Helppokäyttötoiminnot

Käytettäessä Microsoft SharePoint Foundation 2010 -sivustoa useimpien tehtävien suorittamisessa voidaan käyttää apuna helppokäyttötoimintoja, kuten pikanäppäimiä. Tässä artikkelissa kuvatut toiminnot sekä Microsoft Windowsin helppokäyttötoiminnot ja apuohjelmat tekevät sivustojen käytön helpommaksi henkilöille, joilla on erityistarpeita.

Huomautus: Tämä ohjeaihe koskee vain Yhdysvalloissa asuvia henkilöitä. Muualla asuvat henkilöt ovat saaneet tuotteen mukana tytäryhtiön tiedot, joissa luetellaan Microsoftin tukipalvelun puhelinnumerot ja osoitteet. Voit selvittää, onko tässä artikkelissa kuvattuja palveluja tarjolla alueellasi. Lisätietoja muilla kielillä, kuten japaniksi ja ranskaksi, on osoitteessa http://www.microsoft.com/enable/worldwide.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Helppokäyttötila

Pikanäppäimet

Siirtyminen

Otsikot

Kuvat, vaihtoehtoiset tekstit ja näyttöasetukset

Käyttöä helpottavien toimintojen käyttäminen

Ohjeen käyttäminen

Selaimen toiminnot

Lisätietoja helppokäyttötoiminnoista

Helppokäyttötila

Useimmat SharePoint-sivuston käyttöliittymän osat, kuten linkit, lomakeohjausobjektit ja painikkeet, on suunniteltu MSAA (Microsoft Active Accessibility) -yhteensopiviksi. MSAA:n avulla käyttäjät, joilla on erityistarpeita, voivat käyttää sisältöä erilaisten käyttöä helpottavien toimintojen avulla, kuten näytönlukuohjelmilla. Näytönlukuohjelmat toimivat puhesyntetisaattoreina tai tuottavat sokeainkirjoitusta näkövammaisille käyttäjille, jotka eivät voi lukea näyttöä tai sivuston sisältöä. Koska kaikki käyttöliittymän mukautetut osat eivät käytä MSAA-ominaisuuksia, voit tarvittaessa ottaa helppokäyttötilan käyttöön. Tässä tilassa mukautetut ohjausobjektit muodostetaan vastaaviksi HTML-standardiohjausobjekteiksi. Näin varmistetaan, että käyttöä helpottavien toimintojen käyttäjät voivat käyttää mukautettuja objekteja.

Huomautus: Helppokäyttötila ottaminen käyttöön ei tarkoita, että käyttöliittymän jokaisen osan vaihtoehtoinen versio otetaan käyttöön. Jos joku organisaation henkilö esimerkiksi mukauttaa SharePoint-sivuston lisäämällä mukautetun ohjausobjektin, kyseisen ohjausobjektin vaihtoehtoista versiota ei luoda automaattisesti, kun helppokäyttötila otetaan käyttöön.

Helppokäyttötila otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä painamalla SARKAINTA heti, kun kohdistus on siirretty selaimen sivuun. SARKAINTA painetaan, kunnes Ota helppokäyttötila käyttöön- tai Poista helppokäyttötila käytöstä -linkki tulee on valittuna. Tämän jälkeen painetaan ENTER-näppäintä. Vaikka helppokäyttötilan käyttöönottolinkki on sarkainjärjestyksen ensimmäinen osa – eli sivun ensimmäinen vuorovaikutteinen osa – toiminnon aktivoiminen voi edellyttää useita SARKAIMEN painalluksia. Tämä johtuu siitä, että kohdistus voi ennen SARKAIMEN painamista olla selaimen valikoissa tai työkalurivillä. Helppokäyttötila muuttaa tapaa, jolla sivu hahmonnetaan nimenomaan helppokäyttötilan käyttäjälle, ei sivuston muille käyttäjille. Koska kyseessä on paikallinen asetus, kukaan muu ei tiedä, että se on käytössä. Helppokäyttötila on käytössä, kunnes se poistetaan käytöstä tai selain suljetaan. Helppokäyttötila mahdollistaa seuraavien kohteiden hahmontamisen tavalla, joka optimoi kohteet näytönlukuohjelmia ja muita käyttöä helpottavia toimintoja varten:  

 • Valikot    Tiedostokirjaston tiedostojen käyttämiseen liittyvät valinnat ovat avattavan valikon asemesta hyperlinkkeinä uudessa selainikkunassa. Käyttöä helpottavien toimintojen on helpompi tulkita niitä tässä muodossa.

 • Optimoidut kentät    Tiettyjen kenttien tulkitseminen tuottaa vaikeuksia käyttöä helpottaville toiminnoille. Kun helppokäyttötila on käytössä, tällaiset kentät korvataan kentillä, jotka on optimoitu käyttöä helpottavia toimintoja varten. Jotkin SharePoint-luettelot esimerkiksi tukevat erikoistekstikenttiä, joihin käyttäjät voivat lisätä muotoiltua tekstiä, kuvia, taulukoita ja hyperlinkkejä. Tapa, jolla ne muodostetaan selaimeen, estää kuitenkin tiettyjä käyttöä helpottavia toimintoja lukemasta niitä. Kun helppokäyttötila on käytössä, tällaiset kentät korvataan vakiomuotoisilla vain teksti -kentillä, jotka ovat yhteensopivia käyttöä helpottavien toimintojen kanssa.

  Erikoistekstikenttien lisäksi myös useat muuntyyppiset kentät korvataan helppokäyttötilassa vaihtoehtoisilla kentillä.

  Helppokäyttötilan kenttien ja vaihtoehtoisten kenttien luettelo

  Kenttä vakiotilassa

  Vaihtoehtoinen kenttä helppokäyttötilassa

  Erikoistekstikenttä

  Usean rivin tekstikenttä

  Graafiset yhteenvetokaaviot (kyselyitä varten)

  Taulukko, jossa on taulukon otsikoita

  Gantt-kaavio (projektiluettelossa)

  Taulukko, jossa on taulukon otsikoita

  Taulukko, jossa on taulukon otsikoita, näkyy vakiotilassa myös Gantt-kaavion alla.

  Yhteystietovalitsin

  Tekstikenttä

Huomautus: Helppokäyttötila ei heikennä toimintojen käyttömahdollisuuksia. Sen sijaan se mahdollistaa sivun osien erilaiset muodostamismenetelmät, jolloin sivun osat ovat yhteensopivia käyttöä helpottavien toimintojen kanssa.

Sivun alkuun

Pikanäppäimet

Monia toimintoja ja komentoja voi suorittaa suoraan näppäimistöltä. Voit siirtyä sivun osasta toiseen painamalla SARKAINTA tai VAIHTO+SARKAIN-näppäinyhdistelmää. Voit käyttää myös useita pikanäppäimiä monien komentojen suorittamiseen. Lisätietoja on ohjeaiheessa Pikanäppäimet.

Sivun alkuun

Siirtyminen

Sivuston sivujen ja siirtymisen elementit, valintanauha mukaan lukien, noudattavat loogista ja intuitiivista sarkainjärjestystä. Sarkainjärjestys on järjestys, jossa kohdistus siirretään käyttöliittymän elementistä toiseen painamalla SARKAINTA. Lisäksi kolme tärkeää vaihtoehtoa – Ota helppokäyttötila käyttöön -linkki, Ohita valintanauhan komennot -linkki ja Siirry pääsisältöön -linkki – ovat sarkainjärjestyksen kolme ensimmäistä vaihtoehtoa. Jos haluat ottaa helppokäyttötilan käyttöön, voit tehdä sen painamalla SARKAINTA sen jälkeen, kun aktiivinen kohdistus on sivulla selaimessa, ja aktivoimalla sen jälkeen komennon ENTER-näppäimellä. Lisäksi jos haluat ohittaa valintanauhan ja siirtyä suoraan siirtymislinkkeihin tai ohittaa siirtymislinkit ja siirtyä suoraan sivun pääsisältöalueeseen, voit toimia näin painamalla SARKAINTA, kunnes kohdistus on tarpeen mukaan Ohita valintanauhan komennot- tai Siirry pääsisältöön -linkin kohdalla, ja aktivoimalla sitten komennon ENTER-näppäimellä.

Lisäksi SharePoint-sivuston sivuilla on sivujen sijaintivalikko, joka aktivoituu napsautettaessa valintanauhan Siirry ylös -painiketta ja näyttää sivun sijainnin sivusto- tai sivustokokoelmahierarkiassa. Siirry ylös -painike näkyy useimmilla sivuilla lähellä yläreunaa Sivuston toiminnot -valikon vieressä. Jos esimerkiksi siirryt Raportit-nimiseen kansioon Contoso-sivuston Jaetut tiedostot -kirjastossa, sijaintivalikon yläosassa todennäköisesti näkyy Contoso, seuraavalla rivillä Jaetut tiedostot ja sitä seuraavalla rivillä Raportit.

Sivun alkuun

Otsikot

Taulukon otsikot    Sarakemuotoisissa tietotaulukoissa käytetään taulukoiden otsikkosoluja (TH-tunnisteita). Esimerkiksi Ilmoitukset-sivun Kaikki kohteet -oletusnäkymässä sarakeotsikot Otsikko ja Muokattu sisältyvät taulukon otsikkosoluihin. Taulukon otsikkosolut kertovat taulukon rakenteen ja parantavat taulukon luettavuutta käyttöä helpottavia toimintoja käyttäville käyttäjille.

Otsikkotunnisteet    Sivustoissa käytetään tunnisteita, joiden avulla sivun rakenne välitetään käyttöä helpottavien toimintojen käyttäjille. Otsikkotunnisteet (H1, H2, H3 ja H4) jäsentävät sivun sisällön johdonmukaisesti. Jos käytössä on näytönlukuohjelma tai jokin muu käyttöä helpottava toiminto, voit määrittää sen lukemaan vain sivun otsikkotunnisteet. Tämä otsikkotunnisteiden näennäisjäsennys selkeyttää sivuston sisältöä. Esimerkiksi sivuston kotisivulla on yksi H1-tunniste, joka sisältää sivuston otsikon, ja yksi H2-tunniste, joka sisältää sivun otsikon. Näytä sivuston kaikki sisältö -linkki ja kunkin WWW-osan otsikko on niin ikään merkitty H3-tunnisteilla. Tiettyjen käyttöä helpottavien toimintojen käyttäjät voivat noutaa näihin tunnisteisiin perustuvan jäsennyksen ja käyttää sitä sivun asettelun hahmottamiseen sekä tarpeettomien otsikoiden ohittamiseen.

Sivun alkuun

Kuvat, vaihtoehtoiset tekstit ja näyttöasetukset

Vaihtoehtoinen teksti ja kuvien otsikot    Koska näkövammaiset käyttäjät eivät näe kuvia (esimerkiksi JPEG-, GIF- tai PNG-muotoisia kuvia), he tarvitsevat vaihtoehtoisia kuvatekstejä sivuston kuvien tulkitsemiseen. Kuvien vaihtoehtoinen teksti määritetään IMG-tunnisteeseen sijoitettavalla ALT-määritteellä. Sivun kuvien merkitys ei selviä näkövammaiselle käyttäjälle ilman hyvää ja täsmällistä vaihtoehtoista tekstiä. Vaihtoehtoinen teksti näkyy graafisissa selaimissa myös, jos kuva ei lataudu selaimeen tai kuvien muodostus ei ole käytössä selaimessa. Kuvissa, joilla on merkitystä ymmärtämisen kannalta tai joilla välitetään tärkeitä tietoja käyttäjille, käytetään sivustoissa kuvaavia vaihtoehtokuvauksia. Sellaisissa SharePoint-sivuston kuvissa, jotka katsotaan tyhjiksi väleiksi tai joilla ei ole merkitystä ymmärtämisen kannalta, käytetään tekstiä ALT=””. Se ilmoittaa käyttöä helpottaville toiminnoille, että kuvissa ei ole ymmärtämiseen kannalta tärkeätä sisältöä tai tietoja.

Kun lataat kuvatiedoston sivustoon, voit lisätä kyseiseen kuvaan myös vaihtoehtoisen tekstin. Tämä on keskeistä toimivan sivuston luomisessa. Esimerkiksi Sivuston kuva -WWW-osa sisältää kentän, johon voit kirjoittaa mukautetun vaihtoehtokuvauksen kuvan lisäämisen yhteydessä. Kun lisäät kuvia kuvakirjastoon, voit määrittää kuville vaihtoehtoisen tekstin.

Kun osaa napsautetaan, näkyviin voi tulla uusi selainikkuna. Kuvien vaihtoehtokuvauksissa, joiden napsauttaminen tuo näkyviin uuden ikkunan, tai sellaisten hyperlinkkien otsikkomääritteissä, joiden napsauttaminen tuo näkyviin uuden ikkunan, on tiettyjä lisätietoja. Niistä käyttäjä tietää, että uusi ikkuna tulee näkyviin. Esimerkiksi uuden ikkunan näkyviin tuova hyperlinkin määrite sisältää lisämääritteen (uusi ikkuna).

Suuren kontrastin värimallien tuki    SharePoint-sivuston sivut on suunniteltu näkymään oikein, kun tietokoneessa käytetään suurikontrastista värimallia.

Sivun alkuun

Käyttöä helpottavien toimintojen käyttäminen

Kaikki käyttöä helpottavat toiminnot eivät välttämättä toimi moitteettomasti tiettyjen sivuston sivujen osien kanssa. Jos ongelmia ilmenee, tutustu seuraaviin aiheeseen liittyviin tietoihin ja resursseihin.

Huomautus: Käyttöä helpottavia toimintoja käyttäviä käyttäjiä suositellaan aktivoimaan helppokäyttötila. Tässä tilassa käyttäjät voivat käyttää SharePoint-sivuston osia näytönlukuohjelmia ja muita käyttöä helpottavia toimintoja käyttäen.

Windowsin puheentunnistuksen käyttäminen Windows Vistassa ja Windows 7:ssä

Windowsin puheentunnistus on puheeseen perustuva helppokäyttötyökalu, joka on käytettävissä Windows Vista -käyttöjärjestelmässä (ei saatavana kaikilla kielillä). Windowsin puheentunnistuksen avulla käyttäjät voivat tehdä toimia puhekomennoilla näppäimistön tai hiiren asemesta.

Tiedossa on ongelmia, jotka liittyvät Windowsin puheentunnistuksen käyttämiseen tietyissä SharePoint-sivun valikoissa. Tällaisia valikoita ovat esimerkiksi Uusi, Lataa palvelimeen, Tervetuloa käyttäjä sekä tiedostokirjaston tiedostojen avattavien valikoiden vaihtoehdot.

Jos haluat käyttää valikoita Windowsin puheentunnistuksen avulla, aktivoi helppokäyttötila tekemällä seuraavat toimet:

 1. Avaa sivuston aloitussivu selaimeen ja sano sitten "Press TAB", kunnes näytössä näkyy Ota helppokäyttötila käyttöön -linkki.

 2. Sano "Press ENTER".

 3. Jos haluat käyttää jakopainikkeen valikkoa, kuten luettelotyökalurivin Uusi- tai Lataa palvelimeen -painikkeen valikkoa, tai jos haluat käyttää tiedostokirjaston tiedoston valikkovaihtoehtoja, tuo kohdistus osaan sanomalla ensin "Press TAB" ja sano sitten "Press ALT DOWN ARROW".

  Näkyviin tulee uusi selainikkuna, jossa on linkkejä valikosta.

Huomautus: Jos valikossa on useita komentoja, sano "Press ALT DOWN ARROW".

Sivun alkuun

Ohjeen käyttäminen

Jotkin käyttöä helpottavat toiminnot, kuten näytönlukijaohjelmat, eivät välttämättä toimi online-ohjeen laajennettavien linkkien kanssa. Jos sinulla on ongelmia, kokeile Microsoft Internet Explorer 7:n tai Internet Explorer 8:n asentamista. Lisätietoja on Microsoft Internet Explorerin WWW-sivustossa.

Huomautus: Tämän aiheen hyperlinkit vievät WWW-sivuille. Voit palata ohjeeseen milloin tahansa.

Sivun alkuun

Selaimen toiminnot

Selaimessa on ominaisuuksia, jotka parantavat sivujen luettavuutta. Lisätietoja selaimen helppokäyttötoiminnoista on selaimen ohjeessa. Voit esimerkiksi etsiä tietoja siitä, kuinka selain mukautetaan näyttämään haluamasi fontit ja värit. Jos käytössä oleva selain on Internet Explorer, etsi ohjeen sisällöstä kohta Helppokäyttötoiminnot.

Sivun alkuun

Lisätietoja helppokäyttötoiminnoista

Microsoftin helppokäyttötoimintojen Microsoft Accessibility -sivustossa on tietoja tekniikoista, jotka helpottavat vammaisten käyttäjien elämää. Sivuston tiedoista on hyötyä vammaisille käyttäjille, heidän ystävilleen ja perheilleen, avustusjärjestöjen työntekijöille, opettajille ja asianajajille.

Käytettävissä on myös maksuton sähköisessä muodossa jaettava tiedote, joka sisältää uusimmat Microsoft-tuotteiden helppokäyttötoimintoja koskevat aiheet. Voit tilata tiedotteen Free Subscription to the Accessibility Update Newsletter -sivustosta.

Jos haluat lisätietoja helposti käytettävän sisällön luomisesta Web-sivuille, tutustu helppokäyttötoimintoja koskeviin standardeihin, jotka on kehittänyt World Wide Web Consortium.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×