Office
Kirjaudu sisään

Johdanto web-osien käyttämiseen sivujen mukauttamisessa

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tämä artikkeli on tarkoitettu Web-sivujen omistajille ja järjestelmänvalvojille. Artikkelissa on yleisiä tietoja Web-osista ja Web-osa-sivuista sekä tietoja siitä, kuinka sivu mukautetaan lisäämällä, muuttamalla ja poistamalla Web-osia.

Huomautus: This article applies to SharePoint Server 2007 and Windows SharePoint Services 3.0. If you're using SharePoint Online, see Using Web Parts on modern pages.

Tämän artikkelin sisältö

Yleisiä tietoja verkko-osista ja verkko-osa-sivuista

Verkko-osien tyypit

Esimerkkejä verkko-osien ja verkko-osa-sivujen käyttämisestä

Verkko-osa-sivujen selaintuki

Yleisiä tietoja verkko-osista ja verkko-osa-sivuista

Verkko-osa on modulaarinen tietoyksikkö, joka muodostaa verkko-osa-sivun perusrakenneosan. Voit lisätä verkko-osia verkko-osa-sivun verkko-osien vyöhykkeisiin ja luoda sitten yksilöllisen sivun sivuston käyttäjille yksittäisiä verkko-osia mukauttamalla.

Seuraavassa esimerkissä verkko-osan perusominaisuudet kuvataan Kuva-verkko-osaa käyttäen.

Esimerkki Kuva-Web-osasta

1. Web-osan otsikkorivi sisältää Web-osan otsikon.

2. Web-osa-valikossa on toimintoja, joiden avulla voit pienentää tai sulkea Web-osan, muokata Web-osaa tai hakea tiettyä Web-osaa koskevia ohjeita. Kun sivu on muokkaustilassa, voit myös poistaa Web-osan tai yhdistää sen muihin Web-osiin samaisen valikon avulla. Käytettävissä olevat vaihtoehdot määräytyvät käyttämäsi Web-osan tyypin mukaan.

3. Web-osan rungossa on sisältö, jonka olet määrittänyt käytössä olevan Web-osan tyyppiä varten. Tässä esimerkissä Web-osa on Kuva-Web-osa, joka tuo näyttöön kuvan.

Web-osa-sivu on erityinen Web-sivutyyppi, jossa voi käyttää Web-osia. Niiden avulla luettelot, kaaviot ja muut tiedot sekä tekstin, kuvat ja muun Web-sisällön voi yhdistää dynaamiseksi portaaliksi, joka suunnitellaan yhteisen tehtävän tai harrastuksen ympärille.

Sivuston kotisivu on eräs esimerkki Web-osa-sivusta. Kun luot uuden sivuston tai työtilasivuston, luot samalla Web-osa-sivun. Voit luoda Web-osa-sivun myös valitsemalla jonkin käytettävissä olevista sivustomalleista tai luoda Web-osa-sivun kokonaan alusta Microsoft Windows SharePoint Services -yhteensopivalla Web-suunnitteluohjelmalla. Esimerkiksi Microsoft Office SharePoint Designer 2007 on tällainen ohjelma.

Web-osa-sivun avulla erilaisia jäsennettyjä tai jäsentämättömiä tietoja voi esittää hyvässä järjestyksessä sekä hyödyllisellä ja käytännöllisellä tavalla. Web-osa-sivut sisältävät tavallisesti useita, toisiinsa yhdistettyjä Web-osia, jotka on tarkoitettu tietojen ja sisällön dynaamiseen ja tarkoituksenmukaiseen esittämiseen.

Voit luoda esimerkiksi Myyntitilaukset-nimisen Web-osa-sivun, joka on tarkoitettu usein tarvittavien tärkeiden tietojen näyttämiseen. Kun saat esimerkiksi puhelun asiakkaalta, jolla on kysyttävää tilauksesta, eikä asiakas muista tilausnumeroa vaan ainoastaan tilauspäivämäärän, voit hyödyntää Web-osa-sivua seuraavalla tavalla.

Myyntitilaukset-Web-osa-sivu, jossa on useita Web-osia

1. Etsi tilaus tilausnumeron tai, kuten tässä tilanteessa, tilauspäivämäärän perusteella.

2. Tuo kaikki tilaukset näyttöön tilauspäivämäärän mukaan.

3. Valitse oikea tilaus asiakkaan nimen perusteella ja etsi tilauksen ja asiakkaan tiedot.

4. Valitse tilauksen rivinimike (tässä tilanteessa lamppu) ja avaa tuotteen kuva, jotta voit vastata asiakkaan kysymykseen.

5. Etsi viime hetken tiedotuksia, joiden aiheet voivat vaikuttaa keskeisesti asiakkaan tilaukseen.

Web-osien ominaisuudet

Kussakin Web-osassa käytetään tiettyjä yhteisiä ominaisuuksia (eli perusluokan ominaisuuksia), jotka on järjestetty työkaluruudussa osiin. Ne määrittävät Web-osan ulkoasun (esimerkiksi otsikon, korkeuden ja leveyden), asettelun (kuten Web-osan paikan vyöhykkeessä sekä sisällön suunnan) ja lisäominaisuudet (kuten kuvan kuvakkeen ja kuvauksen).

Web-osissa on usein myös mukautettuja, yksilöllisiä ominaisuuksia. Ne näkyvät työkaluruudussa tavallisesti Web-osan yhteisten ominaisuuksien ylä- tai alapuolella. Esimerkiksi Kuva-Web-osalla on mukautettuja lisäominaisuuksia, mukaan lukien kuvan linkki, pysty- ja vaakasuuntainen kohdistus ja taustaväri.

Huomautus: Web-osan mukautettu ominaisuus voi näkyä työkaluruudussa Sekalaiset-oletusosassa tavallisten ominaisuuksien alapuolella. Tämä määräytyy sen mukaan, kuinka Web-osa on luotu.

Web-osien näkymät

Käytettävissä on kaksi näkymää, joissa Web-osan voi mukauttaa:

 • Jaettu näkymä    Voit lisätä Web-osan Web-osa-sivuun ja muokata Web-osa-sivua jaetussa näkymässä. Kaikki Web-osa-sivun käyttäjät, joilla on asianmukaiset käyttöoikeudet, voivat käyttää jaettuja Web-osia.

 • Oma näkymä    Voit lisätä jaetun Web-osan omaan näkymään ja muokata tämän jälkeen omaa Web-osan näkymää. Muutokset, jotka teet Web-osaan omassa näkymässä, ovat vain sinun käytettävissäsi. Muut käyttäjät, jotka eivät ole tehneet muutoksia omassa näkymässä, näkevät edelleen Web-osan jaetun näkymän.

Näkymällä, jossa Web-osaa käsitellään, voi olla merkitystä seuraavista syistä:

 • Käyttöoikeudet voivat riittää tietyn Web-osa-sivun tiettyjen Web-osien muokkaamiseen, mutta ei muiden Web-osa-sivujen Web-osien muokkaamisen.

 • Yhteyksiä voi muodostaa Web-osa-sivun tiettyihin Web-osiin, mutta ei saman Web-osa-sivun muihin Web-osiin.

Web-osat ja Web-osien yhteydet

Web-osissa on myös lisäominaisuus, jonka ansiosta osat voi helposti yhdistää tietoja siirtämällä ja niiden toimintaa synkronoimalla. Web-osia yhdistämällä voit hallita tietoja dynaamisella ja mielekkäällä tavalla. Eri tietolähteistä peräisin olevien tietojoukkojen yhdistäminen on monia tuotteita ja tekniikoita käytettäessä hankalaa ja vaatii usein ohjelmointitaitoja. Web-osien avulla tietoyhteyksien luominen on kuitenkin yhtä helppoa kuin valikkokomennon käyttäminen. Web-osia yhdistämällä voit esimerkiksi esittää kahden Web-osan tiedot vaihtoehtoisissa näkymissä, suorittaa yhdistettyjen Web-osien välisiä laskelmia ja suodattaa Web-osan toisen Web-osan arvoilla – kaikki tämä samalla Web-osa-sivulla. 

Web-osien vyöhykkeet ja niiden ominaisuudet

Web-osien vyöhykkeet ovat Web-osasäilöjä, joihin Web-osa-sivun Web-osia järjestetään ja ryhmitellään. Web-osien vyöhykkeillä on myös kahta eri tarkoitusta palvelevat ominaisuusjoukot. Yhden ominaisuusalijoukon avulla voit järjestää Web-osien asettelun ja muotoilun Web-osa-sivulla. Toisen ominaisuusalijoukon avulla voit määrittää vyöhykkeen sisältämille Web-osille ylimääräisen muokkaussuojan (niin kutsutun lukituksen).

Kullakin Web-osien vyöhykkeellä on tietyt oletusasetukset tai oletustoimintatavat. Kun lisäät Web-osia Web-osa-sivulle, osa näistä ominaisuusarvoista määritetään automaattisesti. Näitä ominaisuusarvoja ei ole suunniteltu selaimessa muokattaviksi, mutta voit muokata niitä Windows SharePoint Services -yhteensopivalla Web-suunnitteluohjelmalla. Esimerkiksi Office SharePoint Designer 2007 on tällainen ohjelma.

Lisätietoja verkko-osien vyöhykkeiden ominaisuuksista on Windows SharePoint Services 3.0 SDK -paketissa, joka on saatavilla SharePointin yleisessä kehityssivustossa.

Sivun alkuun

Verkko-osien tyypit

Windows SharePoint Services antaa käyttöön useita valmiita verkko-osia. Voit käyttää sivustossa valmiita verkko-osia, mukauttaa niitä vastaamaan tarpeitasi tai luoda uusia verkko-osia ja ladata niitä käytettäväksi koko sivustossa.

Oletusverkko-osat

Seuraavat verkko-osat sisältyvät oletusarvoisesti kaikkiin sivustoihin, ja ne ovat mukautettavissa ryhmän tarpeiden mukaan. Monet näistä verkko-osista ovat yhdistettävissä toisiinsa, jolloin niistä voi luoda erilaisia mukautettuja ratkaisuja:

 • Sisältöeditori-verkko-osa     Sisältöeditori-verkko-osan avulla voit lisätä muotoiltua tekstiä, taulukoita, hyperlinkkejä ja kuvia verkko-osa-sivulle.

 • Lomake-verkko-osa     Lomake-verkko-osan avulla voit muodostaa yhteyden jonkin toisen verkko-osan tietosarakkeeseen ja suodattaa sarakkeen. Molemmat verkko-osat täytyy asentaa palvelimeen.

 • Kuva-verkko-osa     Kuva-verkko-osan avulla voit lisätä kuvan tai grafiikan verkko-osa-sivulle. Kuva on helpointa suhteuttaa sivun muihin verkko-osiin ohjaamalla osan sisällä kuvan pysty- ja vaakasuoraa tasausta sekä taustaväriä. Ohjaus tapahtuu muokkaamalla ominaisuuksia jaetussa näkymässä.

 • Luettelonäkymä-verkko-osa    Luettelonäkymä-verkko-osan avulla voit tuoda näyttöön ja muokata sivuston luettelon tai kirjaston tietoja sekä muodostaa yhteyksiä muihin verkko-osiin, myös muihin Luettelonäkymä-verkko-osiin. Luettelot ovat tietoja, joita käytetään yhdessä muiden työryhmän jäsenten kanssa, ja ne näkyvät usein sarakemuodossa. Luettelonäkymissä nämä tiedot näkyvät eri tavoin kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan – esimerkiksi suodatettaessa, lajiteltaessa tai sarakkeita valittaessa.

  Huomautus: Luettelonäkymä-nimistä verkko-osaa ei varsinaisesti ole olemassa. Kun luettelo luodaan sivustoon, myös saman niminen Luettelonäkymä-verkko-osa luodaan automaattisesti. Jos esimerkiksi luot Veneet-nimisen luettelon, Sivuston nimi -valikoimaan luodaan Veneet-niminen verkko-osa. Verkko-osa näyttää automaattisesti luomasi luettelon tiedot.

 • Sivun katselu -verkko-osa     Sivun katselu -verkko-osan avulla voit tuoda verkko-osa-sivulle verkkosivun, tiedoston tai kansion. Määritä sisällön linkiksi hyperlinkki, tiedostopolku tai kansion nimi.

 • Sivuston käyttäjät -verkko-osa    Sivuston käyttäjät -verkko-osan avulla voidaan näyttää niiden käyttäjien ja ryhmien luettelo, joilla on sivuston käyttöoikeus. Sivuston käyttäjät -verkko-osa tulee automaattisesti tiedostotyötilasivuston aloitussivulle. Voit myös lisätä Sivuston käyttäjät -verkko-osan mille tahansa verkko-osa-sivulle.

  Huomautus: Sivustot, joissa on käytössä Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 tai sitä vanhempi versio, Sivuston käyttäjät -verkko-osan nimi on Jäsenet-verkko-osa.

 • XML-verkko-osa     XML-verkko-osan avulla voit tuoda näyttöön XML-kieltä ja tehdä siihen XSLT-muunnoksia ennen sisällön näyttämistä. Käytössäsi voi esimerkiksi olla XML-tiedosto, jossa on veneiden luettelo, hinnat ja linkit veneiden kuviin. XSLT:n avulla voit muuntaa tiedot näkymään luettelona, joka sisältää veneet ja niiden hinnat, ja tehdä veneen nimestä hyperlinkin, joka näyttää veneen kuvan erillisessä ikkunassa.

Valmiiksi määritetyt Luettelonäkymä-verkko-osat

Seuraavat verkko-osat sisältyvät Windows SharePoint Services -ryhmäsivustomalliin. Kun luot uuden ryhmäsivuston, nämä verkko-osat on määritetty käyttövalmiiksi verkko-osa-sivulle. Ryhmä- tai työtilasivustoon sisältyvä verkko-osien yhdistelmä vaihtelee valitun sivustomallin mukaan.

Huomautus: Valmiit verkko-osat perustuvat Luettelonäkymä-verkko-osaan ja niiden asettelussa ja rakenteessa käytetään valmiiksi määritettyjä verkko-osamalleja. Voit lisätä tietoja näihin luetteloihin valitsemalla pikakäynnistyksessä Näytä sivuston kaikki sisältö ja valitsemalla sitten Luettelot. Napsauta Kaikki sivuston sisältö -sivulla sen luettelon nimeä, johon haluat lisätä tietoja.

 • Ilmoitukset     Ilmoitukset-verkko-osan avulla voit julkaista uutisia, tilapäivityksiä ja muita lyhyitä tiedotteita, joita haluat jakaa ryhmän jäsenille.

 • Kalenteri     Kalenteri-verkko-osassa voi näyttää tulevia tapahtumia tai ryhmän aikatauluja.

 • Linkit     Linkit-verkko-osassa voi julkaista hyperlinkkejä ryhmää kiinnostaville verkkosivuille.

 • Jaetut asiakirjat     Jaetut asiakirjat -verkko-osan avulla voit jakaa tiedostoja oletustiedostokirjastosta sivuston käyttäjille.

 • Tehtävät     Tehtävät-verkko-osan avulla voit määrittää tehtäviä ryhmän jäsenille, määrittää määräpäivän ja prioriteetin sekä näyttää tehtävän tilan ja edistymisen.

 • Ryhmän keskustelu     Ryhmän keskustelu -verkko-osaa voi käyttää ryhmää kiinnostavien aiheiden keskustelupalstana.

Mukautetut verkko-osat

Kun käytössä on Microsoft Visual Studio tai jokin muu Windows SharePoint Services -yhteensopiva ohjelmointiympäristö, kehittäjät voivat hyödyntää mukautettujen verkko-osien luonnissa kaikkia Microsoft ASP.NET:n toimintoja. Verkko-osa-sivu on ASP.NET -tiedosto (.aspx), ja verkko-osat perustuvat verkkolomakkeen ohjausobjekteihin. Kehittäjät voivat parantaa verkko-osa-sivujen toimintaa luomalla lisätoimintoja sisältäviä omia verkko-osia. Lisäksi kehittäjät voivat lisätä mukautettuja ominaisuuksia verkko-osiin, lisätä työkaluruutuun mukautettuja muodostintyökaluja erityisiä käyttöliittymiä varten ja yhdistää verkko-osia toisiinsa verkko-osien yhteystoiminnon avulla. Lisätietoja verkko-osien luomisesta ja käyttöönotosta on Windows SharePoint Services 3.0 SDK -paketissa, joka on saatavilla SharePointin yleisessä kehityssivustossa.

Voit myös käyttää muiden henkilöiden tai yritysten luomia verkko-osia. Tarvitset asianmukaiset käyttöoikeudet, jotta voit lisätä verkko-osa-sivulle tai sivustoon kolmannen osapuolen verkko-osan. Jotkin verkko-osat on otettava käyttöön suoraan palvelimessa. Jos et pysty lisäämään verkko-osaa verkko-osa-sivulle tai sivustoon, pyydä apua järjestelmänvalvojalta.

Sivun alkuun

Esimerkkejä Web-osien ja Web-osa-sivujen käyttämisestä

Web-osa-sivujen avulla voit

 • koota tietoja eri tietolähteistä

 • raportoida tärkeitä tietoja ja tehdä yhteenvetoja

 • analysoida ja koota tietoja (esimerkiksi summia, yhteissummia ja laskelmia)

 • tehdä yhteenvedon avaintiedoista, joita haluat tarkastella aina päivän alkajaisiksi

 • priorisoida ja korostaa projektin tai asiakkaan tietoja ja tehdä tietojen perusteella tehokkaita päätöksiä

 • tuoda näyttöön ajantasaiset työkalenteri- ja tapaamistiedot ja suunnitella työpäivän nopeasti niiden perusteella

 • keskittää Webin selaamisen luomalla nopean kanavan talousuutisiin, paikalliseen sääennusteeseen ja suosikkisivustoihisi.

Esimerkkejä Web-osa-sivujen luomisesta ja mukauttamisesta

Käytettävissä on useita tapoja, joilla Web-osa-sivun voi luoda ja joilla sitä voi mukauttaa.

 • Uusi verkko-osa-sivu -lomake    Yleisin tapa luoda verkko-osa-sivu on käyttää Uusi verkko-osa-sivu -lomaketta. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Luo ja avaa Uusi verkko-osa-sivu -lomake valitsemalla verkko-osa-sivu. Kun olet luonut sivun tämän lomakkeen avulla, voit heti aloittaa sivun suunnittelemisen selaimessa. Kun haluat selata sivua, sinun tarvitsee vain sulkea työkaluruutu.

 • Web-suunnitteluohjelma    Microsoft Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmalla tai muulla Windows SharePoint Services -yhteensopivalla Web-suunnitteluohjelmalla voit tehdä lisämukautuksia. Käytettävissä ovat tällöin esimerkiksi seuraavat toimet:

  • Mukauta sellaisen Web-osa-sivun teema, joka käyttää oletusarvon mukaan samaa sivuston teemaa.

  • Muokkaa Web-osa-sivun mallia tai luo uusi malli.

  • Mukauta sivun asettelu.

  • Muokkaa vyöhykkeen ominaisuuksia.

  • Lisää HTML-koodia tai Web-ohjausobjekteja.

  • Muuta tapaa, jolla Web-osat järjestetään vyöhykkeen sisällä.

  • Lisää Web-osia vyöhykkeen ulkopuolelle tai lisää Web-osa Web-sivulle, joka ei ole Web-osa-sivu.

  • Muodosta yhteyksiä eri Web-osa-sivujen Web-osien välille.

  • Julkaise Web-osa-sivu Windows SharePoint Services -palvelua käyttävään Web-sivustoon.

  • Mukauta Lomake-Web-osa ja käytä Tietonäkymä-Web-osaa.

Top of Page

Web-osa-sivujen selaintuki

Web-osa-sivujen selaintuki voidaan jakaa kahteen tasoon:

 • Ensimmäisen tason tuki on laajin mahdollinen visuaalinen ja toiminnallinen tuki. Ensimmäisen tason tuen tarjoavat Microsoft Internet Explorerin uusimmat Microsoft Windowsiin tarkoitetut versiot.

 • Toisen tason tuessa kaikki visuaaliset tai toiminnalliset ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa selaimissa, ja muutamat muut ominaisuudet toimivat eri tavalla kuin ensimmäisen tason selaimissa. Suurin osa toiminnoista on kuitenkin käyttäjien käytettävissä. Toisen tason tuen tarjoavat esimerkiksi Firefox 1.5 ja Netscape Navigator 8.0 sekä näiden selainten uudemmat Windowsiin tarkoitetut versiot. Tason 2 selaimet eivät ole yhteensopivia Windows SharePoint Services 3.0 -järjestelmän keskitetyn hallinnan kanssa.

Huomautus: Tason 2 selaimet eivät tue Web-osien välisten yhteyksien luomista.

Seuraavassa taulukossa näkyy muutamien yleisimpien selainten tukitasot.

Selaimen versio vähintään:

Käyttöjärjestelmä:

Taso 1:

Taso 2:

Internet Explorer 6.x

Windows

Kyllä

Kyllä

Internet Explorer 6.x:n 64-bittinen versio

Windows

Kyllä

Kyllä

Internet Explorer 7

Windows

Kyllä

Kyllä

Firefox 1.5

Windows

Ei

Kyllä

Netscape 8.0

Windows

Ei

Kyllä

Firefox 1.5

Unix

Ei

Kyllä

Netscape 7.2

Unix

Ei

Kyllä

Mozilla 1.7.12

Unix

Ei

Kyllä

Safari 2.0.2

Macintosh

Ei

Kyllä

Firefox 1.5

Macintosh

Ei

Kyllä

Muut

Muut

Ei

Ei

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×