Johdanto Access-ohjelmointiin

Uuden tietokannan luominen alkaa yleensä useiden tietokantaobjektien, kuten taulukoiden, lomakkeiden ja raporttien, luomisella. Jossakin vaiheessa saavutetaan piste, jossa tarvitaan ohjelmointia tiettyjen prosessien automatisoimiseksi ja tietokantaobjektien sitomiseksi yhteen. Tässä artikkelissa on katsaus Access 2010:n ohjelmointityökaluihin.

Huomautus: Voit lisätä Visual Basic for Applications (VBA) -koodia WWW-tietokantaan. Tätä koodia ei kuitenkaan voi suorittaa selaimessa. Jos WWW-tietokannassa on VBA-koodia, tietokanta on avattava Accessilla ennen koodin suorittamista. Jos haluat suorittaa tehtäviä WWW-tietokannassa, käytä Access-makroja VBA-koodin sijaan.

Lisätietoja WWW-tietokannoista on artikkelissa Internetin kautta jaettavan tietokannan luominen.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Mitä ohjelmointi on?

Milloin kannattaa käyttää makroja ja milloin VBA-koodia?

Ohjatun komentopainikkeen luomisen käyttäminen yleisissä ohjelmointitehtävissä

Tietoja makroista

Tietoja VBA-koodista

Makrojen muuntaminen VBA-koodiksi

Ohjejärjestelmän käyttäminen

Mitä ohjelmointi on?

Ohjelmointi Accessissa tarkoittaa toiminnallisuuden lisäämistä tietokantaan Access-makroilla tai Visual Basic for Applications (VBA) -koodilla. Oletetaan esimerkiksi, että olet luonut lomakkeen ja raportin ja haluat lisätä lomakkeeseen painikkeen, jonka napsauttaminen avaa raportin. Tässä tapauksessa ohjelmointi tarkoittaa makron tai VBA-toimintosarjan luomista ja komentopainikkeen Napsautettaessa-tapahtumaominaisuuden määrittämistä siten, että komentopainikkeen napsauttaminen suorittaa makron tai toimintosarjan. Yksinkertaista toimintoa, kuten raportin avaamista varten, voit käyttää ohjattua komentopainikkeen luomista. Voit myös poistaa ohjatun komentopainikkeen luomisen käytöstä ja ohjelmoida toiminnon itse.

Huomautus: Monissa Microsoft Office -ohjelmissa termillä "makro" viitataan VBA-koodiin. Tämä saattaa hämmentää Accessin käyttäjiä, koska Accessissa termi "makro" tarkoittaa nimettyä kokoelmaa makrotoimintoja, jonka voi koota Makron muodostimella. Accessin makrotoiminnot ovat vain alijoukko kaikista VBA:n komennoista. Makron muodostimen käyttöliittymä on rakenteellisempi kuin Visual Basic Editorin, joten voit lisätä ohjelmointia ohjausobjekteihin ja objekteihin, vaikka et osaisi VBA-koodia. Muista, että Accessin Ohjeen artikkeleissa Access-makroista käytetään termiä "makro". VBA-koodista taas käytetään termiä "VBA", "koodi", "funktio" tai "toimintosarja". VBA-koodi sisältyy luokkamoduuleihin (jotka kuuluvat yksittäisiin lomakkeisiin ja raportteihin ja sisältävät yleensä vain kyseisten objektien koodin) ja moduuleihin (jotka eivät ole sidottuja tiettyihin objekteihin ja sisältävät yleensä yleistä koodia, jota voidaan käyttää koko tietokannassa).

Objekteissa (kuten lomakkeissa ja raporteissa) ja ohjausobjekteissa (kuten komentopainikkeissa ja tekstiruuduissa) on erilaisia tapahtumaominaisuuksia, joihin voi liittää makroja tai toimintosarjoja. Kukin tapahtumaominaisuus liittyy tiettyyn tapahtumaan, kuten hiiren napsauttamiseen, lomakkeen avaamiseen tai tekstiruudun tietojen muokkaamiseen. Tapahtumia voivat käynnistää myös Accessin ulkopuoliset tekijät, kuten järjestelmätapahtumat tai toisiin tapahtumiin liittyvät makrot tai toimintosarjat. Tietokannasta voi tulla monimutkainen, jos lisäät monien objektien erityistapahtumaominaisuuksiin lukuisia makroja tai toimintosarjoja. Yleensä kuitenkin saat halutut tulokset hyvin vähäisellä määrällä ohjelmointia.

Sivun alkuun

Milloin kannattaa käyttää makroja ja milloin VBA-koodia?

Kannattaako käyttää makroja, VBA-koodia vai molempia, vaihtelee sen mukaan, miten tietokanta aiotaan ottaa käyttöön tai jakaa. Jos tietokanta on esimerkiksi tallennettu tietokoneeseesi ja olet tietokannan ainoa käyttäjä ja osaat ohjelmoida VBA-koodia, kannattaa ehkä käyttää ohjelmointiin VBA-koodia. Jos aiot tallentaa tietokannan tiedostopalvelimeen ja jakaa sen muiden käyttäjien kanssa, VBA-koodia kannattaa välttää tietoturvasyistä. Jos aiot julkaista tietokannan Access-verkkosovelluksena, ohjelmointitehtävissä on käytettävä makroja VBA-koodin asemesta, koska VBA-koodi ei ole yhteensopiva WWW-julkaisutoiminnon kanssa.

Access-verkkosovellukset    Access-verkkosovellukset ovat Access 2010:n uusi ominaisuus, jolla voit julkaista sovelluksen Access Services -palveluita käyttävässä Microsoft SharePoint Serverissä. Näin muut käyttäjät voivat käyttää tietokantaa tavallisella selaimella eikä heidän tarvitse asentaa Accessia tietokoneeseensa. Koska VBA-koodi ei ole yhteensopiva WWW-julkaisutoiminnon kanssa, Access-verkkosovelluksina julkaistavien sovelluksien ohjelmointitehtävissä voi käyttää vain makroja.

Kun alat suunnitella uutta Access-verkkosovellusta, aloita valitsemalla Accessin käynnistämisen yhteydessä Tyhjä WWW-tietokanta. Valinta rajoittaa tietokannan luomisessa käytettäviä toimintoja, mikä auttaa varmistamaan, että verkkosovelluksen julkaisu onnistuu.

Asiakassovellukset    Jos et aio julkaista sovellustasi Access Services -palvelimessa, päätös joko makrojen tai VBA-koodin käyttämisestä on tehtävä punnitsemalla kahta seikkaa: suojausta ja haluttua toiminnallisuutta. Suojaus on ongelma, koska VBA-koodilla voi luoda koodia, joka vaarantaa tietojen suojauksen tai vahingoittaa tietokoneesi tiedostoja. Kun käytät jonkun toisen luomaa tietokantaa, ota VBA-koodi käyttöön vain, jos tiedät, että tietokanta on peräisin luotettavasta lähteestä. Kun luot monen käyttäjän tietokannan, vältä ohjelmointityökaluja, joiden käytön seurauksena käyttäjän on erikseen määritettävä tietokanta luotettavaksi. Jäljempänä kuvataan yleisiä tekniikoita, joilla tämä erikseen luotettavaksi määrittäminen voidaan välttää.

Voit auttaa varmistamaan tietokannan suojauksen käyttämällä makroja niin monessa tehtävässä kuin mahdollista ja käyttämällä VBA-ohjelmointia vain toiminnoissa, joita ei voi makroilla saada aikaan. Lisäksi kannattaa käyttää vain sellaisia makrotoimintoja, joiden suorittaminen edellyttää, että käyttäjä määrittää tietokannan luotettavaksi. Makrotoimintojen rajoittaminen tällä tavalla kertoo käyttäjälle, ettei tietokanta sisällä toimintoja, jotka voivat vahingoittaa heidän tietokoneissaan olevia tietoja tai tiedostoja.

Huomioon otettavia seikkoja makroista

Access 2010:ssä on monia uusia makrotoimintoja, joilla voit rakentaa tehokkaampia makroja kuin Accessin edellisessä versiossa. Makrotoiminnoilla voi nyt esimerkiksi luoda ja käyttää yleisiä väliaikaismuuttujia. Myös virheiden käsittely on hienostuneempaa uusilla virheitä käsittelevillä makrotoiminnoilla. Accessin aikaisemmissa versioissa tällaiset toiminnot olivat toteutettavissa vain VBA:lla. Nyt voit voit lisäksi upottaa makron suoraan objektin tai ohjausobjektin tapahtumaominaisuuteen. Upotetusta makrosta tulee osa objektia tai ohjausobjektia, ja se säilyy objektia tai ohjausobjektia siirrettäessä.

Makrot ovat helppo tapa toteuttaa monia ohjelmointitehtäviä, kuten lomakkeiden avaaminen ja sulkeminen ja raporttien ajaminen. Makroilla on helppoa ja nopeaa sitoa luodut tietokantaobjektit yhteen (lomakkeet, raportit jne.), koska muistettavaa syntaksia on hyvin vähän. Kunkin toiminnon argumentit näkyvät Makron muodostimessa.

Makrot parantavat suojausta ja helpottavat tietokannan käyttöä. Makroja on käytettävä seuraaviin tehtäviin:

 • Toiminnon tai toimintojoukon liittäminen näppäimeen. Tämä edellyttää AutoKeys-nimisen makroryhmän luomista.

 • Toiminnon tai toimintojoukon suorittaminen, kun tietokanta avataan. Tämä edellyttää AutoExec-nimisen makron luomista.

  Huomautus:  AutoExec-makro suoritetaan ennen muita makroja tai VBA-koodia, vaikka olisit määrittänyt aloituslomakkeen Accessin asetukset -valintaikkunassa ja liittänyt makron tai VBA-koodia lomakkeen Avattaessa tai MuistiinLadattaessa-tapahtumaan.

Lisätietoja makrojen rakentamisesta on osassa Tietoja makroista.

Huomioon otettavia seikkoja VBA:sta

Käytä VBA-ohjelmointia makrojen asemesta, jos haluat tehdä jonkin seuraavista:

 • Käyttää oletustoimintoja tai luoda omia toimintoja    Accessissa on monia oletustoimintoja, kuten IPmt, joka laskee koron määrän. Näillä oletustoiminnoilla voit tehdä laskutoimituksia, eikä sinun tarvitse kirjoittaa monimutkaisia lausekkeita. VBA-koodia käyttämällä voit luoda omia toimintoja, jotka toteuttavat laajempia laskutoimituksia kuin jokin tietty lauseke tai korvaavat monimutkaisia toimintoja. Lausekkeisiin luoduilla toiminnoilla voi kohdistaa yleisen toiminnon useampaan kuin yhteen objektiin.

 • Objektien luominen tai käsitteleminen    Objektin luominen ja muokkaaminen on yleensä helpointa objektin rakennenäkymässä. Joissakin tapauksissa kannattaa kuitenkin muokata objektin määritystä kooditasolla. VBA:lla voit käsitellä kaikkia tietokannan objekteja sekä koko tietokantaa.

 • Systeemitason toimintojen suorittaminen    Voit suorittaa makrossa SuoritaSovellus-toiminnon, joka suorittaa toisen ohjelman (kuten Microsoft Excelin) Accessista, mutta makroilla ei voi tehdä Accessin ulkopuolella juurikaan enempää. VBA:lla voit tarkistaa, onko jokin tiedosto tietokoneessa, käyttää automaatiota tai DDE:tä (Dynamic Data Exchange) viestintään muiden Microsoft Windows -ohjelmien kanssa, kuten Excel, ja kutsua Windowsin DLL-kirjastojen toimintoja.

 • Tietueiden käsittely yksi kerrallaan    VBA:lla voit käsitellä tietuejoukkoa yksi tietue kerrallaan ja tehdä kullekin tietueelle jonkin toiminnon. Makrot taas käsittelevät kokonaisia tietuejoukkoja kerrallaan.

Sivun alkuun

Ohjatun komentopainikkeen luomisen käyttäminen yleisissä ohjelmointitehtävissä

Jos aiot lisätä lomakkeeseen komentopainikkeen, ohjattu komentopainikkeen luominen auttaa ohjelmoinnin aloittamisessa. Ohjattu toiminto opastaa luomaan komentopainikkeen, joka toteuttaa jonkin tietyn tehtävän. Access 2010 (.accdb) -tiedostossa ohjattu toiminto luo makron, joka on upotettu komentopainikkeen Napsautettaessa-ominaisuuteen. Jos tiedosto on .mdb- tai .adp-tiedosto, ohjattu toiminto luo VBA-koodia, koska kyseiset tiedostomuodot eivät tue upotettuja makroja. Kummassakin tapauksessa voit muokata luotua makroa tai VBA-koodia tarpeitasi vastaavalla tavalla.

 1. Napsauta Siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella lomaketta, johon haluat lisätä komentopainikkeen, ja valitse sitten Rakennenäkymä.

 2. Valitse Rakenne-välilehdestä alaspäin osoittava nuoli, jolloin jolloin näkyviin tulee Ohjausobjektit-valikoima. Varmista, että Käytä ohjattua ohjausobjektien luomista -vaihtoehto on valittuna.

 3. Valitse Rakenne-välilehden Ohjausobjektit-valikoimasta Painike.

 4. Napsauta lomakkeen suunnitteluruudukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa komentopainikkeen.

  Ohjattu komentopainikkeen luominen käynnistyy.

 5. Napsauta ohjatun toiminnon ensimmäisellä sivulla kutakin Luokat-luettelon luokkaa, niin näet ne toiminnot, jotka ohjattu toiminto voi ohjelmoida komentopainikkeen toteuttamaan. Valitse Toiminnot-luettelosta haluamasi toiminto ja valitse sitten Seuraava.

 6. Valitse joko Teksti- tai Kuva-vaihtoehto sen mukaan, haluatko näyttää komentopainikkeessa tekstiä vai kuvan.

  • Jos haluat näyttää tekstiä, voit muokata Teksti-vaihtoehdon vieressä olevan ruudun tekstiä.

  • Jos haluat näyttää kuvan, ohjattu toiminto ehdottaa kuvaa luettelosta. Jos haluat valita jonkin toisen kuvan, valitse Näytä kaikki kuvat -valintaruutu, niin näet luettelon kaikista Accessissa olevista komentopainikkeiden kuvista. Jos haluat valita muualle tallennetun kuvan, valitse Selaa.

   Valitse Seuraava.

 7. Anna komentopainikkeelle nimi. Tämä on valinnainen vaihe, eikä annettu nimi näy komentopainikkeessa. Nimen antaminen on kuitenkin järkevää, jos komentopainikkeeseen täytyy viitata myöhemmin (esimerkiksi lomakkeen ohjausobjektien sarkainjärjestystä määritettäessä). Tällöin komentopainikkeet on helppo erottaa toisistaan. Jos komentopainike esimerkiksi sulkee lomakkeen, anna sen nimeksi vaikkapa komSulje tai komentoSulje.

 8. Valitse Valmis.

  Access sijoittaa komentopainikkeen lomakkeeseen.

 9. Jos haluat nähdä, mitä ohjattu toiminto "ohjelmoi", tee seuraavat valinnaiset toimet:

  1. Jos ominaisuusikkuna eivät näy, tuo se näkyviin painamalla F4-näppäintä.

  2. Napsauta ominaisuusikkunan Tapahtuma-välilehteä.

  3. Napsauta Napsautettaessa-ominaisuuslaatikon Muodosta-painiketta Painikkeen kuva .

   Access käynnistää Makron muodostimen ja näyttää ohjatun toiminnon luoman makron. Voit halutessasi muokata makroa (lisätietoja makron muokkaamisesta on osassa Tietoja makroista). Kun olet valmis, sulje Makron muodostin valitsemalla Rakenne-välilehden Sulje-ryhmästä Sulje. Jos Access kehottaa tallentamaan muutokset ja päivittämään ominaisuuden, napsauta Kyllä, jos haluat tallentaa muutokset, tai Ei, jos haluat hylätä muutokset.

 10. Valitse Rakenne-välilehden Näkymät-ryhmästä Näytä ja valitse sitten Lomakenäkymä. Napsauta uutta komentopainiketta ja varmista, että se toimii odotetulla tavalla.

Sivun alkuun

Tietoja makroista

Makro on työkalu, jolla voidaan automatisoida tehtäviä sekä lisätä toimintoja lomakkeisiin, raportteihin ja ohjausobjekteihin. Voit esimerkiksi lisätä komentopainikkeen lomakkeeseen ja liittää painikkeen Napsautettaessa-tapahtumaominaisuuden makroon. Makro sisältää komennot, jotka haluat painikkeen suorittavan aina, kun sitä napsautetaan.

Access-makrojen voidaan ajatella olevan yksinkertainen ohjelmointikieli, jolla koodia luodaan muodostamalla suoritettavien toiminto luettelo. Kun muodostat makron, valitset jokaisen toiminnon avattavasta luetteloruudusta ja annat sen jälkeen tarvittavat tiedot kutakin toimintoa varten. Makrojen avulla voidaan lisätä toimintoja lomakkeisiin, raportteihin ja ohjausobjekteihin kirjoittamatta koodia VBA-moduuliin. Makrot muodostavat VBA:ssa käytettävissä olevien komentojen alijoukon, ja useimpien mielestä on helpompi muodostaa makro kuin kirjoittaa VBA-koodia.

Makro luodaan käyttämällä makron muodostinta, joka näkyy seuraavassa kuvassa.

Access 2010:n Makron muodostin:

Makron muodostimen tuominen näyttöön:

 • Valitse Luo-välilehden Makrot ja koodi -ryhmästä Makro.

Sivun alkuun

Tietoja VBA-koodista

Makrojen lisäksi voit lisätä automatisoituja toimintosarjoja ja muita toimintoja Access-sovellukseesi myös VBA-koodilla. Voit lisätä VBA-koodin tehokkuutta kolmannen osapuolen ohjausobjekteilla tai kirjoittaa omia funktioita ja toimintosarjoja tarpeittesi mukaan.

Huomautus: Voit lisätä Visual Basic for Applications (VBA) -koodia WWW-tietokantaan. Tätä koodia ei kuitenkaan voi suorittaa selaimessa. Jos WWW-tietokannassa on VBA-koodia, tietokanta on avattava Accessilla ennen koodin suorittamista. Jos haluat suorittaa tehtäviä WWW-tietokannassa, käytä Access-makroja VBA-koodin sijaan.

Lisätietoja WWW-tietokannoista on artikkelissa Internetin kautta jaettavan tietokannan luominen.

Nopea tapa päästä alkuun VBA-ohjelmoinnissa on muodostaa ensin Access-makro ja muuntaa se sitten VBA-koodiksi. Ohjeita tästä on kohdassa Makrojen muuntaminen VBA-koodiksi. Tämä toiminto luo uuden VBA-moduulin, joka toteuttaa vastaavat toiminnot makrossa. Se avaa myös Visual Basic Editorin, jossa voit muokata toimintosarjaa. Kun napsautat Visual Basic Editorissa jotakin avainsanaa ja painat F1-näppäintä, Access-kehittäjän ohje avautuu ja kertoo avainsanasta lisätietoja. Access-kehittäjän ohjetta kannattaa tutkia, koska löydät sieltä helposti uusia hyödyllisiä komentoja ohjelmointitehtäviäsi varten.

Sivun alkuun

Makrojen muuntaminen VBA-koodiksi

Access 2010:llä voi muuntaa makrot automaattisesti VBA-moduuleiksi tai luokkamoduuleiksi. Voit muuntaa lomakkeeseen tai raporttiin liitetyt makrot, riippumatta siitä, ovatko ne erillisiä objekteja vai upotettuja makroja. Voit myös muuntaa globaalit makrot, joita ei ole liitetty mihinkään tiettyyn lomakkeeseen tai raporttiin.

Huomautus: Voit lisätä Visual Basic for Applications (VBA) -koodia WWW-tietokantaan. Tätä koodia ei kuitenkaan voi suorittaa selaimessa. Jos WWW-tietokannassa on VBA-koodia, tietokanta on avattava Accessilla ennen koodin suorittamista. Jos haluat suorittaa tehtäviä WWW-tietokannassa, käytä Access-makroja VBA-koodin sijaan.

Lisätietoja WWW-tietokannoista on artikkelissa Internetin kautta jaettavan tietokannan luominen.

Lomakkeeseen tai raporttiin liitettyjen makrojen muuntaminen

Tämä prosessi muuntaa kaikki VBA:ksi kaikki makrot, joihin viitataan lomakkeessa tai raportissa tai jotka on upotettu lomakkeeseen tai raporttiin (tai sen ohjausobjekteihin). Prosessi myös lisää VBA-koodin lomakkeen tai raportin luokkamoduuliin. Luokkamoduulista tulee osa lomaketta tai raporttia, ja se siirtyy tai kopioituu lomakkeen tai raportin mukana.

 1. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella lomaketta tai raporttia ja valitse Rakennenäkymä.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmästä joko Muunna lomakkeen makrot Visual Basic -muotoon tai Muunna raportin makrot Visual Basic -muotoon.

 3. Valitse Muunnettavat lomakemakrot- tai Muunnettavat raporttimakrot -valintaikkunassa, haluatko Accessin lisäävän virheenkäsittelykoodia funktioihin, jotka se luo. Jos makroissasi on kommentteja, voit valita, haluatko sisällyttää ne kommentteina myös funktioon. Jatka valitsemalla Muunna.

  Jos lomakkeessa tai raportissa ei ole luokkamoduulia, Access luo sen ja lisää moduuliin toimintosarjan kutakin sellaista makroa kohti, joka on liitetty lomakkeeseen tai raporttiin. Access muuttaa myös lomakkeen tai raportin tapahtumaominaisuuksia siten, että ne suorittavat uudet VBA-toimintosarjat makrojen asemesta.

 4. Voit näyttää ja muokata VBA-koodia seuraavasti:

  1. Jos ominaisuusikkuna ei ole näkyvissä, kun lomake tai raportti on avoinna Rakennenäkymässä, tuo ominaisuusikkuna näkyviin painamalla F4-näppäintä.

  2. Valitse ominaisuusikkunan Tapahtuma-välilehdestä jokin ominaisuusruutu, jossa näkyy teksti [Tapahtumatoimintosarja] ja napsauta sitten muodostuspainiketta Painikkeen kuva . Napsauttamalla ohjausobjektia voit tarkastella sen tapahtumaominaisuuksia. Voit tarkastella kokonaisen lomakkeen tai raportin tapahtumaominaisuuksia valitsemalla ominaisuusikkunan yläosan avattavasta valikosta Lomake tai Raportti.

   Access avaa Visual Basic Editorin ja näyttää tapahtumatoimintosarjan sen luokkamoduulissa. Voit nähdä samassa luokkamoduulissa olevat muut toimintosarjat vierittämällä ylöspäin tai alaspäin.

Yleisten makrojen muuntaminen

 1. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella makroa, jonka haluat muuntaa, ja valitse sitten Rakennenäkymä.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmästä Muunna makrot Visual Basic -muotoon.

 3. Valitse Muunnettava makro -valintaikkunasta haluamasi vaihtoehdot ja valitse sitten Muunna.

  Access muuntaa makron ja avaa Visual Basic Editorin.

 4. Voit tuoda VBA-koodin näkyviin ja muokata sitä seuraavasti:

  1. Jos Visual Basic Editorissa ei näy Project Explorer -ruutua, valitse Näytä-valikosta Project Explorer.

  2. Laajenna käsittelemäsi tietokannan nimen alla oleva puurakenne.

  3. Kaksoisnapsauta Moduulit-kohdan moduulia Muunnettu makro -makron nimi.

   Visual Basic Editor avaa moduulin.

VBA-funktion liittäminen tapahtumaominaisuuteen

Kun muunnat globaalin makron VBA:ksi, VBA-koodi sijoitetaan perusmoduuliin. Toisin kuin luokkamoduuli, perusmoduuli ei ole lomakkeen tai raportin osa. Yleensä funktio halutaan liittää lomakkeen, raportin tai ohjausobjektin tapahtumaominaisuuteen, jolloin koodi suoritetaan oikeana ajankohtana oikeassa paikassa. Voit tehdä tämän kopioimalla VBA-koodin luokkamoduuliin ja liittämällä sen sitten tapahtuman ominaisuuteen tai voit tehdä tapahtumaominaisuudesta erityiskutsun perusmoduuliin seuraavassa esitetyllä tavalla.

 1. Katso funktion nimi Visual Basic Editorista. Jos olet esimerkiksi muuntanut makron nimeltä OmaMakro, funktion nimi on OmaMakro().

 2. Sulje Visual Basic Editor.

 3. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella lomaketta tai raporttia, johon haluat liittää funktion, ja napsauta sitten Rakennenäkymä.

 4. Napsauta ohjausobjektia tai osaa, johon haluat liittää funktion.

 5. Jos ominaisuusikkuna eivät näy, tuo se näkyviin painamalla F4-näppäintä.

 6. Napsauta ominaisuusikkunan Tapahtuma-välilehdessä sitä tapahtumaominaisuuden ruutua, johon haluat liittää funktion.

 7. Kirjoita ominaisuusruutuun yhtäläisyysmerkki (=) ja sen perään funktion nimi  – esimerkiksi =OmaMakro(). Muista kirjoittaa sulkeet.

 8. Tallenna lomake tai raportti napsauttamalla pikatyökalurivin Tallenna-painiketta.

 9. Kaksoisnapsauttamalla lomaketta tai raporttia siirtymisruudussa näet, toimiiko koodi halutulla tavalla.

Nyt tiedät perusteet siitä, miten voit lisätä tietokantaasi VBA-koodia. Tämä artikkeli kuvaa vain perusasiat, jotta pääset alkuun. Voit kehittää ohjelmointitaitojasi tutustumalla ohjelmointia käsitteleviin kirjoihin ja verkkomateriaaliin.

Sivun alkuun

Ohjejärjestelmän käyttäminen

Access 2010 tarjoaa monenlaista apua ohjelmointia varten. Saat ohjeen näkyviin milloin tahansa napsauttamalla Ohje-painiketta, joka on Access-ikkunan oikeassa yläkulmassa.

Ohjepainike

Access näyttää Ohje-ikkunan.

Kun luot VBA-toimintosarjaa, voit napsauttaa makrotoimintoa, avainsanaa tai oletusfunktion nimeä ja painaa F1-painiketta. Tällöin Access näyttää useimmissa tapauksissa ohjeen aiheen, joka koskee napsauttamaasi kohdetta.

Kun Ohje-ikkuna on avoinna, voit siirtyä sivulta toiselle työkalurivin siirtymispainikkeilla.

Ohjeen katseluohjelman työkalurivit

Napsauttamalla Pääsivu saat näkyviin sisällysluettelon. Napsauttamalla Edellinen-, Seuraava-, Pysäytä- tai Päivitä-painikkeita voit liikkua aiheiden välillä tai ladata aiheen uudelleen. Voit myös etsiä ohjejärjestelmästä tietoja kirjoittamalla hakusanoja työkalurivin alla olevaan ruutuun ja painamalla ENTER tai napsauttamalla Etsi.

Kun etsit tietoja ohjelmoinnista, kannattaa myös tutkia Access-kehittäjän ohjetta Accessin ohjeen lisäksi.

Vaihtaminen Access-kehittäjän ohjeeseen

 1. Napsauta Etsi-painikkeen vieressä olevaa avattavan valikon nuolta.

  Ohjeen Hae-painike

  Ohje-ikkunassa näkyy ohjeaiheiden luettelo, jota voit selata.

  Ohjeen hakutulosten luettelo

 2. Jos käytössäsi on Internet-yhteys, valitse Office.comin sisältö -kohdasta Sovelluskehittäjän opas. Tämän menetelmän käyttäminen on suositeltavaa, koska Office.com-sivuston sisältö on aina parhaiten ajan tasalla. Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä tai jos järjestelmänvalvojasi on poistanut Ohje-ikkunan Internet-yhteyden käytöstä, voit silti tarkastella Access-kehittäjän ohjetta valitsemalla Tämän tietokoneen sisältö -kohdasta Sovelluskehittäjän opas.

 3. Voit selata ohjetta sisällysluettelon linkeillä tai kirjoittamalla työkalurivin alla olevaan ruutuun hakuehtoja ja painamalla ENTER.

 4. Jos haluat vaihtaa takaisin Accessin ohjeeseen, napsauta Etsi-painikkeen vieressä olevaa avattavan valikon nuolta ja valitse sitten Office.comin sisältö- tai Tämän tietokoneen sisältö -kohdasta Accessin ohje.

Saat lisätietoja offline-ohjeen ja online-ohjeen käyttämisestä napsauttamalla Yhteyden tila -valikkoa Ohje-ikkunan oikeassa alareunassa ja napsauttamalla sitten Asetusten kuvaukset.

Yhteyden tila -sanoma Ohjeen katseluohjelmassa

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×