Histogrammin luominen Excelissä

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Histogrammi tai pareto-kaavio (lajiteltu histogrammi) on pylväskaavio, jossa näkyy frekvenssitietoja.

 1. Varmista, että Analyysityökalujen lataamasi. Lisätietoja on kohdassa Lataa Analyysityökalut Excelissä.

 2. Kirjoita laskentataulukon yhteen sarakkeeseen syöttötiedot. Voit halutessasi lisätä otsikon ensimmäiseen soluun.

  Tiedon on oltava kvantitatiivista numeerista tietoa, esimerkiksi nimikemääriä tai koetuloksia. Histogrammi-työkalu ei käsittele kvalitatiivista numeerista tietoa, esimerkiksi tekstimuodossa esitettyjä tunnusnumeroita.

 3. Kirjoita seuraavaan sarakkeeseen luokkaluvut nousevassa järjestyksessä. Voit halutessasi lisätä otsikon ensimmäiseen soluun.

  Analyysin optimoimiseksi luokkalukuina kannattaa käyttää omia lukuja. Jos et määritä luokkalukuja, Histogrammi-työkalu käyttää tasavälejä ja määrittää syöttöalueen minimi- ja maksimiarvot alku- ja loppupisteiksi.

 4. Valitse Tiedot > Tiedon analysointi.

  Tiedon analysointi -ryhmän Tiedon analysointi -painike

 5. Valitse Histogrammi > OK.

  Tiedon analysointi -valintaikkuna

 6. Toimi Syöttö-kohdassa seuraavasti:

  1. Määritä Syöttöalue-ruutuun soluviittaus siihen tietoalueeseen, joka sisältää syöttötiedot.

  2. Määritä Luokka-alue-ruutuun soluviittaus siihen tietoalueeseen, joka sisältää luokkaluvut.

   Jos lisäsit laskentataulukkoon sarakeotsikot, voit sisällyttää ne soluviittauksiin.

   Vihje: Viittauksia ei tarvitse kirjoittaa käsin, vaan voit valita alueet laskentataulukosta. Kutista valintaikkuna tilapäisesti napsauttamalla Tiivistys-painike -painiketta ja valitse alueet. Palaa takaisin valintaikkunaan napsauttamalla painiketta uudelleen.

 7. Jos sisällytit sarakeotsikot soluviittauksiin, valitse Otsikot-valintaruutu.

 8. Valitse Tulostusasetukset-kohtaan tulosteen sijainti.

  Voit sijoittaa histogrammin samaan laskentataulukkoon, nykyiseen työkirjaan uuteen laskentataulukkoon tai uuteen työkirjaan.

 9. Valitse vähintään yksi seuraavista valintaruuduista:

  Lajiteltu histogrammi Näyttää frekvenssitiedot laskevassa järjestyksessä.

  Kumulatiivinen prosentti     Näyttää kumulatiivisen prosenttiosuuden ja lisää kumulatiivisen prosentin rivin histogrammikaavioon.

  Kaaviotulostus     Näyttää upotetun histogrammikaavion.

 10. Valitse OK.

  Jos haluat mukauttaa histogrammia, voit muuttaa tekstimuotoisia otsikoita sekä ottaa käyttöön kaavion oikealla puolella olevat Kaavion osat-, Kaaviotyylit- ja Kaavion suodattimet -painikkeet napsauttamalla histogrammikaavion mitä tahansa kohtaa.

 1. Valitse tiedot.

  (Tämä on tyypillinen Esimerkki histogrammin tiedoista.)

  Mallihistogrammin luomiseen käytetyt tiedot
 2. Valitse Lisää > Lisää tilastokaavio > Histogrammi.

  Histogrammi-komento Lisää tilastokaavio -painikkeesta käsin

  Voit myös luoda histogrammin Suositellut kaaviot -kohdan Kaikki kaaviot -välilehden avulla.

Vihjeitä: 

 • Voit mukauttaa kaavion ulkoasua Rakenne- ja Muotoilu-välilehtien avulla.

 • Jos nämä välilehdet eivät ole näkyvissä, lisää Kaaviotyökalut valintanauhaan napsauttamalla mitä tahansa histogrammin kohtaa.

Kaaviotyökalut-osan Rakenne- ja Muoto-välilehdet

 1. Napsauta kaavion vaaka-akselia hiiren kakkospainikkeella, valitse Muotoile akseli, ja valitse sitten Akselin asetukset.

  Pikavalikon Muotoile akseli -komento
 2. Seuraavassa taulukossa olevien tietojen avulla voit päättää, mitä asetuksia haluat määrittää Muotoile akseli -tehtäväruudussa.

  Vaihtoehto

  Kuvaus

  Luokan mukaan

  Valitse tämä vaihtoehto, jos luokat (vaaka-akseli) ovat tekstipohjaisia, eivät numeerisia. Histogrammi ryhmittelee samat luokat yhteen ja laskee arvoakselin arvojen summan.

  Vihje: Voit laskea tekstimerkkijonojen esiintymien määrän lisäämällä sarakkeen ja merkitsemällä siihen arvoksi ”1”, piirtämällä sitten histogrammin ja määrittämällä palkkiasetukseksi Luokan mukaan.

  Automaattinen

  Tämä on histogrammien oletusasetus. Palkin leveys lasketaan käyttämällä Scottin sääntöä.

  Palkin leveys

  Anna positiivinen desimaaliluku kunkin alueen arvopisteitä varten.

  Palkkien määrä

  Anna histogrammin palkkien määrä (ylivuoto- ja alivuotopalkit mukaan lukien).

  Ylivuotopalkki

  Valitsemalla tämän valintaruudun voit luoda palkin kaikkia niitä arvoja varten, jotka ovat suurempia kuin oikealla olevassa ruudussa oleva arvo. Voit muuttaa arvoa kirjoittamalla ruutuun eri desimaaliluvun.

  Alivuotopalkki

  Valitsemalla tämän valintaruudun voit luoda palkin kaikkia niitä arvoja varten, jotka ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin oikealla olevassa ruudussa oleva arvo. Voit muuttaa arvoa kirjoittamalla ruutuun eri desimaaliluvun.

  Muotoile akseli -tehtäväruutu

Vihje: Lisätietoja histogrammikaaviosta ja tilastotietojen visualisoinnista sen avulla on tässä Excel-tiimin tekemässä histogrammi-, Pareto-, ruutu- ja janakaavioita käsittelevässä blogikirjoituksessa. Voit myös lukea lisätietoja muista uusista kaaviotyypeistä, joista kerrotaan tässä blogikirjoituksessa.

Automaattinen-vaihtoehto (Scottin sääntö)   

Automaattisen asetuksen kaava

Scottin säännöllä pyritään minimoimaan histogrammin hajonnan poikkeamaa tietojoukkoon nähden, kun tieto on jakautunut normaalisti.

Ylivuotopalkki-vaihtoehto   

Ylivuotopalkki-asetuksen kaava

Alivuotopalkki-vaihtoehto   

Alivuotopalkki-asetuksen kaava

 1. Valitse tiedot.

  (Tämä on tyypillinen Esimerkki histogrammin tiedoista.)

  Mallihistogrammin luomiseen käytetyt tiedot
 2. Valitse Lisää > Kaavio.

  Kaavio-painike Wordin Lisää-välilehden Kuvitukset-ryhmässä
 3. Lisää kaavio -valintaikkunassa valitse Kaikki kaaviot- Histogrammi ja valitse OK.

Vihjeitä: 

 • Valintanauhan rakenne ja muotoilu -välilehdet avulla voit mukauttaa kaavion ulkoasua.

 • Jos nämä välilehdet eivät ole näkyvissä, lisää Kaaviotyökalut valintanauhaan napsauttamalla mitä tahansa histogrammin kohtaa.

Kaaviotyökalut-osan Rakenne- ja Muoto-välilehdet

 1. Napsauta kaavion vaaka-akselia hiiren kakkospainikkeella, valitse Muotoile akseli, ja valitse sitten Akselin asetukset.

  Pikavalikon Muotoile akseli -komento
 2. Seuraavassa taulukossa olevien tietojen avulla voit päättää, mitä asetuksia haluat määrittää Muotoile akseli -tehtäväruudussa.

  Vaihtoehto

  Kuvaus

  Luokan mukaan

  Valitse tämä vaihtoehto, jos luokat (vaaka-akseli) ovat tekstipohjaisia, eivät numeerisia. Histogrammi ryhmittelee samat luokat yhteen ja laskee arvoakselin arvojen summan.

  Vihje: Voit laskea tekstimerkkijonojen esiintymien määrän lisäämällä sarakkeen ja merkitsemällä siihen arvoksi ”1”, piirtämällä sitten histogrammin ja määrittämällä palkkiasetukseksi Luokan mukaan.

  Automaattinen

  Tämä on oletusarvo pylväskaavioissa.

  Palkin leveys

  Anna positiivinen desimaaliluku kunkin alueen arvopisteitä varten.

  Palkkien määrä

  Anna histogrammin palkkien määrä (ylivuoto- ja alivuotopalkit mukaan lukien).

  Ylivuotopalkki

  Valitsemalla tämän valintaruudun voit luoda palkin kaikkia niitä arvoja varten, jotka ovat suurempia kuin oikealla olevassa ruudussa oleva arvo. Voit muuttaa arvoa kirjoittamalla ruutuun eri desimaaliluvun.

  Alivuotopalkki

  Valitsemalla tämän valintaruudun voit luoda palkin kaikkia niitä arvoja varten, jotka ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin oikealla olevassa ruudussa oleva arvo. Voit muuttaa arvoa kirjoittamalla ruutuun eri desimaaliluvun.

  Muotoile akseli -tehtäväruutu

Vihje: Lisätietoja histogrammikaaviosta ja tilastotietojen visualisoinnista sen avulla on tässä Excel-tiimin tekemässä histogrammi-, Pareto-, ruutu- ja janakaavioita käsittelevässä blogikirjoituksessa. Voit myös lukea lisätietoja muista uusista kaaviotyypeistä, joista kerrotaan tässä blogikirjoituksessa.

Huomautus: Et voi luoda histogrammin Excel for Mac 2011: n Analyysityökalut ei ole käytettävissä version.

Histogrammin luominen Excel 2016 for Macin seuraavasti:

 1. Varmista, että Analyysityökalujen lataamasi. Lisätietoja on kohdassa Lataa Analyysityökalut Excelissä.

 2. Kirjoita laskentataulukon yhteen sarakkeeseen syöttötiedot. Voit halutessasi lisätä otsikon ensimmäiseen soluun. Tiedon on oltava kvantitatiivista numeerista tietoa, esimerkiksi nimikemääriä tai koetuloksia. Histogrammi-työkalu ei käsittele kvalitatiivista numeerista tietoa, esimerkiksi tekstimuodossa esitettyjä tunnusnumeroita.

 3. Kirjoita seuraavaan sarakkeeseen luokkaluvut nousevassa järjestyksessä. Voit halutessasi lisätä otsikon ensimmäiseen soluun. Jos et tiedä, mitä kirjoittaisit säilöjen numeroiksi, tarkastele tietojasi ja yritä tunnistaa niistä luonnollisia jaksoja. Histogrammi-työkalu piirtää tietosi näiden myös säilöiksi kutsuttujen välien mukaan.

  Analyysin optimoimiseksi luokkalukuina kannattaa käyttää omia lukuja. Jos et määritä luokkalukuja, Histogrammi-työkalu käyttää tasavälejä ja määrittää syöttöalueen minimi- ja maksimiarvot alku- ja loppupisteiksi.

  Tässä esimerkissä on kaksi saraketta, joita voisit käyttää histogrammissa:

  Esimerkki kahdesta sarakkeesta

 4. Valitse Tiedot-välilehdessä Tietoanalyysi.

  Tietojen analysointi -painike

 5. Valitse Histogrammi > OK.

 6. Toimi Syöttö-kohdassa seuraavasti:

  1. Osoita Syöttöalue-ruutua ja valitse sitten ensimmäisen tietosarakkeen solut.

  2. Osoita jotain kohtaa Luokka-alue-ruudussa ja valitse sitten toisen tietosarakkeen solut.

   Jos lisäsit laskentataulukkoon sarakeotsikot, voit sisällyttää ne soluviittauksiin.

   Vihje: Kohdan Tiivistys-painike valitsemalla voit myös pienentää valintataulun väliaikaisesti, jotta voi valita alueet laskentataulukosta. Palaa takaisin valintatauluun osoittamalla painiketta uudelleen.

 7. Jos sisällytit sarakeotsikot soluviittauksiin, valitse Otsikot-valintaruutu.

 8. Tulostusasetukset-ruudussa voit myös määrittää histogrammin sijainnin:

  • Jos haluat sijoittaa histogrammin samaan laskentataulukkoon, valitse Tulostusalue ja osoita sitten jotain kohtaa Tulostusalue-ruudussa. Valitse laskentataulukon kohta, johon haluat sijoittaa histogrammin.

  • Jos haluat sijoittaa histogrammin uuteen laskentataulukkoon, valitse Uusi laskentataulukko laskentataulukkoon.

  • Jos haluat sijoittaa histogrammin uuteen työkirjaan, valitse Uusi työkirja.

 9. Valitse vähintään yksi seuraavista valintaruuduista:

  • Lajiteltu histogrammi Näyttää frekvenssitiedot laskevassa järjestyksessä.

  • Kumulatiivinen prosentti     Näyttää kumulatiivisen prosenttiosuuden ja lisää kumulatiivisen prosentin rivin histogrammikaavioon.

  • Kaaviotulostus     Näyttää upotetun histogrammikaavion.

 10. Valitse OK.

Excel Onlineissa voi tarkastella histogrammeja (taajuustiedot esittäviä pylväskaavioita), mutta niitä ei voi luoda, koska siihen tarvitaan Excelin työpöytäohjelman Analyysityökalut-apuohjelma, jota Excel Online ei tue.

Jos sinulla on Excelin työpöytäsovellus, voit avata Excelissä -painike avaa Excel-työpöydän ja Luo Histogrammi.

Avaa Excelissä -painike

 1. Valitse Valitse tiedot.

  Mallihistogrammin luomiseen käytetyt tiedot
 2. Jos olet puhelimessa, napauta Muokkaa kuvake Muokkaa-kuvake ja Näytä sitten valintanauha. ja valitse sitten Aloitus.

 3. Valitse Lisää > kaaviot > Histogrammi.

  Tarvittaessa voit mukauttaa kaavion osiin.

  Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan, jos olet Office 365 -tilaaja. Jos olet Office 365 -tilaaja, varmista, että käytössäsi on Officen uusin versio.

  Kokeile Office 365:tä tai Excelin uusinta versiota

 1. Valitse Valitse tiedot.

  Mallihistogrammin luomiseen käytetyt tiedot
 2. Jos olet puhelimessa, napauta Muokkaa kuvake Muokkaa-kuvake ja Näytä sitten valintanauha ja valitse sitten Aloitus.

 3. Valitse Lisää > kaaviot > Histogrammi.

Histogrammin luominen Excel-antaisit kahdentyyppisiä tietoja, tiedot, jotka haluat analysoida ja luokkaluvut, jotka edustavat, jolla haluat mitata taajuus väliajoin. Kahden sarakkeen laskentataulukon tiedot on järjestettävä. Näissä sarakkeissa on oltava seuraavat tiedot:

 • Syötteen tiedot    Tämä on tiedot, jotka haluat analysoida Histogrammi-työkalun avulla.

 • Luokkaluvut    Nämä numerot vastaavat haluamasi histogrammin korjaustyökalulla käytettävät mittaaminen tietojen analysointi-kenttään annettavat tiedot.

Kun käytät Histogrammi-työkalua, Excel laskee kunkin tietojoukkoon arvopisteiden määrä. Arvopisteen sisältyy tietyn bin, jos arvo on suurempi kuin pienin sidottu ja yhtä suuri kuin tai pienempi kuin suurin sitoa tietojoukkoon. Jos jätät luokka-alue, Excel luo joukko tasaisesti jakautuneita syöttötiedot vähimmäis- ja -arvon välillä.

Histogrammi-analyysin tulos tulee näkyviin uuteen laskentataulukkoon (tai uuteen työkirjaan) ja näyttää histogrammitaulukko ja sarake-kaavio, jossa näkyvät histogrammitaulukon tiedot.

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×