InfoPath-lomakkeiden suojaus

Microsoft InfoPathin suojausmalli on yhteydessä Windows Internet Explorerin suojausvyöhyke- ja suojaustasoasetuksiin. Nämä suojausominaisuudet on suunniteltu suojaamaan käyttäjän lomakkeita ja tietokoneita haitallisilta toimilta, kuten sellaisen tietolähteen käytöltä, johon ei luoteta, tai tietojen lähettämiseltä tällaiseen tietolähteeseen.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Lomakkeiden suojaustasot

Muita lomakkeiden suojausasetuksia

Internet Explorerin suojausvyöhykkeet ja -tasot

Lomakkeiden suojaustasot

InfoPathissa on lomakkeita varten kolme suojaustasoa: Rajoitettu, Toimialue ja Täysi luottamus. Suojaustasot määrittävät, voiko lomake käsitellä muiden toimialueiden tietoja tai tietokoneessa olevia tiedostoja ja asetuksia. Suojaustasot vaikuttavat myös lomakkeen ominaisuuksiin, kun lomaketta täytetään. Lomake saattaa esimerkiksi sisältää luetteloruudun, jossa on tietoja Microsoft Access -tietokannasta. Tällöin lomakkeen suojaustaso voi määrittää, avautuuko lomake ja käsitteleekö se tietokantaa vai tuleeko näyttöön tietokannan käytön estämisestä ilmoittava suojaussanoma.

Kun suunnittelet lomakemallia, InfoPath valitsee automaattisesti lomakemalliin sopivan suojaustason lomakemallin ominaisuuksien perusteella. Valittu asetus on mahdollisimman rajoittava ja suojaava. Jos haluat käyttää suunniteltavassa lomakemallissa jotakin muuta suojaustasoa, voit ohittaa oletusasetuksen valitsemalla manuaalisesti toisen suojaustason. Jos täytettävä lomake vaatii muuta suojaustasoa kuin sinun tai käyttäjän sille määrittämää, kyseinen lomake joko ei aukea tai ei toimi oikein. Jos esimerkiksi suunnittelet lomakemallin ja määrität, että se edellyttää Täysi luottamus -suojaustasoa, käyttäjän on määritettävä täyttämisen yhteydessä siihen liitetylle lomakkeelle täysi luottamus. Muussa tapauksessa lomake ei avaudu.

Lomakemallit suoritetaan käyttäen jotakin kolmesta suojaustasosta sen mukaan, missä lomakkeet sijaitsevat, kuinka ne on asennettu ja onko lomakkeet digitaalinen allekirjoitus. Näitä suojaustasoja käsitellään seuraavissa osissa.

Huomautus: selainyhteensopiva lomakemalli voidaan suorittaa vain, jos niiden suojaustaso on Toimialue tai Täysi luottamus.

Rajoitettu

Kun lomake suoritetaan Rajoitettu-suojaustasolla, se voi käsitellä vain lomakkeeseen tallennettua sisältöä. Seuraavat ominaisuudet eivät siis toimi virheettömästi, jos lomake suoritetaan Rajoitettu-suojaustasolla:

 • mukautetut tehtäväruudut

 • tietoyhteydet lukuun ottamatta lähetystä sähköpostiviestissä

 • Microsoft ActiveX -komponentit ja mukautetut ohjausobjektit

 • hallittu koodi ja komentosarja

 • Active Directory -hakemistopalvelun sijainteihin perustuvat roolit

 • lomakkeiden avaamiseen liittyvät säännöt

 • Microsoft Office Wordin tulostusnäkymät

 • mukautetut valintaikkunat

 • linkitetyt kuvat

Toimialue

Kun lomake suoritetaan Toimialue-suojaustasolla, se voi käsitellä lomakkeeseen tallennettua sisältöä sekä sisältöä, joka on tallennettu johonkin seuraavista kohteista:

 • toimialue, johon lomake on tallennettu

 • Internet Explorerin Paikallinen tietokone -vyöhykkeessä olevaan sisältöön, joskin näyttöön saattaa tulla suojaussanoma ennen sisällön käsittelyä

 • Internet Explorerin paikallisessa intranet-vyöhykkeessä olevaan sisältöön, joskin näyttöön saattaa tulla suojaussanoma ennen sisällön käsittelyä.

Kun lomake käsittelee vyöhykkeen sisältöä, se käyttää Internet Explorerissa määritettyä vyöhykkeen suojaustasoa. Internet Explorerin Internet-vyöhykkeellä olevan lomakkeen voi avata, mutta lomake ei voi käsitellä toiseen toimialueeseen tallennettua sisältöä.

Täysi luottamus

Kun lomake suoritetaan Täysi luottamus -suojaustasolla, se voi käsitellä lomakkeeseen tallennettua sisältöä sekä seuraavien kohteiden sisältöä:

 • toimialue, johon lomake on tallennettu

 • kaikki muut toimialueet ilman suojaussanomaa sisällön käsittelemisestä

 • tietokoneen tiedostot ja asetukset: kaikki resurssit, joita lomaketta täyttävä käyttäjä voi käsitellä tietokoneessa.

Lomake voidaan suorittaa Täysi luottamus -suojaustasolla vain, jos lomakemalli on digitaalisesti allekirjoitettu luotetun myöntäjän myöntämällä päävarmenteella tai lomakemalli on asennettu tietokoneeseen asennusohjelmalla, kuten Microsoft Windows Installerilla (.msi-tiedosto). Lomakemallia, jonka suojaustaso on Täysi luottamus, ei tarvitse allekirjoittaa digitaalisesti, jos sitä tarkastellaan suunnittelutilassa. Lomakkeiden asennustiedostot voidaan tehdä InfoPathin ohjatun julkaisutoiminnon avulla.

Sivun alkuun

Muita lomakkeiden suojausasetuksia

InfoPath-ohjelmassa on esimerkiksi seuraavat lisäominaisuudet, joiden avulla voit parantaa lomakkeiden suojausta:

Digitaaliset allekirjoitukset     Kun käyttäjät täyttävät lomaketta InfoPathissa, he voivat allekirjoittaa digitaalisesti koko lomakkeen tai sen tiettyjä osia. Kun he täyttävät selainkäyttöinen lomakemalli, he eivät voi allekirjoittaa digitaalisesti koko lomaketta, vaan vain sen osia. Lomakkeen allekirjoittaminen auttaa tunnistamaan käyttäjän henkilöksi, joka on täyttänyt lomakkeen, ja varmistamaan, että lomakkeen sisältöä ei ole muutettu. Lisäksi voit allekirjoittaa digitaalisesti suunnittelemasi lomakemallin ja määrittää sitten kyseisen lomakemallin suojaustasoksi Täysi luottamus.

Tallentamisen, tulostamisen, lähettämisen ja viemisen mukauttaminen     Jos suunnittelet lomakemallin, voit näiden asetusten avulla ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tiettyjä komentoja ja asetuksia. Näiden asetusten avulla määritetään, voiko käyttäjä tallentaa, tulostaa, lähettää tai viedä täyttämänsä lomakkeen.

Luotetut julkaisijat ja luotetut lomakkeet     Valvontakeskuksen asetusten avulla käyttäjät voivat hallita niiden lomakemallisuunnittelijoiden ja julkaisijoiden luetteloa, joihin he luottavat, sekä määrittää, voivatko luotetut lomakkeet käsitellä tietokoneessa olevia tiedostoja ja asetuksia, kun lomakkeita täytetään. Luotetut lomakkeet ovat sellaisiin lomakemalleihin perustuvia lomakkeita, jotka on asennettu käyttäjien tietokoneeseen tai jotka on allekirjoitettu digitaalisesti luotetun myöntäjän myöntämällä päävarmenteella ja joiden suojaustasona on Täysi luottamus.

Kun käyttäjä asentaa lomakemallin tietokoneeseen, hän automaattisesti sallii kyseiseen lomakemalliin perustuvien lomakkeiden käsitellä tietokoneen tiedostoja ja asetuksia. Digitaalisesti allekirjoitettu lomakemalli, jota käyttäjä ei ole asentanut, ei kuitenkaan voi automaattisesti käsitellä käyttäjän tietokoneen tiedostoja ja asetuksia. Käyttäjät voivat antaa nämä käyttömahdollisuudet digitaalisesti allekirjoitettuun lomakemalliin perustuvalle lomakkeelle muuttamalla digitaalisesti allekirjoitettujen lomakkeiden suojaustasoa käyttämällä luotetun lomakkeen asetusta.

Yhdistäminen    Kun suunnittelet lomakemallia, voit määrittää, voivatko käyttäjät tuoda kyseiseen lomakemalliin perustuvista lomakkeista tietoja yksittäiseen lomakkeeseen. Jos poistat lomakkeiden yhdistämisen käytöstä, Tiedosto-valikon Yhdistä lomakkeet -komento ei ole käytettävissä.

Sivun alkuun

Internet Explorerin suojausvyöhykkeet ja -tasot

Internet Explorerissa voit määrittää suojausvyöhykkeiden ja -tasojen avulla, voiko sivusto käsitellä tietokoneen tiedostoja ja asetuksia sekä kuinka paljon käyttöoikeuksia sivustoilla voi olla. InfoPath määrittää näiden asetusten perusteella, voiko täytettävä lomake käsitellä kyseisen käyttäjän tietokoneen tiedostoja ja asetuksia sekä kuinka suuret käyttöoikeudet lomakkeella voi olla. Lisäksi InfoPath määrittää näiden asetusten perusteella, voiko täytettävä lomake käsitellä sisältöä, joka sijaitsee muualla kuin lomakkeen tallennustoimialueella. Lisätietoja suojausvyöhykkeiden ja -tasojen vaikutuksesta täytettävien InfoPath-lomakkeiden suojaustasoihin on ylempänä kohdassa Lomakkeiden suojaustasot.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×