Office
Kirjaudu sisään

Johdanto lomakemalleihin ja lomakkeisiin

Kun suunnittelet lomakemallitiedostoa (.xsn-tiedostoa), luot yksittäisen tiedoston, joka sisältää useita tukitiedostoja. Kun käyttäjät puolestaan täyttävät lomaketta, täytettävä kohde on itse asiassa lomakemalliin perustuva lomaketiedosto (.xml-tiedosto).

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Suunniteltava kohde: lomakemalli

Käyttäjien täyttämä kohde: lomake

Lomakemalliosat

Suunniteltava kohde: lomakemalli

Lomakemallit luodaan rakennetilassa, joka on InfoPathin suunnitteluympäristö. Lomakemalli on tiedosto, jonka tiedostotunniste on .xsn. Tämä tiedosto määrittää valmiiden lomakkeiden (.xml-tiedostojen) tietojen rakenteen ja ulkoasun sekä sen, kuinka valmiit lomakkeet toimivat.

Lomakemalli ja siihen perustuvia lomakkeita

Lomakemalli määrittää lukuisia asioita, kuten:

 • Lomakkeessa näkyvät ohjausobjektit, otsikot ja ohjetekstit.

 • Tiedot siitä, kuinka ohjausobjektit toimivat, kun käyttäjä käyttää niitä. Voit esimerkiksi määrittää tietyn osan näkymään vain, jos käyttäjä valitsee tietyn valintaruudun, ja häviämään näkyvistä, kun käyttäjä poistaa valintaruudun valinnan.

 • Onko lomakkeessa muita näkymiä. Jos esimerkiksi suunnittelet lomakemallia lupahakemukselle, voit käyttää yhtä näkymää sähköurakoitsijalle, toista vastaanottajalle ja kolmatta tutkijalle, joka hyväksyy tai hylkää hakemuksen.

 • Tiedot siitä, missä muodossa ja mihin lomakkeen tiedot tallennetaan. Lomakemallin voi suunnitella esimerkiksi siten, että käyttäjät lähettävät tiedot tietokantaan joko suoraan tai verkkopalvelun välityksellä. Käyttäjien täyttämät lomakkeet voidaan myös tallentaa jaettuun kansioon.

 • Lomakkeessa käytettävät fontit, värit ja muut suunnitteluosat.

 • Tiedot siitä, voivatko käyttäjät mukauttaa lomaketta. Voit esimerkiksi antaa käyttäjien lisätä rivejä toistuvaan taulukkoon, toistuvaan osaan tai valinnaiseen osaan.

 • Tiedot siitä, ilmoitetaanko käyttäjälle lomakkeen täyttämisen yhteydessä tapahtuvista virheistä tai täyttämättä jääneistä pakollisista kentistä.

Kun lomakemallin rakenne on valmis, se voidaan julkaista .xsn-tiedostona muiden käytettäväksi.

Vihje: Lomakemallien suunnittelemisen lisäksi voit suunnitella myös mallien osia eli mukautettuja ohjausobjekteja, joita voi käyttää muissa lomakemalleissa tai Microsoft Office -asiakirjoissa. Voit esimerkiksi luoda malliosan, jossa on kenttiä yhteystietojen keräämistä varten. Kyseistä malliosaa voi sitten käyttää useissa eri lomakemalleissa. Lisätietoja malliosista on Katso myös -osan linkeissä.

Sivun alkuun

Käyttäjien täyttämä kohde: lomake

InfoPath-lomake on .xml-tiedosto, joka sisältää XML-tietoja. Kaikki InfoPath-lomakkeet perustuvat lomakemalleihin.

Lomakemallin ja lomakkeen välistä suhdetta voi havainnollistaa esimerkiksi lomakemallin perusteella suunnitellulla kulkulupa-anomuksella, joka on julkaistu sähkömiesten käyttöön. Jokainen sähkömiesten täyttämä kulkulupa-anomus on lomake. Kyseinen lomake on todellisuudessa .xml-tiedosto, joka sisältää lomakkeeseen lisätyt tiedot (eikä mitään muuta). Kaikki muut osat, joista lomake koostuu, ovat peräisin lomakemallista. Kun siis käyttäjä avaa lomakkeen, lomakkeen täytyy aina hakea lomakemalli ja käyttää sitä tai muuten lomake ei toimi. Ilman lomakemallia lomake on pelkkää XML-koodia.

InfoPath lisää lomaketiedoston alkuun useita koodirivejä. Kyseiset koodirivit ovat niin kutsuttuja käsittelyohjeet, joiden avulla lomakemalli ja siihen perustuvat lomakkeet löytävät toisensa. Tämä koodi yhdistää lomaketiedoston siihen liittyvään lomakemalliin.

Sivun alkuun

Lomakemalliosat

Lomakemalli on yksi tiedosto, joka sisältää useita tukitiedostoja, kuten tiedostot, jotka määrittävät, kuinka lomakemallin ohjausobjektien pitäisi näkyä, tiedostot graafisille esityksille, jotka näkyvät lomakemallissa, sekä ohjelmointitiedostot, jotka mahdollistavat mukautetut käytännöt lomakemallissa. Näitä tukitiedostoja kutsutaan yhteisesti nimellä lomaketiedostot. Kun suunnittelet lomakemallia, voit tarkastella ja työstää lomakemallin muodostavia lomaketiedostoja poimimalla ja tallentamalla nämä lomaketiedostot kansioon.

Tukitiedostot, jotka muodostavat lomakemallitiedoston (.xsn-tiedoston)

Lomakemallin muodostavat tukitiedostot voivat sisältää yhden tai useamman XML-rakenne -tiedoston, XSL Transformation (XSLT) -tiedoston lomakemallin kutakin näkymää varten, XML-tiedoston tiedoille, jotka näkyvät oletusarvoisesti, kun käyttäjä avaa tähän lomakemalliin perustuvan lomakkeen ensimmäisen kerran, komentosarjatiedostot tai hallinnoidut koodiyhdistelmät ja lomakemääritystiedosto, nimeltään Manifest.xsf.

Voit tutustua lomakemallin sisältämiin tiedostoihin tarkastelemalla lomakemallin lähdetiedostoja seuraavasti.

Lomakemallin lomaketiedostojen tarkasteleminen

 1. Luo uusi, tyhjä lomakemalli.

 2. Napsauta Tiedosto-valikosta Tallenna lähdetiedostoina.

 3. Napsauta Selaa kansioita -valintaikkunassa kansio, johon lomaketiedostot tallennetaan, tai luo uusi kansio ja napsauta sitten OK.

  InfoPath tallentaa lomakemallin kopion kansioon tiedostojoukkona.

 4. Siirry Windowsin Resurssienhallinnassa kansioon, jossa tiedostot ovat.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu lomakemallin tukitiedostot. Nämä tiedostot ovat aina lomakemallissa.

Tiedostotyyppi:

Tiedostonimen tunniste

Kuvaus

Lomakemääritystiedosto

.xsf

Tiedosto, jossa on tietoja lomakemallin kokoonpanosta, mukaan lukien lomakemallin käyttämät XML-rakenteet ja lomakemallin sisältämät resurssitiedostot. InfoPath luo tämän tiedoston automaattisesti, kun käyttäjä suunnittelee uuden lomakemallin. Kun lomakemallia suunnitellaan ja muokataan, muutokset päivitetään automaattisesti tiedostoon.

XML-rakenne

.xsd

Tiedosto tai tiedostot, jotka rajoittavat lomakemallin tietoja ja vahvistavat ne. XML-rakennetiedostojen – elementit, määritteet jne. – sisältö on esitetty ryhminä ja kenttinä Tietolähde-tehtäväruudussa. Lomakemalliin liitetyllä jokaisella tietolähde:lla, myös pääasiallisella tietolähteellä, on vastaava .xsd-tiedosto.  

Näkymä

.xsl

XSLT (XSL Transformation) -tiedostoja, jotka näyttävät käyttäjien täyttämässä lomakkeessa näkyvät tiedot ja muuntavat ne HTML-muotoon. Kun käyttäjä tarkastelee lomakemallin eri näkymiä, tarkasteltavat kohteet ovat tosiasiassa erilaisia HTML-esityksiä (eli muunnoksia) lomakkeessa näkyvistä tiedoista.

XML-malli

.xml

Tiedosto, joka sisältää tietyissä ohjausobjekteissa oletusarvon mukaan näytettävät tiedot. Nämä tiedot ovat näkyvissä, kun käyttäjä ensimmäisen kerran avaa lomakkeen. Tiedot ovat näkyvissä, kunnes käyttäjä valitsee ohjausobjekteissa muita arvoja.

Edellisessä taulukossa esitettyjen tiedostojen lisäksi lomakemallissa voi lomakemallin rakenteen mukaan olla seuraavan taulukon tiedostoja.

Tiedostotyyppi

Tiedostonimen tunniste

Kuvaus

Esitys

.htm, .gif, .bmp jne.

Tiedostot, joita käytetään näyttämään lomakemallin mukautetut tehtäväruudut tai kuvat.

Liiketoimintalogiikkatiedosto

.js, .vbs

Tiedostot, jotka sisältävät komentosarjat tiettyjen lomaketoimintojen soveltamiseksi. Nämä komentosarjatiedostot ovat joko Microsoft JScript- tai Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) -tiedostoja.

Binaarinen

.dll, .exe, .cab jne.

Ohjelmointikoodia ja muuta liiketoimintalogiikkaa sisältävät ulkoiset tiedostot. Jos esimerkiksi luot mukautettu ohjausobjekti lomakemallia varten, kyseisen ohjausobjektin automaattinen asentaminen ja rekisteröiminen käyttäjien tietokoneisiin voi edellyttää asennusohjelman käyttämistä. Binaaritiedostot eivät ole InfoPathin vaan Microsoft Visual Studio .NETin ja muiden vastaavien ohjelmien luomia.

InfoPath päivittää lomaketiedostot automaattisesti, kun lomakemalliin tehdään muutoksia. Kokeneet XML-käyttäjät ja lomakkeiden suunnittelijat voivat kuitenkin erottaa lomaketiedostot omiksi tiedostoikseen ja mukauttaa niitä manuaalisesti. Lomaketiedostojen manuaalinen muokkaaminen voi olla paikallaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Lomakemallin XML-rakennetta (.xsd-tiedostoa) on tarkoitus käyttää jossakin muussa Microsoft Office -ohjelmassa. Voit esimerkiksi lisätä InfoPathin .xsd-tiedoston Microsoft Office Word 2007 -rakennekirjastoon. Tämän jälkeen voit yhdistää InfoPathin .xsd-tiedoston osia asiakirjan sisältöön.

 • Lomakemalliin on tarkoitus luoda työkalurivi, joka sisältää InfoPathin mukana tulevien valmiiden komentojen lisäksi mukautettuja komentoja. Tämä edellyttää lomakemallin lomakemääritystiedoston (.xsf-tiedoston) muokkaamista.

 • Lomakemalliin tehdään muotoiluun liittyviä parannuksia, jotka eivät ole käytettävissä InfoPathissa. Tällainen parannus voi olla esimerkiksi taustakuvan (.gif-tiedoston) lisääminen painikkeeseen. Tämä edellyttää lomakkeen XML-muunnostiedoston (.xsl-tiedoston) muokkaamista.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×