Office
Kirjaudu sisään

IP-osoitteiden lajitteleminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tässä ohjeaiheessa käsitellään sitä, kuinka Microsoft Office Access 2007 -tietokantaan tallennetut IP (Internet Protocol) -osoitteet lajitellaan.

Artikkelin sisältö

Johdanto

Luo kysely

Lisää käyttötarkoituksia lajiteltu IP-osoitteet

Johdanto

Kuten IP-osoitteita käsitelleet tietävät, IP-osoitteita ei ole aivan yhtä helppo käsitellä kuin tekstiä tai numeroita. Tämä johtuu siitä, että IP-osoite on neljän numeroarvon sarja, jossa numerot on erotettu toisistaan pisteillä (.). Kukin arvo on jokin luku alueesta 0–255. Seuraavassa taulukossa tiedot näkyvät ennen lajittelujärjestyksen määrittämistä.

Koneen_tunnus:

Työntekijä:

Sijainti:

IP-osoite:

1

...

...

123.4.245.23

2

...

...

104.244.253.29

3

...

...

1.198.3.93

4

...

...

32.183.93.40

5

...

...

104.30.244.2

6

...

...

104.244.4.1


IP-osoitteiden lajittelemista Accessissa hankaloittaa IP-osoitteiden tallentamiseen tarkoitetun tietotyypin puuttuminen. Vaikka IP-osoite onkin vain sarja numeroita, IP-osoitetta ei voi tallentaa numeeriseen kenttään. Tämä johtuu siitä, että numerokenttä tukee vain yhtä desimaalipistettä (.), kun IP-osoite sisältää kolme pistettä (.). Tämän vuoksi IP-osoitteet täytyy tallentaa tekstikenttään.

Koska IP-osoitteet tallennetaan tekstikenttään, Accessin lukujen lajittelemiseen tarkoitetut painikkeet eivät ole käytettävissä. Tekstikentän lajittelupainikkeilla tiedot järjestetään aakkosjärjestykseen huolimatta siitä, onko kentässä kirjaimia vai numeroita. Toisin sanoen osoitteita ei järjestetä niiden numeroarvojen mukaan, joista osoite koostuu, vaan järjestys määräytyy ensisijaisesti ensimmäisen numeron mukaan, sitten toisen numeron ja niin edelleen. Edellisen taulukon IP-osoitteet näkyvät seuraavan taulukon IP-osoite-kentässä aakkosjärjestykseen lajiteltuina.

Koneen_tunnus:

IP-osoite:

3

1.198.3.93

2

104.244.253.29

6

104.244.4.1

5

104.30.244.2

1

123.4.245.23

4

32.183.93.40


Numerolla 1 alkavat osoitteet näkyvät ennen numerolla 2 alkavia osoitteita ja niin edelleen. Seuraavassa taulukossa osoitteet näkyvät siinä järjestyksessä kuin niiden kuuluisi näkyä nousevaan järjestykseen asianmukaisesti lajiteltuina.

Koneen_tunnus:

IP-osoite:

3

1.198.3.93

4

32.183.93.40

5

104.30.244.2

6

104.244.4.1

2

104.244.253.29

1

123.4.245.23


Osoitteiden lajittelemisen vaiheiden ymmärtäminen helpottuu, kun IP-osoitteet jaetaan neljään numeeriseen ryhmiin. Asianmukainen lajitteleminen edellyttää, että osoitteet lajitellaan ensin ensimmäisen osan mukaan, sitten ensimmäisen osan jokaisen arvon mukaan, sitten toisen osan mukaan ja niin edelleen. Oheisessa taulukossa kukin osa näkyy omassa sarakkeessaan. Koska sarakkeiden arvot ovat yksinkertaisia numeroarvoja, sarakkeet voi lajitella oheisen taulukon mukaisesti nousevaan järjestykseen vasemmalta oikealle.

Osa1:

Osa2:

Osa3:

Osa4:

1

198

3

93

32

183

93

40

104

30

244

2

104

244

4

1

104

244

253

29

123

4

245

23


IP-osoitteiden lajittelemisen ajatus on siinä, että osoitteen jokainen osa lajitellaan erikseen. Jäljempänä tässä ohjeaiheessa luodaan kysely, jossa on IP-osoitekentän lisäksi neljä laskettua saraketta, ja kussakin sarakkeessa on yksi osoitearvon osa. Ensimmäisessä lasketussa sarakkeessa on osoitteen ensimmäinen numero-osa, toisessa toinen numero-osa ja niin edelleen. Kysely lajittelee tietueet IP-osoite-kentän asemesta neljän lasketun sarakkeen mukaan.

Sivun alkuun

Kyselyn luominen

Tarkoitus on luoda hakukysely nimeltään Lajitellut IP-osoitteet, joka näyttää tietueet IP-osoitteiden mukaan nousevassa järjestyksessä. Oletetaan, että nykyisessä tietokannassa on taulukko nimeltään Koneen_tiedot, jossa on IP-osoite-niminen tekstikenttä.

 1. Valitse Luo-välilehden Muut-ryhmässä Kyselyn rakennenäkymä.

 2. Valitse Näytä taulukko -valintaikkunan Taulukot-välilehdessä Koneen_tiedot ja valitse Lisää. Sulje valintaikkuna.

 3. Vedä Koneen_tunnus- ja IP-osoite-kentät kyselyn rakenneruudukkoon.

 4. Voit nyt voit lisätä laskettuja sarakkeita. Kirjoita ensimmäiseen tyhjään sarakkeeseen oikealla lauseke Osa1: Val(Left([IP-osoite],(InStr(1,[IP-osoite],".") luku -1)))kenttä -riville. Lauseke palauttaa edeltävät ensimmäinen piste (.) IP-osoite-kenttään merkit.

  Tarkista nyt lauseke. Koska et tiedä, kuinka monta numeroa muodostavat osoitteen alkuosa, voit käyttää InStr -funktio, Etsi ensimmäinen kausi paikalle. Vähentämällä 1 (Jos kauden) palauttaa ensimmäisen osan numeroiden määrä. Tämän jälkeen voit käyttää tätä numerolla Left -funktiota voit poimia monta merkkiä vasemmanpuoleisen merkin IP-osoite-kentästä. Lopuksi Val -funktio muuntaa merkkejä, Vasen -funktion palauttama luvuksi. Tämä viimeinen vaihe on tarpeen, koska pohjana oleva tietotyyppi on teksti.

 5. Tallenna kysely valitsemalla pikatyökaluriviltä Tallenna. Tallennus kannattaa tehdä jokaisen välivaiheen jälkeen.

 6. Lisää sarake osoitteen toista osaa varten. Osa1 oikealla olevaan sarakkeeseen, kirjoita olevaan sarakkeeseen: Val(Mid([IP-osoite],InStr(1,[IP-osoite],".") +1,InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(1,[IPAddress],".") luku -1))kenttä -riville. Lauseke palauttaa IP-osoite-kenttään ensimmäisen ja toisen pisteen välissä olevat merkit.

  Uudelleen Tarkista lauseke. Koska et tiedä, kuinka monta numeroa muodostavat osoitteen toisen osan tai tarkalleen siinä muodossa, jossa toinen osa alkaa (koska niitä ei tarvita, kuinka kauan ensimmäinen osa on), käytä järjestysnumerot jaksojen InStr -funktio. Tämän jälkeen voit käyttää Mid -funktio poimittavat merkit, jotka noudattavat ensimmäisen yhtäläisyysmerkkiä toisen kauden. Lopuksi voit soittaa Val -funktio muuntaa Mid -funktio muuntaa luvun palauttamat merkit. Tämä viimeinen vaihe on tarpeen, koska pohjana oleva tietotyyppi on teksti.

 7. Lisää sarake osoitteen kolmatta osaa varten. Kirjoita sarakkeen oikealla puolella olevaan sarakkeeseen, olevaan sarakkeeseen: Val(Mid([IP-osoite],InStr(InStr(1,[IP-osoite],".") +1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") luku -1))kenttä -riville. Lauseke palauttaa IP-osoite-kenttään toisessa ja kolmannessa pisteen välissä olevat merkit.

  Tarkastellaanpa taas lauseketta. Koska osoitteen kolmannen osan merkkien määrä ja kolmannen osan alkamiskohta eivät ole tiedossa (alkamiskohtaa ei voi tietää tarkasti, koska ensimmäisen ja toisen osan merkkien määrää ei tunneta), pisteiden paikat etsitään InStr-funktiolla. Seuraavaksi toisen ja kolmannen pisteen välissä olevat merkit poimitaan Mid-funktiolla. Lopuksi Mid-funktion palauttamat merkit muunnetaan luvuksi Val-funktiolla. Tämä viimeinen vaihe tarvitaan, koska pohjana oleva tietotyyppi on Teksti.

 8. Lisää sarake vielä osoitteen neljättä -osan. Kirjoita sarakkeen oikealla puolella olevaan sarakkeeseen, Osa4: Val(RIGHT([IP-osoite],Len([IP-osoite])-InStr(InStr(InStr(1,[IP-osoite],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".")))kenttä -riville. Lauseke palauttaa merkkiä, jotka viimeisellä kaudella.

  Uudelleen Tarkista lauseke. Avain on kolmannen pisteen sijainnin etsiminen ja pura sitten kaikki merkit, sen perään. Koska et tiedä tarkasti kolmannen pisteen sijainti, voit soittaa InStr -funktio kolme kertaa kolmannen pisteen paikka. Tämän jälkeen voit käyttää pituus -funktiota neljännen osan numeroiden määrä. Palauttaa numeroiden määrä on sitten käytössä monta merkkiä noutamiseen IP-osoite-kenttään oikean osa Right -funktiota. Lopuksi voit soittaa Val -funktio muuntaa Mid -funktio muuntaa luvun palauttamat merkit. Tämä viimeinen vaihe on tarpeen, koska pohjana oleva tietotyyppi on teksti.

 9. Määritä kaikkien neljän lasketun sarakkeen Lajittelu-rivin arvoksi Nouseva.

  Tärkeää    IP-osoite-sarakkeen Lajittelu-rivi täytyy jättää tyhjäksi.

  Jos haluat lajitella paitsi osoitteiden myös muiden kenttien arvojen mukaan, sijoita kentät kaikkien neljän lasketun sarakkeen oikealle tai vasemmalle puolelle. Älä sijoita muita lajittelukenttiä laskettujen sarakkeiden väliin.

 10. Seuraavaksi neljä laskettua saraketta on tarkoitus piilottaa taulukosta. Siirry kuitenkin ennen sitä taulukkonäkymään tarkastelemaan lausekkeiden tuloksia lasketuissa sarakkeissa. Taulukkonäkymässä näkyvät seuraavat sarakkeet.

Koneen_tunnus:

IP-osoite:

Osa1:

Osa2:

Osa3:

Osa4:

3

1.198.3.93

1

198

3

93

4

32.183.93.40

32

183

93

40

5

104.30.244.2

104

30

244

2

6

104.244.4.1

104

244

4

1

2

104.244.253.29

104

244

253

29

1

123.4.245.23

123

4

245

23

 1. Siirry takaisin rakennenäkymään ja poista Näytä-rivin valintaruudun valinta kaikissa neljässä lasketussa sarakkeessa. Tämä estää laskettuja sarakkeita näkymästä taulukkonäkymässä.

 2. Voit myös halutessasi määrittää ehtoja, jotka jättävät tietueita pois kyselystä.

 3. Siirry taulukkonäkymään tarkastelemaan, miltä tietueet näyttävät oikein lajiteltuina. Tietueet näkyvät nousevassa järjestyksessä IP-osoitteiden mukaan.

Sivun alkuun

Lajiteltujen IP-osoitteiden muita käyttötarkoituksia

IP-osoitteen kelvollisuuden tarkistaminen tietoja lisättäessä

Jos haluat kelvollisuus kirjoittamatta koodia, voit tehdä rajoitetusti määrittämällä #kentän Syöttörajoite -ominaisuutta. ###. ###. ###; 0 ”; ” ja IP-osoite-kenttään muoto -ominaisuus & & & & & & & & & & & &.

Mikä sitten on syöttörajoitteen tehtävä? Kun kirjoitat arvoja osoitekenttään, syöttörajoite estää lisäämästä osoitteen kolmen pisteen ympärille muita merkkejä kuin numeroita ja välilyöntejä. Jos numero-osa on kaksinumeroinen luku, jätä kolmannen numeron kohta tyhjäksi tai lisää siihen välilyönti. Pidäthän mielessä, että syöttörajoite ei varoita käyttäjää kirjoittamatta jääneistä osoitteen osista tai numeroarvojen paikalle lisätyistä pelkistä välilyönneistä. Syöttörajoite hyväksyy esimerkiksi merkkijonon "345. .3. " kelvolliseksi osoitteeksi.

Entäpä sitten näyttömuodon tehtävä? Kun olet kirjoittanut osoitteen valmiiksi ja siirryt pois kentästä, näyttömuoto poistaa osoitteen välilyönnit ja näyttää pelkät numerot ja pisteet. Jos olet esimerkiksi kirjoittanut 354.35 .2 .12, osoite näkyy muodossa 354.35.2.12. Kuten huomaat, välilyönnit tulevat uudelleen näkyviin, jos napsautat osoitetta tai painat (muokkaustilan avaavaa) F2-näppäintä silloin, kun osoite on valittuna.

Vihje: Jos haluat kopioida osoitteen, siirry edelliseen sarakkeeseen tai ohjausobjektiin, valitse muotoiltu osoite painamalla SARKAINTA ja valitse Kopioi. Tällä tavalla osoitemerkkijonon välilyönnit jäävät kopioimatta.

Lomakkeen tai raportin tietueiden lajitteleminen IP-osoitteiden mukaan

Jos haluat luoda lomakkeen tai raportin, jossa tietueet on lajiteltu IP-osoitteen mukaan, määritä uuden objektin pohjaksi osoitteet sisältävän taulukon asemesta kysely, joka lajittelee osoitteet edellä kuvatulla tavalla.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×