Jakeluluetteloiden päivittäminen Office 365 -ryhmiin Outlookissa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Osallistujat: Diane Faigel
päivitetty: 29 marraskuun, 2017

On helppo päivittää jakeluluettelot Office 365-ryhmiä Outlookissa! Tämä on hyvä tapa antaa organisaation jakeluluettelot kaikkia ominaisuuksia ja toimintoja Office 365-ryhmiä. Miksi kannattaa päivittää oman jakeluluettelot ryhmiin Outlookissa

Voit päivittää jakeluluetteloiden yhden kerrallaan tai useita keskusteluja.

Jakeluluettelon tai jakeluluetteloiden päivittäminen Office 365 -ryhmiin Outlookissa

Sinun on oltava Office 365: n yleisen järjestelmänvalvojan tai Exchange-järjestelmänvalvoja, jos haluat päivittää jakeluluettelon.

 1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilillä osoitteessa https://aka.ms/admincenter.

  Kirjaudu Office 365 -tilillä sisään osoitteessa https://portal.office.de/adminportal/home#/homepage.

  Kirjaudu 21Vianetin ylläpitämään Office 365:een.

 2. Valitse Hallintakeskukset > Exchange.

 3. Valitse Exchange-hallintakeskuksessa Vastaanottajat > Ryhmät.

  Näyttöön tulee ilmoitus, jonka mukaan sinulla on jakeluluetteloita (toiselta nimeltään jakeluryhmiä), jotka voi päivittää Office 365 -ryhmiin.

  Valitse Aloittaminen

 4. Valitse jakeluluettelo tai jakeluluettelot (joita kutsutaan myös jakeluryhmiksi) Ryhmät-sivulta.

  Valitse jakeluluettelo ryhmäsivulta
 5. Valitse päivityskuvake.

  Napsauta tai napauta Päivitä Office 365 -ryhmiin -kuvaketta.
 6. Vahvista päivitys valitsemalla tietoikkunassa Kyllä. Prosessi käynnistyy heti. Päivitettävien jakeluluetteloiden koosta ja määrästä riippuen prosessi voi kestää minuutteja tai tunteja.

  Jos jakeluluetteloa ei voi päivittää, näyttöön tulee valintaikkuna, jossa ilmoitetaan tästä. Saat lisätietoja kohdasta Mitkä jakeluluettelot voi päivittää?

 7. Jos päivität useita jakeluluetteloita, avattavan valikon avulla voit suodattaa näkyviin sen, mitkä jakeluluettelot on päivitetty. Jos luettelo ei ole valmis, odota hetki ja valitse sitten Päivitä, jotta näet, mitkä on päivitetty.

  Kaikkien valitsemiesi jakeluluetteloiden päivitysprosessin valmistumisesta ei näytetä ilmoitusta. Voit selvittää tilanteen katsomalla, mitä on lueteltu kohdassa Saatavilla päivitystä varten tai Päivitetyt jakeluluettelot.

 8. Jos valitsit jakeluluettelon päivitystä varten, mutta se näkyy sivulla edelleen Saatavilla päivitystä varten -tilassa, sen päivitys epäonnistui. Saat lisätietoja kohdasta Mitä teen, jos päivitys ei onnistu?

Huomautus: Jos saat ryhmien koosteviestit, saatat huomata niiden alareunasta, että voit päivittää ne päivitykseen oikeutetut jakeluluettelot, joiden omistaja olet. Artikkelissa Ryhmäkeskustelu on lisätietoja koosteviesteistä.

Mitä teen, jos päivitys ei onnistu?

Jakeluluettelot, joiden päivitys epäonnistuu, säilyvät ennallaan.

Jos vähintään yhden päivitykseen oikeutetun jakeluluettelon päivitys epäonnistuu, tee tukipyyntö. Ongelma on siirrettävä Ryhmien tekniselle tiimille ratkaisemista varten.

On mahdollista, että jakeluluetteloa ei päivitetty käyttökatkoksen takia, mutta tämä on epätodennäköistä. Halutessasi voit odottaa hetken ja yrittää sitten päivittää jakeluluettelon uudelleen.

Useiden jakeluluetteloiden päivittäminen samalla kertaa PowerShellin avulla

Jos sinulla on kokemusta PowerShellin käyttämisestä, voit käyttää sitä käyttöliittymän sijaan. Meillä on kätevä paketti komentosarjoja, joiden avulla voit päivittää joukon jakeluluetteloita samalla kertaa. Komentosarjat tarkistavat, ovatko jakeluluettelot oikeutettuja päivitykseen, ja niistä saat apua päivitykseen.

Huomautus: Voit myös päivittää yksittäisen jakeluluettelon Office 365 -ryhmään-PowerShellin cmdlet-komennolla New-UnifiedGroup.

 • Lataa komentosarjatiedostot Microsoft Download Centeristä.

 • Varmista, käytössäsi on PowerShell 3.0.

 • Katso hakemistopolku suorittamalla $env:PSModulePath.Split(";")[0] -komento PowerShellissä. Kopioi DlMigrationModule.psm1-moduuli ja DlMigration.strings.psd1-merkkijonotiedosto hakemistosijaintiin.

Päivityskomentosarjojen luettelo ja toiminnot

 • Get-DlEligibilityList.ps1 – tämä komentosarja käy läpi kaikki organisaatiosi jakeluluettelot, tuottaa yksityiskohtaisen kelpoisuustietojen tiedoston (DlEligibilityList.txt) ja luettelee päivitykseen oikeutetut jakeluluettelot. Tiedosto sisältää seuraavat tiedot jakeluluetteloista: ExternalDirectoryObjectId, PrimarySmtpAddress, Alias, Name, Display Name, Eligibility, Reasons, Member Count, MemberSmtpList, OwnersDistinguishedName.

  Katso lisätietoja kohdasta Mitkä jakeluluettelot voi päivittää?.

 • Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 – tämä komentosarjaa muuntaa ja siirtää DlEligibilityList.txt-tiedostossa valitut jakeluluettelot ja kirjoittaa tuloksen MigrationOutput.txt-tiedostoon.

  MigrationOutput.txt-tiedosto sisältää myös seuraavat tiedot jakeluluetteloista: DL-ExternalDirectoryObjectId, DL-PrimarySmtpAddress, UG-ExternalDirectoryObjectId, UG-PrimarySmtpAddress, MigrationStatus, Error Message

 • DlMigrationModule.psm1 – tämä moduuli sisältää kelpoisuuden ja siirron logiikan, jota Get-EligibilityList- ja Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup-komentosarjat käyttävät.

 • DlMigration.strings.psd1 – lokalisoidut viestit, jotka siirtokomentosarja näyttää selaimen kieliasetusten perustella.

Päivityskomentosarjojen suorittaminen

Jos aiot jakaa päivityksen usean päivän ajalle, varmista, että lataat uusimmat komentosarjat ennen siirron aloittamista.

 1. Yhteyden muodostaminen Exchange PowerShelliin

 2. Suorita Get-DlEligibilityList.ps1-komentosarja. Tulokset tallennetaan työhakemistossa olevaan DlEligibilityList.txt-tiedostoon.

  Get-DlEligibilityList.ps1 –WorkingDir “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration” 
  
 3. Voit tehdä kopioita DlEligibilityList.txt-tiedostosta, poistaa rivit, joita et halua päivittää, ja käyttää tätä DlEligibilityList.txt-tiedostoa seuraavassa vaiheessa. Älä muuta .txt-tiedoston muotoa.

 4. Suorita Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1-komentosarja. Tulokset tallennetaan työhakemistossa olevaan MigrationOutput.txt-tiedostoon.

  Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 -WorkingDir “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration” –DlEligibilityListPath “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration\DlEligibilityList.txt”
 5. Tarkista MigrationOutput.txt-tiedostosta, että siirrot onnistuivat.

 6. Varmista Office 365 -hallintakeskuksesta, että uudet Office 365 -ryhmät on luotu organisaatioosi.

  Tarkastele uusia Office 365 -ryhmiä hallintakeskuksen esikatselussa

  Jakeluluetteloiden Smtp Address ja Alias nimetään uudelleen ja jakeluluettelo piilotetaan osoiteluetteloista.

Siirron tilan tarkistaminen

 • MigrationOutput.txt – tämä tiedosto näyttää siirtojen tilan. Nämä ovat tiedostossa näkyvät tilat:

  • Success – siirto suoritettu.

  • Failure – siirto epäonnistui ja tiedot ovat virhesanomasarakkeessa.

  • NotEligible – jakeluluettelo ei täytä kelpoisuusehtoja.

  • SuccessActionRequired – jakeluluetteloon päivitettiin kaikki jäsenet ja ominaisuudet, mutta SMTP:n käyttämisessä uudelleen tai jakeluluettelon poistamisessa ilmeni ongelma. Virhesanoma sisältää tiedot, jotka tarvitaan toimenpiteen suorittamiseen.

  • FailureActionRequired – siirto epäonnistui. Hallintakeskuksessa on suoritettava toimenpide, jolla poistetaan käyttämättömät ryhmät.

  • UnknownError – katso lisätietoja virhesanomasarakkeesta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä jakeluluetteloiden päivittämisestä Office 365 -ryhmiin Outlookissa

Mitkä jakeluluettelot voi päivittää?

Vain pilvihallitut, yksinkertaiset ja muut kuin sisäkkäiset jakeluluettelot voi päivittää. Seuraavassa taulukossa on lueteltu jakeluluettelot, joita EI voi päivittää.

Ominaisuus

Oikeutettu?

Paikallinen hallittu jakeluluettelo.

Ei

Sisäkkäiset jakeluluettelot. Jakeluluettelossa on joko alaryhmiä tai se kuuluu toiseen ryhmään.

Ei

Jakeluluettelot, joissa jäsenillä on muita RecipientTypeDetails-tietoja kuin UserMailbox, SharedMailbox, TeamMailbox tai MailUser

Ei

Jakauman luettelo, jossa on yli 100 omistajat

Ei

Jakeluluettelo, jossa on vain jäseniä, mutta ei omistajaa

Ei

Jakeluluettelo, jonka aliaksessa on erikoismerkkejä

Ei

Jos jakeluluettelo on määritetty jaetun postilaatikon edelleenlähetysosoitteeksi

Ei

Jos jakeluluettelo kuuluu toisen jakeluluettelon lähettäjää koskevaan rajoitukseen.

Ei

käyttöoikeusryhmät

Ei

Dynaamiset jakeluluettelot

Ei

Jakeluluettelot, jotka on muunnettu huoneluetteloiksi

Ei

Get-DlEligibilityList.ps1-komentosarja käy läpi kaikki organisaatiosi jakeluluettelot ja tuottaa kelpoisuustietojen tiedoston, jossa luetellaan päivitykseen oikeutetut jakeluluettelot. Voit käyttää jäsenten ja omistajien tietoja päivitysilmoitusten lähettämiseen tai päivitykseen kuluvan ajan määrittämiseen.

Tässä ovat komentosarjan sisältämät kelpoisuuden määritykset.

 • Eligible – jakeluluettelon voi päivittää Office 365:een niin, että siinä on kaikki Office 365 -ryhmän toiminnot.

 • Information – jakeluluettelon voi päivittää Office 365 -ryhmään, mutta haluamme antaa joitakin lisätietoja ryhmän toiminnoista.

 • Warning – jakeluluettelon voi päivittää Office 365 -ryhmään, jossa on suurin osa toiminnoista. Muutamat ei-kriittiset ominaisuudet eivät välttämättä toimi. Voit päivittää jakeluluettelot käyttämällä parametria komentosarjoissa.

 • NotEligible – näitä jakeluluetteloita ei voi päivittää Office 365 -ryhmäksi.

Kuka voi suorittaa päivityskomentosarjat?

Henkilöt, joilla on Office 365: n yleinen järjestelmänvalvoja tai Exchange-järjestelmänvalvojan oikeudet.

Kuinka kauan komentosarjojen suorittaminen kestää ja onko niissä rajoituksia?

Kun kyseessä on yksi yhteys, Get-DlEligibilityList.ps1-komentosarjalta vie noin 25 minuuttia tarkistaa noin 300 jakeluluettelon kelpoisuus. Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1-komentosarjan suorittamisen kesto riippuu päivitettävissä jakeluluetteloissa olevien jäsenten määrästä. Se vie noin yhden minuutin 250 jäsentä kohti. Voit määrittää -NoOfConnections-parametrin arvoksi 2 tai 3, jotta komentosarja suoritetaan nopeammin.

Jos organisaatiosi jakeluluetteloiden määrä on yli 5 000 tai jos kelpoisuuden komentosarja vaikuttaa jäävän jumiin eikä PowerShellin konsolissa näy tuloksia tunteihin, jaa Get-DlEligibilityList.ps1-komentosarjaan liittyvät jakeluluettelot käyttämällä -CustomFilterOnAlias-parametria ja suorita siirtovaiheet kullekin joukolle erikseen. Jos syötteenä annetaan esimerkiksi CustomFilterOnAlias @("a*","b*"), kelpoisuuden komentosarja käsittelee vain jakeluluettelot, joiden aliaksen alussa on a tai b.

Mitä MigrationOutput.txt-tiedoston Käynnissä-tila tarkoittaa?

Se tarkoittaa, että jakeluluettelo poimittiin siirtoa varten, mutta sen lopullinen tila ei ole saatavilla. Näin tapahtuu, kun painat näppäinyhdistelmää Ctrl + C tai yrität pysäyttää käynnissä olevan komentosarjan, tai kun istunnon yhteys katkeaa verkon tai järjestelmän ongelmien takia.

Tässä tapauksessa ja jos –DeleteDlAfterMigration-parametrin arvoksi ei annettu tosi, voit tarkistaa jakeluluettelon tilan suorittamalla Get-DistributionGroup-komennon käyttämällä jakeluluetteloiden ExternalDirectoryObjectId-tietoa (MigrationOutput.txt-tiedostossa). Jos jakeluluettelo päivitettiin, jakeluluettelon SMTP:llä on Office 365 -ryhmän GUID-tunnus. Get-UnifiedGroup <GUID> palauttaa ryhmän tiedot. Tarkista, onko ryhmän SMTP-osoite se, mitä odotit.

Jos –DeleteDlAfterMigration-parametrin arvoksi annettiin tosi, voit tarkistaa jakeluluettelon tilan suorittamalla Get-DistributionGroup-komennon käyttämällä jakeluluetteloiden ExternalDirectoryObjectId-tietoa. Jos et saa tuloksia, se tarkoittaa, että jakeluluettelon päivitys onnistui. Jos jakeluluettelo on edelleen olemassa ja SMTP-osoitetta ei ole muutettu, ryhmän luominen epäonnistui. Jos jakeluluettelo on olemassa ja sillä on uudelleennimetty SMTP, joka sisältää GUID-tunnuksen, näet ryhmän tiedot suorittamalla Get-UnifiedGroup <GUID>-komennon. Tarkista myös jakeluluettelon ja Office 365 -ryhmän SMTP-osoite.

Miten voin poistaa Azure AD:ssä luodun ryhmän, jos tila on FailureActionRequired?

Suorita Remove-MsolGroup-cmdlet-komento Azure Active Directoryssa välittämällä virhesanomassa näkyvä Office-ryhmän tunnus.

Remove-MsolGroup –ObjectId GUID

Tutustu Azure Active Directory -cmdlet-komentoihin.

Voiko komentosarjan suorittaa erissä?

Voit määrittää erän koon syötteenä. Jos erän kooksi on määritetty esimerkiksi 100, aina kun 100 * n [yhteyksien määrä] jakeluluetteloa on käsitelty, käsiteltyjen ja onnistuneiden määrät näytetään PowerShellin konsolissa. Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1-komentosarjaa käytettäessä sinua pyydetään vahvistamaan jokaisen erän jälkeen, haluatko jatkaa.

Erän koko on hyvä valita kunkin erän arvioidun suoritusajan mukaan, jotta voit halutessasi pysäyttää komentosarjan. Jos painat näppäinyhdistelmää Ctrl + C tai valitset lopetuksen Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1-komentosarjan suorituksen aikana, et saa tietoosi parhaillaan päivitettävän jakeluluettelon tilaa. Jos erässä päivitetään esimerkiksi 10 jakeluluetteloa ja painat näppäinyhdistelmää Ctrl + C, kun seitsemättä jakeluluetteloa päivitetään, ensimmäisten kuuden jakeluluettelon tila on saatavilla. Seitsemännen jakeluluettelon tila puuttuu.

Miten saan luettelon kaikista organisaationi jakeluluetteloista, jotka on jo päivitetty, mutta joita ei ole poistettu?

$migratedDls = Get-DistributionGroup -Filter { Alias -Like 'MigratedDl-*' } | ForEach-Object { $guid = $_.Alias.Replace("MigratedDl-",""); $group = Get-UnifiedGroup $guid; if($group -ne $null) { Echo $_ } }

Mitä teen, jos järjestelmä suljetaan tai suljen PowerShellin vahingossa?

Jos järjestelmä suljettiin, kun suoritit Get-DlEligibilityList.ps1-komentosarjaa, suorita se uudelleen käyttämällä -ContinueFromPrevious-valitsinta.

Jos järjestelmä suljettiin, kun suoritit Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1-komentosarjaa, suorita Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1-komentosarja uudelleen. Sinun ei tarvitse suorittaa Get-DlEligibilityList.ps1-komentosarjaa uudelleen. Tutustu MigrationOutput.txt-tiedoston uusimpaan arkistoon ja tarkista Käynnissä-tilassa olevien jakeluluetteloiden tilanne.

Mitä teen, jos SMTP-osoitetta käytetä uudelleen tai SMTP-osoite ei ole yksilöivä?

Etsi vastaanottaja, joka käyttää samaa SMTP-osoitetta, käyttämällä Get-Recipient <SMTP>- tai Get-UnifiedGroup-cmdlet-komentoa. Määritä kutsu sen mukaan, millä objektilla pitäisi olla tämä SMTP: joko jakeluluettelolla, ryhmällä tai vastaanottajalla. Päivitä näiden objektien osoitteet käyttämällä –EmailAddresses-parametria Set-UnifiedGroup- tai Set-DistributionGroup-komennossa.

Voinko ohjata DlEligibilityList.txt-tiedoston tuloksen Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1-komentosarjaan?

Voit ohjata DlEligibilityList.txt-tiedoston tuloksen Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1-komentosarjaan. Tässä tapauksessa kaikki päivitykseen oikeutetut jakeluluettelot ja niiden tiedot päivitetään. Muita kuin oikeutettuja jakeluluetteloita ei päivitetä. Jos DlEligibilityList.txt-tiedostossa on muita kuin päivitykseen oikeutettuja jakeluluetteloita, komentosarjan suorittaminen kestää kauemmin, koska se tarkistaa kelpoisuusehdot uudelleen.

Miksi yhteystietokortissa näkyy edelleen jakeluluettelo? Miten estän päivitettyä jakeluluetteloa näkymästä automaattisten ehdotusten luettelossa?

 • Outlook

  • Kun joku yrittää lähettää sähköpostiviestin Outlookissa kirjoittamalla Office 365 -ryhmän nimen siirron jälkeen, vastaanottajaksi määritetään jakeluluettelo Office 365 -ryhmän sijaan. Vastaanottajan yhteystietokortti on jakeluluettelon yhteystietokortti. Tämä johtuu Outlookin vastaanottajavälimuistista tai lempinimivälimuistista. Sähköposti lähetetään Office 365 -ryhmälle, mutta tämä voi hämmentää lähettäjää.

   Suorittamalla aiheessa Tietoja Outlookin automaattisen täydennyksen luettelosta kuvatut vaiheet voit tyhjentää välimuistin, mikä ratkaisee tämän ongelman.

 • Outlookin verkkoversio

Saavatko uudet ryhmän jäsenet tervetuloviestin Saapuneet-kansioonsa?

Eivät saa. Tervetuloviestien käyttöönoton asetukseksi on määritetty oletusarvoisesti epätosi. Tämä asetus vaikuttaa sekä nykyisiin ryhmän jäseniin että uusiin jäseniin, jotka saattavat liittyä, kun siirto on suoritettu. Jos ryhmän omistaja sallii myöhemmin vieraskäyttäjät, vieraskäyttäjät eivät saa tervetuloviestiä Saapuneet-kansioonsa. Vierasjäsenet voivat jatkaa työskentelyä ryhmän kanssa.

Mitä jakeluluettelolle tapahtuu, jos päivitys EAC:stä epäonnistuu?

Päivitys tapahtuu vain silloin, kun kutsu lähetetään palvelimeen. Jos päivitys epäonnistuu, jakeluluettelot jäävät ennalleen. Ne toimivat samalla tavoin kuin aiemminkin.

Usein käytetyt parametrit

 • ConvertClosedDlToPrivateGroup – suljettu jakeluluettelo muunnetaan oletusarvoisesti yksityiseksi ryhmäksi. Jos et halua muuntaa suljettua jakeluluetteloa yksityiseksi ryhmäksi, määritä ConvertClosedDlToPrivateGroup-parametrin arvoksi $false.

 • DeleteDlAfterMigration – jos parametrin arvoksi on määritetty $true, kun Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1-komentosarja suoritetaan, jakeluluettelo poistetaan, jos siirto onnistuu.

 • NoOfConnections – rinnakkaisten yhteyksien määrä, jota voidaan käyttää siirrossa. Alue 1–3. Oletusarvo on 1. Jos arvo on 3, et voi avata uusia Exchange Powershell -istuntoja ennen kuin komentosarjat on suoritettu.

 • Credential – järjestelmänvalvojan kirjautumistiedot, joilla voi avata uusia istuntoja, jos NoOfConnections on määritetty.

 • WorkingDir – polku, johon komentosarjan lokit ja kohdetiedostot tallennetaan. Oletus: nykyinen työhakemisto.

 • ContinueFromPrevious – kun tämän parametrin arvo on tosi, komentosarja yrittää lukea edellisen suorituksen kohdetiedostoja työhakemistosta ja jatkaa siitä kohdasta, mihin se pysäytettiin. Jotta tämä toimii, välitetyn WorkingDir-arvon on oltava sama kuin suorituksessa, josta järjestelmänvalvoja haluaa jatkaa. Exchange ei tallenna edellisen suorituksen tilaa. Se tallennetaan WorkingDir-hakemiston tiedostoihin. Tämä parametri on käytettävissä vain Get-DlEligibilityList.ps1-komentosarjassa.

 • Aina kun Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1-komentosarja suoritetaan, aiempien siirtojen MigrationOutput.txt-tiedostot arkistoidaan nimellä MigrationOutput_vvvvKKppHHmmss.txt ja uusi kohdetiedosto luodaan. Jos haluat käyttää samaa syötetiedostoa useissa suorituksissa, poista rivit, jotka valmistuivat, ja suorita uudelleen. Komentosarja ei muista edellistä tulosta, joten se yrittää päivittää käsitellyt jakeluluettelot uudelleen, ja tämä voi pidentää kestoa. Tuloksessa ilmoitetaan, että jakeluluettelo on virheellinen, jos se oli jo päivitetty. Muussa tapauksessa tätä yritetään uudelleen.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×