Johdanto lomaketietojen lähettämiseen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Sisältö

Yleiskatsaus

Lomaketietojen lähettäminen Accessin tai SQL Server-tietokantaan

Lomaketietojen lähettäminen Web-palveluun

Lomaketietojen lähettäminen Microsoft Windows SharePoint Services-palvelimeen

Lomaketietojen lähettäminen sähköpostiviestissä

Lomaketietojen lähettäminen Web-palvelin-sovellukseen

Lomaketietojen lähettäminen käyttämällä tietoyhteystiedosto

Lomaketietojen lähettäminen-koodin avulla

Yleiskatsaus

Silloin kun Microsoft InfoPath -lomakkeita käytetään osana suurempaa yrityksen tietojenhallintajärjestelmää, lomakkeeseen kirjoitetut tiedot eivät yleensä jää lomakkeeseen. Tiedot siirretään järjestelmän seuraavaan vaiheeseen, tavallisesti johonkin ulkoiseen tietolähteeseen, esimerkiksi tietokantaan, Web-palveluun tai sovellukseen Web-palvelimessa. Työntekijä esimerkiksi täyttää InfoPathissa kuluraporttilomakkeen ja lähettää sen yrityksen sisäiseen Web-palveluun, jossa lomake käsitellään.

Ulkoiseen tietolähteeseen lähetettävä InfoPath-lomake

Toisin kuin lomaketta tallennettaessa, jolloin käyttäjä valitsee tallennuskohteen lomaketta täyttäessään, lomaketta lähetettäessä lomakkeen sisältö lähetetään tiettyyn sijaintiin, joka on määritetty jo lomakkeeseen liittyvää lomakemallia suunniteltaessa. Kun lomakemallia suunniteltaessa otetaan käyttöön lomakkeen lähettäminen, lomakkeen tiedot voidaan valita lähetettäviksi seuraaviin sijainteihin:

 • Microsoft Office Access- tai Microsoft SQL Server -tietokantaan

 • Web-palveluun

 • palvelimeen, jossa on käytössä Microsoft Windows SharePoint Services

 • sähköpostiviestissä vastaanottajalle

 • sovellukseen Web-palvelimessa

 • mukautettuun sovellukseen, joka isännöi InfoPathia.

Lomakkeiden tietojen lähettämissijainnin määrittäminen lisää liiketoimintaprosessien tarkkuutta ja tehokkuutta, koska silloin voit hallita kyseisiä prosesseja paremmin. Ennen kuin käyttäjät voivat lähettää lomaketietonsa, InfoPath varmistaa, että lomakkeiden tiedot ovat kelvollisia, ja käyttäjät voivat korjata virheelliset tiedot. Tämän ominaisuuden avulla varmistetaan, että ulkoiseen tietolähteeseen lähetetään vain kelvollisia tietoja.

Sen lisäksi, että käyttäjät voivat lähettää tietonsa yhteen sijaintiin, voit suunnitella lomakemallin niin, että käyttäjät voivat lähettää lomaketietonsa useisiin sijainteihin yhdellä kertaa. Voit esimerkiksi suunnitella kuluraporttilomakemallin niin, että kun käyttäjät lähettävät täytetyt lomakkeensa, lomakkeiden tiedot lähetetään tietokantaan ja jokaisesta täytetystä lomakkeesta lähetetään kopio myös esimiehelle sähköpostiviestissä.

Kun suunnittelet lomakemallin, joka voidaan lähettää ulkoiseen tietolähteeseen, InfoPath lisää Tiedosto-valikkoon oletusarvoisesti Lähetä-komennon ja vakiotyökaluriville Lähetä-painikkeen. Lähetä-komennon nimen voi muuttaa niin haluttaessa. Itse lomakemalliin voi myös lisätä painikkeen, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää tiedot täytettyään lomakkeen.

Voit myös määrittää lomakemallin niin, että jokin seuraavista tapahtuu lomakkeen lähettämisen jälkeen:

 • Aiemmin luotu lomake sulkeutuu.

 • Aiemmin luotu lomake sulkeutuu ja uusi, tyhjä lomake aukeaa.

 • Aiemmin luotu lomake säilyy avoinna.

Voit myös lisätä lomakkeen lähettämisen onnistumisesta ilmoittavan viestin.

Sivun alkuun

Lomaketietojen lähettäminen Access- tai SQL Server -tietokantaan

InfoPath-lomakkeet lähetetään usein tietokantoihin, yksinkertaisimmillaan yksittäisen taulukon päivittämiseksi asiakastietueella tai monimutkaisemmassa tilanteessa esimerkiksi usean, yhdessä kuluraporttilomakemallissa olevan yhteenlinkitetyn taulukon muokkaamiseksi. Lomakemallin voi suunnitella InfoPathissa niin, että se voidaan lähettää suoraan Access- tai SQL Server -tietokantaan ilman komentosarjan tai mukautetun koodin kirjoittamista. Lomaketietoja voi lähettää myös muihin tietokantoihin mukautettua koodia käyttämällä tai lähettämällä lomakkeen kyseiseen tietokantaan liitettyyn Web-palveluun.

Lomakkeen lähettäminen Access- tai SQL Server -tietokantaan edellyttää, että lomake on suunniteltu kyseisen tietokannan pohjalta. Näin varmistetaan, että lomakemallin tietolähde vastaa tietokannan rakennetta. Jos tietokantayhteys lisätään aiemmin luotuun lomakemalliin, täytetyn lomakkeen lähettäminen tietokantaan ei onnistu, koska lomakkeen tietolähde ei ole yhteensopiva tietokannan rakenteen kanssa. Jos lomakemalli ei vastaa tietokannan rakennetta, InfoPath ei pysty päivittämään tarvittavia kenttiä tietokannassa tietoja lähetettäessä.

Kun suunnittelet tietokantaan perustuvaa InfoPath-lomakemallia, seuraavat seikat on huomioitava:

 • Kun lomakemalli yhdistetään useaan tietokannan taulukkoon, taulukot on yhdistettävä avainkentillä.

 • Kuvien, OLE-objektien, liitetiedostojen, Access-muistion tai SQL-tietotyyppien kaltaiset pitkät tietotyypit tulee poistaa tietoyhteyden käytöstä. InfoPath ei tue tietoyhteyttä pitkiin tietotyyppeihin. Tietokannan yksittäisiä kenttiä voi poistaa käytöstä Ohjatun tietoyhteyden muodostamistoiminnon avulla.

Saat selville koskeeko kumpikaan näistä seikoista lomakettasi lukemalla Ohjatun tietoyhteyden muodostamisen viimeisellä sivulla Yhteenveto-ruudussa olevan tekstin. Yhteenveto-ruudun teksti ilmoittaa, onko lomakkeen lähettäminen otettu käyttöön, ja jos se on poistettu käytöstä, Yhteenveto-ruudussa ilmoitetaan tälle syy.

Kun lomakemallin ja tietokannan välinen tietoyhteys on määritetty, voit mukauttaa muita haluamiasi lähetysasetuksia. Voit esimerkiksi muuttaa lomakemallin Lähetä-painikkeen tekstiä. Voit myös muuttaa lomakkeen lähettämisen onnistumisesta ilmoittavia viestejä ja määrittää, haluatko pitää lomakkeen avoinna lähettämisen jälkeen.

Sivun alkuun

Lomaketietojen lähettäminen Web-palveluun

Käytitpä Web-palvelua osana liiketoimintaprosessia tai tietokannan käytön välitasona, InfoPathin avulla voit helposti luoda lomakemalleja Web-palvelun käyttämistä varten. InfoPathissa on Ohjattu tietoyhteyden muodostamistoiminto, joka ohjaa sinua lomakemallien yhdistämisessä Web-palveluun.

On olemassa kaksi yleistä suunnittelumenetelmää lomakemalleille, jotka lähettävät lomakkeita Web-palveluun:

 • aiemmin luodun lomakemallin yhdistäminen Web-palveluun

 • uuden Web-palveluun perustuvan lomakemallin suunnitteleminen.

Molemmissa näissä menetelmissä InfoPath luo Web-palvelun rakenteeseen perustuvan tietolähteen. Tämä sallii lomakemalliin perustuvien lomakkeiden lähettää tietoja Web-palveluun.

Teknisiä tietoja

Kun käyttäjät lähettävät lomakkeen WWW-palveluun, lomakkeen lähetetään Extensible Markup Language (XML) tiedot SOAP-kirjekuoressa. Määritetty WWW-palvelun toiminnon syöteparametria toimii SOAP-kirjekuoressa. Tämä on lomakkeen lähettäminen käyttämällä HTTP, jonka tuloksena saadaan HTTP POST-pyynnön XML-asiakirja.

Huomioi seuraavat asiat ennen InfoPath-lomakemallin yhdistämistä Web-palveluun:

 • InfoPath ei yhdistä Web-palveluun, joka käyttää etäproseduurikutsu (RPC) -koodausta. Ohjelma tukee vain Document literal -koodausta.

 • Kun määrität lomakemallin kokoonpanoa, jotta sen lomakkeet voivat lähettää tietoja Web-palveluun, voit määrittää, että vain tiettyjen kenttien tai ryhmien tiedot lähetetään tai että kaikki lomakkeen tiedot lähetetään.

Kun tietoyhteys Web-palveluun on määritetty, voit lisätä lomakemalliin Lähetä-painikkeen tai mukauttaa muita lähetysasetuksia.

Sivun alkuun

Lomaketietojen lähettäminen palvelimeen, jossa on käytössä Microsoft Windows SharePoint Services

Voit suunnitella lomakemallin, joka lähettää tietoja palvelimeen, jossa on käytössä Microsoft Windows SharePoint Services. Tällöin voit tallentaa ja järjestää kaikki käyttäjien lomakkeet asiakirjakirjastoon. Käyttäjät voivat lisäksi täyttää lomakemalliin perustuvia lomakkeita suoraan asiakirjakirjastossa. He voivat myös viedä lomaketietoja Microsoft Office Exceliin tai yhdistää useiden lomakkeiden tietoja yhteen lomakkeeseen. Kun otat käyttöön lomakkeen lähettämisen suoraan asiakirjakirjastoon, voit lisäksi määrittää etukäteen lomakkeiden tiedostonimet joko ennalta määrätyiksi, lomakkeen tietojen mukaan määräytyviksi tai kaava käyttäen.

Kun lomakemalli on määritetty sallimaan lomakkeen lähettäminen SharePoint-asiakirjakirjastoon, voit lisätä lomakkeeseen Lähetä-painikkeen ja mukauttaa muita lähetysasetuksia, kuten Lähetä-painikkeen tekstiä, lähettämisen onnistumisesta ilmoittavia viestejä ja sitä, säilytetäänkö lomake avoinna lähettämisen jälkeen.

Sivun alkuun

Lomaketietojen lähettäminen sähköpostiviestissä

Sähköpostiohjelman käyttäminen on helpoin ja yleisin tapa järjestää liiketoimintaprosesseja. Voit luoda InfoPath-lomakemallin, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää täytetyn lomakkeen joko liitteenä tai sähköpostiviestin tekstiosassa napsauttamalla vakiotyökalurivin tai Tiedosto-valikon Lähetä-painiketta. Sähköpostiosoite, viestin aihe ja liitetiedoston nimi voidaan määrittää etukäteen lomakemallia suunniteltaessa – ennalta määrätyiksi tai lomakkeen tietojen tai kaavan mukaan määräytyviksi. Voit esimerkiksi suunnitella lomakemallin niin, että täytetyt lomakkeet lähetetään automaattisesti sähköpostiviestissä, jossa on ennalta määritetty viestin aihe, lomakkeen merkintään perustuvaan sähköpostiosoitteeseen. Voit lisäksi määrittää dynaamisia tiedostonimiä lomakkeelle lomakkeen tietoihin perustuen.

Lomakkeen lähettäminen sähköpostiviestinä edellyttää, että käyttäjän tietokoneeseen on asennettu Microsoft Office Outlook 2003 tai Microsoft Office Outlook 2007. Web-selaimessa lomakkeen täyttävä käyttäjä ei tarvitse Outlookia lomakkeen lähettämiseen sähköpostiviestinä.

Kun lomakemallin kokoonpano on määritetty sallimaan lomakkeen lähettäminen sähköpostiviestissä, voit lisätä lomakemallin vakiotyökaluriville Lähetä-painikkeen ja Tiedosto-valikkoon Lähetä-komennon ja mukauttaa muita lähetysasetuksia, kuten Lähetä-painikkeen tekstiä, lähettämisen onnistumisesta ilmoittavia viestejä ja sitä, haluatko säilyttää lomakkeen avoinna lähettämisen jälkeen.

Sivun alkuun

Lomaketietojen lähettäminen sovellukseen Web-palvelimessa

Jos sinulla on aiemmin luodun Active Server Pages (ASP)-sivun tai muu koodi verkkopalvelimeen, joka voi käsitellä XML-tietoja, voit suunnitella lomakemallin niin, että käyttäjät voivat lähettää täytetyt lomakkeet Web-palvelimeen HTTP POST-menetelmällä. Kun määrität lomakemallin, jotta käyttäjät voivat lähettää lomakkeet tällä tavalla, InfoPath luo viesti, joka sisältää lomakkeen tiedot ja lähettää viestiä verkkopalvelin. Kun suunnittelet lomakemallin lähettämään tietoja verkkopalvelimeen, voit Lähetä -painikkeen lisääminen lomakemalliin, Määritä näkyvää tekstiä, Lähetä -painikkeen, mukauttaa viestit, jotka näkyvät käyttäjille osoittamassa, lomake on onnistumisesta ja määrittää, haluatko säilyttää lomakkeen avoinna lähettämisen jälkeen.

Sivun alkuun

Lomaketietojen lähettäminen tietoyhteystiedostoa käyttämällä

Voit luoda Microsoft Office InfoPath 2007 -ohjelmassa XML-tiedoston nimeltä tietoyhteystiedosto, joka sisältää kaikki tietoyhteyteen vaadittavat asetukset. Voit tallentaa kyseisen tiedoston Microsoft Office SharePoint Server 2007 -sivuston tietoyhteyskirjastoon ja suunnitella sitten useita lomakemalleja, jotka käyttävät samaa XML-tiedostoa tietoyhteyden määrittämiseen. Tietoyhteystiedoston käytön perusajatuksena on se, että jos tietoyhteydessä tapahtuu muutoksia – jos esimerkiksi ulkoisen tietolähteen sijainti muuttuu – voit päivittää tietoyhteystiedoston kerran jokaisen yksittäisen lomakemallin tietoyhteyden päivittämisen asemesta. Kaikki tietoyhteystiedostoa käyttävät lomakemallit päivitetään automaattisesti uusilla asetuksilla.

Tietoyhteystiedosto voi sisältää asetuksia siitä, kuinka käyttäjät voivat lähettää lomaketietoja. Voit suunnitella lomakemallin käyttämään kyseisen tietoyhteystiedoston asetuksia. Kun lomakemalli on määritetty sallimaan lomakkeen lähettäminen, voit lisätä lomakemalliin perustuvaan lomakkeeseen Lähetä-komennon Tiedosto-valikkoon ja Lähetä-painikkeen vakiotyökaluriville ja mukauttaa sitten muita lähetysasetuksia, kuten Lähetä-painikkeen ja -komennon tekstiä, lähettämisen onnistumisesta ilmoittavia viestejä ja sitä, haluatko säilyttää lomakkeen avoinna lähettämisen jälkeen.

Sivun alkuun

Lomaketietojen lähettäminen koodia käyttämällä

Voit luoda lomakemalliin lisätoiminnon lomaketietojen lähettämistä varten kirjoittamalla hallitun koodin käyttämällä Microsoft Visual Basic .NET:iä, Microsoft Visual C# .NET:iä tai komentosarjaa. Voit esimerkiksi lisätä lomakemalliin toiminnon, joka mahdollistaa lomakkeen lähettämisen useaan sijaintiin kerralla tai ulkoiseen tietolähteeseen, jota InfoPath ei yleensä tue.

Vihje: Jos et voi määrittämään lomakemallia sallimaan käyttäjien lähettää lomakkeita ulkoiseen tietolähteeseen käyttämällä InfoPathin tietoyhteysasetuksia, voit toteuttaa tämän ominaisuuden avulla oman tietoyhteyden ulkoiseen tietolähteeseen.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×