Julkisen sivuston suunnitteleminen

Office 365 -tilaukseen sisältyy sivusto, jonka voit määrittää näkymään julkisesti Internetissä. Voit mukauttaa julkisen sivuston ammattimaiseen tapaan ja tuoda yrityksesi tai organisaatiosi näyttävästi esille verkossa.

Ennen sivuston julkaisemista verkossa se kannattaa suunnitella huolellisesti, jotta kaikki sujuu ongelmitta.

Näyttökuva SharePoint Onlinen julkisen sivuston oletuskotisivusta

Julkisessa sivustossa on seuraavat esimerkkisivut: Aloitus, Tietoja meistä, Yhteystiedot, Ohjeet ja Blogi. Nämä sivut ovat täysin mukautettavissa – voit esimerkiksi lisätä yrityksen nimen ja yhteystiedot tai muuttaa värimallia ja muita asetuksia.
Piirros, joka korosta SharePoint Onlinen julkisen sivuston oletussivuja
Voit avata sivuston ja tutustua esimerkkisivuihin heti. Avaa SharePoint-hallintakeskus ja valitse sivustokokoelmien luettelosta julkinen sivusto.

Office 365 Enterprise -asiakkaiden julkinen sivusto on oletusarvoisesti offline-tilassa. Tällä tavalla voit tehdä sivustoon kaikki tarvittavat mukautukset, ennen kuin sivusto on kaikkien Internetin käyttäjien käytettävissä. Voit vaihtaa sivuston verkko-osoitteeksi mukautetun toimialueen. Lisäksi voit muokata julkisen sivuston ulkoasun ja toiminnan juuri sellaiseksi kuin haluat. Voit esimerkiksi muokata sivuston ulkoasun, värit ja kuvat yrityksen brändiin sopivaksi. Voit suunnitella sivuston yhdessä ammattilaisten kanssa, lähettää ulkoasuvedoksen hyväksyttäväksi ja testata sivuston toimivuutta, ennen kuin julkaiset sen Internetissä. Kun sivusto on valmis, voit siirtää sen online-tilaan.

Julkisen sivuston sisällön laatiminen on olennainen osa suunnitteluvaihetta. On tärkeää, että nykyiset asiakkaat ja sivustossa vierailevat kävijät löytävät sivustosta asianmukaista tietoa organisaatiosta ja sen tarjoamista palveluista. Voit sisällyttää sivustoon esimerkiksi yrityksen yhteystiedot, videoita ja valokuvia tuotteista ja palveluista tai toimipisteen sijaintikartan.

Sivun alkuun

Lisätietoja julkisen sivuston suunnittelusta

Julkisen sivuston mukauttaminen

Sivuston suunnitteluympäristö

Mukauttamisen lähtökohdat

Mukautetun toimialueen käyttäminen

Seuraavat vaiheet

Julkisen sivuston mukauttaminen

Voit mukauttaa julkisen sivuston itse tai pyytää apua verkkosuunnittelun ammattilaiselta. Voit myös rakentaa sivuston yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Vaikka sinulla ei olisi kokemusta verkkosuunnittelusta, sivuston muokkaustyökalun avulla voit helposti luoda näyttävän sivuston. Sivustossa on valmiiksi määritettyjä ulkoasuvaihtoehtoja, joista voit valita sopivimman. Monipuolisen tekstieditorin avulla voit hallita fontteja ja kappaleita. Voit myös lisätä kuvia, karttoja, videoita ja muuta sisältöä.

Julkisen sivuston luomisen ja mukauttamisen vaiheittaiset ohjeet on kuvattu artikkelissa Julkisen sivuston käytön aloittaminen.

Sivuston suunnitteluympäristö

Voit suunnitella ja mukauttaa sivuja sivuston muokkaustyökalun toimintojen ja välilehtien avulla. Muokkaustilassa on kolme päävälilehteä, jotka ovat aina näkyvissä, sekä yksi tilannekohtainen välilehti, joka tulee näkyviin kuvia muokattaessa. Kussakin välilehdessä on tiettyä tehtäväjoukkoa koskevia vaihtoehtoja:
Näyttökuva SharePoint Onlinen julkisen sivuston mukauttamisessa käytettävistä oletusvälilehdistä

 • Selaa-välilehden avulla voit piilottaa muut välilehdet ja tarkastella sivua esteettömässä näkymässä.

 • Sivu-välilehden painikkeiden avulla voit muokata sivua, sen asettelua ja sivulla olevia elementtejä. Tässä välilehdessä on esimerkiksi tekstin koon ja sijainnin hallintapainikkeet. Kun muokkaat sivua, näkyviin tulee Lisää-välilehti, jossa on painikkeet kuvien, videoiden, hyperlinkkien ja mukautettujen sovellusten lisäämistä varten.

Sivusto-välilehdessä on painikkeita sivusto- tai sivutason muokkauksia varten. Voit esimerkiksi muuttaa sivuston otsikkoa, logoa ja taustaa.

Mukauttamisen lähtökohdat

Ennen kuin aloitat julkisen sivuston mukauttamisen, kannattaa pohtia seuraavia keskeisiä kysymyksiä:

 • Mikä on sivuston kohderyhmä? Mitä vähemmän kohderyhmä on perehtynyt verkon käyttöön, sitä tarkemmin sivuston rakenne kannattaa suunnitella.

 • Haluatko tehdä sivustosta helppokäyttöisen toimintarajoitteisille käyttäjille?

 • Mitä haluat sivuston avulla saavuttaa? Haluatko tehdä yksinkertaisen sivuston, jossa on vain yrityksen yhteystiedot ja reittiohje toimipisteen, vai aiotko myydä tuotteita sivuston kautta?

 • Miten laajan sivuston haluat luoda? Tuleeko sivustoon useita sivuja? Entä kuva- ja videotiedostot? Tällaiset tiedostot voivat olla hyvin suuria, joten kannattaa tarkistaa sivuston tallennustilan rajoitukset.

 • Millainen siirtymisrakenne, teema, tyyli ja värimalli vastaa parhaiten organisaatiosi brändiä?

 • Haluatko lisätä sivustoon karttoja, videoita ja muuta vastaavaa sisältöä?

 • Haluatko käyttää sivustossa mukautettuja verkko-osia, koodia tai sovelluksia?

Jotkin suunnitteluun liittyvät asiat saattavat tulla ilmi vasta, kun aloitat sivuston luomisen. Julkinen sivustomalli helpottaa suunnittelemista, koska sen avulla on helppo kokeilla erilaisia ideoita.

Sivun alkuun

Mukautetun toimialueen käyttäminen

Voit muuttaa julkisen sivuston verkko-osoitetta (URL-osoitetta). Voit muuttaa oletusosoitteen mukautetuksi toimialueeksi tai ottaa käyttöön toisen toimialuenimen.

Mukautetun toimialuenimen käyttäminen helpottaa sivuston löytämistä, muistamista ja yhdistämistä yritykseen. Jos esimerkiksi ravintolan nimi on Contoso Bistro, sen verkko-osoite voisi olla http://www.contosobistro.com. Mukautettua toimialuetta voi käyttää myös sähköpostiosoitteissa. Osoite voisi olla esimerkiksi AnnaL@contosobistro.com.

Screenshot of the website address section of a Public Website on SharePoint Online. This address uses a custom domain, ContosoBistro.com

Seuraavat asiat on otettava huomioon, jotta mukautettua toimialuetta voi käyttää SharePoint Onlinen kanssa:

 • Toimialuenimen hankkiminen    Organisaation on ostettava toimialuenimi ja rekisteröitävä se toimialueen rekisteröintipalveluun.

 • Toimialueen lisääminen Office 365:een ja DNS-tietueiden määrittäminen    Kun tilaat Office 365 -palveluita, voit määrittää toimialuenimet, joita haluat käyttää hankkimissasi palveluissa. Jos haluat käyttää mukautettua nimeä myös sähköpostissa (Exchange Online) ja pikaviestinnässä (Lync Online), voit määrittää tarvittavat asetukset palvelun käytön aloittamisen yhteydessä.
  Lisätietoja mukautetun toimialueen käyttämisestä Exchange-, Lync- ja SharePoint Online -palveluissa on artikkelissa SharePoint Onlinen käyttö mukautetulla toimialueella yhdessä muiden palveluiden kanssa.
  Lisätietoja mukautetun toimialueen käyttämisestä vain SharePoint Onlinessa on artikkelissa Mukautetun toimialueen käyttö julkisena SharePoint Online -sivuston osoitteena.

Sivun alkuun

Seuraavat vaiheet

Julkisen sivuston määrittäminen

Kahden julkisen Office 365 -sivuston käyttö

Sivun alkuun

Palaa artikkeliin SharePoint Onlinen suunnitteluopas Office 365 Enterprise- ja Midsize Business -tilaajille

Käyttö: SharePoint OnlineOliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli