Office
Kirjaudu sisään

Johdanto tietolähteisiin

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Sisältö

Tietolähteiden yleiskatsaus

Tietolähteeksi

Toissijainen tietolähde

Tietolähteen ja XML-rakenteen välinen suhde

Tietolähteiden yleiskatsaus

Kaikki, joka näkyy muodossa, onko tiedot, jotka käyttäjä voi valita luetteloruudun, avattavan luetteloruudun tai yhdistelmäruudun tai tietoja, jotka käyttäjä lisää lomakkeeseen, tiedot tallennetaan lomakkeen tietolähteet. Tietolähteen koostuu kentät ja ryhmät. Samalla tavalla kansiot kiintolevyllä sisältää ja järjestää tiedostot-kentät sisältävät tietoja, joita käyttäjät syöttävät lomakkeisiin, jotka perustuvat lomakemallin ja ryhmien sisältävät ja järjestää kenttiä. Käyttäjä lisää tiedot lomakkeen ohjausobjektit ja ohjausobjektien on sidottu nämä kentät. Oletetaan esimerkiksi, että suunnittelet kuluraportin lomakemallin. Kun käyttäjä avaa lomakemalliin perustuvan lomakkeen, ne voi siirtää etunimen, toisen nimen ja sukunimen nimensä kolme muokkausruutuohjausobjektin, jokainen tekstiruutu on sidottu kentän Etunimi ja Sukunimi kentän kentän toinen nimi. Ryhmän nimeltä ”nimi” sisältää nimikentät

Voit tarkastella ja käsitellä lomakemallin tietolähteen kenttiä ja ryhmiä Tietolähde-tehtäväruudussa.

InfoPathin Tietolähde-tehtäväruutu

1. Kenttä

2. Ryhmä

Vaikka tietolähteen rakenne ei vastaa aina lomakemallin asetteluun, yhteiset ominaisuudet ovat yleisiä erityisen, ryhmien ja kenttiä, jotka on liitetty toistuvaan taulukoiden, osia, toistuvat osat, ja valinnaisia osia. Esimerkiksi taulukko tai osa on sidottu tietolähteen ryhmään ja kaikki sen taulukon tai osan ohjausobjektit on sidottu kenttiin, jotka kuuluvat ryhmään. Seuraavassa kuvassa eritelty toistuva taulukko kuluraporttilomakkeen kuluja koostuu kolmesta sarakkeisiin, joissa on päivämäärävalitsin, kuvaus-ruutuun ja kustannukset tekstiruudun. Nämä ohjausobjektit on sidottu päivämääräkenttä, kuvaus-kenttään ja summa-kentän tarpeen mukaan. Itse taulukko on sidottu kohteiden ryhmään.

Tietolähteen ryhmään ja kenttiin sidottu toistuva taulukko

Lomakemallissa voi olla kahdenlaisia tietolähteitä – yksi päätietolähde ja valinnainen yksi tai useampi toissijainen tietolähde.

Sivun alkuun

Päätietolähde

Päätietolähde sisältää seuraavat asiat:

 • Tietoja, kuten tekstikehykseen kirjoitettuja tietoja, jotka käyttäjät lisäävät täyttäessään lomakemalliin perustuvaa lomaketta. Käyttäjä esimerkiksi kirjoittaa ensimmäisen ja toisen nimensä sekä sukunimensä tekstikehyksiin, jotka on sidottu päätietolähteen kenttiin.

 • Tietoja tietoyhteydet tietokantaan tai Web-palveluun, jota käytetään määrittämään lomakemallin tietolähde.

Päätietolähteen tiedot ovat niitä tietoja, jotka käyttäjät tallentavat tai lähettävät täyttäessään lomaketta. Kun käyttäjät tallentavat lomakkeen myöhempää lähettämistä varten, käyttäjät tallentavat tiedot päätietolähteeseen.

Päätietolähteen luominen

Kun luot lomakemallin, Microsoft Office InfoPath luo pää tietolähteen automaattisesti. Kaikki InfoPath-lomakemalleja sisältää yksittäisen tärkeimmät tietolähteeseen. Kentät ja ryhmät voidaan lisätä tärkeimmät tietolähteeseen, luot lomakemallin tyypin mukaan:

Tyhjä lomakemalli    Lisäät kenttiä ja ryhmiä päätietolähteeseen käyttämällä Tietolähde-tehtäväruutua tai vetämällä ohjausobjektin Ohjausobjektit-tehtäväruudusta lomakemallin näkymään. Kun vedät ohjausobjektin näkymään, InfoPath lisää kentät ja ryhmät päätietolähteeseen lisäämäsi ohjausobjektityypin mukaan. Jos esimerkiksi vedät tekstikehysohjausobjektin lomakemalliin, InfoPath lisää kentän päätietolähteeseen. Jos vedät lomakemalliin toistuvan osan ohjausobjektin, InfoPath lisää ryhmän päätietolähteeseen. Jos vedät lomakemalliin toistuvan taulukon ohjausobjektin, InfoPath lisää toistuvalle taulukolle kaksi ryhmää päätietolähteeseen ja taulukon jokaiselle sarakkeelle yhden kentän päätietolähteeseen.

XML-asiakirjaan perustuva lomakemalli    InfoPath lisää kenttiä ja ryhmiä, jotka vastaavat rakenteessa määritettyjä elementtejä tai asiakirjan elementtejä.

Microsoft Office Access- tai Microsoft SQL Server -tietokantaan perustuvat lomakemallit     InfoPath lisää kenttiä ja ryhmiä päätietolähteeseen perustuen siihen, kuinka tietokanta tallentaa tietoja.

Web-palveluun perustuva lomakemalli    InfoPath lisää kenttiä ja ryhmiä, jotka vastaavat Web-palvelun antamaa rakennetta.

Jos tietolähde – esimerkiksi Web-palvelu tai tietokanta – ei sisälly lomakemalliin, sitä kutsutaan ulkoiseksi tietolähteeksi. InfoPath-lomakkeet ottavat yhteyden näihin ulkoisiin tietolähteisiin tietoyhteyden kautta.

Päätietolähteen muokkaaminen

Voit lisätä päätietolähteeseen ylimääräisiä kenttiä ja ryhmiä päätietolähteen aiemmin luotujen kenttien ja ryhmien mukaan. Seuraavassa taulukossa kerrotaan, mitä aiemmin luotuihin kenttiin ja taulukoihin voidaan lisätä Tietolähde-tehtäväruudussa näkyviin kuvakkeisiin perustuen.

Kuvake:

Mitä voit lisätä:

Ryhmäkuvake

Ryhmäkuvake    Voit lisätä ryhmiä tai kenttiä tähän ryhmään. Tämä kuvake edustaa päätietolähteeseen Tietolähde-tehtäväruutua käyttäen lisättyä ryhmää tai tähän ryhmään liitettyä ohjausobjektia, joka on vedetty Ohjausobjektit-tehtäväruudusta tyhjän lomakemallin näkymään.

Kuvakkeen kuva

Kenttäkuvake    Voit lisätä vain kenttiä tähän kenttään. Tämä kuvake edustaa päätietolähteeseen Tietolähde-tehtäväruutua käyttäen lisättyä kenttää tai tähän kenttään liitettyä ohjausobjektia, joka on vedetty Ohjausobjektit-tehtäväruudusta tyhjän lomakemallin näkymään.

Lukittu ryhmäkuvake

Lukittu ryhmäkuvake    Et voi lisätä kenttiä tai ryhmiä tähän ryhmään. Tämä ryhmä perustuu tietoyhteyteen ulkoiseen tietolähteeseen.

Lukittu kenttäkuvake

Lukittu kenttäkuvake    Et voi lisätä kenttiä tähän kenttään. Tämä kenttä perustuu tietoyhteyteen ulkoiseen tietolähteeseen.

Jos vedät ohjausobjektin lomakemallin näkymään, ja kyseinen lomakemalli sisältää tietoyhteyteen perustuvia kenttiä ja ryhmiä, sinun on sidottava kyseinen ohjausobjekti päätietolähteen aiemmin luotuihin kenttiin ja ryhmiin. InfoPath ei lisää kenttiä ja ryhmiä automaattisesti lomakemalliin, joka sisältää ulkoisiin tietolähteisiin perustuvia kenttiä ja ryhmiä. Lisätietoja kenttien ja ryhmien lisäämisestä on Katso myös -osan linkeissä.

Huomautus: Jos käyttäjät ovat jo täyttäneet lomakemalliin perustuvia lomakkeita, seuraavat lomakemallin päätietolähteeseen tehdyt muutokset voivat aiheuttaa tietojen häviämistä kyseisissä lomakkeissa:

 • kentän tai ryhmän siirtäminen, poistaminen tai nimeäminen uudelleen

 • toistuvan kentän tai ryhmän muuttaminen tavalliseksi kentäksi tai ryhmäksi

 • RTF-tietotyypin muuttaminen muuksi tietotyypiksi.

Voit muokata muokattavien kenttien ja ryhmien seuraavia ominaisuuksia:

Nimi    Kentän tai ryhmän nimi.

Nimi-vaatimukset

 • Jokaisen päätietolähteen nimen on oltava yksilöllinen. Jos sinun on käytettävä samaa nimeä useassa kentässä tai ryhmässä, luo sen sijaan viittaus kyseiseen kenttään tai ryhmään. Kun luot viittauksen kenttään tai ryhmään, InfoPath luo uuden, identtisen kentän tai ryhmän, jonka ominaisuudet linkitetään ensimmäiseen kenttään tai ryhmään. Yhteen kenttään tai ryhmään tehdyt muutokset päivittävät automaattisesti toisen, viitatun kentän tai ryhmän. Viiteryhmät, kuten viitekentät, sisältävät samat kentät ja ryhmät ja jakavat samat ominaisuudet.

 • Nimessä ei saa olla välilyöntejä.

 • Nimen ensimmäisen merkin on oltava aakkosten kirjain tai alaviiva (_), ja nimessä voi olla vain aakkosnumeerisia merkkejä, alaviivoja, yhdysviivoja (-) tai pisteitä (.).

Näiden vaatimusten lisäksi on hyvä ajatus käyttää nimeä, joka kuvaa kentän tai ryhmän sisältöä. Jos sinulla esimerkiksi on ryhmä, joka sisältää kulujen eriteltyjä tietoja, anna kentän nimeksi EriteltytKulut. Anna ryhmän, joka sisältää kulun yhteismäärän, kentälle nimeksi Kulut.

Tyyppi    Määrittää sen, onko päätietolähteen kohde kenttä vai ryhmä. Kentällä on yksilöllinen arvo, ja ryhmä sisältää muita kenttiä.

Kentät ja ryhmät

Tyyppi:

Käyttö:

Kenttä (määrite)

Voit käyttää tätä tyyppiä kentässä, jos jokin seuraavista toteutuu:

 • Kenttä ei sisällä muita ryhmiä tai kenttiä.

 • Kenttä on osakentässä.

 • Kenttää ei toisteta.

 • Kenttä sisältää aina arvon.

 • Kentän tietotyyppi on jokin muu kuin RTF (XHTML)

 • Tietokanta tai Web-palvelu edellyttää määritekenttää.

Kenttä (osa)

Voit käyttää tätä tyyppiä kentässä, jos jokin seuraavista toteutuu:

 • Kenttä voi sisältää muita määritekenttiä.

 • Kenttä kuuluu ryhmään.

 • Kenttä toistetaan ryhmässä.

 • Tietokanta tai Web-palvelu edellyttää osakenttää.

Osakentät voivat olla mitä tahansa tietotyyppejä ja niillä voi olla (muttei tarvitse olla) oletusarvo.

Ryhmä

Voit käyttää tätä tyyppiä ryhmässä, joka sisältää muita kenttiä ja ryhmiä.

Ryhmä (vaihtoehto)

Voit käyttää tätä tyyppiä, jos ryhmä voi sisältää vain yhden useista eri kenttien tai kenttäryhmien tyypeistä:

Kuvittele esimerkiksi suunnittelevasi lomakemallia, jota Yhdysvaltojen ja EU-maiden ja -alueiden toimittajat käyttävät, ja lomakemalli sisältää osoitevaihtoehtoryhmän. Osoitevaihtoehtoryhmä sisältää ryhmän, jossa on kenttiä Yhdysvalloissa olevalle osoitteelle tai ryhmän, jossa on kenttiä EU-maissa tai -alueilla olevalle osoitteelle. Kun käyttäjä avaa tähän lomakemalliin perustuvan lomakkeen, käyttäjä voi valita, kirjoittaako hän Yhdysvalloissa olevan osoitteen vai muussa maassa tai toisella alueella sijaitsevan osoitteen. Lomakkeessa näkyvät ohjausobjektit, jotka on sidottu vastaavan ryhmän kenttiin.

Täydellinen XML-rakenne tai XML-asiakirja

Voit halutessasi lisätä käyttämällä tätä osatyyppiä ylimääräisen XML-rakenteen tai XML-asiakirjan määritettyyn sijaintiin tietolähteessä.

Tietotyyppi    Määrittää, millaisia tietoja kenttä voi tallentaa.

Käytettävissä olevat tietotyyppien luettelo

Tietotyyppi:

Käyttö:

Teksti

Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää muotoilematonta tekstiä.

Rich Text

Käytä tätä tietotyyppiä osakentälle, joka sisältää muotoiltua tekstiä. Et voi käyttää tätä tietotyyppiä määritekentissä.

Kokonaisluku

Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää lukuja ilman desimaaliarvoja.

Desimaali

Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää desimaalilukuja tai valuutta-arvoja.

Tosi tai Epätosi

Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää tietoja, jotka voivat olla vain toinen kahdesta arvosta.

Hyperlinkki

Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää URI-osoitteen (Uniform Resource Identifier), esimerkiksi hyperlinkin tai nimitilan.

Päivämäärä

Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää kalenteripäivämäärän.

Aika

Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää 24-tuntisen kellonajan.

Päivämäärä ja kellonaika

Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää kalenteripäivämäärän ja 24-tuntisen kellonajan.

Kuva tai tiedostoliite

Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, joka sisältää binaaritietoja, kuten kuvan tai valokuvan.

Mukautettu

Käytä tätä tietotyyppiä osa- tai määritekentälle, jossa on nimitilan määrittämiä mukautettuja tietotyyppejä. Tätä tietotyyppiä käytetään yleensä kentässä tai ryhmässä, joka on sidottu mukautettuun ohjausobjektiin. Tiedon nimitila -valintaruutu on valittuna, kun valitset tämän tietotyypin.

Huomautus: Tämä taulukko sisältää vain yleisimmät lomakemallissa käytetyt XML-tietotyypit. InfoPathissa voit käyttää mitä tahansa World Wide Web Consortiumin (W3C) suositusten mukaista XML 1.0 -tietotyyppiä. Jos haluat käyttää tietotyyppiä, jota ei ole lueteltu taulukossa, sinun täytyy purkaa lomakemallin lomaketiedostot ja muokata rakennetiedostoa (.xsd). Katso myös -osasta löydät linkkejä, joista saat lisätietoja lomakemallin lomaketiedostojen purkamisesta.

Tietoja Namespace    Määrittää, tunnus URI (Uniform Resource) voit lisätä mukautetun tietotyypin nimitilan. Tämä ominaisuus on käytettävissä elementti tai määrite kentät, joilla on Mukautettu -tietotyyppi-ominaisuuden. Kun lisäät mukautettu ohjausobjekti lomakemallin, tämä ominaisuus sisältää yleensä arvo, joka on määritetty mukautettu ohjausobjekti, joka on sidottu kenttään tekijän mukaan.

Oletusarvo    Määrittää osa-tai määrite alkuarvo, kun käyttäjä avaa lomakkeen ensimmäisen kerran. Voit myös lisätä kaavoja oletusarvojen mukaisiksi, kuten päivämäärän, matemaattisen laskutoimituksen tai viittauksen toiseen kenttään.

Toistuva    Määrittää, voiko elementti kenttä, määritekentän tai ryhmän esiintyä lomakkeeseen useita kertoja. Luettelon ohjausobjekteja, toistuvat osat, toistuvat taulukot ja osan toistuvan osan muodostavia ohjausobjekteja tai toistuva taulukko on sidottu toistuvat kentät ja ryhmät.

Ei voi olla tyhjä    Määrittää, onko osa- tai määritekentässä oltava jokin arvo. Jos kentällä ei ole arvoa, kenttään sidottu ohjausobjekti merkitään punaisella tähdellä tai joidenkin ohjausobjektien yhteydessä punaisella katkoviivalla. Tämä ominaisuus on käytössä vain kentissä. Se ei ole käytössä ryhmissä.

Sivun alkuun

Toissijaiset tietolähteet

Toissijaiset tietolähteet ovat lomakkeen tietolähteitä, jotka sisältävät muiden tietoyhteyksien kautta ulkoiseen tietolähteeseen toimitettuja tietoja. Kuvittele esimerkiksi, että luot lomakemallin kuluraportille ja haluat lomakemalliin perustuvien lomakkeiden hyväksyvän kuluja, jotka on esitetty muuna valuuttana. Valuuttatiedot on kuitenkin tallennettu tietokantaan. Jotta voit tuoda valuuttatiedot näkyviin, sinun on lisättävä tietoyhteys tietokantaan. Valuuttatiedot tallennetaan sitten toissijaiseen tietolähteeseen ja näytetään lomakemallin luettelo-ohjausobjektissa.

Lisätietoyhteyksien tiedot tallennetaan toissijaisiin tietolähteisiin ja näytetään sitten vaihtoehtoina ohjausobjekteissa, kuten luetteloruutu-, yhdistelmäruutu- tai avattava luetteloruutu -ohjausobjekteissa, joista käyttäjä voi valita täyttäessään lomaketta. Kun käyttäjä valitsee toissijaisen tietolähteen kohteen, valinta kopioidaan päätietolähteen kenttään.

Toissijaiset tietolähteet eroavat päätietolähteistä seuraavasti:

 • Toissijaiset tietolähteet ovat valinnaisia lomakemallissa. Jokaisella lomakemallilla on oltava päätietolähde.

 • Lomakemallilla voi olla yksi tai useampi toissijainen tietolähde, mutta vain yksi päätietolähde.

 • Toissijaisen tietolähteen kentät ja ryhmät perustuvat siihen, kuinka tiedot on tallennettu ulkoiseen tietolähteeseen, joka on liitetty lomakkeeseen tietoyhteyden kautta. Näitä kenttiä ja ryhmiä ei voi muokata käyttämällä InfoPathia.

 • Toisin kuin päätietolähde, toissijaisia tietolähteitä ei tallenneta lomakkeeseen.

 • Toissijaisten tietolähteiden tietoja ei tavallisesti lähetetä, kun käyttäjä lähettää täytetyn lomakkeen. Voit kuitenkin muokata lomakemallia niin, että se lähettää toissijaisen tietolähteen tiedot Web-palveluun käyttämällä sääntöjä tai sähköpostiviestin vastaanottajalle käyttämällä mukautettua koodia.

Toissijaisten tietolähteiden luominen

Kun lisäät tietoyhteyden ulkoiseen tietolähteeseen, joka palauttaa tietoja lomakkeelle, InfoPath luo toissijaisen tietolähteen automaattisesti. Jokainen lomakemalliin lisäämäsi tietoyhteys luo vastaavan toissijaisen tietolähteen. Samalla tavoin kuin kenttiä ja ryhmiä lisätään päätietolähteeseen, InfoPath lisää kenttiä ja ryhmiä toissijaiseen tietolähteeseen. Kentät ja ryhmät lisätään toissijaiseen tietolähteeseen, jotta ne vastaavat ulkoisen tietolähteen tallennustapaa. Voit luoda toissijaisen tietoyhteyden

 • Web-palveluun

 • XML-tiedostoon

 • Microsoft Office Access- tai Microsoft SQL Server -tietokantaan

 • sivuston, joka käyttää Microsoft Windows SharePoint Servicesiä, luetteloon.

Kun lisäät tietoyhteyden lomakemalliin ja luot toissijaisen tietolähteen, voit tarkastella toissijaisen tietolähteen kenttiä ja ryhmiä Tietolähde-tehtäväruudussa. Jokainen toissijainen tietolähde näytetään tässä tehtäväruudussa yhdessä tietoyhteyden nimen kanssa ja niitä seuraa Toissijainen sulkeissa.

Toissijainen tietolähde Tietolähde-tehtäväruudussa

Toissijaisten tietolähteiden muokkaaminen

Koska kentät ja ryhmät toissijaisia tietolähteitä perustuvat tietoyhteyksiä ulkoisiin tietolähteisiin, et voi muokata kentät ja ryhmät toissijainen tietolähde. Kun tarkastelet toissijainen tietolähde Tietolähde -tehtäväruudussa, kentissä on lukittu kentän kuvake Lukittu kenttäkuvake ja ryhmissä on kuva kuvake Lukittu ryhmäkuvake ilmaisemaan, että et voi muokata niitä.

Sivun alkuun

Tietolähteen ja XML-rakenteen välinen suhde

Kun käyttäjä täyttää lomakemalliin perustuvaa lomaketta, lomakkeen pää- ja toissijaiset tietolähteet tallennetaan XML-asiakirjoina käyttäjän tietokoneeseen. XML-rakenne määrittää XML-asiakirjan rakennetta. XML-rakenne on XML-perustainen tiedosto, joka määrittää XML-asiakirjan rakennetta ja elementtejä, tässä tapauksessa lomaketta, ja tietoja, joita elementit voivat sisältää.

Kun luot lomakemallin, InfoPath luo automaattisesti XML-rakenteen, jota käytetään lomakkeiden, joita käyttäjät täyttävät, rakenteen määrittämiseen. Jokainen tietolähteen kenttä ja ryhmä vastaa XML-rakenteen elementtiä. Tietolähteen jokaisen kentän ja ryhmän ominaisuudet määrittävät vastaavien elementtien rakennetta ja tietoja, joita jokainen elementti voi sisältää tuloksena olevassa XML-asiakirjassa. Voit tarkastella rakenteen lisätietoja Tiedot-välilehden Kentän tai ryhmän ominaisuudet -valintaikkunassa, jonka voit avata kaksoisnapsauttamalla kenttää tai ryhmää Tietolähde-tehtäväruudussa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×