Johdanto InfoPath Forms Services -palveluun

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Yhteenvedon     InfoPath Forms Services-palvelimen teknologian, jonka avulla käyttäjät voivat täyttää lomakkeita suoraan selaimessa. Lomakkeiden keskitetysti hallinta voit liiketoimintaprosessien tehostaminen ja parantaa asiakkaat ja kumppanit toimittajat suhteissa.

Yleisiä tietoja InfoPath Forms Services

Asiakkaiden, kumppaneiden ja käyttäjäystävällinen lomakkeilla toimittajat

Lomakepohjaisia liiketoimintaprosessien tehostaminen

Hallitse lomakkeisiin ja lomakemalleihin keskitetyssä sijainnissa

InfoPath Forms Servicesin yleiskatsaus

Käyttäjien ei tarvitse olla asennettuna täytä selainkäyttöisten lomakemallin InfoPath eikä heidän tarvitse ladata mitään ylimääräisiä verkosta. Käyttäjät tarvitsevat on selaimen, kuten Windows Internet Explorer, Apple Safari tai Mozilla Firefox. InfoPath Forms Services avulla voit tallentaa ja hallita lomakkeisiin ja lomakemalleihin keskitetyssä sijainnissa. InfoPath Forms Services on muodostettu, ja se vaatii Windows SharePoint Services 3.0, jonka avulla voit julkaista lomakemallit, jotka voit suunnitella yleiseen sijaintiin organisaatiossa. Lisäksi käyttäjät voivat lähettää lomakkeita SharePoint-kirjastossa, jossa on kokoelma tiedostojen tallennuspaikka ja johon tiedostot käyttävät usein samaa mallia. On myös mahdollista lomakkeiden integroida Asiakirjanhallinta ja elinkaaren tehtäviä, kuten työnkulun ja sisältöoikeuksien hallintaa.

InfoPath Forms Services -tekniikkaa on käytettävissä Microsoft Office SharePoint Server 2007 yrityksen käyttö ja myös, erikseen, valitse Microsoft Office Forms Server 2007.

Suunnittelukokemus

Selaimessa täytettäviä lomakemalleja kutsutaan selainkäyttöisiksi lomakemalleiksi. Tämäntyyppinen lomakemalli luodaan suunnittelemalla selainyhteensopiva lomakemalli InfoPathissa, julkaisemalla se palvelimeen, jossa on käytössä InfoPath Forms Services, ja ottamalla lomakemalli käyttöön Webissä.

Joissakin tapauksissa voit ottaa lomakemallin käyttöön Webissä valitsemalla Ota käyttöön lomakkeen täyttäminen selaimessa -valintaruudun InfoPathin ohjatussa julkaisutoiminnossa. Muissa tapauksissa sinun on julkaistava lomakemalli yrityksen verkon jaettuun sijaintiin ja otettava yhteys palvelinfarmin järjestelmänvalvojaan, jotta hän voi auttaa sinua lomakemallin käyttöönottamisessa ja julkaisemisessa palvelimeen.

Järjestelmänvalvojan hyväksyntä on pakollinen seuraavissa tilanteissa:

 • Lomakemalli sisältää hallittua koodia.

 • Lomakemalli edellyttää Täysi luottamus -suojaustasoa, jolloin tuloksena olevat lomakkeet voivat käyttää käyttäjän tietokoneen järjestelmäresursseja, kuten tiedostoja ja asetuksia.

 • Lomakemalli käyttää tietoyhteyttä, jota järjestelmänvalvoja hallitsee.

 • Lomakemalli voidaan näyttää mobiililaitteessa.

Jos järjestelmänvalvojan hyväksyntä on pakollinen, ohjattu julkaisutoiminto ohjaa lomakemallin valmisteluvaiheissa järjestelmänvalvojalle luovuttamista varten.

Kun selainyhteensopiva lomakemalli on tehty selainkäyttöiseksi, käyttäjät voivat täyttää lomakemalliin perustuvia lomakkeita selaimessa.

Käyttäjäkokemus

Lomakkeen täyttäminen selaimessa vastaa lähes täysin lomakkeen täyttämistä InfoPathissa. Esimerkiksi ohjausobjektit, kuten toistuvat osat, ja ominaisuudet, kuten kaavat ja ehdollinen muotoilu, toimivat samalla tavoin molemmissa ympäristöissä.

Vaikka lomakkeen täyttäminen selaimessa vastaa lähes täysin lomakkeen täyttämistä InfoPathissa, niiden välillä on kuitenkin yksi merkittävä ero. Web-selaimessa InfoPathin valikot ja työkalurivit on korvattu yhdellä lomakkeen yläreunassa olevalla työkalurivillä, jossa näkyvät lomakkeen tallennus-, sulkemis-, tulostus- ja päivitysvalinnat. Tämä työkalurivi näkyy myös lomakkeen alareunassa, jotta käyttäjien ei tarvitse siirtyä takaisin pitkän lomakkeen alkuun saadakseen lomakkeen täytettyä.

Jos otat käyttöön lähetysasetukset lomakemallissa, käyttäjät näkevät työkalurivillä myös Lähetä-painikkeen. Kun he napsauttavat tätä painiketta, lomaketiedot lähetetään lomakemallin suunnitteluvaiheessa määritettyyn tietolähteeseen, kuten Web-palveluun tai SharePoint-luetteloon. Jos lomakemallissa on useita näkymä, käyttäjät näkevät työkalurivillä myös Näkymä-luettelon.

Lomake avoinna selaimessa

1. Käyttäjät lähettävät tietoja ulkoisiin tietolähteisiin napsauttamalla työkalurivin Lähetä-painiketta.

2. Käyttäjät vaihtavat näkymien välillä napsauttamalla kohdetta työkalurivin Näkymä-luettelossa.

Kun suunnittelet lomakemallia, voit mukauttaa työkalurivin asetuksia Lomakkeen asetukset -valintaikkunassa. Voit esimerkiksi poistaa yhden tai useita painikkeita tai piilottaa käyttäjän lomakkeen alareunassa olevan työkalurivin.

Seuraavissa osissa tutustut paremmin InfoPath Forms Servicesin käyttöön liittyviin etuihin.

Sivun alkuun

Asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja toimittajien tavoittaminen käyttäjäystävällisillä lomakkeilla

Kun julkaiset lomakemallin palvelimeen, jossa on käytössä InfoPath Forms Services, voit jakaa sen yrityksen intranetin lisäksi myös ulkoisilla Web-sivuilla, kuten ekstranet-sivuilla tai yrityksen Web-sivuilla. Näin voit kerätä tietoja asiakkailta, yhteistyökumppaneilta, toimittajilta ja muilta liiketoiminnan menestykseen vaikuttavilta toimijoilta. Suuri vakuutusyhtiö voi esimerkiksi kerätä ja käsitellä korvausvaatimuksia käyttämällä yhtä selainkäyttöistä lomakemallia. Vakuutusyhtiön asiakas voi täyttää korvausvaatimuslomakkeen yrityksen Web-sivulla selaimen avulla. Jos asiakas tekee korvausvaatimuksen soittamalla vakuutusyhtiöön, vakuutusyhtiön edustaja voi täyttää saman korvausvaatimuksen intranetissä käyttämällä InfoPathia. Samalla tavoin hallitus voi kerätä tietoja kansalaisilta lähettämällä selainkäyttöisen lomakemallin omalle Web-sivulleen.

Kun käyttäjät ottavat lomakkeen käyttöön joko siirtymällä kirjastoon tai kirjoittamalla lomakkeen URL:n selaimeen, jompikumpi seuraavista voi tapahtua:

 • Lomake avautuu selaimessa    Jos käyttäjien tietokoneeseen ei ole asennettu InfoPathia, lomake avautuu selaimessa, jossa he täyttävät sen samalla tavalla kuin täyttäisivät minkä tahansa muun Web-pohjaisen lomakkeen.

 • Lomake avautuu InfoPathissa    Jos käyttäjien tietokoneeseen on asennettu InfoPath, lomake avautuu InfoPathissa, jossa he täyttävät sen samalla tavalla kuin täyttäisivät minkä tahansa muun InfoPath-lomakkeen. Koska käyttäjät täyttävät lomaketta InfoPathissa, he voivat käyttää lomakkeiden täyttämisessä laajaa valikoimaa InfoPath-ominaisuuksia, joista jotkut eivät ole käytössä selainlomakkeissa.

  Huomautus: Voit halutessasi mukauttaa lomakemallin asetuksia niin, että se avautuu aina selaimessa, jopa silloin, kun käyttäjien tietokoneeseen on asennettu InfoPath. Tämä on kätevää, kun haluat kaikkien voivan täyttää lomakkeen täysin samalla tavalla tai kun et halua käyttäjien avaavan lomaketta InfoPathissa, koska haluat estää pohjana olevan lomakemallin avaamisen ja muokkaamisen suunnittelutilassa.

Jos käyttäjät täyttävät lomakkeita mobiililaitteessa, kuten PDA-laitteessa tai älypuhelimessa, voit suunnitella selainkäyttöisen lomakemallin niin, että se voidaan avata ja täyttää käyttämällä mobiililaitteen selainta. Kun käyttäjät ottavat lomakkeen käyttöön mobiililaitteen avulla, se avautuu näytössä yksinkertaistetussa muodossa.

Lomakkeisiin perustuvien liiketoimintaprosessien yksinkertaistaminen

Lomakkeet ovat monien liiketoimintaprosessien keskiössä. Isännöimällä selainkäyttöisiä lomakemalleja palvelimessa, jossa on käytössä InfoPath Forms Services, voit yhdistää lomaketietoja aiemmin luotuihin liiketoimintaprosesseihin tai sovelluksiin. Voit esimerkiksi tehdä seuraavia toimia:

 • Lähetä tiedot aiemmin business-järjestelmiin    Kun suunnittelet selainyhteensopivan lomakemallin, voit luoda tietoyhteyksiä verkkopalvelut tai muita ulkoisiin tietolähteisiin. Voit lähettää tietoja aiemmin järjestelmien, yrityksen tai yritystietokannoista. Esimerkiksi myynnin osaston suunnitella lomakkeen, jonka voit lähettää myynnin liidejä ja asiakkaan tietoja asiakkaan yhteyden Management (CRM)-järjestelmään.

 • Lähettää kyselyjä aiemmin luotuihin liiketoimintajärjestelmiin    Aiemmin luotuihin liiketoimintajärjestelmiin, yrityssovelluksiin ja yritystietokantoihin on mahdollista myös lähettää kyselyjä. Kun käyttäjät esimerkiksi avaavat lomakemalliin perustuvan lomakkeen, haluat ehkä ulkoisen tietolähteen tietojen näkyvän lomakkeen nimi- ja osoitekentissä. Näin voit hyödyntää aiemmin luotuja organisaatiotietoja ja yksinkertaistaa lomakkeen täyttöprosessia.

 • Lisätä lomakkeisiin työnkulun    Voit lisätä kirjastoon tallennettuun lomakemalliin työnkulun. Näin voit johdonmukaisesti hallita yleisiä liiketoimintaprosesseja. Esimiehenä voit esimerkiksi reitittää kuluraporttilomakkeen hyväksyjien kautta hyväksynnän työnkulkua käyttämällä. Hyväksyjät voivat hyväksyä tai hylätä kuluraporttilomakkeen, määrätä uudelleen hyväksyntätehtävän tai vaatia muutoksia lomakkeeseen. InfoPathissa käyttäjät osallistuvat työnkulkuun napsauttamalla Tiedosto-valikon komentoja. Palvelimessa he voivat valita kirjastossa olevan lomakkeen nimen, napsauttaa näkyviin tulevaa nuolta ja osallistua sitten työnkulkuun napsauttamalla Työnkulut.

  Pikavalikon Työnkulut-komento

Sivun alkuun

Lomakkeiden ja lomakemallien hallitseminen keskitetyssä sijainnissa

Voit tallentaa lomakemalleja ja niihin perustuvia lomakkeita keskitettyyn säilöön palvelimessa, jossa on käytössä InfoPath Forms Services. Näin lomakkeet ja lomakemallit on helpompi löytää, jakaa ja hallita.

Merkittävimmät edut sisältävät seuraavat toiminnot:

 • Lomakkeiden ja lomakemallien tallentaminen keskitettyyn sijaintiin    Voit yhdistää lomakemallin kirjastoon, joka on sijainti SharePoint-sivustossa. Siellä voit luoda, kerätä, päivittää ja hallita tiedostoja yhdessä muiden organisaation työntekijöiden kanssa. Kun käyttäjät täyttävät lomakemalliin perustuvan lomakkeen kirjastossa, valmis lomake tulee kirjastoon näkyviin tärkeimpine tietoineen. SharePoint-kirjaston rakenteen mukaan käyttäjät voivat täyttää lomakemalliin perustuvia lomakkeita, tuoda tietoja valmiista lomakkeista Microsoft Office Exceliin tai yhdistää useiden lomakkeiden tietoja yhteen lomakkeeseen. Seuraavassa esimerkissä kirjastoon on tallennettu kuluraportteja.

  Kirjastoon tallennettuja kuluraportteja

 • Lomakemallien hallitseminen sisältötyyppejä käyttämällä    Voit julkaista lomakemallin sivuston sisältötyyppi käyttämällä InfoPathin ohjattua julkaisutoimintoa. Sisältötyyppi määrittää lomakemallin, sarakkeet ja asiakirjanhallinta-asetukset palvelimessa, kuten työnkulku- tai käytäntöasetukset.

  Luomalla sisältötyyppejä voit käyttää uudelleen lomakemalleja ja asetuksia sivustokokoelma. Jos ennen halusit käyttää lomakemalleja kahdessa SharePoint-kirjastossa, sinun oli julkaistava kaksi eri kopioita lomakemallista, yksi kumpaakin kirjastoa varten. Jos halusit päivittää lomakemallin, sinun oli muutettava lomakemallia molemmissa sijainneissa. Nyt voit kuitenkin julkaista lomakemallin sivuston sisältötyyppinä. Kun päivität sisältötyypin, muutos otetaan automaattisesti käyttöön aina sisältötyyppiä käytettäessä.

  Voit määrittää yhden sisältötyypin useaan sivustokokoelman kirjastoon tai useita sisältötyyppejä yhteen kirjastoon. Voit esimerkiksi lisätä sisältötyypin tilaraporttilomakkeille jokaiseen kirjastoon, jota yrityksen myyntiosasto käyttää, jotta jokainen myyntiryhmä kerää ja raportoi samantyyppisiä tietoja johdolle. Oletetaan vaihtoehtoisesti, että osastosi käyttää eri lomakemalleja matkustuspyyntö-, matkaraportti- ja kuluraporttilomakkeissa. Voit julkaista nämä kolme lomakemallia sivuston sisältötyyppeinä ja lisätä ne yhteen ryhmän matkustustietojen tallentamiseen käytettyyn kirjastoon. Kun käyttäjät luovat uuden lomakkeen kirjastosta, he voivat valita, mitä näistä lomakemalleista he haluavat käyttää.

 • Lomakkeiden ja lomakemallien hallitseminen    Palvelinfarmin järjestelmänvalvojat voivat valvoa, kuinka lomakemalleja käytetään ja otetaan käyttöön koko organisaatiossa. He voivat esimerkiksi valvoa, kuka voi julkaista lomakemallin sivustoon, tai päättää, kuinka lomakemalleja päivitetään palvelimessa niin, että sillä on mahdollisimman pieni vaikutus lomakkeen käyttäjiin.

 • Hallitse tietoyhteyksiä keskitetyssä sijainnissa    Jos useissa lomakemalleissa käyttävät samaa tietoyhteyksiä, voit tallentaa tietoyhteyden asetusten tietoyhteystiedostotietoyhteyskirjasto. Kun käyttäjä avaa lomake, joka muodostaa yhteyden datatiedostoon, InfoPath käyttää asetuksia tiedoston muodostaa yhteyden ulkoiseen tietolähteeseen. Tällä tavalla useissa lomakemalleissa käyttää samaa tietoyhteystiedosto niin ei tarvitse luoda manuaalisesti jokaisen lomakemallin saman tietoyhteyden. Lisäksi jos ulkoisen tietolähteen sijainti tai yhteysasetukset muuttuvat, ei tarvitse päivittää kunkin lomakemallin, joka käyttää tietoyhteyttä. Päivität vain tietoyhteystiedosto kerran ja kaikkien lomakemallien jatkaa odotetulla tavalla.

Huomautus: Voit julkaista lomakemallin InfoPathista palvelimeen, jossa ei ole käytössä InfoPath Forms Services. Voit esimerkiksi julkaista lomakemallin palvelimeen, jossa on käytössä Windows SharePoint Services. Tässä tapauksessa voit hyödyntää joitakin edellä olevassa luettelossa mainittuja ominaisuuksia, kuten mahdollisuutta julkaista lomakemalli kirjastoon. Jos kuitenkin luot selainkäyttöisen lomakemallin tai haluat käyttää esimerkiksi tietoyhteyskirjastoja, sinun on julkaistava lomakemalli palvelimeen, jossa on käytössä InfoPath Forms Services.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×