Johdanto ASP.NET-perustyylisivuihin

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Perustyylisivu on ASP.NET-sivu, jonka tiedostotunniste on .master. Perustyylisivujen avulla voit luoda yhdenmukaisen ulkoasun ja asettelun sivuston tai sovelluksen sivuilla.

Tässä artikkelissa on yleiskatsaus perustyylisivuista, mukaan lukien pääsivuvalikoimasta, sisältösivuista, sisältöpaikkamerkeistä ja sisältöohjausobjekteista ja sisältöalueista. Tässä artikkelissa käsitellään myös perustyylisivujen käyttöön sekä Windows SharePoint Services 3.0- että Microsoft Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa liittyviä asioita.

Tärkeää: Jotta voit käyttää perustyylisivuja, sivuston on oltava palvelimessa, jossa on käytössä Windows SharePoint Services 3.0 tai Office SharePoint Server 2007.

Sisältö

Mikä on perustyylisivun?

Missä perustyylisivut sijaitsevat?

Mitä perustyylisivut eduista?

Mitkä ovat sisäkkäisiä perustyylisivut?

Mitkä ovat sisältösivuja?

Mitä sisällön paikkamerkkiohjausobjektin, sisältöohjausobjektien ja sisältöalueiden?

Mikä on eri Lisätietoja perustyylisivuista on artikkelissa Office SharePoint Server 2007: ssä?

Perustyylisivu, joka ohjaa sivuston hallinta-sivujen mukauttaminen

Mukautetut perustyylisivut luominen

Perustyylisivu

Perustyylisivut ovat ASP.NET 2.0:n ominaisuus, jotka toimivat samalla tavalla Windows SharePoint Services 3.0- ja Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa kuin ASP.NET 2.0:ssa. Perustyylisivujen avulla voit luoda yksittäisen sivumallin ja käyttää sitten tätä sivumallia sovelluksen useiden sivujen perustana sen sijaan, että muodostat jokaisen uuden sivun alusta alkaen.

Perustyylisivujen näkyminen selaimessa edellyttää kahta erillistä osaa: itse perustyylisivua ja sisältösivua. Perustyylisivu määrittää yleistä asettelua ja siirtymistä sekä yleistä oletussisältöä kaikilla siihen liitetyillä sisältösivuilla. Sisältösivu on yksilöllinen sivu. Kun sivu näytetään selaimessa, perustyylisivu toimittaa yleisen sisällön ja sisältösivu toimittaa sivukohtaisen sisällön.

Ensin luodaan yksittäinen perustyylisivu, joka määrittää joko sivuston kaikkien sivujen tai sivuston tietyn sivuryhmän ulkoasua ja vakiotoimintoja. Sen jälkeen luodaan yksittäisiä sisältösivuja, jotka sisältävät yksilöllisen sisällön, joka halutaan näyttää jokaisella yksittäisellä sivulla. Perustyylisivu yhdistetään sisältösivuihin, jolloin syntyy lopullinen julkaistava sivu, jossa perustyylisivun asettelu yhdistyy sisältösivun sisältöön.

Koska Microsoft Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa on perustyylisivujen täydellinen suunnittelunaikainen tuki, näet jo suunnitteluvaiheessa, miltä valmis sivu näyttää.

Kuvitellaan esimerkiksi, että haluat jokaisen sivuston sivun käyttävän samaa kolmen sarakkeen asettelua, vakio-otsikkoa ja siirtymisvalikkoa. Voit luoda tällöin yhden perustyylisivun, jossa on haluttu asettelu, ja liittää sitten kaikki sivuston sivut kyseiseen perustyylisivuun. Luomalla yksittäisen perustyylisivun vältät yleisen sisällön luomisen jokaiselle sivulle erikseen. Jos lisäksi jostain syystä haluat muuttaa sivujen asettelua, sinun tarvitsee muuttaa vain perustyylisivua.

Jokaisen sivuston Windows SharePoint Services 3.0 ja Office SharePoint Server 2007 , joka on luotu sivustomäärityksestä sisältää Oletusperustyylisivu, joka määrittää oletusarvon mukaista sivuston ulkoasua. Lisäksi Office SharePoint Server 2007 sisältää myös useita mukautetut perustyylisivut. Nämä mukautetut perustyylisivut, kuten Oletusperustyylisivu-sivulla ovat paikkamerkit, ottaminen käyttöön SharePoint-sisältöä, kuten luettelojen ja kirjastojen näyttö ja Office SharePoint Server 2007 kanssa voidaan käyttää määrittämään koko sivuston ulkoasun. Katso lisätietoja perustyylisivujen käyttämisestä Office SharePoint Server 2007myöhemmin osan erot tietoja perustyylisivuista Office SharePoint Server 2007: ssä?

Sivun alkuun

Perustyylisivujen sijaintipaikka

Oletusperustyylisivu sijaitsee pääsivuvalikoimassa. Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa pääsivuvalikoima on masterpage-kansio, joka sijaitsee kansioluettelon _catalogs-kansiossa.

Default.master kansioluettelossa

Jos luot mukautettuja perustyylisivuja, ne kannattaa tallentaa samaan masterpage-kansioon. Siten löydät ne helposti ja voit hallita kaikkia sivuston perustyylisivuja yhdessä sijainnissa.

Voit myös määrittää sen perustyylisivun sijainnin, johon kukin sisältösivu on liitetty, tarkastelemalla perustyylisivun ilmaisinta sisältösivun oikeassa yläkulmassa.

Perustyylisivun sijainnin ja nimen määrittäminen linkkipolun avulla

Sivun alkuun

Perustyylisivujen käyttämisen edut

Perustyylisivujen avulla voit helposti muuttaa kaikkien sivuston sivujen ulkoasua. Perustyylisivujen etuihin kuuluvat myös seuraavat:

  • Parannettu SharePoint-sivujen muokkaamismahdollisuus    Kehittäjät ja suunnittelijat säästävät aikaa ja resursseja tekemällä rakennemuutoksia yhdellä perustyylisivulla ja ottamalla kyseiset muutokset automaattisesti käyttöön kaikilla perustyylisivuun liitetyillä sisältösivuilla.

  • Sivustotasoinen muokkaaminen    Käyttäjät voivat muokata sivuston perustyylisivun elementtejä yhdessä sijainnissa. He voivat myös palata samaan sijaintiin ja tehdä lisämuutoksia. Näin heidän ei tarvitse mukauttaa kaikkia sisältösivuja, jotka käyttävät kyseisiä yleisiä elementtejä.

  • Ammattimaiset sivustot    Käyttäjät voivat helposti luoda uuden sivun, jolla on SharePoint-sivuston ulkoasu. Viittaamalla oletusperustyylisivuun siihen perustuva uusi sivu näyttää ulkoasultaan samalta kuin perustyylisivu. Uusi sivu päivittää itsensä myös perustyylisivun päivityksillä.

  • Yhdenmukaiset sivut ja helppokäyttöisyys    Koska kaikilla perustyylisivuun liitetyillä sivuilla on sama yhdenmukainen ulkoasu, sivustossa vierailevat henkilöt voivat siirtyä selaamalla SharePoint-ydinsivulta sivulle, jonka on lisännyt kolmannen osapuolen ratkaisu, tai Web-suunnittelijan mukauttamalle sivulle niin, ettei hän huomaa eroa sivujen ulkoasussa tai sen ohjausobjektien toiminnassa.

  • Tehokas sivuston hallinta    Perustyylisivujen käyttö parantaa sivuston hallintaa, koska voit muuttaa koko sivuston ulkoasua mukauttamalla pelkkää perustyylisivua. Sinun ei tarvitse muokata jokaista sivuston sivua.

Sivun alkuun

Sisäkkäiset perustyylisivut

Perustyylisivut voivat olla myös sisäkkäin, mikä tarkoittaa järjestelyä, jossa yksi perustyylisivu viittaa toiseen sen perusmuotona. Sinulla voi esimerkiksi olla yksi logon ja sivuston ensisijaisen siirtymistoiminnon sisältävä perustyylisivu, toinen kahden sarakkeen asettelun sisältävä perustyylisivu ja kolmas kolmen sarakkeen asettelun sisältävä perustyylisivu. Jokainen sarakeasettelun sisältävistä perustyylisivuista voidaan liittää pääperustyylisivuun, jotta kyseisen perusmuodon yleinen logo ja siirtymistoiminto voidaan tuoda näkyviin.

Sivun alkuun

Sisältösivut

Sisällön sivut ovat ASP.NET-sivuja, joilla säännöllisesti .aspx-tunniste. Kukin sisältösivu on lisäksi @page direktiivin, joka ilmaisee, joihin sisältö-sivu on liitetty perustyylisivu. Seuraavassa on esimerkki @page direktiivin.

< % @ sivun MasterPageFile="~masterurl/default.master" % >

Oletusarvon mukaan SharePoint-sivusto sisältää useita sisältösivuja – kuten luettelonäkymäsivuja, luettelolomakesivuja ja Web-osa-sivuja – jotka sisältävät sivun tekstiosassa näkyvää sisältöä. Kun sivustossa vieraileva henkilö pyytää sivua selaimessa, käyttäjän selaimessa näkemä sivu tuotetaan liittämällä sisältösivu perustyylisivuun. Kaikki sisältösivut jakavat sivurakenteensa ja yleiset ominaisuutensa perustyylisivun kanssa, johon ne on liitetty.

Windows SharePoint Services 3.0 -ohjelmassa Default.master-sivua käytetään kaikkiin oletussisältösivuihin, mukaan lukien

  • Default.aspx

  • oletussisältösivut – myös AllItems.aspx, DispForm.aspx, NewForm.aspx ja EditForm.aspx – jotka sisältävät luettelonäkymiä ja luettelolomakkeita

  • oletussisältösivut – myös Upload.aspx ja WebFldr.aspx – jotka sisältävät asiakirjakirjastojen näkymiä ja luetteloita.

Sivun alkuun

Sisältöpaikkamerkkiohjausobjektit, sisältöohjausobjektit ja sisältöalueet

Sisällön paikkamerkkiohjausobjektin osoittavat alueissa korvattavien perustyylisivulta lisättyä sisältöä. Koodinäkymän sisällön paikkamerkkiohjausobjektin näyttää seuraavalta.

< asp: ContentPlaceHolder >

Sisällön paikkamerkkiohjausobjektin yhdistetään niiden vastaaviin sisällön paikkamerkkiohjausobjektin contentplaceholderid -määrite. Sisällön paikkamerkkiä Määritä oletussisältö sisällön määrittämiä alue. Paikkamerkit määrittämiä oletussisältö voi muokata perustyylisivun sisällä siten, että muutokset näkyvät jokaisella sivulla, johon on liitetty perustyylisivu.

Lisäksi sisältöohjausobjektien voidaan yksittäisiä sisältö-sivulla voit ohittaa oletussisällön sisällön paikkamerkki, joka täydentää perustyylisivu. Koodinäkymän sisältöohjausobjektin näyttää seuraavalta.

< asp: Content >

Sisältöalue on yksittäisen sisältöpaikkamerkin määrittämä perustyylisivun alue, kuten tässä on esitetty.

Sisältöalue rakennenäkymässä

Koodinäkymässä sisältöalueen ympärillä on joko sisältöpaikkamerkkiohjausobjektin tunnisteet (jos sisältö on perustyylisivun toimittama) tai sisältöohjausobjektien tunnisteet (jos sisältö on yksittäisen sisältösivun mukautettua sisältöä).

Huomautus: Perustyylisivujen toimittama sisältöpaikkamerkkien sisältö ei näy sisältösivun paikkamerkissä.

Kun kohdistin siirtyy sisältöalueet sisältösivulla, joka täydentää perustyylisivun ja näin ollen ei voi muokata, Kohdistimen ulkoasu alueessa, joka ei ole muokattavissa korvaa osoitin.

Windows SharePoint Services 3.0 Oletusperustyylisivu-sivu sisältää useita oletusarvon sisällön paikkamerkkiohjausobjektin. Lisätietoja paikkamerkit on artikkelissa Muokkaa oletusarvo SharePoint sisältöpaikkamerkin.

Sivun alkuun

Mikä on toisin Office SharePoint Server 2007 -ohjelman perustyylisivuilla?

Sekä Windows SharePoint Services 3.0- että Office SharePoint Server 2007 -ohjelman perustyylisivut perustuvat ASP.NET 2.0:aan. Perustyylisivut on kuitenkin toteutettu hieman eri tavalla Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa kuin Windows SharePoint Services 3.0 -ohjelmassa.

Esimerkiksi sekä Windows SharePoint Services 3.0- että Office SharePoint Server 2007 -sivustot sisältävät oletusperustyylisivun nimeltä Default.master. Office SharePoint Server 2007 -sivusto sisältää kuitenkin myös useita vaihtoehtoisia perustyylisivuja, joita kutsutaan mukautetuiksi perustyylisivuiksi. Kaikkia näitä mukautettuja perustyylisivuja voidaan myös muokata.

Voit myös muokata Office SharePoint Server 2007 -sivuston asetuksia selaimessa, jotta kaikki alisivustot perivät saman perustyylisivun. Windows SharePoint Services 3.0 -sivustossa sinun on kuitenkin määritettävä sivuston perustyylisivu sivustosta, jossa sitä käytetään. Toisin sanoen et voi ottaa perustyylisivua automaattisesti käyttöön kaikissa Windows SharePoint Services 3.0 -sivuston alisivustoissa.

Sivun alkuun

Voiko perustyylisivua, joka hallitsee sivuston hallintasivuja, mukauttaa?

Yleensä et. Sivuston hallintasivut sijaitsevat _layouts-hakemistossa, ja palvelimessa sijaitseva perustyylisivu hallitsee niitä. Jos itse palvelimessa on käytössä Office SharePoint Designer 2007, voit avata perustyylisivun ja tehdä muutoksia, mutta se ei ole suositeltavaa.

Sivun alkuun

Mukautettujen perustyylisivujen luominen

Voit luoda Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmalla mukautetun perustyylisivun ja ottaa sen sitten käyttöön SharePoint-sivustossa. Voit luoda mukautetun perustyylisivun joko muokkaamalla SharePoint-sivuston valmista perustyylisivua tai muodostamalla kokonaan uuden perustyylisivun.

Lisätietoja siitä, miten voit muokata aiemmin luodun perustyylisivun on artikkelissa oletusperustyylisivun muokkaaminen.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×