien Hyperlinkkiosoite- ja Hyperlinkin aliosoite -kenttien yhdistelmän.

Hyperlinkkialiosoite (varauskenttä)

Hyperlinkin aliosoite -kenttä osoittaa paikan asiakirjassa, johon tehtävään, resurssiin tai varaukseen liittyvä hyperlinkki johtaa.

Tasaamisviive (varauskenttä)

Tasaamisviive-kentän arvo on aika, jonka verran tehtävän tai varauksen aikaista alkamista viivytetään resurssien tasaamisen takia.

Linkitetyt kentät (varauskenttä)

Linkitetyt kentät-kenttä ilmaisee, onko tehtävän, resurssin tai varauksen, OLE-linkkejä joko muualla tämän projektitiedoston Project 2007 -tiedostosta toiseen tai toisesta ohjelmasta.

Huomautukset (varauskenttä)

Huomautukset-kenttä sisältää tehtävää, resurssia tai varausta koskevia huomautuksia.

Numero1 – 20 (varauskentät)

Numerot 1–20 -kenttiin voidaan tallentaa mitä tahansa projektia koskevia tehtäviin, resursseihin tai varauksiin liittyviä numeerisia tietoja.

Jäsennystaso (varauskenttä)

Jäsennystaso-kenttä osoittaa tehtävän tai varauksen sijainnin projektin jäsennyshierarkiassa.

Ylivarattu (varauskenttä)

Ylivarattu-kenttä osoittaa, onko jokin tehtävään varatuista resursseista varattu muuhunkin työhön tehtävässä tai onko resurssi varattu tekemään enemmän työtä kaikissa varatuissa tehtävissä kuin on mahdollista tehdä normaalilla työkapasiteetilla.

Ylityökustannukset (varauskenttä)

Ylityökustannukset-kentästä nähdään tehtävän tai resurssin ylityökustannukset kaikkien varattujen tehtävien tai kaikkien varattujen resurssien osalta.

Ylityömäärä (varauskenttä)

Ylityömäärä-kenttä sisältää ylityömäärän, joka on ajoitettu kaikkien tehtävään varattujen resurssien tekemäksi, kaikille resurssille varatuille tehtäville tai tietyn resurssin tietyssä tehtävässä tekemäksi työmääräksi. Työmäärä veloitetaan resurssien ylityökorvausten mukaisesti.

Huippu (varauskenttä)

Huippu-kenttä sisältää enimmäisprosenttiarvon tai yksiköiden määrän, joka resurssille on varattu tehtävään tiettynä hetkenä.

Prosenttia (%) Toimi valmiina (varauskenttä)

Prosenttia (%) työstä valmiina -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen nykyisen tilan prosenttiosuutena valmistuneesta työstä.

Prioriteetti (varauskenttä)

Prioriteetti-kenttä osoittaa tehtävälle annetun tärkeyden eli prioriteettitason, joka vuorostaan määrittää sen, kuinka paljon tehtävää tai varausta voidaan viivyttää tai jakaa osiin käytettäessä resurssien tasaamista.

Projekti (varauskenttä)

Projekti-kentät sisältävät niiden aliprojektien nimet, joista tehtävät, resurssit tai varaukset ovat peräisin.

RBS (varauskenttä)

RBS-kenttä sisältää resurssien tai käyttäjien osittamisrakenteen (Resource/User Breakdown Structure).

Normaali työ (varauskenttä)

Normaali työmäärä -kentässä näkyy resurssien tekemän ajoitetun normaalin työmäärän kokonaismäärä.

Jäljellä olevat kustannukset (varauskenttä)

Jäljellä olevat kustannukset -kenttä näyttää jäljellä olevat ajoitetut kustannukset, jotka aiheutuvat jäljellä olevan ajoitetun työmäärän valmistumisesta.

Jäljellä olevat ylityökustannukset (varauskenttä)

Jäljellä olevat ylityökustannukset -kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen jäljellä olevat ajoitetut ylityökustannukset.

Jäljellä oleva ylityömäärä (varauskenttä)

Jäljellä oleva ylityömäärä -kenttä näyttää jäljellä olevan ajoitetun ylityön määrän.

Jäljellä oleva työmäärä (varauskenttä)

Jäljellä oleva työmäärä -kenttä näyttää tehtävän tai tehtävien valmistumiseen vielä tarvittavan ajan, esimerkiksi henkilötyötuntia per päivä.

Pyyntö/vaatimus (varauskenttä)

P/V (Pyyntö/Vaatimus) -kentässä voit valita, miten resurssit varataan, kun käytetään ohjattua resurssien korvaamistoimintoa.

Resurssiryhmä (varauskenttä)

Resurssiryhmä-kenttä sisältää ryhmät, joihin resurssit kuuluvat.

Resurssitunnus (varauskenttä)

Resurssitunnus-kentän arvo on tunnistenumero, Project 2007 kullekin resurssille määrittämän.

Resurssin nimikirjaimet (varauskenttä)

Resurssin nimikirjaimet -kenttä näyttää resurssien nimien lyhenteet.

Resurssinimi (varauskenttä)

Resurssin nimi -kenttä sisältää sen resurssin nimen, johon varaus kuuluu.

Resurssilaji (varauskenttä)

Resurssin laji -kenttä osoittaa, onko kyseisen varauksen resurssi työ- vai materiaaliresurssi.

Vastausta odotetaan (varauskenttä)

Vastausta odotetaan -kenttä osoittaa, ovatko tehtäviin varatut ryhmän jäsenet vastanneet varauspyyntöön.

Alkamispäivä (varauskenttä)

Alku-kenttä näyttää päivämäärän, johon mennessä määritetyn resurssin on aikataulun mukaan aloitettava tehtävän suorittaminen.

Alkamisen varianssi (varauskenttä)

Alkamisen varianssi -kentän arvo sisältää tehtävän tai varauksen perusaikataulun alkamispäivämäärän ja nykyisen aikataulun mukaisen aloituspäivän välisen erotuksen.

Alku1 – 10 (varauskentät)

Alut 1–10 -kentissä näytetään tehtävän, resurssin tai varauksen alkamispäivämäärätietoja, jotka määritetään ja säilytetään erillään muista projektin tiedoista.

SV (varauskenttä)

AV (aikataulun varianssi) -kenttä näyttää, mikä on tilapäivämäärään tai nykyiseen päivämäärään mennessä toteutuneiden kustannusten ja tehtävän perusaikataulun suunniteltujen kustannusten välinen ero, kaikkien resurssille varattujen tehtävien tai varausten osalta.

Tehtävätunnus (varauskenttä)

Tehtävätunnus-kenttä sisältää numeron, Project 2007 määrittää jokaiselle tehtävälle, kun lisäät tehtäviä projektiin.

Tehtävänimi (varauskenttä)

Tehtävän nimi -kenttä sisältää sen tehtävän nimen, johon varaus kuuluu.

Tehtävän jäsennysnumero (varauskenttä)

Tehtävän jäsennysnumero -kenttä sisältää numeron, jonka avulla voit kuvata tehtävän sijoittumisen projektin jäsennyshierarkiassa.

Tehtävän yhteenvedon nimi (varauskenttä)

Tehtävän yhteenvedon nimi -kenttä sisältää resurssivaraukseen kuuluvan tehtävän yhteenvetotehtävien nimet.

Ryhmän tilatietoja odotetaan (varauskenttä)

Ryhmän tilatietoja odotetaan -kenttä osoittaa, oletko saanut vastauksen edistymispyyntöön, jonka olet lähettänyt resurssille varatuista tehtävistä.

Teksti1 – 30 (varauskentät)

Tekstit 1–30 -kenttiin tallennetaan projektin tehtäviä, resursseja tai varauksia koskevia tekstimuotoisia tietoja.

Yksilöllinen tunnus (varauskenttä)

Yksilöllinen tunnus-kenttä sisältää numeron, että Project 2007 määrittää automaattisesti, kun uusi tehtävä, resurssi tai varaus on luotu nykyisessä projektissa.

Tarvitaan päivitys (varauskenttä)

Tarvitaan-kenttä osoittaa, onko Project Server 2007 päivitys tulee ryhmän jäsenille muutosten tehtävän alkamis-päivitys päättymispäivämäärän tai varauksia.

VAC (varauskenttä)

VV (varianssi valmistumisaikana) -kenttä näyttää Suunnitellut kustannukset valmistumisaikana (SKV) -kentän tai perusaikataulun kustannusten ja tehtävän, resurssin tai tehtävävarauksen Arvioidut kustannukset valmistumisaikana (AKV) -kentän välisen erotuksen.

WBS (varauskenttä)

WBS-kenttä sisältää aakkosnumeerisia työn hajauttamisen rakennekoodeja, joiden avulla voit kuvata projektiin liittyvän tehtävän sijainnin projektin hierarkkisessa rakenteessa.

Työmäärä (varauskenttä)

Työmäärä-kenttä sisältää kaikkien tehtävään varattujen resurssien ajoitetun kokonaistyöajan, resurssille ajoitetun kokonaistyöajan kaikissa varatuissa tehtävissä tai tehtävään varatulle resurssille ajoitetun kokonaistyöajan.

Työn jakautuminen (varauskenttä)

Työn jakautuminen -kentässä on vaihtoehtoisia muotoja tehtävään varattujen resurssien käytön jakautumisen kuvaamiseksi.

Työmäärän varianssi (varauskenttä)

Työmäärän varianssi -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen perusaikataulun työmäärän ja nykyisen ajoitetun työmäärän erotuksen.

Sivun alkuun

Aikajaksotetut varauskentät

Uusi tarkoittaa, että kenttä on uusi Project 2007.

Todelliset kustannukset (aikajaksotettu varauskenttä)

Todelliset kustannukset -kenttä näyttää jo tehdyistä töistä kertyneet kustannukset tehtäviin varattujen resurssien mukaan sekä kaikki muut tehtävään liittyvät kustannukset.

Toteutunut ylityömäärä (aikajaksotettu varauskenttä)

Todellinen ylityömäärä -kentät sisältävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien ylityöiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

Toteutunut työmäärä (aikajaksotettu varauskenttä)

Todellinen työmäärä -kentät näyttävät kaikkien tehtäviin varattujen resurssien jo tekemien töiden määrän. Näiden kenttien aikajaksotetut versiot näyttävät arvot tietylle ajanjaksolle jaettuna.

AWCP (aikajaksotettu varauskenttä)

TTTK (tehdyn työn todelliset kustannukset) -kenttä näyttää tehtävän tehdyistä töistä kertyneet kustannukset projektin tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä.

Uusi
Perusaikataulun budjetin kustannukset (aikajaksotettu varauskenttä)

Perusaikataulujen budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetit. Budjettiresurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi
Perusaikataulun budjetin työ (aikajaksotettu varauskenttä)

Perusaikataulun budjetin työ -kentissä näkyvät budjetin työ- ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät. Budjettiresurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Perusaikataulun kustannukset (aikajaksotettu varauskenttä)

Perusaikataulun kustannukset -kenttiin on tallennettu tehtävän, kaikkien varattujen tehtävien resurssien tai tehtävän suorittavan resurssin työmäärän suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulun työmäärä (aikajaksotettu varauskenttä)

Perusaikataulun työmäärä -kentässä näkyy tehtävälle, resurssille tai varaukselle ajoitettu henkilötyömäärä.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (aikajaksotetut varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin kustannukset -kenttiin sisältyvät alkuperäisen suunnitelman mukaiset budjetin kustannukset, jotka on määritetty sellaisten kustannusresurssien tietoihin, jotka on erikseen tunnistettu budjettiresursseiksi.

Uusi
Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ (aikajaksotetut varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 budjetin työ -kenttiin tallentuvat erikseen budjettiresursseiksi määritettyjen työresurssien ja materiaaliresurssien alkuperäiset suunnitellut budjetin työmäärät.

Perusaikataulujen 1 – 10 kustannukset (aikajaksotetut varauskentät)

Perusaikataulujen 1–10 kustannukset -kenttiin tallennetaan tehtävän, resurssin tai varauksen suunnitellut kokonaiskustannukset.

Perusaikataulujen 1 – 10 työmäärä (aikajaksotetut varauskentät)

Perusaikataulun 1 työmäärä – Perusaikataulun 10 työmäärä -kenttiin on tallennettu tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut kokonaistyötunnit.

BCWP (ansaittu arvo tai EV) (aikajaksotettu varauskenttä)

TTSK (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän, resurssin tai varauksen valmistumisprosentin kumulatiivisen arvon kerrottuna aikajaksotetuilla perusaikataulun kustannuksilla.

BCWS (suunniteltu arvo tai PV) (aikajaksotettu varauskenttä)

STSK (suunnitellun työn suunnitellut kustannukset) -kenttä sisältää tehtävän kumulatiiviset, aikajaksotetut perusaikataulun tilapäivämäärään tai kuluvaan päivään mennessä kertyneet kustannukset.

Uusi
Budjetin kustannukset (aikajaksotettu varauskenttä)

Budjetin kustannukset -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan budjetin kustannusresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Uusi Budjetin työ (aikajaksotettu varauskenttä)

Budjetin työ -kenttään lisätään tai niissä tarkastellaan työ- ja materiaaliresurssien budjetin kustannuksia. Budjetin resurssit määritetään vain projektiyhteenvetotehtävään.

Kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Kustannukset-kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut tai suunnitellut kokonaiskustannukset, jotka määräytyvät kaikkien tehtävään varattujen resurssien jo tekemän työn kustannusten sekä varauksen jäljellä olevan työn suunniteltujen kustannusten perusteella.

Kumulatiiviset kustannukset (aikajaksotettu varauskenttä)

Kumulatiiviset kustannukset -kenttä näyttää tehtävän, resurssin tai varauksen ajoitetut, kumulatiiviset, aikajaksotetut kustannukset kuluvaan päivämäärään mennessä.

Kumulatiivinen työmäärä (aikajaksotettu varauskenttä)

Kumulatiivinen työmäärä -kenttä sisältää kaikkien tehtäviin varattujen resurssien kumulatiivisen ajoitetun ajan.

KV (aikajaksotettu varauskenttä)

KV (ansaitun arvon kustannusvarianssi) -kenttä näyttää arvon, joka muodostuu nykyistä valmistumisprosenttia vastaavien tavoitekustannusten ja tilapäivämäärään tai kuluvaan päivämäärään mennessä aiheutuneiden todellisten kustannusten välisestä erotuksesta.

Ylivaraus (aikajaksotettu varauskenttä)

Ylivaraus-kenttä osoittaa, onko jokin tehtävään varatuista resursseista varattu muuhunkin työhön tehtävässä tai onko resurssi varattu tekemään enemmän työtä kaikissa varatuissa tehtävissä kuin on mahdollista tehdä normaalilla työkapasiteetilla.

Ylityömäärä (aikajaksotettu varauskenttä)

Ylityömäärä-kenttä sisältää ylityömäärän, joka on ajoitettu kaikkien tehtävään varattujen resurssien tekemäksi, kaikille resurssille varatuille tehtäville tai tietyn resurssin tietyssä tehtävässä tekemäksi työmääräksi. Työmäärä veloitetaan resurssien ylityökorvausten mukaisesti.

Huippukäyttöaste (aikajaksotettu varauskenttä)

Huippukäyttöaste-kenttä sisältää prosenttiosuuden tai käyttöasteen, jolla resurssi on varattu johonkin tehtävään tiettynä hetkenä, eri aikajaksoille jaettuna.

Prosenttia (%) Varausprosentti (aikajaksotettu varauskenttä)

Varausprosentti-kenttä sisältää prosenttiarvon, joka on resurssin varattu kokonaistyökapasiteetti kaikissa tehtävissä.

Normaali työmäärä (aikajaksotettu varauskenttä)

Normaali työmäärä -kentässä näkyy resurssien tekemän ajoitetun normaalin työmäärän kokonaismäärä.

Jäljellä oleva käytettävyys (aikajaksotettu varauskenttä)

Jäljellä oleva käytettävyys -kenttä sisältää resurssin jäljellä olevan työskentelyajan.

SV (aikajaksotettu varauskenttä)

AV (aikataulun varianssi) -kenttä näyttää, mikä on tilapäivämäärään tai nykyiseen päivämäärään mennessä toteutuneiden kustannusten ja tehtävän perusaikataulun suunniteltujen kustannusten välinen ero, kaikkien resurssille varattujen tehtävien tai varausten osalta.

Työmäärä (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Työmäärä-kenttä sisältää kaikkien tehtävään varattujen resurssien ajoitetun kokonaistyöajan, resurssille ajoitetun kokonaistyöajan kaikissa varatuissa tehtävissä tai tehtävään varatulle resurssille ajoitetun kokonaistyöajan.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×