Johdanto avustaja-asetuksiin

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Jos olet sivuston valvoja tai järjestelmänvalvoja, työskentelet luultavasti erilaisten ryhmien, kuten Web-suunnittelijoiden tai sisällöntoimittajien, kanssa, jotka käsittelevät Web-sivuston eri kohteita. Kun useat ryhmät työskentelevät samanaikaisesti, olet luultavasti huolissasi, että joku saattaa vahingossa vahingoittaa sivustoa esimerkiksi muuttamalla kotisivun rakennetta, muokkaamalla tyylisivua, tallentamalla tiedostoja väärään sijaintiin, vahingoittamalla sivustossa siirtymistä tai hakutoimintoa. Voit kuitenkin välttää nämä epäilykset ottamalla käyttöön ja määrittämällä avustajatilan Microsoft Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa käyttämällä avustaja-asetuksia.

Avustaja-asetuksia voidaan käyttää kauttaaltaan organisaatioissa, joissa Web-sivuston päivittämiseen osallistuu useita käyttäjäryhmiä. Avustaja-asetusten avulla voit esimerkiksi

 • antaa sivuston valvojien ja järjestelmänvalvojien hallita sitä, kuinka Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmaa käytetään sivuston muokkaamiseen

 • varmistaa SharePoint-sivuston sivujen yhdenmukaisuuden, kun käyttäjät luovat ja päivittävät niitä

 • antaa käyttäjien suorittaa toimintoja sulavasti vahingoittamatta vahingossa sivuja muuttamalla jotakin, mitä heidän ei pitäisi muuttaa

 • varmistaa, että käyttäjät voivat noudattaa helposti organisaation sivustojen päivittämiseen liittyviä parhaita käytäntöjä ja menetelmiä, ohjaamalla käyttäjiä automaattisesti oikeaan suuntaan

 • varmistaa sulavan ja virtaviivaistetun Web-sivustojen päivitysprosessin.

Tässä artikkelissa esitellään avustaja-asetukset ja selitetään ne avainkäsitteet, joiden avulla voit käyttää ominaisuutta tehokkaasti.

Tärkeää: Jotta voit käyttää avustaja-asetuksia, sivuston on oltava palvelimessa, jossa on käytössä joko Windows SharePoint Services 3.0 tai Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Sisältö

Avustaja-asetukset ominaisuudet

Toiminto ei ole avustaja-asetukset

Mitä avustaja-ryhmät ovat?

Mitkä ovat aluetyyppejä?

Mikä on käyttäjäkokemuksen kuten avustajatilan?

Ehdotettu seuraavat vaiheet

Avustaja-asetukset

Avustaja-asetusten avulla määritetään ja otetaan käyttöön avustajatila, joka on Office SharePoint Designer 2007 -ohjelman rajoitettu käyttötila. Käyttäjät, jotka avaavat sivuston Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa muokkausta varten, voivat käyttää eri komentoja ja ominaisuuksia sen mukaan, mihin avustajaryhmään he kuuluvat ja mitä muokkausrajoituksia kyseiselle avustajaryhmälle on määritetty.

Oletusarvon mukaan avustajatila on käytössä, eikä sivuston valvojalta tai järjestelmänvalvojalta edellytetä asetuksia. Vain järjestelmänvalvoja voi ottaa avustajatilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Avustaja-asetukset toimivat sivustotasolla, eivätkä alisivustot voi periä pääsivuston asetuksia.

Avustaja-asetusten avulla sivuston valvoja voi määrittää käyttäjäryhmiä (tai avustajaryhmiä) organisaatiossa. Sen jälkeen hän voi määrittää tarkkaan tehtävät, mitä käyttäjäryhmät voivat tehdä Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa ja mitä eivät. Voit siis käyttää avustaja-asetuksia erilaisten muokkausrajoitusten määrittämiseen eri ryhmille. Voit esimerkiksi sallia Web-suunnittelijoiden luoda uusia tyylejä, mutta rajoittaa uusien tyylien luomisen sisällöntoimittajilta. Voit vaihtoehtoisesti sallia sisällöntoimittajien luoda uusia sivuja perustyylisivusta, mutta rajoittaa tämän toimenpiteen joltain toiselta ryhmältä. Sivuston valvojat voivat määrittää avustajaryhmät niin, että käyttäjät voivat käyttää vain niitä Office SharePoint Designer 2007 -ohjelman komentoja ja ominaisuuksia, jotka ovat välttämättömiä tehtävien suorittamiselle.

Ominaisuudet, joita voit käyttää Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa, määräytyvät sen mukaan, mikä roolisi on organisaatiossa. Seuraavassa taulukossa on lisätietoja.

Rooli:

Voit tehdä seuraavasti:

Sivuston valvoja

Jos SharePoint-käyttöoikeudet antavat sinulle täydet oikeudet, voit

 • luoda avustajaryhmiä ja määrittää niille muokkausrajoitukset

 • lisätä sisältöalueita perustyylisivulle ja määrittää kyseisessä alueessa sallitun sisällön tyypin

 • rajoittaa perustyylisivun sisältöalueiden ulkopuolisten alueiden muokkaamista

 • hallita sitä, kuinka ja minkä tyyppisiä sivuja luodaan ja mihin sisältö tallennetaan

 • estää käyttäjiä muokkaamasta oletuskotisivua, perustyylisivua tai mitä tahansa sivustomääritykseen kuuluvaa sivua

 • sallia täyden, rajoittamattoman Office SharePoint Designer 2007 -ohjelman käytön vain valitsemillesi ryhmille.

Käyttäjä, kuten Web-suunnittelija tai sisällöntoimittaja (tai kuka tahansa rajoitettu käyttäjä)

Avustajaryhmän muokkausrajoitusten mukaan voit

 • luoda uusia sivuja

 • ottaa käyttöön tyylejä ja muotoiluja aiemmin luoduilla sivuilla

 • lisätä kuva- ja mediatiedostoja

 • käsitellä SharePoint-sisältöä, kuten Web-osia ja tietonäkymiä.

Avustaja-asetusten avulla sivuston valvojat voivat määrittää avustajatilan niin, että voit sallia käyttäjille Office SharePoint Designer 2007 -ohjelman ominaisuuksien asianmukaiset käyttöoikeudet. Avustajatila helpottaa käyttäjiä tehtävien suorittamisessa ja organisaation Web-sivuston päivitysprosessien toteuttamisessa.

Sivun alkuun

Avustaja-asetukset eivät ole suojausominaisuus

Tärkeää: Avustaja-asetukset eivät ole suojausominaisuus. Avustajatila on rajoitettu tila käyttäjille, jotka avaavat ja muokkaavat SharePoint-sivustoja Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa. Avustajatila on suunniteltu käytettäväksi ympäristössä, jossa sivuston valvojat ovat varmoja käyttäjien aikeista. Avustajatilan avulla käyttäjiä voidaan ohjata tiettyyn suuntaan, kun he suorittavat tehtäviään, ja tämä ohjaus estää Web-sivustoon vahingossa tehtyjä muutoksia.

Sivun alkuun

Avustajaryhmät

Avustajaryhmät ovat käyttäjäryhmiä, jotka on määritetty täyttämään tietty rooli organisaation Web-sivustojen päivitysprosessissa. Sivuston valvoja tai järjestelmänvalvoja luo muokkausrajoitukset, joiden avulla hallitaan sitä, miten kukin avustajaryhmä voi muokata SharePoint-sivustoa käyttämällä Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmaa.

On tärkeää ymmärtää, että avustajaryhmät on linkitetty SharePoint-käyttöoikeustasoihin. Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa on esimerkiksi kolme oletusavustajaryhmää: sivuston valvoja, Web-suunnittelija ja sisällöntoimittaja. Nämä kolme avustajaryhmää on linkitetty seuraaviin SharePoint-oletuskäyttöoikeustasoihin: täydet oikeudet, suunnittelija ja osallistuja. Seuraavassa taulukossa kuvataan oletusasetusta.

SharePoint-käyttöoikeustaso

Linkitetty avustajaryhmä

Täysi hallinta

Sivuston valvoja

Suunnittelu

Web-suunnittelijat

Osallistuja

Sisällöntoimittajat

Avustajaryhmät ja käyttöoikeustasot toimivat eri alueissa, jotta voit määrittää ryhmäoikeudet mahdollisimman joustavasti. Käyttöoikeustason avulla voit myöntää käyttäjille tai SharePoint-ryhmille käyttöoikeudet kokonaisuuteen, kuten sivustoon, kirjastoon, luetteloon, kansioon, kohteeseen tai asiakirjaan. Linkittämällä sitten käyttöoikeustason avustajaryhmään voit määrittää muokkausrajoituksia siihen liittyen, mitä ominaisuuksia ja komentoja nämä käyttäjät voivat käyttää Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa.

Käyttöoikeustaso syrjäyttää aina avustajaryhmän. Kun määrität avustajaryhmää Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa, et voi sallia kyseisen ryhmän suorittaa tehtäviä, joita heidän käyttöoikeustasonsa ei salli.

Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa on esimerkiksi asetuksia, joiden avulla avustajaryhmän voidaan sallia luoda uusia sivuja. Vaikka sallisit tämän, käyttäjä ei voi kuitenkaan luoda uusia sivuja, ellei hänen SharePoint-käyttöoikeustasonsa sisällä Sivujen lisääminen ja mukauttaminen -käyttöoikeutta. Itse asiassa osallistuja-käyttöoikeustaso ei sisällä oletusarvon mukaan Sivujen lisääminen ja mukauttaminen -käyttöoikeutta. Sen sijaan se sisältää Kohteiden lisääminen-, Kohteiden muokkaaminen- ja Kohteiden poistaminen -käyttöoikeudet. Osallistuja-käyttöoikeustaso on linkitetty sisällöntoimittajat-avustajaryhmään. Tämä tarkoittaa sitä, että oletusarvon mukaan sisällöntoimittajat-ryhmän käyttäjät voivat muokata ja tallentaa vain asiakirjakirjastojen sivuja. Jos haluat sallia heidän avustajaryhmän luoda uusia sivuja, sinun on lisättävä käyttöoikeustasoon vaadittu käyttöoikeus kyseisen tehtävän sallimisen lisäksi heidän avustajaryhmälle, kuten seuraavassa kuvassa esitetään.

Avustajaryhmäasetukset linkitettynä käyttöoikeustasoasetuksiin

Kuinka käyttäjiä lisätään avustajaryhmään? Lyhyt vastaus on, ettei niitä lisätä – ei ainakaan suoranaisesti. Sen sijaan SharePoint-sivuston käyttäjille ja ryhmille määritetään käyttöoikeustaso, joka linkitetään sen jälkeen avustajaryhmään. Avustajaryhmän jäsenet koostuvat kaikista käyttäjistä ja ryhmistä, joille on määritetty kyseiseen avustajaryhmään linkitetyt käyttöoikeustasot. Kun määrität avustajaryhmiä, prosessin tärkeimmät osat on suoritettava siksi ensin selaimessa Windows SharePoint Services 3.0 -ohjelmassa. Selaimessa voit esimerkiksi

 • lisätä käyttäjiä ja ryhmiä sivustoon

 • määrittää käyttäjille ja ryhmille käyttöoikeustason

 • luoda uusia käyttöoikeustasoja tarpeen mukaan

 • määrittää käyttöoikeustasoja lisäämällä tai poistamalla käyttöoikeuksia tarpeen mukaan.

Käyttöoikeustaso linkitetään sitten avustajaryhmään Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa. Seuraavassa kuvassa esitetään, kuinka sivuston valvojan on suoritettava joitakin tehtäviä selaimessa ja joitakin tehtäviä Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa.

Kaavio, joka kuvaa käyttöoikeustasojen yhteyttä avustaja-asetuksiin

Voit käyttää Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa oletusavustajaryhmiä tai luoda uusia ryhmiä ja linkittää ne SharePoint-käyttöoikeustasoihin. Yksi avustajaryhmä voidaan linkittää useisiin SharePoint-käyttöoikeustasoihin, mutta kukin käyttöoikeustaso voidaan linkittää vain yhteen avustajaryhmään. Kun olet esimerkiksi linkittänyt osallistuja-käyttöoikeustason sisällöntoimittajat-avustajaryhmään, et voi linkittää sitä enää Web-suunnittelijat-avustajaryhmään. Seuraavassa kuvassa kuvataan tätä yksi-moneen-suhdetta avustajaryhmien ja käyttöoikeustasojen välillä.

Kaavio, joka kuvaa avustajaryhmien ja käyttöoikeustasojen välistä yksi-moneen-suhdetta

Jos luot useita uusia avustajaryhmiä, sinun on ehkä myös luotava uusia käyttöoikeustasoja, jotka linkitetään näihin ryhmiin, ja määritettävä sen jälkeen käyttäjiä ja ryhmiä uusiin käyttöoikeustasoihin.

Sivun alkuun

Aluetyypit

Käyttämällä oletusavustajaryhmiä sivuston valvoja tai järjestelmänvalvoja voi – ilman pakollista asetusta – nopeasti hallita, kuka voi muuttaa sivustoa ja minkä tyyppiset muutokset ovat sallittuja. Käyttämällä aluetyyppejä yhdessä sisältöalueiden kanssa perustyylisivussa sivuston valvoja voi lisäksi hallita sitä, missä muutoksia voidaan tehdä.

Voit lisätä Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa perustyylisivuun sisältöpaikkamerkkejä ja järjestellä niitä haluamasi mukaan. Kukin sisältöpaikkamerkki määrittää sisältöaluetta. Perustyylisivun sisältöalue määrittää, mihin sijaintiin perustyylisivuun liitetyssä sisältösivussa käyttäjät voivat lisätä sisältöä. Määrittämällä sisältöalueelle aluetyypin voit hallita, minkä tyyppistä sisältöä (kuten tekstiä ja kuvia) käyttäjät voivat lisätä sisältöalueeseen.

Aluetyypit määrittävät sisällön tyypin, jota käyttäjät voivat lisätä sivun sisältöalueeseen. Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa on kolme oletusaluetyyppiä: vain teksti, teksti ja kuvat sekä teksti, asettelu ja kuvat. Sivuston valvojana voit lisätä perustyylisivuun uusia sisältöpaikkamerkkejä, luoda aluetyyppejä ja määrittää sisältöalueille aluetyyppejä. Kun avustajaryhmien käyttäjät sitten luovat tai muokkaavat perustyylisivuun perustuvia sisältösivuja, he voivat helposti lisätä vain tietyntyyppistä sisältöä vain kyseisiin alueisiin vaikuttamatta muihin suunnitteluelementteihin tai muuhun sivujen asetteluun.

Sisällön paikkamerkki, jossa näkyy aluetyyppi

Seuraavassa taulukossa luetellaan ja kuvataan oletusaluetyypit.

Aluetyyppi 

Sallii seuraavan sisältötyypin

Teksti ja kuvat

Tässä alueessa sallitaan sekä teksti että kuvat. Käyttäjät voivat kirjoittaa tai liittää tekstiä. He voivat myös lisätä kuvia sivuston Kuvat-kansiosta. Kaikkia kuvatyyppejä tuetaan, mutta esimerkiksi video- ja audiotiedostoja ei sallita.

Vain teksti

Tässä alueessa sallitaan vain teksti. Käyttäjät eivät voi käyttää muotoilua eivätkä lisätä kuvia, tiedostoja tai hyperlinkkejä.

Teksti, asettelu ja kuvat

Tässä alueessa käyttäjät voivat kirjoittaa tai liittää tekstiä ja käyttää tekstin muotoilua. Myös kuvat sallitaan ja kaikkia kuvatyyppejä tuetaan.

Oletusaluetyyppien lisäksi voit luoda haluamasi määrän uusia aluetyyppejä. Aluetyyppien avulla sivuston valvojat voivat määrittää hienosäädettyjä muokkausrajoituksia sivun alueille. Kun luot aluetyyppejä, voit valita, periytyvätkö asetukset käyttäjän avustajaryhmästä vai ohitetaanko avustajaryhmäasetukset.

Oletusarvon mukaan esimerkiksi sisällöntoimittajat-avustajaryhmän sallitaan muokata tekstin lisäksi myös sivun elementtejä, kuten taulukoita ja hyperlinkkejä. Voit kuitenkin luoda aluetyypin, joka ohittaa avustajaryhmän asetukset ja sallii sisällöntoimittajien muokata pelkästään sivun sisältöalueen tekstiä. Kun sivuston valvoja lukitsee muutokset, joita käyttäjät voivat tehdä sivustoon, käyttämällä perustyylisivuja, sivuston valvoja voi aluetyyppien avulla hallita erittäin joustavasti ja tarkasti sitä, mihin muutoksia voidaan tehdä sisältösivuissa ja minkä tyyppisiä nämä muutokset voivat olla.

Sivun alkuun

Avustajatilan käyttäminen

Käsittelet Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa sivustoa, jossa on otettu käyttöön avustajatila, ja kuulut avustajaryhmään rajoitettuna käyttäjänä. Mitä sinun tulee odottaa?

Kun käynnistät Office SharePoint Designer 2007 -ohjelman avustajatilassa, näytössä on useita ilmaisimia, jotka osoittavat jonkin olevan eri tavalla. Ensinnäkin näkyvissä on avustaja-tehtäväruutu, josta näkyy, mihin avustajaryhmään kuulut. Tehtäväruudussa on myös linkki avustaja-asetuksiisi muiden käytännöllisten linkkien lisäksi.

Huomautus: Jos olet avustajaryhmän käyttäjä, sinun kannattaa tutustua avustaja-asetuksiin ennen avustajatilassa työskentelyn aloittamista. Näin voit tarkistaa, mitä ominaisuuksia voit käyttää. Lisätietoja avustaja-asetusten tarkastelemisesta on Katso myös -osan linkissä.

Seuraavassa kuvassa näkyy, kuinka avustaja-tehtäväruutu näytetään sisällöntoimittajat-avustajaryhmän jäsenelle. Jos avustaja-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Tehtäväruutu-valikosta Avustaja.

Avustaja-tehtäväruutu sellaisena kuin sisällönlaatijoiden avustajaryhmä näkee sen

1. Tässä osassa näkyy sen avustajaryhmän nimi, johon kuulut.

2. Näytä avustajaryhmäsi asetukset napsauttamalla tätä linkkiä.

3. Avaa sivuston valvojalle osoitettu sähköpostiviesti napsauttamalla tätä linkkiä.

4. Hae tästä luettelo tiedostoista, jotka olet avannut aiemmassa istunnossa Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa.

5. Avaa Uusi-valintaikkuna ja luo uusia tiedostoja napsauttamalla tätä linkkiä.

6. Napsauttamalla tätä linkkiä voit avata Avaaminen-valintaikkunan, josta voit selata tiedostoja ja avata niitä.

Kun käynnistät Office SharePoint Designer 2007 -ohjelman, vastaanotat myös avustajatilailmoituksen, joka näkyy ikkunan oikeassa alakulmassa olevassa tilarivissä. Tämä ilmoitus näyttää avustajaryhmän nimen. Kun kaksoisnapsautat tilarivin tätä aluetta, näkyviin tulee avustaja-tehtäväruutu, jos se ei ole jo avoinna.

Tilarivin avustajatilailmoitus

Toinen ilmaisin on otsikkorivi, joka ilmoittaa sinun olevan avustajatilassa.

Otsikkorivin avustajatilailmoitus

Tietyt ominaisuudet poistetaan aina käytöstä avustajatilassa, kuten Muotoile-valikon Poista muotoilu -komento. Jotkin ominaisuudet ovat aina käytössä avustajatilassa, kuten Ohje- ja Ikkuna-valikoiden Tallenna-komento. Useimmat ominaisuudet voidaan kuitenkin ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä avustajatilassa.

Tärkeää: Käytöstä poistettujen ominaisuuksien pikanäppäimet eivät vastaa, kun niitä painetaan.

Se, onko ominaisuus käytössä, vaihtelee osoittimen sijainnin mukaan. Huomaat siis, ovatko ominaisuudet käytössä, kun siirryt asiakirjassa. Yleinen sääntö on, että jos toimintoa ei sallita, ominaisuus ei ole käytössä. Jos esimerkiksi et voi lisätä Web-osia ja Web-osien vyöhykkeitä, Web-osat-tehtäväruutu ei ole käytössä.

Ominaisuudet otetaan uudelleen käyttöön, kun sivua muokataan sallitulla tavalla. Jos sisältöalue esimerkiksi sallii yhden kuvan, Lisää-valikon Kuva-komento on käytössä. Kuvan lisäämisen jälkeen Lisää-valikon Kuva-komento poistetaan kuitenkin käytöstä. Jos poistat kuvan, komento on taas käytettävissä.

Lisäksi ominaisuuksia ei ole käytettävissä-sovelluksessa on osat, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä sinulle sivun – nämä ovat ilmaisemassa alueet. Ne ovat tuttuja, jos olet käyttänyt perustyylisivut, jossa sisältöalueet, joilla on nimetty. Osoitin muuttuu Kohdistimen ulkoasu alueessa, joka ei ole muokattavissa , mikä tarkoittaa, että olet, joita ei voi tehdä muutokset siellä. Näet saman kohdistimen, jos yrität vetää sisällön ilmaisemassa aluetta. Jos yrität vetämällä sen sisällön alueen sisällön kopioiminen ja liittäminen säännöt otetaan käyttöön. Et voi liittää sisällön ilmaisemassa aluetta. Kun sijoitat sisältöä alue, määritteitä, jotka voivat alueen liitetään. Esimerkiksi kun liität tekstin sisältöalue, vain teksti-määritetty, kaikki muotoilut hylätään liitetyn tekstistä.

Sivun alkuun

Suositeltavat jatkotoimet

Avustaja-asetukset ovat tehokas tapa hallita SharePoint-sivuston käyttäjiä. Nyt kun olet tutustunut avustaja-asetusten perusteisiin, haluat ehkä saada lisätietoa tarpeesi mukaan.

Sivuston valvojat

Jos olet sivuston valvoja, haluat ehkä tehdä seuraavia toimia:

 • Käytä avustaja-asetukset käyttäminen sivuston valvojana    Katso, miten valvojille muokata luoda täsmälleen oikean käyttäjäkokemuksen avustaja-asetukset. Lisätietoja on artikkelissa Käyttäminen sivuston valvojana Käytä avustaja-asetukset.

 • Avustajaryhmän luominen    Katso, miten valvojille voit luoda uuden avustajaryhmien ja linkittäminen SharePoint-käyttöoikeustasot. Lisätietoja on artikkelissa avustajaryhmän luominen.

 • Aluetyypin luominen    Katso, miten valvojille voit luoda uuden aluetyyppejä ja perustyylisivun sisältöalueet, joilla voit määrittää ne.

Avustajaryhmien käyttäjät

Jos olet avustajaryhmän käyttäjä, kuten sisällöntoimittaja tai Web-suunnittelija, sinun tulee tietää, kuinka Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa työskennellään määritetyillä ryhmärajoituksilla. Haluat ehkä tehdä seuraavia toimia:

 • Avustaja-asetusten tarkasteleminen    Tarkista ryhmäasetukset avustajatilan ymmärtää, mitä voit tai et voi tehdä Office SharePoint Designer 2007. Löydät linkin lisätietoja avustaja-asetusten tarkasteleminen Katso myös -osassa.

 • Luo sivuja avustajatilassa    Opi luomaan uusia sivuja avustajatilan. Lisätietoja on artikkelissa Luo sivuja avustajatilan.

 • Työskennellä sisällöntoimittajana avustajatilassa    Tutustu avustajatilan käyttämiseen sisällöntoimittajana. Lisätietoja avustajatilassa työskentelemisestä on Katso myös -osan linkissä.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×