HTML-editorin tyylien luominen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Microsoft Office SharePoint Server 2007 -julkaisusivuston avulla sivuston omistajat voivat luoda ja päivittää sivuston Web-sivuja pelkkää Web-selainta käyttämällä. Osaston esimies voi esimerkiksi käyttää selainta ilmoitusten ja muiden tietojen, kuten seuraavassa kuvassa esitettyjen ilmoitusten ja tietojen, lähettämiseen suoraan Web-sivustoon.

Selaimen julkaisusivu

Web-sivuston kehittäjä tai suunnittelija voi auttaa sisällön luojia tekemään luomistaan sivuista paremman näköisiä luomalla tyylejä, joita voidaan käyttää sivun asetteluista luoduissa sivujen osissa. Mukautettujen tyylien luominen helpottaa myös kyseisten sivujen ulkoasun yhdenmukaistamista. Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka Web-kehittäjä tai -suunnittelija voi luoda mukautettuja tyylejä, joita voidaan käyttää selaimessa luoduilla tai muokatuilla julkaisusivuilla, käyttämällä Microsoft Office SharePoint Designer 2007:ää.

Tärkeää: Tämä artikkeli koskee vain sivustoja, jotka sijaitsevat palvelimessa, jossa on käytössä Office SharePoint Server 2007. Lisäksi julkaisemisen on oltava käytössä sivustokokoelman ylimmän tason sivustossa. Sinulla on myös oltava ylimmän tason sivuston sisällöntuottamisen oikeudet, jotta voit avata ja muokata sivun asetteluja.

Tämän artikkelin sisältö

HTML-editorin käyttäminen julkaisusivuston

Luo tyylejä HTML-editori

HTML-editorin käyttö julkaisusivustossa

Julkaisusivujen mukautettujen tyylien luominen edellyttää tiettyjen Office SharePoint Server 2007:n peruskäsitteiden ymmärtämistä. Seuraavassa on lyhyt yleiskatsaus.

Miten julkaisusivut liittyvät sivun asetteluihin?

Sivun asettelut ovat sivumalleja, jotka hallitsevat sivun ulkoasua, käytettävissä olevia sivukenttiä ja sisältökenttiä sekä elementtejä (kuten luetteloja ja kirjastoja), joiden tulee olla sivulla. Voit esimerkiksi määrittää yhden sivun asettelun matkaraporteille, toisen sivun asettelun uutiskirjeartikkeleille ja kolmannen sivun asettelun suunnitelmien päivityksille. Valtuutetut käyttäjät voivat sitten luoda uusia julkaisusivuja, jotka perustuvat näihin sivun asetteluihin. Jokainen käyttäjien luoma sivu noudattaa tiettyä sivun sisällölle tyypillistä, yhdenmukaista muotoilua. Käyttäjät voivat luoda julkaisusivuja selaimissa, jossa he voivat valita sivun asettelun aina sivua luodessa.

Valintaikkuna, jossa näkyy julkaisusivun asettelujen luettelo

Sivun asettelut voi muokata Office SharePoint Designer 2007. Lisätietoja on artikkelissa Mukauta lisääminen julkaisusivun asetteluun.

Mistä sivun asettelut saavat muotoilunsa?

Sivun asettelut saavat muotoilunsa perustyylisivuilta. Perustyylisivut ovat sivumalleja, jotka määrittävät jaetun sisällön alueita (kuten ylä- ja alaviitteitä sekä vasemmanpuoleista siirtymisaluetta) ja käyttävät tyylisivuja tekstin, hyperlinkkien, solujen, taulukoiden ja monien muiden elementtien muotoilun hallitsemiseen. Sivun asettelut voivat saada muotoilunsa myös niissä suoraan käytetyiltä tyylisivuilta. Sivun asettelu voi esimerkiksi saada alkuperäiset muotoilusääntönsä perustyylisivulta, mutta voit myös aina liittää sivun asetteluun lisätyylisivuja määrittämään tarkemmin siitä luotujen sivujen muotoilua. Perustyylisivu, johon sivun asettelu perustuu, voi esimerkiksi määrittää, että tavallisen tekstin fonttina käytetään Verdanaa. Voit kuitenkin liittää sivun asetteluun myös tyylisivun, joka määrittää, että kaikkien liitettyjen sivujen tavallisen tekstin fonttina käytetään Arialia. Julkaisusivun koko muotoilu ja kaikki merkinnät – lukuun ottamatta sisältökenttiä – tulevat suoraan sivun asettelusta, josta se on luotu.

Miten julkaisusivujen sisältöä muokataan?

Julkaisusivu luodaan selaimessa. Sivun luonnin jälkeen voit muokata sitä selaamalla siihen, valitsemalla Sivuston toiminnot -valikon ja sitten Muokkaa sivua.

Sivuston toiminnot -valikko, jossa näkyy Muokkaa sivua -komento

Kun sivu on avoinna, voit avata HTML-editorin ja muokata kaikkia Rich Text -kenttiä valitsemalla Muokkaa sisältöä.

Muokkaa sisältöä -komento avoinna olevalla sivulla

Huomautus: Kentillä, jotka eivät sisällä RTF-muotoista tekstiä, on omat editorinsa – esimerkiksi päivämääräkentällä on oma editorinsa.

HTML-editori avautuu, jotta voit lisätä tai muokata sisältöä, muuttaa manuaalisesti fontteja ja muotoilua tai valita monista muista vaihtoehdoista. Voit ottaa tyylin käyttöön tekstissä valitsemalla tekstin, valitsemalla Tyylit ja sitten haluamasi tyylin.

HTML-editori, jossa näkyy Tyylit-luettelo

Mistä HTML-editori saa tyylinsä?

HTML-editorissa käytettävissä olevat tyylit ovat peräisin kahdelta tyylisivulta, jotka sijaitsevat sivuston tai alisivuston _layouts-hakemistossa:

 • HtmlEditorCustomStyles.css määrittää mukautettujen tyylien muotoilua ja sijaitsee hakemistossa

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.css

 • HtmlEditorTableFormats.css määrittää taulukoiden muotoilua ja sijaitsee hakemistossa

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.css

Koska nämä tyylisivut sijaitsevat sivuston suojatussa _layouts-hakemistossa, et voi muokata niitä Office SharePoint Designer 2007:ssä. Voit kuitenkin ohittaa tyylisivujen tyylit ottamalla käyttöön lisätyylejä sivun asettelussa, jota käytät julkaisusivujen luomiseen.

Sivun alkuun

HTML-editorin tyylien luominen

Voit luoda uusia HTML-editorin tyylejä avaamalla sivuston Office SharePoint Designer 2007:ssä ja tekemällä sitten seuraavat toimet.

Sivuasettelun etsiminen ja avaaminen

Jos olet jo luonut sivun asettelun ja haluat nyt luoda uusia tyylejä ja ottaa ne käyttöön HTML-editorissa selaimessa, aloita paikantamalla ja avaamalla sivun asettelu. Voit avata sivun asettelun kaksoisnapsauttamalla joko sivun asettelua tai jotakin julkaisusivua, joka on luotu kyseisestä sivun asettelusta.

 1. Avaa Office SharePoint Designer 2007:ssä muokattavan sivun asettelun sisältävä sivusto.

 2. Paikanna kansioluettelosta sivu, joka käyttää sivun asettelua, jossa haluat ottaa uuden tyylin käyttöön, ja kaksoisnapsauta sitten sivua.

  Huomautus: Julkaisusivut on tallennettu sivuston Sivut-asiakirjakirjastoon. Julkaisusivun kaksoisnapsauttaminen on nopea tapa löytää ja avata sivun asettelu, johon julkaisusivu on liitetty. Jos tiedät sen sivun asettelun nimen, jolle haluat luoda uuden tyylin, voit kaksoisnapsauttaa sivun asettelua sivun asemesta.

  Kansioluettelo, jossa on muokkaussivua tai pohjana olevaa sivun asettelua koskeva sanoma

  Koska julkaisusivuja voidaan muokata vain selaimessa, sanomassa kysytään, haluatko muokata sivua selaimessa vai pohjana olevaa sivun asettelua.

 3. Valitse Muokkaa sivun asettelua.

  Sivun asettelu avautuu.

Aiemmin luodun tyylin ohittaminen

Jos haluat ohittaa aiemmin luodun tyylin, voit kopioida aiemmin luodun tyylin HtmlEditorCustomStyles.css- tai HtmlEditorTableFormats.css-tiedostosta toiseen sivun käyttämään tyylisivuun ja muokata sitten tyyliä. Koska _layouts-hakemistossa olevat tyylisivut otetaan käyttöön ensin, muiden tyylisivujen tyylit, joita sivun asettelu käyttää, ohittavat HtmlEditorCustomStyles.css- tai HtmlEditorTableFormats.css-tiedoston tyylit.

 1. Siirry Web-selaimessa sen tyylisivun sijaintiin, josta haluat kopioida yhden tai usean tyylin, kirjoittamalla jompikumpi seuraavista sijainneista selaimen Osoite-palkkiin.

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.css

  TAI

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.css

 2. Kun ruutuun tulee sanoma, jossa sinulta kysytään, mitä haluat tehdä tiedostolle, valitse Avaa.

  Tyylisivu avautuu Office SharePoint Designer 2007:ssä.

 3. Valitse muokattava tyyli, napsauta tyyliä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Kopioi.

  Tyylisivu, pikavalikko ja Kopioi-komento

 4. Kun olet vielä Office SharePoint Designer 2007:ssä, avaa sivun asettelu (tai siirry takaisin sivun asetteluun), jonka tyylin haluat ohittaa, ja valitse sitten Tyylien hallinta -tehtäväruudusta Asetukset.

  Huomautus: Jos Tyylien hallinta -tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Tyylien hallinta Tehtäväruudut-valikosta.

 5. Varmista, että Näytä nykyisellä sivulla käytetyt tyylit on valittuna.

  Asetukset-valikko, jossa on valittuna Näytä nykyisellä sivulla käytetyt tyylit -komento

 6. Avaa jokin tällä sivulla käytetty tyylisivu, kuten pageLayout.css, muokkausta varten kaksoisnapsauttamalla sitä Tyylien hallinta -tehtäväruudussa.

  Jokainen nykyisellä sivulla käytetty tyylisivu näkyy osan otsikkona CSS-tyylit-luettelossa Tyylien hallinta -tehtäväruudussa. Voit muokata mitä tahansa tyylisivua kaksoisnapsauttamalla kyseisen tyylisivun otsikkoa.

 7. Vieritä tyylisivun alareunaan, napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa, johon haluat liittää tyylin, ja valitse sitten pikavalikosta Liitä.

 8. Muokkaa tyyliä haluamallasi tavalla.

  Huomautus: CSS-ominaisuudet-tehtäväruudun avulla voit muokata tyyliä visuaalisemmalla tavalla. Jos tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Tehtäväruudut-valikosta CSS-ominaisuudet.

 9. Voit tallentaa tyylisivun valitsemalla Tiedosto-valikosta Tallenna.

Kun seuraavan kerran muokkaat tästä sivun asettelusta luotua artikkelia käyttämällä HTML-editoria, muokattu tyyli on käytettävissä, ja se näkyy Tyylit-luettelossa.

Tyylit-luettelo, jossa näkyy muokattu tyyli

Uuden tyylin luominen

Voit myös luoda uuden tyylin ja ottaa sen käyttöön HTML-editorin Tyylit-luettelossa. Koska on helpompi aloittaa aiemmin luodusta tyylistä kuin kirjoittaa kokonaan uusi tyyli, tässä osassa kerrotaan, miten voit tehdä sen kopioimalla aiemmin luodun tyylin ja nimeämällä sen uudelleen.

 1. Siirry Web-selaimessa sen tyylisivun sijaintiin, josta haluat kopioida tyylejä, kirjoittamalla jompikumpi seuraavista sijainneista selaimen Osoite-palkkiin.

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.css

  TAI

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.css

 2. Kun ruutuun tulee sanoma, jossa sinulta kysytään, mitä haluat tehdä tiedostolle, valitse Avaa. Tyylisivu avautuu Office SharePoint Designer 2007:ssä.

 3. Valitse muokattava tyyli, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Kopioi.

  Tyylisivu, pikavalikko ja Kopioi-komento

 4. Kun olet vielä Office SharePoint Designer 2007:ssä, avaa sivun asettelu (tai siirry takaisin sivun asetteluun), johon haluat lisätä uuden tyylin, ja valitse sitten Asetukset Tehtävien hallinta -tehtäväruudusta.

  Huomautus: Jos Tyylien hallinta -tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Tehtäväruudut ja sitten Tyylien hallinta.

 5. Varmista, että Näytä nykyisellä sivulla käytetyt tyylit on valittuna.

  Asetukset-valikko, jossa on valittuna Näytä nykyisellä sivulla käytetyt tyylit -komento

 6. Avaa jokin tällä sivulla käytetty tyylisivu, kuten pageLayout.css, muokkausta varten kaksoisnapsauttamalla sitä Tyylien hallinta -tehtäväruudussa.

  Jokainen nykyisellä sivulla käytetty tyylisivu näkyy osan otsikkona CSS-tyylit -luettelossa Tyylien hallinta -tehtäväruudussa. Voit muokata mitä tahansa tyylisivua kaksoisnapsauttamalla kyseisen tyylisivun otsikkoa.

 7. Vieritä tyylisivun alareunaan, napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa, johon haluat liittää tyylin, ja valitse sitten pikavalikosta Liitä.

 8. Muokkaa tyyliä haluamallasi tavalla.

  Sinun on muutettava tyylin nimeä, jos et halua ohittaa aiemmin luotua tyyliä, jonka olet kopioinut. Jos esimerkiksi haluat antaa uuden tyylin nimeksi redHeadline, muuta CSS-koodi

.ms-rteCustom-ArticleTitle, .ArticleTitle{font-weight: bold;font-family: Arial;font-size: 14pt;color: #8C0000;text-transform: capitalize;}

muotoon

.ms-rteCustom-redHeadline, .redHeadline{font-weight: bold;font-family: Arial;font-size: 14pt;color: #8C0000;text-transform: capitalize;}

Huomautus: CSS-ominaisuudet-tehtäväruudun avulla voit muokata tyyliä visuaalisemmalla tavalla. Jos tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Tehtäväruudut-valikosta CSS-ominaisuudet.

 1. Voit tallentaa tyylisivun valitsemalla Tiedosto-valikosta Tallenna.

  Kun seuraavan kerran muokkaat tämän sivun asettelusta luotua artikkelia käyttämällä HTML-editoria, muokattu tyyli on käytettävissä, ja se näkyy Tyylit-luettelossa.

  Tyylit-luettelo, jossa näkyy muokattu tyyli

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×