Hyperlinkit laskentataulukoissa

Voit lisätä Microsoft Excel -laskentataulukon soluun hyperlinkki, jos haluat, että siihen liittyvät toisessa tiedostossa tai toisella verkkosivulla olevat tiedot ovat käytettävissä nopeasti. Voit lisätä hyperlinkkejä myös tiettyihin kaavion osiin tai kuviin.

Sisältö

Hyperlinkin luominen aiemmin luotuun tiedostoon tai verkkosivuun

Uuteen tiedostoon johtavan hyperlinkin luominen

Hyperlinkin luominen tiettyyn työkirjan kohtaan

Hyperlinkin luominen sähköpostiosoitteeseen tai hyperlinkin poistaminen

Hyperlinkin valitseminen aktivoimatta sitä

Hyperlinkin muuttaminen tai muotoileminen

Hyperlinkin kopioiminen tai siirtäminen

Hyperlinkin poistaminen

Useiden hyperlinkkien poistaminen

Hyperlinkkien automaattisen muotoilun poistaminen käytöstä

Mukautetun hyperlinkin luominen HYPERLINKKI-funktion avulla

Ulkoisen viittauksen luominen Internetissä oleviin laskentataulukon tietoihin

Perusosoitteen määrittäminen työkirjan hyperlinkeille

Lisätietoja hyperlinkeistä

Hyperlinkin luominen aiemmin luotuun tiedostoon tai verkkosivuun

 1. Napsauta laskentataulukossa solua, johon haluat luoda hyperlinkin.

  Vihje     Voit myös valita objektin, kuten kuvan tai kaavion osan, jonka haluat edustavan hyperlinkkiä.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Voit myös napsauttaa solua tai kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten Hyperlinkki-vaihtoehdon tai voit painaa CTRL+K-näppäinyhdistelmää.

  • Valitse Lisää-välilehden Linkit-ryhmässä Hyperlinkki.

   Hyperlinkki

 3. Valitse Linkitä kohteeseen ‑ryhmästä Aiemmin luotu tiedosto tai verkkosivu.

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos tiedät linkitettävän tiedoston tai verkkosivun nimen ja sijainnin, voit kirjoittaa tiedot Osoite-ruutuun.

  • Jos haluat etsiä verkkosivun, napsauta Etsi verkosta -painiketta Painikkeen kuva , avaa verkkosivu, johon haluat linkin, ja palaa sitten Exceliin sulkematta selainta. Jos haluat käyttää äskettäin linkitettyjä sivuja, valitse Selatut sivut ja napsauta Internetiä.

  • Valitse tiedosto napsauttamalla Nykyistä kansiota ja napsauta tiedostoa, johon haluat linkin. Jos haluat käyttää viimeksi käytettyjä tiedostoja, valitse Viimeksi käsitellyt tiedostot ja napsauta tiedostoa.

   Vihje     Voit vaihtaa nykyisen kansion valitsemalla Kohde-luettelosta eri kansion.

 5. Jos haluat luoda hyperlinkin tiettyyn paikkaan tiedostossa tai verkkosivulla, valitse Kirjanmerkki ja kaksoisnapsauta sitten haluamaasi kirjanmerkki.

  Huomautus     Tiedostolla tai Web-sivulla, johon linkität, on oltava kirjanmerkki.

 6. Kirjoita hyperlinkkiä edustava teksti Näytettävä teksti -ruutuun.

 7. Voit liittää hyperlinkkiin ohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitin siirretään hyperlinkin kohdalle. Valitse Kohdeohje, kirjoita haluamasi teksti Kohdeohjeen teksti -ruutuun ja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Uuteen tiedostoon johtavan hyperlinkin luominen

 1. Napsauta laskentataulukossa solua, johon haluat luoda hyperlinkin.

  Vihje     Voit myös valita objektin, kuten kuvan tai kaavion osan, jonka haluat edustavan hyperlinkkiä.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Voit myös napsauttaa solua tai kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten Hyperlinkki-vaihtoehdon tai voit painaa CTRL+K-näppäinyhdistelmää.

  • Valitse Lisää-välilehden Linkit-ryhmässä Hyperlinkki.

   Hyperlinkki

 3. Valitse Linkki-ryhmästä Luo uusi tiedosto.

 4. Kirjoita uuden tiedoston nimi Uuden tiedoston nimi -ruutuun.

  Vihje     Jos haluat määrittää jonkun muun kuin kohdassa Koko polku näytetyn sijainnin, voit kirjoittaa uuden sijainnin ennen nimeä Uuden tiedoston nimi -ruudussa. Voit myös valita haluamasi sijainnin napsauttamalla Muutos-painiketta ja valitsemalla OK.

 5. Määritä, milloin haluat avata uuden tiedoston muokattavaksi, valitsemalla Muokataan-kohdassa Muokkaa uutta tiedostoa myöhemmin tai Muokkaa uutta tiedostoa nyt.

 6. Kirjoita hyperlinkkiä edustava teksti Näytettävä teksti -ruutuun.

 7. Voit liittää hyperlinkkiin ohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitin siirretään hyperlinkin kohdalle. Valitse Kohdeohje, kirjoita haluamasi teksti Kohdeohjeen teksti -ruutuun ja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Hyperlinkin luominen tiettyyn työkirjan kohtaan

Jos haluat linkin tiettyyn kohtaan nykyisessä työkirjassa tai jossakin toisessa työkirjassa, voit joko määrittää kohdesoluille nimi tai käyttää soluviittausta.

Jos käytät nimeä, nimeä kohdetyökirjan kohdesolut.

Solun tai solualueen nimeäminen

 1. Valitse nimettävä solu, solualue tai epäyhtenäinen alue.

 2. Valitse kaavarivin Painikkeen kuva vasemmassa päässä oleva Nimi-ruutu.

  Nimiruutu

 3. Kirjoita solujen nimi nimiruutuun ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  Huomautus: Nimet eivät saa sisältää välilyöntejä ja niiden on alettava kirjaimella.

 4. Napsauta lähdetyökirjan laskentataulukossa solua, johon haluat luoda hyperlinkin, ja toimi sitten seuraavasti:

  Vihjeitä: 

  • Voit myös valita objektin, kuten kuvan tai kaavion osan, jonka haluat edustavan hyperlinkkiä.

  • Napsauta solua tai kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Hyperlinkki-vaihtoehto tai paina CTRL+K-näppäinyhdistelmää.

  • Valitse Lisää-välilehden Linkit-ryhmässä Hyperlinkki.

   Hyperlinkki

 5. Tee Linkki-kohdassa jompikumpi seuraavista toimista:

  • Jos haluat linkin nykyisen työkirjan tiettyyn kohtaan, valitse Kohta tässä tiedostossa.

  • Jos haluat linkin toisen työkirjan tiettyyn kohtaan, valitse Aiemmin luotu tiedosto tai verkkosivu, etsi työkirja, johon haluat luoda linkin ja valitse sitten Kirjanmerkki. Tee jompikumpi seuraavista:

   • Napsauta Soluviittaus-kohdan Valitse kohta tässä tiedostossa -ruudussa laskentataulukkoa, johon haluat linkittää, kirjoita soluviittaus Anna soluviittaus -ruutuun ja valitse sitten OK.

   • Valitse Määritetyt nimet -kohdan luettelosta nimi, joka edustaa soluja, joihin haluat linkin, ja valitse sitten OK.

 6. Kirjoita hyperlinkkiä edustava teksti Näytettävä teksti -ruutuun.

 7. Voit liittää hyperlinkkiin ohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitin siirretään hyperlinkin kohdalle. Valitse Kohdeohje, kirjoita haluamasi teksti Kohdeohjeen teksti -ruutuun ja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Hyperlinkin luominen sähköpostiosoitteeseen tai hyperlinkin poistaminen

Kun napsautat sähköpostiosoitteen hyperlinkkiä, sähköpostiohjelma käynnistyy automaattisesti ja luo sähköpostiviestin, jossa on oikea osoite Vastaanottaja-ruudussa. Tietokoneessa on oltava sähköpostiohjelma asennettuna.

 1. Napsauta laskentataulukossa solua, johon haluat luoda hyperlinkin.

  Vihje     Voit myös valita objektin, kuten kuvan tai kaavion osan, jonka haluat edustavan hyperlinkkiä.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Voit myös napsauttaa solua tai kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten Hyperlinkki-vaihtoehdon tai voit painaa CTRL+K-näppäinyhdistelmää.

  • Valitse Lisää-välilehden Linkit-ryhmässä Hyperlinkki.

   Hyperlinkki

 3. Valitse Linkki-ryhmästä Sähköpostiosoite.

 4. Kirjoita haluamasi osoite Sähköpostiosoite-ruutuun.

 5. Kirjoita Aihe-ruutuun sähköpostiviestin aihe.

  Huomautus    Kaikki selaimet ja sähköpostiohjelmat eivät välttämättä huomioi Aihe-ruudun sisältöä.

 6. Kirjoita hyperlinkkiä edustava teksti Näytettävä teksti -ruutuun.

 7. Voit liittää hyperlinkkiin ohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitin siirretään hyperlinkin kohdalle. Valitse Kohdeohje, kirjoita haluamasi teksti Kohdeohjeen teksti -ruutuun ja valitse sitten OK.

  Vihje    Voit luoda sähköpostiosoitteen hyperlinkin soluun myös kirjoittamalla osoitteen suoraan soluun. Ohjelma luo hyperlinkin automaattisesti, kun kirjoitat sähköpostiosoitteeksi esimerkiksi joku@example.com.

Sähköpostiosoitteen hyperlinkin poistaminen

Jos yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet näkyvät napsautettavina hyperlinkkeinä, voit poistaa niiden aktivoinnin samalla tavalla kuin muidenkin hyperlinkkien.

 1. Napsauta laskentataulukossa solua, jonka hyperlinkin haluat poistaa.

  Vihje     Voit myös valita objektin, kuten kuvan tai kaavion osan, jonka haluat edustavan hyperlinkkiä.

 2. Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Poista hyperlinkki.

Sivun alkuun

Hyperlinkin valitseminen aktivoimatta sitä

Jos haluat valita hyperlinkki siirtymättä linkin kohde, tee jokin seuraavista toimista:

 • Napsauta hyperlinkin sisältävää solua ja pidä hiiren painiketta alhaalla, kunnes osoitin muuttuu ristiksi Excelin valintakohdistin , ja vapauta sitten hiiren painike.

 • Valitse hyperlinkin sisältävä solu nuolinäppäimillä.

 • Jos hyperlinkkiä edustaa kuva, pidä CTRL-näppäintä alhaalla ja napsauta kuvaa.

Sivun alkuun

Hyperlinkin muuttaminen tai muotoileminen

Voit muuttaa työkirjassa olevaa hyperlinkkiä muuttamalla sen kohde, ulkoasua tai sitä edustavaa tekstiä tai kuvaa.

Hyperlinkin kohteen muuttaminen

 1. Valitse muutettavan hyperlinkin sisältävä solu tai kuva.

  Vihje: Jos haluat valita hyperlinkin sisältävän solun siirtymättä hyperlinkin kohteeseen, napsauta solua ja pidä hiiren painiketta alhaalla, kunnes osoitin muuttuu ristiksi Excelin valintakohdistin , ja vapauta sitten hiiren painike. Voit valita solun myös käyttämällä nuolinäppäimiä. Jos haluat valita kuvan, pidä CTRL-näppäintä alhaalla ja napsauta kuvaa.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Napsauta solua tai kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Hyperlinkki-vaihtoehto tai paina CTRL+K-näppäinyhdistelmää.

  • Valitse Lisää-välilehden Linkit-ryhmässä Hyperlinkki.

   Hyperlinkki

   Huomautus: Jos hyperlinkki on luotu HYPERLINKKI-funktiolla, kohde on muutettava muokkaamalla kaavaa. Valitse hyperlinkin sisältävä solu, napsauta kohtaa kaavarivi ja muokkaa kaavaa.

Hyperlinkin tekstin ulkoasun muuttaminen

Voit muuttaa kaikkien nykyisessä työkirjassa olevien hyperlinkkien tekstien ulkoasua muuttamalla hyperlinkkien solutyyliä.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmästä Solutyylit.

  Hyperlinkki solutyylivalikoimassa

 2. Tee Tiedot ja malli -kohdassa seuraavat toimet:

  • Jos haluat vaihtaa ulkoasua hyperlinkeissä, joita ei ole napsautettu, napsauta hiiren kakkospainikkeella Hyperlinkkiä ja valitse sitten Muokkaa.

  • Jos haluat vaihtaa ulkoasua hyperlinkeissä, joita on napsautettu, napsauta hiiren kakkospainikkeella Avattu hyperlinkki ja valitse sitten Muokkaa.

   Huomautus: Hyperlinkki-solutyyli on käytettävissä vain silloin, kun työkirja sisältää vähintään yhden hyperlinkin. Avattu hyperlinkki -solutyyli on käytettävissä vain silloin, kun työkirja sisältää hyperlinkin, jota on napsautettu.

 3. Valitse Tyyli-valintaikkunassa Muotoile.

 4. Valitse Fontti- ja Täyttö-välilehdissä haluamasi muotoiluasetukset ja valitse sitten OK.

  Huomautukset: 

  • Muotoile solut -valintaikkunassa valitsemasi asetukset näkyvät valittuina Tyyli-valintaikkunan Tyyli sisältää -kohdassa. Voit poistaa niiden valintaruutujen valinnat, joita et halua käyttää.

  • Hyperlinkki- ja Avattu hyperlinkki -solutyyleihin tekemäsi muutokset vaikuttavat nykyisen työkirjan kaikkiin hyperlinkkeihin. Yksittäisten hyperlinkkien ulkoasua ei voi muuttaa.

Hyperlinkin tekstin tai kuvan muuttaminen

 1. Valitse muutettavan hyperlinkin sisältävä solu tai kuva.

  Vihje: Jos haluat valita hyperlinkin sisältävän solun siirtymättä hyperlinkin kohteeseen, napsauta solua ja pidä hiiren painiketta alhaalla, kunnes osoitin muuttuu ristiksi Excelin valintakohdistin , ja vapauta sitten hiiren painike. Voit valita solun myös käyttämällä nuolinäppäimiä. Jos haluat valita kuvan, pidä CTRL-näppäintä alhaalla ja napsauta kuvaa.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat muuttaa hyperlinkin tekstiä, napsauta kaavarivi ja muokkaa tekstiä.

  • Jos haluat muuttaa kuvan muotoa, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse tarvittavat muotoasetukset.

  • Jos haluat muuttaa kuvassa olevaa tekstiä, kaksoisnapsauta valitsemaasi kuvaa ja tee haluamasi muutokset.

 3. Jos haluat vaihtaa hyperlinkkiä edustavan kuvan, lisää uusi kuva, tee siitä hyperlinkki samaan kohteeseen ja poista sen jälkeen vanha kuva ja hyperlinkki.

Sivun alkuun

Hyperlinkin kopioiminen tai siirtäminen

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella hyperlinkki, jonka haluat kopioida tai siirtää, ja valitse sitten Kopioi tai Leikkaa.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella solua, johon haluat kopioida tai siirtää hyperlinkin, ja valitse sitten Liitä.

Sivun alkuun

Hyperlinkin poistaminen

Tee jokin seuraavista toimista:

 • Jos haluat poistaa yksittäisen hyperlinkin aktivoinnin, napsauta hyperlinkkiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista hyperlinkki. Internet-osoite pysyy solussa, mutta se ei ole enää aktiivinen eikä muotoiltu hyperlinkiksi.

 • Voit poistaa hyperlinkin ja sitä edustavan tekstin napsauttamalla hyperlinkin sisältävää solua hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Tyhjennä sisältö.

Jos haluat poistaa hyperlinkin ja sitä edustavan kuvan, pidä CTRL-näppäintä alhaalla, napsauta kuvaa ja paina sitten DEL-näppäintä.

Sivun alkuun

Useiden hyperlinkkien poistaminen

Voit poistaa (poistaa aktivoinnin) useita hyperlinkkejä samanaikaisesti, toimi seuraavasti:

 1. Valitse solualue, josta haluat poistaa hyperlinkit. Solujen ei tarvitse olla peräkkäin.

  Vihje    Jos haluat valita hyperlinkin sisältävän solun siirtymättä hyperlinkin kohteeseen, napsauta solua ja pidä hiiren painiketta alhaalla, kunnes osoitin muuttuu ristiksi Excelin valintakohdistin , ja vapauta sitten hiiren painike.

 2. Vie hiiri jonkin valitussa alueessa olevan solun päälle, napsauta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista hyperlinkit.

Sivun alkuun

Hyperlinkkien automaattisen muotoilun poistaminen käytöstä

Jos et halua, että Excel muotoilee Internet- ja verkkopolut automaattisesti hyperlinkeiksi kirjoitettaessa, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Tiedosto-välilehti ja valitse sitten Asetukset.

 2. Valitse Excelin asetukset -valintaikkunassa Tarkistustyökalut ja valitse sitten Automaattisen korjauksen asetukset.

 3. Valitse Automaattinen korjaus -valintaikkunassa Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -välilehti.

 4. Poista Internet- ja verkkopolut hyperlinkeillä -­valintaruudun valinta.

 5. Sulje Automaattinen korjaus -valintaikkuna valitsemalla OK.

 6. Sulje Excelin asetukset -valintaikkuna valitsemalla OK.

Sivun alkuun

Mukautetun hyperlinkin luominen HYPERLINKKI-funktion avulla

Voit luoda HYPERLINKKI-funktion avulla hyperlinkin, joka avaa verkkopalvelimessa, intranet tai Internetissä sijaitsevan tiedoston. Kun napsautat HYPERLINKKI-funktion sisältävää solua, Excel avaa tiedoston, joka on tallennettu linkin kohteeseen.

Syntaksi

HYPERLINKKI(linkin_kuvaus;linkin_tiedot)

Linkin_kuvaus    Tässä on tekstinä avattavan asiakirjan polku ja tiedostonimi. Linkin_sijainti voi viitata johonkin asiakirjan kohtaan, kuten tiettyyn Excel-laskentataulukon tai -työkirjan soluun tai nimettyyn alueeseen tai Microsoft Word -asiakirjan kirjanmerkkiin. Polku voi määrittää kiintolevylle tallennetun tiedoston, tai se voi olla UNC-polku palvelimeen (Excelissä) tai URL-osoite Internetiin tai intranetiin.

 • Linkin_kuvaus voi olla tekstijakso lainausmerkeissä tai solu, joka sisältää merkkijonomuotoisen linkin.

Jos linkin_sijainti-argumentissa määritettyä tekstiä ei ole olemassa tai sitä ei löydy, näyttöön tulee virhesanoma, kun solua napsautetaan.

Linkin_tiedot     Teksti tai lukuarvo, joka näkyy solussa. Linkin_tiedot näkyy sinisenä ja alleviivattuna. Jos linkin_tiedot jätetään pois, linkin_kuvaus näkyy solussa tekstinä.

 • Linkin_tiedot voi olla arvo, teksti, nimi tai solu, joka sisältää tekstin tai arvon.

 • Jos linkin_tiedot palauttaa virhearvon, esimerkiksi #ARVO!, solu näyttää virheen tekstin asemesta.

Esimerkkejä

Seuraava esimerkki avaa Internetissä olevan taulukon, jonka nimi on Budjettiraportti.xlsx. Sen osoite on example.microsoft.com/report. Näyttöön tulee sanoma "Voit tarkastella raporttia napsauttamalla tätä".

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "Click for report")

Seuraava esimerkki luo hyperlinkin Internet-osoitteessa example.microsoft.com/report olevan Budjettiraportti.xlsx-työkirjan Vuosikertomus-taulukon F10-soluun. Hyperlinkin sisältävä taulukon solu näyttää solun D1 sisällön tekstinä.

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Annual!F10", D1)

Seuraava esimerkki luo hyperlinkin Internet-osoitteessa example.microsoft.com/report olevan Budjettiraportti.xlsx-työkirjan Ensimmäinen vuosineljännes -laskentataulukon alueeseen OsastoYht. Hyperlinkin sisältävä taulukon solu näyttää tekstin "Voit tarkastella osaston vuosineljänneksen tulosta napsauttamalla tätä":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Jos haluat luoda hyperlinkin tiettyyn sijaintiin Word-asiakirjassa, määritä kohdesijainti käyttämällä kirjanmerkkiä. Seuraava esimerkki luo hyperlinkin osoitteessa example.microsoft.com olevan Vuosiraportti.docx-asiakirjan kirjanmerkkiin VuosiNeljVoitot:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

Windows Excelissä seuraava esimerkki näyttää solun D5 sisällön solun hyppytekstinä ja avaa 1nelj.xlsx-nimisen tiedoston, joka on tallennettu RAHOITUS-nimisen palvelimen Lausunnot-nimiseen jaettuun resurssiin. Tässä esimerkissä käytetään UNC-polkua.

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xlsx", D5)

Seuraava esimerkki avaa Excelissä D-asemassa sijaitsevaan Rahoitus-kansioon tallennetun 1nelj.xlsx-tiedoston ja näyttää soluun H10 tallennetun numeroarvon:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

Excelissä seuraava esimerkki luo hyperlinkin alueelle nimeltä Loppusummat toisessa (ulkoisessa) työkirjassa, Omakirja.xlsx.

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Totals")

Microsoft Macintosh Excelissä seuraava esimerkki näyttää solussa tekstin "Napsauta tätä" ja avaa Macintosh HD -nimisen kiintolevyn Budjettiraportit-kansiossa sijaitsevan tiedoston 1nelj:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Voit luoda taulukkoon hyperlinkkejä, jotka johtavat solusta toiseen. Jos esimerkiksi Budjetti-työkirjan Kesäkuu-niminen taulukko on aktiivinen taulukko, seuraava kaava luo hyperlinkin soluun E56. Linkin teksti on solun E56 arvo.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Jos haluat siirtyä saman työkirjan eri taulukkoon, muuta linkin taulukon nimeä. Jos haluat luoda linkin Syyskuu-taulukon soluun E56, muuta sana "Kesäkuu" sanaksi "Syyskuu".

Sivun alkuun

Ulkoisen viittauksen luominen Internetissä oleviin laskentataulukon tietoihin

Voit lisätä yhden tai usean ulkoisen viittauksen (eli linkin) työkirjasta toiseen työkirjaan, joka sijaitsee organisaatiosi intranet tai Internetissä. Työkirjaa ei saa tallentaa HTML-tiedostona.

 1. Avaa lähdetyökirja ja valitse solu tai solualue, jonka haluat kopioida.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmästä Kopioi.

  Kopioi

 3. Siirry laskentataulukkoon, johon haluat sijoittaa tiedot, ja napsauta sitten solua, jossa haluat tietojen näkyvän.

 4. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmästä Liitä määräten.

 5. Valitse Liitä linkki. Excel luo ulkoisen viittauslinkin solulle tai solualueen jokaiselle solulle.

  Huomautus: Voit luoda ulkoisen linkin myös avaamatta Internetissä olevaa työkirjaa. Napsauta jokaista sellaista työkirjan solua, johon haluat ulkoisen viittauslinkin, ja kirjoita yhtäläisyysmerkki (=), URL-osoite ja työkirjan sijainti. Esimerkki:

='http://www.käyttäjän.kotisivu/[tiedosto.xlsx]Taul1'!A1

='ftp.palvelimen.sijainti /tiedosto.xlsx'!Nimetty_solu

Sivun alkuun

Perusosoitteen määrittäminen työkirjan hyperlinkeille

Määrittämättömät hyperlinkki kohdetiedostojen polut ovat oletusarvon mukaan suhteellisia aktiivisen työkirjan sijaintiin nähden. Käytä seuraavaa menetelmää, kun haluat määrittää jonkin muun oletuspolun. Aina, kun luot hyperlinkin kyseisessä sijainnissa olevaan tiedostoon, Lisää hyperlinkki -valintaikkunassa on määritettävä tiedostonimi, mutta ei polkua.

 1. Valitse Tiedosto > Tiedot.

 2. Napsauta Ominaisuudet-nuolta ja valitse sitten Lisäominaisuudet.

 3. Valitse Yhteenveto-välilehti.

 4. Kirjoita Hyperlinkkien pääkansio -ruutuun polku, jota haluat käyttää.

  Huomautus: Voit ohittaa hyperlinkkien pääkansion polun määrittämällä hyperlinkin absoluuttisen eli koko osoitteen Lisää hyperlinkki -valintaikkunaan.

Sivun alkuun

Lisätietoja hyperlinkeistä

Hyperlinkki on asiakirjan sisältämä linkki, joka napsautettaessa avaa jonkin toisen verkkosivun tai tiedoston. Kohde on usein toinen verkkosivu, mutta se voi olla myös kuva, sähköpostisoite tai ohjelma. Hyperlinkki voi olla tekstiä tai kuva.

Kun sivuston käyttäjä napsauttaa hyperlinkkiä, kohde näytetään selaimessa, avataan tai suoritetaan kohteen tyypin mukaan. Esimerkiksi sivun hyperlinkki näyttää sivun selaimessa, ja .avi-tiedoston hyperlinkki avaa tiedoston mediasoittimessa.

Hyperlinkkien käyttötavat

Voit käyttää hyperlinkkejä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Siirtyminen tiedostoon tai verkkosivulle, joka sijaitsee verkossa, intranet tai Internetissä

 • Siirtyminen tulevaisuudessa luotavaan tiedostoon tai verkkosivulle

 • Sähköpostiviestin lähettäminen

 • Tiedonsiirron, kuten lataamisen tai FTP-prosessin, aloittaminen

Kun osoitat tekstiä tai kuvaa, joka sisältää hyperlinkin, osoitin muuttuu käden näköiseksi Käden muotoinen osoitin . Tämä ilmaisee, että tekstiä tai kuvaa voi napsauttaa.

URL-osoite ja sen toiminta

Kun luot hyperlinkin, sen kohde on koodattu URL-osoitteeksi, esimerkiksi:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://Tietokoneen_nimi/Jaettu_kansio/Tiedostonimi.htm

URL-osoite sisältää protokollan, joka voi olla esimerkiksi HTTP, FTP- tai FILE, verkkopalvelimen tai -sijainnin sekä polun ja tiedostonimen. Seuraavassa kuvassa esitetään URL-osoitteen osat:

URL-osoitteen neljä osaa

1. Käytettävä protokolla (HTTP, FTP, tiedosto)

2. Verkkopalvelin tai verkkosijainti

3. Polku

4. Tiedoston nimi

Absoluuttiset ja suhteelliset hyperlinkit

Absoluuttinen URL-osoite sisältää koko osoitteen, mukaan lukien protokolla, verkkopalvelin, polku ja tiedostonimi.

Suhteellisesta URL-osoitteesta puuttuu yksi tai usea osa. Puuttuvat tiedot saadaan URL-osoitteen sisältävältä sivulta. Esimerkki: jos protokolla ja verkkopalvelin puuttuvat, selain käyttää aktiivisena olevan sivun protokollaa ja toimialuetta, kuten .com, .org ja .edu.

Verkkosivut käyttävät usein suhteellisia URL-osoitteita, jotka sisältävät vain osittaisen polun ja tiedostonimen. Jos tiedostot siirretään toiseen palvelimeen, hyperlinkit toimivat niin kauan kuin sivujen suhteelliset sijainnit säilyvät. Esimerkiksi hyperlinkki verkkosivulla Tuote.htm osoittaa sivuun nimeltä Omena.htm kansiossa nimeltä Ruoka. Jos molemmat sivut siirretään eri palvelimella sijaitsevaan kansioon nimeltä Ruoka, hyperlinkin URL-osoite on edelleen oikein.

Määrittämättömät hyperlinkkien kohdetiedostojen polut ovat oletusarvon mukaan suhteellisia aktiivisen työkirjan sijaintiin nähden. Voit määrittää oletuksena eri perusosoitteen, jota käytetään joka kerta kun luot hyperlinkin siinä sijainnissa olevaan tiedostoon. Sinun täytyy määrittää Lisää hyperlinkki -valintaikkunassa ainoastaan tiedoston nimi, ei polkua.

Sivun alkuun

Onko sinulla jokin funktioihin liittyvä kysymys?

Lähetä kysymys Excel-yhteisön keskustelupalstalle.

Auta meitä parantamaan Exceliä

Onko sinulla ehdotuksia, miten voimme parantaa seuraavaa Excel-versiota? Jos on, lue aiheet Excel User Voice -palvelussa.

Katso myös

Yleiskuva kaavoista Excelissä

Viallisten kaavojen ratkaiseminen

Kaavoissa esiintyvien virheiden etsiminen

Haku- ja viittausfunktiot

Excelin funktiot (aakkosjärjestyksessä)

Excelin funktiot (luokittain)

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×