Julkaisusivun asettelun luominen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä sivuasettelut ovat ja miten ne liittyvät julkaisusivuihin, perustyylisivuihin sekä sisältölajeihin. Artikkelissa opastetaan myös luomaan sivuasettelun sisältölaji ja sivuasettelu sekä neuvotaan, miten selaimen avulla voidaan luoda uuteen sivuasetteluun pohjautuva uusi julkaisusivu.

Tärkeää: Jotta voit luoda julkaisusivun asettelun, sivustosi on sijaittava palvelimella, jossa on käytössä Microsoft Office SharePoint Server 2007 -järjestelmä, ja julkaisun on oltava käytössä sivustokokoelman ylimmän tason sivustolla. Jotta voisit luoda sisältölajeja, sinulla on lisäksi oltava kyseisen ylimmän tason sivuston hallintaoikeudet. Jos sivuasettelun luominen epäonnistuu, ota yhteyttä palvelimen järjestelmänvalvojaan.

Tämän artikkelin sisältö

Julkaiseminen

Sivun asettelun sisältötyypin luominen

Sivun asettelun luominen

Julkaisusivun luominen uusi sivu-asettelusta

Mitä on julkaiseminen?

Office SharePoint Server 2007 -järjestelmän avulla voit helposti ladata asiakirjoja asiakirjakirjastoihin ja lisätä taulukkotietoja luetteloihin. Jos kuitenkin haluat julkaista pidempiä tai jäsentelemättömiä tietoja Web-sivun muodossa ja haluat, että sisällön omistajat voivat tuottaa sivut itse, voit käyttää julkaisusivuja salliaksesi valtuutettujen avustajien tekemät selainpohjaiset muokkaukset sivuun. Esimerkiksi uutta Web-sivustoa hallinnoivan työryhmän tapauksessa reportterien on helpompaa lähettää artikkeleita Web-selaintensa kautta. Tämä järjestely voi samalla olla hyödyllinen myös kunkin kirjoittajan lähettämän tiedon yhdenmukaistamisessa.

Jokainen julkaisusivu on liitetty sivuasetteluun. Sivuasettelu määrää sen perusteella luotujen julkaisusivujen ulkonäön ja ilmeen. Asettelu myös määrittää kentät, joihin osallistujat voivat syöttää useanlaista artikkelisisältöä, kuten artikkelien otsikkoja, grafiikkaa, lainauksia ja jäsentelemätöntä tekstiä.

Julkaisusivut käyttävät Office SharePoint Server 2007 -järjestelmän julkaisutoimintoa. Julkaisu automatisoi työnkulkuprosessin, mikä helpottaa selaimen käyttöä sivuasetteluun pohjautuvien uusien sivujen luonnissa. Kun sivu on luotu ja sitä on muokattu, sisällön omistaja lähettää sen arvioitavaksi. Kun arvioija hyväksyy artikkelin ja julkaisee sen, sivu tulee sivuston muiden käyttäjien nähtäville.

Julkaisuprosessin vaiheet

1. Web-kehittäjä luo ja muokkaa sivuasettelun Office SharePoint Designer 2007 -järjestelmässä.

2. Sisällön omistaja luo johonkin käytettävissä olevaan sivuasetteluun pohjautuvan uuden sivun (selaimessa).

3. Sisällön omistaja viimeistelee sivun selaimessa ja lähettää sen hyväksyttäväksi.

4. Valtuutettu arvioija muokkaa ja joko hyväksyy tai hylkää artikkelin.

5. Artikkeli julkaistaan hyväksymisen jälkeen.

Jos haluat määrittää tiettyyn sivuasetteluun kuuluvan tiedon, voit luoda oman sisältölajisi. Sisältölaji määrittää ne kentät sivulla, joihin sivujen tekijät voivat syöttää sisältöä. Sisältölajin avulla voit valita sivukentät ja sisältökentät, jotka ovat käytettävissä sivuasettelussa ja siten myös ne kentät, joihin sivuasetteluun perustuvien julkaisusivujen sisällön omistajat voivat syöttää tietoja. Sivukentät määrittävät, mikä sisältö näkyy sivulla, mitä metatietoja sivuun liitetään ja minkä tyyppisenä ohjausobjektina kukin kenttä näkyy (esimerkiksi yksi tekstirivi, hyperlinkki tai kuva). Sisältökentät määrittävät sisällön, jonka osallistuja lähettää sivulle. Sisältökenttiin syötetty tieto tallennetaan asiakirjakirjaston SharePoint-luettelokohteisiin. Kun käyttäjä vierailee julkaisusivulla, sisältö noudetaan luettelosta ja näytetään kenttäohjausobjekteissa.

Julkaisusivujen avulla voit automatisoida tiedon syöttämisen ja määrittää tarkasti, miten tieto näytetään. Seuraavassa esitetään joitakin julkaisun olennaisia osia.

Osa ja kuvaus

Luonti- tai muokkauspaikka

Esimerkki

Julkaisusivu    Sivu, joka luodaan julkaisusivun asettelun pohjalta ja tallennetaan sivuston tai alisivuston Sivut-asiakirjakirjastoon.

Vain selain

Toimittaja selaa sivustolle ja valitsee Luo-sivulta vaihtoehdon Julkaisusivu. Toimittajan on valittava sivuasettelu sivun ulkoasun ja jäsennyksen määrittämiseksi.

Julkaisusivun asettelu    Sivumalli, joka määrittää sivun ulkoasun ja sivulla näytettävät osat (kuten luettelot ja kirjastot). Julkaisusivun asettelu voidaan liittää perustyylisivuun, joka määrittää asettelun ja muotoilun. Sivuasettelut ja perustyylisivut on tallennettu ylimmän tason sivuston Perustyylisivuvalikoimaan.

Selain tai Office SharePoint Designer 2007
(Kaikki mukautukset tehdään Office SharePoint Designer 2007 -järjestelmässä.)

Web-suunnittelija luo miellyttävän sivuasettelun, jonka toimittajat voivat valita luodessaan selaimen avulla julkaisusivuun pohjautuvan uuden sivun. Tässä sivuasettelussa voidaan käyttää grafiikkaa tai huomautuksia ja siihen voidaan määrittää, mitä sisältölajeja tämän sivuasettelun pohjalta luodut sivut käyttävät.

Perustyylisivu    Määrittää siihen liitettyjen sivujen asettelun, fontit ja muotoilun. Perustyylisivut ja sivuasettelut on tallennettu ylimmän tason sivuston Perustyylisivuvalikoimaan.

Office SharePoint Designer 2007

Web-suunnittelija liittää julkaisusivun asetteluun perustyylisivun, jolloin asettelu noudattaa samoja fontteja ja samaa muotoilua kuin sivuston muutkin sivut.

Sisältölaji    Määrittää tavan, jolla sisältöä syötetään ja näytetään. Julkaisun sisältölajit määrittävät, mitkä kentät ovat käytettävissä julkaisusivuilla. Sisältölajit määritetään ylimmän tason sivustolla ja ne on tallennettu Sisältölajivalikoimaan.

Vain selain

Web-suunnittelija luo Artikkelit-sisältölajin, jossa on kentät seuraaville sisällöille: artikkelin otsikko, teksti, ladattu valokuva, valokuvan kuvateksti, valokuvaajan nimi, lähteen nimi ja linkkejä lisätietoihin.

Sivun alkuun

Sivuasettelun sisältölajin luominen

Sisältölaji määrittää tavan, jolla osallistujan on syötettävä kukin sisältölaji sekä sen, miten sisältö näytetään ja miten sitä käsitellään työnkulkuympäristössä. Aiemmassa esimerkissä mainittiin, että reportteriryhmä lähettää artikkeleita toimittajan arvioitavaksi. Saatat tässä tapauksessa esimerkiksi haluta, että kunkin artikkelin yhteydessä lähetetään myös yhteyshenkilön nimi, tai että kaikki artikkelit liitetään olemassa olevaan työnkulkuun. Voit jopa lisätä uusia kenttiä, kuten Lähteen nimi, sekä määrittää, piilotetaanko kyseinen kenttä kaikissa lomakkeissa. Voit luoda sisältölajeja varmistaaksesi esimerkiksi, että määrätyt tiedot lähetetään kunkin artikkelin mukana, että artikkeli liitetään työnkulkuun ja että tärkeät kentät ovat sisällytettyinä.

Sisältölajit lisätään ylimmän tason sivustoon. Tämän jälkeen ne ovat kaikkien sivustokokoelman alisivujen käytettävissä. Jotta voisit luoda tai muokata sisältölajeja, sinulla on oltava ylimmän tason sivuston hallintaoikeudet. Uuden sisältölajin luomiseen sisältyvät seuraavat vaiheet:

 1. Tee selainnäkymässä jompikumpi seuraavista toimista:

  • Valitse minkä tahansa työryhmän sivuston Sivuston toiminnot -valikosta Sivuston asetukset.

  • Valitse millä tahansa portaalin alueelta Sivuston toiminnot, aseta kohdistin kohtaan Sivuston asetukset ja valitse sitten Muokkaa kaikkia sivuston asetuksia.

 2. Valitse Sivuston asetukset -sivun Sivustokokoelman hallinta -kohdasta Siirry ylimmän tason sivustoasetuksiin.

  Vaihtoehtoisesti voit siirtyä suoraan http://your_top_level_site/_layouts/settings.aspx, missä your_top_level_site pääsivusto, kuten fabrikamweb http://fabrikamweb-sivuston URL-OSOITE.

 3. Valitse Valikoimat-kohdasta Sivuston sisältölajit.

 4. Valitse Sivuston sisältölaji -valikoimasivun valikkoriviltä Luo.

 5. Kirjoita Nimi-ruutuun sisältölajin nimi.

  Tämä on seuraavassa osassa sivun asettelun luominenvaiheessa 6 sisältötyypit -luettelossa näkyvää nimeä.

 6. Kirjoita Kuvaus-ruutuun sisältölajin kuvaus.

 7. Valitse Valitse pääsisältölaji kohteesta -luettelosta Julkaisun sisältölajit.

 8. Valitse Pääsisältölaji-luettelosta Sivu.

 9. Valitse Siirrä tämä sivuston sisältölaji kohteeseen -kohdasta Aiemmin luotu ryhmä ja valitse sitten luettelosta Sivun asettelun sisältölajit.

  Uusi sivuston sisältölaji -sivu

  Huomautus: Jos haluat, että uusi sisältölajisi on Office SharePoint Designer 2007 -järjestelmässä luomiesi tai muokkaamiesi sivuasettelujen käytettävissä, liitä sisältölaji Sivun asettelun sisältölajit -ryhmään, josta se on helppo löytää. Seuraavassa osassa kerrotaan, miten voit käyttää uutta sisältölajiasi Office SharePoint Designer 2007 -järjestelmässä.

 10. Valitse OK.

  Sivuston sisältölaji -sivu avautuu.

Seuraavassa kuvattujen Sivuston sisältölaji -sivun asetusten avulla voit mukauttaa tapaa, jolla sisältöä lisätään, näytetään tai käsitellään työnkulkuympäristössä.

Huomautus: Varmista, että määrität sisältölajikentän jokaiselle kentälle, jonka haluat näkyvän julkaisusivulla.

 • Asetukset     Käytä näitä asetuksia tehdäksesi yleisiä muutoksia. Jos esimerkiksi haluat liittää työnkulun kyseiseen sisältölajiin, valitse Työnkulku.

 • Sarakkeet     Valitse Nimi-sarake, jonka jälkeen voit muuttaa kentän tyyppiä (esimerkiksi hyperlinkki, tekstikehys, valintaruutu) tai tilaa (esimerkiksi pakollinen, valinnainen tai piilotettu). Koska tässä kohdassa määrittämäsi sarakkeet ovat ne kentät, jotka ovat käytettävissä julkaisusivuillasi, varmista, että määrität kaikki tarvitsemasi sarakkeet. Kun muokkaat sivuasettelua, sarakkeet näkyvät Office SharePoint Designer 2007 -järjestelmän Työkaluryhmä-tehtäväruudussa. Kun avaat sivuasettelun Office SharePoint Designer 2007 -järjestelmässä, pakolliset kentät näkyvät sivulla, Sivu-sisältölajista periytyneet kentät näkyvät Työkaluryhmä-ruudun Sivukentät-osissa ja määrättyyn sisältölajiin luomasi kentät näkyvät Työkaluryhmä-ruudun Sisältökentät-osassa.

  Työkaluryhmä, kun sivukenttä- ja sisältökenttäosat ovat laajennettuina

 • Lisää aiemmin luoduista sivustosarakkeista     Tämän asetuksen avulla voit lisätä tietokenttiä aiemmin luotujen ja käytettävissä olevien kenttien luettelosta.

 • Lisää uudesta sivustosarakkeesta     Tämän asetuksen avulla voit lisätä omia tietokenttiäsi (sarakkeita).

 • Sarakejärjestys     Tämän asetuksen avulla voit muuttaa järjestystä, jossa syöttölomakkeen käyttäjille näkyvät kohteet esitetään.

Sivun alkuun

Sivuasettelun luominen

Nyt kun olet luonut uuden sisältölajin, voit luoda siihen pohjautuvan sivuasettelun. Koska aloitit luomalla mukautetun sisältölajin, määrittämäsi sarakkeet ovat kaikkien tämän sivuasettelun pohjalta luotujen sivujen käytettävissä.

 1. Avaa Office SharePoint Designer 2007 -järjestelmässä Web-sivusto, johon haluat luoda sivuasettelun.

 2. Valitse Tiedosto-valikosta Uusi ja valitse sitten SharePoint-sisältö.

 3. Valitse Uusi-valintaikkunassa vaihtoehto SharePoint-julkaiseminen.

  Huomautus: Jos tätä vaihtoehtoa ei löydy luettelosta, käsittelemäsi sivuston kohdalla ei todennäköisesti ole otettu käyttöön julkaisua Office SharePoint Server 2007 -järjestelmässä. Jos sinulla on ylimmän tason sivuston hallintaoikeudet, voit ottaa selaimen julkaisun käyttöön valitsemalla Office SharePoint Designerin Sivusto-valikosta Hallinta ja valitsemalla sitten Järjestelmänvalvojan kotisivu. Valitse Sivuston hallinta -kohdasta Sivuston ominaisuudet ja valitse sitten Office SharePoint Server -julkaiseminen -vaihtoehdon vierestä Aktivoi. Kun olet suorittanut nämä toimet, palaa Office SharePoint Designer 2007 -järjestelmään. Aloita alusta vaiheesta 1 lähtien, mutta valitse tällä kertaa vaiheiden 1 ja 2 välillä Näkymä-valikosta Päivitä.

 4. Valitse Sivun asettelu.

 5. Valitse Sisältölajiryhmä-luettelon Asetukset-kohdasta Sivun asettelun sisältölajit.

 6. Valitse Sisältölajin nimi -luettelosta sisältölaji.

  Uusi-valintaikkunan SharePoint-sisältö-välilehti, jossa näkyy valittu sivuasettelu

  Jos loit edellisessä osassa sisällön tyypin ja sisällön tyypin valitseminen Sivun asettelun sisältötyypit -ryhmässä, näkyy sisältötyypistä tässä luettelossa. Opettele luomaan sisältötyypin edellisessä osassa Luo sivun asettelun sisältölaji.

 7. Kirjoita sivuasettelun nimi URL-nimi -ruutuun.

  Nimestä tulee sivuasettelun tiedostonimi. Jos esimerkiksi kirjoitit ruutuun MyPageLayout, sivuasettelun tiedostonimeksi tulee MyPageLayout.aspx.

 8. Kirjoita Otsikko-ruutuun sivuasettelun otsikko.

  Otsikosta tulee sivuasettelun otsikko, joka näkyy käytettävissä olevien julkaisusivujen luettelossa, kun luot uuden julkaisusivun selaimen Luo-sivulla. Sivuasettelun otsikko on hyvä valita niin, että asettelun pohjalta julkaisusivuja luovat käyttäjät tunnistavat asettelun.

 9. Valitse OK.

  Sivun asettelun avautuu rakennenäkymässä. Oletusarvon mukaan se on liitetty oletusarvoiseen perustyylisivuun. Sivun asettelun mukauttaminen lisäämisestä on artikkelissa Mukauta lisääminen julkaisusivun asetteluun.

  Huomautus: Office SharePoint Server 2007 -järjestelmän sivustojen sivuasettelut käyttävät Julkaisuperustyylisivua, joka saattaa erota default.master. -sivusta.

  Uuden sivun asettelun luodaan päätason sivustoon. Voit varmistaa, että se on luotu selaamalla perustyylisivujen valikoimaan http://your_top_level_site/_catalogs/masterpage/Forms/AllItems.aspx, missä your_top_level_site ylimmän tason sivuston nimen perusteella. Uuden sivun asettelun luettelossa pitäisi näkyä tällä sivulla.

Sivun alkuun

Uuteen sivuasetteluun pohjautuvan julkaisusivun luominen

Voit luoda määrättyä sivuasettelua käyttävän uuden julkaisusivun toimimalla seuraavasti:

 1. Siirry selaimessa mille tahansa sivustosi sivulle.

 2. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Näytä sivuston kaikki sisältö.

  Huomautus: Jos tätä vaihtoehtoa ei löydy luettelosta, käsittelemäsi sivuston kohdalla ei todennäköisesti ole otettu käyttöön julkaisua Office SharePoint Server 2007 -järjestelmässä. Jos sinulla on ylimmän tason sivuston hallintaoikeudet, voit ottaa selaimen julkaisun käyttöön valitsemalla Office SharePoint Designerin Sivusto-valikosta Hallinta ja valitsemalla sitten Järjestelmänvalvojan kotisivu. Valitse Sivuston hallinta -kohdasta Sivuston ominaisuudet ja valitse sitten Office SharePoint Server -julkaiseminen -vaihtoehdon vierestä Aktivoi.

 3. Valitse valikkoriviltä Luo.

 4. Valitse Web-sivut-kohdasta Julkaisusivu.

 5. Kirjoita Otsikko-ruutuun sivun nimi.

  Nimi on otsikko, joka näkyy selaimen otsikkorivillä, kun tarkastelet uutta sivua.

 6. Kirjoita Kuvaus-ruutuun sivun kuvaus. (Vaihe on valinnainen)

 7. Kirjoita uuden sivun tiedostonimi URL-nimi-ruutuun.

  Nimestä tulee sivuasettelun tiedostonimi. Jos esimerkiksi kirjoitit ruutuun MyPageLayout, sivuasettelun tiedostonimeksi tulee MyPageLayout.aspx.

 8. Valitse Sivun asettelu -luettelosta nimi, jonka loit edellisessä osassa sivun asettelun luominensivun asettelu ja valitse sitten Luo.

  Luo uuden sivun. Voit muokata sivua selaimessa tai muokata sivun asettelu, jossa asiakirja luotiin. Lisätietoja on artikkelissa Mukauta lisääminen julkaisusivun asetteluun.

  Huomautus: Tässä vaiheessa sivu on luotuna, mutta se ei näy sivustolla, ennen kuin se julkaistaan. Jos sinulla ei ole sivun julkaisemiseen vaadittavia oikeuksia, sivu lähetetään hyväksyttäväksi. Hyväksymisen ja julkaisemisen jälkeen sivu on kaikkien sivuston kävijöiden nähtävissä.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×